Podpora sistemu

Razvojne in raziskovalne naloge, katerih cilj je razvoj sistema izobraževanja odraslih, so že od samega nastanka Andragoškega centra Slovenije ena od njegovih temeljnih dejavnosti. 

Rezultati raziskovalnih projektov in razvojnega dela predstavljajo osnovo za spreminjanje in dograjevanje sistema izobraževanja odraslih, njegov nadaljnji sistemski in kvalitativni razvoj.
 
Projekti so namenjeni tudi razvijanju partnerstev za usklajeno načrtovanje in izvajanje različnih razvojnih politik za spodbujanje izobraževanja odraslih z namenom uresničevanja koncepta vseživljenjskega učenja.
 
Pri tem si prizadevamo slediti ciljem in standardom, ki na področju uveljavljanja koncepta vseživljenjskega učenja veljajo v razvitejših državah Evropske unije.
 
Doseganje referenčnih ravni za posamezna področja vseživljenjskega učenja do leta 2010, za katere so se odločile države EU, bo terjalo prilagoditev nekaterih sistemskih rešitev za zmanjševanje ovir, ki preprečujejo odraslim vključevanje v izobraževalne aktivnosti, vpeljavo novih instrumentov za zagotavljanje ustreznega vlaganja sredstev v izobraževanje odraslih, izboljšanje učinkovitosti izobraževanja odraslih in boljšega nadzorovanja izobraževanja odraslih.
 
Z zbujanjem zanimanja za pridobivanje oziroma ohranjanje znanja pri najširšem krogu prebivalstva se trudimo uresničevati koncept vseživljenjskosti učenja in hitrejši prehod Slovenije v družbo znanja.Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki