Konferenca omrežja ESREA Med globalnim in lokalnim letos v Opatiji

20.04.2018

Omrežja Evropskega združenja za raziskovanje izobraževanja odraslih (European Society for Research on the Education of Adults – ESREA) so dejavna tudi v letu 2018 (konference in seminarji).

Raziskovalci iz omrežja Med globalnim in lokalnim – Izobraževanje odraslih in skupnosti (ESREA Research Network Between Global and Local – Adult Learning and Communities – BGL-ALC Network) se bodo med 7. in 10. junijem v Opatiji srečali na 10. letni konferenci. Organizator srečanja je Ustanova za obrazovanje odraslih Dante z Reke.

Letos  so v središče postavila tematiko, povezano s strategijo izobraževanja odraslih. Predstavljene bodo raziskave, prakse in agende o globalnem pogledu in lokalnih skupnostih – kje se gradijo mostovi in kje nastajajo vrzeli. Na konferenci bo sodelovala tudi sodelavka ACS, dr. Nevenka Bogataj, s prispevkom Examination of resource use rules in two cases from Savinjska region.

Podrobnosti si oglejte na konferenčni spletni strani.
Aprilska številka glasila e-Novičke

18.04.2018

Vabimo k branju najnovejše številke e-Novičk. Tokratna številka je prepojena z medgeneracijskim sodelovanjem (v kulturi). Del tega je tudi bližajoči se festival učenja. Preberite, kdo so dobitniki priznanj ACS, ki bodo slovesno razglašeni na Odprtju TVU. Posredujemo vtise s Konference EPALE in Kulturnega bazarja 2018.

Objavljeni pa so tudi mnogi drugi zanimivi prispevki, dosegljivi tudi na spletu.
Začenja se 4. mednarodna konferenca Gradimo mostove v izobraževanju odraslih

17.04.2018

Konference Gradimo mostove v izobraževanju odraslih 2018 (4th International Conference Building Bridges in Adult Education 2018), ki se začenja danes, 17. aprila, v Biogradu na moru, se udeležujejo partnerji iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, s Hrvaške, iz Makedonije, s Kosova, iz Slovenije in Srbije. Dogodek je pomembna priložnost za pregled razvoja izobraževanja odraslih, izmenjavo izkušenj, mnenj in tudi druženje predstavnikov iz regije.

Četrta regijska konferenca Gradimo mostove v izobraževanju odraslih bo del mednarodnega andragoškega simpozija, ki ga organizira hrvaška Agencija za poklicno izobraževanje in izobraževanje odraslih - ASOO (program).

Dogodka se udeležuje  6-članska slovenska delegacija: s prispevki  mag. Andrej Sotošek, Katja Kragelj (oba ACS) in Maja Povše (Andragoško društvo Slovenije),  v delovnih skupinah pa sodelujejo mag. Bojan Hajdinjak (ZLUS), Ida Srebotnik (Andragoško društvo Slovenije) in dr. Nives Ličen (Filozofska fakulteta v Ljubljani).

Napoved in povezava na youtube, kjer bo mogoče konferenco spremljati, sta objavljeni na spletni strani ASOO.
Izšla je prva številka revije Sodobna pedagogika

16.04.2018

Sodobna pedagogikaPrva številka Sodobne pedagogike (Journal of Contemporary Educational Studies) izpostavlja vprašanje, vezano na pismenost: kako na zgodnjo pismenost otrok vplivajo vrtčevski in družinski dejavniki.

Primerjavo s stanjem v Sloveniji ponuja članek o razvoju madžarske pedagogike v 20. stoletju. V zadnjem obdobju se v družbi precej poudarja osebni in strokovni razvoj posameznika. Kdo je odgovoren zanj oziroma v kolikšni meri ravnatelji spodbujajo profesionalni razvoj pedagoškega kadra? V reviji so objavljeni rezultati raziskave, ki se je osredotočila na to vprašanje, in recenzija knjige Franka Ferudija Zapravljeno – Zakaj šole ne izobražujejo več (Ljubljana: Krtina, 2016).


Revija je na voljo v Knjižnici ACS.
Tematska številka revije Andragoška spoznanja

09.04.2018

Revija Andragoška spoznanja vstopa v pomlad s tematsko številko Učenje odraslih in skupnosti v svetu v gibanju. Rob Evans in Ewa Kurantovicz se v uvodnem zapisu navezujeta na 9. Konferenco ESREA, ki je v središče pozornosti postavila izobraževanje odraslih v skupnosti v svetu v gibanju: med nacionalističnimi težnjami in transnacionalnimi izzivi.
Srečanje OECD o upravljanju izobraževanja odraslih

26.03.2018

Poročilu ocene stanja spretnosti Slovenije OECD 2017, ki je opredelila devet izzivov na področju spretnosti, ki so nastali na osnovi podatkov raziskave PIAAC, sledi akcijska faza načrtovanja Strategije spretnosti za Slovenijo. V ta namen bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 27. in 28. marca 2018 pripravilo srečanje OECD o upravljanju izobraževanja odraslih.

Pregled slovenskega izobraževalnega sistema odraslih bo predstavil naš sodelavec, mag. Peter Beltram.

Več o dogodku si preberite na spletni strani MIZŠ.
Marčevska številka e-Novičk ACS

19.03.2018

V najnovejši številki glasila Andragoškega centra Slovenije se v veliki meri posvečamo posvetu Andragoškega društva Slovenije, na katerem je bila predstavljena zanimiva tema – vloga izobraževalcev pri vključevanju migrantov in beguncev. Napovedujemo drugi pripravljalni sestanek TVU 2018 in vrsto drugih pomembnih dogodkov v prihajajočih mesecih, opozarjamo na vrzeli in dolžnosti za izboljšanje kakovosti življenja, predstavljamo novostih v knjižnici.

Vse to in še več vas čaka v marčevski številki e-Novičk ACS, ki jih najdete tudi na spletu.
Prva številka Novičnika s področja globalnega učenja

15.03.2018

V sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno. nastaja Novičnik s področja globalnega učenja, ki izobraževalce mesečno obvešča o novicah s tega področja. 

V mesecu februarju je izšla prva številka.
Izšla je prva letošnja številka revije International Review of Education

12.03.2018

Tokratna številka (Volume 64, Issue 1, February 2018) prinaša pet člankov, ki so tematsko vezani na premagovanje vrzeli v pismenosti v različnih družbenih okoljih v Evropi in drugod. Poudarjajo pomen vseživljenjskega učenja za razvoj posameznika in družbe.

V publikaciji je predstavljenih nekaj zanimivih strokovnih knjig, med njimi Literacy, media, technology: Past, present and future (2017), Global Network, local action: Rethinking adult education policy in the 21 century (2017), Adult education and the planetary condition (2016) in Higher education reform: Looking back – looking forward (2015).

Članke lahko preberete v reviji, ki si jo je mogoče izposoditi v Knjižnici ACS.
Nova številka revije ELM

08.03.2018

Tokratna številka revije ELM izpostavlja pričakovano: izobraževanje odraslih povezuje s kulturno dediščino. V uvodniku je zastavljeno zanimivo vprašanje: na čigavo dediščino se sklicujemo? Na zapuščino razvitega sveta? Imajo majhna ljudstva, kot je pleme Sami, kaj povedati institucijam EU?

Objavljen je zanimiv intervju z Jasonom Evansom, nacionalnim urednikom za Wales na portalu Wikipedija. Spletno mesto omogoča, kot ugotavlja, da se na nov način učimo stare stvari. Preko Wikipedije je lahko o kulturni dediščini ozaveščena najširša javnost, to spletno mesto je lahko izhodišče, od koder je kultura dostopna za vse.

Več o tem preberite na spletni strani ELM Magazina, kjer se lahko naročite tudi na novice.

 
Nova evropska definicija življenjskih spretnosti

07.03.2018

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (European Association for the Education of Adults – EAEA je izdalo poročilo projekta Življenjske spretnosti odraslih v Evropi (LSE – Life Skills for Europe), v katerem ponuja odgovore na vprašanje, kako razviti izobraževalne pristope za razvoj življenjskih spretnosti v ranljivih skupinah odraslih. V projektu je kot partner sodeloval tudi naš center. 

Več o projektu tudi na https://pismenost.acs.si/mednarodni-projekti/lse.

 
Izšla je 77. številka Cedefopovega novičnika

06.03.2018

Februarski novičnik (Cedefop newsletter No 77 - February 2018) na naslovnici prinaša glavno temo – opredelitev Cedefopovih ciljev v prihodnje. Direktor James Calleja poudarja, da bosta prihodnost zaznamovala dva velika raziskovalna projekta: reforma poklicnega in strokovnega izobraževanja ter vpliv digitalizacije na prihodnost dela. Poleg tega bodo v naslednjih dveh letih v središču pozornosti nizkokvalificirani odrasle.

Na sestanku Strokovne skupine za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo v okviru Evropskega ekonomsko-socialnega odbora je izpostavil glavne točke delovnega načrta 2018 in predstavil pregled dela v lanskem letu.

Cedefop so obiskali predstavniki Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve Evropskega parlamenta. Z obiskom sta bili zadovoljni obe strani – gostje so navdušeni na delom organizacije, posebno dosežki čezmejne mobilnosti. Zaposleni v Cedefopu so se jim zahvalili in priporočili za podporo.

Cedefop je v sodelovanju Evropskim ekonomsko-socialnim odborom organiziral Forum za politiko učenja na temo Poti izpolnjevanja – vizija prihodnosti. Udeležilo se ga je več kot 100 predstavnikov iz 28 držav članic EU. 

Cedefopove delavnice o poklicnem in strokovnem izobraževanju v 21. stoletju – Prihodnost, trendi in prioritete v Solunu v Grčiji se je udeležilo 40 predstavnikov  Temelj srečanja je bila aktualna raziskava o spreminjajoči se naravi in vlogi poklicnega izobraževanja v Evropi (2015–2018).

V novičniku so predstavljene še nekatere Cedefopove publikacije. Vas zanima, katere dogodke agencija organizira v prihodnjih mesecih? Oglejte si aktualne datume

Podrobnosti so na voljo na spletni strani Cedefopa, kjer se lahko naročite na glasilo.
Najnovejše novice GD za izobraževanje, mladino, šport in kulturo

05.03.2018

Generalnega direktorata za izobraževanje, mladino, šport in kulturo pri Evropski komisiji (DG Education, Youth, Sport and Culture - February 2018) je izdal e-Novičke, v katerih med drugim

 • objavljajo prispevek o 1. Evropskem vrhu o izobraževanju odraslih,
 • pišejo o tem, da Evropska komisija išče ključne iniciative za oblikovanje vključujoče družbe skladno z lanskim dogovorom v Gotteburgu,
 • obveščajo o hitrem širjenju vzpostavljene platforme za šolsko izobraževanje (School Education Gateway),
 • pišejo tudi o rezultatih poročila o ERASMUS+ 2017 in o pogovorih o izboljšavah pristopov v projektu.
 • napovedujejo Evropski športni forum, ki bo 22. in 23. marca.

Vabimo vas, da novice preberete.
Februarska številka novic Platforme za vseživljenjsko učenje (LLLP)

02.03.2018

Vabimo vas, da preberete zadnjo številko glasila Lifelong Learning Platform Newsletter, ki je izšla včeraj (Lifelong Learning Platform Newsletter – February 2018). V njej med drugim:

 • objavljajo poročilo o rezultatih ankete o vključevanju v ERASMUS+ v letu 2017;
 • napovedujejo dogodek, ki sodi v okvir Evropskega leta kulturne dediščine - v centru za lepe umetnosti BOZAR bodo predstavniki splošne javnosti, deležnikov in visoke politike 14. marca razpravljali o izobraževanju in kulturi v vseživljenjskem učenju;
 • pišejo o pogovorih z deležniki v evropskem izobraževalskem prostoru, ki jih opravlja Evropska komisija;
 • sporočajo, da se je LLLP vključila v Organizacijski odbor CDPPE (Steering Committee for Education Policy and Practice), ki se ukvarja s politikami in prakso v izobraževanju;
 • napovedujejo letno konferenco Platforme, ki bo 5. in 6. julija na Dunaju, in Teden vseživljenjskega učenja 2018, ki bo  med 3. in 7. decembrom v Bruslju in bo posvečen Evropskemu letu kulturne dediščine;.
 • objavljajo novice svojih članov in partnerjev,  novice o sodelovanju javnosti v evropskih institucijah in novih publikacijah, ki so izšle v okviru evropskih ustanov.

Spremljajte novice in dogodke na spletni strani LLLP.
Dan odprtih vrat EPC Slovenija ob 15. marcu, Svetovnem dnevu potrošnikov

01.03.2018

Evropski potrošniški center Slovenija (EPC) tudi letos na Svetovni dan pravic potrošnikov, 15. marca vabi na dan odprtih vrat, ki je namenjen ozaveščanju potrošnikov o njihovih pravicah.

Pridružite se dogodku, ki bo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani od 9. do 18. ure.

Več o dogodku lahko preberete tukaj
Sodelujte v spletni razpravi na portalu EPALE

26.02.2018

Spletna razprava na portalu EPALE bo posvečena februarski mesečni temi – uporabi družbenih medijev na področju izobraževanja odraslih. Moderiran del razprave, za katerega bo poskrbela Graciela Sbertoli, se pričenja danes, 26. februarja, ob 12. uri, zaključuje pa jutri ob 17. uri.

Vabimo vas k sodelovanju in izmenjavi mnenj! Podrobnejše informacije o razpravi so na voljo na tukaj.
Eurydice objavil poročilo o poklicni poti učiteljev v Evropi

26.02.2018

Publikacija s podnaslovom Dostop, napredovanje in podpora (Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support) izhaja iz stališča, da postaja učiteljski poklic v sodobni družbi vse pomembnejši. Gre za primerjalno analizo podatkov o karierni poti učiteljev od pridobivanja izobrazbe do napredovanja, kariernih možnosti in razmer na trgu dela v 43 državah EU, večinoma na osnovnošolski in srednješolski stopnji.

Glavni poudarki so na slikovit način prikazani
na tej povezavi. Tudi za Slovenijo.
GRALE – Priprava Četrtega splošnega poročila o izobraževanju odraslih

23.02.2018

UNESCO inštitut za vseživljenjsko učenje – UIL redno objavlja poročila o izobraževanju odraslih (Global Report - GRALE), s katerimi spremlja razvoj tega področja pri državah članicah. Prikazati želi udeležbo v izobraževanju odraslih in zagotoviti možne načine za odpravo pomanjkljivosti. Dejavnost se bo nadaljevala tudi v letu 2019. 

Poročilo bo vsebovalo analize, razvoj izobraževalnih politik, mehanizme upravljanja in financiranja ter zagotavljanje kakovosti v članicah, vključenih v Bélemski akcijski načrt. Posebna pozornost bo namenjena raziskavi razvoja, spremljanja in merjenja koncepta vključenosti v različnih regijah ob upoštevanju Agende 2030, ki kot četrti cilj navaja »Enakopravno zagotavljanje kakovostne izobrazbe ter spodbujanje možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar«. Priložnosti za vseživljenjsko učenje je treba nuditi predvsem ranljivim skupinam ljudi, kot so priseljenci, brezposelni in posamezniki z učnimi težavami. Ne nazadnje bo Četrto poročilo ugotavljalo, kako posamezne članice zagotavljajo priporočila UNESCO (UNESCO Recommendation). 

Zbiranje poročil se je začelo. Ustanove so povabljene, da do konca februarja oddajo podatke o kontaktni osebi, ki bo poročala v imenu vseh deležnikov v posamezni regiji. Spletno anketiranje bo potekalo do konca maja. 

Po oceni UIL je medsektorsko sodelovanje v posamezni članici temeljnega pomena, saj zagotavlja organizaciji za izobraževanje odraslih nove priložnosti ter možnost primerjanja in uvajanja izboljšav. 
Februarska številka CMEPIUS e-novičk

22.02.2018

V letošnji drugi številki e-novičk CMEPIUS je objavljen opomnik za prijavo strateškega partnerstva KA2 v okviru razpisa Erasmus+ 2018. Rok se namreč zaključi 21. 3. 2018 ob 12. uri. Prijavnice za vse akcije so na voljo v pdf-formatu na slovenski spletni strani programa.

Napovedujejo aktivnosti Study in Slovenia doma in v tujini: informativni dan za kandidate iz Rusije, V Evrope in držav nekdanje SZ, marca bodo Slovenijo na mednarodnem sejmu visokega šolstva v Beogradu zastopali predstavniki univerze. Hkrati bodo dogodek izkoristili za promocijo študija v Sloveniji. Več o aktivnostih je objavljeno na spletni strani Study in Slovenia.

CMEPIUS skupaj z MIZŠ pripravlja mednarodno znanstveno konferenco Internationalisation Enhancing Quality of Learning and Teaching, ki bo 2. marca na Brdu pri Kranju. Podrobnosti so objavljene na spletni strani dogodka

Objavljena sta razpisa za listino ECHE in listino VET

Vabijo k reševanju ankete o spletni strani CMEPIUS.


Več podrobnosti je na spletni strani CMEPIUS, kjer je možna prijava na e-novičke.
Vabilo na konferenco Voditelj prihodnosti, ustvarjalec zavzetih zaposlenih

22.02.2018

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v sodelovanju z Zvezo ljudskih univerz Slovenije in portalom Mojazaposlitev.si pripravlja mednarodno konferenco z naslovom Voditelj prihodnosti, ustvarjalec zavzetih zaposlenih. Dogodek bo v torek, 27. marca 2018, v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.

Na konferenci, ki je namenjena direktorjem družb, vodjem kadrovskih služb, strokovnim sodelavcem na področju HR ter vodjem izobraževanj, bodo spregovorili o voditelju prihodnosti, ki razume, da lahko s pravimi orodji in veščinami razvije potencial in spodbudi zavzetost svojih zaposlenih ter jih skozi spremembe vodi.

Med drugimi povabljenimi gosti bodo sodelovali Miha Mazzini, pisatelj, scenarist in režiser, Miquel Lladó, redni profesor strateškega managementa na IESE poslovni šoli v Madridu, Nina Nikić, vodja kadrovske službe Adria Dom d.o.o., in mag. Nada Žagar, direktorica ZIK Črnomelj.

Več informacij je na voljo v vabilu
Mednarodna zaključna konferenca projekta GOAL

20.02.2018

17. in 18. januarja 2018 je v Bruslju potekala zaključna konferenca projekta Svetovanje odraslim v izobraževanju (Guidance and Orientation for Adult Learnes – GOAL). Udeležili so se je tudi sodelavci mednarodnega projekta iz Slovenije ter na njej aktivno sodelovali. Prispevek o udeležbi si lahko preberete v feburarskih eNovičkah.

Na projektni spletni strani so podrobneje predstavljeni poročilo s konference, plenarne predstavitve ter fotografije s konference. 

Rezultate projekta najdete na posebni spletni strani, namenjeni diseminaciji, kjer so objavljene tudi izjave uporabnikov svetovalnih storitev, svetovalcev ter partnerjev v lokalnih mrežah ter zgodbe svetovalcev in opise izobraževalnih poti svetovancev.
Razvili smo nov program za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti

15.02.2018

Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program strokovnega usposabljanja za pridobitev  temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti. Program temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih – Mozaik kakovosti je namenjen članom komisij za kakovost, učiteljem, strokovnim delavcem in drugim zaposlenim v organizacijah za izobraževanje odraslih, ki se srečujejo z vprašanji, povezanimi s kakovostjo.

Eno od sporočil, ki jih želimo posredovati s programom usposabljanja, je, da vsakdo, ki deluje v organizaciji za izobraževanje odraslih, s svojim delom prispeva h kakovosti izobraževalnih in drugih storitev.

Program je modularno zasnovan. Vsebine modulov in druge informacije so na kratko predstavljene v članku, objavljenem v Novičkah ACS.

Upamo, da bomo v novi program uspeli pritegniti čim več učiteljev, ki poučujejo v izobraževanju odraslih, saj je to ciljna skupina, ki smo jo doslej s tovrstnimi usposabljanji težje dosegli, bi jo pa želeli opolnomočiti s temeljnim znanjem s tega področja.

Prve module programa bomo pilotno izpeljali v letošnjem letu v okviru projekta ESS Strokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc odraslih 2016–2022. Če vas zanima udeležba, nam pišite (E: jasmina.oresnik.cunja@acs.si).
Izšla je februarska številka e-Novičk

15.02.2018

Vabimo vas k branju letošnje druge številke e-Novičk Andragoškega centra Slovenije (ACS).  Nagovarjamo vas k reševanju spletne ankete o naši publikaciji, da bomo vedeli, kaj si želite in kako naprej. Objavljamo pomembno novico o sprejetju novega Zakona o izobraževanju odraslih, poročamo pa tudi o dogodkih, ki smo se jih udeležili sodelavci ACS. Preberite novice iz drugih virov, ki vas utegnejo zanimati, in predstavitev novih publikacij. Tudi na spletni platformi EPALE je vsak mesec kaj novega, zato vas vabimo, da jo preletite. V rubriki Kotiček je vaš različne organizacije iz naše mreže poročajo o dogodkih, delijo izkušnje, razmišljajo o našem temeljnem poslanstvu – vseživljenjskem učenju. 

Naslednja številka e-Novičk izide predvidoma v drugi polovici marca. Vabimo vas, da svoje prispevke pošljete najpozneje do 8. marca na e-naslov e-novicke@acs.si.
 

Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.
Objavljen je Javni razpis nagrad RS na področju šolstva za leto 2018

14.02.2018

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je objavilo javni razpis nagrad RS na področju šolstva za leto 2018. Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 5 za življenjsko delo.

Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem za pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojnoizobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.

To je eden od načinov, da še posebej izpostavimo tudi izjemne, predane in srčne andragoške delavce, skupine, ustanove, ki uspešno delujejo na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja. 


Rok za oddajo ponudb je 25. maj 2018 do 13. ure. Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Vsa navodila, potrebne informacije, pogoji in obrazec za prijavo na razpis so dostopni tukaj

Razpis je objavljen tudi v Uradnem listu RS št. 8/2018.
Nova številka glasila EAEA Newsletter

13.02.2018

 

Vabimo vas, da preberete letošnjo prvo številko glasila Evropskega združenja za izobraževanje  odraslih (European Association for Adult Education – EAEA) EAEA newsletter 1/2018:
Izšla je zimska številka angleških e-Novičk

12.02.2018

Vabimo vas k prebiranju zimske številke e-Novičk v angleškem jeziku (e-Novičke Winter 2017), v katerih partnerjem po svetu poročamo o projektih ACS in predstavljamo dejavnosti izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja v Sloveniji, ki smo jim posvečali ustvarjalno energijo in zagon v drugi polovici lanskega leta.

Veseli bomo, če boste novičke delili tudi s svojimi tujimi partnerji. Želimo vam prijetno branje! 

Arhiv angleških izdaj glasila najdete tukaj.
Razpis za Grundtvig nagrado EAEA

12.02.2018

Evropsko združenje izobraževalcev odraslih (European Association for Adult Education – EAEA) vsako leto podeljuje Grundtvig nagrade za dosežke na področju izobraževanja odraslih (EAEA Grundtvig Award). 

Leta 2018 bodo Grundtvig nagrade EAEA namenili projektom, ki so uspešni pri sodelovanju in vzpostavljanju partnerstev na področju izobraževanja odraslih.

Podrobnosti o razpisu, ki je odprt do 15. aprila 2018, najdete na spletni strani EAEA

 

 
Izšel je januarski Cedefopov novičnik

12.02.2018

Osrednja tema je pomen socialnega napredovanja na poti k odličnosti. Direktor Cedefopa James Alleja je na delavnici v skupini Coimbra v Bruslju 24. januarja govoril o pomenu poklicnega in višjega izobraževanja v vseživljenjskem učenju na evropski ravni. Izhajal je iz stališča, da se morajo ugledne evropske univerze približati trgu dela. Skupina Coimbra je namreč mreža številnih uglednih evropskih izobraževalnih ustanov.

Cedefop je 29. januarja v Estoniji začel pregled upravljanja z veščinami. Država se je prijavila k preverjanju, saj želi nadalje razvijati sistem OSKA.

Bolgarija je v začetku predsedovanja Svetu EU izpostavila pomen spretnosti za prihodnost. Mednje štejejo enotni digitalni trg, dostop do inovacij, povezavo med izobraževanjem in zahtevami prihodnjega trga dela na podlagi tehnološkega razvoja.

20. decembra je strokovna sodelavka Cedefopa Anastasia Pouliou na dogodku grške Nacionalne organizacije za potrjevanje kvalifikacij in poklicnega vodenja (EOPPEP) vodila pogovor o razvoju poklicnih kvalifikacij v Evropi. Predstavila je tudi Priročnik o učnih izidih.

Izšla je Cedefopova publikacija Skillset and match, ki poudarja veščine, pomembne za delo. Dobite jo tudi v Knjižnici Andragoškega centra Slovenije.

Cedefop vabi na delavnico o poklicnem izobraževanju v 21. stoletju, ki bo 20. februarja v Solunu v Grčiji, in napoveduje delavnico o metodah in izkušnjah pri preverjanju spretnosti, ki bo junija.

Več Cedefopovih novičk preberite tukaj.
Januarska številka glasila Platforme za vseživljenjsko učenje

09.02.2018

Platforma za vseživljenjsko učenje (LLLP) v januarskem novičniku obvešča o dogajanju na področju vseživljenjskega učenja v Evropi in širše, vabijo na dogodke in napoveduje nove projekte.

V središču je Evropsko leto kulturne dediščine. V centru za lepe umetnosti BOZAR bodo predstavniki splošne javnosti, deležnikov in visoke politike 14. marca razpravljali  o izobraževanju in kulturi v vseživljenjskem učenju.

Letna konferenca Platforme bo 5. in 6. julija na Dunaju. Vabilo, program in prijava na dogodek bodo objavljeni na spletni strani.

Napovedan je sestanek partnerjev v okviru projekta KA3 Socialno vključevanje, na katerem bodo postavili ključne kompetence novega strokovnjaka – socialnega mediatorja. Njegova vloga naj bi bilo v prvi vrsti posredovanje med institucijami in ranljivimi skupinami ljudi.

LLLP išče mlade prostovoljce, ki jih zanima digitalna pismenost, da bi se pridružili projektu EU project 'DIGIT'. Izobraževalci, odrasli, strokovnjaki in ostali ključni deležniki bodo pripravili smernice za varno in odgovorno vedenje v digitalnem okolju. Zainteresirane vabijo, naj se oglasijo projektnemu timu.

Napovedujejo tudi številne dogodke za leto 2018 in objavljajo še druge zanimive novice, med drugim poročilo o implementaciji Erasmus+ za leto 2017.

Več podrobnosti preberite na spletni strani Platforme.
Javno naročilo za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev

07.02.2018

Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo javno naročilo za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev (ZIP). Besedilo in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

Predmet javnega naročila je izvajanje programa učenja slovenskega jezika in programa seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v obliki enotnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP) v obsegu do 180 ur in je namenjen državljanom tretjih držav, ki jim je pristojna upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v tem programu.

 
Mednarodne aktivnosti CONFINTEA VI

07.02.2018

Osemnajsta številka glasila CONFINTEA VI (CONFINTEA VI Follow-up News Bulletin, no.18), ki ga izdaja UNESCOv inštitut za vseživljenjsko učenje (UIL), prinaša opis dejavnosti, ki so tekle v okviru uresničevanja Belemskega akcijskega načrta (Belém framework for action) konec leta 2017 v sodelujočih državah in med njimi. 

V ospredju so izjava in poročilo o mednarodni konferenci z naslovom CONFINTEA VI – vmesni pregled 2017: Življenje in učenje za uspešno prihodnost: vizija 2030. V glasilu najdete povezave na vse prispevke predstavljene na konferenci. UIL in ICAE sta skupaj izdala pet regijskih študij CONFINTEA VI – vmesni pregled 2017: Stanje na področju učenja in izobraževanja odraslih, v posebni publikaciji pa še povzetek vseh petih študij.

V glasilu se lahko seznanite s štipendijskim programom CONFINTEA VI.

Aktivnosti CONFINTEA VI lahko spremljate tudi na Facebook strani, spletni strani ter Twitter-ju UIL. Na glasilo se je možno naročiti tukaj.
Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1)

06.02.2018

Na redni seji 23. januarja je Državni zbor sprejel nov Zakon o izobraževanju odraslih, ki med drugim zagotavlja stabilnejše financiranje zavodov, ki delujejo na tem področju, ter jih povezuje v javno mrežo.

​Nov predpis je bil v petek, 2. 2. 2018, objavljen tudi v Uradnem listu RS, št. 6/2018.

Dostopen je tukaj.
Zadnja lanska številka glasila UIL Nexus

05.02.2018

Decembra je izšlo glasilo UIL Nexus October – December 2017, v katerem so predstavljene dejavnosti Unescovega inštituta za vseživljenjsko učenje (UNESCO Institute for Lifelong Learning – UIL) ter aktualne novice s področja učenja in izobraževanja odraslih na globalni ravni tekom zadnjega trimesečja v letu 2017.

Na voljo so vam novice o mednarodni konferenci z naslovom CONFINTEA VI – vmesni pregled 2017: Življenje in učenje, štipendijskem programu CONFINTEA VI, dveh publikacijah, ki sta rezultat 3. mednarodne konference o učečih se mestih, družinski in medgeneracijski pismenosti ter učenju v Etiopiji. Predstavljena je še posebna številke revije International Review of Education.

Na glasilo se lahko naročite tukaj.
Vzorčno mesto za zvišanje znanstvene pismenosti za vse starosti, vse skupnosti v Sloveniji

02.02.2018

Slovenija je danes v Velenju dobila Vzorčno mesto – gre za prvi tak primer v Evropi. V njem bodo mladi in starejši lahko na najsodobnejši način raziskovali, ustvarjali in širili svoja obzorja. Vzorčno mesto želi z inovativnim sistemom izobraževanja pri obiskovalcih spodbuditi radovednost in jim prek raznolikih interaktivnih orodij omogočiti lastno izkušnjo stika s sodobno znanostjo ter z lokalnimi in čezmejnimi skupnostmi. Dvoletni projekt Vzorčno mesto vodi Ljudska univerza Velenje, finančno pa sta ga podprla Mestna občina Velenje in družba Gorenje.

Po novinarski konferenci z zanimivimi gosti sta Vzorčno mesto otvorila direktorica Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje Brigita Kropušek Ranzinger in župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Več o dogodku si lahko preberete tukaj, posnetek novinarske konference in odprtja je na ogled na Facebook strani VTV Studio.

Vabljeni k ogledu predstavitvenega videa Vzorčnega mesta tukaj.
Posvet Andragoškega društva Slovenije o beguncih in migracijah

31.01.2018

Andragoško društvo Slovenije (ADS) organizira posvet z naslovom Kako se izkušnja begunstva dotika naših življenj? Na dogodku, ki bo 13. februarja 2018 v Centru kulinarike in turizma KULT316, bodo udeleženci iskali odgovore na številna vprašanja, kot na primer:

 • Katere informacije so »prave«, kaj o tem vemo izobraževalci odraslih, kako bi se morali odzvati, katere aktivnosti izpeljati?
 • Kako o tej temi razmišljajo naši sosedi: Hrvati, Italijani, Avstrijci?
 • Ali ima Evropa odgovore na številna vprašanja ter probleme begunske in migrantske krize? Katere dobre prakse bi bilo dobro upoštevati, kako sodelovati tudi na mednarodni ravni?

Udeležba  je brezplačna,  posvet delno sofinancira  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Podrobnosti o posvetu si lahko ogledate v vabilu in programu.

Prosimo vas, da izpolnite prijavnico in jo najkasneje do 9. februarja 2018 pošljete (lahko skenirano) na e-naslov: irena.suhadolc@gmail.com. Prijavite se lahko tudi po telefonu, in sicer  tajnici ADS Ireni Suhadolc (T: 051 232 220).
Strateški okvir za spodbujanje vseživljenjskega učenja na Hrvaškem

30.01.2018

Agencija za strokovno izobraževanje in izobraževanje odraslih na Hrvaškem (Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) je lani v drugi polovici leta izdala pomemben dokument z naslovom Strateški okvir promocije cjeloživotnog učenja u Republici Hrvatskoj 2017. – 2021. Cilj tega strateškega okvira je bil pridobiti dobro analitično ozadje in strokovno orodje, ki bo organizacijam in ustanovam pomagalo pri načrtovanju in izvajanju promocije izobraževanja in učenja. Po drugi strani pa bo dokument prispeval k nadaljnjemu razvoju nacionalnega tedna vseživljenjskega učenja.

Pri pripravi dokumenta so sodelovali predstavniki različnih interesnih skupin, delodajalci, oblikovalci politik, predstavniki nevladnega sektorja in organizacij in ustanov, ki izvajajo različne programe učenja in izobraževanja odraslih.

Publikacija na začetku analizira stanje na področju vseživljenjskega učenja v Republiki Hrvaški, potem pa odgovarja na vprašanja zakaj, kaj, kako in kdaj se učimo, kakšen je naš odnos do učenja in kaj dela učenja dragoceno in tako postavlja vrednote in vizijo vseživljenjskega učenja kot temelj strateškega okvira. V nadaljevanju ponuja osnovne strateške usmeritve dejavnosti promocije vseživljenjskega učenja na Hrvaškem, pa tudi natančne ukrepe in komunikacijski načrt za spodbujanje vseživljenjskega učenja za določene ključne ciljne skupine:

 • udeležence, ki so vključeni v sistem formalnega izobraževanja (vrtce, osnovne in srednje šole, visokošolske ustanove),
 • obstoječe in potencialne udeležence v izobraževanju odraslih (zaposlene, (dolgotrajno) brezposelne in odrasle, ki se učijo za osebni razvoj),
 • delodajalce,
 • ranljive družbene skupine (odrasle z nizko izobrazbo, mlade osipnike, podeželsko prebivalstvo, Rome, invalide, migrante, starejše v tretjem življenjskem obdobju),
 • odločevalce in ponudnike izobraževanj (vključno z učiteljskim osebjem na vseh ravneh izobraževaja).

Dvojezično publikacijo so pripravili v okviru projekta Promocija vseživljenjskega učenja, ki ga je v veliki meri sofinanciral Evropski socialni sklad. V tem projektu je nastala tudi raziskava Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj 2017.

Publikacija je že na voljo v knjižnici ACS.
Konferenca ob Evropskem letu kulturne dediščine

29.01.2018

Leto 2018 zaznamujemo kot leto raznolikosti evropske kulturne dediščine. Generalni direktorat Evropske komisije za raziskave in inovacije v tesnem sodelovanju z generalnima direktoratoma za izobraževanje in kulturo ter komunikacijska omrežja, vsebino in tehnologijo organizira 20. marca 2018 v Bruslju konferenco na visoki ravni Obzorja 2020 (The high-level Horizon 2020 conference) z naslovom Inovacije in kulturna dediščina.

Dogodek bo omogočil dialog med sodobno evropsko družbo in najbolj obetavnimi inovacijami na področju kulturne dediščine, ki jih podpirajo evropske politike in skladi. Na konferenci bodo strokovnjaki sodelovali v okroglih mizah; predstavili bodo nove socialne, tehnološke in metodološke pristope za izboljšanje odnosa do kulturne dediščine.

Vabilo, program in možnost prijave so na spletni strani dogodka
Video o 2. Evropskem tednu poklicnih spretnosti

29.01.2018

Od Evropskega tedna poklicnih spretnosti 2017 (EVSW) v Bruslju sta minila dva meseca. Vabimo vas k ogledu kratkega videa, v katerem se organizatorji Tedna na svoj način zahvalijo vsem, ki so prispevali k uspešni izpeljavi dogodkov. #EUVocationalSkills

Znana sta termin in lokacija 3. Evropskega tedna poklicnih spretnosti – 5.-9. november 2018 na Dunaju.

 
Javna posvetovanja o novem večletnem finančnem okviru

25.01.2018

Evropska komisija je 10. januarja 2018 začela z nizom javnih posvetovanj o novem večletnem finančnem okviru (VFO), ki zajemajo celoten spekter prihodnjega financiranja EU na naslednjih področjih: kohezija, naložbe, raziskave in inovacije, MSP in enotni trg, migracije, varnost, strateška infrastruktura, vrednote in mobilnost. 

V javnem posvetovanju na posameznem področju lahko sodelujete tako, da izpolnite spletni vprašalnik (npr. https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_enhttps://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_en).

Evropska komisija bo po koncu posvetovalnega obdobja odgovore upoštevala pri pripravi celovitih predlogov za večletni finančni okvir po letu 2020 in naslednjo generacijo finančnih programov. 

Javna posvetovanja bodo potekala do 8. marca 2018. Vabljeni k sodelovanju.
Vabilo na EPALE spletni seminar

24.01.2018

Nacionalna podporna služba EPALE Slovenija bo v petek, 16. februarja 2018, izvedla spletni seminar, ki je namenjen podpori uporabnikov platforme. Poleg same organiziranosti platforme, boste spoznali tudi, kako na platformi predstaviti svojo organizacijo in kje lahko najdete bodočega projektnega partnerja.

Skozi seminar vas bo vodila EPALE koordinatorica Maruša Bajt. Morebitna vprašanja v zvezi s seminarjem lahko naslovite na njen elektronski naslov (E: marusa.bajt@cmepius.si).

Spletni seminar bo trajal približno pol ure, nanj pa se lahko prijavite preko te povezave. Prijave zbirajo do srede, 14. februarja 2018.
Vabilo k prijavi na prireditve Kulturnega bazarja

24.01.2018

Tradicionalno nacionalno prireditev Kulturni bazar, ki bo letos 5. aprila v Cankarjevem domu, pripravljajo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za zdravje ter Ministrstvom za okolje in prostor pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO

Ob desetem jubileju so za načrtovalce politik in strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter kulturi (vabilo), ki pri svojem delu vključujejo kulturnovzgojne vsebine pripravili bogat in zanimiv program strokovnega usposabljanja, katerega osrednja tema je Evropsko leto kulturne dediščine 2018, posebno pozornost pa je namenjena tudi Cankarjevemu letu 2018 ter medgeneracijskemu povezovanju na področju kulture.

Na razstavnih prostorih v treh preddverjih Cankarjevega doma predstavlja svojo bogato ponudbo skoraj 300 kulturnih ustanov ter številni samostojni kulturni ustvarjalci iz vse Slovenije. V predavalnicah in dvoranah se zvrstijo številna predavanja, delavnice in strokovne razprave z različnih področij, vodeni ogledi predstav (gledališke, glasbene, plesne, filmske …), razstav ter nastopi ustvarjalcev in umetniških skupin. 

Udeležba na strokovnem usposabljanju je za vse brezplačna, nujna pa je e-prijava, ki je mogoča do 20. marca 2018. 


 
Državni zbor je soglasno sprejel nov Zakon o izobraževanju odraslih

24.01.2018

Poslanke in poslanci so na včerajšnji redni januarski seji Državnega zbora z 68 glasovi za in nobenim proti sprejeli nov zakon o izobraževanju odraslih, ki naj bi med drugim zagotovil stabilnejše financiranje zavodov, ki delujejo na tem področju, ter jih povezal v javno mrežo. 

V skladu z novim zakonom se lahko izobraževanje odraslih izvaja na tri načine, in sicer preko:

 • programov osnovnih šol za odrasle, kjer se tudi pridobi stopnja izobrazbe,
 • javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, kjer se stopnja izobrazbe ne pridobi, in
 • neformalnih izobraževalnih programov za odrasle. 

Ključni namen pri pripravi novega zakona je bil urediti razmerje med javnim interesom in javno službo. Zakon jasno opredeljuje oba pojma. Zelo pomembno je tudi razvrščanje  izobraževalnih programov, kako jih poimenovati oziroma opredeliti programe. Gre tako za formalne programe, ki so pridobili javno veljavnost, kot tudi neformalne programe, ki nimajo javne veljavnosti. Zakon natančneje opredeljuje tudi posamezne dejavnosti, denimo področje svetovanja kot pomemben del dejavnosti izobraževanja.
Prva številka CMEPIUS e-novičk v letu 2018

23.01.2018

V letošnji januarski številki e-novičk, ki jih izdajajo na CMEPIUS-u, opozarjajo na bližajoči rok za projekte mobilnosti Erasmus+ KA1, vabijo na regijsko predstavitev programa EZD in delavnico za uspešno prijavo, objavljajo statistiko za eTwinning, vabijo k sodelovanju v skupnosti EPALE, ki šteje že več kot 35.000 registriranih uporabnikov, …

CMEPIUS e-novičke lahko vsak mesec brezplačno prejemate na vaš elektronski naslov. Prijavo lahko oddate na spletni strani CMEPIUS-a.
Svetovni forum o izobraževanju 2018

23.01.2018

V Londonu se med 21. in 24. januarjem 2018 odvija Svetovni forum o izobraževanju (Education World Forum), na katerem ministrice in ministri za izobraževanje iz 90-ih držav obravnavajo aktualne teme na področju izobraževanja.

V torek, 23. januarja, se ga je udeležila ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. Na panelu, v okviru katerega so se pogovarjali o vključujočem izobraževanju, je poudarila pomen vseživljenjskega učenja ter kakovosti v izobraževalnem procesu.

Več si preberite tukaj in na Twitterju.
Statistični dan 2018 - Moč podatkov

23.01.2018

Podatki nas obdajajo vsepovsod. Moč podatkov je velika, zato je čedalje več razprav o verodostojnosti in dojemanju podatkov, o pravilni interpretaciji, uporabni vrednosti, avtorstvu, etičnosti uporabe, kako ločiti dejstva od fikcije, kakšen je potencial uporabe podatkov. O vsem tem in še o čem bodo razpravljali 23. januarja na Statističnem dnevu 2018.

Podroben program posveta je objavljen na spletni strani SURS.
Zaključna konferenca projekta GOAL

19.01.2018

V Bruslju je 17. in 18. januarja 2018 potekala zaključna konferenca projekta Svetovanje odraslim v izobraževanju - GOAL, na kateri sta s prispevki sodelovali naši sodelavki. Mag. Tanja Vilič Klenovšek je predstavila slovenske izkušnje sodelovanja v projektu v delovni skupini Svetovalna podpora za manj izobražene odrasle, mag. Andreja Dobrovoljc pa v skupini Partnerstva/Mreže.

V panelni razpravi z naslovom Vloga svetovanja odraslim pri zviševanju udeležbe manj izobraženih odraslih v vseživljenjskem učenju je sodelovala Ema Perme z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Dogodka so se udeležili tudi sodelavci s Centra za poklicno izobraževanje, z Biotehničnega centra Ljubljana in Ljudske univerze Velenje

Več o evalvaciji rezultatov projekta Svetovanje odraslim v izobraževanju – GOAL najdete na https://adultguidance.eu, utrinke z dogodka pa na Twitter strani projekta in Facebook strani ACS.
Prvi evropski vrh o izobraževanju

18.01.2018

Srečanje na visoki ravni bo potekalo 25. januarja 2018 v Bruslju in bo osredotočeno zlasti na neenakost v izobraževanju (First European Education Summit to have special focus on inequality in education).

Gostitelj bo evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mladino in šport, Tibor Navracsics. Dogodek bo združil odločevalce politik, izobraževalce, zainteresirane deležnike in poslovne voditelje, ki bodo razpravljali o ustanovitvi evropskega izobraževalnega prostora, kjer bo inovativno, vključevalno in na vrednotah temelječe izobraževanje edino merilo. 

Dogodka se bosta udeležili dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ki bo sodelovala v panelu (od 13.45 dalje), ter mag. Zvonka Pangerc Pahernik z Andragoškega centra Slovenije v vlogi članice Stalne skupine za kazalnike in ciljne vrednosti (SGIB) pri Evropski komisiji.


Program srečanja so lahko ogledate tukaj.

 
Vabljeni k obisku novega spletnega portala Mozaik kakovosti

17.01.2018

Na ACS smo v letu 2017 v podporo vzpostavljanju in razvijanju notranjih sistemov kakovosti razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji – Mozaik kakovosti.

Izvajalci izobraževanja odraslih s tem spletnim orodjem lahko dostopajo do pripomočkov in instrumentov za izvajanje samoevalvacije ter do opisov dobrih praks pri teh postopkih. Zbirka je namenjena tudi tistim, ki se ukvarjajo z razvojem in umeščanjem pristopov za presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževalni sistem in v prakso. 

Mozaik kakovosti je dostopen na povezavi https://mozaik.acs.si. Vabljeni k ogledu in preizkušanju!

Mozaik kakovosti je rezultat projekta ESS Strokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc odraslih 2016–2022, aktivnosti Sistemsko umeščanje in nadaljnji razvoj samoevalvacije v izobraževanju odraslih.
Gradiva z nacionalne konference projekta GOAL

17.01.2018

7. decembra 2017 je v Radisson Blu Plaza hotelu v Ljubljani potekala nacionalna konferenca projekta projekta Svetovanje odraslim v izobraževanju (Guidance and Orientation for Adult Learners - GOAL).

Glavni cilji projekta je bil izboljšati možnosti svetovanja za odrasle v vseh partnerskih državah in povečati vključenost manj izobraženih odraslih v vseživljenjsko učenje, s tem pa prispevati k njihovi večji vključenosti in mobilnosti na trgu dela. 

Prispevke in fotografije z nacionalne konference ter brošuro Svetovanje odraslim v izobraževanju najdete tukaj
Prelistajte januarsko številko e-novičk ACS

16.01.2018

Vabimo vas k branju prve številke e-novičk Andragoškega centra Slovenije v letu 2018. 

Januarja se še nekoliko oziramo nazaj v preteklo leto in pregledujemo dosežene cilje. Predvsem pa gledamo naprej, ko bomo v sodelovanju s partnerji dosegali nove uspehe na področju izobraževanja odraslih in pri drugih projektih, ki se jih skupaj z vami lotevamo in uspešno izpeljujemo. Preberite si tudi novice iz drugih virov, vabila slovenskih in tujih ustanov na dogodke, pogled nazaj in naprej na spletni platformi EPALE, v rubriki Kotiček je vaš pa prispevke o uspešno izpeljanih projektih in dogodkih na lokalni ravni.

Z veseljem sporočam, da so zaživele tudi  spletne Novičke. Vabljeni k branju, komentiranju, deljenju … 
Januarska številka novic Generalnega direktorata za izobraževanje, mladino, šport in kulturo

16.01.2018

Vabimo vas, da preberete prvo letošnjo številko novic Generalnega direktorata za izobraževanje, mladino, šport in kulturo pri Evropski komisiji (DG Education, Youth, Sport and Culture -  January 2018), ki so izšle konec prejšnjega tedna. V njih med drugim:
Objavljeni so rezultati JR za sofinanciranje dejavnosti ISIO v letu 2018

15.01.2018

Na spletni strani MIZŠ so 12. januarja objavili rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2018.

Do predpisanega roka, 15. decembra 2018, je formalno popolne vloge oddalo 17 prijaviteljev. Izbranih je bilo 17 prijaviteljev, ki je skupaj prijavilo 17 načrtov dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih. Skupna višina razdeljenih sredstev je 752.485,78 EUR.

Rezultati razpisa so objavljeni na spletni strani MIZŠ.
Manifest civilne družbe za razvoj Slovenije

15.01.2018

Manifest civilne družbe za razvoj Slovenijez nadnaslovom Za družbo blaginje v trdni mreži življenja je odziv civilnodružbenih organizacij na aktualne družbene probleme. Pri pripravi besedil je sodelovalo več kot 30 nevladnih organizacij  in strokovnjakov, ki delujejo na področjih sociale, varstva okolja, družboslovja in gospodarstva, med njimi tudi sodelavka ACS, dr. Nevenka Bogataj. Manifest je namenjen spodbujanju razmisleka širše javne ter politične in akademske razprave o prihodnjih potrebnih korakih v Sloveniji in preseganju slabosti razvojnega trenutka.

Avtorji manifesta si ne delajo utvar, da so rešitve prepoznanih družbenih problemov enostavne. Osvetlijo ključna področja, ki jih je potrebno v družbi (ponovno) poudariti oziroma se moramo o njih več pogovarjati: osnovne vrednote, človekove pravice in tudi pravice narave, odprto družbo, demokracijo, integriteto oblasti, javno dobro, socialno varnost, kazalnike blaginje, vključujoče razvojno načrtovanje, javne finance, vzdržno gospodarstvo ter odprtost in globalno odgovornost družbe. Opozorijo tudi na vlogo kulture in pomen zdravja. Tem sledijo opisi specifičnih rešitev na izbranih področjih (demokratizacija, delo, reforma proračuna, energetika, mobilnost, hrana, stanovanjska politika, gospodarstvo, znanje, migracije) in korakov za njihovo doseganje.


Povzetek Manifesta si lahko ogledate tukaj.
Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je potrdil predlog ZIO

12.01.2018

Na 40. redni seji Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, ki je bila 11. januarja 2018, so potrdil predlog Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO) ter predloge amandmajev, ki so bili vloženi s strani koalicije. 

Sejo Odbora si lahko ogledate na  tej povezavi.
Konferenca o politiki za enakost pri staranju

12.01.2018

Vlada Republike Slovenije in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) pripravljata konferenco na visoki ravni z naslovom Politike za enakost pri staranju: vseživljenjski pristop. 

Konferenca, ki bo  25. in 26. januarja 2018 v Kongresnem centru Brdo, bo kot del pobude OECD za vključujočo rast ponudila priložnost za razpravo o politikah za obravnavo medsebojno povezanih globalnih megatrendov: staranja prebivalstva in naraščajočih neenakosti. Nedavno objavljeno poročilo OECD z naslovom Preprečevanje neenakosti pri staranju (Preventing Ageing Unequally) potrjuje pomen politik vseživljenjskega pristopa za preprečevanje tveganja revščine in neenakosti pri staranju. Ministri iz držav OECD so na sestanku Sveta ministrov leta 2017 potrdili akcijski načrt za preprečevanje neenakosti pri staranju, ki določa sklop političnih ukrepov za celoten življenjski cikel. 

Na konferenci na visoki ravni se bodo zbrali ministri za zaposlovanje, socialne zadeve, zdravje in izobraževanje iz članic OECD in partnerskih držav, strokovnjaki, socialni partnerji ter druge organizacije civilne družbe, mediji in splošna javnost. Udeleženci bodo razpravljali, kako snovati politike za podporo ljudem tekom vsega življenja, kako te politike prenašati v prakso, kako jih usklajevati med različnimi področji in kako vseživljenjski pristop prilagoditi okoliščinam v posameznih državah.

Več informacij dobite v vsebinski zasnovi dogodka, vabilu in osnutku programa.
Zaključen je JR za sofinanciranje programov dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2018

12.01.2018

Ministrstvo za šolstvo in šport je danes objavilo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2018. Sredstva razpisa so namenjena sofinanciranju splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2017/18 in dejavnostim v izobraževanju odraslih v letu 2018:  

 • izvedbi splošnih in bralnih študijskih krožkov, ki jih koordinira ACS,
 • programom medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje,
 • izvedbi dejavnosti Parada učenja,
 • koordinaciji podizvajalcev in prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja 2018,
 • aktivnostim združenj in društev za izobraževanje odraslih, ki prispevajo k uresničevanju dolgoročnih ciljev Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020 (v nadaljevanju ReNPIO13-20).

Do predpisanega roka, 8. decembra 2018, je na ministrstvo prispelo 152 vlog. Formalno popolne vloge je oddalo 146 prijaviteljev. Izbranih je bilo 116 prijaviteljev, ki so skupaj prijavili 414 programov in dejavnosti.

Ocenjevalna komisija je vloge ocenila na podlagi meril, objavljenih v javnem razpisu. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je 10. januarja  2018 s Sklepom o izboru prejemnikov sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2018 odobrila sofinanciranje v višini 527.755,63 EUR.

Rezultati razpisa so objavljeni na spletni strani MIZŠ.
Vabilo na posvet o lahkem branju

11.01.2018

Zavod Risa s partnerji pripravlja 31. januarja 2018 posvet z naslovom Lahko je brati. Na dogodku, ki bo v prostorih Slovenske knjige (Stegne 3, Ljubljana), bodo predstavili novi projekt, govorili bodo o avtorskih pravicah, pripravili bodo razstavo knjig in drugih besedil, ki so povezana z lahkim branjem, izmenjali bodo izkušnje ...

Vsi podatki o posvetu so v vabilu in programu.

Na posvet se lahko prijavite z elektronsko prijavnico. Ker je število mest omejeno, organizatorji priporočajo, da s prijavo pohitite.
Podjetja izkoristite priložnost: 8,8 milijonov EUR za razvoj kompetenc starejših zaposlenih

11.01.2018

DomovJavni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 15. decembra 2017 na spletni strani objavil javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc.

Namen povabilaje spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Sofinancirana bosta dva sklopa: 

 • Sklop A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih;
 • Sklop B: Sofinanciranje razvoja kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih, in sicer z naslednjimi aktivnostmi: izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih, udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene, usposabljanja na področju vseživljenjske karierne orientacije ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (usposabljanja, nacionalna poklicna kvalifikacija (priprava in potrditev) dodatne kvalifikacije).

Podrobnosti o razpisu najdete na spletni strani Sklada.

Ponudbo (prijavnico) lahko ponudniki vložijo od 15. januarja 2018 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. marca 2018.
Četrta številka revije Andragoška spoznanja zaokrožuje leto 2017

10.01.2018

Skupna tema aktualne številke Andragoških spoznanj je Globalizacija in evropeizacija izobraževanja odraslih. Avtorji so se v svojih člankih odzvali na pobudo uredništva in raziskovali vpliv mednarodnih organizacij na nacionalne politike in prakse, analizirali različne mehanizme in partnerstva, ki zaznamujejo to področje, ocenili so vpliv delovanja mednarodnih organizacij in projektov ter razmišljali, ali ima globalizacija spodbudne učinke na demokratizacijo oziroma ali kulturno združuje ali razdružuje.

Svoja razmišljanja so prispevali slovenski in drugi avtorji, dr. Zoran Jelenc je dodal  prispevek o sistemski ureditvi izobraževanja odraslih v Sloveniji, ki je nastal ob Andragoškem kolokviju 2017 v Ajdovščini. Sonja Kump priporoča znanstveno monografijo iz leta 2015, Global Perspectives on Adult Education and Learning Policy.

Pomembno je tudi obvestilo uredništva: Ime revije bo v letu 2018 spremenjeno v Studies in Lifelong Learning, kar bo povečalo njeno mednarodno prepoznavnost. Avtorje člankov obveščajo, da oddajanje člankov za letošnje leto poteka elektronsko preko portala Andragoška spoznanja.
Vabilo k pisanju člankov v spletno revijo Elm

09.01.2018

Rezultat iskanja slik za European lifelong Learning Magazine,Znani sta naslednji dve temi spletne revije o vseživljenjskem učenju (European Lifelong  Learning Magazine – Elm):

 • februarsko-marčevska tema se povezuje s temo Evropskega leta kulturne dediščine, ki ga praznujemo v letu 2018, in so jo poimenovali Izobraževanje odraslih in kulturna dediščina (datum oddate prispevkov je 7. februar 2018);
 • junijska številka pa bo posvečena temi Izobraževanje odraslih in EU, s čemer bi radi odgovorili na vprašanje, kaj naj izobraževalci odraslih in strokovnjaki za vseživljenjsko učenje vedo o EU (članke lahko pošljete do 4. maja 2018).

Oblike člankov v reviji Elm so zelo raznolike – objavljajo tako novičarske zgodbe, intervjuje, (fotografska) poročila, mnenja, razprave kot video posnetke na izbrano temo. Letos bodo med novicami še posebej veseli tistih, ki se nanašajo na izobraževalno politiko v Evropi in drugod. Najpomembneje je, da morajo biti vse zgodbe povezane z vseživljenjskim učenjem (Article types - Elm magazine).

Članke in kakršnakoli vprašanja v zvezi z njimi pošljite urednici revije Elm, Karoliini Knuuti (E: karoliina.knuuti@kvs.fi, T: +358 40 8268 699, Twitter: @KaroliinaKnuuti).
Izšla je druga števila glasila ADEES

08.01.2018

Novo številka e-informativnega glasila Andragoškega društva Slovenije (ADEES), ki je izšla sredi decembra,  zaznamujejo terminologija, povezanost med izobraževalci odraslih v državah nekdanje skupne domovine in prihajajoče leto 2018. Seveda pa je nekaj prostora namenjenega tudi pogledu na minulo leto.

Celotno glasilo najdete tukaj.
Regijski seminarji Erasmus+ (KA1 in KA2)

08.01.2018

Izobraževalce odraslih, ki bi želeli spoznati priložnosti sodelovanja v programu Erasmus+, vabijo k udeležbi na regijske seminarje, ki bodo v treh različnih slovenskih krajih potekali v tem tednu:

 • 9. januarja na LU Koper (Cankarjeva ulica 33, Koper),
 • 10. januarja na  AZM LU Maribor (Maistrova ulica 5, Maribor),
 • 12. januarja v Knjižnici Novo mesto (Rozmanova ulica 28, Novo mesto).

Na seminarjih bodo udeleženci dobili informacije o projektih Učne mobilnosti posameznikov (KA1) in Strateška partnerstva (KA2).

Več o seminarjih in načinu prijave lahko najdete na portalu EPALE.
Decembrska številka glasila Platforme za vseživljenjsko učenje

05.01.2018

Vabimo vas, da preberete zadnjo številko glasila Lifelong Learning Platform Newsletter, ki je izšla v letu 2017 (Lifelong Learning Platform Newsletter - December 2017). V njej med drugim:

 • poročajo o sedmem Tednu vseživljenjskega učenja, ki so ga med 20. in 24. novembrom 2017 izpeljali v Evropskem parlamentu v Bruslju,
 • predstavljajo predhodne ugotovitve (infografika), ki so jih dobili z najnovejšo anketo o izvajanju programa Erasmus +,
 • poročajo o sestankih nekaterih delovnih skupin,
 • objavljajo novice svojih članov, partnerjev in evropskih institucij,
 • vabijo, da se odzovete na javno posvetovanje o prihodnosti Europeane – evropske digitalne knjižnice, ki ponuja dostop do evropskih kulturnih zakladov v digitalni obliki,
 • predstavljajo raziskave in druge publikacije,
 • pišejo o možnostih financiranja iz sredstev EU,
 • objavljajo dva razpisa za zaposlitev ter
 • koledar različnih strokovnih dogodkov.Nova številka glasila Erasmus+

05.01.2018

Zadnje dni decembra je izšla nova številka glasila Erasmus+ (Erasmus+ newsletter –  December 2017), v kateri lahko med drugim preberete:

povabilo k prijavi na razpis Erasmus+ 2018 –  za izobraževanje, usposabljanje, mladino in športne projekte je na voljo 2,7 milijarde EUR, kar je več kot kdajkoli doslej (Are you ready for 2018? Submit a proposal now!);

predstavitev petih publikacij, ki predstavljajo kratek povzetek odličnih projektov, ki jih financira EU, in poudarjajo njihove glavne rezultate. Zbirka se osredotoča na ključna področja izobraževanja: digitalne kompetence, temeljne zmožnosti, državljanstvo, učenje jezikov in reševanje zgodnjega opuščanja šolanja (Leading the way: New resources showcase the very best of Erasmus+ and the Lifelong Learning Programme);

zapis o konkretnih predlogih o prihodnosti programa Erasmus + po letu 2020 (Erasmus+ Generation Declaration: 30 proposals on the future of Erasmus+) …

Glasilo, ki vsak mesec prinaša novice, informacije o razpisih in dogodkih in namige v zvezi s programom Erasmus+, lahko naročite na spletni strani programa, kjer so na voljo tudi starejše številke.
V reviji ELM o izobraževanju odraslih za socialno vključenost

04.01.2018

Tokratna tematska številka spletne revije Elm (European lifelong learning magazine) odgovarja na vprašanja, kot so:

 • kakšna je vloga izobraževanja odraslih pri vključevanju posameznikov in manjšin v družbo,
 • kako priti do prikrajšanih učencev,
 • zakaj je priseljencem težje najti delo kot ostalim prebivalcem,
 • ali je polarizacija vedno slaba stvar,
 • kaj bi evropski izobraževalci odraslih lahko naučijo od Somalijcev?

Odgovore na ta in številna druga vprašanja o izobraževanju odraslih za socialno vključenost najdete v novi izdaji revije ELM.
Decembrska izdaja e-glasila EPALE in tema meseca januarja

03.01.2018

V najnovejši izdaji e-glasila EPALE (EPALE newsletter) se posvečajo temi, ki je zaznamovala letošnji december – pismenost za zdravje.

V tem času so nacionalne službe EPALE in skupnost uporabnikov objavile številne navdihujoče študije primerov, članke, poročila in druge vire. Oglejte si povzetek decembrske EPALE mesečne teme (EPALE summary: December focus on health literacy), ki ga je pripravil tematski koordinator David Mallows.

Predstavljene pa so še druge zanimive vsebine s tega področja.

V počastitev evropskega leta kulturne dediščine, ki ga obeležujemo v letu 2018, bo EPALE prvi mesec novega leta posvetil izobraževanju s področja umetnosti in kulture. Spremljajte objave in tudi sami delite svoje izkušnje pri posredovanju znanja in spretnosti s področja umetnosti in kulture!
V Cedefopovovi dvojni številki glasila poudarjajo pomen poklicnih veščin

22.12.2017

Najnovejša številka novičnika Cedefop prinaša članke, predstavitev dogodkov in posnetek intervjuja s  Pedrom Morenom da Fonseco, evropskim strokovnjakom za vseživljenjsko karierno orientacijo, ki je na zaključni konferenci v Talinu govoril o vlogi IKT v vseživljenjski orientaciji.

Drugi evropski teden poklicnih veščin (24.–28. november) je ocenjen kot uspešnejši od prvega, saj je dosegel več kot milijon ljudi na več kot 1500 dogodkih v 45 državah. Iniciativa Evropske komisije je združila šole, agencije, nacionalne in regijske odločevalce, ki so od prvega septembra do konca leta na tak ali drugače način obeležili poklicne veščine. Tretji teden poklicnih spretnosti bo v okviru avstrijskega predsedovanja Svetu EU na Dunaju med 5. in 9. septembrom 2018.

Na Cedefopovem seminarju v Bruslju 8. decembra so razpravljali o tem, ali so sistemi poklicnega izobraževanja pripravljeni na prihodnost. Sklepi so povezani ne le z večjo digitalizacijo, ampak tudi z vprašanjem preoblikovanja vajeništva in delovnih mest na splošno. To se je izkazalo kot izziv za naprej. Potrebe na trgu dela je treba povezati s sistematičnimi analizami poklicnega izobraževanja, tako da se bo izobraževalni sistem odzval na aktualne spremembe. 

Cedefopov direktor James Calleja je v Maastrichtu 7. decembra govoril o vlogi agencije pri izboljšanju kakovosti življenja in izpostavil pomen znanja. Diskusija je vključevala študente prava, akademike, praktike, državljane in druge deležnike. Da bo javnost bolj zaupala ustanovam EU, jo je treba izobraziti.

ReferNet se je srečal na 15. tradicionalnem srečanju, ki je bilo 29. in 30. novembra v Solunu. Tudi o tem poroča članek v novicah. Povzeta je tudi vsebina sestanka grških deležnikov na trgu dela, ki ga je 29. novembra v Atenah  organiziralo grško ministrstvo za delo v sodelovanju s Cedefopom. 

Več novic, podrobnosti, posnetke in fotografije z dogodkov si oglejte na tej povezavi.
Voščilo

22.12.2017
Decembrska številka CMEPIUS e-novičk

21.12.2017

V zadnji letošnji številki e-novičk, ki jih izdajajo na CMEPIUS-u, pišejo o slovesnosti, na kateri  so podelili nacionalna priznanja jabolka kakovosti, vabijo k (aktivni) udeležbi na konferenci Internationalisation Enhancing Quality of Learning and Teachinge, ki bo 21. februarja 2018 na Brdu pri Kranju, in na seminarje za prijavitelje na Erasmus+ KA2 strateška partnerstva;obveščajo o rezultatih razpisa programa Evropa za državljane tervabijo, da tudi v letu 2018 spremljate aktivnosti skupnosti EPALE, ki združuje že več kot 33.000 registriranih uporabnikov.

CMEPIUS e-novičke lahko vsak mesec brezplačno prejemate na vaš elektronski naslov. Prijavo lahko oddate na spletni strani CMEPIUS-a.
Statøpis – statistični pregled Slovenije 2017

21.12.2017

Statistični urad RS je objavil publikacijo Statøpis – statistični pregled Slovenije 2017, v kateri skuša statistiko kar najbolj približati uporabnikom. Zbrali so podatke, za katere menijo, da so zanimivi, aktualni in pomembni. Predstavili so jih z infografikami in drugimi grafičnimi prikazi ter dopolnili s kratkimi besedilnimi poudarki.

Vabljeni k branju.

 

 

 
Pedagoško-andragoški dnevi 2018

21.12.2017

Pedagoško-andragoški dnevi 2018, ki jih organizirajo 25. januarja 2018 na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, bodo namenjeni svetovanju na področju vzgoje in izobraževanja in vlogi pedagoga in andragoga v vzgojno-izobraževalnih institucijah.

Strokovno srečanje bo namenjeno tudi vlogi svetovalcev v izobraževanju odraslih. Če je delovanje šolske svetovalne službe določeno z zakonom, je pri odraslih (zaenkrat) drugače. Odrasli po mnenju države ne potrebujejo stalne pomoči in podpore, saj je delovanje središč ISIO (Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih) odvisno od podpore različnih finančnih sredstev. Ideja delovanja teh središč se razlikuje od ideje delovanja središč za načrtovanje kariere, ki jih izvaja Zavod za zaposlovanje; gre za neke vrste ‘neodvisno’ andragoško svetovalno delo, ki vključuje vse odrasle, od mladosti do pozne starosti, bodisi da so zaposleni ali ne, imajo ali si želijo udejanjiti različne hobije, prostočasne dejavnosti ali druge interese. Lahko gre za vključevanje v formalno ali neformalno izobraževanje ali pa za vključitev v druge, bolj priložnostno naravnane oblike učenja.

Podrobnosti in program so objavljeni na spletni strani dogodka, kjer je tudi dostop do prijavnega obrazca. Prijavite se lahko do 8. januarja.
Globalni cilji – lokalne akcije: proti vseživljenjskemu učenju za vse v 2030

20.12.2017

Posebna izdaja publikacije Unesco ILL se osredotoča na  3. Mednarodno konferenco o učečih se mestih 2017, ki je bila med 18. in 20. septembrom v Corku na Irskem. Udeležilo se je je več kot 600 predstavnikov 180 mest iz 80 držav. Dogodek je prikazal pomen vključevanja vseživljenjskega učenja v vseh oblikah na lokalni ravni za uresničitev trajnostnih razvojnih ciljev.

Rezultata konference sta Akcijski načrt, ki skladno z Agendo 2030 o trajnostnem razvoju prepoznava vlogo vseživljenjskega učenja kot gonilne sile okoljske, socialne, kulturne in gospodarske trajnosti, in Navodila, ki vsebujejo primere dobrih praks, opisujejo raznolikost pobud in odražajo številne okoliščine, v katerih delujejo mesta.

V pripravi je še poročilo o konferenci s predstavitvijo različnih sej, forumov, delavnic in razprav, npr. kako vseživljenjsko učenje spodbuja nastanek zelenih – zdravih mest, pravične in vključujoče družbe ter kako vpliva na zaposlovanje in podjetništvo.

Podrobnosti in fotografije so dostopne na tej povezavi.
Strategija spretnosti prehaja v 2. fazo

20.12.2017

Na prvem sestanku na visoki ravni z naslovom Prioritetna obravnava vsebin v Akcijskem načrtu strategije spretnosti, ki je bil 13. decembra 2017 v prostorih MIZŠ,  so predstavniki OECD in slovenskega nacionalnega projektnega tima sprejeli skupni dogovor prioritetnih vsebin obravnave in poglobljenega pogleda za Slovenijo v 2. fazi priprave akcijskega načrta strategije spretnosti.

Projektna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki devetih ministrstev in Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, se bo pri pripravi akcijskega načrta osredotočila na sistem spretnosti v državi, ki zadeva vse ravni upravljanja, s poudarkom na izobraževanju odraslih.

Prisotni na sestanku so se strinjali, da je pomemben celovit pristop z vključitvijo vseh vladnih resorjev in drugih pomembnih deležnikov na tem področju. Pomembno je, da so v proces ustrezno vključene tudi lokalne skupnosti, ki imajo trenutno omejeno vlogo pri izvajanju in vzpostavljanju ukrepov na področju razvoja spretnosti.

Daljšo novico lahko preberete na spletni strani MIZŠ.
ACS sodeloval v akciji Podari slikanico

20.12.2017

Dobrodelna akcija Podari slikanico za spodbujanje bralne pismenosti romskih otrok je bila več kot uspešna, saj so v samo dveh tednih zbrali kar 1267 knjig za najmlajše. Zaključek akcije je potekal 19. decembra v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota

V akciji so združili moči trije organizatorji Romski akademski klub (RAK), Ljudska univerza Lendava (LUL) in Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) ter različne organizacije, ustanove in posameznike povabili, naj slikanice, ki jih ne potrebujejo več, dajo za boljši namen. Za ta korak so se odločili, ker želijo urediti dostopne knjižnice za otroke v Večnamenskih centrih (VNC) v romskih naseljih po Prekmurju in na Dolenjskem. Tam se otroci zbirajo, družijo, šolski otroci delajo domače naloge in podobno.

V omenjeni akciji smo sodelovali tudi zaposleni na Andragoškem centru Slovenije, ki smo s slikanicami napolnili dva veliki škatli. Akciji se je priključil tudi sindikat ACS in priložil zgoščenko Miškolinčka, iz zakladnice ACS pa smo dodali še DVD-je Z igro do pismenosti in Priročnik za družinsko pismenost. Ob tej priliki naj še omenimo, da smo dvajset sodelavcev VNC-jev v sodelovanju s CŠOD-jem letos poleti usposabljali za izvajanje programa družinske pismenosti BIPS.
Izšla je letošnja zadnja številka glasila e-Novičke

19.12.2017

V decembrski številki e-Novičk ACS se oziramo nazaj in kažemo rezultate svojega dela, hkrati pa gledamo naprej in si postavljamo nove cilje.

Spremljamo bogato dogajanje in objavljamo novice o izobraževanju odraslih v Sloveniji in po svetu. Udeležili smo se dogodkov ob zaključku projektov v letu 2017, spremljali e-platformo EPALE in druge zanimive vire. Napovedujemo dogajanje v prihodnjem letu, v rubriki Kotiček je vaš pa objavljamo prispevke iz naše mreže.

Vabimo vas k branju zadnje številke našega glasila e-Novičke.

Naslednja številka e-Novičk bo izšla predvidoma v drugi polovici januarja. Povabim vas, da svoje prispevke pošljete do 10. januarja 2018 na e-naslov e-novicke@acs.si. Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.
Znani so dobitniki Priznanj ACS 2017

19.12.2017

Komisija za izbor dobitnikov Priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih je zasedala 15. decembra 2017. Sprejela je sklep, da priznanja za leto 2017 prejmejo:

3 dobitniki v prvi kategoriji (učeči se posamezniki):

 • Emilija Milka Erbežnik iz Dragomera
 • Minka Kočevar iz Suhorja
 • Darja Smrkolj iz Vač

1 dobitnik v drugi kategoriji (učeča se skupina):

 • Delovna skupina 'Planinstvo za invalide / OPP'

1 dobitnik v tretji kategoriji (ustanove/podjetja/lokalne skupnosti):

 • Občina Ajdovščina

Priznanja bodo podeljena na nacionalnem odprtju TVU 2018, 11. maja v Šmarju pri Jelšah.
Izšla je letošnja zadnja številka časopisa 20 MINUT

18.12.2017

Časopis 20 MINUT je namenjen ljudem, ki imajo težave z branjem ali razumevanjem običajnih besedil. Izdaja ga Zavod RISA, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje. Zadnja letošnja številka, ki je nekoliko obsežnejša, prinaša prispevke, ki so povezani z decembrskim praznovanjem, loteva pa se tudi tem, kot na primer osamljenost, ekologija ipd.

Gotovo so tudi v vaši okolici ljudje, ki ne berejo tekoče. Posredujte jim časopis 20 MINUT, saj je prav gotovo primeren zanje.
Strokovni svet za izobraževanje odraslih se bo sestal na 91. seji

12.12.2017

V četrtek, 14. decembra 2017, je sklicana 91. seja Strokovnega sveta RS za izobraževanja odraslih (SSIO) in 22. seja Komisije za obravnavo strateških vprašanj pri SSIO.

Na dnevni red so med drugimi točkami uvrščene še: Obravnava gradiva Analiza uresničevanja ReNPIO 2014-2016, Pregled gradiva Vmesno maturitetno poročilo o poklicni maturi 2017 in Predstavitev projekta Evropeizacija izobraževanja in priznavanje rezultatov učenja (vabilo).
ACS prejel priznanje za prispevek k uveljavitvi in razvoju NLP v Sloveniji

11.12.2017

Slovensko društvo za nevrolingvistično programiranje (SNLP) je 18. in 19. novembra organiziral 2.  kongres NLP z naslovom Prisluhnimo prihodnosti. Dogodek je bil namenjen predstavitvi novosti, trendov in raznolikosti uporabe modelov in tehnik NLP. 

Na kongresu so obeležili že 20-letnico delovanja SNLP in ob tem Andragoškemu centru Slovenije z izvajalci dr. Mono Vogel, dr. Bertom Feustlom, Irene Becker in Nado Mulej podelili priznanje za razvoj in razširjanje NLP kompetenc v Sloveniji. Priznanje je na sobotni prireditvi prevzel direktor ACS, mag. Andrej Sotošek.
Vlada sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030

07.12.2017

Vlada je na današnji redni seji sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030. Dokumenta je nastal pod okriljem Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva za finance, Urada Vlade RS za makroekonomske analize in razvoj ter v tesnem sodelovanju z resornimi ministrstvi in Statističnim uradom RS.

Osrednji cilj strategije je večja kakovost življenja za vse, za kar je opredeljenih pet strateških usmeritev:

 • vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
 • učenje za in skozi vse življenje,
 • visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
 • ohranjeno zdravo naravno okolje,
 • visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Za uresničevanje teh strateških usmeritev bo treba delovati na različnih medsebojno povezanih in soodvisnih področjih, ki se odražajo v dvanajstih razvojnih ciljih strategije:

 1. Zdravo in aktivno življenje
 2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
 3. Dostojno življenje za vse
 4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete
 5. Gospodarska stabilnost
 6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor
 7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta
 8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo
 9. Trajnostno upravljanje naravnih virov
 10. Zaupanja vreden pravni sistem
 11. Varna in globalno odgovorna Slovenija
 12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve

Ti razvojni cilji predstavljajo podlago za oblikovanje prihodnjih prednostnih nalog in ukrepov vlade, nosilcev regionalnega razvoja, lokalnih skupnosti in drugih deležnikov Uresničiti jih bo mogoče le preko uravnoteženega gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja, kjer sta ključna še učenje za in skozi vse življenje ter učinkovit sistem upravljanja in sodelovanja.

Več lahko preberete v celotnem sporočilu za javnost.
Pismenost za zdravje - središčna tema na portalu EPALE v decembru

06.12.2017

EPALE Health Literacy

Na portalu EPALE dajejo velik poudarek tudi pomenu zdravstvenega varstva, zlasti za ranljive skupine, kot so starejši, manjšine in ljudje z nizkimi dohodki ali stopnjo izobrazbe.

Nacionalne službe EPALE iz vse Evrope so zbrale veliko zanimivih zapisov v spletnih dnevnikih in koristnih virov na to temo. Na enem mestu jih najdete tukaj.
Podeljena jabolka kakovosti 2017

05.12.2017

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je podelil nacionalna priznanja jabolka kakovosti 2017. Nagrado je najboljšim zaključenim projektom v evropskih programih izobraževanja in usposabljanje podelila ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. Nagrajene zgodbe o uspehu pričajo o mnogih pozitivnih učinkih mednarodnega sodelovanja na strokovni razvoj izobraževalcev, razvoj institucij, oblikovanje timov in nenazadnje na večjo kakovost izobraževalnega sistema.

Nagrado v kategoriji Zgodba uspeha v programu Erasmus+ za področje izobraževanja odraslih je prejel Jara, zavod za razvoj knjižnic za projekt Mobilnost knjižničarjev za kvalitetnejše storitve. Najbolj odmeven rezultat projekta je spletni dnevnik Knjižničarji v svetu - Čez planke nad zaplankanost.

Ostali nagrajenci v posameznih kategorijah zgodb uspeha v programu Erasmus+ so:

 • Šolski center Ravne na Koroškem (za področje šolskega izobraževanja)
 • Vrtec Najdihojca Ljubljana (za področje šolskega izobraževanja)
 • Šolski center Postojna (za področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja)
 • Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (za področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja)
 • Šolski center Slovenj Gradec (za področje visokošolskega izobraževanja)
 • Osnovna šola Litija (Posebni dosežki; povezovanje aktivnosti eTwinning in Erasmus+)
 • Univerza v Ljubljani (Posebni dosežki; strateški pristop k internacionalizaciji institucije)

Vsem nagrajenkam in nagrajencem iskreno čestitamo.

Več si preberite tukaj.
Leto izobraževanja odraslih v Evropi se zaključuje

05.12.2017

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih v Evropi (EAEA) je leto 2017 razglasilo Leto izobraževanja odraslih v Evropi (Year of Adult Education in Europe). Združenje je pod sloganom Moč in radost učenja (The Power and Joy of Learning) povabilo k prikazu podatkov o evropskih festivalih učenja in drugih dogodkih na področju izobraževanja odraslih v skupnem koledarju. V kampanjo je bil vključen Teden vseživljenjskega učenja (TVU) kot celota. 

Ozadje za to široko akcijo so sporočila Manifesta za učenje odraslih v 21. stoletju:

Ob zaključku Leta izobraževanja odraslih v Evropi EAEA  pripravlja zaključni dogodek na temo prihodnosti izobraževanja odraslih v Evropi, ki bo potekal 6. in 7. decembra v Bruslju. Srečanja se udeležuje direktor ACS, mag. Andrej Sotošek.
Evropa potrebuje ljudi, ki prevzemajo odgovornost in svojo prihodnost jemljejo v svoje roke

05.12.2017

Direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pri Evropski komisiji je izdal publikacijo Mreža za spodbujanje podjetniških kompetenc (EntreComp: Entrepreneurship Competence Framework) o prepoznavanju veščin za podjetništvo in njihovem vključevanju na vseh področjih – v podjetjih, izobraževalnem sektorju in javnosti.

V publikaciji so predstavljena tri področja EntreCompa: Ideje in priložnosti, Viri, Akcija. Vsako od njih je sestavljeno iz petih kompetenc. Predstavitev modela je brezplačno dostopna na tej povezavi. Kot koristno jo ocenjujejo tako svetovalci v izobraževanju, karierni svetovalci, kadrovski delavci, menedžerji podjetij in posamezniki, ki želijo preveriti svoje podjetniške kompetence.
Manca Košir je prejemnica posebne nagrade Slovenskega knjižnega sejma

01.12.2017

Na letošnji otvoritveni slovesnosti 33. Slovenskega knjižnega sejma je posebno priznanje sejma za svoj prispevek k širjenju bralne kulture v Sloveniji prejela Manca Košir. Je "neskončna navdihovalka branja, ki verjame, da so knjige fizični dokaz za to, da so ljudje sposobni neverjetnih stvari, da so vzgoja srca" in tudi dobitnica priznanja ACS za promocijo učenja in znanja odraslih 2001.

Študijski krožki Beremo z Manco Košir smo veseli, da je bila Manca Košir prepoznana za nagrajenko. Na Andragoškem centru Slovenije smo ponosni na skupno bralno pot, hvaležni za njeno podporo in ji ob tej priložnosti iz srca čestitamo. 

 
Novembrska izdaja e-glasila EPALE

01.12.2017

V najnovejši izdaji e-glasila EPALE (EPALE newsletter) poročajo o dogajanju v novembru, ko so na portalu EPALE v središče postavili tematiko poklicnega izobraževanja in usposabljanja odraslih. Spletna razprava, ki jo je  30. novembra moderiral Andrew McCoshan, je bila osredotočena na številne izzive, med drugim tudi, kako poklicno izobraževanje in usposabljanje odraslih prilagajati spremembam delovnega okolja ter obenem z aktualnimi in najnovejšimi spretnostmi opolnomočiti študente. Če ste razpravo zamudili, si lahko komentarje še vedno ogledate.

Predstavljene pa so še druge zanimive vsebine s tega področja.
Nova številka glasila EAEA Newsletter

01.12.2017

Vabimo vas, da preberete najnovejšo številko glasila Evropskega združenja za izobraževanje  odraslih (European Association for Adult Education – EAEA) EAEA newsletter 6/2017. Prvi članek v rubriki Novice o politiki (Policy news) predstavlja izjavo z naslovom Adult education needs ESF funding, v katerih je predstavljenih pet razlogov, zakaj izobraževanja odraslih v Evropi potrebuje Evropski socialni sklad, in pet priporočil za izboljšanje sodelovanja. Objavljajo tudi poročilo o izobraževanju odraslih v Evropi 2017 (Adult Education in Europe 2017 – A Civil Society View), v katerem pa – razen podatkov o vključenosti odraslih, starih od 25 do 64 let, v izobraževanje in usposabljanje – Slovenija ni zajeta. Med dogodki napovedujejo decembrsko konferenco z naslovom What future for adult education in Europe? in januarsko zaključno konferenco projekta GOAL – obe bosta v Bruslju.
Zaključna prireditev ob praznovanju 30. obletnice programa Erasmus+

30.11.2017

 Erasmus+ 30th anniversary closing event

Danes se z zaključno slovesnostjo končuje kampanja ob 30-letnici programa Erasmus+. Evropska komisija pripravlja vrsto vrhunskih dogodkov na zelo posebnih prizoriščih. Vabijo vas, da sodelujete v razpravi o prihodnosti programa Erasmus+ in da si nekatere dogodke ogledate v živo: spremljate lahko tiskovno konferenco in razpravo s komisarjem Navracsicsom od 11. ure naprej, sledite panelni razpravi v Evropskem parlamentu od 15.30 do 18.30 in doživite zaključni dogodek od 19. ure dalje.

Na socialnih medijih podprite oglaševalsko akcijo z oznako #Erasmusx10.
Ciril Horjak je prejemnik nagrade za izstopajoč novinarski dosežek

30.11.2017

Novinarske nagrade Čuvaj/Watchdog so nagrade Društva novinarjev Slovenije (DNS), ki povezuje skoraj tisoč članov, in letošnje so 17. novembra v okviru medijskega festivala Naprej/Forward podelili v ljubljanskem lutkovnem gledališču.

Nagrado za izstopajoč novinarski dosežek je prejel tudi Večerov ilustrator Ciril Horjak in dobitnik  priznanja ACS za promocijo učenja in znanja odraslih 2010. Je avtor, ki po mnenju porote "fascinira s kompleksnostjo in hkratno preprostostjo komuniciranja z bralci" in ki nikoli ne okleva govoriti o času, ljudeh in dogajanju točno tako, kot si zaslužijo.

Razstavo del karikaturista Cirila Horjaka, znanega tudi z umetniškim imenom Dr. Horowitz, si lahko te dni ogledate v Sinagogi Maribor. Na postavitvi z naslovom Risbe v Soboto so razstavljene njegove portretne karikature in naslovnice, ki že vrsto let krasijo Večerovo sobotno prilogo.
Na vrhu voditeljev članic EU podpisali evropski steber socialnih pravic

30.11.2017

Voditelji članic Evropske unije, ki so se 17. novembra 2017 zbrali v Göteborgu na Švedskem, so vrh posvetili socialnim temam.

Evropska unija je bila v preteklem obdobju soočena z izzivi, ki so povzročili zaskrbljenost  ljudi in okrepili nezaupanje v politične odločitve. Švedski premier Stefan Löfven, ki je srečanje gostil, je v svojem nagovoru poudaril, da »reševanje problemov neenakosti, brezposelnosti, nepoštenih praks ni samo moralno pravilno, ampak je pametno, saj bo spodbudilo produktivnost in okrepilo gospodarstvo. Osredotočiti se moramo na dostojna delovna mesta in rast. Izboljšati moramo dostop do trga dela, da lahko zaposlimo še več ljudi, zagotovimo dostojne delovne pogoje in naredimo konec nepoštenim praksam«.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani in estonski premier Jüri Ratas v imenu predsedujoče države Svetu Evropske unije so podpisali listino o evropskem stebru socialnih pravic (European Pillar of Social Rights), ki zagotavlja nove in učinkovitejše pravice za državljane. Vsebuje tri glavne kategorije: enake možnosti in dostop do trga dela, poštene delovne pogoje in socialno zaščito in vključenost. Evropski steber socialnih pravic zagotavlja nove in učinkovitejše pravice za državljane na temelju dvajsetih načel, na primer pravice do kakovostnega izobraževanja in ustreznih delovnih pogojev, enakosti žensk in moških, pravice do poštenega plačila, pravice do ustreznega minimalnega dohodka …

V ospredju srečanja je bil tudi projekt Erasmus+. Voditelji so se dotaknili vloge izobraževanja in kulture pri soočanju z izzivi socialnih razlik, digitalizacije, lažnih novic, populizma in ksenofobije.
OECD o upravljanju virov v izobraževanju – povzetek poročila za Slovenijo

29.11.2017

Na spletni strani OECD, namenjeni nacionalnim poročilom v študiji School Resources Review, je objavljen povzetek nacionalnega poročila Slovenije, ki je v skladu z metodologijo OECD opravila pregled upravljanje virov v izobraževanju. Poročilo vsebuje podatke in opise sistema vodenja, upravljanja, distribucije in rabe virov v izobraževanju, tako finančnih kot tudi drugih materialnih in človeških virov.

Publikacija navaja kratko informacijo o stanju slovenskega gospodarstva, opisuje šolski sistem od predšolske vzgoje pa vse do zaključka srednješolskega izobraževanja. Navedeni so poklicni, tehniški in gimnazijski programi, standardi, ki veljajo tako glede učne obveznosti kot šolskega koledarja. Navajajo tudi sodelovanje Slovenije v raziskavah PISA in TIMSS.

Prikazano je tudi število vzgojiteljev, učiteljev, njihovo delovno obveznost in odgovornost. Poročilo se zaključi s pojasnili glede nadzora šolskega sistema v Sloveniji.

Več in podrobneje je na tej povezavi.
Pridružite se spletni razpravi na portalu EPALE

27.11.2017

V mesecu novembru na portalu EPALE v središče postavljajo tematiko poklicnega izobraževanja in usposabljanja odraslih. Ob tej priložnosti so pripravili letos zadnjo  spletno razpravo, ki jo bo moderiral tematski koordinator za področje kakovosti.

Vabimo vas, da se pridružite razpravi, ki bo v četrtek, 30. novembra 2017, od 10. ure dalje.
Povabilo na prvi Kulturni bazar v regiji

24.11.2017

Prvi Kulturni bazar v regiji, Maribor, 29. 11. 2017

V sredo, 29. novembra, bo v Mariboru potekal prvi Kulturni bazar v regiji. Zasnovan je kot oblika strokovnega usposabljanja za vse, ki se v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah ukvarjajo s kulturno-umetnostno vzgojo otrok, učencev in dijakov, za kulturne delavce, k obisku vabi vse, ki jih kultura zanima, zlasti otroke in mlade ter njihove starše.

Središče dogodka bo v Slovenskem narodnem gledališču Maribor, del programa pa bo potekal tudi drugod. Posebnost usposabljanja je njegov regijski značaj, ki ga dopolnjujejo nacionalne in mednarodne predstavitve dobrih praks. Namen dogodka je zagotavljanje dostopnosti kakovostnega usposabljanja na področju kulturno-umetnostne vzgoje v regiji in predstavitev ponudbe vsem, ki jim je Maribor bližji.

Program regijskega usposabljanja si lahko ogledate v daljši in krajši (Vodnik) obliki.

Sklepna prireditev Kulturnega bazarja 2017 v regiji bo 29. novembra 2107 ob 18. uri v Veliki dvorani SNG Maribor (vabilo).
Gojka Pajagič Bregar je prejemnica Šubičeve nagrada za življenjsko delo

23.11.2017

Na jubilejni deseti podelitvi stanovskih priznanj in nagrad Mirka Šubica Društva restavratorjev Slovenije, ki je bila 20. novembra 2017 v  Narodni galeriji, je nagrado za življenjsko delo na področju ohranjanja, predstavljanja in populariziranja tekstilne dediščine prejela Gojka Pajagič Bregar, dobitnica priznanja ACS za promocijo učenja in znanja odraslih 2001.

Svojo muzejsko strokovno pot je začela kot prva konservatorka-restavratorka in hkrati kustosinja zbirke tekstilij v Narodnem muzeju Slovenije. Njeno pionirsko delo pri pripravi standardov za muzejsko konservatorsko-restavratorsko delavnico za tekstil je bilo v pomoč sorodnim delavnicam, ki so se pozneje razvile v drugih slovenskih muzejih.

Pri raziskovanju in konserviranju-restavriranju tkanin ji je uspelo povezati slovenske strokovnjake in ustanove v projekte, ki so presegali ustaljene okvire in delovne prakse v Sloveniji. Svoje dosežke je predstavljala s predavanji ter z objavami v strokovnih publikacijah doma in v tujini. V mednarodnem prostoru se je izkazala s sodelovanjem z muzejskimi in raziskovalnimi institucijami ter restavratorskimi delavnicami v srednjeevropskem prostoru in v jugovzhodni Evropi.

Sodelovala je na znanstvenih in strokovnih srečanjih konservatorjev-restavratorjev doma, kjer je mnoga tudi organizirala, in v tujini. Dvakrat zapored je bila izvoljena za predsednico Društva restavratorjev Slovenije. Prav na njeno pobudo je društvo pred desetimi leti tudi začelo podeljevati nagrade in priznanja Mirka Šubica. Gojka Pajagič Bregar je, kot še piše v utemeljitvi, nagrado prejela tudi za vizionarsko vodenje in razvoj društva.
Podelitev nacionalnih nagrad jabolka kakovosti 2017

23.11.2017

Nacionalna agencija programa Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in športa CMEPIUS vabi na slovesnost ob podelitvi nacionalne nagrade jabolka kakovosti 2017, ki bov ponedeljek, 4. decembra 2017, ob 16. uri bodo v Hotelu InterContinental v  Ljubljani.

Jabolka kakovosti podeljujejo najbolj izstopajočim projektom mednarodnega sodelovanja v programu Erasmus+, ki so prispevali k pomembnim spremembam v izobraževanju – tako na ravni posameznika kot institucije. Nagrajene zgodbe o uspehu pričajo o mnogih pozitivnih učinkih mednarodnega sodelovanja na strokovni razvoj izobraževalcev, razvoj institucij, oblikovanje timov in ne nazadnje na večjo kakovost izobraževalnega sistema.

Nagrade bo najboljšim izročila ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič, slovesnost pa bo popestril glasbeni nastop otroškega pevskega zbora OŠ Dante Alighieri ter dijaškega kvinteta Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. Dogodek bo povezovala Bernarda Žarn.


Organizatorji dogodka prosijo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 29. novembra 2017 (E: dogodek@cmepius.si ali T: 01 6209 456).
Znani statistični podatki o doseganju ciljev trajnostnega razvoja

22.11.2017

Na spletni strani Eurostat je na voljo Poročilo o spremljanju napredka pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja v EU (Sustainable Development in the European Union — Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context).

Generalna skupščina ZN je septembra 2015 sprejela program Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 in 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki dajejo svetovnim prizadevanjem nov zagon. Publikacija označuje začetek rednega spremljanja napredka pri doseganju ciljev, torej naravnanosti k trajnosti tako na področju varovanja okolja kot medsebojnih odnosov in ostalih kazalnikov.

Podatki kažejo, kakšen je odnos državljanov do institucij EU (primerjalno po državah), kakšni so okolijski davki v primerjavi z drugimi, kako sprejemamo nasilje, kakšna je kakovost zemlje, zraka, vode in podobno.

Franz Timmermans, prvi podpredsednik Evropske komisije, v uvodniku poudarja, da delo na področju trajnostnega razvoja opredeljuje prihodnost naslednjih generacij, Unije in našega planeta. Zato je treba razviti objektivne cilje trajnostnega razvoja in zagotoviti, da so popolnoma integrirani v okvir evropske politike. Ta vizija bo vodilna na vseh področjih, tako v gospodarstvu, pri oblikovanju prednostnih socialnih nalog, energetskih in podnebnih ciljev, hkrati pa bo usmerjala evropske raziskovalne in inovacijske programe.
Usposabljanje na delovnem mestu za skoraj 1.300 brezposelnih mladih

22.11.2017

Usposabljanje na delovnem mestu za mlade, 2017 do 2018

V torek, 21. novembra, je bilo na spletni strani Zavora RS za zaposlovanje (ZRSZZ) objavljeno Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu – mladi« 2017/2018.

V usposabljanje na delovnem mestu se lahko vključi približno 1.290 brezposelnih, ki so stari do 29 let oziroma so mlajši od 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih pri ZRSZZ. Mladi si bodo tako izboljšali zaposlitvene možnosti, delodajalci pa bodo brezposelne spoznali v konkretni delovni situaciji in jih usposobili za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga bodo predlagali v ponudbi na javno povabilo. 


Več lahko preberete na spletni strani ZRSZZ.
Erasmus+ za izobraževalce odraslih

22.11.2017

Izobraževalci odraslih imate tudi v novem razpisu Erasmus+ 2018 priložnost, da v mednarodnem okolju pridobite novo znanje ali s partnerji iz tujine in skupnimi aktivnostmi pripomorete k dvigu kakovosti na področju izobraževanja odraslih.

Evropska komisija je v drugi polovici oktobra v Uradnem listu EU objavila Razpis Erasmus+ 2018.

Ključna datuma za prijavo decentraliziranih aktivnosti na področju izobraževanja in usposabljanja sta: četrtek, 1. februar 2018, za projekte mobilnosti (KA1) in sreda, 21. marec 2018, za strateška partnerstva (KA2). Podrobnosti so objavljene na nacionalni spletni strani Razpis Erasmus+ 2018, kjer bo sproti na voljo tudi vsa razpisna dokumentacija.

Ne spreglejte tudi napovedi letošnjih Info dnevov, ki jih za potencialne prijavitelje organizira CMEPIUS, Nacionalna agencija programa Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in športa. Za vas pripravljajo tako splošne kot tudi posebne informativne dneve, namenjene prav mednarodnemu sodelovanju na področju izobraževanja odraslih. Seznam vseh dogodkov najdete na zavihku Info dnevi.
Obiščite novo spletno stran o pismenosti

21.11.2017

Vabimo vas, da obiščete novo spletno stran https://pismenost.acs.si, na kateri predstavljamo  rezultate našega dela na področju pismenosti odraslih. Na tem področju delujemo razvojno, raziskovalno in izobraževalno že vse od ustanovitve, leta 1991.

Na spletni strani so tako na enem mestu zbrana številna strokovna in znanstvena dela različnih strokovnjakov s področja pismenosti ter prispevki z izobraževalnih in strokovnih dogodkov, kjer je bila pismenost obravnavana z različnih vidikov. Na njej najdemo mnogo informacij o zaključenih in aktualnih nacionalnih in mednarodnih projektih ACS, namenjenih pismenosti odraslih, med drugim tudi podrobnosti o mednarodni raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC, ki je v Sloveniji potekala v letih 2013–2016, ter pregled novosti o aktivnostih in nalogah omenjenega projekta ESS. Pri načrtovanju in izvajanju izobraževanja in učenja odraslih na področju razvoja pismenosti odraslih predstavljajo pomoč in podporo na strani zbrana, predstavljena ter dostopna izobraževalna in učna gradiva (knjižnice z opisniki, izobraževalni filmi, zvočna gradiva itd.), ki so nastala kot rezultat raziskovalnih in razvojnih projektov s področja pismenosti odraslih, in so prosto dostopna. Objavljamo tudi datume zanimivih prihajajočih dogodkov na temo izobraževanja odraslih doma in v tujini.

Nova spletna stran je nastala v projektu Strokovna podpora razvoju temeljnih in poklicnih kompetenc 2016–2022.
Novembrska številka Novičnika

21.11.2017

Elektronsko glasilo Novičnik pripravljajo mreže Euroguidance, Europass in EQF Slovenija. V zadnji številki

Domov
Teden vseživljenjskega učenja v Evropskem parlamentu je posvečen izobraževanju v digitalnem svetu

20.11.2017

Platforma za vseživljenjsko učenje (Lifelong Learning Platform – LLL Platform) bo v Evropskem parlamentu v Bruslju od 20. do 24. novembra 2017 izpeljala že sedmi Teden vseživljenjskega učenja. Letos je dogodek povezan z Evropskim tednom poklicnih spretnosti, ki se bo odvijal istočasno.

Več o dogajanju si lahko preberete tukaj.
Udeležite se zadnje letošnje delavnice EPALE

20.11.2017

Delavnica, ki bo v četrtek, 7. decembra 2017, v predavalnici Ljudske univerze Kranj je namenjena izobraževalcem odraslih, ki bi radi izboljšali svoj slog pisanja. 

Naučili se boste, kako napisati učinkovito novico, vabilo na dogodek, komentar ipd., dobili pa boste tudi smernice za izboljšanje poročil, promocijskih besedil, spletnih objav, ki jih pripravljate v okviru svojih delovnih nalog. 

Delavnico bosta vodili dr. Mateja Mahnič, poklicna jezikovna pedagoginja, inMaruša Bajt, koordinatorica platforme EPALE. Na delavnici boste na podlagi primerov zapisov na platformi EPALE poskušali oblikovati svoj specifičen slog in napisati vsaj en vzorčen prispevek – spletni dnevnik, novico, vabilo ali komentar za platformo EPALE. Poskusili se boste tudi v umetniški zvrsti haikujev in zapisali trivrstičnico, ki vam bo lahko služila tudi kot izvirna čestitka. 

Udeležba na delavnici je brezplačna! 

Na delavnico se lahko do ponedeljka, 4. decembra 2017, prijavite preko spletnega obrazca. Število mest je omejeno, zato vas vabimo, da pohitite s prijavami. Zaželeno je, da na delavnico prinesete svoj prenosni računalnik, saj boste tako lažje sledili predstavljeni vsebini.
Začenja se drugi Evropski teden poklicnih spretnosti

20.11.2017

Rezultat iskanja slik za European Vocational Skills Week

Po uspehu lanske pobude organizira Evropska komisija drugi Evropski teden poklicnih  spretnosti (The European Vocational Skills Week).

Cilj festivala s sloganom Odkrij svoj talent! (Discover your talent!) je navdihovati ljudi vseh starosti, da s pomočjo poklicnega izobraževanja in usposabljanja odkrivajo, uporabljajo in izboljšujejo svoje znanje in spretnosti. To želijo doseči s predstavitvami kakovostnih primerov, zgodb učečih se in drugimi dejavnostmi, ki bodo potekale od 20. do  24. novembra 2017 v Bruslju in državah članicah EU, pa tudi na Islandiji, v Lihtenštajnu, na Norveškem in v Švici. Dogodki (več kot 1000) ne bodo pokazali samo ključne vloge poklicnega izobraževanja in usposabljanja pri pridobivanju veščin, potrebnih na trgu dela, temveč tudi tiste za osebno izpolnitev. 


Na spletni strani Tedna si oglejte, kako lahko sodelujete, in se pridružite.
Predstavitev Pregleda izobraževanja in usposabljanja 2017 in Vmesnega poročila Erasmus+

17.11.2017

V petek, 1. decembra 2017, pripravljajo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dogodek, na katerem bodo predstavili nacionalno poročilo Pregled izobraževanja in usposabljanja 2017 in Vmesno poročilo za program Erasmus+. 

Podrobnejše informacije dobite v vabilu.
Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2018

17.11.2017

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2017/18 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2018.

Cilj tega javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah.

Javni razpis zajema

 • izvedbo splošnih in bralnih študijskih krožkov, ki jih koordinira ACS,
 • programi medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje,
 • izvedbo dejavnosti Parada učenja,
 • koordinacijo podizvajalcev in prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja 2018,
 • aktivnosti združenj in društev za izobraževanje odraslih, ki prispevajo k uresničevanju dolgoročnih ciljev Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020 (v nadaljevanju ReNPIO13-20).

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani Ministrstva.
Izšla je nova številka e-Novičk

16.11.2017

Vabimo vas k branju novembrske številke e-Novičk ACS. V njej poročamo o številnih dogodkih doma in po svetu, ki so zaznamovali izobraževanje odraslih in vseživljenjsko učenje v tem mesecu. Povzemamo dogajanje uvodnega sestanka TVU 2018, posredujemo vtise udeležencev konference Gradimo mostove in CONFINTEA VI in napovedujemo številne dogodke v tem in prihodnjem mesecu. V rubriki Kotiček je vaš objavljamo vaše prispevke, tokrat o obletnicah in praznovanjih. 

Naslednja številka e-Novičk bo izšla predvidoma v drugi polovici decembra. Vabimo vas, da svoje prispevke pošljete do 8. decembra 2017 na e-naslov e-novicke@acs.si. Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.
Pomagajte oblikovati še boljšo platformo EPALE!

16.11.2017

Želimo si, da bi bila platforma EPALE še bolj prijazna do svojih zvestih uporabnikov, zato vas  vabimo k izpolnjevanju kratke ankete. Vaša mnenja in predlogi nam bodo v pomoč pri nadaljnjem razvoju platforme.

Povezavo do anketnega vprašalnika najdete v pojavnem oknu, ki se vam prikaže ob vstopu na platformo EPALE. Anketni vprašalnik je na voljo v 24 jezikih, tudi v slovenskem, ki je izbran samodejno, ko dostopate do slovenske jezikovne različice platforme. 

Za izpolnjevanje anketnega vprašalnika, ki bo dostopen vključno do 23. novembra 2017, boste potrebovali 10 minut. Veseli bomo vašega sodelovanja.
Vabilo na konferenco Od globalnih izzivov do globalnih državljanov

15.11.2017

Društvo Humanitas že tretje leto zapored organizira nacionalno konferenco z naslovom Od globalnih izzivov do globalnih državljanov: kako naslavljati občutljive teme in ustvarjati prostore sobivanja? Dogodek, ki bo 22. novembra 2017 v Mestnem muzeju Ljubljana, Gosposka 15, bo ponudila širok nabor metod, pristopov in didaktičnih pripomočkov za naslavljanje globalnih izzivov ter spodbujanje solidarnosti in soodgovornosti v šolah in neformalnih okoljih. V ta namen bodo na konferenci zopet organizirali tržnico metodologij.

Več lahko preberete tukaj.
Posvet ob 5. obletnici programa ZIP

14.11.2017

Posvet, ki ga prirejajo 15. novembra 2017 na Ministrstvu za notranje zadeve na Litostrojski 54 v Ljubljani ob 13. uri, je namenjen izmenjavi mnenj o prihodnosti in nadaljnjem razvoju programa Začetna integracija priseljencev (ZIP), ki smo začeli izvajati pred petimi leti. 
Izšla je nova izdaja revije za vseživljenjsko učenje International Review of Education

14.11.2017

http://uil.unesco.org/sites/default/files/styles/img_688x358/public/news/ire.jpg?itok=aLldC3AT

Vsi članki poudarjajo neločljivo povezanost vrednosti vseživljenjskega učenja z njenimi vrednotami. Prispevki prinašajo raziskave iz različnih delov sveta. Avtorji ugotavljajo, da ponekod obstajajo možnosti za boljše povezovanje formalnega, neformalnega in alternativnih oblik izobraževanja, več ciljne usmerjenosti za pridobivanje kompetenc, zanimivih na trgu dela, medtem ko v nekaterih evropskih državah univerze ponujajo več, kot predvidevajo uradni dokumenti Evropske unije. Izkazalo se, kot navaja avtor zadnjega članka, da je pismenost pri odraslih, ki so se naučili brati v maternem jeziku, boljša.

Podrobnosti in članki so dosegljivi na tej povezavi.
Francozinja Audrey Azoulay nova generalna direktorica Unesca

13.11.2017

Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) bo v prihodnje vodila Audrey Azoulay, bivša francoska ministrica za kulturo. 13. oktobra jo je za generalno direktorico izvolil Izvršilni odbor Unesca, 10. novembra pa so jo potrdili na generalni konferenci vseh 195 Unescovih držav članic.

Na položaju bo nasledila Bolgarko Irino Bokovo, ki je svoj mandat začela 15. novembra 2009 in letos končuje drugi mandat. Bila je prva ženska, imenovana na to mesto, hkrati pa prva generalna direktorica iz jugovzhodne Evrope. V svojem mandatu se je med drugim zavzemala za enakopravnost med spoloma, spodbujanje izobraževanja, zaščito intelektualnih dobrin in boj proti terorizmu.
Pregled izobraževanja in usposabljanja 2017: neenakost ostaja izziv

10.11.2017

Tema letošnje izdaje poročila Pregleda izobraževanja in usposabljanja (Education and Training Monitor) je pomembna vloga izobraževanja pri oblikovanju bolj poštene družbe.  Izkazalo se je, da nacionalni izobraževalni sistemi postajajo bolj vključujoči in učinkovitejši, vendar je izobrazba učencev v veliki meri odvisna od okolja, v katerem odraščajo.

Na povezavi je dostopno poročilo EU in 28 sodelujočih držav.  Vir podatkov so rezultati testiranja PISA 2015, ki so ga petnajstletniki v vseh evropskih državah opravljali prvič. Tak pristop daje bogato informacijo o vplivu družbeno-ekonomskega okolja, preseljevanja in spola na doseganje ciljev, povezanih s bralno pismenostjo, matematiko in znanostjo.

Vas zanimajo podatki za Slovenijo? Oglejte si jih tukaj. Prikazani so interaktivni zemljevidi, baza ključnih kazalnikov, knjižnica dobrih praks, infografike.
2. regionalna konferenca EPALE v Banja Luki

09.11.2017

Danes se je v Banja Luki začela 2. regionalna konferenca EPALE. Gostitelj dvodnevnega dogodka je tim bosanske Nacionalne podporne službe za EPALE iz Agencije za predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje (Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje – APOSO).

Na konferenci, ki je namenjena izmenjavi dobrih praks, idej, znanj in izkušenj, sodelovanju in povezovanju, sodelujejo poleg gostiteljev še predstavniki iz Črne gore, Hrvaške in Slovenije (program).

Dogodka se udeležujeta tudi predstavnika ACS, mag. Zvonka Pangerc Pahernik, članica ekspertne skupine EPALE Slovenija, in direktor mag. Andrej Sotošek, ki je v današnjem dopoldanskem delu predstavil razvoj sistema kakovosti izobraževanja odraslih v Sloveniji. 
11. Slovenski kongres prostovoljstva

08.11.2017

Slovenska filantropija bo 5. decembra 2017 ob mednarodnem dnevu prostovoljstva v Narodni galeriji v Ljubljani organizirala 11. Slovenski kongres prostovoljstva. Osrednja tema kongresa bo mentorska podpora prostovoljcem. Častno pokroviteljstvo kongresa je sprejel predsednik vlade, dr. Miro Cerar.  Udeležence bo nagovorila dr. Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije.

Več lahko preberete tukaj.

 

 

 

 

 

 
Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

08.11.2017

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, ki bo s praktičnimi rešitvami pomagal delodajalcem. Gre za prvi in edinstven priročnik v slovenskem prostoru, ki nudi rešitve s področja promocije in varovanja zdravja, ergonomije, kompetenc usposabljanj, medgeneracijskega povezovanja in zavzetosti. Izdelan je v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI), ki ga izvajajo na skladu.

Nosilcem kadrovskega razvoja v podjetjih bodo ukrepi, ki se nanašajo na ključna vsebinska področja razvoja zaposlenih, olajšali uvajanje načrtnega upravljanja predvsem starejših. Poleg tega so predstavljene tudi izbrane dobre prakse iz Slovenije in drugih evropskih držav. Primeri iz podjetij namreč potrjujejo, da je z zavzetostjo za spremembe ter osredotočenostjo na cilj mogoče premikati meje tudi na tem področju.

Ob Katalogu ukrepov sta na voljo tudi plakata, ki ju lahko podjetja uporabijo za ozaveščanje pomena razvoja starejših zaposlenih ter igrani video posnetek, ki govori o problematiki demografskih sprememb in možnostih razvoja starejših zaposlenih.

Katalog je v celoti objavljen tukaj.
Oktobrska izdaja e-glasila EPALE

06.11.2017

V mesecu oktobru so na portalu EPALE v središče postavili temo o  medgeneracijskemu učenju. V najnovejši izdaji e-glasila EPALE (EPALE newsletter) vabijo k ogledu številnih navdihujočih študij primerov, člankov, poročil in drugih virov, ki so objavljeni na tematski podstrani Starejše osebe (vsebina se razlikuje glede na izbiro jezikovne različice EPALE).

Oglejte si povzetek oktobrske EPALE mesečne teme, ki ga je pripravil tematski koordinator Markus Palmen.

Novembra bo središčna tema namenjena poklicnemu izobraževanju in usposabljanju. Vabimo vas, da se pridružite spletni pisni razpravi o tem, katere poklicne spretnosti potrebujejo odrasli in s kakšnimi izzivi se soočajo pri njihovem pridobivanju. Spletni dogodek, ki bo v četrtek, 30. novembra 2017, ob 10. uri na tej strani, bo moderiral Andrew McCoshan, tematski koordinator za kakovost.
Pridružite se Tednu globalnega učenja 2017

02.11.2017

Med 18. in 26. novembrom 2017 bo v Sloveniji že enajsto leto potekal Teden globalnega učenja. Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2017 so cilji trajnostnega razvoja, slogan tedna pa je »Moj svet je odvisen od vseh nas«. V različnih krajih bo na to tematiko potekalo več dogodkov: predavanj, delavnic globalnega učenja, pogovorov, kreativno pisanje, pisanje apelov …

SLOGA, slovenska platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, vas vabi, da skupaj z njimi v tem tednu izvedete kakšno dejavnost na tem področju.

Več lahko preberete tukaj.  

 

 
Poročila o položaju vseživljenjskega učenja in izobraževanja

30.10.2017

V času konference CONFINTEA VI – vmesni pregled 2017 so na spletni strani Unescovega inštituta za vseživljenjsko učenje objavili publikacije, ki prinašajo tako povzetek kot ločena poročila o položaju vseživljenjskega učenja in izobraževanja na posameznih delih sveta. Belémski dokument z naslovom Izkoriščanje moči in potenciala učenja ter izobraževanja odraslih za uspešno prihodnost temelji na emancipacijskih, humanističnih in demokratičnih vrednotah. Pismenost odraslih opredeljuje kot prvo prioriteto, kot temelj vseživljenjskega učenja.

Poročila se nanašajo na ključna področja, določena leta 2009: regionalne politike, prednosti, načine ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, vključenost deležnikov in odnos regionalnih oblasti, vpliv vseživljenjskega učenja in izobraževanja na zdravje, delo in družbo, financiranje in podobno.

Poročilo za Evropo in Severno Ameriko (CONFINTEA VI Mid-Term Review 2017 - The status of adult learning and education in Europe and North America - regional report) v zaključnem poglavju podaja pomembne sklepe in predloge. Poudarja pomen realizacije programov vseživljenjskega učenja, opozarja na pomen neformalnega učenja in izobraževanja. Spodbuja povezovanje področij, tudi vladnih sektorjev, in sodelovanje med deležniki tako znotraj posamezne regije kot tudi mednarodno. Predlogi se tesno povezujejo med seboj; izpostavljeni so tudi financiranje, sodelovanje civilne družbe in aktivno državljanstvo. 
Srebrni grb Loške doline Janji Urbiha

30.10.2017

Foto: Mario ŽnidaršičV Loški dolini so 19. oktobra praznovali občinski praznik. Ob tej priložnosti je župan Janez Komidar podelil najvišja priznanja, ki jih občina namenja ljudem, ki so, vsak na svoj način, zaznamovali življenje v dolini. Med dobitniki srebrnega grba je tudi Janja Urbiha, dobitnica priznanj ACS za promocijo učenja in znanja 2016.

Janja s svojim znanjem, izkušnjami in idejami občutno prispeva k izboljšanju turistične ponudbe v občini in regiji, k ohranjanju starih običajev in spomina na dogodke iz preteklosti, k povezovanju lokalnih društev in posameznikov pa tudi k vseživljenjskemu učenju prebivalcev. »Vse aktivnosti opravlja z veliko mero entuziazma in inovativnosti in jih uspešno usklajuje z družinskimi obveznostmi. Povezala je delovanje številnih društev in občanov, obenem pa pomembno prispevala k promociji Loške doline,« so zapisali v obrazložitvi.
Posvet o staranju zaposlenih in izzivih, povezanih s tem

27.10.2017

Združenje za razvoj znanja (ZRZ) in Združenje delodajalcev Slovenije vabita na posvet z naslovom Staranje zaposlenih – HR izziv za slovensko gospodarstvo.

Na strokovnem dogodku, ki bo  torek, 7. novembra 2017, bodo govorili o kadrovskih izzivih in spremembah na področju trga dela v slovenskem in evropskem prostoru ter možnih prilagoditvah nanje. Poseben poudarek bo namenjen tudi upravljanju s starejšimi zaposlenimi, medgeneracijskemu sodelovanju in vodenju. Na posvetu bo, med drugim predstavljena nacionalna Strategija dolgožive družbe. Posebno mesto organizatorji namenjajo  slovenskim podjetjem, ki bodo predstavila svoje izkušnje in  prakse s področja kadrovskega upravljanja starejših zaposlenih.

Strokovni dogodek je finančno podprlo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Udeležba je brezplačna.

Več informacij in prijavnico najdete na spletni strani ZRZ.
Izšla je tretja letošnja številka glasila UIL Nexus

27.10.2017

Glasilo UIL Nexus, Julij – September 2017 predstavlja dejavnosti Unescovega inštituta za vseživljenjsko učenje (UNESCO Institute for Lifelong Learning – UIL) v tretjem letošnjem trimesečju.

V uvodnem članku so predstavljeni dosežki in izzivi ob mednarodnem dnevu pismenosti, katerega tema je bila pismenost v digitalnem svetu. Ob tem so bile podeljene nagrade za pismenost petim programom, ki predstavljajo odličnost in inovativnost pri uporabi digitalnih tehnologij za spodbujanje pismenosti. 


V nadaljevanju sledi članek o tem, da je moč učenja odraslih mogoče v celoti uresničiti s skupno globalno vizijo. 

V prispevku o 3. mednarodni konferenci o učečih se mestih (3th International Conference on Learning Cities), katere se je udeležilo več kot 700 predstavnikov lokalne uprave iz več kot 80 držav, izveste, kako so ključni deležniki v mestih izmenjali in razpravljali o svojih izkušnjah ter opredelile dobre prakse pri uporabi izobraževanja in učenja kot gonilnih sil za trajnostni razvoj.

V glasilu je predstavljena raziskava znanstvenikov iz šestih različnih držav v okviru programa štipendiranja UIL. Raziskava ima pomembno vlogo pri spremljanju aktivnosti CONFINTEA VI in s tem mednarodne konference z naslovom CONFINTEA VI – vmesni pregled 2017 (Mid-Term Review of the Sixth International Conference on Adult Learning and Education), ki te dni poteka v južnokorejskem Suwonu. 

Med drugimi članki naj omenimo še izdajo posebne številke revije International Review of Education in predstavitve treh publikacij (Unlocking the Potential of Urban Communities. Volume II. Case Studies of Sixteen Learning Cities, Lifelong learning in transformation: promising practices in Southeast Asia, Fostering a culture of reading and writing: Examples of dynamic literate environments).

Če bi želeli prejemati glasila, ki jih izdaja UIL, se lahko nanje naročite na tej povezavi: http://www.uil.unesco.org/subscribe-our-newsletters.
Vlada je obravnavala besedilo Zakona o izobraževanju odraslih

27.10.2017

logo_vladaRS.png (500×219)

Vada RS je na 154. redni seji, ki je bila 26. oktobra 2017, obravnavala Predlog Zakona o izobraževanju odraslih. Ključni novosti zakona sta opredelitev vsebine javne službe na področju izobraževanja odraslih in vzpostavitev javne mreže javnih organizacij za izobraževanje odraslih. To bo vplivalo na večje vključevanje odraslih v vseživljenjsko izobraževanje in učenje. Izvajanje javne službe v lokalnem okolju je ključnega pomena za to, da se zlasti nižje izobraženim in pripadnikom drugih ciljnih skupin svetuje pri vključevanju v izobraževalne programe za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti, pri vključevanju v postopke ugotavljanja in dokumentiranja znanja, spretnosti in veščin, pridobljenih v neformalnem in priložnostnem učenju na podlagi dokumentacije, in sicer za osebni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela ter pri za samostojnem učenju.

Več lahko preberete v sporočilu za javnost na spletni strani Vlade RS.
10. Dnevi podjetništva 2017

26.10.2017

Data d.o.o. v sodelovanju s Tehnološkim parkom Ljubljana 14. in 15. november 2017 že tradicionalno organizira brezplačne Dneve podjetništva. Namenjeni so vsem, ki želijo pridobiti nova znanja in se seznaniti z aktualnimi podjetniškimi temami. Vabljeni na 9 brezplačnih predavanj, 2 okrogli mizi in 1 ekspresno debato! Organizatorji so povabili goste, da vam predstavijo najzanimivejše podjetniške teme za obdobje rasti.

Več informacij o natančnejšem programu in možnostih prijave je objavljenih na spletni strani Data d.o.o..
Izobraževanje odraslih – pogled nazaj

26.10.2017

Zadnjih 60 let je v okviru Unesca potekalo šest mednarodnih konferenc o izobraževanju odraslih, bolj znanih kot konference CONFINTEA. Uveljavile so se kot eden najvplivnejših forumov v mednarodnem okolju, ki določajo temeljne smernice za globalno politiko izobraževanja odraslih. Njihova vloga je tudi ohranjanje področja izobraževanja odraslih v političnih agendah različnih držav.

Urednika Timothy Ireland in Carlos Humberto Spezia sta zbornik z naslovom Adult education in retrospective: Book about 60 years of CONFINTEA objavila leta 2014. Vsebuje uradne zapise, dokumente, pripravljene na konferenci, in končna poročila, ki jih je pripravil Unesco. Več o publikaciji lahko preberete tukaj.

Publikacija je aktualna v času, ko poteka konferenca CONFINTEA VI – vmesni pregled 2017 v Koreji. Vabimo k branju!
Na svetovni konferenci CONFINTEA VI – vmesni pregled 2017 tudi ACS

25.10.2017

Več kot 400 udeležencev iz 103 držav se v južnokorejskem Suwonu udeležuje mednarodne konference z naslovom CONFINTEA VI – vmesni pregled 2017: Življenje in učenje za uspešno prihodnost: vizija 2030 (CONFINTEA VI Mid-Term Review 2017: Living and Learning for a Viable Future: Vision 2030).  

Na tridnevni konferenci, ki jo organizira Unescov inštitut za vseživljenjsko učenje – UIL med 25. in 27. oktobrom, bodo ocenili napredek pri učenju in izobraževanju odraslih na svetovni ravni od leta 2009. Namen dogodka je razviti načine za nadaljnje izboljšanje pogojev in ustvarjanje podpornega okolja za odrasle učence po vsem svetu, ki temelji na razvojnem programu Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development). 

Iz Slovenije se konference udeležujeta sodelavca ACS, mag. Andrej Sotošek in mag. Jasmina Mirčeva. 

Vse informacije o dogodku so dostopne na spletni strani UIL, dogajanje na konferenci pa lahko spremljate na FB strani in Twitterju (#Adultedu2030). 
Oktobrska številka CMEPIUS e-novičk

25.10.2017

Vabimo vas, da preberete novo številko e-novičk, ki jih izdajajo na CMEPIUS-u. V njih med drugim vabijo na tri dogodke v oktobru in novembru: delavnica Krepitev zaposlitvenega potenciala dijakov (27. oktober) je namenjena usposabljanju učiteljev in drugih strokovnih delavcev na šoli za svetovanje dijakom pri opredeljevanju kompetenc, ki so jih razvili med mednarodno mobilnostjo, spletni seminar (3. november) je v prvi vrsti namenjen vrtcem, ki še nimajo izkušenj v mednarodnem sodelovanju, valorizacijska konferenca z naslovom Bistvo je očem skrito (15. november) bo posvečena vplivu mednarodnega sodelovanja na ozaveščenost in razvoj medkulturnih kompetenc posameznika. Ne spreglejte pa tudi tega, da bo Evropska komisija predvidoma v drugi polovici oktobra 2017 objavila Razpis programa Erasmus+ za leto 2018.

