Videi o sistemu vzgoje in izobraževanja v Sloveniji

26.04.2017

Na spletni strani Eurydice Slovenija in You tube kanalu MIZŠ so objavili serijo kratkih videov The education system in Slovenia v angleškem jeziku.

Pripravili so jih na enoti Eurydice Slovenija, z  željo, da ponudijo komunikacijsko orodje, s katerim je mogoče naslavljati različna občinstva iz tujine 
– strokovnjake s področja izobraževanja, učitelje, učence, priseljence, študente, itd.

V filmih so podani strnjeni opisi ter osnovni podatki o sistemu vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, bogatijo pa jih reportažni posnetki iz slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanov. Serija je sestavljena iz osmih delov (Introduction, Investment in education, Stages of the education system, Preschool education, Compulsory education – Basic school, Upper secondary education, Tertiary education in Trends in educational attainment and student achievement), ki lahko funkcionirajo vsak zase, ali pa so gradniki, iz katerih lahko sestavite poljubno celoto.
Začenja se 2. bienale priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja

25.04.2017

Pozornost EPALE je bila v aprilu posvečena vrednotenju že pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc.
 

Danes, 25. aprila, se v danskem mestu Aarhus začenja drugi bienale priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja, The 2nd VPL Biennale. Na njem se bodo zbrali strokovnjaki za vrednotenje s celega sveta. Preko 150 strokovnjakov s področja izobraževanja odraslih bo izmenjalo svoje znanje in ideje o praktičnem vrednotenju predhodno pridobljenega znanja; v središče svojih razprav bodo postavili učeče se.


Na portalu EPALE je objavljen video z intervjuji osrednjih govorcev
Posebna številka revije o poklicnem izobraževanju in usposabljanju

24.04.2017

Izšla je nova številka revije Journal of Vocational Education & Training. Namenjena je višje- oz. visokošolskemu izobraževanju in usposabljanju, novim poklicnim potem ter vprašanjem enakosti, neenakosti in socialne mobilnosti. 

Številka je na voljo v naši knjižnici.
Aprilske novice iz GD za izobraževanje, mladino, šport in kulturo

24.04.2017

V najnovejših novicah Generalnega direktorata za izobraževanje, mladino, šport in kulturo pri Evropski komisiji (DG Education, Youth, Sport and Culture - April 2017) je med drugim predstavljena pobuda Move2Learn, Learn2Move, ki bo financirala potovanja najmanj 5.000 mladih v druge države EU. Objavili so tudi dobitnike evropskih nagrad na področju kulturne dediščine 2017 – med 202 prijavama iz 39 držav so izbrali 29 zmagovalcev iz 18 držav. Opozoriti velja še na nekaj prireditev v maju, med drugim Evropski teden mladih od 1. do 7. maja in dneve odprtih vrat v evropskih inštitucijah med 6. in 11. majem, ki jih prirejajo ob Dnevu Evrope.

Pa to je le drobec iz tokratnih novic, vabimo vas, da preberete vse.
Predstavljen osnutek Strategije dolgožive družbe

21.04.2017

Na spletni strani Urada RS za makroekonomske analize in razvoj – UMAR  so objavili osnutek Strategije dolgožive družbe

Strategija prinaša razvojna izhodišča, ključne poudarke, nove paradigme, vizijo in cilje ter predloge možnih usmeritev. Temelji na štirih stebrih, ki so aktivnost, samostojno in varno življenje vseh generacij, vključenost v družbo ter okolje za aktivnost v celotnem življenjskem obdobju. 

Več lahko preberete v novici na spletni strani MDDSZ in na portalu RTV Slovenija

Vlada naj bi osnutek strategije predvidoma potrdila v začetku julija.
Rezultati JR za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2017

20.04.2017

Na spletni strani MIZKŠ so objavljeni Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2017 (Generalni sklep o izboru s prilogo).
Aprilska izdaja CMEPIUS-ovih e-novičk

20.04.2017

Vabimo vas, da preberete novo številko e-novičk, ki jih izdajajo na CMEPIUS-u.

V njih poročajo o zaključenem razpisu za KA2 strateška partnerstva v programu Erasmus+; še pred poletjem vabijo na zanimive delavnice, ki so objavljene tudi v katalogu KATIS; pozivajo k prijavi na dogodke eTwinning doma in v tujini; napovedujejo akcijo Erasmus+ ni mus, pomaga pa, ki jo bodo izpeljali 16. maja letos v okviru Tedna vseživljenjskega učenje 2017 na Ljudski univerzi Velenje;  vabijo v Narodni muzej Slovenije, kjer bo 16. maja 2017 izmenjava izkušenj v programu Evropa za državljane;  napovedujejo  Zajtrk z EPALE 26. maja v Mariboru.
Začeli so se 22. Slovenski dnevi knjige

19.04.2017

Slovenski dnevi knjige so vseslovenski festival, ki se vsako pomlad, letos med 19. in 23. aprilom, zgodi v Ljubljani in v partnerskih mestih. Med tradicionalnimi cilji festivala so ozaveščanje bralne kulture, neposreden stik publike z izvirnimi avtorji različnih generacij ter opozarjanje na dosežke slovenskega leposlovja.

Dogajanje, ki utripa skozi raznolike sloge in žanre, združuje založnike, intelektualce, strokovno javnost, ter vse, ki jih literatura prevzema. Festival gradi trajen most med bralci in publiko v najširšem pomenu. Nudi prostor mladim in starejšim, presega stereotipe in ostaja mesto izražanja različnih mnenj.

Podrobnejše informacije in program prireditev najdete na http://dneviknjige.si.
Javna razprava o predlogu besedila Nacionalne strategije za bralno pismenost

18.04.2017

Bralna pismenost je stalno razvijajoča se zmožnost posameznika in posameznice za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje razvite bralne veščine, (kritično) razumevanje prebranega, pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna za razvijanje posameznikovih in posamezničinih potencialov ter njuno uspešno sodelovanje v družbi.

Bralna pismenost je opredeljena v številnih slovenskih strateških dokumentih. V Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 je bila posebej izpostavljena potreba po njeni prenovi. Dokument je ključnega pomena za delo v vzgoji in izobraževanju, hkrati pa je pomembno izhodišče za vseživljenjsko učenje in za vzpostavljanje močnejše povezanosti in usklajenosti pri oblikovanju politik na področju izobraževanja in drugih resorjev.

Predlog besedila, ki bo v javni razpravi  do 12. maja 2017, je pripravila posebna delovna skupina, imenovana leta 2014. Pripombe lahko pošljete na naslov: gp.mizs@gov.si s pripisom "Nacionalna strategija za bralno pismenost".
Javni poziv za kandidiranje strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja za člane strokovnih svetov Vlade RS

14.04.2017

V mesecu juniju 2017 bo potekel mandat približno polovici imenovanih članov v treh strokovnih svetih: Strokovnem svete RS za splošno izobraževanje, Strokovnem svete RS za poklicno in strokovno izobraževanje in Strokovnem svete RS za izobraževanje odraslih.

Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih ima predsednika in štirinajst članov. Vlada jih imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov s področja izobraževanja odraslih, in sicer:

 • štiri na predlog ministrstev,
 • tri na predlog pristojnih zbornic,
 • tri na predlog sindikatov,
 • dva na predlog skupnosti javnih zavodov za izobraževanje odraslih in
 • dva na predlog drugih organizacij za izobraževanje odraslih in njihovih skupnosti.

Mandat članov je šest let.

MIZŠ poziva predlagatelje, da posredujejo svoje predloge najkasneje do 5. maja 2017 na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Služba za kadrovske zadeve, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.

Podrobnosti so objavljene na spletni strani MIZŠ, kjer je objavljen javni poziv.
Izšla je nova številka časopisa 20 MINUT

13.04.2017

Časopis 20 MINUT izdaja Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje v elektronski obliki. Napisan je tako, da ga je lažje prebrati in razumeti. Takim besedilom rečemo 'lahko branje'.

Časopis je namenjen ljudem, ki zaradi različnih težav težko berejo. To so: odrasli ljudje s težavami pri branju zaradi različnih oviranosti (disleksija, sindrom pomanjkljive pozornosti, omejitve vida in sluha), osebe po poškodbi glave, osebe z motnjo v duševnem razvoju, starejše osebe z demenco,  neizkušeni bralci, ljudje z nezadostno izobrazbo ter ljudje, ki jim slovenščina ni materni jezik.

Vabimo vas, da prelistate najnovejšo dvojno številko, v kateri pišejo o zaljubljenosti in ljubezni, o dobri komunikaciji, psički reševalki in še o čem. Več informacij lahko dobite pri Saši Fužir (T: 041 252 167, W: http://www.risa.si).
Izšle so aprilske e-Novičke

12.04.2017

Izšla je aprilska številka e-Novičk ACS,  ki med drugim prinaša tudi naslednje:

 

 

Delite z nami novice tudi v prihodnji številki in svoje prispevke pošljite do 5. maja 2017 na e-naslov e-novicke@acs.si. Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.

Želimo vam prijetno branje!
Vabilo na 5. konferenco o razvoju kadrov

10.04.2017

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije organizira mednarodno  konferenco o aktivnem staranju delovne sile z naslovom Skupaj nad izzive jutrišnjega dne. 