CMEPIUS e-novičke lahko vsak mesec brezplačno prejemate na vaš elektronski naslov. Prijavo lahko oddate na spletni strani CMEPIUS-a.
Starejši se učimo. Zakaj in kako?

24.10.2017

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (SUTŽO) organizira danes, 24. oktobra 2017,  strokovni posvet in usposabljanje mentorjev ter vodij SUTŽO. V programu sodelujejo  prof. dr. Ana Krajnc, izr. prof. dr. Nives Ličen, prof. dr. Marko Radovan, Meta Kutin. Usposabljanje sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

Strokovnemu posvetu bo sledila še razširjena seja Sveta mreže Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje.
Jutri se začenja 3. mednarodna konferenca Gradimo mostove v izobraževanju odraslih

24.10.2017

Konference Gradimo mostove v izobraževanju odraslih 2017 (3rd International Conference Building Bridges in Adult Education 2017), ki bo od 25. do 26. oktobra v Skopju, se udeležujejo partnerji iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, s Hrvaške, iz Makedonije, s Kosova, iz Slovenije in Srbije. 

Dogodek, ki se ga udeležujeta sodelavca ACS, mag. Zvonka Pangerc Pahernik in mag. Peter Beltram, je namenjen pregledu aktualnega stanja v izobraževanju odraslih v sodelujočih državah ter izboljšanju praks in sodelovanja na področju izobraževanja, učenja in usposabljanja odraslih v jugovzhodni Evropi s poudarkom na določanju prednostnih nalog v prihodnje na tem področju. Na letošnji konferenci bodo slovesno obeležili tudi 20 letnico delovanja DVV International v Makedoniji.

Več informacij je objavljenih na konferenčni spletni strani, dogajanje spremljajte na FB strani dogodka.
Pridružite se spletni razpravi o medgeneracijskem učenju na portalu EPALE

23.10.2017

Oktobra na portalu EPALE v središče postavljajo prednosti medgeneracijskega učenja. Ob tej priložnosti Evropska mreža za temeljne zmožnosti (The European Basic Skills Network – EBSN) pripravlja dvodnevno spletno razpravo s poudarkom na osnovnih spretnostih. Radi bi slišali vaše izkušnje in poglede na medgeneracijsko učenje.

Razprava je odprta za vse in bo potekala danes, 23., in jutri, 24. oktobra 2017 (do 17. ure). Vodila jo bo generalna sekretarka EBSN Graciela Sbertoli s sodelavci Izvršnega odbora EBSN.

Več na https://buff.ly/2l9qR0h.
Izšla je jesenska številka časopisa 20 MINUT

23.10.2017

Zavod RISA, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje petkrat na leto izdaja časopis 20 MINUT. Namenjen je ljudem, ki imajo težave z branjem ali razumevanjem običajnih besedil. V najnovejši številki med drugim pišejo o volitvah in volilni pravici.

Gotovo so tudi v vaši okolici ljudje, ki ne berejo tekoče. Posredujte jim časopis 20 MINUT, saj je prav gotovo primeren zanje.
Spletni seminar : Ozaveščanje v izobraževanju odraslih – vloga in izzivi nacionalnih politik

23.10.2017

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih – EAEA organizira spletni  seminar, ki se bo osredotočil na vlogo in izzive nacionalnih politik pri načrtovanju in izvajanju strategij ozaveščanja odraslih.

Spletni seminar, ki bo 7. novembra ob 11. Uri, je organiziran v sodelovanju z delovno skupino ET2020 za učenje odraslih. Sodelujete lahko vsi, ki vas ta tema zanima, posebej vabljeni pa so nacionalni koordinatorji za Uresničevanje Evropskega programa za izobraževanje odraslih – EPUO ter lokalni, regionalni in nacionalni oblikovalci politik.

Podrobnejše informacije in program spletnega seminarja lahko dobite tukaj.
Vabilo k pisanju člankov za decembrsko številko revije Elm

20.10.2017

Rezultat iskanja slik za European lifelong Learning Magazine,

Tema zadnje letošnje številke spletne revije o vseživljenjskem učenju (European Lifelong  Learning Magazine – Elm) je izobraževanje odraslih za socialno vključenost.

V prispevkih bodo obravnavane različne možnosti, metode, študiji primerov in inovacije, ki jih mora vseživljenjsko učenje nuditi za vključitev tako državljanov kot priseljencev v družbeno in delovno življenje. Posebna pozornost pri vsebinah prispevkov bo namenjena študijem primerov uspešnih integracijskih dejavnosti iz različnih evropskih držav; intervjujem z raziskovalci in drugimi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s pojavom socialne izključenosti in/ali potrebo po vključevanju izključenih državljanov/priseljencev; obravnavi razlogov za določeno obliko socialne izključenosti (najmanj trije neodvisni viri) ter osebnemu pogledu na to temo – vabijo tudi k pisanju esejev.

Odločite se za sodelovanje in pošljite prispevek do 20. novembra 2017 Mateji Pečar (E: mateja.pecar@acs.si). Navodila za pisanje najdete tukaj.
Kakšna je prihodnost izobraževanja odraslih v Evropi?

20.10.2017

Ob zaključku leta Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (European Association for  the Education of Adults – EAEA) poziva svoje članice,  med katerimi je tudi ACS, da se na posebnem dogodku, ki bo 6. in 7. decembra v Bruslju, ponovno ozrejo v leto 2017 ter razpravljajo o prihodnosti izobraževanja odraslih v Evropi. Program in prijavni obrazec bosta kmalu objavljena na spletni strani EAEA. Za  vprašanja, ki se vam ob tem zastavljajo, se obrnite na Aleksandro Kozyra (E: aleksandra.kozyra@eaea.org).

V letu 2017 so se EAEA in krovne organizacije za izobraževanje odraslih po Evropi združile v praznovanju Leta izobraževanja odraslih v Evropi (Year of Adult Education in Europe). Na 80 dogodkih kampanje na temo Moč in radost učenja (The Power and Joy of Learning) smo vsi skupaj pokazati, kako z izobraževanjem odraslih izboljšati življenje in možnosti državljanov v Evropi tako na osebni kot profesionalni ravni. Slovenija se je v kampanjo vključila s promocijskim projektom Teden vseživljenjskega učenja – TVU.

Več o napovedi decembrskega dogodka lahko preberete na spletni strani EAEA.
Predlagajte pobude za Evropsko nagrado za digitalne spretnosti 2017

19.10.2017

Evropska komisija razpisuje nagrado (European Digital Skills Awards 2017), katere namen je prepoznati pobude, ki razvijajo digitalne  spretnosti Evropejcev v šolah, na delu in v družbi na splošno.

Zmagovalci bodo izbrani v naslednjih kategorijah:

 • digitalne spretnosti za vse,
 • digitalne spretnosti pri delu,
 • digitalne spretnosti za profesionalce na področju IKT,
 • digitalne spretnosti v izobraževanju.

Da bi poudarili pomen zmanjševanja razlik med spoloma na tem področju, bo peti projekt izbran med prispevki, ki spodbujajo digitalne spretnosti med ženskami in dekleti.

Rok za prijavo je 1. november 2017! Več informacij v angleščini je na voljo tukaj.
Objavljena gradiva z andragoškega kolokvija

19.10.2017

Andragoški center Slovenije je v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ajdovščina organiziral 21. andragoški kolokvij – osrednjo strokovno srečanje v projektu Teden vseživljenjskega učenja (TVU) 2017. Dvodnevni dogodek je bil namenjen premisleku o vlogi neformalnega izobraževanja v sodobnih razmerah, katerih stalnica so – spremembe!

Udeležence ajdovskega dogodka in vse tiste, ki ste se kolokvija želeli udeležiti, a se nam žal niste mogli pridružiti, vabimo, da obiščete spletno stran prireditve, kjer so na voljo:

Že zdaj vabimo na andragoški kolokvij 2018, ki bo po letošnji odlični izkušnji brez dvoma spet organiziran na lokalni ravni.
Izšla je oktobrska številka e-Novičk

18.10.2017

Vabim vas, da prelistate najnovejšo številko e-Novičk, v kateri objavljamo odmeve na 21. andragoški kolokvij, napovednik TVU 2018, poročila in reportaže s številnih dogodkov doma, v mednarodnem okolju pa so poudarjene predvsem medkulturne kompetence. Pri našem delu naj nas vodita misli, ki najbolj zaznamujeta tokratno številko:  »Le če visoko letaš, daleč vidiš,« (Ivo Boscarol) in »Zanašamo se pač nase in na svoje znanje.« (Tadej Beočanin, župan Ajdovščine)

Naslednja  številka e-Novičk bo izšla sredi novembra, zato vas prosimo, da članke o pomembnih dogodkih, povezanih z izobraževanjem odraslih in vseživljenjskim učenjem, pošljete najkasneje do torka, 7. novembra 2017 E: e-novicke@acs.si).

Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.
Posvet ob svetovnem dnevu bioetike

18.10.2017

Slovenske enote mednarodne Unesco katedre za bioetiko – BIOETOS organizira strokovni posvet ob svetovnem dnevu bioetike. Posvet z naslovom Enakost, pravičnost, enakopravnost bo na Filozofski fakulteti v Ljubljani v četrtek, 19. oktobra 2017, s pričetkom ob 11.30.  

Program prireditve najdete tukaj.
Prejemnica Zlatega grba Občine Piran je Natalija Planinc

16.10.2017

Natalija Planinc je leta 2009 prejela priznanje ACS za uspešno vodenje študijskih krožkov na Obali. Društvo Anbot, ki ga vodi, je preobrazilo Piran v pravo učečo se lokalno skupnost. In prav ta skupnost je prepoznala Natalijino izjemno energijo za povezovanje ljudi vseh generacij v izobraževanju, prostovoljstvu in medgeneracijskem sožitju ter jo nagradila s priznanjem Zlati grb Občine Piran.

Včeraj v Avditoriju ni bilo dovolj prostora za vse, ki so s stoječimi ovacijami želeli počastiti edino nagrajenko večera. V obrazložitvi nagrade je predlagatelj že v prvem stavku povedal bistvo: »Verjetno ni nikogar v Piranu, ki ne bi poznal Natalije.« 

Vse, ki Natalije še ne poznate, ali pa bi jo želeli spoznati še bolje, vabimo, da prisluhnete pogovoru Nataše Benčič z nagrajenko.
V reviji Elm o duševnemu zdravju

13.10.2017

Tokratna tematska številka spletne revije Elm (European lifelong learning magazine) je namenjena vlogi izobraževanja odraslih na področju duševnega zdravja.


V svetu, kjer postajajo problemi z duševnim zdravjem vse pogostejši, je izobraževanje odraslih potrebno ne samo zato, da bi ljudem ponudili pomembne izkušnje in razvoj spretnosti spoprijemanja s težavami, temveč, da bi o dobrem počutju zaposlenih izobraževali tudi delodajalce in javnost na način, ki pomaga odpraviti stigmo in – če res ni druge rešitve - pomaga ljudem, da popolnoma spremenijo svojo karierno pot.

Vsebine na temo izobraževanja odraslih in duševnega zdravja najdete tukaj.
Simbioza Giba že četrtič dviga Slovenijo na noge!

13.10.2017

Danes se je z otvoritvenim dogodkom v Ljubljani začela športna medgeneracijska akcija Simbioza Giba, teden rekreativnega športa, vseživljenjskega učenja in zdravega in aktivnega življenja.

Simbioza bo tudi letos med 14. in 21. oktobrom odprla več sto lokacij v okviru te vseslovenske akcije.  Mladi prostovoljci vseh starosti (od vrtca do študentskih let) bodo gibali s starejšimi iz lokalnega okolja prek športnih aktivnosti, primernih za vse generacije. Želja organizatorja je, da odprejo športne objekte in združijo ponudnike različnih gibalnih aktivnosti in vse, ki bi si želeli informacij, začeti, nadaljevati ali pa preizkusiti nekaj popolnoma novega na gibalno, rekreativnem, športnem področju.

Z akcijo ponujajo priložnost vsem generacijam od -9 mesecev do 100+ let, da spoznajo nove zvrsti aktivnosti športno rekreativne vadbe in se udeležijo različnih vadb vsak dan od 14. do 21. oktobra 2017.

Vabimo vas, da se akciji pridružite (vabilo).

Več informacij najdete na spletni strani akcije: http://www.simbioza.eu/giba/sl/2017.
Konferenca o inovativnih učnih okoljih in zaključno srečanje partnerjev v projektu DIMA

12.10.2017

Na Cipru poteka dvodnevna konferenca z naslovom Inovativna učna okolja 2017 (Innovative Learning Environments 2017 – ILE). Osredotoča se na temo Politika in praksa izobraževanja odraslih: igrifikacija, izobraževanje o podjetništvu in izobraževalne politike.

V okviru konference je na programu tudi zaključno srečanje partnerjev v projektu  Orodje za razvoj, izvajanje in spremljanje strategij izobraževanja odraslih (A Toolkit for Developing, Implementing and Monitoring Adult Education Strategies – DIMA ). Med njimi sta tudi naša sodelavca, mag. Margerita Zagmajster in mag. Peter Beltram. Temeljni namen projekta je bil razvoj inovativnega orodja, ki bo omogočal pripravo, izvajanje in spremljanje uresničevanja strategij na področju izobraževanja odraslih. Mnoge države EU namreč nimajo strategije izobraževanja odraslih ali pa nimajo mehanizmov za njeno posodabljanje in spremljanje. Projekt naj bi prispeval k doseganju ciljev na področju izobraževanja, ki so zapisani tudi v evropskih dokumentih, kot so razvoj učinkovitih strategij za povečanje participacije odraslih (v starosti od 25-64 let) v vseživljenjskem izobraževanju in usposabljanju ter zvišanje ravni temeljnih spretnosti posebnih ciljnih skupin odraslih.

Več o dogodku najdete na konferenčni spletni strani.
Začenja se Evro-sredozemska konferenca Izobražujmo za dialog

09.10.2017

Danes se v portoroškem Bernardinu začenja dvodnevna Evro-sredozemsko konferenca z naslovom Izobražujmo za dialog. O medkulturnem dialogu bodo razpravljali predstavniki vladnih in mednarodnih organizacij, civilne družbe, raziskovalci in novinarji (program).

Konferenco sta organizirali Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ob sodelovanju partnerjev, in sicer: 
Anna Lindh FundacijeEvro-sredozemske univerze (EMUNI), CMEPIUS-a in ACS-a. 

S konferenco ustvarjamo prostor za evro-sredozemski dialog na temo medkulturnosti in krepitve socialnih in državljanskih kompetenc. Pri zasledovanju in zagotavljanju regionalne in mednarodne stabilnosti igra osrednjo vlogo prav izobraževanje. Ta vloga mora biti vidna tudi pri krepitvi razumevanja aktualnih dogodkov in razmer med posamezniki v družbi, še posebno med mladimi. 

V času konference poteka zelo bogat spremljevalni program v obliki predstavitve dobrih praks na področju aktivnega državljanstva in izobraževanja za medkulturni dialog. Tako so se s primeri dobrih praks in gradivi predstavili štirje študijski krožki, in sicer iz Ljudske univerze Ajdovščina, Ljudske univerze Nova gorica, knjižnice Šmarje pri Jelšah in društva Dvig iz Dragomera. 
Evropski okvir za kakovostno in učinkovito vajeništvo

06.10.2017

Evropska komisija je predlagala evropski okvir za kakovostno in učinkovito vajeništvo. Njegov cilj je povečati zaposljivost in osebni razvoj vajencev ter prispevati k razvoju visoko usposobljene delovne sile, ki se odziva na potrebe trga dela. Za oceno kakovosti in učinkovitost vajeništva predlaga okvir sedem meril, ki določajo pogoje za učenje in delovne pogoje, ter  sedem meril za okvirne pogoje.

Marianne Thyssen, evropska komisarka, pristojna za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile, je pozdravila predlagani okvir z naslednjimi besedami: »Radi bi zagotovili, da se mladi naučijo veščin, ki jih potrebujejo za delo. Vajeništvo je 'zlati standard' v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Dva od treh vajencev se po končanem izobraževanju zaposlita. Z današnjim novim okvirom smo definirali dobre plati vajeništva. Ko bo sprejet, bodo tako učenci kot delodajalci deležni njegove dobrobiti.« 

Več o okviru za kakovostno in učinkovito vajeništvo lahko preberete na spletni strani EU.
Podeljene nagrade RS za izjemne dosežke in življenjsko delo na področju šolstva za leto 2017

05.10.2017

Včeraj, na predvečer svetovnega dneva učiteljev, so podelili nagrade Republike Slovenije na področju šolstva. Slavnostni nagovor je imel dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, zbrane pa sta nagovorili še ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič, in prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek, predsednica Odbora za podeljevanje Nagrad Republike Slovenije na področju šolstva.

Letos je odbor nagrade podelil na petih področjih, in sicer eno nagrado za predšolsko vzgojo v vrtcih, dve nagradi za osnovno šolo, eno nagrado za srednje šole, pet nagrad za višje in visoko šolstvo ter eno nagrado za izobraževanje odraslih.

Med desetimi nagrajenci je tudi dr. Justina Erčulj, ki je prejela nagrado za izjemne dosežke na področju izobraževanja odraslih. Nagrajenka »je osrednja oseba razvojnoraziskovalnega dela na področju vodenja v vzgoji in izobraževanju, ki je ravnateljevanje z birokratske dejavnosti povzdignila na razsežnost strokovnega in trajnostnega delovanja.« (iz obrazložitve)


Več o nagrajencih najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport oziroma v obrazložitvi nagrad.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!    
           
Septembrska izdaja e-glasila EPALE

03.10.2017

Središčna tema portala EPALE je bila v septembru posvečena pismenosti odraslih. V najnovejši izdaji e-glasila EPALE (EPALE newsletter) vabijo k ogledu tematski podstrani Temeljne spretnosti (vsebina se razlikuje glede na izbiro jezikovne različice EPALE), kjer najdete zanimive spletne dnevnike, študije primerov, članke, poročila in druge vire, povabila na dogodke, ki jih o tej temi prirejajo po Evropi, ipd.

Od 4. do 7. septembra je na portalu zaživela živahna razprava o tem, kakšne spretnosti za boljšo pismenost potrebujejo odrasli ter kateri so dejavniki uspeha za učinkovito nacionalno politiko na tem področju. V njej je sodelovalo približno 50 udeležencev iz 21 držav, moderiral pa jo je David Mallows, tematski koordinator EPALE. Če ste diskusijo zamudili, si lahko še vedno ogledate komentarje in teme, o katerih so razpravljali (EPALE Discussion: Adult literacy – what skills do adults need and what makes for an effective policy?). 


V rubriki Novice iz Evrope je izpostavljena tudi novica o objavi razpisa za Priznanja za promocijo znanja in učenja odraslih za leto 2017 v Sloveniji

Vabljeni k branju prispevkov na to temo!
Izšla je poletna številka angleških e-Novičk ACS

02.10.2017

Vabimo vas, da preberete poletno izdajo e-Novičk v angleškem jeziku (e-Novičke Summer  2017), v katerih partnerjem po svetu poročamo o projektih ACS in predstavljamo dejavnosti izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja v Sloveniji, ki smo jim posvečali ustvarjalno energijo in zagon v prvi polovici letošnjega leta.

Veseli bomo, če boste novičke delili tudi s svojimi tujimi partnerji. Želimo vam prijetno branje!

Arhiv angleških izdaj glasila najdete tukaj.
Rezervirajte si datum za Letni posvet o izobraževanju odraslih

02.10.2017

Napovedujemo tradicionalno letno srečanje deležnikov v izobraževanju odraslih. Dogodek, ki bo 28. novembra 2017 v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, bo namenjen spremembam v zakonodaji na področju izobraževanja ter prizadevanjem za zagotavljanje razvoja spretnosti odraslih.

Rezervirajte si datum in spremljajte spletno stran: http://pro.acs.si/lp. Podrobnejše informacije o dogodku sledijo kmalu. 
Pridružite se kampanji za zvišanje proračuna programa Erasmus+

28.09.2017

Evropski parlament je prepoznal pomembnost dolgoročnega financiranja programa Erasmus+, v prihajajočih mesecih pa se bodo odločali o prihodnosti programa v naslednjem obdobju.

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih – EAEA je podprlo kampanjo za zvišanje proračuna programa Erasmus+ za 10-krat. Ob tem pa si prizadeva, da bi več denarja v tem programu namenili prav izobraževanju odraslih. Oglejte si njihov letak (Put the PLUS into ERASMUS+ Include adult education!), v katerem poudarjajo dobrobiti programa Erasmus+ za odrasle učence, vajence, učitelje, trenerje in organizacije za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter izobraževanje odraslih, in se pridružite kampanji Erasmusx10.
Izšel je drugi zvezek študije primerov učečih se mest

27.09.2017

Mesta so gonilna sila razvoja. Raziskave so pokazale, da so prebivalci, ki neprestano pridobivajo nove spretnosti in znanja širokega spektra, bolje pripravljeni na spremembe iz okolice. Učeča se mesta prepoznajo vlogo vseživljenjskega učenja, so v koraku s časom ter spodbujajo razvoj inovativnih strategij učenja in načinov za spodbujanje trajnostnega razvoja. Da bi poudarili nekatere od teh pristopov, je Unescov inštitut za vseživljenjsko učenje – UIL objavil že drugi zvezek študije primerov z naslovom Unlocking the Potential of Urban Communities. Volume II. Case Studies of Sixteen Learning Cities

V publikaciji je predstavljenih šestnajst letošnjih prejemnikov nagrad UNESCO Learning City Award 2017, ki so bile podeljene septembra na 3. mednarodni konferenci o učečih se mestih (3rd International Conference on Learning Cities – ICLC) v Corku na Irskem. 


Vabimo vas, da si ogledate še prvi zvezek publikacije Izkoriščanje potenciala mestnih skupnosti (Unlocking the Potential of Urban Communities Case Studies of Twelve Learning Cities).
Povabilo na Erasmus+ dan

26.09.2017

6. oktobra bo CMEPIUS v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji organiziral Erasmus+ dan. Predstavili bodo izsledke vmesne evalvacije učinkov programa in primere dobrih praks in se obenem zazrli tudi v prihodnost. Drugi del dogodka je namenjen splošni predstavitvi programa Erasmus+ za vse, ki programa sploh še ne poznajo. Predstavili bodo, kakšne aktivnosti podpira program ter kako je mogoče pridobiti sredstva za izvajanje teh aktivnosti.

CMEPIUS vabi na dogodek vse tiste, ki so v zadnjih 18 letih že sodelovali v najuspešnejšem programu EU, še posebej veseli pa bodo vseh, ki v evropskih programih do sedaj še niso sodelovali in bi si v prihodnosti želeli vzpostaviti ali okrepiti mednarodno mrežo, izmenjevati odlične prakse s tujimi partnerji, nadgraditi svoje strokovno znanje ter uresničiti projektne ideje in rezultate, ki bodo pripomogli k razvoju tako organizacije kot samega pedagoškega procesa.

Program in spletno prijavo najdete tukaj.
Evropski dan jezikov 2017

25.09.2017

Evropska komisija in Svet Evrope sta leta 2001 s posebno pobudo želela opozoriti na neverjetno jezikovno bogastvo in dobrobiti, ki jih prinaša, zato sta razglasila 26. september za Evropski dan jezikov – EDJ.

Na ta dan po vsej Evropi poteka vrsta dogodkov, s katerimi želijo izboljšati osveščenost o bogati evropski jezikovni raznolikosti ter koristih večjezičnosti in učenja novih jezikov. 

Ob evropskem dnevu jezikov lahko tudi vi sodelujete pri svojevrstnem svetovnem rekordu! Pošljite kratek videoposnetek o tem, zakaj imate radi določen jezik ali jezike! Organizatorji akcije želijo, da bi do 30. septembra 2017 zbrali največje število videoposnetkov na temo jezikov do sedaj. Podrobnosti najdete tukaj.
Začenjajo se Dnevi evropske kulturne dediščine

22.09.2017

Jutri, 23. septembra 2017, bo v Tolminu odprtje 27. Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD) in 5. Tedna kulturne dediščine (TKD) 2017 (vabilo, program). 

Letošnja tema poudarja pomen in vrednost dediščine za vodo in trajnostni razvoj ter pomen upravljanja vode in skrb za vodo za zaščito dediščine. Bogat program bo v zadnjem septembrskem tednu potekal v 162 krajih povsod po Sloveniji in v zamejstvu, kjer se bo zvrstilo več kot 380 brezplačnih dogodkov, posvečenih kulturni in z njo povezani naravni dediščini. 

DEKD obeležujejo tudi člani društva Anbot, ki pušča v Piranu trajne sledi. V soboto, 30. septembra 2017 ob 18.30 uri, vas vljudno vabijo v Križni hodnik Minoritskega samostana. Ob vodnjaku bodo obiskovalci skupaj z učenci OŠ Cirila Kosmača Piran in Ljobo Jenče, ohranjevalko ljudskega spomina, prisluhnili nesnovni kulturni dediščini, ki bo z igro, plesom, glasbo, pripovedjo, običaji, skeči, spregovorila in obujala zgodovinski spomin, posvečen vodi kot viru življenja, morju kot oknu v širni svet.
Izšla je septembrska številka e-Novičk

21.09.2017

Vabimo vas, da preberete najnovejšo številko e-Novičk ACS, v kateri napovedujemo številne dogodke, ki se bodo odvili v naslednjih tednih. Med njimi so andragoški kolokvij, Dnevi slovenskih svetovalnih središč, F3ŽO in Letni posvet o izobraževanju odraslih. Odprt je tudi razpis za Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih za leto 2017. Ne spreglejte niti rubrike EPALE, novosti med publikacijami ter številnih zanimivih domačih in tujih novic s področja izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja. 

Naslednja številka e-Novičk bo izšla predvidoma v drugi polovici oktobra. Delite z nami novice tudi jeseni in svoje prispevke pošljite do 10. oktobra 2017 na e-naslov e-novicke@acs.si

Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.
Zagotavljanje dolgoročnega financiranja programa Erasmus+

21.09.2017

Evropski parlament je 14. septembra objavil novico o ciljih dolgoročnega financiranja programa Erasmus+, med katerimi so:

 • povečanje skupnega proračuna za program Erasmus+ po letu 2020,
 • pridobitev dodatnih sredstev iz drugih skladov EU,
 • večji poudarek na vseživljenjskem učenju, mobilnosti vajencev in neformalnem izobraževanju.

Z znatnim povečanjem sredstev za naslednji proračun Erasmus+ bi program v celoti uresničil svoj potencial.

Celotno novico z naslovom Secure long-term Erasmus+ funding lahko preberete tukaj.
Strokovni svet za izobraževanje odraslih se bo sestal na 90. seji

21.09.2017

Danes bo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 90. redna seja Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih. 

Na dnevni red so med drugimi točkami uvrščene še: Konstituiranje Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih, Imenovanje delovnih komisij Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih in Seznanitev z letnim maturitetnim poročilom o poklicni maturi 2016  (vabilo).
Izšla je nova številka Novičnika

20.09.2017

V informativnem glasilu CMEPIUS-a – Novičniku – na kratko izpostavljajo aktualne teme,  dogodke, statistike in primere dobrih praks. Najnovejša številka je posvečena razvoju medkulturnih kompetenc. Članek o pomenu medkulturnih kompetenc je prispevala tudi ambasadorka Erasmus+ in dopisnica RTV Slovenija s kriznih žarišč, Karmen W. Švegl, ki že skoraj 20 let živi v tujini.

Glasilo je na voljo v elektronski obliki v spletni knjižnici, tiskani izvod pa lahko dobite na CMEPIUS-u ali njihovih dogodkih.
6. regijski Festival zaTE – Znanje aktivira te

20.09.2017

Regijski festival zaTE je največji karierno zaposlitveni dogodek na Dolenjskem in bo letos potekal že šesto leto zapored, od 27. do 29. septembra 2017.

Namen festivala je predvsem dvig ključnih kompetenc brezposelnih, pridobivanje veščin za izboljšanje zaposlitvenih možnosti ter kompetenc za aktivnejše življenje v prihodnosti. Da bi se kar najbolj približali ciljnim skupinam, bo letošnji festival potekal na štirih lokacijah v regiji, in sicer v Novem mestu, Trebnjem, Črnomlju in Kočevju.

Cilj organizatorjev je vzpostaviti mreže socialnih partnerjev, organizacij in društev, ki se dejavno ukvarjajo z izobraževanjem odraslih, zaposlovanjem, nudenjem strokovne pomoči in svetovalnimi storitvami za odrasle in mladino. Hkrati želijo vplivati na zavedanje ljudi o pomenu vseživljenjskega učenja ter lastne aktivnosti pri izobraževalnem, kariernem in osebnostnem razvoju.

Festival se bo odvijal znotraj dejavnosti Svetovalnega središča Novo mesto v okviru Dnevov svetovalnih središč ter projekta Dejavnost informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022. Organizator festivala je RIC Novo mesto skupaj z Zavodom za zaposlovanje OS Novo mesto ter z drugimi ljudskimi univerzami v regiji, in sicer: ZIK Črnomelj, LU Kočevje in CIK Trebnje. Pokrovitelj festivala je mag. Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto.

Podrobnosti o festivalu najdete na spletni strani RIC Novo mesto in v zloženki.
Ocenite izvajanje ukrepov EU za vključevanje Romov

19.09.2017

Do 25. oktobra še lahko podate svoje mnenje in ocenite izvajanje prve strategije Evropske unije (EU) za vključevanje Romov, imenovane Okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020. Glavni cilj Okvira je spodbujanje socialne in ekonomske vključenosti Romov, hkrati pa boj proti diskriminaciji. Vlade EU so sredi njegovega izvajanja, zato Evropska komisija želi s tem javnim posvetovanjem pregledati dosedanje rezultate in opredeliti področja, na katerih je treba storiti več za pomoč Romom.

Posvetovanje, med drugim, vključuje tudi vprašanja o tem, kako so evropske in nacionalne politike prispevale k boljši vključitvi Romov v družbo. K podaji ocene so vabljeni tako vsi Romi in Neromi, civilna družba in mednarodne organizacije kot tudi druge institucije in subjekti iz Evropske unije in iz držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji.

Več informacij najdete na njihovi spletni strani EK, vprašalnik pa je na voljo tukaj.
Začenja se 2. svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih

18.09.2017

Danes se v Cankarjevem domu v Ljubljani začenja 2. svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih (2nd World OER Congres), ki bo trajal do 20. septembra. Kongres pripravljata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Urad za UNESCO v sodelovanju z mednarodnima ustanovama Commonwealth of Learning in Creative Commons ter iniciativo OpeningupSlovenia.

Drugi svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih je eden od mejnikov v procesu priprave globalnih smernic in priporočil za države članice UNESCO, procesu, ki ga skupaj z UNESCO, vodi Slovenija. Slovenija s tem utrjuje vlogo ene od vodilnih držav v svetu pri procesu digitalne transformacije izobraževanja.

Na kongresu pričakujejo več kot 500 udeležencev iz 107 držav, med njimi tudi več kot 30 ministrov za izobraževanje oz. visoko šolstvo in evropskega komisarja za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tiborja Navracsicsa.

Podrobnosti najdete na uradni spletni strani kongresa
Septembrska izdaja Sloginih e-Novic

15.09.2017

Vabimo k branju septembrske izdaje e-Novic, ki jih pripravlja SLOGA, nacionalna platforma za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, prinaša zanimivo branje. V njih povzemajo novice, ki jih objavljajo na svojem portalu, med drugim

 • opozarjajo na izdajo šestnajstega Novičnika s področja globalnega učenja za učitelje, ki šolnike mesečno obvešča o novicah s tega področja. V avgustovski številki podrobneje predstavljajo novosti s področja globalnega učenja, pa tudi šestnajsti cilj trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na mir, pravičnosti in močne institucije;
 • obveščajo o različnih dogodkih, ki bodo potekali v septembru in oktobru, na primer o jesenskem kongresu prostovoljstva CEV na Dunaju in novi razstavi Afganistan – slovenski pogledi, ki jo gosti Slovenski etnografski muzej.Iščemo nove Ambasadorje učenja za leto 2017

15.09.2017

Od 15. septembra do 14. oktobra 2017je odprt  razpis za prijavo dobitnikov Priznanj ACS za leto 2017. Iščemo posameznike aliskupine odraslih, ki se nenehno učijo, so v navdih drugim in se zavedajo pomena vseživljenjskega učenja. Prav tako nas zanimajo zgodbe tistih ustanov, podjetij in lokalnih skupnosti, ki vlagajo v kakovost znanja svojih zaposlenih, prebivalcev v svojih okoljih z namenom reševanja ekoloških, trajnostnih, kulturnih, ekonomskih in drugih vprašanj, hkrati pa ne zapirajo svojih vrat za druge, ki se želijo od njih kaj novega naučiti. 

Dodatne informacije so ves čas trajanja razpisa na voljo pri Darijanu Novaku (E: darijan.novak@acs.si, T: 01 5842 582).
Povabilo na današnji festival nevladnih organizacij LUPA 2017

13.09.2017

Danes je Ljubljana nevladniška prestolnica. Že šestnajsti bazar nevladnih organizacij Lupa prireja Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), horizontalna mreža NVO, ki povezuje več kot 1000 različnih zvez in posameznih društev, zavodov in ustanov.

Po lanskem izletu na Breg se Lupa vrača na Prešernov trg. Stojnice, na katerih se bo predstavilo prek 120 nevladnih organizacij, bodo razporejene po trgu preko Tromostovja in proti Mestni hiši, plesni in glasbeni nastopi ter delavnice pa bodo potekale med obiskovalci tako pred Prešernovim spomenikom kot pred in med stojnicami.  

Vabljeni!
Javni razpis za Rekonstrukcijo centralnega ogrevanja in priklop nove toplotne postaje na ACS

13.09.2017

Andragoški center Slovenje objavlja Javni razpis za Rekonstrukcijo centralnega ogrevanja in priklop nove toplotne postaje na Andragoškem centru RS. Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Razpis je objavljen tudi na portalu javnih naročil.
Izšla je deveta številka glasila Info ISIO

13.09.2017

S skupnim časopisom vseh sedemnajstih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih in ACS – Info ISIO 2017–2018 želimo spodbuditi odrasle za vključitev v izobraževanje odraslih v novem izobraževalnem obdobju in jih seznaniti z različnimi možnostmi izobraževanja in učenja.

Med vsebinami najdete:

 • Svetovanje v izobraževanju odraslih – pred, med in po izobraževanju,
 • Programi za pridobitev formalne izobrazbe,
 • Svetovalna dejavnost za zaposlene in primera dobrih praks v Elanu in Dobroviti,
 • Dejavnosti Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS,
 • Neformalno izobraževanju odraslih – možnosti in priložnosti za vse,
 • Odkrijte svoja močna področja,
 • Možnosti sofinanciranja izobraževanja odraslih
 • Svetovalna središča za izobraževanje odraslih – središča ISIO.

Časopis bo brezplačno na voljo v vseh svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih, mogoče pa ga bo dobiti tudi na stojnicah v času letošnje promocijske akcije Dnevi slovenskih svetovalnih središč, ki bodo med 27. in 29. septembrom. Koledar dogodkov, ki jih bodo svetovalna središča organizirala, je objavljen na spletni strani ISIO, v rubriki Dogodki.

Vabimo vas, da se udeležite katerega od dogodkov.
Pogled na izobraževanje 2017: kazalniki OECD

12.09.2017

Izšel je novi zbornik kazalnikov Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Pogled na izobraževanje 2017: kazalniki OECD (Education at a Glance 2017: OECD Indicators). Najobširnejši pregled izbranih mednarodno primerljivih podatkov o stanju in učinkih izobraževanja daje možnost spremljanja uspešnosti ustanov in sistemov vzgoje in izobraževanja s primerjanjem v krogu sodelujočih držav iz celega sveta (35 držav članic OECD in ključnih partnerskih držav: Argentine, Brazilije, Kitajske, Kolumbije, Kostarike, Indije, Indonezije, Litve, Ruske federacije, Savdske Arabije in Južnoafriške republike). 

V uvodniku, ki ga je podpisal generalni sekretar OECD Ángel Gurría, je poudarjen pomen izobraževanja ne le za ekonomsko, ampak tudi osebnostno rast, za izbiro osebnih in poklicnih poti v življenju. 


V nadaljevanju so pod drobnogledom ponovno kazalniki »železnega repertoarja« s področja izobraževanja: o vlaganjih javnih in zasebnih sredstev v izobraževanje, o ravneh dosežene izobrazbe, o značilnostih izobraževalnega sistema, kot so: velikost oddelkov, razmerja med številom učencev in učiteljev, plačah učiteljev, dostopnosti izobraževanja ipd. Predstavljeni so različni vidiki študijskih področij in izbire le-teh pri mladih odraslih, prvič so opisani tudi vpisni sistemi. 

Lanskoletni poizkus povezave kazalnikov EAG z Agendo 2030 za trajnostni razvoj (Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030), sprejetimi v okviru Organizacije združenih narodov, je v tej izdaji v posebnem poglavju nadgrajen. Zbrani so kazalniki oziroma podatki, ki kažejo stanje napredovanja pri uresničevanju četrtega cilja: »Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar«. 

Poudarki, preglednice in grafični prikazi ter celotna publikacija so dostopni na spletni strani OECD. Vabimo vas, da si ogledate tudi kratko predstavitev letošnje publikacije z opisi indikatorjev. Med predstavitvami, ki jih za posamezne države pripravijo v Sekretariatu OECD, je na voljo tudi predstavitev za našo državo (Country note – Slovenia).
Povabilo na jesenska usposabljanja za kakovostno prostovoljstvo

11.09.2017

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je humanitarna organizacija, katere programi so usmerjeni v dvig kvalitete bivanja v skupnosti in v zagovorništvo socialno šibkejših.  Osrednja dejavnost je promocija prostovoljstva, saj verjamejo, da lahko s prostovoljstvom vsi prispevamo k boljši in bolj strpni družbi, ki temelji na spoštovanju vseh, ne glede na osebne in življenjske okoliščine.  


V jesenskem času ponujajo različna usposabljanja, in sicer:

 • Uvodno usposabljanje prostovoljcev: 23.–24. september, 7.–8. oktober in 4.–5. november v Ljubljani ter  7.–8. oktober v Mariboru;
 • Tematska usposabljanja za prostovoljce: Komunikacija – ključ do dobrega odnosa: 7. november (1. del) in 14. november (2. del) v Ljubljani; Vodenje skupin in skupinska dinamika: 17. oktober v Ljubljani; Prostovoljstvo za begunce: 21. november v Ljubljani;
 • Uvodno usposabljanje za mentorje: 19. september v Ljubljani in 27. september v Mariboru;
 • Tematska usposabljanja za mentorje: Učinkoviti sestanki: 18. oktober v Ljubljani; Motiviranje in spremljanje prostovoljcev: 3. oktober  v Ljubljani; Motiviranje in spremljanje prostovoljcev: 11. oktober v Mariboru;  
 • Usposabljanja za strokovne delavce: Vzpostavljanje prostovoljstva v šoli: 10. oktober v Ljubljani.

Več informacij o usposabljanjih dobite pri Jaku Matičiču (E: jaka.maticic@filantropija.org) ali pri Nevenki Alji Gladek (za strokovne delavce) (T: 01 433 4024, E: nevenka.alja.gladek@filantropija.org).
V zbirki dobrih praks predstavljen tudi slovenski projekt

11.09.2017

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) je izdalo publikacijo z naslovom  EAEA Grundtvig Award 2017. V njej so predstavljeni nominiranci letošnjih  EAEA Grundvig nagrad in primeri dobrih praks projektov, ki prispevajo k uspešnemu vključevanju novih učečih se odraslih. Nagrade so bile podeljene 27. junija letos v Gironi v Španiji, na slovesnosti ob koncu prvega dne generalne skupščine združenja. 

V kategoriji Najboljši evropski projekt je predstavljen projekt Finančna pismenost za Rome (Financial Literacy for the Roma – FINALLY), katerega vodilni partner je bil RIC Novo mesto. Glavni cilj projekta (november 2012 do januar 2016) je bil izboljšati finančno pismenost med Romi. V projektu so razvili izobraževalni program in posebna učna gradiva, ki so prilagojena potrebam romske manjšine in usmerjena v pridobivanje praktičnih veščin, kar pripomore k večji kakovosti njihovega življenja.

RIC Novo mesto je kot partner sodeloval še v enem predstavljenem projektu –projektu TIME@NET, katerega cilj je bil razviti nov model in inovativne prakse za vključenost mladih z motnjami v duševnem razvoju v življenje in predvsem v delo oziroma zaposlitev. Rezultate tega projekta so v Novem mestu vtkali v delo Svetovalnega središča.
Rezervirajte si datum za 21. andragoški kolokvij in sklepni dogodek projekta EPUO

08.09.2017

EPUO.png (1460×884)

Andragoški center Slovenije v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ajdovščina organizira  21. andragoški kolokvij in sklepni dogodek projekta EPUO z naslovom Neformalno učenje odraslih kot način odzivanja na spremembe. Mednarodni dogodek bo 3. in 4. oktobra 2017 v Ajdovščini.

Podrobnejše informacije o dogodku sledijo kmalu. 
Mednarodni dan pismenosti

07.09.2017

8. septembra po vsem svetu praznujemo mednarodni dan pismenosti. Letos ga obeležujemo na  temo Pismenost v digitalnem svetu. Hiter razvoj digitalne tehnologije bistveno spreminja način življenja, dela, učenja in druženja povsod po svetu. Ljudje imajo nove možnosti za izboljšanje svojega življenja na vseh področjih, vključno z dostopom do informacij, upravljanjem znanja,  mreženjem, z mnogimi storitvami … Samo tisti, ki imajo dostopa do digitalnih tehnologij ter ustreznih znanj, spretnosti in kompetenc, ki jih potrebujejo za krmarjenje z njimi, se lahko izognejo marginalizaciji v vse bolj digitalno usmerjeni družbi. Zato je pismenost na tem področju ena bistvenih za sodobnega človeka.

Vabimo vas, da preberete poslanico generalne direktorice Unesca Irine Bokove, ki je med drugim zapisala, da mora biti vsakdo sposoben čim bolje izkoristiti prednosti nove digitalne dobe tako za uveljavljanje človekovih pravic, za dialog in izmenjavo kot za bolj trajnosten razvoj (poslanica v angleščini).

Letošnji mednarodni dan pismenosti  bodo z različnimi dogodki obeležili po vsem svetu. Osrednji Unescov dogodek, mednarodna konferenca Pismenost v digitalnem svetu, bo 8. septembra na sedežu Unesca v Parizu. Na njej bodo med drugim podelili tudi Unescove mednarodne nagrade za pismenost.

Več o letošnjem dnevu pismenosti najdete na Unescovi spletni strani.

Bralno društvo Slovenije (BDS) bo letošnji 8. september obeležilo s strokovnim srečanjem članov BDS in vseh, ki posvečajo svojo energijo in ustvarjalnost razvoju in širjenju pismenosti. Več lahko preberete tukaj.
Izšla je OECD-jeva publikacija Ekonomski pregled Slovenije 2017

06.09.2017

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je včeraj uradno objavila publikacijoEkonomski pregled Slovenije 2017 (Economic Survey of Slovenia 2017).

Strokovnjaki OECD so se v pregledu 2017 osredotočili na dejavnike, ki spodbujajo gospodarsko okrevanje, politike za povečevanja prihodkov in zagotavljanje vključujoče rasti. Na področju izobraževanja so preučevali pomen razvijanja znanj in spretnosti za izboljševanje življenjskega standarda in vlaganj v Sloveniji. Izpostavljeni so segmenti srednješolskega izobraževanja, še posebej poklicnega in strokovnega srednješolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih in visokošolskega izobraževanja. Po priporočilih OECD bi morali v Sloveniji pozornost posvetiti predvsem splošnim znanjem dijakov, obsegu praktičnega usposabljanja v programih strokovnega srednješolskega izobraževanja, oceni prednosti strokovnega srednješolskega izobraževanja glede na splošno, odraslim v izobraževanju, kakovosti in dostopnosti visokošolskega izobraževanja, vključno z 'uravnavanjem' šolnin in študijskih pomoči. Zanimiv je tudi nasvet o dodatnem spodbujanju mednarodne mobilnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, še posebej v države, ki predstavljajo pomemben vir tujih neposrednih vlaganj.

Poročilo sta na tiskovni konferenci Ministrstva za finance v Ljubljani predstavila ministrica mag. Mateja Vraničar Erman in generalni sekretar OECD José Ángel Gurría.

Poročilo, povzetek in predstavitev (v angleščini) so na voljo na spletni strani OECD.
Vabilo na izobraževanje Inkluzivno izvajanje izobraževanja za odrasle s posebnimi potrebami

06.09.2017

Andragoško društvo Slovenije (ADS) bo letos že tretjič izvedlo izobraževalni program  Inkluzivno izvajanje izobraževanja za odrasle s posebnimi potrebami. Program, ki ga bodo izvedli jeseni (od oktobra do decembra 2017), ima šest vsebinskih modulov. Vsak od prvih petih obravnava eno izmed ciljnih skupin odraslih s posebnimi potrebami, zadnji modul pa je namenjen posebnostim pri implementaciji andragoškega ciklusa glede na potrebe in posebnosti odraslega udeleženca s posebnimi potrebami. Prijavite se lahko tudi za posamezen modul.

Namen programa je osveščanje, razumevanje in prilagajanje učenja in izobraževanja drugačnim potrebam odraslih udeležencev in ponuditi dodatna osnovna znanja, metode in oblike dela izvajalcem oziroma učiteljem, o izobraževalnih potrebah, metodah, pristopih, vsebinah ipd., ki jih zahteva izobraževanje odraslih udeležencev s posebnimi potrebami.

Več o programu lahko preberete v razpisu programa.
Vabimo k ogledu filma Status Zero

04.09.2017

Film Status Zero (trailer), ki se je uvrstil v tekmovalni spored portoroškega filmskega festivala, prikazuje problematiko najmlajših brezposelnih v Sloveniji.

16-letno dekle in fantje, stari od 18 do 22 let, predstavljajo različne profile ter hkrati značilne tipe najmlajših brezposelnih. Prvi je že prestajal zaporno kazen zaradi nasilništva, drugi je končal zgolj osnovno šolo potem pa zašel v ekstenzivno žuriranje, tretji prihaja iz dobro situirane, a nefunkcionalne družine. Vsi so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje in vsi trije obiskujejo program za Projektno učenje mladih (PUM). Ob spremljanju njihovega življenja, spremljamo problematiko brezposelnosti najmlajših v Sloveniji: kako jim družba skuša pomagati, kako jih stigmatizira ter ovira.

Ob njihovih usodah se razkrivajo tudi usode tistih, s katerimi sobivajo in se družijo – od njihovih družin in prijateljev do delavcev v javnih inštitucijah, ki se z njimi ukvarjajo. Film prikazuje predvsem njihove intimne stiske in upanja. Hkrati pa spoznavamo, kako težko so mladi, ki enkrat postanejo brezposelni, zaposljivi, kaj so vzroki za njihove težave in v kolikšni meri so družbeno ter socialno pogojeni.

Film Status Zero bodo predvajali na Festivalu slovenskega filma v Portorožu 15. septembra 2017, ob 15 uri.
Vabilo na zaključno konferenco Razvoj strategij reform na področju socialnih politik v Sloveniji

31.08.2017

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vabi na zaključno konferenco projekta Razvoj strategij reform na področju socialnih politik v Sloveniji, ki bo 19. septembra v Ljubljani. Na konferenci bodo predstavili izsledke raziskav, ki so nastale v projektu, učinkovitost nedavnih reform ter smernice in priporočila za nadaljnje ukrepe na trgu dela, zaposlovanja in socialnih politik.

Podrobnejše informacije dobite v vabilu in programu konference.

Na voljo je še nekaj prostih mest. Prijave zbirajo do 5. septembra 2017 na naslovu nina.vombergar@gov.si.
Izšla je dvojna poletna številka glasila e-Novičke

31.08.2017

Vabimo vas, da preberete letošnjo dvojno poletno številko spletnega časopisa e-Novičke. Med mnogimi novicami, ki jih prinaša zadnja izdaja, izpostavljamo nekaj naslovov:

 • Kam po znanje v šolskem letu 2017/2018?
 • V letu 2017 postopek za Zeleni znak kakovosti prvič po novem Pravilniku
 • Najava Dnevov svetovalnih središč 2017
 • Generalna skupščina EAEA 2017 in Letna konferenca EAEA »Engaging new learners«
 • Vključevanje novih učečih se
 • Video o zmožnostih za življenje in delo
 • Znani rezultati Ankete o izobraževanju odraslih 2016 …

Naslednja številka e-Novičk bo izšla predvidoma v drugi polovici septembra. Delite z nami novice tudi poleti in svoje prispevke pošljite do 8. septembra 2017 na e-naslov e-novicke@acs.si. Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.
Novi ukrepi MDDSZ namenjeni najtežje zaposljivim

30.08.2017

 

Prejšnji teden sta ministrica dr. Anja Kopač Mrak ter generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje Mavricija Batič predstavili nove ukrepe aktivne politike zaposlovanja (APZ) in trende na trgu dela. 

Dobre gospodarske razmere v državi se ugodno odražajo na trgu dela. Programi APZ bodo zato v prihodnje usmerjeni v izvajanje pomoči ciljnim skupinam oseb, ki se težje integrirajo na trg dela. Med njimi so zlasti dolgotrajno brezposelni, neizobraženi in starejši od 50 let. Položaj starejših je na trgu dela še posebej neugoden, saj so za delodajalce manj zanimivi zaradi starosti, ki pa se pogosto povezuje s slabšo izobrazbeno strukturo, manjšo fleksibilnostjo, zdravstvenimi težavami in zmanjšano produktivnostjo.

Za programe APZ je letošnje in naslednje leto namenjenih 188.927.510 evrov, od tega 80 milijonov evrov iz proračuna in 108 milijonov evrov iz sredstev ESS. Med ukrepi, namenjenimi najtežje zaposljivim, so:

 • program Aktivni do upokojitve: pripravljajo nov program, katerega namen bo spodbujanje delodajalcev k trajnejšemu zaposlovanju starejših za nedoločen čas oz. do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev; 
 • javno povabilo Zaposli.me: v začetku avgusta je bilo objavljeno javno povabilo za spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb;
 • javno povabilo Priložnost zame: 9. avgusta  2017 je bilo objavljeno javno povabilo za spodbujanje zaposlovanja v nevladnih organizacijah;
 • program Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile: v septembru bodo začeli izvajati aktivnosti v programu, ki bo prispeval k uveljavljanju učinkovitega in kakovostnega upravljanja s starejšimi zaposlenimi.

V novici na spletni strani MDDSZ si oglejte, katere projekte še pripravljajo. 
12. strokovni posvet ob mednarodnemu dnevu pismenosti 2017

29.08.2017

Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) je leta 1966 razglasila 8. september za mednarodni dan pismenosti. Ob tej priložnosti bo Bralno društvo Slovenije organiziralo strokovni posvet z naslovom E-gradiva kot bližnjica do uspeha? Organizatorji vabijo založnike, strokovne delavce v izobraževanju, knjižničarje in vse, ki jih ta tematika zanima. 

Posvetovanje bo odprlo kritičen pogled na e-gradiva. Udeleženci sebodo spraševali o linearnem in digitalnem branju ter o učinkih le-tega na pouk in na bralca. 

Ob posvetu po potekal tudi spremljevalni program v sodelovanju z Vodnikovo domačijo, Hišo branja, pisanja in pripovedovanja:

 • v četrtek, 7. septembra, bo ob 19. uri pogovor z gosti Zakaj nam ne sme biti vseeno, če beremo ali ne;
 • v nedeljo, 10. septembra, pa bo ob 11. uri uvodno srečanje nove sezone nedeljskega otroškega programa na Vodnikovi domačiji Knjiga na odru – dogodek za otroke in pogovor za starše o pomembnosti branja.

Več informacij o posvetu in prijavnico lahko najdete na spletni strani Bralnega društva Slovenije.
Poleg kakovosti bo rdeča nit v novem šolskem letu varno in spodbudno učno okolje

28.08.2017

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Makovec Brenčičeva je na 3. konferenci ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki je bila 24. avgusta 2017 na Brdu pri Kranju, med ključnimi cilji novega šolskega leta izpostavila kakovostno in vključujoče javno šolstvo ter zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja. Po njenih besedah je pomembno tudi učinkovito vodenje in upravljanje šol ter njihova umestitev v mednarodno okolje.


Naštela je več projektov, ki so sofinancirani iz sredstev evropskih skladov. Med njimi so denimo projekti za dvig različnih vrst pismenosti, vzpostavitev centrov na področju posebnih potreb, spodbujanje dela z nadarjenimi, izobraževanje odraslih, tesnejše povezovanje z gospodarstvom, informatizacijo šol ipd.

Vabimo vas, da si ogledate video, v katere ministrica predstavlja ključne cilje v novem šolskem letu.
Povabilo na festival nevladnih organizacij LUPA 2017

28.08.2017

V sredo, 13. septembra 2017, bo na Prešernovem trgu, Tromostovju in Stritarjevi ulici v Ljubljani  že šestnajsti bazar nevladnih organizacij Lupa. Zdaj že tradicionalno prireditev prireja Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), horizontalna mreža NVO, ki povezuje več kot 1000 različnih zvez in posameznih društev, zavodov in ustanov.

Vabljeni!
Avgustovska številka revije International Review of Education

25.08.2017

Unescov inštitut za vseživljenjsko učenje vsako letro izda šest številk revije International Review of Education.

Vabimo vas, da preberete letošnjo četrto številko (Volume 63, Issue 4, August 2017), ki je posvečena učenju jezikov kot pomembnemu orodju za doseganje aktivne socialne vključenosti.
Znani rezultati Ankete o izobraževanju odraslih 2016

25.08.2017

Statistični urad RS je objavil rezultate Ankete o izobraževanju odraslih (Adult Education Survey) za  leto 2016. Namen mednarodne raziskave je ugotoviti v kolikšni meri so odrasli vključeni v katero koli obliko izobraževanja (formalno, neformalno in priložnostno), na kakšne načine pridobivajo znanje ter kakšen odnos imajo do izobraževanja – razlogi za (ne)udeležbo, zadovoljstvo z izobraževanjem, kako odrasli ocenjujejo svoje znanje tujih jezikov in rabe računalnika ter v kolikšni meri se udeležujejo družabnih in kulturnih aktivnosti. Raziskava je bila prvič izvedena leta 2007 in drugič leta 2011 na populaciji v starosti od 25 do 64 let. Najnovejša raziskava je zajela populacijo v starosti od 18 do 69 let.

V Sloveniji se je v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem  izobraževalo (formalno in/ali neformalno) 47 % odraslih v starosti od 18 do 69 let. Izobraževalo se je nekoliko več žensk (48,4 %) kot moških (44,9 %). V formalno izobraževanje je bilo vključenih skupaj 11,1 % odraslih, od tega 10,3 % moških in 11,9 % žensk. Neformalno izobraževanje je obiskovalo 40,3 % odraslih, od tega 39,2 % moških in 41,5 % žensk. Priložnostno je znanje pridobivalo 63 % odraslih. 

Podatki kažejo, da vključenost v izobraževanje s starostjo upada. V starostni skupini od 18 do 24 let se je izobraževalo kar 81 %, v starosti od 25 do 34 let se je izobraževalo 56 %, med 35 do 49 letniki je bilo takih 53 %, med 50 do 64 letniki še 33 % in med 65 do 69 letniki pa le še 16 %. 

Pomemben dejavnik pri vključevanju odraslih v formalno in/ali neformalno izobraževanje je njihova dosežena izobrazba. Odraslih z največ osnovnošolsko izobrazbo se je izobraževalo 19 %, s srednješolsko izobrazbo se jih je izobraževalo 43 %, z doseženo terciarno izobrazbo pa 69 % oseb. 

Podrobnejši podatki raziskave so na voljo na SI-STAT podatkovnem portalu.
Izšla je druga letošnja številka glasila UIL Nexus

24.08.2017

Glasilo UIL Nexus, April - June 2017 predstavlja dejavnosti Unescovega inštituta za vseživljenjsko učenje (UNESCO Institute for Lifelong Learning – UIL) v drugem letošnjem trimesečju.

V uvodnem članku lahko spoznate Nicole Reid, prodajalko sadja in zelenjave na tržnici v Kingstonu na Jamajki, ki s svojo zgodbo za izobraževanje in učenje navdihuje tudi druge v svoji skupnosti. V rubriki In focus predstavljajo vršilca dolžnosti direktorja UIL, Davida Atchoarena. V nadaljevanju napovedujejo dva dogodka: 3. mednarodno konferenco o učečih se mestih (3th International Conference on Learning Cities), ki bo od 18. do 20. septembra 2017 na Irskem, in mednarodno konferenco z naslovom CONFINTEA VI – vmesni pregled 2017 (Mid-Term Review of the Sixth International Conference on Adult Learning and Education), ki bo v južnokorejskem Suwonu od 25. do 27 oktobra. Med drugimi članki naj omenimo le še predstavitvi dveh izdaj, in sicer publikacije z naslovom Learning together across generations: Guidelines for family literacy and learning programmes in majske številke revije International Review of Education – Journal of Lifelong Learning


Če bi želeli prejemati glasila, ki jih izdaja UIL, se lahko nanje naročite na tej povezavi: http://www.uil.unesco.org/subscribe-our-newsletters.
Poročilo o kazalnikih spretnosti za potrebe trga dela

24.08.2017

OECD je izdal poročilo z naslovom Getting Skills Right - Skills for Jobs Indicators, ki se poglobljeno ukvarja s kazalniki o spretnostih za potrebe trga dela.

Poročilo, ki je rezultat prizadevanj OECD-ja, da bi približali potrebe po spretnostih in njihovo ponudbe na trgu dela, je namenjeno opisu izgradnje baze kazalnikov spretnosti za delovna mesta (Skills for Jobs Database), predstavitvi začetnih rezultatov in analizi. V njem je pojasnjena tudi metodologija, ki je v rabi za merjenje pomanjkanja spretnosti, njihovih presežkov ali neskladij. Poročilo predlaga tudi razvoj nekaterih novih kazalnikov.
Izšla je dvojna poletna številka glasila Cedefop Newsletter

23.08.2017

Vabimo vas, da preberete novo številko glasila Cedefop Newsletter (Cedefop newsletter No 72 – July/August 2017), v kateri poročajo o dogodkih, ki so jih organizirali julija in avgusta, predstavljajo tri publikacije (Towards age-friendly work in Europe, Investing in skills pays off, Annual Report 2016 in novo številko glasila Briefing note), objavljajo štiri intervjuje, ki so jih z različnimi deležniki posneli maja letos na učnem forumu nosilcev odločanja (Policy learning forum)  ter opozarjajo na nekatere jesenske dogodke.
Bodite aktivni – sodelujte v Evropskem tednu športa

23.08.2017

Prva predstavitev Evropskega tedna športa 2017

Evropski teden športa, pobuda Evropske komisije, bo v Sloveniji letos potekal že tretjič, in  sicer med 23. in 30. septembrom 2017.

Poglavitni cilj je, spodbuditi najširši krog prebivalcev Evrope k redni telesni dejavnosti. Vloga nacionalnega koordinatorja v Sloveniji je bila zaupana Olimpijskemu komiteju Slovenije (OKS) – Združenju športnih zvez. 

Več o projektu najdete na spletni strani projekta.

Projekt sofinancira Evropska komisija preko programa Erasmus+.
Razpis nagrade za usposabljanje na delovnem mestu

22.08.2017

Evropske komisije razpisuje nagrado za usposabljanje na delovnem mestu (Training at Work Award). Namen nagrade je:

 • prepoznati odlične prakse v Evropski uniji, 
 • usmeriti pozornost javnosti k učenju na celotni poklicni poti ter na nove prakse in politike ter 
 • osredotočiti se na učenje, ki poteka prek začetnega izobraževanja in nadaljuje s pridobivanjem znanj in spretnosti za uspešno upravljanje kariernih prehodov in napredovanj.

Izbrani bodo nagrado prejeli 24. novembra 2017 na zaključni slovesnosti drugega Evropskega tedna poklicnih spretnosti 2017 – ETPS (European Vocational Skills Week 2017), ki bo v Bruslju v Belgiji. 