Na konferenci, ki bo 24. in 25. maja 2017 v Laškem, bodo obravnavali izzive upravljanja s kadri skozi perspektivo trendov na področju trga dela v slovenskem in evropskem prostoru. Poseben poudarek bo posvečen temi upravljanja s starejšimi zaposlenimi (age-management) v kontekstu medgeneracijskega sodelovanja, vlaganja v starejše zaposlene in inovativnega vodenja. Na konferenci bodo predstavili tudi primere dobrih praks z upravljanjem zaposlenih v slovenskih podjetij. 

Podrobnejše informacije bodo v kratkem objavljene na Skladovi spletni strani.

 
Oddaj svoj glas za EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017

10.04.2017

Konec marca se je začela druga faza projekta EU projekt, moj projekt. Vabljeni h glasovanju za najboljši projekt sofinanciran iz evropskih sredstev v posamezni regiji. Vsak dan lahko glasujete za en projekt v vsaki regiji. V vsaki regiji bo zmagal tisti projekt, ki bo dobil največ glasov.

V prvi fazi projekta je bilo iz celotne Slovenije predlaganih 70 projektov, ki so razvrščeni v 12 regij. Med njimi je tudi nekaj takih, ki so uvrščeni v kategorijo izobraževanja in usposabljanja.

Za najboljše projekte lahko glasujete do 8. maja na tej povezavi. Takrat bodo znani zmagovalni projekti po posameznih regijah, ki bodo nato predstavljeni na Dnevu odprtih vrat 9. in 10. junija 2017. 

 
Kaj menite o Pregledu izobraževanja in usposabljanja 2016?

07.04.2017

V Generalnem direktoratu za izobraževanje, mladino, šport in kulturo so pripravili kratek vprašalnik (5-minute questionnaire), s katerim bi radi ugotovili, kako so deležniki v izobraževanju zadovoljni z letnim poročilom Pregled izobraževanja in usposabljanja 2016 (Education and Training Monitor 2016).

Odgovore pričakujejo do 14. aprila.
Izšla je nova številka glasila CPIskrice

07.04.2017

Iskrice, elektronski novičnik Centra za poklicno izobraževanje (CPI), prinaša izbor novic za vse, ki jih zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

V aprilu je izšla letošnja druga številka, v kateri med drugim:

 • na kratko pišejo o programih vajeništva, ki so jih poskusno uvedli na šestih šolah;
 • vabijo na delavnico na temo uporabe učnih izidov v praksi;
 • pišejo o priložnostih za usposabljanje;
 • predstavljajo nekatere publikacije;
 • pišejo o mednarodni dejavnosti in
 • opozarjajo na razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018.

Vse ostale CPIskrice si lahko ogledate v arhivu.
Napoved strokovnih delavnic na temo uporabe učnih izidov v praksi

06.04.2017

Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK v okviru implementacije Slovenskega ogrodja kvalifikacij  organizira enodnevno strokovno delavnico z naslovom Uporaba učnih izidov v praksi.

Namenjena je različnim skupinam strokovnjakov, ki načrtujejo nove ali posodabljajo obstoječe programe za pridobitev izobrazbe, poklicne kvalifikacije ali dodatne kvalifikacije. Na delavnici bodo predstavljeni praktični primeri uporabe koncepta učnih izidov pri opisovanju kvalifikacij v skladu s Smernicami za implementacijo in uporabo Slovenskega ogrodja kvalifikacij in učnih izidov v praksi

Delavnica bo izvedena v dveh terminih, in sicer 21. aprila in 12. maja 2017. Več informacij o delavnici in programu je na voljo v vabilu. Priporočljivo je, da udeleženci ob prijavi posredujejo primer opisa kvalifikacije, ki ga bodo uporabili v praktičnem delu delavnice. 

Prijava na delavnico je mogoča prek spletne prijavnice do 13. aprila 2017 oziroma do zapolnitve mest. 
ZLUS vabi na konferenco

06.04.2017

Zveza ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) skupaj z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom RS pripravlja konferenco Ali se zavedate, da je v zaposlenih potencial, da postanejo vaša najboljša naložba? Dogodek bo 18. in 19. aprila 2017 v Hotelu Bernardin v Pororožu. Na konferenci, ki je namenjena gospodarstvenikom, izobraževalcem in odločevalcem, bo posebna pozornost namenjena razvoju kadrov in poslovnih izboljšavah. 

Udeleženci konference bodo :

 • ugotavljali, kako sta lahko razvoj kadrov in izboljšanje poslovnega procesa  bolje povezana;
 • iskali rešitve, ki prispevajo k doseganju poslovnih ciljev in višji dodani vrednosti;
 • preučili, kako lahko izobraževanje, podporno okolje in sredstva Evropskega strukturnega sklada (ESS) pripomorejo;
 • preko predavanj in delavnic seznanili, kako pristopiti k podjetjem, kakšna mora biti priprava, kaj jim ponuditi, kako motivirati zaposlene k vseživljenjskem učenju;
 • omogočili aktivno izmenjavo informacij med gospodarstveniki, javnimi institucijami (MIZŠ, ACS, Javni sklad …) in izobraževalci ter predstavniki kompetenčnih centrov za razvoj kadrov;
 • predstavili primere dobrih praks;
 • pripravili pregled dveh projektov, ki jih MIZŠ sofinancira s pomočjo ESS (Dvig poklicnih kompetenc in Svetovanje za zaposlene) ter projekta, ki ga sofinancira MDDSZ s pomočjo ESS (Kompetenčni centri za razvoj kadrov);
 • spodbujali sodelovanje in zmagovalno miselnost, da skupaj zmoremo;
 • skupaj pripravili predloge za ministrstvo za naslednje programsko obdobje.

Več informacij je na voljo na spletni strani ZLUS, kjer je objavljen tudi prijavni obrazec. Prijavite se lahko do 15. aprila.
Izšla je letošnja prva številka revije RELA

05.04.2017

Evropsko združenje za raziskovanje izobraževanja odraslih (European Society for Research on the Education of Adults – ESREA) izdaja Evropsko revijo za raziskovanje izobraževanja in učenja odraslih (European journal for Research on the Education and Learning of Adults – RELA). Referenčna akademska revija se osredotoča na vprašanja izobraževanja in učenja odraslih v Evropi, v kontekstu mednarodne in nadnacionalne dinamike in trendov. Vsako leto izideta dve številki – ena aprila, druga oktobra.

Vabimo vas k branju letošnje aprilske številke, ki je posvečena temi Digitalizacija – številni izzivi za izobraževanje in učenje odraslih (Digital the new normal, multiple challenges for the education and learning of adults).
Obiščite novo spletno stran spletne revije Elm

05.04.2017

Konec septembra 2015 je po združitvi InfoNet-a in LLinE začela izhajati spletna revija European lifelong Learning Magazine – Elm. Brezplačna revija o vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih je medij evropskih razsežnosti z razvejano mrežo dopisnikov. Izdaja jo  Finska fundacija za vseživljenjsko učenje (Kansanvalistusseura, the Finnish Lifelong Learning Foundation) v sodelovanju s partnerji: Nemškim inštitutom za izobraževanje odraslih (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung –  DIE), Evropskim združenjem za izobraževanje odraslih (European Association for the Education of Adults – EAEA), Katoliškim izobraževanjem odraslih Nemčija (Katholische Erwachsenenbildung Deutschland – KEB Deutschland) in Danskim združenjem za izobraževanje odraslih (Dansk Folkeoplysnings Samråd – DFS). 

Ciljna skupina so strokovnjaki v izobraževanju odraslih tako v Evropi kot zunaj nje. Glavni bralci so vzgojitelji, zagovorniki in delavci v organizacijah za izobraževanje odraslih; tudi nosilci odločanja in znanstveniki bodo našli v reviji zanimive vsebine. 

Vabimo vas, da obiščete prenovljeno spletno stran Elm Magazine, kjer vas že čakajo zanimivi članki o novih oblikah aktivnega državljanstva (New Forms of Citizenship).
Nova izdaja mesečnega glasila Platforme za vseživljenjsko učenje

04.04.2017

Platforma za vseživljenjsko učenje (Lifelong Learning Platform – LLL Platform) združuje  40 evropskih organizacij, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine.

Vabimo vas, da preberete najnovejšo številko glasila Lifelong Learning Platform Newsletter - March 2017, v katerem poročajo o delovanju Platforme, objavljajo novice svojih članov in partnerjev, predstavljajo raziskave in druge publikacije, pišejo o možnostih financiranja iz sredstev EU, objavljajo razpise prostih delovnih mest in koledar različnih strokovnih dogodkov.
Vabilo na 4. mednarodni festival znanja in kulture starejših

04.04.2017

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, nacionalna mreža 52 univerz iz 51 krajev Slovenije, vabi na mednarodni festival znanja in kulture starejših z naslovom Kozjansko v sliki, pesmi in besedi, ki bo 20. aprila 2017 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah. 

Poudarek festivala je učenje in ustvarjanje starejših na področju zgodovine, umetnosti, ljudskega in glasbenega izročila kozjanske regije. Gostiteljica in soorganizatorica festivala je Knjižnica – Univerza za tretje življenjsko obdobje Šmarje pri Jelšah, na festivalu pa se bodo predstavile UTŽO Šmarje pri Jelšah, UTŽO Rogaška Slatina, UTŽO Šentjur, UTŽO Zagreb, UTŽO Ljubljana in Zveza društev upokojencev Slovenije. 