Več informacij o podelitvi, merilih in izbiri je objavljenih v navodilih (information leaflet). Rok za oddajo prijavnega obrazca (application form) je petek, 27. september 2017.
Poletna številka novic GD za izobraževanje, mladino, šport in kulturo

21.08.2017

V začetku avgusta je izšla poletna številka novic Generalnega direktorata za izobraževanje, mladino, šport in kulturo pri Evropski komisiji (DG Education, Youth, Sport and Culture - August 2017), v katerih med drugim:

 • objavljajo dve uspešni zgodbi: eno o tem, kako so se na petdnevnem festivalu stari in mladi skupaj učili tradicionalnih iger na prostem – 10.000 ljudi, 123 zgodb, 50 eksponatov in 20 delavnic (Old and young play and learn games together), drugo pa o projektu EUCivic (Italija), v katerem so organizirali vrsto razprav, glasbenih prireditev in spletnih seminarjev in na ta načins podbujali zavedanje o evropskem državljanstvu (Promoting European citizenship through recitals and debates);
 • objavljajo novice;
 • vabijo k sodelovanju na Evropskem tednu športa in nekatere druge prireditve vse tja do decembra;
 • predstavljajo publikacije in študije;
 • opozarjajo na aktualne razpise in predstavljajo rezultate že zaključenih;
 • vabijo, da jih spremljamo na socialnih omrežjih.

Vabimo vas, da novice preberete.
Avgustovska številka CMEPIUS-ovih e-novičk

21.08.2017

Vabimo vas, da preberete novo številko e-novičk, ki jih izdajajo na CMEPIUS-u. V njih med drugim poročajo, da so v letošnjem razpisnem letu znotraj akcije strateška partnerstva (KA2) odobrili 75 "šolskih" projektov; vabijo na septembrski ponovitvi enodnevne delavnice na temo internacionalizacije kurikuluma in zapisovanja učnih izidov, in sicer 21. 9. v Mariboru in 26. 9. v Ljubljani; opozarjajo na temo, ki bo septembra zaznamovala portal EPALE – pismenost – in hkrati vabijo na 4-dnevno (od 4. do 7. 9.) spletno pisno razpravo, ki jo bo moderiral David Mallows, tematski koordinator EPALE za področje kompetenc, v kateri boste lahko z izobraževalci odraslih širom Evrope delili izkušnje ter izmenjali svoje mnenje o stanju pismenosti v Sloveniji.
Poletna številka glasila Erasmus+

18.08.2017

Prve dni avgusta je izšla poletna številka glasila Erasmus+ (Erasmus+ newsletter –  Summer 2017), v kateri lahko med drugim preberete članke o:

Glasilo, ki vsak mesec prinaša novice, informacije o razpisih in dogodkih in namige v zvezi s programom Erasmus+, lahko naročite na spletni strani programa, kjer so na voljo tudi starejše številke.
Večjezična klasifikacija o evropskih spretnostih, kompetencah, kvalifikacijah in poklicih

18.08.2017

Mejnik pri uresničevanju ciljev Strategije Evropa 2020 in Novega programa znanj in spretnosti za Evropo je prva popolna večjezična različica klasifikacije o evropskih spretnostih, kompetencah, kvalifikacijah in poklicih (ESCO v1).

Razvrstitev je na voljo v 26 jezikih (24 jezikov EU, islandski in norveški). Zajema 2.942 poklicev, 13.485 znanj, spretnosti in kompetenc ter bo postopoma prikazoval podatke o kvalifikacijah, ki jih zagotovijo države članice.

Celotno novico lahko preberete tukaj (v angleščini).

Image
Pridružite se dogajanju v Evropskem tednu mobilnosti

17.08.2017

Evropski teden mobilnosti (16. do 22. september) je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest.

Letošnji slogan Združimo moči, delimo si prevoz povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Z deljenjem prevoza zmanjšamo lastne transportne stroške in ogljični odtis, za nameček pa naša dnevna potovanja postanejo še zabaven družabni dogodek. Organiziranje deljenja prevoza je enostavno – pri tem nam lahko pomagajo številne aplikacije in spletne platforme – in ima izjemno pozitiven učinek na življenje v lokalni skupnosti. Študije so namreč pokazale, da vsak deljeni avto s cest in ulic spravi kar 15 zasebnih avtomobilov, s čimer v mestih ostane na voljo več prostora za pešce, kolesarje, javni prevoz in življenje na sploh.

Poleg občin se lahko pestremu dogajanju z registracijo svojih aktivnosti na platformi MOBILITYACTIONS kadarkoli pridružijo tudi šole, društva, podjetja in druge nevladne organizacije.
Izšla je nova številka časopisa 20 MINUT

17.08.2017

Vabimo vas, da prelistate poletno številko časopisa 20 MINUT, ki ga v elektronski obliki izdaja Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje. Namenjen je ljudem, ki zaradi različnih težav težko berejo, napisan pa je tako, da ga je lažje prebrati in razumeti.

Več informacij lahko dobite pri Saši Fužir (T: 041 252 167, W: http://www.risa.si).
2. svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih

16.08.2017

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo od 18. do 20. septembra 2017 potekal 2. svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih. Kongres pripravlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pri njegovi organizaciji sodelujejo še Sekretariat UNESCO ter nekatere vidne mednarodne ustanove – Commonwealth of Learning, Creative Commons ter William and Flora Hewlett foundation.

Pet let po prvem kongresu, ki je potekal leta 2012 v Parizu, bodo udeleženci ljubljanskega kongresa imeli priložnost za pregled implementacije Pariške deklaracije ter razpravo o uporabi odprtih virov izobraževanja (Open Educational Resources – OER) pri uresničevanju razvojnih ciljev na področju izobraževanja.

Eden izmed ciljev kongresa je obravnava možnosti za oblikovanje priporočil za uporabo OER in uskladitev vsebinskih elementov mednarodnega sodelovanja na tem področju. Drugi pomembni element pa bo obravnava možnosti za oblikovanje normativnih instrumentov za uporabo OER in uskladitev vsebinskih elementov mednarodno pravno zavezujočega dokumenta, najverjetneje priporočila, ki bi ga sprejela Generalna konferenca UNESCO ob zaključku članstva Slovenije v Izvršilnem odboru UNESCO (2019).

Kongres bo potekal kot medvladna konferenca z udeležbo na visoki ravni (ministrov, pristojnih za izobraževanje ali njihovih namestnikov). Po drugi strani pa bo kongres združil raziskovalce, znanstvenike različnih zanimanj in področij, študente in gospodarstvenike, ki se bodo razprav udeležili z drugega zornega kota. Organizatorji pričakujejo skupaj okoli 400 udeležencev.
Cedefopova študija Vlaganje v spretnosti se splača

08.08.2017

Nova Cedefopova študija z naslovom Vlaganje v spretnosti se splača: Gospodarski in socialni stroški nizko kvalificiranih odraslih v EU (Investing in skills pays off: the economic and social cost of low-skilled adults in the EU) zagotavlja celovito in trdno bazo dokazov v povezavi z nizko kvalificiranimi odraslimi v Evropski uniji.

Študija analizira trende nizkih kvalifikacij med odraslimi ter značilnosti, dejavnike in tveganja nizko kvalificiranih odraslih.
V reviji Elm o izobraževanju odraslih in podnebnih spremembah

07.08.2017

Tema junijske brezplačne evropske spletne revije o vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih Elm (European Lifelong Learning Magazine) je izobraževanje odraslih in podnebne spremembe.

Vsaka generacija ima svojo nočno moro apokalipse - naša so podnebne spremembe, ki predstavljajo največji učni izziv našega časa.

Obiščite spletno stran Elm in preberite devet zanimivih člankov na to temo, v katerih avtorji pišejo o podnebni dilemi z različnih zornih kotov učenja.

 
Najava Dnevov slovenskih svetovalnih središč 2017

04.08.2017

Tudi letos bodo tradicionalno v četrtem tednu v septembru – med 27. in 29. septembrom 2017 – potekali Dnevi slovenskih svetovalnih središč. Njihov glavni namen je promocija formalnih in neformalnih izobraževalnih programov v lokalnih okoljih in predstavitev svetovalne podpore odraslim v središčih ISIO.

Za tri središča bo letos še posebej slovesno, saj obeležujejo 15-letnico svojega delovanja (središča ISIO Gorenjska, Postojna in Zasavje).

V času dnevov bodo vsa središča izpeljala različne dogodke: večina med njimi bo vsaj en dan gostovala v enem od nakupovalnih centrov, izpeljevali bodo različne brezplačne dogodke, delavnice in predavanja. Tudi letos pripravljamo skupni časopis Info ISIO 2017/2018, v katerem bodo predstavljene različne možnosti formalnega in neformalnega učenja in izobraževanja, svetovalna podpora, ki jo odrasli v središčih lahko dobijo, možnosti sofinanciranja svetovalne dejavnosti ter izobraževanja.

Vabimo vas, da spremljate spletno stran http://isio.acs.si, kjer bodo novice sproti objavljene, v sredini septembra pa bo objavljen tudi seznam vseh dogodkov, ki jih središča v teh dnevih pripravljajo za vse odrasle. 
Najava sodelovanja ACS s partnerji na 17. F3ŽO

03.08.2017

17. Festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) bo potekal od 26. do 28. septembra 2017 v Cankarjevem domu v Ljubljani.

F3ŽO je edinstvena prireditev za starejše v Sloveniji in največja tovrstna prireditev v Evropi. Ustvarja prostor za sodelovanje med generacijami, civilno družbo, prostovoljnimi organizacijami, gospodarskimi, akademskimi in političnimi sferami ter s tem po svojih močeh prispeva k trajnostnim medgeneracijskim rešitvam.

Na F3ŽO se že šesto leto zapored predstavlja tudi ACS s partnerji. Podrobnosti predstavitve bodo objavljene v prvi polovici septembra.

Več o festivalu najdete tukaj.

 
Sodelujte v posvetovanju o spodbujanju socialnega vključevanja in skupnih vrednot EU prek formalnega in neformalnega učenja

03.08.2017

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o spodbujanju socialnega vključevanja in skupnih vrednot EU prek formalnega in neformalnega učenja (Public consultation on the Recommendation on promoting social inclusion and shared values through formal and non-formal learning). 

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) je na svoji spletni strani objavila odziv združenja na posvetovanje (EAEA response). V njem pozdravlja odprto javno posvetovanje o spodbujanju socialne vključenosti in skupnih vrednot s formalnim in neformalnim učenje in poudarja, da je treba odrasle učence obravnavati kot ključno ciljno skupino za doseganje socialne vključenosti v izobraževanje in skozi izobraževanje. 

Javno posvetovanje Evropske komisije je odprto do 11. avgusta 2017. Vabimo vas, da sodelujete tudi vi (anketa). 

Več informacij o posvetovanju najdete na spletni strani Evropske komisije.

 
Objavljen je razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja

02.08.2017

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2017/2018.

Predmet javnega razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2017/18, ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva.

Letošnje prednostne teme za sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja so:

 • Uporaba različnih didaktičnih strategij po predmetnih področjih,
 • Preverjanje in ocenjevanje znanja,
 • Vzgojno-izobraževalno delo v skupini in s skupino,
 • Vzgojno-izobraževalno delo narodnih skupnosti,
 • Inkluzija različnosti,
 • Učenje z delom,
 • Delo z odraslim udeležencem izobraževanja.

Rok za oddajo ponudb je 31. avgust 2017. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani MIZŠ.
Julijska izdaja e-glasila EPALE

01.08.2017

Središčna tema portala EPALE je bila v juliju posvečena odraslim, ki so zgodaj opustili šolanje, in drugi priložnosti za izobraževanje. V najnovejši izdaji e-glasila EPALE (EPALE newslettervabijo k ogledu tematske strani, kjer najdete zanimive spletne dnevnike, uporabne vire, dogodke in druge materiale, ki so posvečeni omenjeni temi, ter povzemajo, kaj je bilo o tej temi objavljenega.

V rubriki Novice iz Evrope povzemajo dogajanje v evropskem prostoru: dansko Ministrstvo za izobraževanje je objavilo ponudbo finančne podpore projektom, ki pripravljajo digitalna učna gradiva, orodja in usposabljanja; malteško Ministrstvo za izobraževanje in zaposlovanje je napovedalo uvedbo programov izobraževanja za odrasle, ki bodo obsegali tematiko temeljnih kompetenc in učenja tujih jezikov; litvansko Ministrstvo za izobraževanje je skupaj s Centrom za razvoj kvalifikacij ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja v 10 občinah predstavilo različne elektronske platforme, ki so pomembne za področje izobraževanja odraslih. 
Študija o učinkih platforme EPALE – sodelujte v spletni anketi

31.07.2017

Evropska komisija pripravlja študijo o učinkih platforme EPALE v prvih dveh letih njenega delovanja. Del te študije je  spletna anketa. Vaše mnenje šteje, zato vas vabijo k sodelovanju.

Spletna anketa, ki bo odprta vse do 8. avgusta 2017, se nahaja tukaj.

Za izpolnjevanje boste potrebovali približno 15 minut. Anketa žal ni na voljo v slovenskem jeziku, na samem začetku pa lahko izbirate med osmimi ponujenimi jezikovnimi različicami.
Soglasje k obsegu vpisa v izobraževanje odraslih za šolsko leto 2017/18

28.07.2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je na svoji spletni strani objavilo Soglasje k obsegu vpisa v izobrazevanje odraslih za šolsko leto 2017/18 v Republiki Sloveniji. Na podlagi tega je objavilo tudi Prilogo k soglasju, v katerih so objavljeni podatki o tem, katere izobraževalne programe za odrasle udeležence načrtujejo organizacije za izobraževanje odraslih v šolskem letu 2017/2018.
Več sredstev za uresničevanje letnega programa izobraževanja odraslih v prihodnjem letu

28.07.2017

Vlada je na včerajšnji 145. seji sprejela Letni program izobraževanja odraslih za leto 2018. Pripravila so ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za pravosodje.

Letni program upošteva cilje Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020, in sicer:

 • dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva in raven temeljnih zmožnosti,
 • povečati zaposljivost aktivnega prebivalstva,
 • izboljšati možnosti za učenje in vključevanje v izobraževanje ter
 • izboljšati splošno izobraženost.

Z letnim programom se po posameznih ministrstvih določajo izobraževalni programi in dejavnosti, ki se bodo izvajale in financirale iz državnega proračuna. Vključuje izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost. Pri pridobivanju javno veljavne izobrazbe se omejuje na izobraževanje odraslih po programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega strokovnega, gimnazijskega in višjega strokovnega izobraževanja.

Za izvajanje letnega programa bo v letu 2018 zagotovljenih 82.728.952,78 EUR. Vsa vključena ministrstva bodo za namen izobraževanja odraslih zagotovila 10.937.612,08 EUR več kot v letu 2017. Od tega 7.380.790,08 EUR iz sredstev evropske kohezijske politike.
14. številka Novičnika s področja globalnega učenja za učitelje

27.07.2017

SLOGA, nacionalna platforma za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč koordinira projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! V sklopu projekta nastaja Novičnik s področja globalnega učenja za učitelje, ki šolnike mesečno obvešča o novicah s področja globalnega učenja.

V mesecu juniju so izdali 14. številko, v kateri podrobneje predstavljajo novosti s področja, pa tudi enajsti cilj trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na trajnostna mesta in naselja.

Če želite tudi vi prejemati novičnik, pišite na naslov info@sloga-platform.org.
Usposabljanje na delovnem mestu za predvidoma 4.000 brezposelnih

26.07.2017

Evropski socialni sklad

Zavod za zaposlovanje je sredi julija objavil javno povabilo za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije. Brezposelni, predvidoma 4.000, si bodo tako izboljšali zaposlitvene možnosti, delodajalci pa bodo usposobili kandidate za konkretno delo.

Za obdobje 2017/2018 je na voljo skoraj 7,37 milijona EUR, pri čemer 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna.

Kaj bodo brezposelni pridobili z vključitvijo v program?

 • Spoznali bodo delovne postopke, naloge in opravila na določenem delovnem mestu pri delodajalcu.
 • Pridobili bodo nova znanja, spretnosti in delovne izkušnje, ki povečajo možnosti za zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu.
 • Vključili se bodo v delovno okolje in spoznali nove ljudi, odprle se bodo nove priložnosti.

V usposabljanje se lahko vključijo:

 • starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi neprekinjeno najmanj 3 mesece,
 • starejši od 30 let in prijavljeni  med brezposelnimi neprekinjeno najmanj 12 mesecev,
 • starejši od 30 let s končano največ osnovnošolsko izobrazbo in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece,
 • posamezniki, ki se vključujete na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Ponudbo za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu lahko oddajo do razdelitve razpoložljivih sredstev, najkasneje do 30. 11. 2018 do 12. ure, ko se izteče končni rok za prijavo na povabilo.

Za več informacij kliknite na:
Novi termini uvodnih usposabljanj za kakovostno prostovoljsko delo

25.07.2017

 

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, vabi vse, ki jih mika  prostovoljstvo, na Uvodno usposabljanje za prostovoljce. Poglobili se bodo v to, kaj je prostovoljstvo in kakšna je njegova vloga v družbi, kako poteka delo z raznolikimi posamezniki in kakšen je odnos do stigmatiziranosti v družbi. Več bodo izvedeli tudi o motivaciji za prostovoljsko delo, o odnosu med prostovoljcem in uporabnikom in veščinah dobre komunikacije. Pozabili pa ne bodo niti na pravice ter odgovornosti prostovoljcev ali na etična načela pri prostovoljskem delu.

Usposabljanja pripravljajo v različnih krajih po Sloveniji, in sicer v:

 • Ljubljani (9. in 10. september, 7. in 8. oktober,  4. in 5. november ter 9. in 10. december),
 • Mariboru (7. in 8. oktober),
 • Metliki/Črnomlju (predvidoma 25. in 26. november)

Več informacij in prijavnico lahko najdete na spletni strani prostovoljstvo.org.
Izšla je 71 številka glasila Cedefop Newsletter

21.07.2017

Vabimo vas, da preberete novo številko glasila Cedefop Newsletter (Cedefop newsletter No 71 - June 2017). V Osrednji zgodbi poročajo o dvodnevnem Cedefopovem forumu, ki je bil 15. in 16. junija v Solunu in na katerem so razpravljali o načrtih za boj proti dolgotrajni brezposelnosti. Med Novicami iz Cedefopa poročajo o nekaterih dogodkih in predstavljajo tri nove publikacije (Annual Report 2016, VET toolkit for tackling early leaving in novo številko glasila Briefing note) ter opozarjajo na nekatere septembrske dogodke.
Izšla je junijska številka Aladin Online Alert

20.07.2017

Publikacija Aladin Online Alert je nastala kot skupna pobuda omrežja ALADIN. Ustanovljeno je bilo kot podpora povezovanju in krepitvi dokumentacijskih centrov in knjižnic, ki delujejo na področju izobraževanja in pismenosti odraslih. Član mreže je tudi (knjižnica) ACS. 

Najnovejša številka dvomesečnika Aladin Online Alert, ki ga izdaja Unescov inštitut za vseživljenjsko učenje, ponuja vpogled in deli najnovejše informacije in dokumente o izobraževanju odraslih, pismenosti v izobraževanju odraslih in vseživljenjskem učenju, poklicnem izobraževanju in knjižnicah z vsega sveta.

Med zanimivimi publikacijami je objavljena študija z naslovom Free Digital Learning Opportunities for Migrants and Refugees: An Analysis of Current Initiatives and Recommendations for therir Further Use. Gre za končno poročilo projekta MOOCs4 – inclusion o učinkovitosti in uspešnosti prostodostopnega digitalnega učenja (free digital learning) za integracijo migrantov. Kot optimalen se je pokazal pristop kombiniranega izobraževanja (blended). 
Napoved konference Prenova poklicnega izobraževanja 2016–2021

19.07.2017

Center za poklicno izobraževanje (CPI) organizira prvo konferenco v projektu Prenova poklicnega izobraževanja 2016–2021, ki ga izvajajo v okviru operativnega programa 2014–2020, prednostna os 10, prednostna naložba 10.2.

Na konferenci, ki bo 28. septembra 2017 v Ljubljani, bodo predstavljena izhodišča za opravljeno delo pri pilotnem uvajanju vajeniškega modela poklicnega izobraževanja. Strokovne delavnice, ki se jih bodo udeležili tudi tuji gosti, bodo namenjene izmenjavi izkušenj in iskanju izvedbenih rešitev v projektu.

 

 
Izšel je slovenski prevod publikacije o raznojezičnosti in medkulturnosti

18.07.2017

Zavod RS za šolstvo je izdal slovenski prevod publikacije FREPA - A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures - Competences and resources (ROPP – Referenčnega okvira za pluralistične pristope k jezikom in kulturam: Zmožnosti in viri). Publikacija, ki je namenjena učiteljem vseh predmetov, izobraževalcem učiteljev, nosilcem odločanja, ustvarjalcem kurikula in piscem učbenikov za uporabo pluralističnih pristopov k jezikom in kulturam,  je pomemben dokument Sveta Evrope na področju raznojezičnosti in medkulturnosti v izobraževanju.

Osrednji del ROPPA predstavlja nabor referenčnih opisnikov, ki jih lahko razvijajo pluralistični pristopi. Opisniki so razdeljeni na tri področja virov: znanje, stališča, spretnosti. Področje znanje, razdeljeno na jezik in kulturo, je najobsežnejše in vključuje petnajst razdelkov. Področje stališča ima šest in področje spretnosti sedem razdelkov.

ROPP je brezplačno dostopen v Digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo.

Več o projektu Sveta Evrope A framework of reference for pluralistic approaches si lahko preberete spletnih straneh:http://carap.ecml.at in http://carap.ecml.at/Slovenia/tabid/3022/language/en-GB.
V Sodobni pedagogiki tudi o programu PUM-O

18.07.2017

Izšla je druga letošnja številka revije Sodobna pedagogika.V njej med drugimi najdete tudi prispevek o stališčih mlajših odraslih do migracij na primeru programa PUM-O. Na podlagi raziskave so ugotovili, da na stališča  do migracij vplivajo informacije iz medijev, do katerih so sicer precej kritični. Na podlagi dobljenih rezultatov avtorji prispevka ocenjujejo, da na stališča mladih do migracij pomemben vplivajo izobraževanje, mediji, družina in lastne izkušnje z migracijo ali migranti. 

 

Revijo najdete tudi v naši knjižnici.
Povabilo k sodelovanju

18.07.2017

Evropski teden poklicnih spretnosti 2017 – ETPS (European Vocational Skills Week 2017) bo v Bruslju potekal od 20. do 24. novembra 2017.

Lani so med 5. in 9. decembrom uspešno izpeljali prvi Teden (fotogalerija). Pripravili so dogodke v Bruslju in organizirali na stotine dejavnosti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni v državah članicah EU, državah EFTA in državah kandidatkah. 

Namen drugega festival s sloganom Odkrij svoj talent! je povečati privlačnost poklicnega izobraževanja  in usposabljanja za posameznike vseh starosti. To želijo doseči s predstavitvami kakovostnih primerov, zgodb učečih se in drugimi dejavnostmi, ki bodo potekale v Bruslju in državah članicah EU.  

Na spletni strani Tedna si oglejte, kako lahko sodelujete, in se pridružite.
Izšla je druga številka revije Open Praxis

17.07.2017

Open Praxis je znanstvena revija, ki se osredotoča na raziskave in inovacije v odprtem ter prilagodljivem učenju in učenju na daljavo. Izdaja jo Mednarodni svet za odprto izobraževanje in učenje na daljavo (International Council for Open and Distance Education – ICDE).

V najnovejši številki revije Open Praxis so zbrani izbrani dokumenti, ki so bili predstavljeni na konferenci Global Open Conference Consortium (Cape Town (Južnoafriška republika), 8. do 10. marec 2017). Poleg tega so v rubriki Inovativna praksa dodani še trije novi članki.

Oglejte si najnovejšo številko: Open Praxis, volume 9 issue 2


Uredništvo revije vabi k objavi prispevkov za 4. številko, ki bo izšla konec leta 2017. Članki lahko predstavljajo kreativne in inovativne raziskave ter izpostavljajo izzive, izkušnje in dosežke v praksi učenja na daljavo in e-učenja iz vsega sveta.

Rok za oddajo članka je 20. julij 2017. Podrobnosti lahko preberete tukaj.
Junijska izdaja e-glasila EPALE

17.07.2017

Središčna tema portala EPALEv juniju je bila posvečena učečim se s posebnimi potrebami. V najnovejši izdaji e-glasila EPALE (EPALE newsletter) povzemajo, kaj je bilo o tej temi objavljenega, objavljajo povzetek živahne razprave o tem, kako lahko izobraževanje odraslih približamo osebam s posebnimi potrebami, ki jo je moderirala EPALE tematska koordinatorka Gina Ebner, v njej pa so sodelovali udeleženci iz 15 držav, vabijo k ogledu tematske strani, kjer najdete zanimive spletne dnevnike, uporabne vire in druge materiale, ki so posvečeni omenjeni temi. 

V rubriki Novice iz Evrope poročajo, da so na Finskem sprejeli nova merila za učne programe temeljnega izobraževanja odraslih, obveščajo o srečanju skupine visokih predstavnikov na področju izobraževanja in usposabljanja v Talinu ter o 3. Nacionalnem andragoškem kongresu na Poljskem.
Javni poziv za strokovnjaka s področja andragogike

14.07.2017

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil Javni poziv za izbor zunanjih izvajalcev pri projektu SOPA, ki bodo sodelovali v projektu Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci.

V okviru projekta želijo izobraziti svoje predavatelje, ki bodo usposabljali izvajalce pristopa, razvitega v projektu. Kljub temu da predavatelji že imajo nekaj izkušenj z izobraževanji za različne ciljne skupine (strokovne, splošne), jim želijo ponuditi nekaj osnovnih znanj ter pomembnih iztočnic za čim bolj učinkovit pristop v andragoškem procesu, hkrati pa jih opremiti s pomembnimi vidiki nastopanja pred publiko. Tema enega izmed usposabljanj bo tako Andragoški pristop in nastopanje. V ta namen bi potrebovali strokovnjaka, ki področje dobro pozna in lahko pripravi program izobraževanja, ki bi ustrezal njihovim potrebam. Strokovnjake andragogike, ki bi želeli sodelovati, vabijo, da se odzovejo na javni poziv.

Javni poziv lahko najdete na spletni strani NIJZ. Sklop javnega poziva, ki se nanaša na to področje, je sklop D.

Dodatne informacije dobite pri Karmen Henigsman (E: karmen.henigsman@nijz.si, T: 01 5205 797).
Izšla je julijska številka glasila ICDE Newsletter

14.07.2017

Glasilo ICDE Newsletter izdaja Mednarodni svet za odprto izobraževanje in učenje na daljavo (International Council for Open and Distance Education – ICDE). V najnovejši številki (ICDE Newsletter - 5 July 2017) med drugim vabijo na številne dogodke, ki jih pripravljajo v jeseni, predstavljajo letošnjo drugo številko znanstvene revije Open Praxis in vabijo k pisanju v četrto, ki bo izšla konec leta, …

Vabimo k branju.
Izšlo je poročilo z naslovom Innovating Pedagogy 2016

14.07.2017

Skupina akademikov na Inštitutu za izobraževalno tehnologijo na Odprti univerzi je v sodelovanju z raziskovalci iz laboratorija za učne znanosti na Nacionalnem inštitutu za izobraževanje v Singapurju pripravila poročilo z naslovom Inovativna pedagogika 2016 : Raziskovanje novih oblik poučevanja, učenja in ocenjevanja, za usmerjanje vzgojiteljev in oblikovalcev politik (Innovating Pedagogy 2016 : Exploring new forms of teaching, learning and assessment, to guide educators and policy makers).

To peto poročilo, ki je izšlo v zbirki  Innovation Report, predlaga deset inovacij, ki so se že razširile, vendar še niso imele velikega vpliva na izobraževanje:

 1. učenje prek socialnih medijev (learning through social media),
 2. produktivna napaka (productive failure),
 3. učenje z razlago drugim (teachback),
 4. načrtovanje razmišljanja (design thinking),
 5. učenje, ki ga omogoča dostop do dragocenih virov znanja in mnenj množice (learning from the crowd),
 6. učenje z uporabo video iger (learning through video games),
 7. formativna analitika (formative analytics),
 8. učenje za prihodnost (learning for the future),
 9. fleksibilno in tekoče gibanje med jeziki (translanguaging),
 10. veriženja blokov za učenje (blockchain for learning).

Poročila o inovativni pedagogiki so namenjena učiteljem, oblikovalcem politik, akademikom in vsem, ki se zanimajo za to, kako se lahko izobraževanje spremeni v naslednjih desetih letih.
Povabilo na konferenco o raziskovanju v vzgoji in izobraževanju

13.07.2017

Pedagoški inštitut vabi na 2. nacionalno znanstveno konferenco Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes, ki bo v ponedeljek, 25. septembra 2017, v prostorih ZRC SAZU (Novi trg 2, 1000 Ljubljana).

Letos bosta kot vabljena predavatelja nastopila prof. Harvey Siegel(Ed.D., Harvard University) iz Univerze v Miamiju s predavanjem Should Teachers Aim for Student Belief?: The Case of Evolution (predavanje bo potekalo v angleščini) ter red. prof. dr. Mirjana Ule s Fakultete za družbene vede s predavanjem Izobraževanje je kot spakirati nahrbtnik in se odpraviti na pot – Razmerja med učitelji, starši in otroci in njihov vpliv na izobraževalne poteke in izbire v Sloveniji

Informacije o programu in prijavi si lahko ogledate na spletni strani konference, podrobnejše informacij pa vam bo posredovala Ana Mlekuž (E: ana.mlekuz@pei.si, T: 01 4201 251).
Vabilo na predstavitev knjige

12.07.2017

Andragoško društvo Slovenije (ADS) vabi na javno predstavitev knjige dr. Zorana Jelencaz  naslovomVseživljenjsko učenje in izobraževanje odraslih, ki jo je lani izdala založbaEduca.

Dogodek bo v četrtek, 13. julija 2017, od 10. do 12. ure v sejni sobi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, P23-24.

Več si lahko preberete v vabilu.
Podeljene so Grundtvig nagrade za leto 2017

03.07.2017

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) je razglasilo letošnje dobitnike Grundtvig nagrad za uspešne projekte na področju izobraževanja odraslih v letu 2017. Nagrajeni so bili trije projekti, in sicer v nacionalni, evropski in mednarodni kategoriji.

Letos je EAEA v ospredje postavila vključevanje novih učečih se v izobraževanje odraslih.

Zmagovalec v nacionalni kategoriji je postal projekt Letters for Life project s Portugalske. V evropski kategoriji je za najboljši projekt izbran projekt Second Chance project iz Španije, v mednarodni kategoriji pa Ndarugu Community Learning Centre in Kenya.

Več o nagrajencih preberite tukaj.

 
Bogata izobraževalna ponudba na spletni strani Kam po znanje

29.06.2017

Na spletni strani Kam po znanje (http://pregled.acs.si) je Andragoški center Slovenije objavil pregled ponudbe izobraževanja za odrasle v Sloveniji za novo šolsko leto 2017/2018. Predstavljajo se številni izvajalci izobraževanja odraslih, ki bodo v prihajajočem šolskem letu izvajali izobraževalne programe najrazličnejših vsebin. Vabljeni, da obiščete katerega izmed njih.

Na spletni strani boste poleg pestre izobraževalne ponudbe formalnega in neformalnega izobraževanja našli tudi koristne informacije o možnostih izobraževanja in učenja odraslih, zanimive novice in povezave na spletne strani s področja izobraževanja odraslih, EPALE kotiček, ker predstavljamo izobraževalno ponudbo za izobraževalce odraslih, Pregled izobraževanja v številkah ter druge zanimive vsebine. 

Prijava na portal Kam po znanje je še vedno odprta, zato vabimo izvajalce izobraževanja, da se prijavite in objavite svojo izobraževalno ponudbo. Več informacij o prijavi najdete na spletni strani http://pregled.acs.si/prijava-za-izvajalce.

 
Leta 2015 je svoje zaposlene izobraževalo 84,1 % podjetij

28.06.2017

SURS je objavil podatke o izobraževanju in usposabljanju zaposlenih v podjetjih v 2015 in jih primerjal z letom 2010. Leta 2015 je več podjetij poskrbelo za izobraževanje svojih zaposlenih kot v letu 2010. Od vseh zaposlenih v slovenskih podjetjih se jih je v 2015 izobraževalnih programov udeleževalo 89 %.  

84,1 % podjetij je leta 2015 poskrbelo za dodatno poklicno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Med kompetencami, ki na splošno veljajo za pomembne za razvoj posameznega podjetja, so danes najpogosteje omenjene tehnične, praktične ali poklicne sposobnosti, sposobnost dela s strankami, sposobnost dela v skupini in spretnosti za reševanje problemov.

Povečal se je tudi delež podjetij, ki so omogočala vajeništvo. Medtem ko je bilo v letu 2010 takih podjetij 8 %, jih je bilo v letu 2015 kar 32 %.

Več si preberite na spletni strani SURS tukaj.
Generalna skupščina in letna konferenca EAEA

28.06.2017

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) v sodelovanju s Katalonskim združenjem za izobraževanje, usposabljanje in raziskave (Associació Catalana per a l´Educació, la Formació i la Recerca – ACEFIR) 27. in 28. junija v Gironi, Španija, organizira generalno skupščino, ki je tudi letos povezana z letno konferenco združenja EAEA. Tema konference je vključevanje novih učečih se odraslih v izobraževanje. 
 
Več informacij o obeh dogodkih najdete na spletni trani EAEA.
 
 Druga letošnja številka Andragoških spoznanj

27.06.2017

Izšla je druga letošnja številka revije Andragoška spoznanja. V njej najdete prispevke o antirasističnem izobraževanju in opismenjevanju. Številka je namenjena premišljanju, osvetljevanju in osmišljanju bolj angažiranih, kritičnih in empacipatornih pristopov za izobraževanje in v izobraževanju.

"Naj v splošnem in znanstvenem prepričanju kar prevladuje mit, da z višanjem izobrazbene in statusne ravni družbenih skupin vplivamo na zmanjševanje predsodkov in diskriminacije, a različni podatki, raziskave, še zlasti pa življenjske prakse v predavalnici, politični in medijski diskurzi, vsakdanje doživljanje spreminjanja sveta prek skupnosti, kjer živimo /.../ nam kažejo neko drugo, dokaj alarmantno realnost."

Revija je na voljo tudi v naši knjižnici.
Objava Zaključnega poročila o oceni stanja spretnosti za Slovenijo

27.06.2017

V projektu Strategija razvoja in uporabe spretnosti (Skills Strategy Slovenia), ki ga Slovenija izvaja v sodelovanju z OECD, je pri koncu prva faza priprave ocene stanja spretnosti v državi. Sodelavci OECD so v koordinaciji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in v sodelovanju s še osmimi ministrstvi (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zunanje zadeve in Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko), pripravili oceno stanja na področju razvijanja, aktiviranja in učinkovite rabe spretnosti v državi.

Zaključno poročilo o oceni stanja spretnosti za Slovenijo (zaključno poročilo v angleščini; povzetek zaključnega poročila v slovenščini) je bilo predstavljeno 26. junija 2017 na novinarski konferenci, ki je bila v Hotelu Union v Ljubljani (novica na spletni strani MIZŠ).
Najava javnega razpisa za povračilo šolnin

22.06.2017

DomovJavni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS bo predvidoma v petek, 23. junija 2017, v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. Namen javnega razpisa bo povračilo šolnin za pridobitev višje izobrazbe do vključno V. stopnje izobrazbe.

Do sofinanciranja bodo upravičeni tisti posamezniki, ki so pred programom, za katerega bodo uveljavljali šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj.

Vloge bo sklad sprejemal od dneva objave javnega razpisa dalje do porabe sredstev, vendar najdlje do 7. septembra 2018.

Odpiranje vlog se bo izvajalo po mesecih (vsak drugi torek v mesecu). Prednost v okviru posameznega odpiranja oz. obravnave vlog bodo imele popolne vloge tistih posameznikov, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program bili stari več kot 45 let.

Sklad bo 27. junija 2017 ob 10. uri v stavbi Slovenijales izvedel informativno delavnico, kjer bo predstavljen razpis in prijavni obrazci. Prijave zbirajo tukaj.

Več preberite na spletni strani Sklada.
Študijski krožek se predstavi

21.06.2017

Od jeseni 2015 do pozne pomladi 2016 so se v Smledniku srečevali člani študijskega krožka Praznovanje v Smledniku. Moški in ženske, starejši in malo mlajši, večinoma domačini. Sledili so ritmu praznikov, kot se odhajajo od jeseni do pomladi, se pogovarjali, obujali spomine na to, kako je bilo včasih, raziskovali, zapisovali, pekli, okušali … In da ne bi šlo v pozabo, so izdali knjižico Praznovanje v Smledniku, kjer so zbrani spomini, recepti, modrovanja – vse pa na temo praznikov v tem delu Slovenije.
Junijska številka CMEPIUS-ovih e-novičk

21.06.2017

Vabimo vas, da preberete novo številko e-novičk, ki jih izdajajo na CMEPIUS-u. V njen

 • poročajo o slovesnosti ob 30. obletnici programa Erasmus+, ki je bila 13. junija v Evropskem parlamentu v Strasbourgu;
 • napovedujejo, da bodo v prihodnje namenili posebno pozornost razvoju nekaterih vsebin, in sicer medkulturnim kompetencam, profesionalnemu razvoju pedagoškega kadra in vodstvenih delavcev ter kakovosti;
 • vabijo na jesenski pedagoški razvojni delavnici;
 • napovedujejo tematske vsebine, ki zaznamujejo izobraževanje odraslih na portalu EPALE, v prihajajočih mesecih (junij: osebe s posebnimi potrebami v izobraževanju odraslih, julij: osipniki, avgust: učenje na delovnem mestu);
 • obveščajo o roku za oddajo prijav v programu EZD za ukrepa Pobratenje mest in mreže mest (1. 9. 2017) in o rezultatih marčevskega roka ter
 • opozarjajo, da ne  pozabite pred koncem šolskega leta oddati prijave za znak kakovosti eTwinning.Načrtujte sodelovanje v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev za šolsko leto 2017/18

20.06.2017

Na spletni strani Centra za poklicno izobraževanje – CPI je objavljen poziv za sodelovanje v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev tudi že za novo šolsko leto, in sicer v mesecu septembru in oktobru!

Program je namenjen učiteljem strokovnih modulov (strokovne teorije in praktičnega pouka) ter drugim strokovnim delavcem (organizatorji praktičnega izobraževanja, organizatorji praktičnega usposabljanja z delom) srednjih poklicnih in strokovnih šol. Izvaja se v obliki krožnega zaposlovanja, kar pomeni usposabljanje učitelja oz. strokovnega delavca pri delodajalcu in njegovo ustrezno nadomeščanje v šoli s strokovnjakom iz podjetja oz. brezposelno osebo. Usposabljanje traja strnjeno 2 ali 4 mesece v izbranem podjetju, kjer ima učitelj možnost osvežiti obstoječa in pridobiti novih znanja, spretnosti in kompetence.

Prispele prijave na aktualni razpis bodo odpirali samo še 30. junija 2017. Vloge lahko pošljete do 12. ure tega dne (E: vanja.meserko@cpi.si).

Podrobnejše informacije o programu, Javnem razpisu ter razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

V poletnih mesecih bo objavljen nov javni razpis, ki bo omogočal prijave za naslednja leta. Spremljajte družbena omrežja (FB, Twitter) in spletni strani CPI.
Junijska številka glasila Platforme za vseživljenjsko učenje

19.06.2017

Vabimo vas, da preberete junijsko številko glasila Lifelong Learning Platform Newsletter  (Lifelong Learning Platform Newsletter - June 2017), v kateri med drugim:

 • poročajo o letni konferenci z naslovom Education in a Digital World (31. maj do 1. junij, Talin), ki se je nadaljevala z letno skupščino Platforme,
 • vabijo nevladne organizacije in organizacije civilne družbe, ki uporabljajo program Erasmus+, da sodelujejo v raziskavi o izvajanja programa Erasmus + v letu 2016,
 • pišejo o Dnevih civilne družbe 2017 (Civil Society Days 2017), ki bodo 26. in 27. junija v Bruslju pod sloganom The Europe we strive for,
 • objavljajo novice svojih članov, partnerjev in evropskih institucij,
 • vabijo, da se odzovete na javna posvetovanja (rubrika Vaš glas v Evropi),
 • predstavljajo raziskave in druge publikacije,
 • pišejo o možnostih financiranja iz sredstev EU,
 • objavljajo koledar različnih strokovnih dogodkov.Objavljena gradiva konference Povezani gradimo skupnost

16.06.2017

Združenje izobraževalnih in svetovalnih Središč Slovenije je v  sodelovanju z MIZŠ  6. in 7. junija 2017 v Rimskih termah organiziralo dvodnevno strokovno konferenco z naslovom Povezani gradimo skupnost. Na njen je sodelovalo 110 udeležencev iz različnih organizacij, ki pripravljajo in izvajajo različne programe izobraževanj in usposabljanj za ranljive skupine.

Na konferenci  so izobraževalci odraslih, predstavniki ranljivih ciljnih skupin, ministrstev ter strokovnih inštitucij  razpravljali o nadaljnjem razvoju izobraževanja, namenjenega socialnemu vključevanju ranljivih ciljnih skupin (brezposelnih, migrantov in priseljencev, mlajših odraslih, starejših ter odraslih s posebnimi potrebami). Svoje izkušnje z vključevanjem v te programe so predstavili tudi udeleženci programov. 

Podrobnejši program izvedene konference  je dosegljiv tukaj, utrinke s konference si lahko ogledate v galeriji, predstavitve vsebin plenarnega dela pa so dosegljive na povezavi gradiva, dodani pa so tudi videoposnetki.
Junijska številka e-Novičk

15.06.2017

Izšla je poletna, junijska številka e-Novičk ACS. V njej si med drugim preberite:

Naslednja številka e-Novičk bo dvojna in izide predvidoma v drugi polovici avgusta. Delite z nami novice tudi poleti in svoje prispevke pošljite do 4. avgusta 2017 na e-naslov e-novicke@acs.si. Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.
Nova spletna stran hrvaškega Tedna vseživljenjskega učenja

15.06.2017

Agencija za poklicno izobraževanje in izobraževanje odraslih (Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – ASOO) je objavila nove spletne strani Tedna vseživljenjskega učenja (Tjedan cjeloživotnog učenja – TCU), ki ga letos na Hrvaškem organizirajo od 2 do 8. oktobra. Na njej so zbrane informacije o:

 • vseživljenjskem učenju na Hrvaškem,
 • dejavnostih ne le ASOO, ampak tudi vseh ustanov na Hrvaškem, ki izvajajo formalne programe izobraževanj, usposabljanj in prekvalifikacij, pa tudi neformalno izobraževanja za odrasle in vseživljenjsko učenje (Ustanove i programi obrazovanja odraslih – pretraživanje),  
 • možnostih brezplačnega izobraževanja in učenja,
 • dogodkih v Tednu …Temelj srebrne ekonomije je tudi vseživljenjsko učenje

14.06.2017

6. junija so se na 2. posvetu o srebrni ekonomiji, ki ga je organizirala Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani  (SUTŽO), zbrali akademik prof. dr. Boštjan Žekš iz Urada predsednika RS in Marija Pukl iz Kabineta predsednika Vlade RS, predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Obrtne zbornice Slovenije, ZDUSa, Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, upokojeni strokovnjaki in drugi. 

Udeleženci so menili, da je temelj srebrne ekonomije vseživljenjsko učenje, delo in razvoj. Prispevke s posveta najdete na spletni strani SUTŽO, članek dr. Dušane Findeisen o dogodku pa tukaj.
Video o zmožnostih za življenje in delo

14.06.2017

Od ponedeljka gostimo kolege z italijanskega Nacionalnega inštituta za analize javne politike (INAPP). To je javna raziskovalna ustanova, ki izvaja analize, spremljanje in vrednotenje politik trga dela in zavoda za zaposlovanje, politik izobraževanja in usposabljanja in vseh tistih socialnih in javnih politik, ki vplivajo na trg dela. Raziskave inštituta so namenjene preučevanju pojavov, ki so strateškega pomena za skupnost, za zagotovitev informacij, znanj in orodij, koristnih za oblikovalce politik pri odločanju in državljane, pri oceni vpliva teh odločitev. 

INAPP je konec maja na svoji spletni strani objavil film, ki pripoveduje o kompetencah (zmožnostih). Video z naslovom Kompetence (zmožnosti) za življenje in delo (Le competenze per vivere e lavorare) je prvi od dveh, ki se sooča s temo kompetenc (zmožnosti), kako se pridobivajo in zakaj je poznavanje mednarodne raziskave OCSE-PIAAC tako pomembno. Iz podatkov v Nacionalnem poročilu PIAAC, ki ga je objavil inštitut (INAPP), namreč izhaja, da je »kompetentno (zmožno) prebivalstvo« ključno za razvoj neke države, ne samo na ravni ekonomije ampak tudi, na primer, v povezavi s socialno vključenostjo, aktivnim staranjem in s politikami, ki s pozitivne strani naslavljajo problem upravljanja migrantskih tokov.
Knjiga o razvoju, problemih in dilemah neformalnega izobraževanja v EU

14.06.2017

Pri Založbi FDV je izšla knjiga Vloga (priznavanja) neformalnega izobraževanja v evropskih integracijskih procesih avtorjev Blaža Vrečka Ilca, Tomaža Pušnika in Marinka Banjaca.

Monografija obravnava historični pregled vzpostavljanja politik na polju neformalnega izobraževanja na ravni Evropske unije, pomen priznavanja neformalnega izobraževanja za vseživljenjsko učenje ter dileme in problematike na obravnavanem področju.

Podrobnejšo predstavitev lahko preberete na spletni strani FDV.

Vabimo k branju!
Izšla je nova številka časopisa 20 MINUT

09.06.2017

Vabimo vas, da prelistate najnovejšo dvojno številko časopisa 20 MINUT. V elektronski obliki ga izdaja Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje, napisan pa je tako, da ga je lažje prebrati in razumeti. Namenjen je ljudem, ki zaradi različnih težav težko berejo.

Več informacij lahko dobite pri Saši Fužir (T: 041 252 167, W: http://www.risa.si).
Natečaj za najboljše inovacijske projekte globalnega učenja

09.06.2017

Evropska mreža za globalno učenje (Global Education Network Europe – GENE) združuje evropska ministrstva in agencije, ki se ukvarjajo z globalnim učenjem. Prizadeva si za razvoj kakovostnega globalnega učenja v vseh evropskih državah.

Natečaj, ki so ga razpisali 1. maja in traja do 31. julija 2017, je namenjen promociji in večji podpori globalnemu učenju s strani političnih odločevalcev in spodbujanju inovativnih projektov na tem področju. Sodelujejo lahko pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izvajajo projekte, s katerimi na kreativen, vključujoč, aktiven in inovativen način spodbujajo razumevanje lokalnega in globalnega dogajanja ter s tem prispevajo k boljšemu svetu.

Več lahko preberete na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve oziroma na spletni strani GENE.
TeSLA – prototip za prepoznavanje kandidatov pri opravljanju izpitov v e-izobraževanju

09.06.2017

Kako zagotoviti kredibilnost ocenjevanja v e-izobraževanju, je eno od vprašanj, s katerim se ubadajo tako teoretiki kot praktiki v e-izobraževanju. Konzorcij 18 partnerjev (8 univerz, 3 agencije za kakovost, 4 raziskovalni centri in 3 IKT podjetja) je razvil prototip TeSLA. V kratkem videoposnetku si oglejte, kaj vse omogoča. 
Izšla je 70 številka glasila Cedefop Newsletter

06.06.2017

Vabimo vas, da preberete novo številko glasila Cedefop Newsletter (Cedefop newsletter No 70 - May 2017).  

V Osrednji zgodbi poročajo o novem spletnem orodju, ki bo v pomoč pri reševanje predčasnega opuščanja izobraževanja in usposabljanja. Predstavili so ga sredi maja v Solunu na Cedefopovem forumu o politiki učenja z naslovom Poklicno izobraževanje in usposabljanje kot rešitev za zgodnje opuščanje izobraževanja in usposabljanja. Orodje (VET toolkit for tackling early leaving) deluje na tri načine, in sicer pomaga prepoznati učence, ki jim grozi zgodnje opuščanje izobraževanja, ukrepati oziroma usmeriti nazaj v sistem in oceniti ukrepe, ki se izvajajo. 

Med Novicami iz Cedefopa med drugim obveščajo, da je Cedefop združil znanje in vire z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) pri pripravi Raziskave o evropskih podjetjih (European company survey). Raziskava bo preučila strategije, s katerimi skušajo podjetja organizirati delo, oblikovati delovna mesta in upravljati s človeškimi viri in znanji za doseganje svojih poslovnih ciljev ter povečanje učinkovitosti. V glasilu predstavljajo tri nove publikacije (Sharing knowledge about vocational education and training, majska številka revije Skillset and match in Vocational education and training in Malta) ter opozarjajo na dogodke vse tja do septembra.
Majska izdaja e-glasila EPALE

05.06.2017

Aktivno državljanstvo in pomen državljanske vzgojeje majska središčna tema portala EPALE. V najnovejši izdaji e-glasila EPALE (EPALE newsletter) povzemajo, kaj je bilo o tej temi objavljenega, vabijo k ogledu tematske strani, kjer najdete zanimive spletne dnevnike, uporabne vire in druge materiale, ki so posvečeni omenjeni temi.

V rubriki Novice iz Evrope povzemajo dogajanje v evropskem prostoru: flamski Center za podporo izobraževanja odraslih skuša zbrati ideje za promocijo pismenosti med odraslimi z nizko stopnjo pisnih spretnosti, na Češkem načrtuje vlada povečana sredstva, namenjena izobraževanju, v Črni Gori pa tečejo razprave o spremembah in dopolnitvah Zakona o izobraževanju, obeta pa se tudi prenova sektorja za izobraževanje.
Druga letošnja številka revije Journal of Vocational Education & Training

05.06.2017

Izšla je druga letošnja številka revije Journal of Vocational Education & Training.Tudi ta ponuja številne zanimive raziskovalne članke o poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Revijo najdete v naši knjižnici.
Majska številka revije Skillset and match

05.06.2017

V deseti številki Cedefopove revije Skillset and match so predstavljene ugotovitve Cedefopove javnomnenjske raziskave o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (VET) v Evropi. 

 

Malteški minister za šolstvo Evarist Bartolo v intervjuju pravi, da je treba izobraževanje obravnavati kot strateško naložbo v človeški kapital. Cedefopova namestnica direktorja Mara Brugia pa piše o koreninah današnje evropske politike poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Rimski pogodbi, ki je postavila temelje Evropski uniji in v letu 2017 praznuje 60. obletnico.

 

Revija v tiskani obliki je na voljo tudi v naši knjižnici.
Izšla je nova številka revije Live & learn

05.06.2017

Že 38.številka revije Live & learn ponuja intervju z vodjo delegacije EU v Srbiji, Michaelom Davenportom. Pišejo tudi o o evropskem tednu poklicnih spretnosti, o prehodu v svet dela, o pravih spretostih za pravo delo ... Več pa najdete v tiskani obliki revije, ki je že na policah naše knjižnice!

Četrtletnik Evropske fundacije za usposabljanje (EFT – European Training Foundation) omogoča vpogled na različna področja dela te agencije Evropske unije in prinaša različne zgodbe o poklicnem izobraževanju (VET) in zaposlovanju iz sosednjih državah Evropske unije.
Strokovni svet za izobraževanje odraslih se bo sestal 8. junija

05.06.2017

V četrtek, 8. junija 2017, bo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 89. redna seja Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih.

Na dnevni red so med drugim uvrščeni obravnava gradiv Poročilo o realizaciji Letnega programa izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2016 (LPIO 2016) in Letnega programa izobraževanja odraslih RS za leto 2018 (LPIO 2018) ter Seznanitev z letnim poročilom o izvajanju mojstrskih izpitov v letu 2016 (vabilo).
13. številka Novičnika s področja globalnega učenja za učitelje

05.06.2017

SLOGA, nacionalna platforma za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč koordinira projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! V sklopu projekta nastaja Novičnik s področja globalnega učenja za učitelje, ki šolnike mesečno obvešča o novicah s področja globalnega učenja. V mesecu maju so izdali trinajsto številko, v kateri podrobneje predstavljajo novosti s področja, pa tudi dvanajsti cilj trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na odgovorno proizvodnjo in potrošnjo.

Če želite tudi vi prejemati novičnik, pišite na naslov info@sloga-platform.org.
Nova publikacija OECD

02.06.2017

Na spletišču OECD je objavljena nova publikacija z naslovom Pregled področja spretnosti in znanj OECD 2017 (OECD Skills Outlook 2017 : Skills and Global Value Chains).

V njej najdete dejstva, ki pričajo o tem, da lahko države z investiranjem v znanja in spretnosti svojega prebivalstva kar najbolje izkoristijo prednosti svetovnih vrednostnih verig.
Vlada sprejela Nacionalni program ukrepov za Rome

02.06.2017

Vlada RS je na dopisni seji 25. maja sprejela Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2017–2021. Dokument, ki ga je na svoji 4. seji potrdila tudi Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti, izhaja iz ocen dejanskega stanja na terenu, ki ga sporočajo občine, organizacije romske skupnosti, različne institucije in organizacije, ki delujejo na terenu ter se pri svojem delu z njim srečuje tudi Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti.

Cilja nacionalnega programa ukrepov sta izboljšanje položaja in pospeševanje socialne vključenosti ter zmanjšanje socialne izključenosti pripadnic in pripadnikov romske skupnosti na vseh tistih področjih, za katera se na podlagi dosedanjih izkušenj državnih organov, občin, romske skupnosti in organizacij civilne družbe ocenjuje, da je to potrebno. Ukrepi segajo na različna področja družbenega življenja, s poudarkom na dvigu izobrazbene ravni, zmanjšanju brezposelnosti, izboljšanju zdravstvenega varstva, izboljšanju bivanjskih razmer, odpravi predsodkov, stereotipov in diskriminacije, ohranjanju romske kulture, jezika in identitete ter spodbujanju informativne in založniške dejavnosti romske skupnosti.

Več lahko preberete tukaj.
Izšla je šestnajsta številka glasila CONFINTEA VI

01.06.2017

Osrednji del dejavnosti Unescovega inštituta za vseživljenjsko učenje (UIL) je podpora državam članicam pri izboljšanju položaja učenja in izobraževanja odraslih in spodbujanje pri pripravi njihovih celovitih nacionalnih strategij. V najnovejši številki glasila CONFINTEA IV (CONFINTEA VI Follow-up Bulletin, no. 16) si lahko ogledate rezultate teh prizadevanj.

Takoj za uvodnikom direktorja UIL, Arneja Carlsena, je objavljeno povabilo na mednarodno konferenco z naslovom CONFINTEA VI – vmesni pregled 2017 : Življenje in učenje za uspešno prihodnost: vizija 2030 (CONFINTEA VI Mid-Term Review 2017 : Living and Learning for a Viable Future: Vision 2030), na kateri bodo ocenili napredek pri učenju in izobraževanju odraslih na svetovni ravni od leta 2009. Namen dogodka, ki bo od 25. do 27. oktobra 2017 v južnokorejskih mestih Suwon in Osan, je razviti načine za nadaljnje izboljšanje pogojev in ustvarjanje podpornega okolja za odrasle učence po vsem svetu, ki temelji na razvojnem programu Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development). 


Glasilo lahko preberete tudi v španščini in francoščini.
Objavljeni povzetki razvojne konference projekta Kompetenčni centri za razvoj kadrov in izobraževalcev odraslih

01.06.2017

Zveza ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) je sredi aprila skupaj z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom RS pripravila konferenco Ali se zavedate, da je v zaposlenih potencial, da postanejo vaša najboljša naložba? 

Glavni namen dogodka v Portorožu je bil izmenjati izkušnje, dobre prakse in potrebe med izvajalci programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC) ter izvajalci programov za usposabljanje zaposlenih, ki jih sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Več o konferenci in zaključkih si lahko preberete v poročilu, kjer so med drugim objavljena tudi priporočila ministrstvom ob pripravi novih ukrepov, vsebina predstavitev predavateljev s povezavami na predstavitve in povratna informacija udeležencev z grafičnim prikazom.
Zakon o vajeništvu

31.05.2017

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017 je objavljen Zakon o vajeništvu. Zakon ureja vajeništvo kot posebno obliko izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju in v programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Zakon začne veljati 3. junija, uporabljati pa se začne 3. decembra 2017.
Teden izobraževanja za trajnostni razvoj

31.05.2017

Od 30. maja do 5. junija 2017 teče po vsej Evropi Evropski teden trajnostnega razvoja – ETTR (European Sustainable Development Week – ESDW). Deset članic Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSS) se je pridružilo tej akciji in pripravlja Teden izobraževanja za trajnostni razvoj. V tem času bodo izvedli najmanj 30 izobraževalnih dogodkov na temo trajnostnega razvoja, ki v neformalnih programih organizacij za izobraževanje odraslih v Sloveniji ni dovolj zastopana.

Dejavnosti v tem Tednu bodo prispevale k doseganju dolgoročnih ciljev, opredeljenih v nacionalnih dokumentih o izobraževanju odraslih do leta 2020, in sicer na področju splošnega izobraževanje odraslih. Izvedeni programi bodo namenjeni predvsem osveščanju za trajnostni razvoj  in  zaščito okolja ter spodbujanju k aktivnemu državljanstvu, kar prispeva k socialni vključenosti.

Vabimo vas, da si ogledate, kaj pripravljajo na Jesenicah, v Kranju, Krškem, LjubljaniNovem mestu, Novi Gorici (na fotografiji), Slovenj Gradcu, Žalcu in drugih krajih (članice ZiSS).
2. posvet slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje

31.05.2017

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje – SUTŽO vabi na posvet z naslovom Vseživljenjsko učenje, delo in razvoj – temelj srebrne ekonomije. Dogodek bo v torek, 6. junija 2017 v njihovi dvorani, na Poljanski cesti 6 v Ljubljani.

Program posveta je dostopen tukaj, dodatne informacije pa lahko dobite pri Alijani Šantej (E: univerza-3@guest.arnes.si) in na spletni strani SUTŽO

Vljudno vabljeni!
Majska številka glasila Platforme za vseživljenjsko učenje

26.05.2017

Platforma za vseživljenjsko učenje (Lifelong Learning Platform – LLL Platform) v najnovejši  številki mesečnega glasila Lifelong Learning Platform Newsletter  vabi na svojo letno konferenco z naslovom Education in a Digital World Reducing Inequalities through Lifelong Learning, ki bo od 31. maja do 1. junija v estonskem Talinu.

Vabimo vas, da preberete majsko številko (Lifelong Learning Platform Newsletter - May 2017), v kateri:

 • poročajo o delovanju Platforme – med drugim opozarjajo na poročilu o delu v letu 2016 in vabijo na 7. Teden vseživljenjskega učenja, ki ga bodo od 20. do 24. novembra organizirali v Bruslju,
 • objavljajo novice svojih članov, partnerjev in evropskih institucij,
 • vabijo, da se odzovete na javna posvetovanja (rubrika Vaš glas v Evropi),
 • predstavljajo raziskave in druge publikacije,
 • pišejo o možnostih financiranja iz sredstev EU,
 • objavljajo razpise prostih delovnih mest in koledar različnih strokovnih dogodkov.Usposabljanje za razvijanje osnovnih spretnosti = Izobraževanje za aktivno državljanstvo

25.05.2017

Vabimo vas, da obiščete spletno stran Elm Magazine, kjer vas čakajo zanimivi članki o novih oblikah aktivnega državljanstva (New Forms of Citizenship).