V popoldanskem delu bo potekal posvet Vloga znanja in kulture za socialno vključenost starejših, ki ga bo moderirala prof. dr. Ana Krajnc. Uvodna predavateljica bo Gertraud Dayé iz Graza. Ob festivalu bo potekal bogat spremljevalni program.

Program festivala si lahko ogledate tukaj.

Prijave so mogoče 
najkasneje do srede, 12. aprila (E: univerza-3@guest.arnes.si).
Natečaj za nagrade RegioStars 2017

04.04.2017

Nagrade RegioStars so priznanje za najbolj originalne in inovativne projekte s področja regionalnega razvoja. Vsako leto jih podelijo najboljšim regionalnim razvojnim projektom, ki jih podpira regionalna politika EU. Cilj nagrad RegioStars je spodbujati izmenjavo izkušenj in dobrih praks med evropskimi regijami, da bi bile navdih in vzgled drugim regijam. 

V letu2017 bodo nagradili izvirne in inovativne projekte v petih kategorijah:

 1. Pametna specializacija za inovativnost MSP 
 2. Energetska unija: boj proti podnebnim spremembam 
 3. Opolnomočenje žensk in dejavna udeležba 
 4. Izobraževanje in usposabljanje
 5. CityStars: mesta v digitalni tranziciji

Če ste mnenja, da vaš projekt morajo spoznati tudi drugi in da si zasluži nagrado, posredujte predlog. Neodvisna žirija bo izbrala finaliste med predlaganimi projekti, predstavniki projektov, uvrščenih v ožji izbor, pa se bodo udeležili slavnostne podelitve nagrad, ki bo 10. oktobra 2017 med Evropskim tednom regij in mest 2017. 

Rok za posredovanje vlog je 10. april 2017


Več informacij dobite tukaj, če pa imate dodatna vprašanja, pišite Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (E: info.svrk@gov.si) ali neposredno organizatorju (E: regiostars2017@iservice-europa.eu).
Prva letošnja številka Andragoških spoznanj

03.04.2017

Izšla je prva številka Andragoških spoznanj v letu 2017. V njej si lahko preberete zanimive prispevke, med katerimi sta tudi o ideologiji starotizma in o življenjskem slogu starejših v domovih za starejše. Ne spreglejte niti prispevkov o pomenu dejavnega državljanstva in državljanske vzgoje v času migracij in begunske krize.

Z begunsko krizo je na stotisoče beguncev vstopilo v Evropo, kar pomeni, da so se kljub morebitnemu nasprotovanju dela javnosti otroci vključili v šole, odrasli pa v institucije izobraževanja odraslih v različnih evropskih državah … Ta izziv obvezuje praktike in raziskovalce izobraževanja odraslih, da med drugim premislijo o vlogi državljanske vzgoje v integracijskih izobraževalnih programih za begunce in migrante, kakor tudi o pomenu prakticiranja dejavnega državljanstva v sklopu pobud neformalnega izobraževanja ter priložnostnega učenja v javni sferi. (B. Mikulec, str. 48)

Več si preberite v reviji, ki jo najdete v naši knjižnici, dostopa pa je tudi na spletu.
Poročila o postopkih vrednotenja v evropskih državah

03.04.2017

Na spletni strani CEDEFOP so objavljena posodobljena poročila o vrednotenju neformalno in priložnostno pridobljenih znanj odraslih, ki zajemajo opise aktualnih značilnosti postopkov vrednotenja kot razvojne trende na tem področju v 33-ih evropskih državah.

Posodobljena poročila 2016 so rezultat dela številnih nacionalnih strokovnjakov, obsežnega pregleda dokumentacije ter opravljenih intervjujev s ključnimi deležniki na področju vrednotenja.

Poročilo za Slovenijo (2016 update to the European inventory on validation of non-formal and informal learning) si lahko ogledate tukaj, sintezno poročilo z naslovom European inventory on validation of non-formal and informal learning – 2016 update, ki so ga objavili zadnje dni marca, pa lahko preberete tukaj.
Izšla je prva letošnja številka Sodobne pedagogike

03.04.2017

Izšla je prva letošnja številka revije Sodobna pedagogika. Pestrost tematik, raziskovalno-metodološki pluralizem, široka razgledanost med mednarodnimi viri in odziv na globalizacijo so tudi značilnosti prispevkov, ki jih prinaša prva številka letnika 2017. Tako v uvodniku piše dr. Klara Skubic Ermenc, glavna in odgovorna urednica. In kaj prinaša? Med zanimivimi prispevki najdete tudi tistega o slovenskem ogrodju kvalifikacij, prostor pa je namenjen tudi pedagoškemu pomenu zgodbe in narativne vrednosti. Več si preberite v reviji, ki jo najdete tudi v naši knjižnici.
Z mednarodnimi standardi in kazalci uspešnosti do večje kakovosti v izobraževanju

31.03.2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je med 22. in 24. marcem na Brdu pri Kranju gostilo udeležence 19. srečanja delovne skupine OECD za indikatorje izobraževalnih sistemov (INES). Več kot 90 predstavnikov iz 38 držav in mednarodnih organizacij je na omenjenem srečanju usklajevalo metodologije in standarde za razvoj mednarodno primerljivih indikatorjev in analiz podatkov, obenem pa so se na podlagi izraženih prednosti držav odločali o razvijanju novih kazalnikov uspešnosti izobraževalnih sistemov. Člani delovne skupine OECD INES so obravnavali zlasti strukturo in vsebino letne publikacije Pogled na izobraževanje (Education at a Glance – EAG), ki bo izšla jeseni 2017.

Več lahko preberete v novici MIZŠ.
Izšla je 68 številka glasila Cedefop Newsletter

31.03.2017

Vabimo vas, da preberete novo številko glasila Cedefop Newsletter  (Cedefop newsletter No 68 - March 2017).

Rubrika Osrednja zgodba (Main story) je namenjena praznovanju 60 obletnice podpisa Rimske pogodbe. Med Novicami iz Cedefopa med drugim povzemajo dogajanje na dveh strokovnih srečanjih v Bruslju, obveščajo o izidu Evropskega popisa o nacionalnih ogrodjih kvalifikacij 2016 (European inventory on national qualifications frameworks – NQFs); predstavljajo zbirko šestih metodoloških priročnikov o predvidevanju in usklajevanju ponudbe spretnosti in povpraševanja po njih (compendium of guides on skills anticipation methods) ter še treh Cedefopovih publikacij …
Kako gleda na leto 2016 Gina Ebner?

30.03.2017

Gina Ebner, generalna sekretarka Evropskega združenja za izobraževanje odraslih – EAEA in tematska koordinatorica EPALE, je v spletnem dnevniku z naslovom 2016 – Any lessons for adult education? na platformi EPALE razmišljala o tem, kako bi se moralo izobraževanje odraslih odzvati na dogodke v minulem letu.

Njeno zanimivo razmišljanje lahko preberete tudi v slovenščini: 2016 – kaj lekcij tudi za izobraževanje odraslih?.
Vabilo na predstavitev knjige Starejši se učimo

29.03.2017

Nedavno je izšla strokovna monografija prof. dr. Ane Krajnc Starejši se učimo: izobraževanje starejših v teoriji in praksi, ki kompleksno obravnava učenje starejših. Namenjena je vsem, ki jih zanimajo družbene spremembe, starejši, tretje življenjsko obdobje, čas po upokojitvi, starost in izobraževanje starejših. O vseživljenjskem izobraževanju namreč ne moremo govoriti, ne da bi uresničevali izobraževanje starejših. 

Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani
 vabi na predstavitev knjige, ki bo v sredo, 12. aprila 2017, ob 17. uri v Trubarjevi hiši literature (Stritarjeva 7, Ljubljana). Pogovor z avtorico bo vodila andragoginja dr. Dušana Findeisen.
ICAE vabi na virtualni seminar o spretnostih in kompetencah

29.03.2017

Virtualni seminar  z naslovom Skills and Competencies, ki ga pripravlja Mednarodni svet za izobraževanje odraslih (International Council for Adult Education – ICAE) želi spodbuditi razpravo o izbranih člankih iz 83 številke revije Adult Education and Development (Skills and Competence). Več o publikaciji lahko preberete tukaj

Seminar, ki se bo začel 3. aprila, je brezplačen in odprt za vsakogar. Poteka v angleškem jeziku prek e-pošte. Svoje prispevke lahko pošljete tudi v francoskem ali španskem jeziku. Na dodatna vprašanja pred seminarjem vam bo odgovorila Ricarda Motschilnig (E: virtualseminar@icae.global), prijavite pa se lahko na e-naslovu: policy@icae.global.
Nova številka glasila Erasmus+

29.03.2017

Prejšnji teden je izšla marčevska številka glasila Erasmus+ (Erasmus+ newsletter –  March 2017). Med mnogimi novicami, ki jih prinaša, naj omenimo le tiste iz rubrike Izobraževanje odraslih:
Marčevske novice iz GD za izobraževanje, mladino, šport in kulturo

28.03.2017

V najnovejših novicah Generalnega direktorata za izobraževanje, mladino, šport in kulturo pri Evropski komisiji (DG Education, Youth, Sport and Culture - March 2017) je prvi zapis posvečen praznovanju. Pred 60 leti so namreč v Rimu položili temelje današnje Evrope. Rimska pogodba je vzpostavila skupni trg, ki omogoča svobodno gibanje ljudi, blaga, storitev in kapitala, ter ustvarila pogoje blaginje in stabilnosti za evropske državljane. Ob tej priložnosti so posneli 60 pričevanj: 60 obrazov – 60 let – 60 pričevanj! 