V napovedniku, v katerem spodbujajo bralce k obisku spletne strani, so zapisali: »Aktivizem, sodelovanje, druženje! Ta vizija aktivnega državljanstva je lahko za ranljive skupine odraslih nemogoča. Maurice De Greef in drugi avtorji predstavljajo nov okvir za razumevanje, kako učenje prispeva k aktivnemu državljanstvu. Razvijanje aktivnega državljanstva pomeni tudi razvijanje osnovnih spretnosti.«
Majska številka glasila Erasmus+

25.05.2017

Rubrika Učenje odraslih v najnovejši številki glasila Erasmus+ (Erasmus+ newsletter –  May 2017) prinaša dva članka:

 • prvi, z naslovom Za solidarnost ni starostne omejitve (Solidarity has no age limit) predstavlja dva projekta Erasmus+, ki združujeta ljudi vseh generacij, da delijo svoje znanje in sklepajo nova prijateljstva (Never too late: seniors in action!, FYGO project);
 • v drugem članku Kaj naredi aktiven državljan? (What makes an active citizen?) pa so na kratko predstavljeni štirje projekti Erasmus+, ki prispevako k opolnomočenju državljanov po Evropi (EUrbanities project, Lebensqualität durch Nähe – LQN project, Gender Equality Political Leadership Education – GEPLE project in Getting ready for European Citizenship on-line). Pri njih lahko dobite navdihujoče ideje, uporabno gradivo, zanimive rezultate in metodologijo za razvijanje česa podobnega na področju aktivnega državljanstva.

Zanimivi so tudi ostali članki. Vabimo vas, da jih preberete!
Kam po znanje - vabilo izvajalcem k objavi izobraževalne ponudbe za odrasle

25.05.2017

Andragoški center Slovenijev sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje in šport pripravlja spletni Pregled ponudbe izobraževanja odraslih Kam po znanje 2017/2018 (https://pregled.acs.si). Informacije, objavljene na spletni strani Kam po znanje, bodo v pomoč vsem, ki iščejo podatke o ustanovah, ki izobražujejo odrasle, podatke o programih formalnega in neformalnega izobraževanja, ali druge informacije o možnostih izobraževanja in učenja odraslih.

K objavi v spletni Pregled ponudbe izobraževanja odraslih Kam po znanje vabimo izvajalce izobraževanja odraslih, ki boste v šolskem letu 2017/2018 izvajali izobraževalne programe s področja formalnega in neformalnega izobraževanja.

Informacije o možnosti brezplačne objave izobraževalne ponudbe na spletni strani Kam po znanje so dostopne na spletnem naslovu https://pregled.acs.si/index.php/prijava-za-izvajalce. Vpis podatkov bo možen do konca junija, ažuriranje podatkov pa celo šolsko leto.

Vse dodatne informacije v zvezi z objavo lahko dobite na elektronskem naslovu erika.brenk@acs.si;info@acs.siali na telefonskih številkah 01/ 58 42 570, 01/ 58 42 560. 
Vabilo na konferenco Povezani gradimo skupnost

24.05.2017

Združenje izobraževalnih in svetovalnih Središč Slovenije – ZiSSS v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport  organizira dvodnevno strokovno konferenco z naslovom Povezani gradimo skupnost. Konferenca, ki bo 6. in 7. junija 2017 v Rimskih termah, je namenjena izmenjavi dobrih praks in informacij o potrebah na področju izobraževanja, ki pripomore k povečevanju socialnega vključevanja ranljivih ciljnih skupin oziroma preprečevanju njihovega zdrsa v socialno izključenost. 

Več lahko preberete na spletni strani ZiSSS. Program konference pa najdete tukaj.
Nova številka glasila EAEA Newsletter

24.05.2017

Vabimo vas, da preberete najnovejšo številko glasila Evropskega združenja za izobraževanje  odraslih (European Association for Adult Education – EAEA) EAEA newsletter 3/2017. V njej med drugim objavljajo koledar različnih dogodkov vse tja do oktobra 2017.
Teden gozdov 2017: Znanje za gozd

23.05.2017

Vsako leto – že več kot 40 let – zadnji teden v maju obeležujemo Teden gozdov. Letos poteka med 22. in 28. majem na temo Znanje za gozd. Prireditelj, Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), želi ozavestiti javnost o pomenu znanja, razvoja in raziskav za prihodnost slovenskih gozdov v okoljsko nepredvidljivih razmerah ter izpostaviti dosedanje uspehe razvojnega dela na področju gozdarstva. 

Dogodki se osredotočajo na praznovanje 70. obletnice ustanovitve Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS) in s tem na 70 let načrtnega raziskovalnega in razvojnega dela v sodobnem slovenskem gozdarstvu. Dogodke po vsej Sloveniji pripravljata ZGS in GIS, sodelujejo pa tudi druge inštitucije in organizacije s področja gozdarstva in naravovarstva.

Osrednje prireditve letošnjega Tedna gozdov, posvečene 70. letnici ustanovitve Gozdarskega inštituta Slovenije bodo potekale ob in v stavbi GIS na Večni poti 2 v Ljubljani.
Majska izdaja CMEPIUS-ovih e-novičk

23.05.2017

Vabimo vas, da preberete novo številko e-novičk, ki jih izdajajo na CMEPIUS-u. V njih poročajo o mednarodnem dogodku, ki so ga organizirali od 18. do 20. maja – pedagoško razvojni delavnic (PDW) eTwinning in tematskem seminarju Erasmus+ eTwinning meets Erasmus+; vabijo na majske in junijske zajtrke z EPALE; pišejo o majski delavnici Krepitev zaposlitvenega potenciala dijakov, ki se je je udeležilo 18 srednješolskih učiteljev in svetovalcev; obveščajo, da so odprte prijave za študente in profesorje, ki želijo na izmenjavo v okviru CEEPUS mrež; predstavnike javnih organov ali nepridobitnih organizacij s statusom pravne osebe, ki želijo pripraviti projektno idejo v programu EZD, vabijo na delavnico, ki bo 25. maja 2017, in poročajo o bienalni konferenci pan-evropske iniciative EURAXESS, ki je bila od 15. do 17. maja v Haagu.
5. mednarodni simpozij o izobraževanju odraslih v Biogradu na Moru

19.05.2017

Agencija za strokovno izobraževanje in izobraževanje odraslih na Hrvaškem (Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih - ASOO) vsako leto maja prireja mednarodni andragoški simpozij.  Tokratni dogodek (17. do 19. maja), ki se ga udeležuje tudi Andrej Sotošek, direktor ACS, je namenjen modernizaciji in internacionalizaciji izobraževanja odraslih (program).

Več lahko najdete na spletni strani simpozija.
Majska številka e-Novičk

19.05.2017

Izšla je majska številka e-Novičk ACS. V njej si med drugim preberite:

 

o   Dvakrat srebrni na Skills Plus tekmovanju na Nizozemskem

o   Podelitev potrdil udeležencem programa Tuji jezik za potrebe dela

o   V RIC Novo mesto pestra podpora priseljencem

o   Delavnice VGC Skupaj

o   Projekt Nikoli prestar za knjigo

 

Ne spreglejte niti vabila k objavi izobraževalne ponudbe na spletni strani Kam po znanje?

 

Delite z nami novice tudi v prihodnji številki in svoje prispevke pošljite do 5. junija 2017 na e-naslov e-novicke@acs.si. Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.
TLK in TVU: Okrogla miza Med relaksacijo in ustvarjalnostjo

18.05.2017

Tudi letos se TLK aktivno povezuje tudi s Tednom vseživljenjskega učenja, zato bo 18. maj posvečen njunemu sožitju pod geslom »Učenje in kultura z roko v roki«.

Na temo likovne umetnosti se bo 18. maja ob 19. uri v Cankarjevem domu v sodelovanju s TVU odvila tudi letošnja okrogla miza TLK z naslovom med relaksacijo in ustvarjalnostjo  – Sodobne likovne prakse v ljubiteljski likovni dejavnosti.

Na okrogli mizi bomo skušali predstaviti različne poglede na ljubiteljsko likovno ustvarjanje, pri čemer bo izpostavljeno vprašanje – ali je razlika med ljubiteljskim in profesionalnim ustvarjanjem v izdelku ali v odnosu do ustvarjanja? Kako izobraževanje, postavljanje izzivov, zastavljanje vprašanj in problemov ljubitelje napelje k iskanju novih rešitev in spoznanj o možnostih ustvarjalnega izražanja?

Več lahko preberete tukaj.
Vabilo k prijavi na razpis za priznanja Pedagoškega inštituta in društva SLODRE

18.05.2017

Komisija za priznanja in nagrade Pedagoškega inštituta v sodelovanju s Slovenskim društvom raziskovalcev na področju edukacije – SLODRE razpisuje priznanja za leto 2017, in sicer za:

Nagrade bodo podeljene na 2. nacionalni znanstveni konferenci Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju, ki bo v ponedeljek, 25. septembra, v prostorih ZRC SAZU (Novi trg 2, Ljubljana).

Razpisno dokumentacijo morate oddati najkasneje do 15. avgusta 2017.

Več informacij o razpisu in sami konferenci vam bo z veseljem posredovala Ana Mlekuž (T: 01 240 12 51, E: ana.mlekuz@pei.si).

Vljudno vabljeni!
Navdušili so nas video portreti dobitnikov Priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih 2016

16.05.2017

Na nacionalnem odprtju 22. Tedna vseživljenjskega učenja v Trbovljah so bila podeljena Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih 2016 Andragoškega centra Slovenije. 

Oglejte si video portrete petih novih dobitnikov, ambasadorjev učenja: 
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki. 
Obiščite dogodke skupnih akcij TVU 2017

15.05.2017

V času Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) 2017 poteka tudi sedem skupnih akcij TVU, ki so posebnost letošnjega festivala učenja.

Več o akcijah in dogodkih znotraj njih izveste na spletni strani TVU.

 
Brošura ob obletnici Tedna vseživljenjskega učenja na Hrvaškem

15.05.2017

Agencija za strokovno izobraževanje in izobraževanje odraslih na Hrvaškem (Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) je izdala publikacijo z naslovom Deset godina Tjedna cjeloživotnog učenja (v hrvaščini in angleščini).

V brošuri so predstavljene najpomembnejše  dejavnosti, ki so jih izpeljali v vseh prejšnjih Tednih ter najpomembnejši dosežki te nacionalne izobraževalne kampanje. Še posebej omenjajo vse, ki so v vseh teh letih na kakršen koli način prispevali k uspešnosti Tedna vseživljenjskega učenja na Hrvaškem (Tjedan cjeloživotnog učenja
).
Ukrepi za višjo delovno aktivnost starejših

15.05.2017

Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so objavljeni ukrepi za višanje delovne aktivnosti starejših v Sloveniji. Podatki namreč kažejo, da starejši ostajajo ranljiva ciljna skupina na trgu dela: počasneje se zaposlujejo in dlje časa ostajajo brezposelni.

Cilji ministrstva in Zavoda za zaposlovanje so:

 • intenzivno vključevanje starejših v programe aktivne politike zaposlovanja (Zaposli.me 2016/2017, Usposabljanje na delovnem mestu, Program Neformalno izobraževanje in usposabljanje, Delovni preizkus in Javna dela 2017),
 • vzpostavitev in izvajanje programov socialne aktivacije, ki bodo omogočili razreševanje socialnega položaja starejših z namenom njihove ponovne aktivacije na trgu dela,
 • krepitev informiranja in ozaveščanja delodajalcev,
 • usposabljanje svetovalcev zaposlitve za učinkovito delo s starejšimi brezposelnimi.

Več lahko preberete na spletni strani MDDSZ.
Pridružite se Paradi učenja v 14 krajih po Sloveniji

15.05.2017

V sredo, 17. maja 2017, bo Parada učenja, ki se je v obdobju 2013–2015 razvijala v projektu Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO), zaživela na 14 prizoriščih po vsej Sloveniji. Letos poteka v okviru skupnih akcij v 22. Tednu vseživljenjskega učenja.

Več o programih Parade učenja 2017 najdete na spletni strani TVU.
2. mednarodna znanstvena konferenca o izobraževanju odraslih na Reki

15.05.2017

Tema letošnje konference, ki bo od 14. do 17. junija 2017 na Reki,  je Razvoj in razumevanje poklicne identitete izobraževalcev odraslih. Organizira jo Ustanova za izobraževanje odraslih Dante z Reke v sodelovanju z uglednimi znanstveniki i strokovnjaki s področja izobraževanja odraslih.

Namen konference je združiti znanstvenike in strokovnjake, ki sodelujejo v izobraževanju odraslih, predstavnike ustreznih agencij in/ali ministrstev, strokovnih združenj in drugih zainteresiranih skupin s Hrvaške in iz tujine. Udeleženci bodo s svojimi prispevki promovirali pomen izobraževanja odraslih, prispevali h krepitvi čezmejnega sodelovanja, povezovanja v mreže in izvajanja raziskav v izobraževanju odraslih. 

Podrobnosti najdete na tukaj.
Povabilo za sodelovanje na Evropskem tednu trajnostnega razvoja

12.05.2017

Globalna Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development), ki je bila sprejeta septembra 2015, in njenih 17 trajnostnih razvojnih ciljev (17 Sustainable Development Goals – SDGs) izraža ključna vprašanja, ki zahtevajo nujno ukrepanje na vseh ravneh in z vsemi zainteresiranimi stranmi.

Evropski teden trajnostnega razvoja –  ETTR (European Sustainable Development Week – ESDW), ki teče od  30. maja do 5. junija 2017 po vsej Evropi, prispeva k uresničevanju tega ambicioznega cilja. Da bi spodbudili različne aktivnosti, projekte in dogodke, ki so vsebinsko povezani s cilji trajnostnega razvoja, so vzpostavili spletni portal, na katerem so osnovne informacije o pobudi. Prijava v Evropski teden trajnostnega razvoja poteka preko spletne strani.
Začenja se Teden vseživljenjskega učenja 2017

11.05.2017

V petek, 12. maja, se začenja Teden vseživljenjskega učenja (TVU). Odpiramo ga ob 11. uri v Delavskem domu Trbovlje. Kot obljubljajo sodelavci Zasavske ljudske univerze, letošnjega organizatorja te nacionalne prireditve, bo program pester, drugačen. Pridružite se nam in spoznajte letošnje dobitnike priznanj: mnogim sta znana Zlatko in Hiša eksperimentov, navdušili pa vas bodo tudi Janja in Vinko ter mladi 'sejalci znanja' iz Zagorja.

Že na ta dan pa vse do konca junija bodo sledile prireditve TVU po vsej Sloveniji  še vedno se stekajo  v koledarju, pričakujemo jih okrog 8.000! Vabimo vas, da jih obiščete.

In nikar ne spreglejte: Teden vseživljenjskega učenja in Teden ljubiteljske kulture (TLK) v času od 12. do 21. maja potekata sočasno,  verjamemo namreč, da učenje in kultura gresta vedno z roko v roki!

Spremljajte nas na:
Vabilo na 5. konferenco o razvoju kadrov

10.05.2017

24. in 25. maja 2017  bo v Kongresnem centru Thermana Laško 5. konferenca o razvoju kadrov z naslovom Skupaj nad izzive jutrišnjega dne. Na konferenci, ki bo potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, bodo udeleženci iskali odgovore na vprašanja: Kaj nam prinašajo trendi na področju trga dela?, Želite vedeti več o razvoju kadrov v generacijsko raznoliki družbi?, Pogosto poslušate o starejših zaposlenih, ne veste pa, kaj naj bi naredili zanje?

Podrobnejše informacije o dogodku, ki ga organizira Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, najdete na spletni strani Sklada.
Nacionalni teden prostovoljstva

09.05.2017

Namen Nacionalnega tedna prostovoljstva, ki se bo odvijal od 15. do 21. maj 2017, je praznovanje prostovoljstva, druženje prostovoljcev, povezovanje med sodelujočimi organizacijami in predstavitev prostovoljstva ter prostovoljskih organizacij. Letošnja tema je Prostovoljstvo kot prostor vključevanja.

V tem tednu potekajo številni lokalni dogodki po različnih krajih Slovenije in vključujejo tako okrogle mize na aktualne teme povezane s prostovoljstvom kot predstavitve organizacij ter druge dogodke. 

Slovesni dan prostovoljstva bodo 18. maja obeležili v Gornji Radgoni, ki je prejela naziv Prostovoljstvu prijazno mesto že leta 2014. Na prireditvi bodo podelili nazive Junaki našega časa, Naj prostovoljec v javni upravi ter Prostovoljstvu prijazno mesto.
Obiščite prireditve v Tednu ljubiteljske kulture 2017

09.05.2017

Teden ljubiteljske kulture (TLK), ki bo potekal med 12. in 21. majem 2017 je vseslovenska akcija, namenjena promociji in dostopnosti ljubiteljske kulture, ki bo letos potekala že četrtič. Tokrat bo v središču dogajanja likovna dejavnost, po Sloveniji in zamejstvu pa se bo v tem času zgodilo več kot 1.000 kulturnih dogodkov. Več o TLK lahko preberete tukaj.

Osrednja otvoritvena slovesnost TLK 2017 bo v soboto, 13. maja 2017, ob 19.30, v Slovenj Gradcu, ki letos praznuje 750-letnico, in bo napovedala širok spekter likovnega dogajanja po vsej državi. Glavni del otvoritvene slovesnosti bo otvoritev razstave izbranih likovnih del iz vse Slovenije v Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec z naslovom Kvadrat in krog, kocka in krogla.
Povabilo na odprtje Tedna vseživljenjskega učenja 2017

09.05.2017

Vabimo vas na nacionalno odprtje Tedna vseživljenjskega učenja, ki bo v petek,12. maja 2017, ob 11. uri v Delavskem domu Trbovlje. Organizator tokratne slovesnosti, na kateri bodo podeljena priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih 2016, je Zasavska ljudska univerza.

Vabilo in programski list sta objavljena na spletni strani: http://tvu.acs.si/odprtje/2017.

Vabimo vas, da spremljate spletno stran TVU, v koledarju poiščete kakšno prireditev, ki se bodo odvijale po Sloveniji v naslednjih tednih, in jo obiščete.
Nova številka glasila Erasmus+

04.05.2017

V zadnjih dneh aprila je izšla aprilska številka glasila Erasmus+ (Erasmus+ newsletter –  April 2017). Med mnogimi novicami, ki jih prinaša, naj omenimo le tiste iz rubrike Izobraževanje odraslih:

 • začenjajo s člankom, ki skuša odgovoriti na vprašanje, kako pomagati tistim odraslim, ki imajo slabše razvite pisne, računske in digitalne spretnosti ter so brezposelni, dobiti službo (How we can help vulnerable adults get a job);
 • v članku z naslovom Adult education: a road to entrepreneurship predstavljajo uporabna orodja, razvita v  nekaterih projektih v okviru programa Erasmus+, za vse tiste, ki želijo postati uspešni podjetniki;
 • zadnji članek v tej rubriki Vsak si zasluži drugo priložnost (Everybody deserves a second chance) predstavlja projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim, ki imajo težave v šoli ali v zasebnem življenju, in so izpadli iz izobraževanja.Izšla je 69 številka glasila Cedefop Newsletter

03.05.2017

Vabimo vas, da preberete novo številko glasila Cedefop Newsletter (Cedefop newsletter No 69 - April 2017). 

V rubriki Osrednja zgodba (Main story) vabijo skupine učencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, da delijo svoje zgodbe in sodelujejo v Cedefopovem fotografskem natečaju (CedefopPhotoAward), ki je odprt do 15. julija 2017. Na natečaj opozarjajo tudi z posebnim videom

Med Novicami iz Cedefopa med drugim obveščajo, da so objavili podatke o poklicnem izobraževanju in usposabljanju za evropske države s 36 izbranimi kazalniki; poročajo o predstavitvi podpornega programa za krepitev upravljanja predvidevanih znanj in spretnosti v državah EU (EU country support programme to strengthen the governance of skills anticipation and matching; predstavljajo dve novi Cedefopovi publikaciji in opozarjajo na dogodke v maju in juniju.

 
Aprilska izdaja e-glasila EPALE

02.05.2017

Vrednotenje že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc je bila aprilska središčna tema portala EPALE. V najnovejši izdaji e-glasila EPALE (EPALE newsletter) povzemajo, kaj je bilo o tej temi objavljenega, vabijo k obisku  tematske strani Potrjevanje že pridobljenega znanja, kjer najdete zanimive spletne dnevnike, uporabne vire in druge materiale, ki so posvečeni omenjeni temi. Naj opozorimo na zanimiv spletni dnevnik sodelavke ACS, Vere Mlinar, z naslovom Sem pameten, iznajdljiv, pošten, dober – in vse to sem sam odkril!

V rubriki Novice iz Evrope povzemajo dogajanje v evropskem prostoru: na Madžarskem so organizirali Noč poklicev, na Slovaškem je vlada naznanila reformo izobraževanja, ki bo dala močnejši poudarek vseživljenjskemu učenju, v Sloveniji je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odprlo javno razpravo o predlogu besedila Nacionalna strategija za bralno pismenost.
Videi o sistemu vzgoje in izobraževanja v Sloveniji

26.04.2017

Na spletni strani Eurydice Slovenija in You tube kanalu MIZŠ so objavili serijo kratkih videov The education system in Slovenia v angleškem jeziku.

Pripravili so jih na enoti Eurydice Slovenija, z  željo, da ponudijo komunikacijsko orodje, s katerim je mogoče naslavljati različna občinstva iz tujine 
– strokovnjake s področja izobraževanja, učitelje, učence, priseljence, študente, itd.

V filmih so podani strnjeni opisi ter osnovni podatki o sistemu vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, bogatijo pa jih reportažni posnetki iz slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanov. Serija je sestavljena iz osmih delov (Introduction, Investment in education, Stages of the education system, Preschool education, Compulsory education – Basic school, Upper secondary education, Tertiary education in Trends in educational attainment and student achievement), ki lahko funkcionirajo vsak zase, ali pa so gradniki, iz katerih lahko sestavite poljubno celoto.
Začenja se 2. bienale priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja

25.04.2017

Pozornost EPALE je bila v aprilu posvečena vrednotenju že pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc.
 

Danes, 25. aprila, se v danskem mestu Aarhus začenja drugi bienale priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja, The 2nd VPL Biennale. Na njem se bodo zbrali strokovnjaki za vrednotenje s celega sveta. Preko 150 strokovnjakov s področja izobraževanja odraslih bo izmenjalo svoje znanje in ideje o praktičnem vrednotenju predhodno pridobljenega znanja; v središče svojih razprav bodo postavili učeče se.


Na portalu EPALE je objavljen video z intervjuji osrednjih govorcev
Aprilske novice iz GD za izobraževanje, mladino, šport in kulturo

24.04.2017

V najnovejših novicah Generalnega direktorata za izobraževanje, mladino, šport in kulturo pri Evropski komisiji (DG Education, Youth, Sport and Culture - April 2017) je med drugim predstavljena pobuda Move2Learn, Learn2Move, ki bo financirala potovanja najmanj 5.000 mladih v druge države EU. Objavili so tudi dobitnike evropskih nagrad na področju kulturne dediščine 2017 – med 202 prijavama iz 39 držav so izbrali 29 zmagovalcev iz 18 držav. Opozoriti velja še na nekaj prireditev v maju, med drugim Evropski teden mladih od 1. do 7. maja in dneve odprtih vrat v evropskih inštitucijah med 6. in 11. majem, ki jih prirejajo ob Dnevu Evrope.

Pa to je le drobec iz tokratnih novic, vabimo vas, da preberete vse.
Posebna številka revije o poklicnem izobraževanju in usposabljanju

24.04.2017

Izšla je nova številka revije Journal of Vocational Education & Training. Namenjena je višje- oz. visokošolskemu izobraževanju in usposabljanju, novim poklicnim potem ter vprašanjem enakosti, neenakosti in socialne mobilnosti. 

Številka je na voljo v naši knjižnici.
Predstavljen osnutek Strategije dolgožive družbe

21.04.2017

Na spletni strani Urada RS za makroekonomske analize in razvoj – UMAR  so objavili osnutek Strategije dolgožive družbe

Strategija prinaša razvojna izhodišča, ključne poudarke, nove paradigme, vizijo in cilje ter predloge možnih usmeritev. Temelji na štirih stebrih, ki so aktivnost, samostojno in varno življenje vseh generacij, vključenost v družbo ter okolje za aktivnost v celotnem življenjskem obdobju. 

Več lahko preberete v novici na spletni strani MDDSZ in na portalu RTV Slovenija

Vlada naj bi osnutek strategije predvidoma potrdila v začetku julija.
Aprilska izdaja CMEPIUS-ovih e-novičk

20.04.2017

Vabimo vas, da preberete novo številko e-novičk, ki jih izdajajo na CMEPIUS-u.

V njih poročajo o zaključenem razpisu za KA2 strateška partnerstva v programu Erasmus+; še pred poletjem vabijo na zanimive delavnice, ki so objavljene tudi v katalogu KATIS; pozivajo k prijavi na dogodke eTwinning doma in v tujini; napovedujejo akcijo Erasmus+ ni mus, pomaga pa, ki jo bodo izpeljali 16. maja letos v okviru Tedna vseživljenjskega učenje 2017 na Ljudski univerzi Velenje;  vabijo v Narodni muzej Slovenije, kjer bo 16. maja 2017 izmenjava izkušenj v programu Evropa za državljane;  napovedujejo  Zajtrk z EPALE 26. maja v Mariboru.
Rezultati JR za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2017

20.04.2017

Na spletni strani MIZKŠ so objavljeni Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2017 (Generalni sklep o izboru s prilogo).
Začeli so se 22. Slovenski dnevi knjige

19.04.2017

Slovenski dnevi knjige so vseslovenski festival, ki se vsako pomlad, letos med 19. in 23. aprilom, zgodi v Ljubljani in v partnerskih mestih. Med tradicionalnimi cilji festivala so ozaveščanje bralne kulture, neposreden stik publike z izvirnimi avtorji različnih generacij ter opozarjanje na dosežke slovenskega leposlovja.

Dogajanje, ki utripa skozi raznolike sloge in žanre, združuje založnike, intelektualce, strokovno javnost, ter vse, ki jih literatura prevzema. Festival gradi trajen most med bralci in publiko v najširšem pomenu. Nudi prostor mladim in starejšim, presega stereotipe in ostaja mesto izražanja različnih mnenj.

Podrobnejše informacije in program prireditev najdete na http://dneviknjige.si.
Javna razprava o predlogu besedila Nacionalne strategije za bralno pismenost

18.04.2017

Bralna pismenost je stalno razvijajoča se zmožnost posameznika in posameznice za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje razvite bralne veščine, (kritično) razumevanje prebranega, pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna za razvijanje posameznikovih in posamezničinih potencialov ter njuno uspešno sodelovanje v družbi.

Bralna pismenost je opredeljena v številnih slovenskih strateških dokumentih. V Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 je bila posebej izpostavljena potreba po njeni prenovi. Dokument je ključnega pomena za delo v vzgoji in izobraževanju, hkrati pa je pomembno izhodišče za vseživljenjsko učenje in za vzpostavljanje močnejše povezanosti in usklajenosti pri oblikovanju politik na področju izobraževanja in drugih resorjev.

Predlog besedila, ki bo v javni razpravi  do 12. maja 2017, je pripravila posebna delovna skupina, imenovana leta 2014. Pripombe lahko pošljete na naslov: gp.mizs@gov.si s pripisom "Nacionalna strategija za bralno pismenost".
Javni poziv za kandidiranje strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja za člane strokovnih svetov Vlade RS

14.04.2017

V mesecu juniju 2017 bo potekel mandat približno polovici imenovanih članov v treh strokovnih svetih: Strokovnem svete RS za splošno izobraževanje, Strokovnem svete RS za poklicno in strokovno izobraževanje in Strokovnem svete RS za izobraževanje odraslih.

Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih ima predsednika in štirinajst članov. Vlada jih imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov s področja izobraževanja odraslih, in sicer:

 • štiri na predlog ministrstev,
 • tri na predlog pristojnih zbornic,
 • tri na predlog sindikatov,
 • dva na predlog skupnosti javnih zavodov za izobraževanje odraslih in
 • dva na predlog drugih organizacij za izobraževanje odraslih in njihovih skupnosti.

Mandat članov je šest let.

MIZŠ poziva predlagatelje, da posredujejo svoje predloge najkasneje do 5. maja 2017 na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Služba za kadrovske zadeve, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.

Podrobnosti so objavljene na spletni strani MIZŠ, kjer je objavljen javni poziv.
Izšla je nova številka časopisa 20 MINUT

13.04.2017

Časopis 20 MINUT izdaja Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje v elektronski obliki. Napisan je tako, da ga je lažje prebrati in razumeti. Takim besedilom rečemo 'lahko branje'.

Časopis je namenjen ljudem, ki zaradi različnih težav težko berejo. To so: odrasli ljudje s težavami pri branju zaradi različnih oviranosti (disleksija, sindrom pomanjkljive pozornosti, omejitve vida in sluha), osebe po poškodbi glave, osebe z motnjo v duševnem razvoju, starejše osebe z demenco,  neizkušeni bralci, ljudje z nezadostno izobrazbo ter ljudje, ki jim slovenščina ni materni jezik.

Vabimo vas, da prelistate najnovejšo dvojno številko, v kateri pišejo o zaljubljenosti in ljubezni, o dobri komunikaciji, psički reševalki in še o čem. Več informacij lahko dobite pri Saši Fužir (T: 041 252 167, W: http://www.risa.si).
Izšle so aprilske e-Novičke

12.04.2017

Izšla je aprilska številka e-Novičk ACS,  ki med drugim prinaša tudi naslednje:

 

 

Delite z nami novice tudi v prihodnji številki in svoje prispevke pošljite do 5. maja 2017 na e-naslov e-novicke@acs.si. Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.

Želimo vam prijetno branje!
Oddaj svoj glas za EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017

10.04.2017

Konec marca se je začela druga faza projekta EU projekt, moj projekt. Vabljeni h glasovanju za najboljši projekt sofinanciran iz evropskih sredstev v posamezni regiji. Vsak dan lahko glasujete za en projekt v vsaki regiji. V vsaki regiji bo zmagal tisti projekt, ki bo dobil največ glasov.

V prvi fazi projekta je bilo iz celotne Slovenije predlaganih 70 projektov, ki so razvrščeni v 12 regij. Med njimi je tudi nekaj takih, ki so uvrščeni v kategorijo izobraževanja in usposabljanja.

Za najboljše projekte lahko glasujete do 8. maja na tej povezavi. Takrat bodo znani zmagovalni projekti po posameznih regijah, ki bodo nato predstavljeni na Dnevu odprtih vrat 9. in 10. junija 2017. 

 
Vabilo na 5. konferenco o razvoju kadrov

10.04.2017

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije organizira mednarodno  konferenco o aktivnem staranju delovne sile z naslovom Skupaj nad izzive jutrišnjega dne. 

Na konferenci, ki bo 24. in 25. maja 2017 v Laškem, bodo obravnavali izzive upravljanja s kadri skozi perspektivo trendov na področju trga dela v slovenskem in evropskem prostoru. Poseben poudarek bo posvečen temi upravljanja s starejšimi zaposlenimi (age-management) v kontekstu medgeneracijskega sodelovanja, vlaganja v starejše zaposlene in inovativnega vodenja. Na konferenci bodo predstavili tudi primere dobrih praks z upravljanjem zaposlenih v slovenskih podjetij. 

Podrobnejše informacije bodo v kratkem objavljene na Skladovi spletni strani.

 
Izšla je nova številka glasila CPIskrice

07.04.2017

Iskrice, elektronski novičnik Centra za poklicno izobraževanje (CPI), prinaša izbor novic za vse, ki jih zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

V aprilu je izšla letošnja druga številka, v kateri med drugim:

 • na kratko pišejo o programih vajeništva, ki so jih poskusno uvedli na šestih šolah;
 • vabijo na delavnico na temo uporabe učnih izidov v praksi;
 • pišejo o priložnostih za usposabljanje;
 • predstavljajo nekatere publikacije;
 • pišejo o mednarodni dejavnosti in
 • opozarjajo na razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018.

Vse ostale CPIskrice si lahko ogledate v arhivu.
Kaj menite o Pregledu izobraževanja in usposabljanja 2016?

07.04.2017

V Generalnem direktoratu za izobraževanje, mladino, šport in kulturo so pripravili kratek vprašalnik (5-minute questionnaire), s katerim bi radi ugotovili, kako so deležniki v izobraževanju zadovoljni z letnim poročilom Pregled izobraževanja in usposabljanja 2016 (Education and Training Monitor 2016).

Odgovore pričakujejo do 14. aprila.
Napoved strokovnih delavnic na temo uporabe učnih izidov v praksi

06.04.2017

Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK v okviru implementacije Slovenskega ogrodja kvalifikacij  organizira enodnevno strokovno delavnico z naslovom Uporaba učnih izidov v praksi.

Namenjena je različnim skupinam strokovnjakov, ki načrtujejo nove ali posodabljajo obstoječe programe za pridobitev izobrazbe, poklicne kvalifikacije ali dodatne kvalifikacije. Na delavnici bodo predstavljeni praktični primeri uporabe koncepta učnih izidov pri opisovanju kvalifikacij v skladu s Smernicami za implementacijo in uporabo Slovenskega ogrodja kvalifikacij in učnih izidov v praksi

Delavnica bo izvedena v dveh terminih, in sicer 21. aprila in 12. maja 2017. Več informacij o delavnici in programu je na voljo v vabilu. Priporočljivo je, da udeleženci ob prijavi posredujejo primer opisa kvalifikacije, ki ga bodo uporabili v praktičnem delu delavnice. 

Prijava na delavnico je mogoča prek spletne prijavnice do 13. aprila 2017 oziroma do zapolnitve mest. 
ZLUS vabi na konferenco

06.04.2017

Zveza ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) skupaj z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom RS pripravlja konferenco Ali se zavedate, da je v zaposlenih potencial, da postanejo vaša najboljša naložba? Dogodek bo 18. in 19. aprila 2017 v Hotelu Bernardin v Pororožu. Na konferenci, ki je namenjena gospodarstvenikom, izobraževalcem in odločevalcem, bo posebna pozornost namenjena razvoju kadrov in poslovnih izboljšavah. 

Udeleženci konference bodo :

 • ugotavljali, kako sta lahko razvoj kadrov in izboljšanje poslovnega procesa  bolje povezana;
 • iskali rešitve, ki prispevajo k doseganju poslovnih ciljev in višji dodani vrednosti;
 • preučili, kako lahko izobraževanje, podporno okolje in sredstva Evropskega strukturnega sklada (ESS) pripomorejo;
 • preko predavanj in delavnic seznanili, kako pristopiti k podjetjem, kakšna mora biti priprava, kaj jim ponuditi, kako motivirati zaposlene k vseživljenjskem učenju;
 • omogočili aktivno izmenjavo informacij med gospodarstveniki, javnimi institucijami (MIZŠ, ACS, Javni sklad …) in izobraževalci ter predstavniki kompetenčnih centrov za razvoj kadrov;
 • predstavili primere dobrih praks;
 • pripravili pregled dveh projektov, ki jih MIZŠ sofinancira s pomočjo ESS (Dvig poklicnih kompetenc in Svetovanje za zaposlene) ter projekta, ki ga sofinancira MDDSZ s pomočjo ESS (Kompetenčni centri za razvoj kadrov);
 • spodbujali sodelovanje in zmagovalno miselnost, da skupaj zmoremo;
 • skupaj pripravili predloge za ministrstvo za naslednje programsko obdobje.

Več informacij je na voljo na spletni strani ZLUS, kjer je objavljen tudi prijavni obrazec. Prijavite se lahko do 15. aprila.
Obiščite novo spletno stran spletne revije Elm

05.04.2017

Konec septembra 2015 je po združitvi InfoNet-a in LLinE začela izhajati spletna revija European lifelong Learning Magazine – Elm. Brezplačna revija o vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih je medij evropskih razsežnosti z razvejano mrežo dopisnikov. Izdaja jo  Finska fundacija za vseživljenjsko učenje (Kansanvalistusseura, the Finnish Lifelong Learning Foundation) v sodelovanju s partnerji: Nemškim inštitutom za izobraževanje odraslih (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung –  DIE), Evropskim združenjem za izobraževanje odraslih (European Association for the Education of Adults – EAEA), Katoliškim izobraževanjem odraslih Nemčija (Katholische Erwachsenenbildung Deutschland – KEB Deutschland) in Danskim združenjem za izobraževanje odraslih (Dansk Folkeoplysnings Samråd – DFS). 

Ciljna skupina so strokovnjaki v izobraževanju odraslih tako v Evropi kot zunaj nje. Glavni bralci so vzgojitelji, zagovorniki in delavci v organizacijah za izobraževanje odraslih; tudi nosilci odločanja in znanstveniki bodo našli v reviji zanimive vsebine. 

Vabimo vas, da obiščete prenovljeno spletno stran Elm Magazine, kjer vas že čakajo zanimivi članki o novih oblikah aktivnega državljanstva (New Forms of Citizenship).
Izšla je letošnja prva številka revije RELA

05.04.2017

Evropsko združenje za raziskovanje izobraževanja odraslih (European Society for Research on the Education of Adults – ESREA) izdaja Evropsko revijo za raziskovanje izobraževanja in učenja odraslih (European journal for Research on the Education and Learning of Adults – RELA). Referenčna akademska revija se osredotoča na vprašanja izobraževanja in učenja odraslih v Evropi, v kontekstu mednarodne in nadnacionalne dinamike in trendov. Vsako leto izideta dve številki – ena aprila, druga oktobra.

Vabimo vas k branju letošnje aprilske številke, ki je posvečena temi Digitalizacija – številni izzivi za izobraževanje in učenje odraslih (Digital the new normal, multiple challenges for the education and learning of adults).
Nova izdaja mesečnega glasila Platforme za vseživljenjsko učenje

04.04.2017

Platforma za vseživljenjsko učenje (Lifelong Learning Platform – LLL Platform) združuje  40 evropskih organizacij, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine.

Vabimo vas, da preberete najnovejšo številko glasila Lifelong Learning Platform Newsletter - March 2017, v katerem poročajo o delovanju Platforme, objavljajo novice svojih članov in partnerjev, predstavljajo raziskave in druge publikacije, pišejo o možnostih financiranja iz sredstev EU, objavljajo razpise prostih delovnih mest in koledar različnih strokovnih dogodkov.
Vabilo na 4. mednarodni festival znanja in kulture starejših

04.04.2017

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, nacionalna mreža 52 univerz iz 51 krajev Slovenije, vabi na mednarodni festival znanja in kulture starejših z naslovom Kozjansko v sliki, pesmi in besedi, ki bo 20. aprila 2017 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah. 

Poudarek festivala je učenje in ustvarjanje starejših na področju zgodovine, umetnosti, ljudskega in glasbenega izročila kozjanske regije. Gostiteljica in soorganizatorica festivala je Knjižnica – Univerza za tretje življenjsko obdobje Šmarje pri Jelšah, na festivalu pa se bodo predstavile UTŽO Šmarje pri Jelšah, UTŽO Rogaška Slatina, UTŽO Šentjur, UTŽO Zagreb, UTŽO Ljubljana in Zveza društev upokojencev Slovenije. 

V popoldanskem delu bo potekal posvet Vloga znanja in kulture za socialno vključenost starejših, ki ga bo moderirala prof. dr. Ana Krajnc. Uvodna predavateljica bo Gertraud Dayé iz Graza. Ob festivalu bo potekal bogat spremljevalni program.

Program festivala si lahko ogledate tukaj.

Prijave so mogoče 
najkasneje do srede, 12. aprila (E: univerza-3@guest.arnes.si).
Natečaj za nagrade RegioStars 2017

04.04.2017

Nagrade RegioStars so priznanje za najbolj originalne in inovativne projekte s področja regionalnega razvoja. Vsako leto jih podelijo najboljšim regionalnim razvojnim projektom, ki jih podpira regionalna politika EU. Cilj nagrad RegioStars je spodbujati izmenjavo izkušenj in dobrih praks med evropskimi regijami, da bi bile navdih in vzgled drugim regijam. 

V letu2017 bodo nagradili izvirne in inovativne projekte v petih kategorijah:

 1. Pametna specializacija za inovativnost MSP 
 2. Energetska unija: boj proti podnebnim spremembam 
 3. Opolnomočenje žensk in dejavna udeležba 
 4. Izobraževanje in usposabljanje
 5. CityStars: mesta v digitalni tranziciji

Če ste mnenja, da vaš projekt morajo spoznati tudi drugi in da si zasluži nagrado, posredujte predlog. Neodvisna žirija bo izbrala finaliste med predlaganimi projekti, predstavniki projektov, uvrščenih v ožji izbor, pa se bodo udeležili slavnostne podelitve nagrad, ki bo 10. oktobra 2017 med Evropskim tednom regij in mest 2017. 

Rok za posredovanje vlog je 10. april 2017


Več informacij dobite tukaj, če pa imate dodatna vprašanja, pišite Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (E: info.svrk@gov.si) ali neposredno organizatorju (E: regiostars2017@iservice-europa.eu).
Poročila o postopkih vrednotenja v evropskih državah

03.04.2017

Na spletni strani CEDEFOP so objavljena posodobljena poročila o vrednotenju neformalno in priložnostno pridobljenih znanj odraslih, ki zajemajo opise aktualnih značilnosti postopkov vrednotenja kot razvojne trende na tem področju v 33-ih evropskih državah.

Posodobljena poročila 2016 so rezultat dela številnih nacionalnih strokovnjakov, obsežnega pregleda dokumentacije ter opravljenih intervjujev s ključnimi deležniki na področju vrednotenja.

Poročilo za Slovenijo (2016 update to the European inventory on validation of non-formal and informal learning) si lahko ogledate tukaj, sintezno poročilo z naslovom European inventory on validation of non-formal and informal learning – 2016 update, ki so ga objavili zadnje dni marca, pa lahko preberete tukaj.
Izšla je prva letošnja številka Sodobne pedagogike

03.04.2017

Izšla je prva letošnja številka revije Sodobna pedagogika. Pestrost tematik, raziskovalno-metodološki pluralizem, široka razgledanost med mednarodnimi viri in odziv na globalizacijo so tudi značilnosti prispevkov, ki jih prinaša prva številka letnika 2017. Tako v uvodniku piše dr. Klara Skubic Ermenc, glavna in odgovorna urednica. In kaj prinaša? Med zanimivimi prispevki najdete tudi tistega o slovenskem ogrodju kvalifikacij, prostor pa je namenjen tudi pedagoškemu pomenu zgodbe in narativne vrednosti. Več si preberite v reviji, ki jo najdete tudi v naši knjižnici.
Prva letošnja številka Andragoških spoznanj

03.04.2017

Izšla je prva številka Andragoških spoznanj v letu 2017. V njej si lahko preberete zanimive prispevke, med katerimi sta tudi o ideologiji starotizma in o življenjskem slogu starejših v domovih za starejše. Ne spreglejte niti prispevkov o pomenu dejavnega državljanstva in državljanske vzgoje v času migracij in begunske krize.

Z begunsko krizo je na stotisoče beguncev vstopilo v Evropo, kar pomeni, da so se kljub morebitnemu nasprotovanju dela javnosti otroci vključili v šole, odrasli pa v institucije izobraževanja odraslih v različnih evropskih državah … Ta izziv obvezuje praktike in raziskovalce izobraževanja odraslih, da med drugim premislijo o vlogi državljanske vzgoje v integracijskih izobraževalnih programih za begunce in migrante, kakor tudi o pomenu prakticiranja dejavnega državljanstva v sklopu pobud neformalnega izobraževanja ter priložnostnega učenja v javni sferi. (B. Mikulec, str. 48)

Več si preberite v reviji, ki jo najdete v naši knjižnici, dostopa pa je tudi na spletu.
Izšla je 68 številka glasila Cedefop Newsletter

31.03.2017

Vabimo vas, da preberete novo številko glasila Cedefop Newsletter  (Cedefop newsletter No 68 - March 2017).

Rubrika Osrednja zgodba (Main story) je namenjena praznovanju 60 obletnice podpisa Rimske pogodbe. Med Novicami iz Cedefopa med drugim povzemajo dogajanje na dveh strokovnih srečanjih v Bruslju, obveščajo o izidu Evropskega popisa o nacionalnih ogrodjih kvalifikacij 2016 (European inventory on national qualifications frameworks – NQFs); predstavljajo zbirko šestih metodoloških priročnikov o predvidevanju in usklajevanju ponudbe spretnosti in povpraševanja po njih (compendium of guides on skills anticipation methods) ter še treh Cedefopovih publikacij …
Z mednarodnimi standardi in kazalci uspešnosti do večje kakovosti v izobraževanju

31.03.2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je med 22. in 24. marcem na Brdu pri Kranju gostilo udeležence 19. srečanja delovne skupine OECD za indikatorje izobraževalnih sistemov (INES). Več kot 90 predstavnikov iz 38 držav in mednarodnih organizacij je na omenjenem srečanju usklajevalo metodologije in standarde za razvoj mednarodno primerljivih indikatorjev in analiz podatkov, obenem pa so se na podlagi izraženih prednosti držav odločali o razvijanju novih kazalnikov uspešnosti izobraževalnih sistemov. Člani delovne skupine OECD INES so obravnavali zlasti strukturo in vsebino letne publikacije Pogled na izobraževanje (Education at a Glance – EAG), ki bo izšla jeseni 2017.

Več lahko preberete v novici MIZŠ.
Kako gleda na leto 2016 Gina Ebner?

30.03.2017

Gina Ebner, generalna sekretarka Evropskega združenja za izobraževanje odraslih – EAEA in tematska koordinatorica EPALE, je v spletnem dnevniku z naslovom 2016 – Any lessons for adult education? na platformi EPALE razmišljala o tem, kako bi se moralo izobraževanje odraslih odzvati na dogodke v minulem letu.

Njeno zanimivo razmišljanje lahko preberete tudi v slovenščini: 2016 – kaj lekcij tudi za izobraževanje odraslih?.
Vabilo na predstavitev knjige Starejši se učimo

29.03.2017

Nedavno je izšla strokovna monografija prof. dr. Ane Krajnc Starejši se učimo: izobraževanje starejših v teoriji in praksi, ki kompleksno obravnava učenje starejših. Namenjena je vsem, ki jih zanimajo družbene spremembe, starejši, tretje življenjsko obdobje, čas po upokojitvi, starost in izobraževanje starejših. O vseživljenjskem izobraževanju namreč ne moremo govoriti, ne da bi uresničevali izobraževanje starejših. 

Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani
 vabi na predstavitev knjige, ki bo v sredo, 12. aprila 2017, ob 17. uri v Trubarjevi hiši literature (Stritarjeva 7, Ljubljana). Pogovor z avtorico bo vodila andragoginja dr. Dušana Findeisen.
ICAE vabi na virtualni seminar o spretnostih in kompetencah

29.03.2017

Virtualni seminar  z naslovom Skills and Competencies, ki ga pripravlja Mednarodni svet za izobraževanje odraslih (International Council for Adult Education – ICAE) želi spodbuditi razpravo o izbranih člankih iz 83 številke revije Adult Education and Development (Skills and Competence). Več o publikaciji lahko preberete tukaj

Seminar, ki se bo začel 3. aprila, je brezplačen in odprt za vsakogar. Poteka v angleškem jeziku prek e-pošte. Svoje prispevke lahko pošljete tudi v francoskem ali španskem jeziku. Na dodatna vprašanja pred seminarjem vam bo odgovorila Ricarda Motschilnig (E: virtualseminar@icae.global), prijavite pa se lahko na e-naslovu: policy@icae.global.
Nova številka glasila Erasmus+

29.03.2017

Prejšnji teden je izšla marčevska številka glasila Erasmus+ (Erasmus+ newsletter –  March 2017). Med mnogimi novicami, ki jih prinaša, naj omenimo le tiste iz rubrike Izobraževanje odraslih:
Izšla je publikacija o spretnostih in kompetencah

28.03.2017

Spretnosti in kompetence (Skills and competences) so tema najnovejše številke mednarodne zbirke Adult Education and Development (Izobraževanje odraslih in razvoj). Njen urednik v uvodniku piše:

»Tako to vidim jaz. Spretnost je morda res sestavni del vas, vendar ne opredeli vaše vrednosti. Nisem boljši kot kdor koli drug, ne glede na raven usposobljenosti. Življenje ni tekmovanje. Moje spretnosti so smiselne le, če jih uporabljam za to, da vam pomagam, in obratno. Kot živa bitja smo na svetu vsi povezani. Kaj to pomeni v praksi in kako to vpliva na izobraževanje odraslih, pa raziskujemo v tej številki.«

V publikaciji med drugim najdete tudi kolumno dr. Katarine Popović, v kateri se sprašuje, ali so spretnosti in kompetence za življenje in delo magičen recept. Številka ponuja kar štiri intervjuje, tri kolumne in številne zanimive prispevke, med katerimi v enem avtor išče odgovor, ali je vseživljenjsko učenje pot do sreče.

Več o reviji in njeno vsebino najdete tukaj.

Fizični izvod je na voljo tudi v naši knjižnici.
Marčevske novice iz GD za izobraževanje, mladino, šport in kulturo

28.03.2017

V najnovejših novicah Generalnega direktorata za izobraževanje, mladino, šport in kulturo pri Evropski komisiji (DG Education, Youth, Sport and Culture - March 2017) je prvi zapis posvečen praznovanju. Pred 60 leti so namreč v Rimu položili temelje današnje Evrope. Rimska pogodba je vzpostavila skupni trg, ki omogoča svobodno gibanje ljudi, blaga, storitev in kapitala, ter ustvarila pogoje blaginje in stabilnosti za evropske državljane. Ob tej priložnosti so posneli 60 pričevanj: 60 obrazov – 60 let – 60 pričevanj! 

Pa to je le drobec iz tokratnih novic, vabimo vas, da preberete vse.
Pridružite se dogajanju na Kulturnem bazarju

27.03.2017

Na Kulturnem bazarju, ki bo v četrtek, 30. marca 2017, v Cankarjevem domu, združijo moči Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zdravje, Slovenska nacionalna komisija za Unesco ter kulturne ustanove iz vse Slovenije.

Z njim želijo doseči boljšo obveščenost o kulturni ponudbi v Sloveniji ter v strokovni in širši javnosti prebuditi interes za kulturno-umetnostno vzgojo oziroma za kulturo. Na razstavnih prostorih v treh preddverjih predstavlja svojo bogato ponudbo skoraj 300 kulturnih ustanov ter številni samostojni kulturni ustvarjalci iz vse Slovenije. V predavalnicah in dvoranah se zvrstijo številna predavanja, delavnice in strokovne razprave z različnih področij, vodeni ogledi predstav (gledališke, glasbene, plesne, filmske …), razstav ter nastopi ustvarjalcev in umetniških skupin.

Podrobnosti si lahko ogledate na spletni strani Bazarja.

Vabimo vas, da se pridružite kulturnemu vrvenju!
Vabilo na letno konferenco omrežja EDEN

22.03.2017

Konferenca Evropskega omrežja za študij na daljavo in e-izobraževanje – EDEN bo v Jönköpingu na Švedskem od 13. do 16. junija 2017. Letošnja osrednja tema bo Raznolikost. 

Če želite izvedeti kaj več o dogodku in se seznaniti s temami, obiščite spletno stran konference.
Izšla je marčevska številka glasila Skillsnet

22.03.2017

Najnovejša izdaja e-biltena (Skillsnet e-bulletin: March 2017) med drugim izpostavlja blog z  naslovom What are the skills that employers want? Using big data technology to open the black box, ki ga je v Panorami spretnosti (Skills Panorama) objavil Cedefopov strokovnjak Vladimir Kvetan.

Če želite bilten vsak mesec dobivati na spletni naslov, se lahko nanj naročite tukaj.
Nova številka glasila EAEA Newsletter

21.03.2017

Vabimo vas, da preberete najnovejšo številko glasila Evropskega združenja za izobraževanje  odraslih EAEA newsletter 3/2017.

V njej je med drugim predstavljen projekt Life skills for Europe – LSE, v katerem od letošnjega leta sodeluje tudi ACS.
Javni razpis za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne

21.03.2017

Na spletišču ministrstva za izobraževanja je v rubriki Javni razpisi z dne 17. 3. 2017 objavljeno Javni razpis za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017

Predmet tega javnega razpisa je financiranje izvajanja neformalnih izobraževalnih programov in izpitov za brezposelne osebe v letu 20171, in sicer:

 • računalniških programov (Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle, WORD osnovni, WORD nadaljevalni,  EXCEL osnovni, EXCEL nadaljevalni),
 • jezikovnih programov (angleščina, nemščina, italijanščina),
 • programov priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka.

Na ta javni razpis se lahko med drugim prijavijo javni zavodi za izobraževanje odraslih, organizacijske enote za izobraževanje odraslih v okviru drugih javnih zavodov, ki jih je ustanovila lokalna skupnost, in srednje šole, ki so registrirane za opravljanje izobraževalne dejavnosti.

Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 31. 3. 2017 do 12. ure.
Marčevska izdaja CMEPIUS-ovih e-novičk

20.03.2017

Vabimo vas, da preberete novo številko e-novičk, ki jih izdajajo na CMEPIUS-u. V njih opozarjajo na rok za oddajo vlog za KA2 strateška partnerstva v programu Erasmus+; pišejo o spomladanskem sklopu brezplačnih eTwinning webinarjev; poročajo o 14. visokošolskem sejmu EDUFair v Beogradu, na katerem so se predstavili; vabijo k oddaji mnenj o aktivnostih programa Erasmus+ ali njegovih predhodnikov ter k prijavi na delavnico Mednarodno sodelovanje kot priložnost za razvoj ravnateljev in strokovnih delavcev.
V spletni reviji ELM o t. i. svetovni kavarni

16.03.2017

V spletni reviji ELM najdemo zanimiv prispevek o svetovni kavarni in predvsem njeni vlogi na Finskem. Svetovna kavarna – World Café  – je metoda skupinske diskusije, s katero skupina ljudi rešuje širši problem oz. skuša odgovoriti na določeno vprašanje in nanj gledati z različnih zornih kotov. T. i. svetovna kavarna izvira iz ZDA, od koder se je razširila po vsem svetu in jo uporabljajo v različnih sektorjih, od podjetniških do izobraževalnih. Njena temeljna ideja je proizvajati znanje in ideje v skupini, v dialogu, spreminjanje stališč in iskanje konsenza.

"Café" v imenu se nanaša na idejo neformalnega srečanja z razpravo. Ta lahko fizično spominja na kavarno, udeleženci sedijo za okroglimi mizami, pri čemer se pri vsaki mizi načeloma ukvarjajo z drugo temo. Na srečanju se obravnava vnaprej določen sklop vprašanj, o katerih udeleženci razmišljajo. O nastalih idejah nato glasujejo vsi udeleženci, cilj pa je dobiti konkretna, sporazumna in skupna mnenja o obravnavani tematiki.

Finska Fundacija vseživljenjskega učenja (Finnish Lifelong LEarning Foundation) metodo svetovne kavarne širi po vsej državi v razpravah državljanov pri praznovanju 100-letnice finske neodvisnosti.

V prispevku si preberite, kako metoda svetovne kavarne deluje na Finskem in na kaj je treba biti pri njeni uporabi pozoren.
Marčevska številka e-Novičk

16.03.2017

Prebirati lahko začnete marčevsko številko e-Novičk našega centra! V njej med drugim ne spreglejte:

 

 

Delite z nami novice tudi v prihodnji številki in svoje prispevke pošljite do 5. aprila 2017 na e-naslov e-novicke@acs.si. Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.
8. april – Dan za spremembe = dan za sodelovanje

15.03.2017

Vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe je nastala z namenom spodbuditi ljudi, da aktivno pristopijo k spreminjanju potreb določene skupnosti. Slovenska filantropija spodbuja aktivno participacijo pri projektih ter razvijanje medsebojnega sodelovanja. Tako že vse od leta 2010 v začetku pomladi skušajo prebivalce Slovenije nagovoriti, da stopijo iz ustaljenih smernic, zavihajo rokave in za en dan postanejo prostovoljci. Na ta dan se o prostovoljstvu ne le pogovarjamo, ampak se lotevamo konkretnih dejanj.

Zato pa poglejte okoli sebe in takoj boste našli stvari, ki bi jih želeli spremeniti, ljudi, ki bi jim radi pomagali, naravo, ki bi lahko spet zadihala. Povežite se z drugimi organizacijami, šolami, sodelujte s podjetji in občinami ter posamezniki v vašem kraju ter skupaj zasnujte konkretno akcijo, ki bo zadostila potrebam. Sodelujte na 8. Dnevu za spremembe!

Vabimo vas, da obiščete tole spletno stran, kjer dobite vse informacije, kako sodelovati.
Cedefop je izdal dokument o delovanju do leta 2020

14.03.2017

Programski dokument (Programming document 2017-20) določa, kako bo Cedefop podprl delovanje Evropske komisije, držav članic EU in socialnih partnerjev pri izboljšanju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter dvigu ravni znanja v obdobju 2017–2020.
Februarske Novice U3

14.03.2017

Vabimo vas k branju februarske številke elektronskih novic Slovenske univerze za tretje  življenjsko obdobje (Novice U3 2 2017). 

Popeljejo vas v svet slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje, tokrat najprej v praznično Velenje, kjer so obeležili tridesetletnico delovanja. Pišejo o tem, kaj se dogaja v nekaterih evropskih projektih (Promocija izobraževanja starejših nad petdeset let (P3AE) in Srebrna koda). S kratkimi zapisi poudarjajo vlogo filma v izobraževanju odraslih in vabijo na zanimive dogodke.

 

 
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju v javni razpravi

14.03.2017

Na spletnem podportalu E-demokracija je bilo v rubriki Predlogi predpisov 10. marca 2017 objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Omenjena novela določa postopek verifikacije učnih mest in vzpostavitev enotnega registra učnih mest na nacionalni ravni. Poleg tega se s predlaganimi določbami omejuje fiktivni vpis v redno srednješolsko izobraževanje in tudi število let v rednem izobraževanju. 

Ostale predlagane dopolnitve oziroma popravki obstoječih določil ne prinašajo konceptualnih sprememb, temveč le izboljšujejo jasnost zakonskih določil in njihovo usklajenost z drugimi strateškimi dokumenti in predpisi ter uveljavljeno prakso. 

Komentar na predlog predpisa lahko oddate do 24. marca 2017. 
Dan odprtih vrat EPC Slovenija ob Svetovnem dnevu potrošnikov

13.03.2017

Evropski potrošniški center (EPC) Slovenija v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo na svetovni dan potrošnikov, 15. marca 2017, vabi na dan odprtih vrat, ki bo potekal med 9. in 18. uro na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Osrednji namen dneva odrtih vrat je obiskovalcem ponuditi čim več koristnih informacij in nasvetov v zvezi z njihovimi pravicami in možnostmi, ki jih imajo kot potrošniki in državljani EU.

Več o dogodku lahko preberete tukaj.
Javno posvetovanje o programu Erasmus+

13.03.2017

Evropska komisija (EK) in države, ki izvajajo program Erasmus+, trenutno pripravljajo vmesno študijo učinkov aktivnosti programa Erasmus+ in njegovih predhodnikov. Študija bo podlaga za pripravo predloga novega programa, ki bo nasledil Erasmus+ po letu 2020. 

EK je pripravila javno posvetovanje prek spleta, kjer lahko vsak posameznik do 31. maja 2017 izrazi svoje mnenje, izkušnjo, idejo, komentar ali priporočilo. Sodelujte tudi vi in izrazite svoje mnenje o aktivnostih programa Erasmus+ ali njegovih predhodnih programih (Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Erasmus, Mladi v akciji)! 

Več lahko preberete na Cmepiusovi spletni strani
Nova monografija DOBA Fakultete

09.03.2017

Novo monografijo z naslovom Spoznanja iz ekonomskih ter uporabnih poslovnih indružbenih študij je uredil prof. dr. Rasto Ovin, kot avtorji pa so sodelovali člani raziskovalne skupine fakultete, strokovni sodelavci fakultete ter uveljavljeni strokovnjaki iz univerze in gospodarstva.

Monografijo sestavljajo trije vsebinski sklopi. Prvi sklop je namenjen raziskavam s področja izobraževanja, drugi prinaša besedila s področij, ki so osrednji profil fakultete: poslovne vede. Tretji sklop – ekonomija in finance prinaša vsebine, ki so jih učitelji fakultete pripravili v medsebojnem sodelovanju z uveljavljenimi strokovnjaki z univerze in iz prakse.
Kontaktni seminar za osebje organizacij s področja izobraževanja odraslih

08.03.2017

Nacionalne agencije za mobilnost in evropske programe Slovenije, Hrvaške in Makedonije skupaj pripravljajo kontaktni seminar z naslovom Making Adult Education more visible in Erasmus+ programme. Na dogodku, ki bo v Zagrebu od 31. maja do 2. junija 2017, organizatorjipričakujejo 40 udeležencev (10 iz Slovenije, 10 iz Hrvaške, 5 iz Makedonije in 15 iz ostalih držav EU).


Na seminarju se bodo osredotočali na učenje odraslih z manj priložnostmi, še posebej tistih, ki jih bremenijo:

 • težave pri izobraževanju: tisti, ki predčasno zapustijo izobraževanje; odrasli z nizkimi dosežki;
 • ekonomske ovire: osebe, ki imajo nizek življenjski standard, nizke prihodke in so odvisne od sistema socialne pomoči; osebe, ki so zadolžene ali imajo finančne težave;
 • kulturne razlike: priseljenci, begunci ali potomci priseljenih ali begunskih družin; osebe, ki pripadajo narodnostni ali etnični manjšini; osebe s težavami pri jezikovnem prilagajanju ali kulturnem vključevanju;
 • družbene ovire: (nekdanji) storilci kaznivih dejanj.

Podrobnosti o kontaktnem seminarju lahko najdete v vabilu in programu.

Vsi zainteresirani se lahko prijavijo najkasneje do 4. aprila 2017 preko spletnega obrazca
Prvi MOOC o timskem delu v slovenskem jeziku

07.03.2017

Timsko delo je nedvomno zahtevno opravilo. Raziskave kažejo, da je sposobnost timskega  dela med  najbolj iskanimi kompetencami med delodajalci. 

DOBA Fakulteta za uporabne in družbene študije Maribor vabi od 27. marca do 17. aprila 2017 v učinkovito in brezplačno spletno izobraževanje MOOC o timskem delu. V treh tednih boste poglobili znanje o timskem delu in ga razširili z vidikoma multikulturnosti in virtualnosti. Spoznali boste razlike med skupinskim in timskim delom ter razumeli pomen ustrezne sestave tima z vidika osebnosti posameznih članov. 

MOOCs (Massive Online Open Courses) so v svetu priljubljena oblika izobraževanja tako za tiste, ki študirajo, kot za tiste, ki si želijo pridobiti nova znanja za svoje delo. Sedaj imate možnost, da se vključite v takšen tečaj v slovenskem jeziku in si pridobite tista 'mehka' znanja, ki jih najbolj potrebujete. 

Več informacij o izobraževanju in prijavi najdete na spletnih straneh DOBE
Zakon o izobraževanju odraslih v javni razpravi

06.03.2017

Na spletnem podportalu E-demokracija je bilo v rubriki Predlogi predpisov 3. marca 2017 objavljeno besedilo  Zakona o izobraževanju odraslih.V javni razpravi bo en mesec, do 3. aprila 2017.
EPALE v marcu: digitalne kompetence in e-učenje

03.03.2017

V marcu bodo na EPALE posebno pozornost namenili digitalnim kompetencam in e-učenju.  

Informacijska tehnologija spreminja marsikaj, tudi načine učenja. Učečim se omogoča več nadzora in avtonomijo pri procesu učenja, saj lahko izbirajo kje, kdaj in koliko se bodo učili.

EPALE bo 23. marca 2017 med 14. in 17. uro organiziral spletno pisno razpravo o tem, kako lahko uporabimo digitalno učenje v okviru pobude Poti izpopolnjevanja (Upskilling Pathways initiative). Če bi želeli v razpravi sodelovati, se prijavite v svoj EPALE račun in sledite tej povezavi. Še niste registrirani? Brezplačno se lahko na EPALE registrirate prek te povezave.
Februarske novice GD za izobraževanje, mladino, šport in kulturo

02.03.2017

Izšle so februarske novice Generalnega direktorata za izobraževanje, mladino, šport in kulturo pri Evropski komisiji (DG Education, Youth, Sport and Culture - February 2017), v  katerih med drugim:

 • vabijo, da v posvetovanju o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje sodelujete s svojim mnenjem o izobraževanju v Evropi,
 • obveščajo, da so objavljene spremembe programa Erasmus+,
 • pišejo o javnem posvetovanju o Evropskem solidarnostnem korpusu, ki je namenjen mladim državljanom EU, starim od 17 do 30 let, in zagotavlja možnosti za prostovoljstvo in zaposlitev v državah EU,
 • napovedujejo konferenco ob malteškem predsedstvu EU, ki bo 11. in 12. maja 2017 v Kalkari,
 • predstavljajo nekatere publikacije in študije,
 • opozarjajo na aktualne razpise …

Vabimo vas, da novice preberete.
Izšla je 67 številka glasila Cedefop Newsletter

01.03.2017

Vabimo vas, da preberete letošnjo februarsko številko glasila Cedefop Newsletter  (Cedefop newsletter No 67 - February 2017).

V njej povzemajo februarsko dogajanje. V Osrednji zgodbi (Main story) pišejo o predstavitvi raziskave o tem, kaj Evropejci mislijo o poklicnem izobraževanju in usposabljanju? Med Novicami iz Cedefopa med drugim predstavljajo poročilo On the way to 2020: data for vocational education and training policies: country statistical overviews – 2016 update
 ter  objavljajo intervjuja s predsednikom  Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, Pavlom Trantinom, in Cedefopovim strokovnjakom Ernestom Villalbo.
Vabilo na posvet Vajeništvo – pot do kakovostnega kadra

28.02.2017

Državni svet vabi na posvet z naslovom Vajeništvo – pot do kakovostnega kadra, ki bo v  četrtek, 2. marca 2017, ob 10. uri v dvorani Državnega sveta, Ljubljana, Šubičeva 4.

Vlada Republike Slovenije je pred kratkim v zakonodajni postopek vložila Predlog zakona o vajeništvu. V procesu priprave predloga zakona je bila izvedena široka strokovna razprava o tem, na kakšen način doseči tesnejšo povezavo med izobraževalnim sistemom in sistemom dela, s proučitvijo uvajanja različnih oblik učenja z delom, tudi z uvajanjem vajeniškega sistema. Glede na uveljavljene prakse gospodarsko in šolsko razvitih držav, si je tudi v našem primeru težko predstavljati organizacijo kakovostnega poklicnega izobraževanja brez aktivne soudeležbe delodajalcev, njihovih združenj in zbornic, ki bodo na posvetu predstavili svoj pogled na ključna vprašanja uvajanja novega sistema.

Program posveta si lahko ogledate tukaj, prijavite pa se lahko do srede, 1. marca, mag. Damijani Zelnik (T: 01 4789 929 ali E: damijana.zelnik@ds-rs.si). Pri tem navedite vaše ime, priimek in naslov stalnega bivališča (zaradi olajšanja postopka registracije v recepciji parlamenta).
Zaživeli so večgeneracijski centri po Sloveniji

28.02.2017

V začetku letošnjega leta je začelo delovati 15 večgeneracijskih centrov (VGC), ki bodo v naslednjih petih letih predstavljali osrednji prostor zbiranja in srečevanja v lokalnem okolju. Njihov namen je druženje, ohranjanje in širjenje socialne mreže ter zadovoljevanje potreb različnih ranljivih skupin, družin ter posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih. 

Cilji, h katerim je usmerjeno delovanje VGS, so dvig kakovosti življenja, spodbujanje socialnega vključevanja, dostopnost do kakovostnih in raznovrstnih vsebin, opolnomočenje z znanji in veščinami za samostojno in kvalitetno življenje, informiranje in svetovanje, medsebojno druženje in srečevanje, medgeneracijsko in medkulturno povezovanje ipd. 

V posameznih večgeneracijskih centrih se bodo vsakodnevno na več lokacijah v regijah izvajale brezplačne vsebine, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Aktivnosti bodo zasnovane tako, da bodo čim bolj pestre, zanimive, naravnane na pridobivanje uporabnih, kakovostnih, aktualnih spretnosti in znanj za potrebe dela in vsakdanjega življenja. 

Vključitev je prostovoljna in brezplačna. 

Seznam VGC, ki delujejo po Sloveniji, vam bo v pomoč, da izberete najbližjega:

Dogaja se! Center aktivnosti Koroške | Socio – večgeneracijski center | Večgeneracijski center Dolenjske in Bele krajine | Večgeneracijski center Gorenjske | Večgeneracijski center Goriške – Svetla stran življenja | Večgeneracijski center Ljubljana – N'š Plac | Večgeneracijski center Morje Koper | Večgeneracijski center planet generacij | Večgeneracijski center Pomurja | Večgeneracijski center Posavje | Večgeneracijski centri Primorsko-notranjske regije | Večgeneracijski center Skupaj | Večgeneracijski center skupna točka | Večgeneracijski center Štajerska | Večgeneracijski center Zasavje
Nova izdaja Cedefopovega poročila On the way to 2020

27.02.2017

V poročilu Na poti k letu 2020: podatki o politikah poklicnega izobraževanja in usposabljanja (On the way  to 2020: data for vocational education and training policies: country statistical overviews – 2016 update) je Cedefop izbral 36 izbranih statističnih kazalnikov, ki količinsko opredeljujejo ključne vidike poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter nadaljnjega usposabljanja. S tem je mogoča primerjava evropskih držav na tem področju. Kazalniki so izbrani na podlagi njihove pomembnosti za politiko izobraževanja in usposabljanja kot tudi glede njihovega pomena za doseganje ciljev, zadanih v strategiji Evropa 2020.

V pregledu so prikazani kazalniki vseh držav članic Evropske unije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Islandije, Norveške, Švice ter Turčije.
Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2017

27.02.2017

V petek, 24. februarja, je bil na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) objavljeno besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2017.

Predmet razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov in dejavnosti, in sicer:

 • študijskih krožkov,
 • programov medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje,
 • Parad učenja – dnevov učečih se skupnosti,
 • koordinacije podizvajalcev in prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja 2017 in
 • aktivnosti združenj in društev za izobraževanje odraslih, ki prispevajo k uresničevanju dolgoročnih ciljev Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020.

Rok za prejem ponudb je 10. marec 2017 do 12. ure. Več informacij in dokumentacijo najdete tukaj.

Vse dodatne informacije dobite na MIZŠ pri Maji Accetto (T: 01 400 5299) in Alenki Ražman (T: 01 400 5727) ob delavnikih med 10. in 11. uro. 


 
Izšla je februarska številka glasila Skillsnet

24.02.2017

Najnovejša izdaja e-biltena (Skillsnet e-bulletin: February 2017) med drugim izpostavlja blog z naslovom Kaj boš, ko odrasteš? (What will you be when you grow up?), ki ga je v Panorami spretnosti (Skills Panorama) objavila Cedefopova strokovnjakinja Stelina Chatzichristou. 

Če želite bilten vsak mesec dobivati na spletni naslov, se lahko nanj naročite tukaj.
Svetovni vrh učenja 2017 – zbiranje znanstvenih člankov

24.02.2017

Objavljen je razpis za zbiranje znanstvenih člankov za letošnji Svetovni vrh učenja 2017 (World Learning Summit 2017 – WLS 2017). Dogodek, ki bo od 6. do 10. junija 2017 na Norveškem,  je združen s Konferenco o učnih inovacijah in kakovosti v učenju (Learning Innovation and Quality Conference – LINQ).  Tema dogodka – Pametne univerze – v kontekstu povezovanja akademskega in podjetniškega področja nakazuje digitalno prihodnost izobraževanja.

Potrebne informacije dobite tukaj.
Natečaji 17. Festivala za tretje življenjsko obdobje

23.02.2017

Festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) je edinstvena prireditev za starejše v Sloveniji in največja tovrstna prireditev v Evropi. Ustvarja prostor za sodelovanje med generacijami, civilno družbo, prostovoljnimi organizacijami, gospodarskimi, akademskimi in političnimi sferami ter s tem po svojih močeh prispeva k trajnostnim medgeneracijskim rešitvam.  

Glavno vodilo letošnjega festivala, ki bo od 26. do 28. septembra v Cankarjevem domu, temelji na digitalizaciji, trajnostnem razvoju ter medgeneracijski solidarnosti.

Organizatorji festivala že zdaj vabijo predstavnike vseh generacij k sodelovanju v raznolikih ustvarjalnih natečajih, ki bodo posvečeni medgeneracijski solidarnosti, prijateljstvu in oblikovanju prostora, kjer lahko sodeluje prav vsak posameznik. Objavljajo štiri natečaje, starejšim sta namenjena dva: 

 • Literarni natečaj za starejše z naslovom Skupaj za jutri je namenjen vsem ljubiteljem in ustvarjalcem pisane besede;
 • Natečaj medgeneracijskega sodelovanja z naslovom Mladi starejšim radost, starejši mladim modrost je namenjen vsem posameznikom, ki prispevajo h kakovostnejšemu življenju starejših, in tistim, ki s svojimi izkušnjami in znanji bogatijo odnose, spretnosti in znanje mlajših.

Več informacij o razpisanih natečajih najdete na spletni strani F3ŽO.        
DVV International je objavila priročnik za delo v projektih za spravo

23.02.2017

Publikacija, ki jo imenujejo tudi zbirka orodij, je rezultat številnih projektov dialoga, ki so se ukvarjali s turško-armenskimi odnosi. Zbirka ne dokumentira projektov, ki  so jih v zadnjih osmih letih izpeljali DVV International in številne turške in armenske partnerske organizacije in institucije, osredotoča se le na izkušnje sprave v upanju, da bodo koristne tudi v drugih kontekstih, še zlasti v izobraževanju odraslih. 


Vabimo vas, da publikacijo z naslovom Speaking to One Another preberete.
Pravočasno se prijavite na prireditve Kulturnega bazarja 2017

23.02.2017

Na Kulturnem bazarju, ki bo  30. marca 2017 v Cankarjevem domu, združijo moči Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zdravje, Slovenska nacionalna komisija za Unesco ter kulturne ustanove iz vse Slovenije.

Prireditev je tradicionalno zasnovana kot oblika strokovnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter kulturi,  ki pri svojem delu vključujejo kulturnovzgojne vsebine (program strokovnega usposabljanja). Z njo želijo doseči boljšo obveščenost o kulturni ponudbi v Sloveniji ter v strokovni in širši javnosti prebuditi interes za kulturno-umetnostno vzgojo oziroma za kulturo. 

Na razstavnih prostorih v treh preddverjih Cankarjevega doma predstavlja svojo bogato ponudbo skoraj 300 kulturnih ustanov ter številni samostojni kulturni ustvarjalci iz vse Slovenije. V predavalnicah in dvoranah se zvrstijo številna predavanja, delavnice in strokovne razprave z različnih področij, vodeni ogledi predstav (gledališke, glasbene, plesne, filmske …), razstav ter nastopi ustvarjalcev in umetniških skupin. 

Udeležba na strokovnem usposabljanju je za vse brezplačna, nujna pa je e-prijava, ki je mogoča do 15. marca 2017. 

Podrobnosti si lahko ogledate na spletni strani Bazarja.
Analiza izobraževalne ponudbe za odrasle 2016/2017

22.02.2017

Analiza izobraževalne ponudbe za odrasle, ki jo opravimo na ACS, omogoča letno spremljanje izobraževalne ponudbe glede na prostorsko razporeditev po državi, strukturo izvajalcev izobraževanja, programsko in vsebinsko raznovrstnost ter ponudbo izobraževanja po ciljnih skupinah. 

V analizo so zajeti izvajalci izobraževanja odraslih, ki so predstavili svojo izobraževalno ponudbo na spletni strani Kam po znanje do konca leta 2016 (200 izvajalcev in 3.463 izobraževalnih programov). 

V zadnjih letih beležimo rahlo upadanje izobraževalne ponudbe, kar je tudi posledica neugodnih gospodarskih razmer v državi in s tem manjše udeležbe odraslih v izobraževanju. Izobraževalna ponudba za odrasle je neenakomerno razporejena po 12 slovenskih regijah, med katerimi izstopa zlasti Osrednjeslovenska z največjo izobraževalno ponudbo za odrasle, Posavska pa z najmanjšo.

Več o rezultatih analize izobraževalne ponudbe za odrasle 2016/2017 lahko preberete v zaključnem poročilu.
Strategije za motiviranje učencev v izobraževanju odraslih na Irskem

22.02.2017

 

Raziskavo Spopadanje z izzivom: strategije za motiviranje učencev v izobraževanju odraslih na Irskem (Meeting the challenge: strategies for motivating learners in adult education in Ireland) sta izvedli nacionalna agencija za pismenost odraslih (National Adult Literacy Agency – NALA) in tehnološki inštitut Waterford (Waterford Institute of Technology – WIT).

To je zadnje v nizu raziskovalnih poročil, ki jih je objavila NALA in opisujejo programe za opismenjevanje in učenje računanja odraslih po vsej Irski. Publikacija predstavlja trenutne učne prakse za zagotavljanje pismenosti odraslih v okviru spreminjajočih se profilov učencev in omogoča poglobljen vpogled v specifične učne strategije, ki jih uporabljajo za motivacijo in podporo razvoju pismenosti odraslih na Irskem.

Poročilo, ki dokumentira in beleži motivacijske strategije poučevanja, je koristen vir za vse tiste, ki delajo na področju pismenosti odraslih.
Februarska številka glasila Erasmus+

21.02.2017

Med novicami, ki jih prinašafebruarska številka glasila Erasmus+ (Erasmus+ newsletter –  February 2017naj omenimo le tiste iz rubrike Izobraževanje odraslih:
The Adult Learner 2016 – o skupnostnem in vseživljenjskem učenju

21.02.2017

Revijo za izobraževanje odraslih in učenje v skupnosti, The Adult Learnerizdaja Irska nacionalna organizacija za izobraževanje odraslih, AONTAS. Izhajati je začela sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja. Njen namen je vzpostaviti forum za kritično refleksijo o praksah poučevanja in učenja odraslih. Revija daje prednost vsebinam, kot so: pomanjkljivosti, socialna izključenost, enakost, učenje na delovnem mestu in raziskava odnosa med učiteljem in učečim se. Tudi učenje v skupnosti, pismenost, državljanstvo in dostop do izobraževanja so pomembne teme, o katerih pišejo.

Vabimo vas, da preberete zadnjo številko revije The Adult Learner 2016, ki osrednji del namenja pogledu na skupnostno in vseživljenjsko učenje.
Februarska številka CMEPIUSovih e-novic

21.02.2017

najnovejši številki CMEPIUSovih e-novic med drugim

 • vabijo, da do 10. aprila 2017 prispevate svoje mnenje na javnem posvetovanju Evropske komisije o vmesnem vrednotenju programa Evropa za državljane za obdobje 2014–2020;
 • pišejo o odlični vpetost slovenskih organizacij v evropske programe, o čemer zgovorno govori podatek, da je v programu Erasmus+ in njegovemu predhodniku, programu Vseživljenjsko učenje, je na področju izobraževanja in usposabljanja sodelovalo že več kot 1.400 slovenskih organizacij z okrog 3.300 projekti. Na izmenjave je odšlo tudi okrog 800 učečih se odraslih in 800 izobraževalcev odraslih;
 • vabijo k sodelovanju v EPALE spletnem seminarju, ki bo 2. marca 2017 …Izšla je nova številka časopisa 20 minut

20.02.2017

Časopis 20 MINUT izdaja Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje. Namenjen je ljudem, ki zaradi različnih težav težko berejo. To so: odrasli ljudje s težavami pri branju zaradi različnih oviranosti (disleksija, sindrom pomanjkljive pozornosti, omejitve vida in sluha), osebe po poškodbi glave, osebe z motnjo v duševnem razvoju, starejše osebe z demenco,  neizkušeni bralci, ljudje z nezadostno izobrazbo ter ljudje, ki jim slovenščina ni materni jezik.

Vabimo vas, da prelistate najnovejšo dvojno številko in jo posredujete tistim, ki jim bo v pomoč. Več informacij lahko dobite pri Saši Fužir (T: 041 252 167, W: http://www.risa.si).
Izšla je februarska številka e-Novičk

20.02.2017

Izšla je februarska številka e-Novičk našega centra. 

Med številnimi prispevki najdete tudi naslednje:

Ne spreglejte pa niti datuma letnega posveta o aktualnih izzivih v izobraževanju odraslih!

Delite z nami novice tudi v prihodnji številki in svoje prispevke pošljite do 3. marca 2017 e-naslov e-novicke@acs.si. Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.
Izšle so TVU novičke 2016

20.02.2017

Izšle so TVU novičke 2016, v katerih se predvsem spominjamo lanskih dogodkov, med njimi pisnega nacionalnega odprtja Tedna in zelo uspešnih skupnih akcij: Dan učečih se – naj se sliši naš glas!, Učenje in kultura z roko v roki, Parada učenja – Dan učečih se skupnosti, Radi pišemo z roko, Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni ter Slovenija – mentorska država. Nekatere bodo tudi letos del TVU-ja, spet druge bomo oblikovali na novo. Več o tem in še marsičem drugem si preberite v novičkah!

Bliža se že TVU 2017, ki bo letos med 12. in 21. majem, v razširjenem terminu pa vse do konca junija. TVU lahko spremljate na spletni in Facebook strani projekta ter Twitter TVU.
Tematski pregledi strukturnih indikatorjev za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja 2016

20.02.2017

Na podlagi Eurydice poročila o strukturnih indikatorjih za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi 2016, o katerem smo poročali že decembra na naših spletnih straneh, so izšli tematski pregledi Eurydice (Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2016 – Thematic Overviews). Publikacije zajemajo številne strukturne indikatorje, posodobljene prikaze, definicije, opise sistemov držav in kratke analize razvoja politik in reform za pet ključnih področij:

 
Publikacije Eurydice v letu 2016

17.02.2017

Nekatere publikacije Eurydice smo na spletnih straneh ACS in e-Novičkah predstavili takoj po izidu. Tokrat pa vas vabimo k ogledu pregleda vseh Eurydice publikacij v letu 2016 (2016 Eurydice Publications).
FERFL Ljubljana – Natečaj za podjetniške ideje z družbenim učinkom

17.02.2017

Program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom FERFL – Vroče ideje za družbeno odgovorno podjetništvo je celovit program, ki ga sestavljajo štiri sklopi aktivnosti. V prvem, Natečaju za podjetniške ideje z družbenim učinkom, zbirajo prijave vročih, Ferfl podjetniških idej z družbenim učinkom. 

Besedilo javnega natečaja je bilo objavljeno v ponedeljek, 13. februarja 2017. Natečaj je odprt do vključno nedelje, 19. marca 2017. Štirje zmagovalci natečaja bodo izbrani najkasneje v petek, 24. marca 2017. 

Več informacij dobite na spletni strani Ferfl Ljubljana (kliknite na Natečaj za podjetniške ideje z družbenim učinkom).
Nova številke revije International Review of Education

17.02.2017

V začetku januarja je izšla šesta številka revije International Review of Education – Journal of Lifelong Learning v letu 2016. Izdaja jo Unescov inštitut za vseživljenjsko učenje (UIL).

Publikacija med drugim prinaša članke o odzivih formalnega izobraževalnega sistema držav podsaharske Afrike na spremembe na trgu dela, širših koristih pismenosti odraslih in prenosu ustvarjalnih pristopov k učenju iz neformalnega v formalno izobraževanje.

Tiskani izvod bo kmalu na voljo tudi v naši knjižnici.
Video Izobraževanju odraslih prijazne občine

16.02.2017

Vabimo vas k ogledu videa Izobraževanju odraslih prijazne občine, ki je nastal v sklopu projekta Pomen izobraževanja odraslih v moji občini.

V obdobju od novembra 2014 junija 2015 je Andragoško društvo Slovenije, v sodelovanju z Andragoškim Centrom Slovenije, izpeljalo 6 fokusnih razprav na temo "Pomen izobraževanja odraslih v moji občini". Projekt je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Namen razprav je bil dobiti mnenja županov o tem, kakšen pomen pripisujejo izobraževanju odraslih v svojem okolju, kolikšno podporo namenjajo ali bi želeli nameniti za razvoj področja, predloge za izboljšanje položaja ter primere dobrih in slabih praks. Položaj in razvojne možnosti izobraževanja odraslih v lokalnem okolju sta, zaradi zakonske ureditve, v veliki meri odvisna prav pripravljenosti županov, da na različne načine, tudi finančno, podpirajo raznolike možnosti učenja odraslih kot pomembne vzvod razvoja kakovosti življenja ljudi v lokalnem okolju. 
Več o rezultatih projekta najdete v poročilu.


 
Branju prijazna občina – javni natečaj

16.02.2017

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota. 

Namen javnega natečaja je promocija dobrih praks, ki jih za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture izvajajo občine.

Natečaj je bil objavljen na slovenski kulturni praznik, 8. februarja 2017, in bo odprt skoraj vse leto, do 30. oktobra 2017. Naziv bo podeljen na slovesnem dogodku na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2017.

Predstavitev projekta, besedilo natečaja, prijavnica in promocijska gradiva so objavljeni na spletni strani 
Združenja splošnih knjižnic.
Objavljen je Javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2017

15.02.2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je objavilo javni razpis nagrad RS na področju šolstva za leto 2017. Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 5 za življenjsko delo. 

Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem za pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojnoizobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.

To je eden od načinov, da še posebej izpostavimo tudi izjemne, predane in srčne andragoške delavce, skupine, ustanove, ki uspešno delujejo na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Rok za oddajo ponudb je 26. maj 2017 do 13. ure. Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Vsa navodila, potrebne informacije, pogoji in obrazec za prijavo na razpis so dostopni tukaj
Publikacija o Študijskem krožku Sivka

13.02.2017

V torek, 7. februarja 2017, so na Ljudski univerzi Ajdovščina pripravili dogodek, ki so ga poimenovali Sivka in zeleno izobraževanje.  Na njem so predstavili brošuro Sivka, ki so jo pripravili člani istoimenskega študijskega krožka pod mentorstvom Nataše Mohorčič, dobitnice priznanja ACS za promocijo učenja in znanja v letu 2015, in v sodelovanju z dr. Nives Ličen iz Oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Publikacija prinaša teoretična in praktična znanja, izkušnje in spomine na zeliščarstvo. Govori o učenju v študijskem krožku, zelenem izobraževanju in trajnostnem razvoju. 
Vabimo vas, da jo prelistate.
Razpis za EAEA Grundtvig nagrade

10.02.2017

Evropskego združenje izobraževalcev odraslih (European Association for Adult Education – EAEA) vsako leto podeljuje Grundtvig nagrade za dosežke na področju izobraževanja odraslih (EAEA Grundtvig Award). 

Leta 2017 bodo Grundtvig nagrade EAEA nameniti projektom, ki so uspešni pri vključevanju novih učencev

Podrobnosti o razpisu, ki je odprt do 10. aprila 2017, najdete na spletni strani EAEA
Na oktobrski konferenci o napredku pri učenju odraslih na svetovni ravni

10.02.2017

UNESCO inštitut za vseživljenjsko učenje (UIL) je združil moči in skupaj s korejskim Ministrstvom za šolstvo, korejsko nacionalno komisijo za UNESCO, občinama Suwon in Osan ter Nacionalnim inštitutom za vseživljenjsko izobraževanje (NILE) v Republiki Koreji organizira mednarodno konferenco z naslovom CONFINTEA VI – vmesni pregled 2017 : Življenje in učenje za uspešno prihodnost: vizija 2030 (CONFINTEA VI Mid-Term Review 2017 : Living and Learning for a Viable Future: Vision 2030). Na njej bodo ocenili napredek pri učenju in izobraževanju odraslih na svetovni ravni od leta 2009. 

Namen dogodka, ki bo od 25. do 27. oktobra 2017 v južnokorejskih mestih Suwon in Osan, je razviti načine za nadaljnje izboljšanje pogojev in ustvarjanje podpornega okolja za odrasle učence po vsem svetu, ki temelji na razvojnem programu Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development).

Konferenca se bo osredotočala na krepitev sodelovanja med ministrstvi, institucijami in posamezniki za izboljšanje napredka pri učenju in izobraževanju odraslih, ki temelji na ugotovitvah iz tretjega globalnega poročila o učenju in izobraževanju odraslih (Third Global Report on Adult Learning and Education – GRALE III), ki je izšlo lani. 


Na dogodku bodo določili temelje za Sedmo mednarodno Unescovo konferenco o izobraževanju odraslih, ki bo leta 2021.
V razpravi je Pravilnik o izobraževanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

09.02.2017

Na spletnem podportalu E-demokracija je bil 2. februarja 2017 objavljen predlog predpisa Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Pravilnik določa pogoje, načine in postopke, s katerimi se strokovnim delavcem omogoča nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, ter s katerimi se določi, ponudi in financira programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter vsebino, obliko in način vodenja dokumentacije o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju. 

Komentar lahko oddate do 4. marca 2017.
Posvet o medgeneracijskem sodelovanju in solidarnosti

06.02.2017

Mladinski svet Slovenije pripravlja v sredo, 22. februarja 2017, ob 11. uri v Maxi klubskem salonu v Ljubljani (Trg republike 1) posvetu o skupni prihodnosti različnih generacij.

Stališča bodo soočili Janez Sušnik, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, Peter Pogačar, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Marijana Bednaš, namestnica direktorja Urada RS za makroenkonomske analize in razvoj, in Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije.

Več lahko preberete tukaj.
Izšla je nova številka glasila CPIskrice

06.02.2017

Iskrice so elektronski novičnik Centra za poklicno izobraževanje (CPI), ki prinaša izbor novic za vse, ki jih zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

V januarju je izšla letošnja prva številka, v kateri med drugim:

 • predstavljajo Predlog Zakona o vajeništvu;
 • na kratko poročajo o sodelovanju na različnih dogodkih doma in v tujini;
 • informirajo o novih projektih za razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki jih vodi CPI: »Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj«, »Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v letih 2017–2022« in »Promocija poklicnega izobraževanja v obdobju 2016–2020«;
 • povzemajo delo študijskih skupin v letu 2016;
 • pišejo o mednarodni dejavnosti.

Vse ostale CPIskrice si lahko ogledate v arhivu.
Izšla je januarska številka revije Skillset and match

02.02.2017

Deveta številka Cedefopove revije Skillset and match namenja največ prostora pogledu na zelo uspešen Evropski teden poklicnih spretnosti 2016. Zanimiva je zgodba Une Buckley iz Irske, ki je pri petrdesetih odkrila veselje do učenja. Svojo izkušnjo je predstavila tudi na konferenci v Bruslju.

Revija v tiskani obliki je na voljo tudi v naši knjižnici.
 
Izobraževanje odraslih v moji občini – ugotovitve in predlogi

02.02.2017

Andragoško društvo Slovenije (ADS) je na svoji spletni strani objavilo gradivi (Učenje ob primerih dobrih in slabih praks in Ugotovitve in predlogi: Izobraževanje odraslih v moji občini), ki sta rezultat fokusnih razprav z župani slovenskih občin, s katerimi so se med novembrom 2014 in junijem 2015 pogovarjali o pomenu izobraževanja odraslih v njihovi občini.

 
Zbirka e-novic Slovenske UTŽO: Teklo je leto 2016

02.02.2017

Zbirka elektronskih novic Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, združenja za izobraževanje in družbeno vključenost iz leta 2016 je na voljo tukaj.

Novice vas popeljejo v svet slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje in njihovo mrežo. Izvedeli boste, kaj se dogaja v njihovih in drugih evropskih projektih, med katerimi so Digitalna Donava, vloga filma v izobraževanju odraslih. V njih najdete tudi prispevek, ki nudi vpogled v delovanje politik na področju dejavnega staranja.

»Želeli smo, da bi se univerze in druge organizacije za starejše medsebojno oplajale z znanjem in spoznanji. Da bi študenti in mentorji spoznali, da lahko s svojim znanjem vstopajo v življenje lokalne skupnosti in jo so-oblikujejo,« uvodoma izpostavi urednica Dušana Findeisen.

 
Podporni mehanizmi za z dokazi podprto oblikovanje politik izobraževanja

02.02.2017

Imeti trdno bazo podatkov je bistveno za učinkovito oblikovanje politik na področju izobraževanja. V praksi pa se mehanizmi, ki se uporabljajo v podporo oblikovanju politik, med državami precej razlikujejo.

Poročilo opisuje mehanizme in prakse, ki podpirajo z dokazi podprto oblikovanje politik na področju izobraževanja v Evropi. Primerja institucije in prakse, predstavljene pa so tudi podrobnejše informacije s konkretnimi primeri uporabe dokazov pri oblikovanju politik za posamezno državo.

Informacije so posredovala nacionalne enote Eurydice iz 28 držav članic EU ter Bosne in Hercegovine, Švice, Islandije, Lihtenštajna, Črne Gore, Makedonije, Norveške, Srbije in Turčije.

Poročilo najdete tukaj.
Zbiranje predlogov za EU projekt, moj projekt 2017

01.02.2017

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko tudi letos organizira kampanjo EU projekt, moj projekt 2017. Tokrat bo kampanja potekala v treh fazah. V prvi, ki jo začenjajo 1. februarja, bodo zbirali predloge sofinanciranih projektov, v drugi fazi s pričetkom predvidoma okrog 25. marca bodo začeli s spletnim glasovanjem za najboljši projekt v vsaki regiji, 9. in 10. junija pa bodo ponovno potekali dnevi odprtih vrat projektov.

Zagotovo poznate v svoji okolici konkreten projekt sofinanciran iz evropskih sredstev, ki vam prinaša koristi, zato vabljeni, da pošljete svoj predlog prek spletnega obrazca. Če s svojim izborom, fotografijo in komentarjem prepričate glasovalce, da gre za najboljši projekt v vaši regiji, prejmete še nagrado.

Podrobnosti o poteku kampanje so na voljo tukaj.
 
Na EPALE o učinkih izobraževanja odraslih

01.02.2017

V februarju bo na ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi – EPALE poseben poudarek namenjen učinkom izobraževanja odraslih. V tem mesecu bodo nacionalni timi EPALE objavili različne članke, študije in druge vire o pozitivnih učinkih izobraževanja odraslih na učeče se, družbo in gospodarstvo.

Raziskave kažejo, da izobraževanje odraslih pozitivno vpliva na zadovoljstvo, zdravje, odprtost in produktivnost učencev. Sodelovanje v izobraževanju odraslih obenem zmanjšuje stopnjo kriminala in revščine ter krepi aktivno državljanstvo.

Na platformi EPALE vas že čakajo objavljene vsebine na to temo, in seveda vabljeni k spremljanju novih vsebin, ki bodo objavljene tekom februarja.
Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji 2016/17

27.01.2017

Nacionalna enota omrežja za izmenjavo informacij o izobraževalnem sistemu – Eurydice Slovenija je tudi letos pripravila publikacijo z naslovom Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji 2016/17, ki jo je izdalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V brošuri, ki ima 72 strani in ponuja številne vsebine o sistemu vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, ima prostor tudi izobraževanje odraslih. Na štirih straneh (51–55) so po predstavitvenem uvodu nanizani cilji izobraževanja odraslih, predstavljeni so programi za pridobitev formalne izobrazbe in posebni programi izobraževanja, objavljen je zapis o Pregledu ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji in povzet postopek potrjevanja neformalno pridobljenega znanja.
Vabilo na mednarodno konferenco Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet

26.01.2017

V torek, 31. januarja 2017, bo v Hiši Evropske unije na Dunajski 20 v Ljubljani potekala 3. mednarodna konferenca Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet z naslovom Integralna zelena Slovenija, Evropa in svet na poti k ciljem trajnostnega razvoja.

Dogodek, na katerem je trajnostni razvoj postavljen kot osnova za novo evropsko renesanso, organizirata Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo in Center za integralni razvoj Trans4m v sodelovanju z več kot 20-imi institucijami in organizacijami. V okviru naloge Nadaljnji razvoj izobraževanja za trajnostni razvoj na konferenci bodo na konferenci sodelovali tudi sodelavci Andragoškega centra Slovenije.

Konferenca je namenjena socialnim inovatorjem z različnih področij in iz različnih sektorjev, vključujoč odločevalce in oblikovalce razvojnih politik. Zasnovana je na lani izdani knjigi Integral Green Slovenia in predhodnih dogodkih na temo integralne zelene ekonomije in družbe, sodelovalo bo tudi več strokovnjakov mednarodnega Centra Trans4m. 

Program in več informacij o dogodku najdete tukaj. Kotizacije ni, prijavite se lahko na integralnaslovenija@gmail.com (ime in priimek, organizacija, kontaktni podatki).
GRALE III v podporo učenju in izobraževanju odraslih v vzhodni in JV Evropi

25.01.2017

Unescov inštitut za vseživljenjsko učenje (UNESCO Institute for Lifelong Learning – UIL) v sodelovanju z Mednarodnim svetom za izobraževanje odraslih (ICAE), Oddelkom za andragogiko Univerze v Beogradu in Društvom za izobraževanje odraslih v Beogradu organizira regijski posvet, na katerem bodo predstavili tretje Globalno poročilo o učenju in izobraževanju odraslih (GRALE III) za vzhodno in jugovzhodno Evropo. Dogodek, na katerem bodo sodelovali oblikovalci politik, raziskovalci in praktiki iz približno desetih držav podregije, bo potekal v četrtek, 26. januarja 2017 v Beogradu, Srbija. Posveta se bo udeležil tudi direktor Andragoškega centra Slovenije, mag. Andrej Sotošek.

GRALE III je študija, ki se opira na nacionalna poročila, prejeta iz 139 držav članic Unesca (Monitoring survey results for Slovenia) in kaže na napredek pri razvoju politike, upravljanja, financiranja in kakovosti učenja in izobraževanja odraslih od leta 2009 dalje. 124 držav meni, da je imelo učenje in izobraževanje odraslih močan vpliv na zdravje in dobro počutje, aktivno državljanstvo, socialno povezanost, raznolikost in strpnost. GRALE III torej oblikovalcem politike, raziskovalcem in strokovnjakom zagotavlja prepričljive dokaze o širši koristi učenja in izobraževanja odraslih na vseh teh področjih, pri tem pa poudarja, da lahko učenje in izobraževanje odraslih pomembno prispeva k uresničitvi Agende 2030 za trajnostni razvoj.

Udeleženci posveta bodo na začetku imeli priložnost za opredelitev strategij za nadaljnje podpiranje medsektorskih pristopov k učenju in izobraževanju odraslih v okviru Agende 2030 za trajnostni razvoj, ob zaključku pa bodo preučili možnosti za sodelovanje pri vmesnem poročilu CONFINTEA VI, ki je načrtovano za oktober 2017.
Vzpostavljena je mreža petnajstih večgeneracijskih centrov

24.01.2017

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so zaključili Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov in že podpisali pogodbe z izbranimi izvajalci projektov večgeneracijskih centrov. Cilj javnega razpisa je bil vzpostaviti mrežo 15 večgeneracijskih centrov, ki bodo izvajali petletne preventivne programe namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin in preprečevanju zdrsa v socialno izključenost.

Sredstva za financiranje projektov se zagotavljajo v okviru proračuna, delno pa jih zagotavlja Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Izvajalcem projekta in njihovim partnerjem, med katerimi so tudi članice Zveze ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) in Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSS Slovenije), želimo uspešno izvajanje projektov.
Izšla je prva številka e-Novičk ACS v 2017

23.01.2017

Izšla je prva letošnja številka e-Novičk ACS! V njej si preberite, kaj je na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja prinesel konec lanskega leta in kaj prinaša začetek novega. 

Tudi letos bomo torej z vami delili svoja znanja, izkušnje, vedenja in izzive, za vas bomo izbirali uporabne in zanimive novice. Zelo veseli bomo tudi vašega sodelovanja in upamo, da bomo s skupnimi močni oblikovali glasilo, ki ga bomo vsi radi prebirali.

Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.
Nova knjiga dr. Zorana Jelenca o vseživljenjskosti učenja

23.01.2017

»Pisati o vseživljenjskosti učenja je hkrati privlačno in spodbudno, a tudi nehvaležno, da ne rečem tvegano početje.« S temi besedami avtor, dr. Zoran Jelenc, uvede bralca v svoje novo delo z naslovom Vseživljenjskost učenja in izobraževanje odraslih.

Avtor v vseživljenjskosti učenja in izobraževanja vidi med drugim tudi temeljno družbeno-razvojno strategijo v Sloveniji. »Z vseživljenjskim učenjem je mogoče doseči tri najpomembnejše cilje, to pa so: razvoj osebnosti, socialna kohezija in gospodarski napredek. Odgovornost države je, da omogoči ljudem izobraževanje in učenje vse življenje.« V vseživljenjskem učenju namreč vidi edini mogoči odgovor na spremembe na vseh področjih življenja.

Kot je v recenziji napisala dr. Petra Javrh, delo predstavlja »sintezo najrazličnejših podatkov, teorij, paradigem in predvsem uvidov v preplet področja izobraževanja odraslih s političnimi interesi in v končni fazi udejanjanjem tega prepleta v konkretni družbeni stvarnosti …«

Knjigo si lahko pogledate in izposodite tudi v naši knjižnici.
Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2017

23.01.2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 20. januarja 2017 na svojih spletnih straneh objavilo Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2017. Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani Ministrstva.

Rok za prejem ponudb  je 3. februar 2017 do 12. ure.

Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite pri Teji Dolgan na telefonski številki 01/400 5337 vsak delovni dan od 10. do 11. ure.
Izšla je januarska številka glasila Skillsnet

20.01.2017

Najnovejša izdaja e-biltena (SKILLSNET e-bulletin: January 2017) med drugim izpostavlja nedavno objavljeno Cedefopovo publikacijo z naslovom Future skill needs in Europe: critical labour force trends, ki predstavlja najnovejše rezultate o potrebnih spretnostih in napoveduje povpraševanje. 
Malteški predsedstvo EU: doseganje visoke kakovosti izobraževanja za vse

20.01.2017

Malta, ki je prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije 1. januarja 2017, se v svojih prizadevanjih na področju izobraževanja osredotoča na doseganje visoke kakovosti izobraževanja za vse s poudarkom na vključenosti ne glede na raznolikost (Inclusion in Diversity). Njen namen je, da v času njenega predsedovanja Svet EU pripravi sklepe o tej temi. 

Več si lahko preberete na spletni strani Cedefopa in v programu predsedovanja (Programme of the Maltese Presidency of the Council of the European Union).
Naročite se na Erasmus+ novičnik

20.01.2017

V letošnjem letu program Erasmus (z letom 2014 Erasmus+) praznuje 30-letnico. Ob jubileju je Evropska komisija oblikovala posebno spletno stran (slovenska različica), kjer se lahko naročite na Erasmus+ novičnik. Pošiljati ga bodo začeli februarja. Naročniki biltena, ki bo objavljen samo v angleščini, bodo v njem našli informacije o razpisih, novicah in dogodkih, nasvete in namige o Erasmusu+, druge življenjske izkušnje, ki jih prinaša Erasmus+, ipd.
Izšla je zimska številka angleških e-Novičk

20.01.2017

Vabimo vas k prebiranju zimske številke e-Novičk v angleškem jeziku (e-Novičke Winter 2016), v katerih partnerjem po svetu poročamo o projektih ACS in predstavljamo dejavnosti izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja v Sloveniji, ki smo jim posvečali ustvarjalno energijo in zagon v drugi polovici lanskega leta.

Veseli bomo, če boste novičke delili tudi s svojimi tujimi partnerji. Želimo vam prijetno branje!

Arhiv angleških izdaj glasila najdete tukaj.
Ponujamo vam priložnosti za nova znanja

19.01.2017

Želite nadgraditi svoje znanje? Kliknite na naš portal Kam po znanje na https://pregled.acs.si in izberite med več tisoč izobraževalnimi programi za odrasle, ki vam jih ponujajo izvajalci izobraževanja v času spomladanskih vpisov. Na portalu so vam na voljo tudi druge koristne informacije o možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja, aktualne novice s področja izobraževanja ter zanimive spletne povezave.

Zbrane informacije na portalu Kam po znanje naj bodo v pomoč pri iskanju novega znanja!


 
Zanimiv intervju z Alanom Tuckettom v reviji Elm

19.01.2017

Sodelovanje s partnerji iz Združenega kraljestva je imelo v dejavnostih Andragoškega centra Slovenije in drugih ustanov po Sloveniji pomembno vlogo. O tem, kako bo njihov izstop iz Evropske unije vplival na izobraževanje odraslih, se je Kevin Campbell-Wright pogovarjal z Alanom Tuckettom.

Vabimo vas, da preberete intervju v reviji Elm (UK adult education needs courses on Brexit).
Knjižnice lahko pomagajo pri spodbujanju razvoja pismenosti!

18.01.2017

Z zagotavljanjem različnih dejavnosti in virov (bodisi v tisku bodisi na spletu) za vse starostne skupine in vse ravni pismenosti, knjižnice lahko veliko prispevajo k podpiranje bralne kulture in razvoju pismenosti prebivalstva.

To je potrdil tudi UNESCOV Inštitut za vseživljenjsko učenje (UIL). Izdal je poročilo o tem, kako lahko knjižnice pomagajo pri spodbujanju razvoja pismenosti  na nacionalni ravni. Vključuje tudi priporočila za oblikovalce politik, med drugim so to vključiti knjižnice v politični dialog pri razvijanju pismenosti, omogočiti knjižnicam, da prispevajo k opismenjevanju okolja, institucionalizirati profesionalizacijo in vlagati v stalno usposabljanje knjižničnega osebja ter uporabiti podatke, ki jih knjižnice zagotavljajo, za boljšo informiranost ustvarjalcev politike in za usklajevanje prizadevanj za večanje pismenosti različnih interesnih skupin.

Knjižnice so lahko odlični partnerji pri ozaveščanju o pomembni vlogi posameznika ter njegovega ožjega in širšega okolja pri razvijanju pismenosti tako pri otrocih kot pri odraslih. Ponujajo vire za mlade in odrasle na vseh ravnem pismenosti, podpirajo pa tudi odrasle z manj razvitimi spretnostmi.

Poročilo je dostopno tukaj.
Objavljen je povzetek poročila gospodarskih in socialnih stroških nizko kvalificiranih odraslih v EU

18.01.2017

Vabimo vas k ogledu povzetku poročila (Executive summary), ki ga je pripravil Cedefop o gospodarskih in socialnih stroških nizko kvalificiranih odraslih v Evropski uniji. Študija z naslovom Vlaganje v spretnosti se splača (Investing in skills pays off: the economic and social cost of low-skilled adults in the EU) bo v celoti objavljena v tem letu. Rezultati poročila jasno kažejo potencialne koristi (morebitne) javne politike, katere cilj je zmanjšati delež nizko kvalificiranih odraslih v EU v naslednjem desetletju.
Marca bo Unescov svetovni forum o globalnih vidikih državljanske vzgoje

18.01.2017

Svetovni forum Unesca o globalnih vidikih državljanske vzgoje (Global Forum on Global Citizenship Education – GCED), ki poteka vsaki dve leti, je edinstven globalni dogodek, posvečen ključnim vprašanjem politike GCED in pregledu trendov in dobrih praks na tem področju. 3. Forum, ki bo od 6. do 10. marca 2017v kanadski Ottawi, bo potekal takoj po preglednem srečanju o globalnem akcijskem načrtu izobraževanja za trajnostni razvoj (The Global Action Programme on Education for Sustainable Development – GAP on ESD).
Pedagoško-andragoški dnevi – PAD 2017

18.01.2017

Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani v letošnjem študijskem letu za svoje diplomante organizira Pedagoško-andragoške dneve – PAD 2017, ki bodo 26. januar 2017 na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Tema strokovnega dogodka je Migracije in izobraževanje. Vsebinsko opredelitev, okvirni program in druge informacije o dogodku so objavljene na spletni strani http://www.pad.si
Na dogodku sodeluje tudi naš center, in sicer bo dr. Natalija Vrečer predstavila prispevek z naslovom Kultura, izobraževanje odraslih, migranti.

Prijavite se lahko prek spletne povezave do 20. januarja 2017.
Izšel je zbornik Andragog pri učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami

17.01.2017

Andragoško društvo Slovenije je 17. januarja 2013 v prostorih Pedagoške fakultete v Ljubljani organiziralo posvet o vlogi in položaju andragoga ter specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ali specialnega in rehabilitacijskega andragoga pri učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami.

Aktualnost te problematike se je zrcalila v sorazmerno velikem številu udeležencev, ki so prišli iz specialnopedagoških ustanov in ustanov za izobraževanje odraslih, društev, pedagoških fakultet in filozofske fakultete ter centra za rehabilitacijo. Enajst prispevkov z različnih področij in skupin učečih se s posebnimi potrebami je bila podlaga za razpravo udeležencev, ki je sledila. Vsebinsko sta bila zajeta dva vidika: učne in izobraževalne potrebe učečih se s posebnimi potrebami ter vloga izvajalca učne in izobraževalne dejavnosti.

Vabimo vas, da preberete zbornik Andragog pri učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami. Poleg prispevkov s posveta prinaša pomembne ugotovitve in predloge, ki dajejo upanje, da bo na tem področju mogoče narediti pomembne in uspešne korake naprej.
Nova Cedefopova raziskava o zgodnjem opuščanju izobraževanja in usposabljanja

17.01.2017

Raziskava z naslovom Leaving education early: putting vocational education and training centre stage obravnava pojav zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja ter ukrepe poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki prispevajo k zmanjšanju tega problema. 

Raziskava je objavljena v dveh delih. Prvi zvezek (Volume I: investigating causes and extent) obravnava kvantitativne podatke, da bi bolje razumeli obseg zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja. Analizira mehanizme za spremljanje predčasnega opuščanja šolanja na nacionalni in evropski ravni; preučuje poklicno izobraževanje in usposabljanje in posamezne dejavnike trga dela ter tiste dejavnike v zvezi s posameznikom in njihovim družinskim ozadjem, ki prispevajo k temu pojavu. 

Drugi del (Volume II: evaluating policy impact) obravnava ukrepe na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki prispevajo k reševanju zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja –  bodisi s preprečevanjem osipa in / ali s ponovno vključitvijo v izobraževanje in usposabljanje.

                  
EAEA pripravlja v septembru usposabljanje za mlajše zaposlene v izobraževanju odraslih

17.01.2017

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (European Association for the Education of Adults – EAEA) bo tudi letos organiziralo usposabljanje mlajših zaposlenih v izobraževanju odraslih (Younger Staff Training). Večdnevno usposabljanje, ki bo od 19. do 22. septembra v Bruslju, med drugim vključuje predstavitve evropskih politik izobraževanja, predstavitev združenja, civilno družbo in njihove zagovorniške dejavnosti, obiske evropskih ustanov in srečanja z uradniki, povezovanja med izobraževalci odraslih iz različnih evropskih držav in predstavitve položaja izobraževanja odraslih v teh državah. 

Infografika prikazuje vse, kar morate vedeti o usposabljanju za evropske strokovnjake za izobraževanje odraslih.
Zadnja lanska številka revije Journal of Vocational Education & Training

16.01.2017

Izšla je še zadnja lanska številka revije Journal of Vocational Education & Training. V njej si preberite prispevke o zanimivih temah s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja, med drugim o osipnikih v Švici in o inovativnem vedenju učiteljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Več pa si lahko preberete tudi v publikaciji, ki je na voljo v naši knjižnici.
Nova poročila držav predstavljajo stanje izobraževanja odraslih v Evropi

16.01.2017

Publikacija Izobraževanje odraslih v Evropi 2016 – pogled civilne družbe (Adult Education in Europe 2016 – A Civil Society View) združuje podatke, zbrane iz 37 državah članic Evropskega združenja za izobraževanje odraslih – EAEA. V predgovoru je poudarjeno, da ne gre za znanstveno analizo, ampak za posnetek stanja, kot ga vidijo članice EAEA v svojih državah in organizacijah.

Razvoj izobraževanja odraslih v Sloveniji v letu 2016 je opisan na straneh 54 in 55. Zagotavljanje kakovosti, svetovanje in priznavanje predhodnega znanja so ponavljajoče teme v slovenskem poročilu.

Vabimo vas k branju publikacije v formatu Issuu. Tiskano različico lahko naročite tukaj. 
Prenovljen spletni prikaz CMEPIUS statistik

16.01.2017

Na CMEPIUS-u so prenovili spletni prikaz statistik, kjer lahko poleg podatkov za program Vseživljenjsko učenje, najdete tudi razpoložljive statistike za program Erasmus+ ter program NFM/EGP. V statistikah boste našli razpoložljiva in porabljena sredstva, število sodelujočih posameznikov in organizacij. Podatke lahko iščete po področjih izobraževanja, po posameznih akcijah, letih sodelovanja, državah itd.

Spletna stran statistik je na voljo tukaj.
Mednarodni seminar o vlaganju v izobraževanje

16.01.2017

V ponedeljek in torek, 16. in 17. januarja, se bo v Ljubljani odvil zadnji seminar v okviru projekta Vlaganje v izobraževanje: krepitev vloge učiteljskih sindikatov v procesih evropskega semestra pri vprašanjih izobraževanja in usposabljanja (Investing in Education: Strengthening the involvement of teacher trade unions in the European Semester on education and training), ki ga v sodelovanju s SVIZ-om pripravlja Evropski sindikalni odbor za izobraževanje (European Trade Union Committee for Education – ETUCE). Na tokratnem dogodku bodo sodelovali predstavniki učiteljskih sindikatov iz Albanije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Danske, Hrvaške, Romunije, Slovenije, Srbije in Velike Britanije.

Za dosego ciljev, ki so si jih zadale države Evropske unije, zapisanih v strategiji Evropa 2020 (Europe 2020 strategy) in ostalih ključnih dokumentih, je Evropska komisija predlagala nov način spremljanja in poročanja na ravni EU in za vsako državo članico. Leta 2010 je predstavila t. i. evropski semester (The European Semester), katerega cilj je uskladiti poročanje držav članic o ukrepih in načrtih za proračunske, makroekonomske in strukturne reforme. V zadnjih letih evropski semester vse bolj pridobiva na veljavi in pomembnosti, saj ima vse pomembnejši vpliv na to, kar se dogaja v izobraževanju. Kot letni cikel usklajevanja ekonomskih in fiskalnih politik v EU evropski semester vse bolj vpliva tudi na nacionalne izobraževalne politike, zlasti skozi letna priporočila za posamezne države (Country specific recommendations) na področju izobraževanja in usposabljanja, zato je pomembno, da se sindikati s področja izobraževanja natančneje podučijo o tem procesu, da bi se lahko aktivneje vključili v njegove aktivnosti in v njem uveljavljali svoje interese. In prav temu je namenjeno tokratno srečanje.

Več o ljubljanskem seminarju lahko preberete tukaj.
Konferenca Nove tehnologije v izobraževanju 2017 v Beogradu

16.01.2017

British Counci že četrto leto zapored organizira konferenco o novih tehnologijah v izobraževanju (New Technologies in Education 2017). Namen konferenčnega in sejemskega dogodka, ki bo v  Belexpocentru in prostorih Holiday Inn hotela v Beogradu od 9. do 11. februarja, je izboljšati kakovost izobraževanja v tem delu sveta z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

V treh dneh bodo udeleženci lahko prisluhnili več kot 120 predavateljem iz regije in Velike Britanije, ki bodo delili svoje izkušnje in ideje. Na sejmu bodo imeli priložnost videti in uporabljati izdelke in storitve več kot 50 mednarodnih podjetij, ki bodo predstavili svoje tehnološke rešitve.

Več lahko najdete na spletni strani dogodka: http://www.britishcouncil.rs/en/new-technologies.
Mariborska univerza sodeluje pri razvoju inovativnih oblik tečajev podjetništva za odrasle

14.01.2017

Univerza v Mariboru se je vključila v mednarodni projekt na temo izobraževanja odraslih. V okviru projekta Let’s Guide, ki bo potekal do avgusta 2018, bo skupina strokovnjakov iz šestih držav pripravila inovativno obliko tečaja, na katerem bodo odrasli brezposelni lahko pridobivali praktično znanje s področja podjetništva.

Glavni rezultat projekta bo inovativna metodologija e-učenja, ki bo razvila temeljne in prečne kompetence s področja podjetništva pri odraslih. Projekt Let's Guide (program Erasmus) koordinira švedska nevladna organizacija Foxpopuli s sedežem v Eslövu, vključenih pa je še pet partnerjev. V projektu poleg mariborske univerze in koordinatrorja sodelujejo še organizacije FyG Consultores iz španske Valencie, ERIFO iz Rima, Crystal Clear Soft iz Aten in Euro Lider iz poljskega Lublina.

V projektu bodo na podlagi analize stanja v sodelujočih državah poskušali izdelati interaktivno spletno orodje, ki bo posamezniku pomagalo pri samostojni podjetniški poti. Poleg informacij o nujno potrebnih postopkih in korakih v samostojnem podjetništvu bo med drugim vseboval tudi zgodbe in priporočila že uspešnih podjetnikov ter druge spodbude. Pripomoček bo na voljo večinoma v vseh šestih jezikih in prosto dostopen na svetovnem spletu.
V začetku marca bo 11. Festival učečih se odraslih na Irskem

12.01.2017

Festival učečih se odraslih na Irskem bodo letos organizirali med 6. in 10. marcem. Posvečen bo temi Moč in radost učenja (The Power and Joy of Learning). S festivalom praznujejo dosežke učečih se odraslih, svoje delo pokažejo izvajalci različnih izobraževalnih programov za odrasle, izobraževanje odraslih pa skušajo vključiti v izobraževalne politike.

V zadnjem desetletju je festival, ki ga usklajuje AONTAS (Nacionalna organizacija za izobraževanje odraslih), postal trdna stalnica na koledarju učenja odraslih z dogodki (informacijski sestanki, delavnice, predavanja, manjši shodi ljudi, ki se radi učijo, ipd.), ki potekajo po vsej državi.

Kaj vse pripravljajo letos, boste našli na spletni strani Festivala.
Povabilo na 9. Informativo

12.01.2017

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bo 27. in 28. januarja 2017 med 9. in 18. uro sejem izobraževanja in poklicev Informativa. Prireditev ponuja pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini – od srednjih šol do visokošolskih in podpiplomskih programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih tečajev, vseživljenjskega učenja itd. Organizatorji želijo obiskovalcem na enem mestu predstaviti še druge pomembne informacije, povezane z izobraževanjem, in sicer: kje in kako lahko pridobijo štipendijo, kako lahko uredijo bivanje v obdobju šolanja, katera podjetja ponujajo prakse in katera (prve) zaposlitve, kateri poklici obetajo, kako študirati ipd. Več informacij o brezplačni prireditvi najdete na spletni strani http://www.informativa.si.

V okviru Informative bo 27. januarja potekala tudi že 6. Poslovna informativa. Na enodnevnem konferenčnem dogodku bodo ustvarili stičišče med posamezniki, ki se želijo strokovno in poslovno razvijati, iščejo rešitve za hiter in kakovosten razvoj podjetja in delovnega okolja ter si želijo povezovanja in sodelovanja z drugimi podjetji in podjetniki. Več informacij o prireditvi najdete na spletni strani http://www.informativa.si/poslovnainfo.
Nacionalno desetletje pismenosti za dvig pismenosti in izobrazbe odraslih v Nemčiji

11.01.2017

28. novembra 2016 so nemška federacija in zvezne države uradno začele Nacionalno desetletje pismenosti in osnovnega izobraževanje 2016 do 2026 (Nationale Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung 2016 bis 2026). Nacionalno desetletje pismenosti temelji na spoznanjih Nacionalne strategije za pismenost in osnovno izobraževanje odraslih (Nationale Strategie für Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener), njen cilj pa je dvigniti raven pisnih kompetenc in ravni izobrazbe odraslih v Nemčiji.

Za uresničitev tega cilja bo potrebno povišati raven udeležbe odraslih v vseživljenjskem učenju, ugotavljajo v Nemčiji. Med ukrepi pa je pomembno mesto namenjeno tudi širitvi raziskovalne dejavnosti na tem področju. Da bodo lahko pravilno usmerili ukrepe, bodo podrobneje raziskali distribucijo in razloge za funkcionalno nepismenost. Za tak pristop so se zedinili vsi deležniki na področju izobraževanja odraslih, soglasno pa so izjavo o načelih desetletja pismenosti podpisali člani stalne konference ministrov za izobraževanje in kulturo vseh dežel (Kultusministerkonferenz).

Strategija je povezala široko paleto deležnikov, med drugimi tudi lokalne skupnosti (Kommunen), sindikate, religije, zvezno agencijo za zaposlovanje (Bundesagentur für Arbeit) in ljudske univerze (Volkshochschule).

Vabimo vas, da si ogledate dokument (Grundsatzpapier zur Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung), v katerem je Nacionalno desetletje pismenosti in osnovnega izobraževanja opredeljeno.
Usposabljanje o uvajanju prostovoljskega dela v javne zavode

09.01.2017

Slovenska filantropija pripravlja usposabljanje, ki bo odgovorilo na vprašanji, kako pripraviti javni zavod na prostovoljsko delo in kako voditi prostovoljce. Usposabljanje, ki bo v torek, 31. januarja 2017, med 9. in 16. uro, je namenjeno mentorjem in organizatorjem prostovoljstva v javnih zavodih.