Pa to je le drobec iz tokratnih novic, vabimo vas, da preberete vse.
Izšla je publikacija o spretnostih in kompetencah

28.03.2017

Spretnosti in kompetence (Skills and competences) so tema najnovejše številke mednarodne zbirke Adult Education and Development (Izobraževanje odraslih in razvoj). Njen urednik v uvodniku piše:

»Tako to vidim jaz. Spretnost je morda res sestavni del vas, vendar ne opredeli vaše vrednosti. Nisem boljši kot kdor koli drug, ne glede na raven usposobljenosti. Življenje ni tekmovanje. Moje spretnosti so smiselne le, če jih uporabljam za to, da vam pomagam, in obratno. Kot živa bitja smo na svetu vsi povezani. Kaj to pomeni v praksi in kako to vpliva na izobraževanje odraslih, pa raziskujemo v tej številki.«

V publikaciji med drugim najdete tudi kolumno dr. Katarine Popović, v kateri se sprašuje, ali so spretnosti in kompetence za življenje in delo magičen recept. Številka ponuja kar štiri intervjuje, tri kolumne in številne zanimive prispevke, med katerimi v enem avtor išče odgovor, ali je vseživljenjsko učenje pot do sreče.

Več o reviji in njeno vsebino najdete tukaj.

Fizični izvod je na voljo tudi v naši knjižnici.
Pridružite se dogajanju na Kulturnem bazarju

27.03.2017

Na Kulturnem bazarju, ki bo v četrtek, 30. marca 2017, v Cankarjevem domu, združijo moči Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zdravje, Slovenska nacionalna komisija za Unesco ter kulturne ustanove iz vse Slovenije.

Z njim želijo doseči boljšo obveščenost o kulturni ponudbi v Sloveniji ter v strokovni in širši javnosti prebuditi interes za kulturno-umetnostno vzgojo oziroma za kulturo. Na razstavnih prostorih v treh preddverjih predstavlja svojo bogato ponudbo skoraj 300 kulturnih ustanov ter številni samostojni kulturni ustvarjalci iz vse Slovenije. V predavalnicah in dvoranah se zvrstijo številna predavanja, delavnice in strokovne razprave z različnih področij, vodeni ogledi predstav (gledališke, glasbene, plesne, filmske …), razstav ter nastopi ustvarjalcev in umetniških skupin.

Podrobnosti si lahko ogledate na spletni strani Bazarja.

Vabimo vas, da se pridružite kulturnemu vrvenju!
Vabilo na letno konferenco omrežja EDEN

22.03.2017

Konferenca Evropskega omrežja za študij na daljavo in e-izobraževanje – EDEN bo v Jönköpingu na Švedskem od 13. do 16. junija 2017. Letošnja osrednja tema bo Raznolikost. 

Če želite izvedeti kaj več o dogodku in se seznaniti s temami, obiščite spletno stran konference.
Izšla je marčevska številka glasila Skillsnet

22.03.2017

Najnovejša izdaja e-biltena (Skillsnet e-bulletin: March 2017) med drugim izpostavlja blog z  naslovom What are the skills that employers want? Using big data technology to open the black box, ki ga je v Panorami spretnosti (Skills Panorama) objavil Cedefopov strokovnjak Vladimir Kvetan.

Če želite bilten vsak mesec dobivati na spletni naslov, se lahko nanj naročite tukaj.
Nova številka glasila EAEA Newsletter

21.03.2017

Vabimo vas, da preberete najnovejšo številko glasila Evropskega združenja za izobraževanje  odraslih EAEA newsletter 3/2017.

V njej je med drugim predstavljen projekt Life skills for Europe – LSE, v katerem od letošnjega leta sodeluje tudi ACS.
Javni razpis za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne

21.03.2017

Na spletišču ministrstva za izobraževanja je v rubriki Javni razpisi z dne 17. 3. 2017 objavljeno Javni razpis za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017

Predmet tega javnega razpisa je financiranje izvajanja neformalnih izobraževalnih programov in izpitov za brezposelne osebe v letu 20171, in sicer:

 • računalniških programov (Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle, WORD osnovni, WORD nadaljevalni,  EXCEL osnovni, EXCEL nadaljevalni),
 • jezikovnih programov (angleščina, nemščina, italijanščina),
 • programov priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka.

Na ta javni razpis se lahko med drugim prijavijo javni zavodi za izobraževanje odraslih, organizacijske enote za izobraževanje odraslih v okviru drugih javnih zavodov, ki jih je ustanovila lokalna skupnost, in srednje šole, ki so registrirane za opravljanje izobraževalne dejavnosti.

Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 31. 3. 2017 do 12. ure.
Marčevska izdaja CMEPIUS-ovih e-novičk

20.03.2017

Vabimo vas, da preberete novo številko e-novičk, ki jih izdajajo na CMEPIUS-u. V njih opozarjajo na rok za oddajo vlog za KA2 strateška partnerstva v programu Erasmus+; pišejo o spomladanskem sklopu brezplačnih eTwinning webinarjev; poročajo o 14. visokošolskem sejmu EDUFair v Beogradu, na katerem so se predstavili; vabijo k oddaji mnenj o aktivnostih programa Erasmus+ ali njegovih predhodnikov ter k prijavi na delavnico Mednarodno sodelovanje kot priložnost za razvoj ravnateljev in strokovnih delavcev.
Marčevska številka e-Novičk

16.03.2017

Prebirati lahko začnete marčevsko številko e-Novičk našega centra! V njej med drugim ne spreglejte:

 

 

Delite z nami novice tudi v prihodnji številki in svoje prispevke pošljite do 5. aprila 2017 na e-naslov e-novicke@acs.si. Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.
V spletni reviji ELM o t. i. svetovni kavarni

16.03.2017

V spletni reviji ELM najdemo zanimiv prispevek o svetovni kavarni in predvsem njeni vlogi na Finskem. Svetovna kavarna – World Café  – je metoda skupinske diskusije, s katero skupina ljudi rešuje širši problem oz. skuša odgovoriti na določeno vprašanje in nanj gledati z različnih zornih kotov. T. i. svetovna kavarna izvira iz ZDA, od koder se je razširila po vsem svetu in jo uporabljajo v različnih sektorjih, od podjetniških do izobraževalnih. Njena temeljna ideja je proizvajati znanje in ideje v skupini, v dialogu, spreminjanje stališč in iskanje konsenza.

"Café" v imenu se nanaša na idejo neformalnega srečanja z razpravo. Ta lahko fizično spominja na kavarno, udeleženci sedijo za okroglimi mizami, pri čemer se pri vsaki mizi načeloma ukvarjajo z drugo temo. Na srečanju se obravnava vnaprej določen sklop vprašanj, o katerih udeleženci razmišljajo. O nastalih idejah nato glasujejo vsi udeleženci, cilj pa je dobiti konkretna, sporazumna in skupna mnenja o obravnavani tematiki.

Finska Fundacija vseživljenjskega učenja (Finnish Lifelong LEarning Foundation) metodo svetovne kavarne širi po vsej državi v razpravah državljanov pri praznovanju 100-letnice finske neodvisnosti.

V prispevku si preberite, kako metoda svetovne kavarne deluje na Finskem in na kaj je treba biti pri njeni uporabi pozoren.
8. april – Dan za spremembe = dan za sodelovanje

15.03.2017

Vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe je nastala z namenom spodbuditi ljudi, da aktivno pristopijo k spreminjanju potreb določene skupnosti. Slovenska filantropija spodbuja aktivno participacijo pri projektih ter razvijanje medsebojnega sodelovanja. Tako že vse od leta 2010 v začetku pomladi skušajo prebivalce Slovenije nagovoriti, da stopijo iz ustaljenih smernic, zavihajo rokave in za en dan postanejo prostovoljci. Na ta dan se o prostovoljstvu ne le pogovarjamo, ampak se lotevamo konkretnih dejanj.

Zato pa poglejte okoli sebe in takoj boste našli stvari, ki bi jih želeli spremeniti, ljudi, ki bi jim radi pomagali, naravo, ki bi lahko spet zadihala. Povežite se z drugimi organizacijami, šolami, sodelujte s podjetji in občinami ter posamezniki v vašem kraju ter skupaj zasnujte konkretno akcijo, ki bo zadostila potrebam. Sodelujte na 8. Dnevu za spremembe!

Vabimo vas, da obiščete tole spletno stran, kjer dobite vse informacije, kako sodelovati.
Cedefop je izdal dokument o delovanju do leta 2020

14.03.2017

Programski dokument (Programming document 2017-20) določa, kako bo Cedefop podprl delovanje Evropske komisije, držav članic EU in socialnih partnerjev pri izboljšanju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter dvigu ravni znanja v obdobju 2017–2020.
Februarske Novice U3

14.03.2017

Vabimo vas k branju februarske številke elektronskih novic Slovenske univerze za tretje  življenjsko obdobje (Novice U3 2 2017). 