Več informacij o usposabljanju, prijavnico in kontaktni obrazec najdete na spletni strani.

 
Zadnja številka Sodobne pedagogike za leto 2016

09.01.2017

V zadnji številki leta 2016 revija Sodobna pedagogika najdemo prispevke s področja predšolske vzgoje, osnovnega izobraževanja, priložnostnega učenja in tudi poklicnega izobraževanja. Beremo lahko tudi o izobraževanju na domu v Sloveniji pa tudi o praktičnem izobraževanju študentov s posebnimi potrebami v delovnih procesih.

Izvod je na voljo tudi v naši knjižnici.
Leto 2017 – mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj

09.01.2017

Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2017 razglasila za mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj. Resolucija (A/C.2/70/L.5/Rev.1), ki je bila sprejeta 4. decembra 2015, prepoznava pomen mednarodnega turizma s poimenovanjem mednarodnega leta trajnostnega turizma za razvoj in spodbuja k boljšemu razumevanju in večjemu zavedanju bogate dediščine različnih civilizacij s ciljem večjega spoštovanja različnih kultur, s čimer prispeva h krepitvi miru po svetu.

»To je edinstvena priložnost za turistični sektor, da prispeva k trajnostnemu razvoju tako na področju gospodarstva kot tudi sociale in okolja,« je ob tej priložnosti dejal generalni sekretar Svetovne turistične organizacije Taleb Rifai. 

Več informacij je na voljo na spletni strani mednarodnega leta.
Kako zdravje in zadovoljstvo z življenjem vplivata na izobraževanje?

05.01.2017

Na spletišču OECD iLibrary je v poročilu Kazalniki o izobraževanju v središču (Education Indicators in Focus) objavljeno tematsko poročilo, v katerem avtor, s pomočjo podatkov iz raziskave PIAAC ugotavlja kako zdravje in zadovoljstvo z življenjem vplivata na izobraževanje. 

Ugotovitve, ki jih avtor razvija v poročilu, si preberite tukaj.
Pregled razvoja na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi

05.01.2017

Evropska komisija (EK) je konec prejšnjega leta objavila letni pregled razvoja na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi. Pregled razvoja prikazuje spodbudne rezultate, saj le ti kažejo na večjo zaposlenost, manj revščine in spreminjajoči se svet dela. Ustvarjenih je bilo namreč okrog tri milijone delovnih mest, kar pomeni, da je zaposlenost narasla in revščina upadla. Vendar  je brezposelnost kljub temu še naprej visoka, pri čemer obstajajo med državami članicami velike razlike. Trgi dela in družbe se bodo morali prilagoditi novim oblikam dela.

Letošnje poročilo o pregledu razvoja na področju zaposlovanja in socialnih zadev se je osredotočilo predvsem na zaposlovanje kot sredstvo za boj proti revščini, digitalizacijo in spreminjajoči se svet dela, vlogo socialnega dialoga, razlike med državami članicami in vključevanje beguncev na trg dela.

Sporočilo EK najdete tukaj.
Leto izobraževanja odraslih v Evropi

04.01.2017

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (European Association for the Education of Adults – EAEA) skupaj s svojimi članicami, med katerimi je tudi ACS, praznuje leto 2017 kot Leto izobraževanja odraslih v Evropi. S temo Moč in radost učenja (The Power and Joy of Learning) bomo obeležili vpliv in koristi izobraževanja odraslih.

Slovenija se bo vključila v kampanjo, katere namen je pokazati, kako z izobraževanjem odraslih izboljšati življenje in možnosti državljanov v Evropi tako na osebni kot profesionalni ravni, s promocijskim projektom Teden vseživljenjskega učenja – TVU. 

Več lahko preberete na spletni strani EAEA.


 
Zadnja številka Andragoških spoznanj v letu 2016

04.01.2017

Uporaba novih tehnologij v izobraževanju je tema zadnje številke revije Andragoška spoznanja za leto 2016. "E-izobraževanje je oblika izobraževanja, ki je prisotna vsepovsod," je Marko Radovan napisal v uvodniku številke, in dodaja, da v stroki prevladuje prepričanje, da je uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraževanju "prispeva h kakovosti poučevanja, motivaciji učencev in trajnejšemu znanju".

V številki lahko beremo o spremenjeni pedagoški praksi z uporabo IKT, o sprejemanju IKT, ponudbi e-izobraževanja v Sloveniji med letoma 2006 in 2015, svoje mesto pa so dobili tudi Wikiji v izobraževanju. Več si preberite v reviji.

Izvod je na voljo tudi v naši knjižnici.
Nova številka Mednarodne revije za management, znanje in učenje

04.01.2017

Izšla je druga številko Mednarodne revije za management, znanje in učenje (The International Journal of Management, Knowledge and Learning).

Namen revije je, da bi skupaj z raziskovalci, praktiki, podjetji, izobraževalnimi in drugimi sektorji zagotavljali napredna znanja s področja managementa. Spodbuja tudi izmenjavo najnovejših raziskav, primerov, idej in razprav z omenjenega področja. Izhaja v angleščini s povzetki v slovenščini.

V novi številki reviji si lahko preberete o razumevanju dejavnikov neformalnega učenja na delovnem mestu ter uporabe teorije virov v praksi. V nadaljevanju najdete članek o prepoznavanju sociološko-kulturnih dejavnikov, ki vplivajo na uporabo prosto dostopnih izobraževalnih virov v lokalnih javnih upravah. Pišejo tudi o spretnostih in učnih stili zaposlenih v inovativnih podjetjih ter o sodobnih prilagodljivih modelih za profil izseljencev. V reviji najdete tudi prispevek, ki predstavlja poskus analize vzorca sprejemanja mobilnih bančnih storitev med bančnimi strankami v Indiji. V zadnjem prispevku, pa so zanimiva dejstva o vplivu medijev na okoljsko vedenje potrošnikov.

Revija je dostopna tukaj.
Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle

03.01.2017

V Uradnem listu Evropske unije so 24. decembra izšla Priporočila Sveta z naslovom Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle.
Združitev dveh javnih skladov – Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

03.01.2017

S 1. 1. 2017 se je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije pridružil k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu RS, ki od pripojitve dalje uporablja novo ime: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.

Z dnem vpisa pripojitve v sodni register novi sklad prevzame vse pravice in obveznosti, nedokončane zadeve, dokumentacijo in arhivsko gradivo ter se v pravnem prometu šteje kot njegov univerzalni pravni naslednik, kar vključuje tudi prenos vseh štipendijskih razmerij ter z njimi povezanih pravic in obveznosti. 

Kontaktni podatki za stranke ostajajo nespremenjeni, prav tako lokacija poslovnih prostorov.
Pogledi CPI o razvoju poklicnih spretnosti

03.01.2017

Izšla je nova številka biltena za spodbujanje razvoja v poklicnem in strokovnem izobraževanju Pogledi, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje.

V njem si lahko preberete o različnih razmišljanjih o razvoju poklicnih spretnosti. V nadaljevanju najdete konkretne podatke o potrebah po poklicnih spretnostih ter njihovi ponudbi na trgu dela.

Elektronska izdaja je na voljo tukaj, za tiskano izdajo pa pišite na info@cpi.si.
Glasilo CONFINTEA VI

22.12.2016

Izšla je 15. številka glasila CONFINTEA VI. Najnovejša izdaja e-biltena prinaša opis dejavnosti, ki so potekale od septembra do decembra.

Objavljene so naslednje novice:
Voščilo

22.12.2016

Statøpis – Statistični pregled Slovenije 2016

21.12.2016

Statøpis je publikacija, s katero Statistični urad RS želi približati statistiko najširši javnosti. Letos ga izdajajo že tretjič. Osvežili so ga z novimi barvami in infografikami.

V publikaciji najdete najzanimivejše in najaktualnejše podatke, prikazane v tabelah in grafikonih, ki so s kratkimi komentarji povezani v tematske zgodbe. Vseh je 22, ena je namenjena tudi izobraževanju.

Publikacijo najdete tukaj.
Najnovejša tema Elm je nacionalizem

21.12.2016

Tema decembrske brezplačne spletne revije o vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih Elm (European Lifelong Learning Magazine) je nacionalizem. Prvi članki so objavljeni, prihajajo novi, zato obiščite spletno stran Elm in jih preberite.

Ena prvih objav je kolumna Katarine Popović z naslovom Adult education – everyone’s lover?, v kateri se sprašuje, ali je izobraževanje odraslih nedolžna spremljevalka preteklih dogodkov na nemirnem Balkanu ali pa je močan instrument, ki se uporablja tako za dobro kot slabo?

Temi neslednjih dveh številk sta:

 • Nove oblike državljanstva in izobraževanje odraslih (februarska številka),
 • Izobraževanje odraslih in klimatske spremembe (izide maja).
Evropska sredstva za krepitev kompetenc starejših zaposlenih in spodbujanje podaljševanja delovne aktivnosti

21.12.2016

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za program »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile 2016–2020«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo programa, znaša slabih 30 milijonov evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 80 odstotkov oziroma skoraj 24 milijonov evrov.

Program, ki se bo izvajal do leta 2022, prinaša vrsto aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi kompetenc starejših zaposlenih, ozaveščale o negativnih demografskih trendih in potrebnih prilagoditvah nanje ter zagotavljale podporo delodajalcem za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo.

Objavljeni bodo trije javni razpisi, kjer bodo podjetja lahko pridobila sofinanciranje usposabljanj za krepitev kompetenc starejših (cilj je vključiti 12.500 starejših zaposlenih). Objavljena pa bosta tudi pilotna projekta (vključenih 50 podjetij), v okviru katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela. 

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.
Razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov

20.12.2016

Urad Vlade RS za komuniciranje je objavila Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2017.

Na podlagi razpisa vsako leto finančno podprejo izbrane informativno-komunikacijske in izobraževalne projekte nevladnih in humanitarnih organizacij. Nevladne organizacije z inovativnimi pristopi zagotavljajo učinkovito komuniciranje vsebin in doseganje ciljnih javnosti ter prispevajo k spodbujanju javne razprave in demokratičnemu dialogu. Za sofinanciranje projektov ima Urad na voljo 90.000 EUR. Rok za oddajo vlog je 17. januar 2017.

S tem razpisom vabijo k prijavi projektov, ki bodo obravnavali:

 • spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov,
 • boj proti trgovini z ljudmi.

Več o razpisu najdete tukaj.
Prvi evropski teden poklicnih spretnosti je končan

20.12.2016

Na zaključni slovesnost, ki je bila v petek, 9. december 2016, se je zbralo približno 600 predstavnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podjetij, socialnih partnerjev, gospodarskih zbornic, civilne družbe, raziskovalnih organizacij in drugih deležnikov.

Na prireditvi je Marianne Thyssen, evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile, podelila deveta nagrad za izjemne in inovativne predstavitve (zaključni govor). Namen nagrad ni izpostaviti absolutno najboljše, temveč pokazati dobre primere v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter motivirati, navdihniti in predstaviti prednosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Kdo so nagrajenci, si lahko ogledate tukaj.
Mednarodni projekt Svetovanje odraslim v izobraževanju – prvi del evalvacije (GOAL)

19.12.2016

Andragoški center Slovenije je partner v triletnem mednarodnem projektu Svetovanje odraslim v izobraževanju – GOAL (Guidance and Orientation for Adult Learners, 2015–2018), ki deluje v okviru projekta Erasmus+. Nosilec projekta v Sloveniji je Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, drugi partner pa Center RS za poklicno izobraževanje. Poleg Slovenije v projektu sodelujejo še partnerji iz Belgije (koordinatorji projekta), s Češke, z Islandije, Nizozemske, iz Litve in Turčije (tihi partner). 

Cilj projekta je izboljšati možnosti svetovanja za manj izobražene odrasle v vseh partnerskih državah, kar bo prispevalo k povečanju vključenosti v vseživljenjsko učenje ter s tem tudi k večji socialni vključenosti in mobilnosti na trgu dela.

Oktobra se je zaključila analiza prve faze projekta po štirih tematskih sklopih: svetovalni proces, partnerstvo oz. mreženje, uporaba svetovalnih pripomočkov in kompetence svetovalca.
Poročila vseh sodelujočih držav, tudi za Slovenijo in skupno poročilo (Cross-country wave 1 Report) so dostopna na spletni strani projekta.
Zadnja letošnja številka e-Novičk Andragoškega centra Slovenije

19.12.2016

Le klik od vas je zadnja letošnja številka e-Novičk našega centra, ki razkriva, da nam tudi proti koncu leta nikakor ni dolgčas. Med drugim v tokratni številki ne spreglejte:

Prvi zapisi ob rob konferenci EU o spretnostih odraslihEvropska komisija je organizirala konferenco o spretnostih odraslih z naslovom Adult Skills: Empowering people, na kateri se je večkrat postavilo tudi vprašanje, kaj je novega …

Projekt RESHAPE: Izobraževanje in usposabljanje za migrante in begunceV večkulturni Evropi in Sloveniji se tudi izobraževanje odraslih odziva na migrante in begunce ter socialne in kulturne izmenjave …

Med primeri dobrih praks pri Uresničevanju EPUO tudi trije slovenski!Kar trije primeri dobrih praks projekta EPUO so svoje mesto našli v novi publikaciji Evropske komisije …

Ali lahko izobraževanje spremeni družbo?Odgovor nikakor ni lahek, vendar pa si ga moramo ves čas zastavljati, na kar je opozoril Michael Apple, ki je v začetku decembra predaval v Ljubljani …

Oziramo se nazaj in stopamo naprejLeto, ki se izteka, je na EPALE zaznamovalo 19 tematskih aktivnosti, ki so povezale področje izobraževanja odraslih in aktualne teme posameznih mesecev …

 

Z vami bomo tudi prihodnje leto, ko boste prav tako lahko tudi vi delili svoje novičke, mnenja, znanja in izkušnje. Vabimo vas, da svoje prispevke pošljete do 6. januarja 2017 na e-naslov e-novicke@acs.si. Pri tem prosim upoštevajte Navodilo za pisanje člankov v e-Novičkah. Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.

 

Želimo vam lepe praznične dni in srečno v novem letu!
Znani so dobitniki Priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih 2016

16.12.2016

Komisija za izbor dobitnikov Priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih je zasedala 1. decembra 2016. Sprejela je sklep, da priznanja za leto 2016 prejmejo: trije dobitniki v prvi kategoriji (učeči se posamezniki): Zlatan Čordić iz Ljubljane, Vinko Hlebš iz Tržiča in Janja Urbiha iz Starega trga pri Ložu dobitnik v drugi kategoriji (učeča se skupina): Mladi prostovoljci izvajalci aktivnosti v Medgeneracijskem središču Zagorje ob Savi ter en dobitnik v tretji kategoriji (ustanove/podjetja/lokalne skupnosti): Ustanova Hiša eksperimentov iz Ljubljane.

Več o dobitnikih in priznanjih najdete na spletni strani TVU

Priznanja bodo podeljena na Nacionalnem odprtju TVU v petek, 12. maja 2017 v Trbovljah.
EAEA predlaga politiko na področju učenja in spretnosti odraslih v Evropi

14.12.2016

EAEA je izdala nov dokument (EAEA Policy Paper: Learning and Skills for Adults in Europe), ki vsebuje priporočila za učenje in spretnosti odraslih v Evropi, kjer želi izpostaviti pomen izobraževanja odraslih oblikovalcem politike in predstaviti priporočila za nekatera ključna področja. V nadaljevanju izpostavlja različne cilje in strategije, ki so rezultat evropskih in mednarodnih ustanov (OECD, UNESCO, Evropska komisija). Z uresničevanjem teh strategij se lahko prispeva h konkurenčnosti, socialni vključenosti,  aktivnemu državljanstvu in demokraciji, kot tudi osebnemu razvoju in zdravju posameznika.

EAEA v priporočilih poudarja, da je posebno pozornost potrebno nameniti učečim se, ki so težje dosegljivi, vrednotenju neformalnih spretnosti ter uresničevanju politike učenja odraslih.

V dokumentu je kot primer dobre prakse predstavljen naš projekt Teden vseživljenjskega učenja, kot najvidnejša promocija v Sloveniji na področju vseživljenjskega učenja, s katerim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema.

Celoten dokument je dostopen tukaj.
Vabilo na predstavitev ECVET

13.12.2016

Urad za razvoj izobraževanja v petek, 16. decembra, od 10.00 do 11.15 vabi na predstavitev o evropskem kreditnem sistemu v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET). Predstavitev bo potekala v prostorih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, v sejni sobi 503 na Kotnikovi 38.

Predstavili vam bodo priporočila o vzpostavitvi evropskega sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET), ki sta jih Evropski parlament in Svet leta 2009 sprejela z namenom, da se olajša potrjevanje in priznavanje  znanja, spretnosti in kompetenc, ki jih učeča se oseba pridobi z delom v tujini. ECVET je namenjen lažji prehodnosti med različnimi izobraževalnimi sistemi, priznavanju in prenosu poklicnih kvalifikacij med državami, s pomočjo opredeljenih učnih izidov pa se omogoča kvalitetno mednarodno mobilnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Predstavili bodo tudi uporabnost ECVET načel na nacionalnem nivoju, tako v izobraževalnem sistemu poklicnega in strokovnega izobraževanja kot v samih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja in v projektih mednarodne učne mobilnosti dijakov ter na področju izobraževanja odraslih.

Svojo udeležbo je potrebno potrditi na tanja.tastanoska@gov.si.

Več si lahko preberete tukaj.
Izid priročnika Z globalnim učenjem do globalnih ciljev

13.12.2016

Združene nevladne organizacije s področja globalnega učenja so pripravile priročnik Z globalnim učenjem do globalnih ciljev, ki cilje trajnostnega razvoja predstavlja tudi skozi perspektivo globalnega učenja in nakazuje možne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v večjih ali manjših skupinah.

Priročnik je namenjen tako učiteljem kot vsem tistim, ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem.Vsaka organizacija vključena v konzorcij projekta Z globalnim učenjem do globalnih ciljev, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, s svojega vidika predstavlja pogled na cilje trajnostnega razvoja.

Priročnik si lahko brezplačno prenesete v e-obliki, tiskani izvod pa lahko brezplačno naročite tudi na info@sloga-platform.org. 
Semafor mobilnosti v Evropi

12.12.2016

Katere države v Evropi zagotavljajo jasne informacije in smernice bodočim mobilnim študentom? Ali podpirajo udeležbo prikrajšanih učencev v programih mobilnosti? Ali so bili študenti z učenjem jezika v šoli dobro pripravljeni za mobilnost? Ali lahko dobijo nacionalne štipendije in posojila za študij v tujini? Ali se kvalifikacije, ki jih pridobijo v tujini, priznajo? To so nekatera vprašanja, na katera bo dajal odgovore Semafor mobilnosti (Mobility Scoreboard), ki sta ga za Evropsko komisijo razvili omrežji Eurydice (za visokošolsko izobraževanje) in CEDEFOP (za začetno izobraževanje in usposabljanje – IVET).

Pregled je nastal na podlagi programa Mladi in mobilnost, priporočil Sveta Evropske unije iz leta 2011, ki naj bi spodbujal države EU k ustvarjanju pozitivnega okolja za mobilnost učencev. Cilj programa je zagotoviti mladim več možnosti za udejanjanje svojih znanj in sposobnosti ter izboljšati delovanje in privlačnost evropskih univerz ter kvaliteto na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja v EU. 

Semafor mobilnosti vzpostavlja ogrodje za spremljanje  napredka evropskih držav pri promociji mobilnosti in odpravljanju ovir na tem področju. Na skupni spletni platformi si lahko ogledate dinamične zemljevide, ki prinašajo pogled na politično okolje, v katerem se odvija mobilnost mladih v Evropi. 

Omrežje Eurydice je izdalo poročilo z naslovom Mobility scoreboard: Higher Education background report, ki vsebuje šest kazalnikov s petih področij: informiranje in svetovanje, učenje tujih jezikov, prenosljivost štipendij in posojil, pomoč socialno ogroženim študentom ter priznavanje učnih izidov in kvalifikacij. Podatki iz poročila se nanašajo na študijsko leto 2015/16 in zajemajo 28 držav članic EU, Bosno in Hercegovino, Islandijo, Lihtenštajn, Črno goro, Norveško, Turčijo in Srbijo. 
Odbor za izobraževanje EP potrdil poročilo o programu Erasmus+

09.12.2016

Odbor za izobraževanje Evropskega parlamenta je pod vodstvom stalnega poročevalca dr. Milana Zvera 5. decembra potrdil njegovo poročilo o programu Erasmus+.

V poročilu, ki ga bo na plenarnem zasedanju marca 2017 obravnaval celoten parlament, je dr. Milan Zver preverjal, kako uspešno se program izvaja in priporočil določene izboljšave.

Na področju izobraževanja odraslih je med drugim predlagal ponovno uvedbo Grundtvig delavnic in uporabo imen za podprograme v povezavi z nazivom Erasmus+: na primer "Erasmus+ Grundtvig" za odrasle.
Izšla je 27. številka revije ECVET magazine

08.12.2016

Najnovejša številka revije ECVET (ECVET magazine 27) večino prostora namenja letnemu forumu ECVET, ki je bil 11. oktobra v Rimu.

Po uvodnem povabilu na prvi evropski teden poklicnih spretnosti, ki ga je napisal João Santos, iz Enote za poklicno usposabljanje in izobraževanje odraslih pri Generalnem direktoratu Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, sta ob že omenjenem natančnem poročilu s foruma ECVET objavljena še zapis o dunajski konferenci ekspertov ECVET, ki je bila 9. novembra in katere se je udeležila naša sodelavka, mag. Tanja Vilič Klenovšek, ter predstavitev rezultatov projekta ETL4ALL.
Podeljena Jabolka kakovosti 2016

08.12.2016

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je podelil nacionalna priznanja jabolka kakovosti 2016. Nagrado je najboljšim zaključenim projektom v evropskih programih izobraževanja in usposabljanje podelila ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, ki je nagrajenkam in nagrajencem čestitala ter izpostavila pomen internacionalizacije v povezavi s kakovostjo.

Nagrado v kategoriji Evropsko jezikovno priznanje; za prioritetno področje jezikom prijazna družba - priložnostno učenje jezika je prejela tudi naša partnerica Mestna knjižnica Ljubljana.

Ostali nagrajenci v posameznih kategorijah so:

 • Univerza v Novi Gorici za projekt »Norveški mehanizem in Univerza v Novi Gorici« (kategorija projekt Slovenskega štipendijskega sklada NFM in EGP)
 • Šolski center Postojna (kategorija Leonardo da Vinci Mobilnost v okviru programa Vseživljenjsko učenje)
 • Visoka šola za varstvo okolja Velenje (kategorija Erasmus Individualna mobilnost v okviru programa Vseživljenjsko učenje)
 • Osnovna šola Livada (kategorija Evropsko jezikovno priznanje; za prioritetno področje večjezične šole in razredi - sprejemanje raznolikosti v šolah)
 • Vrtec Tržič (kategorija eTwinning – Zlati kabel, starostna kategorija 4 – 11 let)
 • Osnovna šola Trbovlje (kategorija eTwinning – Zlati kabel, starostna kategorija 12 – 15 let)
 • Osnovna šola Litija (kategorija eTwinning – Zlati kabel, starostna kategorija 16 – 19 let)
 • ga. Katja Koprivnikar iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana (kategorija eTwinning – »novinec v eTwinningu«)
 • projektni tim eTwinnerjev iz Osnovne šole Litija (kategorija eTwinning – »Naj šolski tim«)

Vsem nagrajenkam in nagrajencem iskreno čestitamo.

Več si preberite tukaj.
Novembrsko glasilo ADEES

07.12.2016

Izšlo je novembrsko glasilo Andragoškega društva Slovenija. V glasilu si lahko preberete o dveh nalogah društva, o projektu Izobraževanje odraslih v moji občini, s katerim posegajo na temeljno področje izobraževanja odraslih v občinah,  in o projektu Gradimo mostove v izobraževanju odraslih, s katerim uspešno postavljajo mostove na področju izobraževanja odraslih do držav, nastalih po razpadu Jugoslavije.

V nadaljevanju najdete še veliko zanimivih člankov. Berete lahko o tem, kaj na primer vemo o učenju s podobami ali o izobraževanju za skupno dobro? V glasilu si lahko preberete tudi o beguncih in izobraževanju odraslih ter o okrogli mizi na temo inovativnost v visokem šolstvu...

V glasilu je najavljen izid dveh zanimivih strokovnih publikacij, in sicer doktorskega dela Življenjski prehodi pri osebah s posebnimi potrebami avtorice Alenke Golob in obsežne študije Zorana Jelenca Vseživljenjsko učenje in izobraževanje odraslih.

Celotno glasilo je dostopno tukaj.
Oblikovna prenova spletne strani študijskih krožkov

07.12.2016

Prvotna spletna stran študijskih krožkov je bila vzpostavljena leta 2007, zdaj pa smo jo tehnično in oblikovno prenovili. Našli jo boste na istem spletnem naslovu: http://sk.acs.si. Vsebinsko se bomo prenovi in dopolnitvam posvetili v letu 2017, več pozornosti pa bomo posvetili tudi promociji izvajalcev.

Prenovo spletne strani smo financirali iz sredstev evropskega projekta, v katerem smo študijske krožke najprej predstavili kot slovenski primer dobre prakse, trenutno pa njihove elemente vgrajujemo v nov izobraževalni program, ki bo predvidoma zaključen leta 2018. 

Vabimo vas, da obiščete spletno stran http://sk.acs.si.
Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja

07.12.2016

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2021, ki ga bo izvajal ACS.

Cilj projekta je razvoj strokovnih gradiv, programov in novih pristopov za izvajanje informativno svetovalne dejavnosti – ISIO, sodelovanje s socialnimi partnerji in deležniki ter izvajanje strokovnega svetovanja. Skupna vrednost projekta, v okviru katerega so ciljna skupina zaposleni, ki potrebujejo dodatno usposabljanje, znaša 500.000 EUR, od tega jih 400.000 prispeva Evropski socialni sklad. Projekt se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah.

Več lahko preberete tukaj.
Publikacija dobrih praks projekta EPUO

06.12.2016

Izšla je publikacije dobrih praks pri Uresničevanju prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO), v kateri so predstavljeni tudi trije slovenski primeri: motivacijski filmi, strokovni dogodki EPUO za razvoj temeljnih zmožnosti odraslih in Parada učenja.

Publikacija je prva različica zbirke dobrih praks nacionalnih koordinatorjev, saj si v prihodnje želijo izdati še več primerov dobrih praks.

Publikacija je dostopna tukaj.
Sodelujemo na konferenci o spretnostih odraslih v Bruslju

06.12.2016

Osrednji dogodek Evropskega tedna poklicnih spretnosti 2016, ki poteka ta teden po vsej Evropi, je konferenca o spretnostih odraslih z naslovom Spretnosti odraslih: Opolnomočenje ljudi (Adult Skills Conference – Adult Skills: Empowering people).

Dvodnevnega dogodka se v Bruslju udeležujejo  ključni deležniki iz vse Evrope, med njimi  tudi 11-članska slovenska delegacija. V današnjem popoldanskem delu v skupinah (program) bo naša sodelavka, mag. Zvonka Pangerc Pahernik, moderirala skupino, v kateri bodo govorili o tem, kako doseči in motivirati prikrajšane in nizko kvalificirane odrasle. Mag. Tanja Vilič Klenovšek pa bo v jutrišnjem dopoldanskem programu s predstavitvijo dobrih praks sodelovala v delavnici, kjer bo govora o dejavnikih, ki vplivajo na večjo vključenost odraslih (koordinaciji, partnerstvu, doseganju (outreach) in svetovanju).

Vabimo vas, da konferenco spremljate v živo: http://europa.clients.telemak.com.
Poročilo o strukturnih kazalnikih za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi

05.12.2016

Poročilo Eurydice Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2016 ponuja informacije, ki dopolnjujejo kazalnike, objavljene v rednem letnem poročilu Evropske komisije Pregled izobraževanja in usposabljanja 2016 (Education and Training Monitor 2016).


Poročilo vsebuje več kot 30 podrobnih strukturnih kazalnikov, prikaze, definicije, opise sistemov držav in kratke analize razvoja politik in reform na področju izobraževanja predšolskih otrok, doseganja temeljnih spretnosti, zgodnjega opuščanja izobraževanja, višjega in visokega šolstva ter zaposljivosti diplomantov. Poročilo zajema podatke iz 40 evropskih sistemov izobraževanja in usposabljanja. Referenčno leto je 2015/16.
Danes se začenja Evropski teden poklicnih spretnosti 2016

05.12.2016

Prvi festival s tem nazivom, ki poteka od 5. do 9. decembra, so si pod sloganom Odkrij svoj talent! zamislili v Direktoratu za zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost pri Evropski komisiji. Njegov namen je povečati privlačnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja za posameznike vseh starosti. To želijo doseči s predstavitvami kakovostnih primerov, zgodb učečih se in drugimi dejavnostmi, ki bodo potekale v Bruslju in državah članicah EU. Ta hip je prijavljenih 756 prireditev po Evropi. Pet dogodkov v teh dneh pripravljajo tudi v Sloveniji. Podrobnejše informacije najdete tukaj.

Prisluhnite nagovoru norveškega ministra za izobraževanje in raziskovanje Torbjørna Røea Isaksena, ki vas bo zagotovo navdihnil, da spremljate dogajanje na Evropskem tednu poklicnih spretnosti. Vabimo vas, da sledite strani na Facebooku in Twitterju.

 
Vabilo na okroglo mizo Kako znanstvena ustvarjalnost učiteljev koristi študentom

02.12.2016

DOBA Fakulteta vabi na okroglo mizo, ki bo v petek, 9. decembra 2016, ob 10. uri. Na njej bodo ugledni strokovnjaki spregovorili o nujnosti prenosa rezultatov znanstveno-raziskovalnega dela za kakovost pedagoškega dela.

Podrobnejše informacije o dogodku in prijavi nanj najdete na spletni strani DOBA Fakultete.
Forum o prostovoljstvu 2016: Beleženje in priznavanje kompetenc, pridobljenih s prostovoljskim delom

01.12.2016

Slovenska filantropija pripravlja ob mednarodnem dnevu prostovoljstva, 5. decembru, forum o prostovoljstvu. Namenjen je temi, ki je vse prevečkrat spregledana: vplivu prostovoljskega dela na prostovoljce, razvoj njihovih osebnih, socialnih in državljanskih kompetenc, s tem pa tudi krepitvi njihovih potencialov na področju zaposlovanja. 

Na forumu bodo predstavili:

 • sedanje stanje na področju beleženja kompetenc, razvitih s prostovoljskim delom;
 • dobro delujoče modele, ki se že uporabljajo za delo z določenimi ciljnimi skupinami;
 • pogled delodajalcev na neformalno pridobljene reference;
 • aktualne pobude za razvoj na tem področju;
 • ovire, s katerimi se sodelujoči sogovorniki soočajo.

Na dogodku bo sodelovala tudi sodelavka ACS-a, mag. Jasmina Mirčeva. Predstavila bo prikaz nekaterih rezultatov raziskave PIAAC o spretnostih odraslih in vlogi prostovoljstva.

Forum (program) bo v ponedeljek, 5 decembra 2016, od 8.30 do 16.30 v dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na Masarykovi 16 v Ljubljani. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani prostovoljstvo.org.
Predstavitev mednarodnih projektov in mrež CPI-ja

01.12.2016

Center RS za poklicno izobraževanje  CPI pripravlja v okviru Evropskega tedna poklicnih spretnosti 2016 (European Vocational Skills Week 2016), ki bo potekal v Bruslju od 5. do 9. decembra 2016, predstavitev aktualnih mednarodnih projektov in mrež CPI-ja.

Projekti bodo predstavljeni v petih tematskih sklopih: praktično usposabljanje z delom, razvoj novega znanja, spretnosti in kompetenc, preprečevanje socialne izključenosti, zagotavljanje kakovosti in mednarodne mreže. 

Vabljeni torej v petek, 2. decembra 2016, od 9. do 13. ure v veliko dvorano RIC (v pritličju). Več informacije dobite v vabilu in programu.
Podelitev nacionalnih nagrad jabolka kakovosti 2016

01.12.2016

V sredo, 7. decembra 2016, bodo v Hotelu Union ob 16. uri podelili nacionalna priznanja jabolka kakovosti 2016.

Letošnje leto je posebno, saj se tradicionalnim jabolkom v programu Vseživljenjsko učenje, pridružujejo tudi jabolka za program Slovenski štipendijski sklad, Evropsko jezikovno priznanje in nagrade Zlati kabel.

Priznanja za najboljše projekte oziroma pobude bodo podeljena v naslednjih aktivnostih:

 • Program Vseživljenjsko učenje – Leonardo da Vinci mobilnost
 • Program Vseživljenjsko učenje – Erasmus Individualna mobilnost
 • Program Erasmus+ – eTwinning
 • Program Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM
 • Evropsko jezikovno priznanje

Priznanja bo podelila ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič.
Strokovna podpora pri pridobivanju temeljnih kompetenc

30.11.2016

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016 – 2022, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Skupna vrednost projekta, znaša dobrih 833.000 evrov, od tega jih nekaj manj kot 667.000 prispeva Evropski socialni sklad.

S pomočjo projekta se bo razvijalo strokovne podlage, izobraževalni program ter gradiva in inštrumente, ki bodo prispevali k večji prepoznavnosti, boljši prilagojenosti potrebam odraslih ter kvalitetnejšemu izvajanju izobraževalnih programov za pridobivanje temeljnih zmožnosti nižje izobraženih in manj usposobljenih, s posebnim poudarkom na zaposlenih in starejših od 45 let. Pripravljalo se bo tudi strokovne podlage za umeščanje samoevalvacije izobraževanja odraslih v nacionalni referenčni okvir za kakovost ter razvoj programa usposabljanja, IKT orodja in novega učnega gradiva, ki pomenijo nadgradnjo dosedanjih dosežkov pri uveljavljanju samoevalvacije v izobraževanje odraslih.

Več si preberite tukaj.
Vabilo na usposabljanje Priložnosti medkulturnega sodelovanja

30.11.2016

Slovenska filantropija pripravlja usposabljanje Priložnosti medkulturnega sodelovanja, ki se  odziva na vedno bogatejšo kulturno raznolikost Evrope. Namenjeno je vsem prostovoljcem, ki se odmikajo od stereotipov in si prizadevajo za vključevanje ter odprto družbo.

Na usposabljanju boste osvetlili koncepte o pogledu na različne kulture (predsodki in stereotipi, (ne)obstoj ras, drugačnost in različnost, večkulturna in medkulturna družba...); ugotavljali, kaj spodbuja in kaj zavira integracijo tujcev in medkulturni dialog; raziskovali pomen in vpliv identitete, vrednot in prepričanj na vedenje posameznikov; spoznali in izkusili različne metode, primerne za delo v medkulturnih skupinah; odkrivali možne izvore konfliktov pri prostovoljskem delu z ljudmi iz različnih kultur ter iskali možnosti za reševanje le teh.

Na usposabljanje, ki bo v Ljubljani v torek, 13. decembra 2016, se lahko prijavite tako, da izpolnite prijavnico ali oddajte elektronsko prijavo
Sprejet Pravilnik o izdajanju certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika

29.11.2016

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je sprejel Pravilnik o izdajanju certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika.

To pomeni, da bodo vsi kandidati, ki na nacionalnih izpitih iz tujih jezikov v okviru splošne, poklicne mature in izpitih za odrasle, dosežejo potrebno število odstotnih točk, prejeli javno veljavni certifikat z naslednjo evropsko ravnjo znanja tujega jezika:

 • B1 na poklicni maturi,
 • B1 in B2 na splošni maturi, na osnovni in višji ravni zahtevnosti,
 • A2, B1 in B2 pri izpitih na osnovni in višji ravni za odrasle.

Certifikat na podlagi tega pravilnika iz znanja angleškega jezika bo možno dobiti od leta 2014 dalje, za ostale jezike pa predvidoma od leta 2015 dalje.

Več si lahko preberete tukaj.
Ta veseli dan kulture 2016

29.11.2016

Ministrstvo za kulturo je že leta 2000 začelo s pobudo dneva odprtih vrat slovenskih kulturnih ustanov. Z leti se je ta pobuda preoblikovala v Ta veseli dan kulture in prerasla v množičen kulturni dogodek in veselo praznovanje ob 3. decembru, Prešernovem rojstnem dnevu.


Tudi letos bodo v soboto, 3. decembra, svoja vrata odprli številni nacionalni in občinski kulturni zavodi. Zvrstile se bodo številne brezplačne predstave, razstave, koncerti, predavanja, vodenja in delavnice.

Seznam vseh prireditev najdete tukaj.

 
Vabilo na strokovni posvet in 21. razširjeno sejo Sveta mreže SUTŽO

28.11.2016

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (SUTŽO) vabi na strokovni posvet in 21. razširjeno sejo Sveta mreže z naslovom Znaš, nauči drugega, ki bo v torek, 29. novembra ob 10. uri v Centru za izobraževanju in kulturo Trebnje.

Na posvetu bodo predstavili pomen razvijanja prostovoljstva v izobraževanju in možnosti učenja v dvoje. Spregovorili bodo o pomenu širjenja prostovoljskega gibanja učenja v parih Znaš, nauči drugega. 

Prijavite se lahko tukaj. Več o posvetu in programu najdete na njihovi spletni strani .
Manifest Slovenija bere

28.11.2016

Nacionalna kampanja Slovenija bere je kulturno-gospodarski projekt, katerega cilj je izboljšanje bralne kulture, z namenom, da Slovenci postanemo narod bralcev, Slovenija pa država branja. V okviru kampanije načrtujejo akcijo Eno podjetje, ena knjiga, s katero želijo opozoriti, da z nizko bralno kulturo Slovenija izgublja svoj družbeni in razvojni potencial, njeni državljani in državljanke pa (z)možnost za osebnostno rast in razvoj.

V okviru kompanije je ministrica dr. Maja Makovec Brenčič, v petek, 25 novembra, v Cankarjevem domu skupaj s predstavniki Ministrstva za kulturo, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Gospodarsko zbornico Slovenije podpisala Manifest Slovenija bere. Ob tej priložnosti je poudarila pomen dviga bralne pismenosti, še posebej pri odraslih, kjer po raziskavi PIAAC zaostajamo za najrazvitejšimi državami.

S podpisom Manifesta so se zavezali, da bodo na svojih področjih delovanja podpirali vse aktivnosti za razvoj bralne pismenosti in si tako prizadevali doseči temeljni cilj kampanje Slovenija bere: povzpeti se na lestvici besedilne spretnosti odraslih v štirih letih vsaj na povprečje držav članic OECD, kar pomeni zmanjšati število funkcionalno nepismenih prebivalcev in prebivalk Slovenije za 20 odstotkov.
Tema najnovejše številke Slogopisa je globalno učenje

25.11.2016

V sklopu projekta Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! je Sloga, slovenska platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje, izdala novo številko Slogopisa na temo globalnega učenja.

V 24. številki med drugim predstavijo koncept globalnega učenja, projekt Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! in pobudo Teden globalnega učenja; pišejo o zagovorniških aktivnostih nevladnih organizacij na področju globalnega učenja na evropski ravni ter o prizadevanjih Centra Sever – Jug Sveta Evrope; predstavijo pobudo The Bridge 47 za transformativno izobraževanje, pobudo o prosto dostopnih virih izobraževanja in 2. svetovni kongres, ki bo leta 2017 potekal v Sloveniji. Več lahko preberete na spletni strani Sloge.
Vabilo na seminar za prijavitelje projektov Erasmus+ (KA1)

24.11.2016

CMEPIUS vabi na seminar za potencialne prijavitelje projektov Erasmus+ za projekt učne mobilnosti (KA1), ki bo 29. novembra  v Kopru in  1. decembra v Ljubljani 

Seminar je namenjena vsem potencialnim prijaviteljem projektov mobilnosti (ključni ukrepa 1). Predstavili bodo evropski kontekst strateških dokumentov in cilje programa Erasmus+, izpostavili pomembnost umeščenosti projekta v strategijo in cilje organizacije ter pomen doprinosa učinkov projekta k doseganju evropskih ciljev.

V drugem delu seminarja bodo zarisali jasne okvirje kakovostnega projekta Erasmus+:

 • ustrezna analiza potreb, iz katere izhaja ideja in odgovori ZAKAJ se projekta lotevamo in KAJ se bo s projektom SPREMENILO (učinek)
 •  jasna in učinkovita struktura projekta, ki mora ustrezati merilom Erasmus+

Predstavili bodo izkušnje iz dveh zaključenih razpisov programa Erasmus+ in primere dobrih praks

Na seminar se prijavite preko spletnega obrazca. Več si lahko preberite tukaj.
CMEPIUS pripravlja tematsko srečanje o okviru Evropskega tedna poklicnih spretnosti 2016

23.11.2016

Evropski teden poklicnih spretnosti 2016 (European Vocational Skills Week 2016) bo v Bruslju potekal od 5. do 9. decembra 2016 pod sloganom Odkrij svoj talent! Njegov namen je povečati privlačnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja za posameznike vseh starosti.

CMEPIUS bo v okviru tedna pripravil dogodek z naslovom Razvoj kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) skozi mednarodno sodelovanje, ki bo potekal 7. decembra 2016 v Ljubljani. Program dogodka in e-prijavo na dogodek najdete na CMEPIUS-ovih spletnih straneh.
Izšle so novembrske e-Novičke

21.11.2016

Izšla je novembrska številke e-Novičk našega centra, ki razkriva, da smo bili dejavni predvsem na mednarodnem področju. Predstavljamo nekatere pomembne publikacije, ponujamo nabor številnih dogodkov, ki so pred nami, obveščamo o dejavnostih EPALE in prinašamo novice iz tujih virov. 

Vabimo vas, da tudi vi svoje prispevate v naslednji številki, ki bo predvidoma izšla v drugi polovici decembra. Svoje prispevke pošljite do 5. decembra na e-naslov e-novicke@acs.si. Pri tem prosim upoštevajte Navodilo za pisanje člankov v e-Novičkah. Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.
Manifest »Naj živi umetnost«

21.11.2016

Manifest z naslovom "Naj živi umetnost" (Manifest Long Live Arts) je rezultat dvoletnega evropskega projekta Long Live Arts. Namen projekta je bil povečanje kulturnega udejstvovanje starejših in spodbujanje pozitivnega medgeneracijskega sodelovanja.

Manifest vsebuje rezultate evropskega program, v obliki primerov dobrih praks ter zgodb, ki preučujejo trenutno stanje in vlogo strokovnjakov, raziskovalcev in oblikovalcev politike, ki jo morajo imeti na področju kulture in starejših. Predlagano je namreč vseevropsko prizadevanje za vzpostavitev širšega okvira pri kulturnem udejstvovanju starejših znotraj področja politike, prakse, raziskav in izobraževanja.

Več o projektu in manifestu najdete tukaj. 
Začel se je Teden medgeneracijskega učenja

21.11.2016

Danes se začenja četrti Teden medgeneracijskega učenja. V okviru Tedna bo v Centrih medgeneracijskega učenja, pri članicah Zveze ljudskih univerz (ZLUS), potekalo veliko različnih brezplačnih delavnic namenjenih vsem ciljnim skupinam.

Centri medgeneracijskega učenja, ki delujejo pod okriljem slovenskih ljudskih univerz, letos novembra obeležujejo tretjo obletnico delovanja. V treh letih se je v sklopu vseslovenskega projekta zvrstilo več kot 1000 medgeneracijskih dogodkov. 

Programi se bodo izvajali  v Centrih medgeneracijskega učenja pri Ljudskih univerzah Koper, Ajdovščina, Sežana, Kočevje, Ptuj, Lendava, Murska Sobota, Ormož, Škofja Loka, Tržič, Radovljica,  Rogaška Slatina, Celje, ZIK Črnomelj, CIK Trebnje, Zavodu Znanje Postojna – OE ljudska univerza, AZ Maribor, Cenetu Štuparju – Center za izobraževanje Ljubljana ter knjižnici v Gornji Radgoni.

Vabijo vas, da se do  25. novembra pridružite na dogodkih, ki bodo potekali po celi Sloveniji. Brezplačne delavnice si lahko ogledate tukaj. 
Revija Live&learn že na voljo v naši knjižnici

18.11.2016

Tokratna številka revije Live&learn prinaša intervju s Predragom Boškovićem, črnogorskim ministrom za izobraževanje. Črna Gora je vodilna v regiji, ko gre za podjetniško učenje skozi izobraževalni sistem in podpiranje malega gospodarstva.

Četrtletnik Evropske fundacije za usposabljanje (EFT – European Training Foundation) omogoča vpogled na različna področja dela te agencije Evropske unije in prinaša različne zgodbe o poklicnem izobraževanju (VET) in zaposlovanju iz sosednjih državah Evropske unije.

Revija je že na knjižnih policah naše knjižnice.
Izšla je nova številka glasila CPIskrice

18.11.2016

CPIskrice so elektronski novičnik, ki prinaša aktualne novice o aktivnostih Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI).

V novembru je izšla letošnja druga številka, v kateri med drugim:

 • vabijo na različne dogodke, ki jih CPI pripravlja v okviru Evropskega tedna poklicnih spretnosti (od 5. do 11. decembra 2016);
 • napovedujejo posvet o izzivih umeščanja kvalifikacij v Slovensko ogrodje kvalifikacij, ki bo 9. decembra 2016;
 • informirajo o Javnem razpisu za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016 in 2017;
 • na kratko poročajo o sodelovanju na različnih domačih dogodkih;
 • predstavljajo mednarodne projekte, ki se začenjajo jeseni 2016, in pišejo o mednarodni dejavnosti.

Vse ostale CPIskrice si lahko ogledate v arhivu.
Poročilo o triletnem delu združenja ESREA

18.11.2016

Petindvajset let po ustanovitvi je Evropsko združenje za raziskovanje izobraževanja odraslih (European Society for Research on the Education of Adults – ESREA) živahna, dobro uveljavljena in prepoznana organizacija. Osredotoča se na razvoj visokokakovostnih raziskav o številnih kontekstih in dejavnostih izobraževanja in učenja odrasli. ESREA združuje posamezne raziskovalce in akademske ustanove iz Evrope in večjega dela sveta. Raziskave – tako teoretične kot empirične – razširja prek raziskovalnih omrežij, na konferencah in v različnih publikacijah (The European Journal for Research on the Education and Learning of Adults – RELA, knjižne izdaje različni zbirk ipd.).

Ob koncu svojega triletnega mandata je usmerjevalni odbor pripravil poročilo (ESREA Report 2014–2016), ki povzema tisto, kar je bilo v obdobju 2014 do 2016 narejenega, in ponuja pogled na to, kaj bi bilo vredno razvijati v prihodnje.
 
Knjiga o Integralni zeleni Sloveniji: aktualen, povezovalen pristop k trajnostnemu razvoju

18.11.2016

Junija letos je pri mednarodni založbi Routledge izšla knjiga Integral Green Slovenia, ki so jo  soustvarjali trije uredniki (Darja Piciga, Alexander Schieffer, Ronnie Lessem) in še 42 soavtorjev, med katerimi je tudi sodelavka ACS-a, dr. Nevenka Bogataj.

Odlične slovenske prakse in tehtni konceptualni prispevki so v sodelovanju s Centrom za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve povezani v nov, slovenski in evropski model integralnega zelenega gospodarstva in družbe. Ta model predstavlja tudi svež pristop k trajnostnemu razvoju. 

Več o knjigi izveste na spletnih straneh Integralne zelene SlovenijeCentra za integralni razvoj Trans4m in založbe Routledge, kjer jo je možno tudi naročiti.
Javni razpis za sofinanciranje delovanja Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2017/18

17.11.2016

V petek, 28. oktobra 2016, je bil na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije objavljen razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018

Skoraj 4 milijone EUR je namenjenih partnerstvom za izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Posamezno partnerstvo bo lahko pridobilo sredstva v višini od 250.000 do 400.000 EUR za obdobje 2016
2017.

Vse potrebne informacije v zvezi z razpisom najdete tukaj.
Vabilo na predstavitev nacionalnega poročila Pregled izobraževanja in usposabljanja 2016

17.11.2016

Ob izidu letošnjega Pregleda izobraževanja in usposabljanja 2016 bo v sredo, 30. novembra 2016, od 9.30 do 12.00 na MIZŠ predstavitev nacionalnega poročila.

Publikacija Pregled izobraževanja in usposabljanja (Education and Training Monitor 2016)  je dokument Evropske komisije, ki na letni ravni izvaja pregled evropskih sistemov izobraževanja in usposabljanja. Glavni cilj poročila je skupni nabor podatkov, študij ter političnih usmeritev ter prioritet z različnih vsebinskih področij, od predšolske vzgoje do modernizacije izobraževanja kot celote. 

Podrobnejše informacije o dogodku dobite v vabilu in programu, ključna dejstva pa si lahko ogledate tukaj
Strokovni svet za izobraževanje odraslih se bo sestal 17. novembra

16.11.2016

V četrtek, 17. novembra 2016, bo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 87. redna seja Strokovnega sveta za izobraževanje odraslih.

Na dnevni red so uvrščeni obravnava Letnega programa izobraževanja odraslih RS za leto 2017 (LPIO 2017), obravnava in oblikovanje mnenja predloga pravilnika o izobrazbi učiteljev v izobraževalnem programu za odrasle opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov, predstavitev spletne platforme za izobraževanje odraslih – EPALE in projekta Bell (vabilo).
Teden izobraževanja za trajnostni razvoj

16.11.2016

V času od 21. do 25. novembra 2016 bo na pobudo Združenja izobraževalnih svetovalnih središč v Sloveniji (ZiSS Slovenije) potekal Teden izobraževanja za trajnostni razvoj.

Cilji tedna trajnostnega razvoja so opolnomočiti posameznike, da živijo odgovorno ter da se zavedajo posledic podnebnih sprememb. Pri tem je prav izobraževanje dejavnik razvoja in ključno orodje za iskanje rešitev na področju trajnostnega razvoja saj posameznikom ponudi kompetence, kot so kritično razmišljanje o posledicah ravnanj ter kompetence skupnega odločanja.

V tem tednu se bo na ljudskih univerzah, ki so članice ZiSS Slovenije, v ta namen odvijalo veliko uporabnih in brezplačnih delavnic ter predavanj, s katerimi bodo posameznike ozaveščali o pomembnosti ohranjanja planeta.

Ponudbo si lahko ogledate tukaj.
Revija Sodobna pedagogika o zgodovini študija pedagogike

15.11.2016

Tokratna tematska številka revije Sodobna pedagogika v ospredje postavlja zgodovino študija pedagogike. Pri tem se sooča s sodobnimi izzivi študija pedagogike v državah na tleh nekdanje Jugoslavije, med katerimi je tudi študij na ljubljanski univerzi.

S prispevki v tokratni številki skušajo avtorji »ugotoviti, kako je na to tradicijo (študija pedagogike) vplivala tranzicija po padcu berlinskega zidu. V tem okviru je še posebej zanimivo vprašanje kontinuitete študija pedagogike v državah, ki so nastale po razpadu Jugoslavije.«

Izvod je na voljo tudi v naši knjižnici.
ECVET delavnica za izobraževalce odraslih

10.11.2016

Delavnica Učni izidi v izobraževanju odraslih, ki bo potekala 25. novembra 2016 v Hotelu Triglav na Bledu, je namenjena izobraževalcem odraslih in tistim, ki pripravljajo programe za izobraževanje odraslih. Glavni cilj delavnice je seznanitev udeležencev o pomenu ustreznega zapisovanja in ocenjevanja učnih izidov v programih za izobraževanje odraslih, predstavitev taksonomij(e) za pisanje učnih izidov, sledilo pa bo praktično delo na primerih iz prakse.

Več o delavnici in spletni obrazec za prijavo sta na voljo na spletni strani CMEPIUSA.
Teden dobrodošlice

09.11.2016

SLOGA v sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA v Ljubljani med 14. in 18. novembrom 2016 pripravlja Teden dobrodošlice. Cilj niza dogodkov o krepitvi podpornega okolja, ki sprejema begunce, je omogočiti vključevanje priseljencev v novo okolje. 

Teden dobrodošlice organizirajo v okviru pobude (Welcoming Week) mednarodne nevladne organizacije Welcoming America, katere cilj je gradnja mostov in krepitev skupnosti v duhu enotnosti ter medkulturnega dialoga. Pobuda ozavešča o pozitivnih vidikih migracij in predstavlja priložnost predstaviti, kako se povsod po svetu, v prestolnicah in vaseh, ruralnih in urbanih predelih, ljudje z različnimi ozadji združujejo s ciljem krepitve skupnosti. Več lahko preberete v vabilu.

 

 
Vabilo na strokovni posvet Zavoda RS za varstvo narave

09.11.2016

Zavod RS za varstvo narave vabi v četrtek, 17. 11. 2016, na 11. strokovni posvet z naslovom »Nekoč naravna dediščina, danes naravne vrednote«.

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so izstopajoči deli narave, ki so izjemni, redki, siloviti, posebni in so bili v preteklosti poimenovani naravne lepote, naravne znamenitosti, naravna dediščina postali naravne vrednote. Tema posveta bo vezana prav na te dragocene dele narave, ki jih je potrebno spoštovati in ohranjati za naslednje rodove.

Posvet bo potekal v dvorani Janus, Austria Trend Hotel Ljubljana (Dunajska cesta 154), s pričetkom ob 8.30 uri. Program posveta najdete tukaj.
Vabilo na valorizacijsko konferenco Učilnica MIŠ MAŠ

08.11.2016

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS – organizira 15. novembra 2016 v Hotelu Lev v Ljubljani letno valorizacijsko konferenco Učilnica MIŠ MAŠ – 'maš miš pri roki? Osrednja tema dogodka, ki bo tokrat združen z letno eTwinning konferenco KONFeT, je osmišljena raba informacijske tehnologije (IT) v učilnici.

Domači  govorci in tuji gosti bodo spregovorili o tem, kako najbolje izkoristiti digitalno tehnologijo pri oblikovanju vsebin projektov oz. pouka ter kako s pomočjo IT oplemenititi širjenje projektnih rezultatov in izkušenj. V plenarnem delu bo 
s predavanjem The future classroom 3.0 nastopil belgijski strokovnjak s področja didaktike in pedagogike, g. Gert LemmensPodrobnosti lahko preberete v vabilu.
Pregled izobraževanja in usposabljanja 2016

08.11.2016

Izšla je publikacija Pregled izobraževanja in usposabljanja (Education and Training Monitor). Pregled izobraževanja in usposabljanja je vsakoletna publikacija, ki zajame premike v izobraževanju in usposabljanju v EU. V letošnjem Pregledu izobraževanja in usposabljanja, ki ga je pripravila Evropska komisija, je viden napredek pri uresničevanju pomembnih ciljev EU, vendar tudi potreba, da države članice svoje izobraževalne sisteme prilagodijo in odprejo zlasti za vključevanje na novo prispelih beguncev in migrantov.

Pregled prinaša mednarodno primerjavo in analizo po državah, zato je osnova za razprave o prednostnih nalogah v izobraževanju in usposabljanju ter o nacionalnih reformah izobraževanja. Je tudi zanesljiv in ažuren vir informacij za medsebojno učenje držav članic EU.

V letošnjem Pregledu izobraževanja in usposabljanj so rezultati pokazali, da je Slovenija že dosegla nekatere cilje strategije Evrope 2020. Podatki kažejo, da je manj kot 10 % mladih, ki opustijo šolanje, in vsaj 40 % oseb med 30. in 34. letom z visokošolsko izobrazbo. Hkrati pa smo presegli tudi evropsko povprečje, saj je stopnja zgodnjega opuščanja šolanja v Sloveniji le še 5 %, medtem ko je evropsko povprečje 11 %. Vse več pa je tudi oseb, kar 43 %, z zaključeno visokošolsko izobrazbo (EU 38):

Celotna publikacija je dostopna tukaj.
Pridružite se Tednu globalnega učenja 2016

08.11.2016

Med 13. in 20. novembrom 2016 bo v Sloveniji že deseto leto potekal Teden globalnega učenja. Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost ter posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje ter delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem ter delovanjem v okviru raznih organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim in na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam.

SLOGA, slovenska platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, vas vabi, da skupaj z njimi v tem tednu izvedete kakšno dejavnost na tem področju. Letošnja osrednja tema je Delujmo skupaj za svet miru. Osredotoča se na globalne vidike soočanja z migracijami in begunci, na izgradnjo miru, reševanje konfliktov, nenasilno komunikacijo, medkulturni dialog, spoštovanje človekovih pravic …

Več lahko preberete na spletni strani SLOGE.  
Začel se je Evropski teden učenja na daljavo

07.11.2016

Danes  se začenja Evropski teden učenja na daljavo (European Distance Learning Week), ki bo potekal do petka, 11. novembra. Gre za spletni dogodek, ki ga organizira Evropsko omrežje za e-učenje (European Distance and e-Learning Network – EDEN).

V tem tednu bodo dnevno potekali različni spletni seminarji s poudarkom na vodstvu izobraževalnih organizacij, učiteljevi ustvarjalnosti ter o odpiranju učenja preko Odprtih značk.

Program vseh spletnih seminarjev si oglejte tukaj. Udeležba na spletnih seminarjih je brezplačna.
Nova številka revije Andragoška spoznanja

03.11.2016

Tretja letošnja številka Andragoških spoznanj je namenjena filmu. Nives Ličen v uvodniku piše, da so med andragogiko in filmskimi študijami vsaj tri povezave: prva je didaktična raba filma, druga nastaja ob spremljanju filmov v vsakdanjosti, tj. informalno učenje, tretja pa je produkcija filmov in izobraževanje za produkcijo filmov. Nadalje se film uporablja tudi kot del učenja/terapije z umetnostjo, kot del raziskovalnih metod tudi za področje učenja odraslih ter je del dokumentacije in animacije ali razvijanja izobraževalnih potreb za različne ciljne skupine.

V tokratni številki tako ne prezrite zanimivih prispevkov o vlogi filma in njegove uporabe v učenju v odraslosti.

Revija je na voljo tudi v naši knjižnici.
Medsektorski posvet Ključ do vključenosti

28.10.2016

MOVIT skupaj s CMEPIUS-om, Ministrstvom RS za izobraževanje, znanost in šport in Uradom vlade RS za komuniciranje na Fakulteti za družbene vede organizira medsektorski posvet z naslovom Ključ do vključenosti – aktivno prizadevanje za bolj vključujočo družboNamen posveta, ki bo 17. novembra 2016 na FDV-juje identificirati uspešne načine sodelovanja med različnimi organizacijami in ustanovami na lokalnih ravneh za bolj vključujočo družbo ter na njihovi podlagi oblikovati priporočila za lokalne skupnosti. Več lahko preberete v letaku.

Prijavite se lahko do 7. novembra 2016. 
Podroben program posveta bo na voljo konec oktobra.
Posvet gibanja Svetovni etos Slovenija

28.10.2016

Gibanje Svetovni etos vabi na letni posvet o etiki, ki bo 7. novembra, v Cankarjevem domu. Letošnja tema bo Etično poslovanje. Dobre prakse

Etično poslovanje je poslovni model, ki je v svetu vedno bolj prepoznaven in prinaša dober ugled, finančni uspeh, zadovoljstvo zaposlenih in splošno blaginjo. Etične poslovne prakse se splačajo, ker ustvarjajo zaupanje in s tem privabljajo vrhunske kadre, kupce, poslovne partnerje in investitorje.

Kako pa je z etičnim poslovanjem v Sloveniji? Na posvetu bodo predstavili kaj sploh pomeni etično poslovanje, kako je oseba kot vodja povezana z etično poslovno prakso, in kakšne ne-etične izkušnje imajo slovenski poslovneži, vodstveni kadri.

Cilj posveta je zbrati nekaj izhodišč, na katera se lahko opre vsak, ki želi v svojem okolju širiti etično kulturo.

Udeležba je brezplačna. Več o posvetu izveste tukaj.
Primerjalno poročilo o ocenah potreb in analizi primanjkljajev na področju strategij izobraževanja odraslih

27.10.2016

V projektu Orodje za razvoj, izvajanje in spremljanje strategij izobraževanja odraslih (A Toolkit  for Developing, Implementing and Monitoring Adult Education Strategies – DIMA) je v začetku oktobra izšlo primerjalno poročilo z naslovom A Toolkit for Developing, Implementing and Monitoring Adult Education Strategies.

Poročilo je nastalo na podlagi poglobljene analize podatkov, zbranih v spletni anketi, z individualnimi razgovori in razpravami v fokusnih skupinah. Rezultati kažejo, da so vsi sodelujoči v raziskavi – sodelovale so večinoma izvajalske organizacije v izobraževanju odraslih iz sodelujoč držav (s Cipra, z Irske, iz Slovaške in Slovenije) –  enotnega mnenja, in sicer, da sta urejen pravni okvir in obstoj nacionalne strategije izobraževanja odraslih ključnega pomena za uspešno vodenje politike na tem področju.

Več lahko preberete v poročilu.
Vabilo na posvet o fleksibilizaciji trga dela ...

27.10.2016

Združenje za razvoj znanja in Združenje delodajalcev Slovenije vabita na posvet Fleksibilizacija trga dela v povezavi s slovenskim ogrodjem kvalifikacij in z dodatnimi kvalifikacijami, ki bo v torek, 8. novembra, na Dunajski cesti 104, Ljubljana.

S posvetom želijo delodajalcem in izobraževalni sferi predstaviti priložnosti, ki jih ponuja Slovensko ogrodje kvalifikacij pri prepoznavnosti in prenosu kvalifikacij iz Slovenije v EU in iz držav EU v Slovenijo. Posvet je namenjen gospodarskim družbam, podjetjem, javnim in zasebnim zavodom za izobraževanje, izobraževalnim institucijam, kadrovskim strokovnjakom, študentom in ostalim ki jih zanima, kako umestiti določeno kvalifikacijo v razmerju do držav EU.

Na posvetu bo sodelovala tudi sodelavka Andragoškega centra Slovenije, dr. Petra Javrh s prispevkom Razvitost posameznih spretnosti in karierni razvoj posameznika.

Več o posvetu si preberite tukaj. Udeležba na programu je brezplačna. Prijavite se lahko tukaj.
Konferenca o kakovostnih delovnih mestih za vse

27.10.2016

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira v petek, 28. oktobra 2016, konferenco Kakovostna delovna mesta za vse.

Na konferenci, ki bo namenjena poglobljeni razpravi o trgu dela v Sloveniji (program konference), bosta poleg ministrice, dr. Anje Kopač Mrak, sodelovala tudi evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile, Marianne Thyssen, in namestnik Direktorja OECD za zaposlovanje, delo in socialne zadeve, Mark Pearson.

V panelni razpravi o demografskih izzivih v Sloveniji bo sodelovala tudi sodelavka ACS-a, dr. Petra Javrh.
Izšla je oktobrska številka revije Elm

26.10.2016

Tema oktobrske številke Elm (European Lifelong Learning Magazine), brezplačne spletne revije o vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih, je izobraževanje in enakost spolov.

Kljub nekaterim pozitivnim trendom, svet še vedno pripada moškim. Zastavljajo se vprašanja, kot sta, kako predsodki o spolih vplivajo na formalno in neformalno izobraževanje in učenje, ali je izobraževanje odraslih ravno pravo 'zdravilo' za neenakost med spoloma …

Vabimo k branju oktobrske številke
Zaključna konferenca projekta PREDIS

26.10.2016

Danes, 26. oktobra, poteka nacionalna konferenca projekta Preprečevanje zgodnjega osipa v poklicnem izobraževanju s strategijami vključevanja za priseljence in Rome (Prevention of Early Dropout of VET Through Inclusive Strategies of Migrants and Roma – PREDIS). Organizira jo Slovenska akademija znanosti in umetnosti in poteka v Atriju ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana.

PREDIS je mednarodni projekt, ki si prizadeva za izboljšanje družbene in ekonomske udeležbe mladih priseljencev in Romov. Projekt se je osredotočal na zmanjšanje osipa iz poklicnega izobraževanja ter izboljšanje prehodnosti iz osnovne šole v srednješolsko poklicno izobraževanje in iz srednje šole v zaposlovanje.

Projekt je potekal v času od 1. septembra 2015 do 30. september 2018

Na zaključni konferenci, kjer bodo predstavili ugotovitve projekta, sodelujeta tudi sodelavki Andragoškega centra Slovenije, dr. Natalija Vrečer s prispevkom Osip v poklicnem izobraževanju v Sloveniji in v kontekstu Evropske unije ter Natalija Žalec, ki bo predstavila cilje in uspehe projekta PUM.

Več o projektu si preberite tukaj.
UNESCOVO poročilo o spremljanju globalnega učenja

25.10.2016

UNESCOVO najnovejšo poročilo o spremljanju globalnega učenja (New global Monitoring Report), je pomemben predvsem za tiste, ki se ukvarjajo z delom na področjih globalnega državljanstva in trajnostnega razvoja. Poročilo se navezuje tudi na Agendo 2030 za trajnostni razvoj.

Poročilo nakazuje, da izobraževanje poganja napredek pri doseganju vseh globalnih ciljev nove Agende 2030 za trajnostni razvoj. Prav tako poudarja, da izobraževanje potrebuje veliko preobrazbo, če želi izpolniti potencial uresničevanja globalnih ciljev in nasloviti trenutne izzive, s katerimi se soočata človeštvo in planet. Obstaja nujna potreba po večjem napredku na področju izobraževanja.

Glede na trenutne trende bo svetovno prebivalstvo doseglo osnovnošolsko izobrazbo leta 2042, nižjo srednjo šolo leta 2059 in splošno srednjo šolo šele leta 2084. To pomeni, da bo svet pol stoletja prepozen pri roku doseganja ciljev trajnostnega razvoja na področju izobraževanja, saj so države podpisnice ta rok postavile za leto 2030.

Celotno poročilo je dostopno tukaj.
Vabilo na javni posvet Civilnodružbeni monitor etike v znanosti

25.10.2016

Kvarkadabra – društvo za tolmačenje znanosti v okviru projekta Monitor etike v znanosti, ki ga podpira Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, v četrtek 27. 10. 2016 ob 19. uri v Atriju ZRC (Novi trg 2, Ljubljana) organizira javni posvet Civilnodružbeni monitor etike v znanosti.

Svojo neformalne dejavnosti, ki jo v okviru Kvarkadabre gojijo že vrsto let, želijo sedaj nadgraditi. Vzpostaviti nameravajo civilnodružbeni monitor etike v znanosti, ki bi predstavljal okvir za odprto konstruktivno razpravo o najrazličnejših vprašanjih, ki se kakor koli navezujejo na področje znanosti. Cilj je vzpostaviti mehanizem za opozarjanje na težave, še preden se te prelevijo v medijsko odmevne afere.

Z javnim posvetom nameravajo preveriti, ali je v akademsko-raziskovalni skupnosti dovolj velik interes in zanimanje za vzpostavitev takšne oblike izmenjave informacij in argumentov. Na posvetu bo govora o mehanizmih delovanja civilnodružbenega monitorja etike in tematikah, ki bi jih bilo dobro čim prej obravnavati.

Več o posvetu izveste na njihovi spletni strani in Facebook profilu.

 
Objavljen Razpis Erasmus+ 2017

24.10.2016

Je vaše poslanstvo izobraževati in usposabljati? Želite obogatiti svoje strokovne kompetence in dvigniti kakovost izobraževalnega sistema? To vam preko mednarodnega sodelovanja omogoča evropski program Erasmus+

Enako kot v preteklem letu, je bil tudi letos 20. oktobra v Uradnem listu Evropske unije objavljen Razpis Erasmus+ 2017. Razpis za zbiranje predlogov temelji na Uredbi št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Erasmus+.

Za aktivnosti učne mobilnosti posameznikov in mednarodne projekte je na voljo znatno več sredstev kot lani. Skupni proračun za ta razpis za zbiranje predlogov je ocenjen na 2.157,1 milijona EUR, kar je skoraj 300 milijonov EUR več kot v razpisu 2016. 

Ključna datuma za decentralizirane aktivnosti na področju izobraževanja in usposabljanja sta

 • 2. februar 2017 za projekte mobilnosti (KA1) in
 • 29. marec 2017 za strateška partnerstva (KA2).

Razpoložljive podrobnosti so objavljene na nacionalni spletni strani Razpis Erasmus+ 2017, kjer bo ažurno na voljo vsa razpisna dokumentacija.

Informativna predstavitev za vse, ki programa še ne poznajo, bo 14. novembra 2016 v prostorih MIZŠ.
20. oktober – Evropski dan statistike

20.10.2016

Danes, 20. oktobra, je evropski dan statistike in praznik vseh statistikov, ki poteka pod sloganom "Boljši podatki. Boljše življenje."

Poslanstvo statistikov je zagotavljanje kakovostnih podatkov in hkrati ozaveščanje uporabnikov podatkov in informacij, da se bodo v večji meri zavedali, da jim rezultati lahko pomagajo izboljšati življenje, tako zasebno kot poslovno.

Za izobraževalce odraslih je še posebej zanimiva evropska izobraževalna statistika (Eurostat Statistics Explained) in spletna stran Education and Training in Europe – Facts and Figures, na kateri so predstavljene ključne vsebine, podkrepljene z aktualnimi statističnimi podatki, ki nam omogočajo primerjavo podatkov o izobraževanju med državami EU.

Ob praznovanju evropskega dneva statistike, Statistični urad Slovenije vabi, da poklikate po zanimivih statističnih podatkih v aplikaciji Vi v EU ter se primerjajte še z drugimi prebivalci Slovenije ali z drugimi Evropejci vaše starosti. Vabijo tudi k ogledu videa, ki ga je za to priložnost pripravil Eurostat.

 
Začel se je Evropski forum o izobraževanju, usposabljanju in mladih

20.10.2016

V Bruslju se je danes začel dvodnevni Evropski forum o izobraževanju, usposabljanju in mladih (Education, Training and Youth Forum), ki ga organizira Evropska komisija. Gre za vsakoletni dogodek, ki združuje ključne partnerje na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine.

Letošnje teme Foruma bodo osredotočene na novi Program o razvijanju spretnosti v Evropi (New Skills Agenda for Europe), katerega cilj je evropskim prebivalcem zagotoviti ustrezna znanja, spretnosti, usposabljanje in pravo podporo za doseganje kakovostnih delovnih mest, s čimer bodo lahko izkoristili svoj potencial kot samozavestni, aktivni državljani. Vse to naj bi pripomoglo k povečanju zaposljivosti, konkurenčnosti in rasti v Evropi.

Celoten program si lahko ogledate tukaj. Forum pa lahko spremljate tudi v živo na spletni strani.

 
Konferenca Gradimo mostove v izobraževanju odraslih 2016

19.10.2016

Dogodek, ki se ga udeležujejo partnerji iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, s Hrvaške, iz Makedonije, s Kosova, iz Sloveniji in Srbiji, bo od 20. do 23. oktobra 2016 v Mostarju. Namenjen je pregledu aktualnega stanja v izobraževanju odraslih v sodelujočih državah ter izboljšanju praks in sodelovanja na področju izobraževanja, učenja in usposabljanja odraslih v jugovzhodni Evropi s poudarkom na določanju prednostnih nalog v prihodnje na tem področju (program).
Akcijski načrt za vrednotenje v Evropi

19.10.2016

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (European association fort he education of adults – EAEA) je od septembra 2014 do avgusta 2016 koordiniralo projekt Action plan for validation and non-formal adult education – AVA (Akcijski načrt za vrednotenje in neformalno izobraževanje odraslih). Partnerji v projektu so analizirali orodja in metodologije postopkov vrednotenja v različnih evropskih državah. Za ponudnike neformalnega izobraževanja odraslih, ki so najpogosteje nosilci implementacije sistemov vrednotenja, so pripravili konkretne predloge za izvajanje, s čemer so želeli prispevati k zmanjšanju razdrobljenosti sistema vrednotenja na različnih ravneh.

Akcijski načrt za vrednotenje v Evropi (Action plan for validation in Europe) je skupaj z drugimi gradivi dostopen na spletni strani projekta.
3. Mednarodna konferenca PIAAC

18.10.2016

V času od 6. do 8. november 2016, bo v Madridu potekala 3. Mednarodna konferenca PIAAC (3rd PIAAC International Conference), katere namen je spodbujati uporaba podatkov PIAAC za pomoč pri reševanju pomembnih političnih vprašanj.
Konferenco organizira OECD v sodelovanju s španskim ministrstvom za izobraževanje, kulturo in znanost ter upravo mesta Madrid.

Podrobnosti o dogodku lahko najdete na konferenčni spletni strani.
Izšla je oktobrka številka e-Novičk

17.10.2016

Izšla je oktobrska številke e-Novičk našega centra, v kateri si lahko preberete, kaj vse smo počeli v preteklem mesecu - pri tem je pomembno mesto zasedal tudi andragoški kolokvij -, katere pomembne publikacije so izšle, kaj je novega na mednarodnem področju in še kaj. Poleg vpogleda v pretekle dogodke v e-Novičkah najdete tudi napovedi za prihajajoče dogodke.

V vsaki številki glasila pa novičke, mnenja in izkušnje z nami delijo tudi naši partnerji in drugi, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja. Vabimo vas, da tudi vi svoje prispevate v naslednji številki, ki bo predvidoma izšla v drugi polovici novembra. Svoje prispevke pošljite do 7. novembra na e-naslov e-novicke@acs.si.

Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.
Regionalno srečanje EAEA in delavnica o zaposlovanju v Bratislavi

17.10.2016

Člani Evropskega združenja za izobraževanje odraslih – EAEA bodo jutri, 18. oktobra, na regionalnem srečanju združenja razpravljajo o vlogi izobraževanja odraslih pri zaposlovanju. Na delavnici bodo posebno pozornost namenili razpravi o dveh dokumentih: Novem programu znanj in spretnosti za Evropo in predlogu Priporočil Sveta o vzpostavitvi jamstva za znanje in spretnosti, ter predstavitvi primerov dobre prakse učenja osnovnih veščin, učenja na delovnem mestu ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja (program srečanja). Srečanja se bo udeležil tudi direktor Andragoškega centra Slovenije, mag. Andrej Sotošek.

Udeleženci regionalnega srečanja se bodo že danes, 17. oktobra, udeležili sprejema, ki ga slovaško združenje za izobraževanje odraslih – AIVD pripravlja ob 25-letnici svojega delovanja.
Teden vseživljenjskega učenja na Slovaškem

17.10.2016

Med 17. in 23. oktobrom slovaško združenje za izobraževanje odraslih – AIVD  koordinira Teden vseživljenjskega učenja (Týždeň celoživotného učenia – TCU). Po vsej Slovaški pripravljajo predavanja, delavnice in razprave, s katerimi želijo opozoriti na pomen vseživljenjskega učenja.

Več o TCU lahko preberete tukaj.
Vabljeni na konferenco Skozi knjige k pogovoru o starosti

14.10.2016

V projektu Skozi knjige k pogovoru o starosti, ki je v letu 2016 potekal pod okriljem Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, so z mladimi dialog o starosti in staranju odprli preko knjig. Kvalitetna literarna dela so ponudila ogledalo, prostor za identifikacijo in odprla kompleksna vprašanja. Tako razprti dialog se je nato razvil v izobraževanje o bioloških vidikih staranja, v medgeneracijski dialog in pogovor o etičnih vidikih družbenega sožitja med generacijami.

Zaključni dogodek projekta je konferenca Skozi knjige k pogovoru o starosti, ki bo 14. novembra 2016 v Hotelu Central v Ljubljani. Poglede vodilnih strokovnjakov in raziskovalcev s področja literature in popularizacije branja, staranja in starostnih bolezni bodo združili na zaključni okrogli mizi, kjer bodo pretresli že utečene in nove možnosti povezovanja med znanostjo, literaturo in drugimi mediji ter nove kanale za osveščanje in izobraževanje o tematiki staranja. Več lahko preberete v vabilu.


 
Evropski teden programiranja – EU Code Week 2016

13.10.2016

V soboto, 15. oktobra, se začne Evropski teden programiranja (EU Code Week 2016), ki bo potekal do 23. oktobra. V tem tednu bodo potekali številni dogodki in tečaji programiranja za mlade in mlade po srcu. Letošnji teden poteka pod sloganom "Digitalne veščine za digitalno družbo", z njim pa želijo opozoriti na pomen digitalnega opismenjevanja otrok in odraslih za razvoj današnje družbe.

Evropski teden programiranja je pobuda prostovoljcev - ambasadorjev, ki si prizadevajo razširiti znanje programiranja. Lani so v 46 državah v Evropi in drugod pripravili skoraj 8000 programerskih kotičkov in delavnic, ki se jih je udeležilo več kot pol milijona ljudi.

Vse delavnice v okviru tedna po Sloveniji si lahko ogledate tukaj. Delavnice, ki jih organizira Fakulteta za računalništvo in informatiko pa tukaj.

Več informacij o EU Code Week 2016 pa si lahko preberite na njihovi spletni in Facebook strani.
Izšla je letošnja druga številka revije RELA

11.10.2016

Evropsko združenje za raziskovanje izobraževanja odraslih (European Society for Research on the Education of Adults – ESREA) izdaja Evropsko revijo za raziskovanje izobraževanja in učenja odraslih (European journal for Research on the Education and Learning of Adults – RELA). Prva številka referenčne akademske revije, ki predstavlja forum za objavo kritičnih raziskav s področja izobraževanja in učenja odraslih, je izšla oktobra 2010, vsako leto izideta dve – ena aprila, druga oktobra. Revija se osredotoča na vprašanja izobraževanja in učenja odraslih v Evropi, v kontekstu mednarodne in nadnacionalne dinamike in trendov. 

Vabimo vas k branju letošnje oktobrske številke, ki je namenjena temi Potrženje in komodifikacija izobraževanja odraslih (Marketization and commodification of adult education). V njej dr. Borut Mikulec in dr. Sabina Jelenc Krašovec pišeta o potrženju politike izobraževanja odraslih v Sloveniji in praksah, ki uporabljajo mehanizme evropeizacije izobraževanja (Marketising Slovene adult education policies and practices using mechanisms of the Europeanisation of education).
6. Teden vseživljenjskega učenja (LLL Week) v Bruslju

07.10.2016

Platforma za vseživljenjsko učenje med 10. in 13. oktobrom v Bruslju organizira že 6. Teden vseživljenjskega učenja (Lifelong Learning Week). Letošnji teden poteka v sodelovanju z Evropskim mladinskim forumom (European Youth Forum).

Aktivnosti in dogodki bodo organizirani okrog treh sklopov:

 • Učiti se živeti skupaj (Learning to Live Together).
 • Spretnosti 21. stoletja (21st Century Skills).
 • Prilagodljive učne poti (Flexible Learning Pathways).

Med tednom bodo predstavljene nove Nagrade za vseživljenjsko učenje, s katerimi v ospredje postavljajo vključujoče in ustvarjalne pobude iz vse Evrope. 

Več informacij o tednu in prijavi najdete tukaj.

 
Samo še danes lahko izpolnite anketo o zadovoljstvu s spletno stranjo ACS

07.10.2016

Ali ste že kdaj obiskali našo spletno stran? Ste na njej našli informacije, ki so vam prišle prav pri vašem delu in osebnem življenju?

Andragoški center Slovenije (ACS) vstopa v 25-letnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti načrtujemo posodobitev in prenovo naše spletne strani. Vabimo vas, da nam pri tem pomagate tako, da izpolnite vprašalnik, s katerim bi radi ugotovili, kako ste z njo zadovoljni, kaj vas moti in kaj bi spremenili. Vaši odgovori nam bodo v veliko pomoč pri snovanju prenovljene, uporabniku še prijaznejše spletne strani ACS.

Reševanje ankete vam bo vzelo največ 5 minut časa. Veseli bomo vašega odziva in se vam za sodelovanje v anketi že vnaprej zahvaljujemo!

Do spletne ankete lahko dostopate TUKAJ.
Raziskava spretnosti odraslih: metodologija in rezultati – na kratko

06.10.2016

Na ACS smo izdali knjižico Raziskava spretnosti odraslih: metodologija in rezultati – na kratko. V njej lahko bralec na hitro spozna najpomembnejše podatke o mednarodni Raziskavi spretnosti odraslih (PIAAC), ki je v Sloveniji potekala v letih 2013–2016.

Publikacija omogoča hiter pregled ‘osebne izkaznice’ raziskave, uporabljene mednarodne metodologije, dosežkov na merjenih spretnostih in opredelitev spretnosti. 

Knjižica je nastala v okviru ESS projekta ‘Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022’. Pomemben cilj projekta je postopna implementacija rezultatov PIAAC pri razvojnem delu, podkrepljena z nadaljnjimi analizami s področja razvoja spretnosti odraslih.

Knjižica je v tiskani obliki dostopna v naši knjižnici, na voljo pa je tudi v elektronski obliki
Podeljene nagrade Republike Slovenije za izjemne dosežke in življenjsko delo na področju šolstva za leto 2016

05.10.2016

Včeraj je potekala jubilejna, 50. podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva. Ob obletnici je izšel tudi zbornik z imeni vseh nagrajencev, med katerimi so tudi posamezniki/ice in ustanove s področja izobraževanja odraslih.

Slavnostni nagovor je imel predsednik države Borut Pahor, prisotne pa je pozdravila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, ki je v svojem nagovoru izpostavila pomen zaupanja za ohranjanje slovenskega izobraževalnega sistema in za njegov nadaljnji razvoj.

Letos je odbor nagrade podelil na petih področjih, in sicer eno nagrado za predšolsko vzgojo v vrtcih, dve nagradi za osnovno šolo, eno nagrado za področje osnovnega glasbenega šolstva, pet nagrad za področje visokega šolstva in dve nagradi za področje izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Pet nagrad je podelil za življenjsko delo, šest pa za izjemne dosežke na področju šolstva.

Več o nagrajencih najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!
Svetovni dan učiteljev

05.10.2016

5. oktober je svetovni dan učiteljev, ki poteka pod sloganom »Cenimo delo učiteljic in učiteljev, izboljšajmo njihov položaj!«.

Ta dan predstavlja priložnost za priznanje učiteljem za njihovo bistveno in ključno vlogo, ki jo imajo pri izobraževanju in razvoju vsake družbe. Je tudi priložnost, da pritegnejo pozornost javnosti in jo opozorijo na pomembno vlogo, ki jo imajo vzgojiteljice in vzgojitelji, učiteljice in učitelji ter izobraževalci odraslih v družbi.

Izobraževalci odraslih, spremljajte ponudbo usposabljanj na ACS in na EPALE Slovenija podtemo Strokovni razvoj kadrov, ki vam lahko pomagata pri vašem delu.

Iskrene čestitke izobraževalcem odraslim, učiteljem za vaše ustvarjalno delo z vsemi generacijami! 

 
Razpis za Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih 2016

05.10.2016

Andragoški center Slovenije je objavil razpis za Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih 2016. Vsako leto od 15. septembra do 14. oktobra iščemo navdihujoče primere vseživljenjskega učenja.

Sodelujte pri iskanju ambasadorjev znanja!

Več o razpisu najdete tukaj.


 
Vabilo na konferenco Karavanke in Alpska konvencija – priložnosti regionalnega razvoja

04.10.2016

Katoliški dom prosvete Sodalitas v Tinjah skupaj z Alpsko konvencijo, deželo Koroško, Evropsko akademijo v Bolzanu, Zveznim ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upravljanje voda na Dunaju, Ministrstvom za okolje in prostor v Ljubljani ter Zvezo alpske konvencije Koroška organizira v petek, 21. oktobra 2016, celodnevno konferenco z naslovom Karavanke in Alpska konvencija – priložnosti regionalnega razvoja (vabilo). Dogodek jenamenjen izmenjavi informacij o prednostnih temah demografskih sprememb, trajnostnega turizma in zelenega gospodarstva.

S strokovnjaki iz Avstrije in Slovenije, predstavniki Alpske konvencije, predstavniki lokalnega političnega življenja iz obeh strani Karavank in regionalni nosilci projektov želijo pokazati, kako se lahko učinkovito soočamo z družbenimi, ekološkimi in gospodarskimi izzivi območja Karavank s pomočjo čezmejnega sodelovanja pod okriljem Alpske konvencije

Konferenco bodo zaključili z okroglo mizo na temo Graditi mostove med Karavankami in Jadranom – večjezičnost in kulturna raznolikost kot gonilna sila za gospodarstvo in družbo naše regije (vabilo).
Le z drugimi smo: ponudba brezplačnih seminarjev, posvetov in konferenc

04.10.2016

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU ter Pedagoški inštitut med letoma 2016 in 2021 izvajata program Le z drugimi smo. Cilj programa je krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih in vodstvenih delavcev na vseh področjih vzgoje in izobraževanja, tudi v izobraževanju odraslih. 

V okviru programa bodo potekali brezplačni 16-urni seminarji profesionalnega usposabljanja na nacionalni in regionalni ravni ter v vzgojiteljskih/učiteljskih/profesorskih zborih. Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.

V oktobru (19. in 20. oktobra 2016) vabijo že na prvi regionalni posvet v Novo mesto, 3. in 4. novembra pa organizirajo prvo nacionalno konferenco v Ljubljani.

Več informacij na spletni strani programa.
Septembrska številka revije Skillset&match

03.10.2016

V novi številki Cedefopove revije za promocijo učenja za delo Skillset&match najdemo pogled v Novi program znanj in spretnosti za Evropo (New skills agenda for Europe) in kako lahko te povečajo zaposljivost, konkurenčnost in rast. O njej govori tudi direktor Direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje v intervjuju, ki ga prav tako najdete v tej številki.

Poleg tega si lahko preberete še dva intervjuja, tj. z namestnikom grškega ministra za delo in direktorjem Mednarodnega filmskega festivala Thessaloniki.

V tokratni številki pa najdemo tudi prispevek o tem, kako se na Nizozemskem spopadajo z osipom.

Kot vedno pa lahko brskate tudi po najnovejših Cedefopovih publikacijah in pogledate prihajajoče dogodke.

Publikacija je na voljo tudi v naši knjižnici.
Pričel se je Festival za tretje življenjsko obdobje

28.09.2016

Danes, 28. septembra je svoja vrata odprl že 16. Festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo potekal do 30. septembra v Cankarjevemu domu.

Novost letošnjega festivala je skupinski nastop šestih ministrstev, ki bodo na festivalu združili moči in za obiskovalce predstavljali različne e-storitve za starejše. Festival bo gostil tudi Slavnostno akademijo ob 70-letnici delovanja Zveze društev upokojencev (ZDUS).

V petek, 30. septembra, ob 12.15, bo potekala okrogla miza, na temo Talent in ustvarjalnost se ne starata, na kateri sodelujeta tudi direktor ACS, mag. Andrej Sotošek in dobitnica Priznanja ACS 2009, Natalija Planinc iz Društvo Anbot Piran ter drugi ustvarjalni starejši z različnih področij.

Več o strokovnem programu festivala, ki obsega 8 okroglih miz, si oglejte tukaj. Prav tako pa ne spreglejte pestrega izobraževalnega programu, kjer vas čakajo zanimiva in uporabna predavanja, delavnice in predstavitve.

Stojnico ACS najdete v drugem preddverju dvorane (DP 17). Vstop je prost!
Izšla je publikacija Promocija zdravja pri osipnikih v programu PUM

28.09.2016

V mednarodnem projektu Skupaj za zdravje, ki ga je v sodelovanju z Norveškim inštitutom za javno zdravje izpeljal slovenski Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), je izšla publikacija Promocija zdravja pri osipnikih v programu Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM).

Glavni cilj projekta je zmanjšanje neenakosti v zdravju, prav posebna pozornost pa je bila namenjena ranljivim ciljnim skupinam, razvoju dobrih praks za zgodnje odkrivanje otrok in mladih z večjim tveganjem ter razvoju učinkovitega interdisciplinarnega in medsektorskega sodelovanja.

V projekt so bili aktivno vključeni tudi mentorji in udeleženci programa PUM v Murski Soboti in v Celju, pod vodstvom Darje Dravec in Barbare Jošt, ki so s svojim deležom prispevali k razvoju dobrih praks.

Med drugim so razvili in pilotno izpeljali tudi izobraževalni program, ki ga sestavljajo interaktivne delavnice s področja duševnega zdravja, varne spolnosti, zdrave prehrane ter spodbujanja telesne dejavnosti. Utrinke z delavnic si lahko ogledate tukaj.
Povabilo na Festival nevladnih organizacij Lupa 2016

27.09.2016

Jutri, 28. septembra, bo v Ljubljani že petnajsti bazar nevladnih organizacij Lupa. Zdaj že tradicionalno prireditev prireja Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), horizontalna mreža NVO, ki povezuje več kot 1000 različnih zvez in posameznih društev, zavodov in ustanov.

S Prešernovega trga se je festival letos preselil na Breg in Novi trg. Stojnice, na katerih se bo med 11. in 20. uro predstavilo širši javnosti več kot 120 nevladne organizacije (NVO), bodo ob celotni dolžini ulice, oder, ki bo obiskovalce v to 'nevladniško' ulico pospremil z dodatnim živim programom, pa bo ob fontani na spodnjem delu Novega trga.
Evropski dan jezikov 2016!

26.09.2016

Vsako leto 26. septembra praznujemo evropski dan jezikov. Cilji praznovanja evropskega dneva jezikov so naslednji:

 • Opozarjanje javnosti na pomen učenja jezikov in razširjanja nabora jezikov, ki se jih učimo, z namenom spodbujanja večjezičnosti in medkulturnega razumevanja.
 • Zavzemanje za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi, ki jo je treba ohraniti in spodbujati.
 • Spodbujanje vseživljenjskega učenja jezikov v šoli in zunaj nje, za potrebe študija, poklicnega dela, povečevanja mobilnosti ali za zabavo in izmenjavo.

Na ta dan po vsej Evropi poteka vrsta dogodkov, s katerimi želijo izboljšati osveščenost o bogati evropski jezikovni raznolikosti ter koristih večjezičnosti in učenja novih jezikov.

Tudi na EPALE Slovenija v počastitev dne poteka celodnevna razprava, ki jo moderira učitelj jezikov in poliglot Alex Rawlings.
Šestnajsti festival za tretje življenjsko obdobje

26.09.2016

Od 28. do 30 septembra 2016 bo v Cankarjevem domu potekal tradicionalni Festival za tretje življenjsko obdobje  F3ŽO. Edinstvena prireditev za starejše v Sloveniji in največja tovrstna prireditev v Evropi je prostor povezovanja, izmenjave idej in ustvarjanja. Posvečena je aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med generacijami. 

Tudi v letu 2016 številni sodelujoči pripravljamo zanimiv program: izobraževalne dogodke, polemične strokovne razprave, delavnice za vse generacije, številne kulturne dogodke na različnih prizoriščih, predstavitve na stojnicah. Na festivalu bo lahko vsakdo našel zase zanimive vsebine in načine, da izrazi svoje mnenje, najde nove poti k izboljšanju življenja starejše generacije. 

Andragoški center Slovenije s partnerji vabi, da obiščete naš skupni razstavni prostor, ki je v drugem preddverju Cankarjevega doma (DP-17).
Karierni sejem MojeDelo.com 2016

21.09.2016

V sredo, 5 oktobra bo v Cankarjevem domu v Ljubljani potem Karierni sejem MojeDelo.com 2016. Na sejmu se bodo predstavili številni slovenski in tuji razstavljavci. Sejem bo potekal od 10. do 19. ure. Celoten program predavanj najdete tukaj.

Karierni sejem ponuja tudi karierne točke, kjer boste lahko svoj življenjepis izpolnili z uporabnimi nasveti kariernih svetovalcev, dobili nove informacije o gradnji kariere in opravili psihometrično testiranje.

Izkoristite izjemno priložnost ter naredite nov korak v svoji karieri!

Več o sejmu si lahko preberete na njihovi spletni in Facebook strani.
Brošura ob 15 letnici delovanja prvih petih središč ISIO

21.09.2016

Prvih pet središč ISIO (Koper, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Žalec) praznuje letos 15. obletnico svojega delovanja. Tej obletnici namenjamo posebno pozornost tudi ob letošnjih Dnevih slovenskih svetovalnih središč.

Ob tej priložnosti smo na ACS-u izdali brošuro 
15 let svetovalnih središč za izobraževanje odraslih, v kateri so poleg središč predstavljeni še dosežki v vseh teh letih delovanja ter bistveni poudarki iz Resolucije o nacionalnem programu za izobraževanje odraslih 2013-2020 (ReNPIO 13-20). 

Vabimo vas, da si na Facebook-u ACS ogledate tudi kratke izjave, ki smo jih ob praznovanju obletnice posneli z mag. Katjo Dovžak, vodjo sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, mag. Andrejem Sotoškom, direktorjem ACS-a, mag. Tanjo Vilič Klenovšek, vodjo Središča za svetovanje in vrednotenje na ACS-u, in Alenko Sagadin Mlinarič, vodjo središča ISIO Maribor.

Petim središčem, ki letos praznujejo 15-letnico delovanja, iskreno čestitamo!

 
Festival učenja na Nizozemskem

20.09.2016

Na Nizozemskem med 12. in 23. septembrom poteka Festival učenja (Festival van het Leren). Gre za nacionalni dogodek, katerega namen je spodbuditi ljudi, da bi razvijali svoje znanje in spretnosti.

Z letošnjim sloganom »Sposoben si več, kot misliš« festival izziva ljudi, da razvijejo in uporabljajo svoje talente.

Festival na Nizozemskem organizirajo že od leta 1999, od leta 2012 pa festival koordinira nizozemska platforma za izobraževanje odraslih (Learn for Life), ki je namenjena izmenjavi izkušenj s področja izobraževanja odraslih.
Tretje Globalno poročilo o učenju in izobraževanju odraslih (GRALE III)

20.09.2016

Ob 50. obletnici mednarodnega dneva pismenosti je Unescov inštitut za vseživljenjsko učenje (UNESCO Institute for Lifelong Learning – UIL) objavil tretje Globalno poročilo o učenju in izobraževanju odraslih (Global Report on Adult Learning and Education (GRALE) – The Impact of Adult Learning and Education on Health and Well-Being; Employment and the Labour Market; and Social, Civic and Community Life).

Študija, ki se opira na nacionalna poročila, prejeta iz 139 držav (Monitoring survey results for Slovenia), kaže na napredek pri razvoju politike, upravljanja, financiranja in kakovosti učenja in izobraževanja odraslih od leta 2009. 124 držav meni, da je imelo učenja in izobraževanja odrasli močan vpliv na zdravje in dobro počutje, aktivno državljanstvo, socialno povezanost, raznolikost in strpnost.

Več lahko preberete na spletni strani UIL, kjer sta objavljeni tudi poročili iz leta 2009 (GRALE) in 2013 (GRALE II).
Obiščite dogodke središč ISIO na Dnevih slovenskih svetovalnih središč 2016

20.09.2016

Začeli so se dvanajsti Dnevi slovenskih svetovalnih središč, ki potekajo med 21. in 23. septembrom 2015. Vseh štirinajst svetovalnih središč za izobraževanje odraslih (ISIO) na različnih dogodkih po Sloveniji promovira formalne in neformalne programe izobraževanja v lokalnih okoljih, s poudarkom na aktualnih vsebinah in brezplačnih možnostih. Obiskovalci dogodkov spoznavajo tudi možnosti svetovanja, ki jih nudijo središča ter njihovi partnerji.

Tudi letos so središča pripravila veliko različnih dogodkov, med njimi najdemo stojnice znanja na javnih mestih, brezplačne delavnice, kontaktne oddaje na radiu. Nekatera središča so dogodke organizirala že pred uradnim terminom. Seznam vseh dogodkov središč ISIO najdete tukaj.
20. andragoški kolokvij

19.09.2016

Vabimo na 20. andragoški kolokvij z naslovom Spretnosti odraslih: premislek o stanju in izzivih. Dogodek bo v četrtek, 29. septembra 2016, ob 9.30 v dvorani P01 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16 v Ljubljani.

Kolokvij smo zasnovali kot strokovno-znanstveno srečanje priznanih strokovnjakov, na katerem bomo prvič celostno predstavili rezultate mednarodne raziskave PIAAC o stanju spretnosti odraslih v Sloveniji.

Program in druge informacije pa najdete na spletni strani http://pro.acs.si/ak2016. Rok za spletno prijavo je 26. september. 
Izšla je septembrska številka e-Novičk

19.09.2016

Vabimo vas k prebiranju septembrske številke e-Novičk našega centra, v kateri vas obveščamo o naših aktivnostih v zadnjem delu letošnjega poletja, o prihajajočih usposabljanjih in dogodkih ter vam ponujamo nekaj publikacij, ki jih lahko prebirate v jesenskih dneh. Vabimo vas tudi na 20. andragoški kolokvij.

Naslednja številka e-Novičk bo izšla predvidoma v sredini oktobra. Glasilo lahko soustvarjate tudi vi, zato nam pošljite svoje prispevke do 3. oktobra na e-naslov e-novicke@acs.si. Pri tem upoštevajte Navodilo za pisanje člankov v e-Novičkah.

Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.
Festival učenja v Veliki Britaniji

19.09.2016

V Veliki Britaniji se je s podelitvijo nagrad učečim se zaključil nacionalni praznik vseživljenjskega učenja Festival učenja 2016 (Festival of Learning), katerega glavni del je potekal v maju in juniju.

V okviru Festivala učenja so učečim se odraslim podelili nagrade za njihove dosežke. Zgodbe nagrajencev so navdihujoče in s tem zgled drugim, saj so vsi pokazali, da za učenje nikoli ni prepozno ter kaj vse se z močjo učenja in vztrajnosti lahko doseže.

Nagrajence in njihove zgodbe si lahko ogledate tukaj.

 
SIRikt konferenca

19.09.2016

6. in 7. oktobra, bo v Kranjski Gori potekala že 10. SIRikt konferenca (Splet izobraževanja in raziskovanja z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo), katere soorganizator je tudi Center za poklicno izobraževanje (CPI).

Konferenca je največji izobraževalni dogodek v Sloveniji, na katerem se srečujejo in delijo svoje izkušnje uporabe informacijske komunikacijske tehnologije vzgojitelji, učitelji, ravnatelji, univerzitetni profesorji, raziskovalci, študenti, učenci in najrazličnejši strokovnjaki s področja izobraževanja ter drugih znanosti.

Naslov letošnje konference je SIRiktova desetka za učenje, saj je vodilna nit vseh programskih sklopov učenje na različne načine ob podpori informacijske komunikacijske tehnologije (IKT). Ena izmed letošnjih novosti je parlament.

Na konferenco se lahko prijavite tukaj.

Več informacij o konferenci najdete na njihovi spletni in Facebook strani.
Pogled na izobraževanje 2016: kazalniki OECD

16.09.2016

Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je izdala Pogled na izobraževanje 2016: kazalniki OECD (Education at a Glance 2016: OECD Indicators). Najobširnejši pregled izbranih mednarodno primerljivih podatkov o stanju in učinkih izobraževanja daje možnost spremljanja uspešnosti ustanov in sistemov vzgoje in izobraževanja s primerjanjem v krogu sodelujočih držav iz celega sveta (35 držav članic OECD in ključnih partnerskih držav: Argentine, Brazilije, Kitajske, Kolumbije, Kostarike, Indije, Indonezije, Litve, Ruske federacije, Savdske Arabije in Južnoafriške republike).

V letošnji izdaji so izpostavljena področja oziroma vidiki, kot so financiranje, razlike med spoloma in priseljenci v izobraževanju; med viri podatkov so dodani rezultati drugega kroga raziskave PIAAC (mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih), v kateri je sodelovala tudi Slovenija. Novost je poizkus povezave kazalnikov EAG z Agendo 2030 za trajnostni razvoj (Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030), sprejetimi v okviru Organizacije združenih narodov, še posebej s četrtim ciljem »Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar«.

Poudarki, preglednice in grafični prikazi ter celotna publikacija so dostopni na spletni strani OECD, ogledate si lahko tudi povzetek v angleščini. Med predstavitvami, ki jih za posamezne države pripravijo v Sekretariatu OECD, je na voljo tudi predstavitev za našo državo (Country note – Slovenia).
Izšel je časopis Info ISIO 2016–2017

15.09.2016

Ob Dnevu slovenskih svetovalnih središč, ki jih pripravljamo med 21. in 23. septembrom, smo izdali časopis Info ISIO 2016–2017. Učenje in izobraževanje bi radi kar najbolj približali različnim skupinam odraslih, zato v njem predstavljamo različne možnosti izobraževanja in učenja odraslih: formalno in neformalno izobraževanje odraslih, svetovalno podporo in pomoč odraslim pred in med potekom izobraževanja, ugotavljanje in vrednotenje že pridobljenega znanja, medgeneracijsko učenje ter možnosti sofinanciranja izobraževanja. V časopisu tudi letos predstavljamo zgodbo gospe Suzane, svetovanke središča ISIO, ki je uspešno stopila na izobraževalno pot.

Poleg elektronske oblike bo v središčih ISIO brezplačno na voljo tudi tiskana oblika časopisa.
Povabilo na Dneve slovenskih svetovalnih središč 2016

15.09.2016

Svetovalna središča za izobraževanje odraslih (središča ISIO) in Andragoški center Slovenije vabimo na Dneve slovenskih svetovalnih središč, ki jih pripravljamo med 21. in 23. septembrom. 

Izobraževanje in učenje bi radi približali vsem odraslim, še posebej pa tistim, ki se manj pogosto vključujejo v izobraževanje ali sami niti ne iščejo poti do različnih možnosti izobraževanja, torej manj izobraženim, starejšim, dalj časa brezposelnim, socialno izključenim, odraslim z različnimi oviranostmi, priseljencem … 

Središča ISIO skupaj s partnerskimi organizacijami pripravljajo več medijsko odmevnih dogodkov. Z dogodki na stojnicah v različnih trgovskih centrih želijo ljudem v teh dneh predstaviti, kakšne možnosti svetovanja in podpore središča ISIO nudijo, promovirati želijo učenje in izobraževanje ter motivirati odrasle za vključevanje tako v formalne kot v neformalne izobraževalne programe. 

Posebno pozornost bomo letos namenili 15 obletnici delovanja petih svetovalnih središč ISIO, ki so z delovanjem pričela jeseni 2001. 

Informacije o dogodkih in njihovih lokacijah bodo središča ISIO in njihove partnerske organizacije objavili v sredini septembra na svojih spletnih straneh, objavljene so tudi na spletni strani dejavnosti Informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih (ISIO), v rubriki Dogodki.
Sodelujte v evropski javni razpravi in potrdite vlogo izobraževanja odraslih

15.09.2016

Evropska komisija od 8. marca pa do konca leta 2016 organizira široko javno razpravo o predlogu Evropskega stebra socialnih pravic (proces Towards a European Pillar of Social Rights).

Predlog (Prvi predhodni oris evropskega stebra socialnih pravic)  je jasno strukturiran, tako da je razdeljen na tri kategorije, ki zadevajo zaposlovanje in socialno politiko:

 • enake možnosti in dostop do trga dela,
 • pošteni delovni pogoji,
 • ustrezna in vzdržna socialna zaščita.

Izobraževalce odraslih zadeva prva kategorija, sestavljena iz šestih domen, med katerimi je na prvem mestu področje, poimenovano Spretnosti, izobraževanje in vseživljenjsko učenje. V besedilu je poudarjen pomen pravičnega dostopa do kakovostnega vseživljenjskega učenja ter pridobivanja temeljnih in drugih spretnosti za dejavno sodelovanje na trgu dela in v družbi. K temu, da bi ta domena ostala v končnem besedilu Evropskega stebra socialne pravičnosti, in da bi bila osvetljena z vidika naše stroke in prakse, lahko prispeva vsak od nas!

Kako? Sodelujete lahko v spletni razpravi in izpolnite vprašalnik ali pošljete svoje prispevke po elektronski pošti na naslov: EMPL-EUROPEAN-PILLAR-OF-SOCIAL-RIGHTS@ec.europa.eu. Tretja možnost pa je dogodek na nacionalni ravni – predstavitev dokumenta in posvet, ki ga bosta 27. septembra 2016 soorganizirala Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Državni svet Republike Slovenije v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana. Več o dogodku najdete tukaj.
Dogodek Igrišče prihodnosti: Ljubljana - Stanford

15.09.2016

Simbioza v soboto, 24. septembra vabi na dogodek Igrišče prihodnosti, ki bo potekal v prostorih ABC Acelerator, BTC City.

Na dogodku boste imeli priložnost slišati najuspešnejše Slovence različnih generacij, ki s slovenskim znanjem spreminjajo svet! Ustvarili bodo igrišče prihodnosti, ki povezuje zibelko Silicijeve doline, Univerzo Stanford ter Ljubljano. Gre za neposreden prenos iz ZDA, ki bo potekal pred širšim občinstvom v ZDA in sočasno v Ljubljani!

Na dogodek se prijavite tukaj.​​

Več informacij najdete na njihovi Facebook strani.
Izšla je nova številka glasila CPIskrice

14.09.2016

CPIskrice so elektronski novičnik, ki prinaša aktualne novice o aktivnostih Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI).

V septembru je izšla letošnja prva številka. Nekaj poudarkov iz najnovejše številke:

 • Kakšno je stanje na trgu dela v državah OECD?
 • Ponudba CPI v novem šolskem letu
 • Novosti v mednarodnem prostoru


Vse ostale CPIskrice si lahko ogledate v arhivu.
Vabilo na konferenco Izobraževalni management 2016

14.09.2016

Podjetje Planet GV vabi na konferenco Organizacijsko učenje, razvoj in coaching, ki bo 20. in 21. oktobra 2016 na Bledu. Namenjena je izobraževalnim managerjem, ki verjamejo, da sta izobraževanje in usposabljanje pomembni ter ključni poslovni funkciji, ki prispevata k večji dobičkonosnosti organizacije in dolgoročnemu zdravju organizacije. Udeleženci bodo razpravljali o tem, kaj mora izobraževalec odraslih oz. izobraževalni manager vedeti o nevroznanosti in učenju odraslih.

Na konferenci bodo že petnajsto leto zapored razglasili in nagradili 10 najboljših podjetij oziroma organizacij, ki najbolj sistematično investirajo v izpopolnjevanje znanja in usposabljanje zaposlenih. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani organizatorja.

 
Mednarodna konferenca o izobraževanju odraslih

14.09.2016

Hrvaško andragoško društvo med 26. do 28. septembra v Zagrebu in Vodicah organizira mednarodno konferenco z naslovom Kdo potrebuje izobraževanje odraslih?, ki bo potekala v okviru jubilejnega desetega hrvaškega Tedna vseživljenjskega učenja (Tjedan cjeloživotnog učenja – TCU).

Glavna tema konference bo pomen oziroma potreba po izobraževanju odraslih v sodobni družbi ter koristi, ki jih izobraževanje prinaša. Koristi so številne in se kažejo na različnih področjih: gospodarskem, socialnem in političnem.

Več o konferenci najdete tukaj.

 
Teden vseživljenjskega učenja na Hrvaškem

13.09.2016

Agencija za poklicno izobraževanje in izobraževanje odraslih – ASOO bo v sodelovanju s številnimi partnerji organizira jubilejni deseti hrvaški Teden vseživljenjskega učenja (Tjedan cjeloživotnog učenja – TCU). Slavnostno odprtje bo 26. septembra v Zagrebu, trajal pa bo do 2. oktobra 2016.

Slogan letošnjega TCU je Provežbaj mozak. Podprli so ga številni posamezniki, med njimi: Ivica Kostelić, Gordan Kožulj, Blaženka Leib in Maša Martinović. 

Na otvoritveni slovesnosti bodo podelili tri priznanja, poimenovana Maslačak znanja (Regratova lučka znanja), za izjemne učne dosežke odraslih.

Več o hrvaškem festivalu učenja 2016 najdete na njihovi spletni in Facebook strani.
Mednarodni dan pismenosti

07.09.2016

8. septembra po vsem svetu praznujemo mednarodni dan pismenosti. Z obeležitvijo letošnjega pod geslom Beremo preteklost, pišemo prihodnost praznujemo pet desetletij mednarodnih prizadevanj za povečanje stopnje pismenosti po vsem svetu. 

Generalna direktorica Unesca Irina Bokova je v letošnji poslanici med drugim poudarila: »Svet se je od leta 1966 spremenil, ampak naša odločenost, da imata vsaka ženska in vsak moški spretnosti in znanja, sposobnosti in možnosti, da postaneta vse, kar si želita, z vsem dostojanstvom in spoštovanjem,ostaja neomajna bolj kot kdajkoli prej. Pismenost je temelj za izgradnjo bolj trajnostne prihodnosti za vse. To je sporočilo Unesca.« (poslanica v angleščini)

Več o obletnici najdete na Unescovi spletni strani

Letošnji mednarodni dan pismenosti  bodo z različnimi dogodki obeležili po vsem svetu. Osrednji Unescov dogodek, mednarodna konferenca o pismenosti z naslovom Reading the past, writing the future, bo 8. in 9. septembra v Parizu (Provisional Agenda). Na njej bodo med drugim podelili Unescove mednarodne nagrade za pismenost petim inovativnim programom iz Indije, Senegala, Južne Afrike, Tajske in Vietnama (več lahko preberete tukaj). 

Bralno društvo Slovenije (BDS) bo letošnji 8. september obeležilo s strokovnim srečanjem članov BDS in vseh, ki posvečajo svojo energijo in ustvarjalnost razvoju in širjenju pismenosti, v Štrekljevi rojstni vasi Gorjansko, v občini Komen (vabilo).

ACS ne bo posebej obeležil mednarodnega dneva pismenosti. Naša prizadevanja so letos usmerjena na predstavitev podatkov mednarodne raziskave o spretnostih odraslih PIAAC, ki vključuje med drugim tudi raziskovanje bralne pismenosti odraslih. Rezultati raziskave bodo predstavljeni na 20. andragoškem kolokviju, ki bo 29. septembra 2016 v Ljubljani pod naslovom Spretnosti odraslih: premislek o stanju in izzivih.
Konferenca o programu Erasmus+

06.09.2016

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji vabi na mednarodno konferenco Erasmus+: uspehi in izzivi, ki bo v petek, 23. septembra 2016, ob 9. uri v dvorani Urška na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 

Osrednji govorci na konferenci bodo: dr. Milan Zver, evropski poslanec in stalni poročevalec Evropskega parlamenta za Erasmus+, dr. Tibor Navracsics, evropski komisar za izobraževanje mladino in šport, in dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport.

Izvajalci projektov z različnih področij programa bodo predstavili svoje izkušnje z delovanjem programa Erasmus+, analizirali pozitivne plati in težave, s katerimi se soočajo pri delu, ter možnosti za izboljšavo, ki naj jih upošteva Evropski parlament.

Več na spletni strani http://www.erasmusplus.si/erasmus-uspehi-in-izzivi.
Izid publikacije Rezultati in učinki izobraževanja odraslih

05.09.2016

Avgusta smo izdali strokovno učno gradivo z naslovom Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov. Avtorici strokovnega učnega gradiva v podporo strokovnemu delu na področju kakovosti izobraževanja odraslih sta Sonja Klemenčič in dr. Tanja Možina.

Publikacija vsebuje priporočila za organizacije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih in izpeljujejo različne dejavnosti in/ali projekte, povezane z izobraževanjem odraslih in si želijo poglobiti svoje delo pri spremljanju in vrednotenju rezultatov ter učinkov svojega izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti in/ali projektov

Priporočila nam kot celota dajo vpogled v enega izmed mogočih sistematičnih načinov spremljanja in vrednotenja rezultatov ter učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti in izobraževalnih projektov.

Publikacijo smo izdali v okviru ESS projekta Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022, aktivnosti Sistemsko umeščanje in nadaljnji razvoj samoevalvacije v izobraževanju odraslih.
Objavljen razpis za večgeneracijske centre

05.09.2016

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov (VGC), ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam, z namenom zagotavljanja dostopnosti in pluralizacija storitev za različne ciljne skupine. Vzpostaviti želijo 15 večgeneracijskih centrov po Sloveniji, in sicer predvidoma 5 v zahodni kohezijski regiji in predvidoma 10 v vzhodni kohezijski regiji.  

Projekt bo sofinanciran iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije in se mora pričeti izvajati 1. 1. 2017 in končati 30. 9. 2021. Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev znaša 8.625.000,00 evrov. 

Vse dodatne informacije in razpisna dokumentacija so dostopne tukaj. Rok prijave je 19. 10. 2016.
Povabilo k sodelovanju v pobudi Evropsko jezikovno priznanje

02.09.2016

CMEPIUS objavlja razpis za sodelovanje v pobudi Evropsko jezikovno priznanje (EJP). Večjezičnost je ena od temeljnih evropskih vrednot in močan simbol prizadevanja Evropske unije (EU) za združenost v raznolikosti. Znanje tujih jezikov je ena od pomembnih spretnosti, ki bodo pripomogle k temu, da bodo ljudje bolje pripravljeni za vstop na trg dela in bodo tako lahko čim bolj izkoristili razpoložljive priložnosti. EU je določila cilj, da bi moral imeti vsak državljan EU priložnost osvojiti vsaj dva tuja jezika že od mladih let. Spodbujanje učenja jezikov in jezikovne raznolikosti je eden od posebnih ciljev programa Erasmus+, glavnega programa na področju izobraževanja in usposabljanja.

Slovenija sodeluje v pobudi EJP že od leta 2002. Cilji pobude za podelitev Evropskega jezikovnega priznanja 2016 so: večja osveščenost o pomenu jezikovne raznolikosti v Evropi, spodbujanje novih tehnik in metod pri poučevanju jezikov, njihovo promocijo in širšo rabo, spodbujanje primerov dobre prakse in spodbujanje interesa širše javnosti za izboljšanje jezikovnih spretnosti.

V pobudi lahko sodeluje katera koli javna ali zasebna organizacija s sedežem v Sloveniji s področja izobraževanja in usposabljanja, lokalne skupnosti, delodajalci, različna društva in združenja idr.

Rok za oddajo prijav je 30. september 2016. Objava rezultatov in podelitev priznanja bo decembra 2016.

Poziv, prijavnico in ocenjevalni obrazec najdete na spletni strani Cmepiusa.
Konferenca VIVID 2016

02.09.2016

Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan ob soorganizaciji Fakultete za računalništvo in informatiko ter Slovenskega društva Informatika organizirajo konferenco Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi (VIVID 2016).

Konferenca, ki bo 18. novembra 2016 na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, je namenjena proučevanju novih načinov dela in skupnega življenja v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki jih prinaša sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija.

Teme letošnje konference so: digitalno opismenjevanje na vseh nivojih, od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje,  poučevanje računalniških znanosti, didaktika e-poučevanja in učenja, priprava in uporaba e-gradiv in e-storitev, medijska pismenost in izobraževanje, izobraževalna računalniška omrežja, konceptualno učenje in tehnologije znanja in umetna inteligenca v izobraževanju. Dogajanje bodo popestrile tudi izobraževalne delavnice. 


Več o konferenci, ki bo potekala pod okriljem multi-konference Informacijska družba, najdete tukajdodatne informacije pa so na voljo prek e-pošte: konferencaVIVID@gmail.com. 
Sprememba datuma posveta Izobraževanje odraslih v moji občin

02.09.2016

Nacionalni posvet Izobraževanje odraslih v moji občini, ki ga organizira Andragoško društvo Slovenije (ADS), je prestavljen na 4. oktober 2016.

Več informacij najdete tukaj.
Bogata izobraževalna ponudba na spletni strani Kam po znanje

31.08.2016

Na spletni strani Kam po znanje je objavljen pregled ponudbe izobraževanja za odrasle za novo šolsko leto 2016/2017, ki ga pripravljamo na Andragoškem centru Slovenije. Predstavljajo se številni izvajalci izobraževanja odraslih, ki bodo v prihajajočem šolskem letu izvajali izobraževalne programe najrazličnejših vsebin. Vabljeni, da obiščete katerega izmed njih.
 
Na spletni strani boste poleg pestre izobraževalne ponudbe formalnega in neformalnega izobraževanja našli tudi koristne informacije o možnostih izobraževanja in učenja odraslih, zanimive novice in povezave na spletne strani s področja izobraževanja odraslih, EPALE kotiček, ker predstavljamo izobraževalno ponudbo za izobraževalce odraslih, Pregled izobraževanja v številkah ter druge zanimive vsebine. 
 
Prijava na portal Kam po znanje je še vedno odprta, zato vabimo izvajalce izobraževanja, da se prijavite in objavite svojo izobraževalno ponudbo. Več informacij o prijavi najdete na tukaj.
 
 Tretja letošnja številka revije Journal of Vocational Education & Training

31.08.2016

Izšla je tretja letošnja številka revije Journal of Vocational Education & Training.Tudi ta ponuja številne zanimive raziskovalne članke o poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Revijo najdete v naši knjižnici.
Osveženi statistični podatki o zgodnjem opuščanju šolanja

25.08.2016

Na spletišču Eurostat so 9. avgusta objavili posodobljene statistične podatke o deležu mladih v Evropski uniji (EU) v starostni skupini od 18 do 24 let, ki niso končali šolanja (osipniki): Early leavers from education and training

Šolski osip je pogosto povezan s poznejšo brezposelnostjo, socialno izključenostjo in revščino. Razlogov, zakaj mladi prezgodaj opustijo šolanje, je več: osebni in družinski problemi, težave pri učenju, slabše socialno–ekonomske razmere. Pomembna dejavnika sta tudi organizacija izobraževalnega sistema in šolsko okolje. 

Države EU so se s Strateškim okvirom Izobraževanje in usposabljanje 2020 (ET 2020) zavezale, da do leta 2020 v povprečju zmanjšajo delež osipnikov na manj kot 10 %.

Objavljeni podatki so pridobljeni v juliju 2016, naslednjo posodobitev pa načrtujejo junija 2017.
Objavljeni osveženimi statistični podatki o vseživljenjskem učenju

25.08.2016

Na spletišču Eurostat so 10. avgusta objavili posodobljene statistične podatke o vseživljenjskem učenju v Evropski uniji (EU): Lifelong learning statistics.

Vseživljenjsko učenje zajema vse učne dejavnosti, bodisi formalne, neformalne ali priložnostne, ki se izvajajo z namenom izboljšati temeljne spretnosti, pridobiti nove kvalifikacije, izpopolniti znanje ali se prekvalificirati zaradi nove zaposlitve, osebno rast in zadovoljstvo.

Strateški okvir Izobraževanje in usposabljanje 2020 (ET 2020), sprejet maja 2009, določa več meril, ki jih je treba doseči do leta 2020. Eno od referenčnih meril je tudi to, da naj bi bilo najmanj 15 % odraslih, starih od 25 do 64 let, vključenih v sistem vseživljenjskega učenja. Leta 2015 se je delež oseb, ki so sodelovali v izobraževanjih ali usposabljanjih, v povprečju EU-28 zvišal za 1,4 odstotne točke (10,7 %) v primerjavi z letom 2010 (9,3 %). V Sloveniji je odstotek vključenih padel iz 16,4 % leta 2010 na 11,9 % v letu 2015.

Podrobnejše podatke si oglejte tukaj.
Univerza za tretje življenjsko obdobje Ljubljana vabi k vpisu

25.08.2016

Univerza za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) v Ljubljani vabi k vpisu v novo študijsko leto. Vpis bo potekal na njenem sedežu, na Poljanski cesti 6, od 29. avgusta do 16. septembra,vsako delovno dopoldne med 9. in 12. uro. Vpis po spletu zaradi narave študija na UTŽO ni mogoč.

Na ljubljanski UTŽO se tedensko izobražuje več kot 3000 starejših študentov pod vodstvom 120 mentorjev v 285 študijskih skupinah. Študijsko leto poteka od oktobra 2016 in se zaključi konec maja 2017. Izobraževalna srečanja potekajo praviloma enkrat na teden po dve ali tri pedagoške ure skupaj (odvisno od narave programa). 

Predstavitev programov za vpis si lahko ogledate tukaj.

Več informacij o vpisu, izobraževalnih programih, in študiju na UTŽO Ljubljana lahko prejmete po telefonu ali po elektronski pošti (T: 01 4332 090, E: univerza3@siol.net).
Izšla je poletna številka angleških e-Novičk ACS

25.08.2016

Vabimo vas, da preberete poletno izdajo e-Novičk v angleškem jeziku (e-Novičke Summer 2016), v katerih partnerjem po svetu poročamo o projektih ACS in predstavljamo dejavnosti izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja v Sloveniji, ki smo jim posvečali ustvarjalno energijo in zagon v prvi polovici letošnjega leta.

Veseli bomo, če boste novičke delili tudi s svojimi tujimi partnerji. Želimo vam prijetno branje!

Arhiv angleških izdaj glasila najdete tukaj.

 
Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2016/2017

22.08.2016

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je izdalo