Popeljejo vas v svet slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje, tokrat najprej v praznično Velenje, kjer so obeležili tridesetletnico delovanja. Pišejo o tem, kaj se dogaja v nekaterih evropskih projektih (Promocija izobraževanja starejših nad petdeset let (P3AE) in Srebrna koda). S kratkimi zapisi poudarjajo vlogo filma v izobraževanju odraslih in vabijo na zanimive dogodke.

 

 
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju v javni razpravi

14.03.2017

Na spletnem podportalu E-demokracija je bilo v rubriki Predlogi predpisov 10. marca 2017 objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Omenjena novela določa postopek verifikacije učnih mest in vzpostavitev enotnega registra učnih mest na nacionalni ravni. Poleg tega se s predlaganimi določbami omejuje fiktivni vpis v redno srednješolsko izobraževanje in tudi število let v rednem izobraževanju. 

Ostale predlagane dopolnitve oziroma popravki obstoječih določil ne prinašajo konceptualnih sprememb, temveč le izboljšujejo jasnost zakonskih določil in njihovo usklajenost z drugimi strateškimi dokumenti in predpisi ter uveljavljeno prakso. 

Komentar na predlog predpisa lahko oddate do 24. marca 2017. 
Dan odprtih vrat EPC Slovenija ob Svetovnem dnevu potrošnikov

13.03.2017

Evropski potrošniški center (EPC) Slovenija v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo na svetovni dan potrošnikov, 15. marca 2017, vabi na dan odprtih vrat, ki bo potekal med 9. in 18. uro na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Osrednji namen dneva odrtih vrat je obiskovalcem ponuditi čim več koristnih informacij in nasvetov v zvezi z njihovimi pravicami in možnostmi, ki jih imajo kot potrošniki in državljani EU.

Več o dogodku lahko preberete tukaj.
Javno posvetovanje o programu Erasmus+

13.03.2017

Evropska komisija (EK) in države, ki izvajajo program Erasmus+, trenutno pripravljajo vmesno študijo učinkov aktivnosti programa Erasmus+ in njegovih predhodnikov. Študija bo podlaga za pripravo predloga novega programa, ki bo nasledil Erasmus+ po letu 2020. 

EK je pripravila javno posvetovanje prek spleta, kjer lahko vsak posameznik do 31. maja 2017 izrazi svoje mnenje, izkušnjo, idejo, komentar ali priporočilo. Sodelujte tudi vi in izrazite svoje mnenje o aktivnostih programa Erasmus+ ali njegovih predhodnih programih (Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Erasmus, Mladi v akciji)! 

Več lahko preberete na Cmepiusovi spletni strani
Nova monografija DOBA Fakultete

09.03.2017

Novo monografijo z naslovom Spoznanja iz ekonomskih ter uporabnih poslovnih indružbenih študij je uredil prof. dr. Rasto Ovin, kot avtorji pa so sodelovali člani raziskovalne skupine fakultete, strokovni sodelavci fakultete ter uveljavljeni strokovnjaki iz univerze in gospodarstva.

Monografijo sestavljajo trije vsebinski sklopi. Prvi sklop je namenjen raziskavam s področja izobraževanja, drugi prinaša besedila s področij, ki so osrednji profil fakultete: poslovne vede. Tretji sklop – ekonomija in finance prinaša vsebine, ki so jih učitelji fakultete pripravili v medsebojnem sodelovanju z uveljavljenimi strokovnjaki z univerze in iz prakse.
Kontaktni seminar za osebje organizacij s področja izobraževanja odraslih

08.03.2017

Nacionalne agencije za mobilnost in evropske programe Slovenije, Hrvaške in Makedonije skupaj pripravljajo kontaktni seminar z naslovom Making Adult Education more visible in Erasmus+ programme. Na dogodku, ki bo v Zagrebu od 31. maja do 2. junija 2017, organizatorjipričakujejo 40 udeležencev (10 iz Slovenije, 10 iz Hrvaške, 5 iz Makedonije in 15 iz ostalih držav EU).


Na seminarju se bodo osredotočali na učenje odraslih z manj priložnostmi, še posebej tistih, ki jih bremenijo:

 • težave pri izobraževanju: tisti, ki predčasno zapustijo izobraževanje; odrasli z nizkimi dosežki;
 • ekonomske ovire: osebe, ki imajo nizek življenjski standard, nizke prihodke in so odvisne od sistema socialne pomoči; osebe, ki so zadolžene ali imajo finančne težave;
 • kulturne razlike: priseljenci, begunci ali potomci priseljenih ali begunskih družin; osebe, ki pripadajo narodnostni ali etnični manjšini; osebe s težavami pri jezikovnem prilagajanju ali kulturnem vključevanju;
 • družbene ovire: (nekdanji) storilci kaznivih dejanj.

Podrobnosti o kontaktnem seminarju lahko najdete v vabilu in programu.

Vsi zainteresirani se lahko prijavijo najkasneje do 4. aprila 2017 preko spletnega obrazca
Prvi MOOC o timskem delu v slovenskem jeziku

07.03.2017

Timsko delo je nedvomno zahtevno opravilo. Raziskave kažejo, da je sposobnost timskega  dela med  najbolj iskanimi kompetencami med delodajalci. 

DOBA Fakulteta za uporabne in družbene študije Maribor vabi od 27. marca do 17. aprila 2017 v učinkovito in brezplačno spletno izobraževanje MOOC o timskem delu. V treh tednih boste poglobili znanje o timskem delu in ga razširili z vidikoma multikulturnosti in virtualnosti. Spoznali boste razlike med skupinskim in timskim delom ter razumeli pomen ustrezne sestave tima z vidika osebnosti posameznih članov. 

MOOCs (Massive Online Open Courses) so v svetu priljubljena oblika izobraževanja tako za tiste, ki študirajo, kot za tiste, ki si želijo pridobiti nova znanja za svoje delo. Sedaj imate možnost, da se vključite v takšen tečaj v slovenskem jeziku in si pridobite tista 'mehka' znanja, ki jih najbolj potrebujete. 

Več informacij o izobraževanju in prijavi najdete na spletnih straneh DOBE
Zakon o izobraževanju odraslih v javni razpravi

06.03.2017

Na spletnem podportalu E-demokracija je bilo v rubriki Predlogi predpisov 3. marca 2017 objavljeno besedilo  Zakona o izobraževanju odraslih.V javni razpravi bo en mesec, do 3. aprila 2017.
EPALE v marcu: digitalne kompetence in e-učenje

03.03.2017

V marcu bodo na EPALE posebno pozornost namenili digitalnim kompetencam in e-učenju.  

Informacijska tehnologija spreminja marsikaj, tudi načine učenja. Učečim se omogoča več nadzora in avtonomijo pri procesu učenja, saj lahko izbirajo kje, kdaj in koliko se bodo učili.

EPALE bo 23. marca 2017 med 14. in 17. uro organiziral spletno pisno razpravo o tem, kako lahko uporabimo digitalno učenje v okviru pobude Poti izpopolnjevanja (Upskilling Pathways initiative). Če bi želeli v razpravi sodelovati, se prijavite v svoj EPALE račun in sledite tej povezavi. Še niste registrirani? Brezplačno se lahko na EPALE registrirate prek te povezave.
Februarske novice GD za izobraževanje, mladino, šport in kulturo

02.03.2017

Izšle so februarske novice Generalnega direktorata za izobraževanje, mladino, šport in kulturo pri Evropski komisiji (DG Education, Youth, Sport and Culture - February 2017), v  katerih med drugim:

 • vabijo, da v posvetovanju o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje sodelujete s svojim mnenjem o izobraževanju v Evropi,
 • obveščajo, da so objavljene spremembe programa Erasmus+,
 • pišejo o javnem posvetovanju o Evropskem solidarnostnem korpusu, ki je namenjen mladim državljanom EU, starim od 17 do 30 let, in zagotavlja možnosti za prostovoljstvo in zaposlitev v državah EU,
 • napovedujejo konferenco ob malteškem predsedstvu EU, ki bo 11. in 12. maja 2017 v Kalkari,
 • predstavljajo nekatere publikacije in študije,
 • opozarjajo na aktualne razpise …

Vabimo vas, da novice preberete.
Izšla je 67 številka glasila Cedefop Newsletter

01.03.2017

Vabimo vas, da preberete letošnjo februarsko številko glasila Cedefop Newsletter  (Cedefop newsletter No 67 - February 2017).

V njej povzemajo februarsko dogajanje. V Osrednji zgodbi (Main story) pišejo o predstavitvi raziskave o tem, kaj Evropejci mislijo o poklicnem izobraževanju in usposabljanju? Med Novicami iz Cedefopa med drugim predstavljajo poročilo On the way to 2020: data for vocational education and training policies: country statistical overviews – 2016 update
 ter  objavljajo intervjuja s predsednikom  Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, Pavlom Trantinom, in Cedefopovim strokovnjakom Ernestom Villalbo.
Zaživeli so večgeneracijski centri po Sloveniji

28.02.2017

V začetku letošnjega leta je začelo delovati 15 večgeneracijskih centrov (VGC), ki bodo v naslednjih petih letih predstavljali osrednji prostor zbiranja in srečevanja v lokalnem okolju. Njihov namen je druženje, ohranjanje in širjenje socialne mreže ter zadovoljevanje potreb različnih ranljivih skupin, družin ter posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih. 

Cilji, h katerim je usmerjeno delovanje VGS, so dvig kakovosti življenja, spodbujanje socialnega vključevanja, dostopnost do kakovostnih in raznovrstnih vsebin, opolnomočenje z znanji in veščinami za samostojno in kvalitetno življenje, informiranje in svetovanje, medsebojno druženje in srečevanje, medgeneracijsko in medkulturno povezovanje ipd. 

V posameznih večgeneracijskih centrih se bodo vsakodnevno na več lokacijah v regijah izvajale brezplačne vsebine, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Aktivnosti bodo zasnovane tako, da bodo čim bolj pestre, zanimive, naravnane na pridobivanje uporabnih, kakovostnih, aktualnih spretnosti in znanj za potrebe dela in vsakdanjega življenja. 

Vključitev je prostovoljna in brezplačna. 

Seznam VGC, ki delujejo po Sloveniji, vam bo v pomoč, da izberete najbližjega:

Dogaja se! Center aktivnosti Koroške | Socio – večgeneracijski center | Večgeneracijski center Dolenjske in Bele krajine | Večgeneracijski center Gorenjske | Večgeneracijski center Goriške – Svetla stran življenja | Večgeneracijski center Ljubljana – N'š Plac | Večgeneracijski center Morje Koper | Večgeneracijski center planet generacij | Večgeneracijski center Pomurja | Večgeneracijski center Posavje | Večgeneracijski centri Primorsko-notranjske regije | Večgeneracijski center Skupaj | Večgeneracijski center skupna točka | Večgeneracijski center Štajerska | Večgeneracijski center Zasavje
Vabilo na posvet Vajeništvo – pot do kakovostnega kadra

28.02.2017

Državni svet vabi na posvet z naslovom Vajeništvo – pot do kakovostnega kadra, ki bo v  četrtek, 2. marca 2017, ob 10. uri v dvorani Državnega sveta, Ljubljana, Šubičeva 4.

Vlada Republike Slovenije je pred kratkim v zakonodajni postopek vložila Predlog zakona o vajeništvu. V procesu priprave predloga zakona je bila izvedena široka strokovna razprava o tem, na kakšen način doseči tesnejšo povezavo med izobraževalnim sistemom in sistemom dela, s proučitvijo uvajanja različnih oblik učenja z delom, tudi z uvajanjem vajeniškega sistema. Glede na uveljavljene prakse gospodarsko in šolsko razvitih držav, si je tudi v našem primeru težko predstavljati organizacijo kakovostnega poklicnega izobraževanja brez aktivne soudeležbe delodajalcev, njihovih združenj in zbornic, ki bodo na posvetu predstavili svoj pogled na ključna vprašanja uvajanja novega sistema.

Program posveta si lahko ogledate tukaj, prijavite pa se lahko do srede, 1. marca, mag. Damijani Zelnik (T: 01 4789 929 ali E: damijana.zelnik@ds-rs.si). Pri tem navedite vaše ime, priimek in naslov stalnega bivališča (zaradi olajšanja postopka registracije v recepciji parlamenta).
Nova izdaja Cedefopovega poročila On the way to 2020

27.02.2017

V poročilu Na poti k letu 2020: podatki o politikah poklicnega izobraževanja in usposabljanja (On the way  to 2020: data for vocational education and training policies: country statistical overviews – 2016 update) je Cedefop izbral 36 izbranih statističnih kazalnikov, ki količinsko opredeljujejo ključne vidike poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter nadaljnjega usposabljanja. S tem je mogoča primerjava evropskih držav na tem področju. Kazalniki so izbrani na podlagi njihove pomembnosti za politiko izobraževanja in usposabljanja kot tudi glede njihovega pomena za doseganje ciljev, zadanih v strategiji Evropa 2020.

V pregledu so prikazani kazalniki vseh držav članic Evropske unije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Islandije, Norveške, Švice ter Turčije.
Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2017

27.02.2017

V petek, 24. februarja, je bil na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) objavljeno besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2017.

Predmet razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov in dejavnosti, in sicer:

 • študijskih krožkov,
 • programov medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje,
 • Parad učenja – dnevov učečih se skupnosti,
 • koordinacije podizvajalcev in prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja 2017 in
 • aktivnosti združenj in društev za izobraževanje odraslih, ki prispevajo k uresničevanju dolgoročnih ciljev Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020.

Rok za prejem ponudb je 10. marec 2017 do 12. ure. Več informacij in dokumentacijo najdete tukaj.

Vse dodatne informacije dobite na MIZŠ pri Maji Accetto (T: 01 400 5299) in Alenki Ražman (T: 01 400 5727) ob delavnikih med 10. in 11. uro. 


 
Svetovni vrh učenja 2017 – zbiranje znanstvenih člankov

24.02.2017

Objavljen je razpis za zbiranje znanstvenih člankov za letošnji Svetovni vrh učenja 2017 (World Learning Summit 2017 – WLS 2017). Dogodek, ki bo od 6. do 10. junija 2017 na Norveškem,  je združen s Konferenco o učnih inovacijah in kakovosti v učenju (Learning Innovation and Quality Conference – LINQ).  Tema dogodka – Pametne univerze – v kontekstu povezovanja akademskega in podjetniškega področja nakazuje digitalno prihodnost izobraževanja.

Potrebne informacije dobite tukaj.
Izšla je februarska številka glasila Skillsnet

24.02.2017

Najnovejša izdaja e-biltena (Skillsnet e-bulletin: February 2017) med drugim izpostavlja blog z naslovom Kaj boš, ko odrasteš? (What will you be when you grow up?), ki ga je v Panorami spretnosti (Skills Panorama) objavila Cedefopova strokovnjakinja Stelina Chatzichristou. 

Če želite bilten vsak mesec dobivati na spletni naslov, se lahko nanj naročite tukaj.
Natečaji 17. Festivala za tretje življenjsko obdobje

23.02.2017

Festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) je edinstvena prireditev za starejše v Sloveniji in največja tovrstna prireditev v Evropi. Ustvarja prostor za sodelovanje med generacijami, civilno družbo, prostovoljnimi organizacijami, gospodarskimi, akademskimi in političnimi sferami ter s tem po svojih močeh prispeva k trajnostnim medgeneracijskim rešitvam.  

Glavno vodilo letošnjega festivala, ki bo od 26. do 28. septembra v Cankarjevem domu, temelji na digitalizaciji, trajnostnem razvoju ter medgeneracijski solidarnosti.

Organizatorji festivala že zdaj vabijo predstavnike vseh generacij k sodelovanju v raznolikih ustvarjalnih natečajih, ki bodo posvečeni medgeneracijski solidarnosti, prijateljstvu in oblikovanju prostora, kjer lahko sodeluje prav vsak posameznik. Objavljajo štiri natečaje, starejšim sta namenjena dva: 

 • Literarni natečaj za starejše z naslovom Skupaj za jutri je namenjen vsem ljubiteljem in ustvarjalcem pisane besede;
 • Natečaj medgeneracijskega sodelovanja z naslovom Mladi starejšim radost, starejši mladim modrost je namenjen vsem posameznikom, ki prispevajo h kakovostnejšemu življenju starejših, in tistim, ki s svojimi izkušnjami in znanji bogatijo odnose, spretnosti in znanje mlajših.

Več informacij o razpisanih natečajih najdete na spletni strani F3ŽO.        
DVV International je objavila priročnik za delo v projektih za spravo

23.02.2017

Publikacija, ki jo imenujejo tudi zbirka orodij, je rezultat številnih projektov dialoga, ki so se ukvarjali s turško-armenskimi odnosi. Zbirka ne dokumentira projektov, ki  so jih v zadnjih osmih letih izpeljali DVV International in številne turške in armenske partnerske organizacije in institucije, osredotoča se le na izkušnje sprave v upanju, da bodo koristne tudi v drugih kontekstih, še zlasti v izobraževanju odraslih. 


Vabimo vas, da publikacijo z naslovom Speaking to One Another preberete.
Pravočasno se prijavite na prireditve Kulturnega bazarja 2017

23.02.2017

Na Kulturnem bazarju, ki bo  30. marca 2017 v Cankarjevem domu, združijo moči Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zdravje, Slovenska nacionalna komisija za Unesco ter kulturne ustanove iz vse Slovenije.

Prireditev je tradicionalno zasnovana kot oblika strokovnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter kulturi,  ki pri svojem delu vključujejo kulturnovzgojne vsebine (program strokovnega usposabljanja). Z njo želijo doseči boljšo obveščenost o kulturni ponudbi v Sloveniji ter v strokovni in širši javnosti prebuditi interes za kulturno-umetnostno vzgojo oziroma za kulturo. 

Na razstavnih prostorih v treh preddverjih Cankarjevega doma predstavlja svojo bogato ponudbo skoraj 300 kulturnih ustanov ter številni samostojni kulturni ustvarjalci iz vse Slovenije. V predavalnicah in dvoranah se zvrstijo številna predavanja, delavnice in strokovne razprave z različnih področij, vodeni ogledi predstav (gledališke, glasbene, plesne, filmske …), razstav ter nastopi ustvarjalcev in umetniških skupin. 

Udeležba na strokovnem usposabljanju je za vse brezplačna, nujna pa je e-prijava, ki je mogoča do 15. marca 2017. 

Podrobnosti si lahko ogledate na spletni strani Bazarja.
Analiza izobraževalne ponudbe za odrasle 2016/2017

22.02.2017

Analiza izobraževalne ponudbe za odrasle, ki jo opravimo na ACS, omogoča letno spremljanje izobraževalne ponudbe glede na prostorsko razporeditev po državi, strukturo izvajalcev izobraževanja, programsko in vsebinsko raznovrstnost ter ponudbo izobraževanja po ciljnih skupinah. 

V analizo so zajeti izvajalci izobraževanja odraslih, ki so predstavili svojo izobraževalno ponudbo na spletni strani Kam po znanje do konca leta 2016 (200 izvajalcev in 3.463 izobraževalnih programov). 

V zadnjih letih beležimo rahlo upadanje izobraževalne ponudbe, kar je tudi posledica neugodnih gospodarskih razmer v državi in s tem manjše udeležbe odraslih v izobraževanju. Izobraževalna ponudba za odrasle je neenakomerno razporejena po 12 slovenskih regijah, med katerimi izstopa zlasti Osrednjeslovenska z največjo izobraževalno ponudbo za odrasle, Posavska pa z najmanjšo.

Več o rezultatih analize izobraževalne ponudbe za odrasle 2016/2017 lahko preberete v zaključnem poročilu.
Strategije za motiviranje učencev v izobraževanju odraslih na Irskem

22.02.2017

 

Raziskavo Spopadanje z izzivom: strategije za motiviranje učencev v izobraževanju odraslih na Irskem (Meeting the challenge: strategies for motivating learners in adult education in Ireland) sta izvedli nacionalna agencija za pismenost odraslih (National Adult Literacy Agency – NALA) in tehnološki inštitut Waterford (Waterford Institute of Technology – WIT).

To je zadnje v nizu raziskovalnih poročil, ki jih je objavila NALA in opisujejo programe za opismenjevanje in učenje računanja odraslih po vsej Irski. Publikacija predstavlja trenutne učne prakse za zagotavljanje pismenosti odraslih v okviru spreminjajočih se profilov učencev in omogoča poglobljen vpogled v specifične učne strategije, ki jih uporabljajo za motivacijo in podporo razvoju pismenosti odraslih na Irskem.

Poročilo, ki dokumentira in beleži motivacijske strategije poučevanja, je koristen vir za vse tiste, ki delajo na področju pismenosti odraslih.
Februarska številka glasila Erasmus+

21.02.2017

Med novicami, ki jih prinašafebruarska številka glasila Erasmus+ (Erasmus+ newsletter –  February 2017naj omenimo le tiste iz rubrike Izobraževanje odraslih:
Februarska številka CMEPIUSovih e-novic

21.02.2017

najnovejši številki CMEPIUSovih e-novic med drugim

 • vabijo, da do 10. aprila 2017 prispevate svoje mnenje na javnem posvetovanju Evropske komisije o vmesnem vrednotenju programa Evropa za državljane za obdobje 2014–2020;
 • pišejo o odlični vpetost slovenskih organizacij v evropske programe, o čemer zgovorno govori podatek, da je v programu Erasmus+ in njegovemu predhodniku, programu Vseživljenjsko učenje, je na področju izobraževanja in usposabljanja sodelovalo že več kot 1.400 slovenskih organizacij z okrog 3.300 projekti. Na izmenjave je odšlo tudi okrog 800 učečih se odraslih in 800 izobraževalcev odraslih;
 • vabijo k sodelovanju v EPALE spletnem seminarju, ki bo 2. marca 2017 …The Adult Learner 2016 – o skupnostnem in vseživljenjskem učenju

21.02.2017

Revijo za izobraževanje odraslih in učenje v skupnosti, The Adult Learnerizdaja Irska nacionalna organizacija za izobraževanje odraslih, AONTAS. Izhajati je začela sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja. Njen namen je vzpostaviti forum za kritično refleksijo o praksah poučevanja in učenja odraslih. Revija daje prednost vsebinam, kot so: pomanjkljivosti, socialna izključenost, enakost, učenje na delovnem mestu in raziskava odnosa med učiteljem in učečim se. Tudi učenje v skupnosti, pismenost, državljanstvo in dostop do izobraževanja so pomembne teme, o katerih pišejo.

Vabimo vas, da preberete zadnjo številko revije The Adult Learner 2016, ki osrednji del namenja pogledu na skupnostno in vseživljenjsko učenje.
Izšle so TVU novičke 2016

20.02.2017

Izšle so TVU novičke 2016, v katerih se predvsem spominjamo lanskih dogodkov, med njimi pisnega nacionalnega odprtja Tedna in zelo uspešnih skupnih akcij: Dan učečih se – naj se sliši naš glas!, Učenje in kultura z roko v roki, Parada učenja – Dan učečih se skupnosti, Radi pišemo z roko, Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni ter Slovenija – mentorska država. Nekatere bodo tudi letos del TVU-ja, spet druge bomo oblikovali na novo. Več o tem in še marsičem drugem si preberite v novičkah!

Bliža se že TVU 2017, ki bo letos med 12. in 21. majem, v razširjenem terminu pa vse do konca junija. TVU lahko spremljate na spletni in Facebook strani projekta ter Twitter TVU.
Tematski pregledi strukturnih indikatorjev za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja 2016

20.02.2017

Na podlagi Eurydice poročila o strukturnih indikatorjih za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi 2016, o katerem smo poročali že decembra na naših spletnih straneh, so izšli tematski pregledi Eurydice (Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2016 – Thematic Overviews). Publikacije zajemajo številne strukturne indikatorje, posodobljene prikaze, definicije, opise sistemov držav in kratke analize razvoja politik in reform za pet ključnih področij:

 
Izšla je februarska številka e-Novičk

20.02.2017

Izšla je februarska številka e-Novičk našega centra. 

Med številnimi prispevki najdete tudi naslednje:

Ne spreglejte pa niti datuma letnega posveta o aktualnih izzivih v izobraževanju odraslih!

Delite z nami novice tudi v prihodnji številki in svoje prispevke pošljite do 3. marca 2017 e-naslov e-novicke@acs.si. Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.
Izšla je nova številka časopisa 20 minut

20.02.2017

Časopis 20 MINUT izdaja Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje. Namenjen je ljudem, ki zaradi različnih težav težko berejo. To so: odrasli ljudje s težavami pri branju zaradi različnih oviranosti (disleksija, sindrom pomanjkljive pozornosti, omejitve vida in sluha), osebe po poškodbi glave, osebe z motnjo v duševnem razvoju, starejše osebe z demenco,  neizkušeni bralci, ljudje z nezadostno izobrazbo ter ljudje, ki jim slovenščina ni materni jezik.

Vabimo vas, da prelistate najnovejšo dvojno številko in jo posredujete tistim, ki jim bo v pomoč. Več informacij lahko dobite pri Saši Fužir (T: 041 252 167, W: http://www.risa.si).
Publikacije Eurydice v letu 2016

17.02.2017

Nekatere publikacije Eurydice smo na spletnih straneh ACS in e-Novičkah predstavili takoj po izidu. Tokrat pa vas vabimo k ogledu pregleda vseh Eurydice publikacij v letu 2016 (2016 Eurydice Publications).
FERFL Ljubljana – Natečaj za podjetniške ideje z družbenim učinkom

17.02.2017

Program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom FERFL – Vroče ideje za družbeno odgovorno podjetništvo je celovit program, ki ga sestavljajo štiri sklopi aktivnosti. V prvem, Natečaju za podjetniške ideje z družbenim učinkom, zbirajo prijave vročih, Ferfl podjetniških idej z družbenim učinkom. 

Besedilo javnega natečaja je bilo objavljeno v ponedeljek, 13. februarja 2017. Natečaj je odprt do vključno nedelje, 19. marca 2017. Štirje zmagovalci natečaja bodo izbrani najkasneje v petek, 24. marca 2017. 

Več informacij dobite na spletni strani Ferfl Ljubljana (kliknite na Natečaj za podjetniške ideje z družbenim učinkom).
Nova številke revije International Review of Education

17.02.2017

V začetku januarja je izšla šesta številka revije International Review of Education – Journal of Lifelong Learning v letu 2016. Izdaja jo Unescov inštitut za vseživljenjsko učenje (UIL).

Publikacija med drugim prinaša članke o odzivih formalnega izobraževalnega sistema držav podsaharske Afrike na spremembe na trgu dela, širših koristih pismenosti odraslih in prenosu ustvarjalnih pristopov k učenju iz neformalnega v formalno izobraževanje.

Tiskani izvod bo kmalu na voljo tudi v naši knjižnici.
Video Izobraževanju odraslih prijazne občine

16.02.2017

Vabimo vas k ogledu videa Izobraževanju odraslih prijazne občine, ki je nastal v sklopu projekta Pomen izobraževanja odraslih v moji občini.

V obdobju od novembra 2014 junija 2015 je Andragoško društvo Slovenije, v sodelovanju z Andragoškim Centrom Slovenije, izpeljalo 6 fokusnih razprav na temo "Pomen izobraževanja odraslih v moji občini". Projekt je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Namen razprav je bil dobiti mnenja županov o tem, kakšen pomen pripisujejo izobraževanju odraslih v svojem okolju, kolikšno podporo namenjajo ali bi želeli nameniti za razvoj področja, predloge za izboljšanje položaja ter primere dobrih in slabih praks. Položaj in razvojne možnosti izobraževanja odraslih v lokalnem okolju sta, zaradi zakonske ureditve, v veliki meri odvisna prav pripravljenosti županov, da na različne načine, tudi finančno, podpirajo raznolike možnosti učenja odraslih kot pomembne vzvod razvoja kakovosti življenja ljudi v lokalnem okolju. 
Več o rezultatih projekta najdete v poročilu.


 
Branju prijazna občina – javni natečaj

16.02.2017

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota. 

Namen javnega natečaja je promocija dobrih praks, ki jih za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture izvajajo občine.

Natečaj je bil objavljen na slovenski kulturni praznik, 8. februarja 2017, in bo odprt skoraj vse leto, do 30. oktobra 2017. Naziv bo podeljen na slovesnem dogodku na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2017.

Predstavitev projekta, besedilo natečaja, prijavnica in promocijska gradiva so objavljeni na spletni strani 
Združenja splošnih knjižnic.
Objavljen je Javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2017

15.02.2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je objavilo javni razpis nagrad RS na področju šolstva za leto 2017. Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 5 za življenjsko delo. 

Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem za pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojnoizobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.

To je eden od načinov, da še posebej izpostavimo tudi izjemne, predane in srčne andragoške delavce, skupine, ustanove, ki uspešno delujejo na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Rok za oddajo ponudb je 26. maj 2017 do 13. ure. Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Vsa navodila, potrebne informacije, pogoji in obrazec za prijavo na razpis so dostopni tukaj
Publikacija o Študijskem krožku Sivka

13.02.2017

V torek, 7. februarja 2017, so na Ljudski univerzi Ajdovščina pripravili dogodek, ki so ga poimenovali Sivka in zeleno izobraževanje.  Na njem so predstavili brošuro Sivka, ki so jo pripravili člani istoimenskega študijskega krožka pod mentorstvom Nataše Mohorčič, dobitnice priznanja ACS za promocijo učenja in znanja v letu 2015, in v sodelovanju z dr. Nives Ličen iz Oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Publikacija prinaša teoretična in praktična znanja, izkušnje in spomine na zeliščarstvo. Govori o učenju v študijskem krožku, zelenem izobraževanju in trajnostnem razvoju. 
Vabimo vas, da jo prelistate.
Na oktobrski konferenci o napredku pri učenju odraslih na svetovni ravni

10.02.2017

UNESCO inštitut za vseživljenjsko učenje (UIL) je združil moči in skupaj s korejskim Ministrstvom za šolstvo, korejsko nacionalno komisijo za UNESCO, občinama Suwon in Osan ter Nacionalnim inštitutom za vseživljenjsko izobraževanje (NILE) v Republiki Koreji organizira mednarodno konferenco z naslovom CONFINTEA VI – vmesni pregled 2017 : Življenje in učenje za uspešno prihodnost: vizija 2030 (CONFINTEA VI Mid-Term Review 2017 : Living and Learning for a Viable Future: Vision 2030). Na njej bodo ocenili napredek pri učenju in izobraževanju odraslih na svetovni ravni od leta 2009. 

Namen dogodka, ki bo od 25. do 27. oktobra 2017 v južnokorejskih mestih Suwon in Osan, je razviti načine za nadaljnje izboljšanje pogojev in ustvarjanje podpornega okolja za odrasle učence po vsem svetu, ki temelji na razvojnem programu Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development).

Konferenca se bo osredotočala na krepitev sodelovanja med ministrstvi, institucijami in posamezniki za izboljšanje napredka pri učenju in izobraževanju odraslih, ki temelji na ugotovitvah iz tretjega globalnega poročila o učenju in izobraževanju odraslih (Third Global Report on Adult Learning and Education – GRALE III), ki je izšlo lani. 


Na dogodku bodo določili temelje za Sedmo mednarodno Unescovo konferenco o izobraževanju odraslih, ki bo leta 2021.
Razpis za EAEA Grundtvig nagrade

10.02.2017

Evropskego združenje izobraževalcev odraslih (European Association for Adult Education – EAEA) vsako leto podeljuje Grundtvig nagrade za dosežke na področju izobraževanja odraslih (EAEA Grundtvig Award). 

Leta 2017 bodo Grundtvig nagrade EAEA nameniti projektom, ki so uspešni pri vključevanju novih učencev

Podrobnosti o razpisu, ki je odprt do 10. aprila 2017, najdete na spletni strani EAEA
V razpravi je Pravilnik o izobraževanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

09.02.2017

Na spletnem podportalu E-demokracija je bil 2. februarja 2017 objavljen predlog predpisa Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Pravilnik določa pogoje, načine in postopke, s katerimi se strokovnim delavcem omogoča nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, ter s katerimi se določi, ponudi in financira programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter vsebino, obliko in način vodenja dokumentacije o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju. 

Komentar lahko oddate do 4. marca 2017.
Posvet o medgeneracijskem sodelovanju in solidarnosti

06.02.2017

Mladinski svet Slovenije pripravlja v sredo, 22. februarja 2017, ob 11. uri v Maxi klubskem salonu v Ljubljani (Trg republike 1) posvetu o skupni prihodnosti različnih generacij.

Stališča bodo soočili Janez Sušnik, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, Peter Pogačar, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Marijana Bednaš, namestnica direktorja Urada RS za makroenkonomske analize in razvoj, in Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije.

Več lahko preberete tukaj.
Izšla je nova številka glasila CPIskrice

06.02.2017

Iskrice so elektronski novičnik Centra za poklicno izobraževanje (CPI), ki prinaša izbor novic za vse, ki jih zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

V januarju je izšla letošnja prva številka, v kateri med drugim:

 • predstavljajo Predlog Zakona o vajeništvu;
 • na kratko poročajo o sodelovanju na različnih dogodkih doma in v tujini;
 • informirajo o novih projektih za razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki jih vodi CPI: »Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj«, »Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v letih 2017–2022« in »Promocija poklicnega izobraževanja v obdobju 2016–2020«;
 • povzemajo delo študijskih skupin v letu 2016;
 • pišejo o mednarodni dejavnosti.

Vse ostale CPIskrice si lahko ogledate v arhivu.
Podporni mehanizmi za z dokazi podprto oblikovanje politik izobraževanja

02.02.2017

Imeti trdno bazo podatkov je bistveno za učinkovito oblikovanje politik na področju izobraževanja. V praksi pa se mehanizmi, ki se uporabljajo v podporo oblikovanju politik, med državami precej razlikujejo.

Poročilo opisuje mehanizme in prakse, ki podpirajo z dokazi podprto oblikovanje politik na področju izobraževanja v Evropi. Primerja institucije in prakse, predstavljene pa so tudi podrobnejše informacije s konkretnimi primeri uporabe dokazov pri oblikovanju politik za posamezno državo.

Informacije so posredovala nacionalne enote Eurydice iz 28 držav članic EU ter Bosne in Hercegovine, Švice, Islandije, Lihtenštajna, Črne Gore, Makedonije, Norveške, Srbije in Turčije.

Poročilo najdete tukaj.
Izšla je januarska številka revije Skillset and match

02.02.2017

Deveta številka Cedefopove revije Skillset and match namenja največ prostora pogledu na zelo uspešen Evropski teden poklicnih spretnosti 2016. Zanimiva je zgodba Une Buckley iz Irske, ki je pri petrdesetih odkrila veselje do učenja. Svojo izkušnjo je predstavila tudi na konferenci v Bruslju.

Revija v tiskani obliki je na voljo tudi v naši knjižnici.
 
Izobraževanje odraslih v moji občini – ugotovitve in predlogi

02.02.2017

Andragoško društvo Slovenije (ADS) je na svoji spletni strani objavilo gradivi (Učenje ob primerih dobrih in slabih praks in Ugotovitve in predlogi: Izobraževanje odraslih v moji občini), ki sta rezultat fokusnih razprav z župani slovenskih občin, s katerimi so se med novembrom 2014 in junijem 2015 pogovarjali o pomenu izobraževanja odraslih v njihovi občini.

 
Zbirka e-novic Slovenske UTŽO: Teklo je leto 2016

02.02.2017

Zbirka elektronskih novic Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, združenja za izobraževanje in družbeno vključenost iz leta 2016 je na voljo tukaj.

Novice vas popeljejo v svet slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje in njihovo mrežo. Izvedeli boste, kaj se dogaja v njihovih in drugih evropskih projektih, med katerimi so Digitalna Donava, vloga filma v izobraževanju odraslih. V njih najdete tudi prispevek, ki nudi vpogled v delovanje politik na področju dejavnega staranja.

»Želeli smo, da bi se univerze in druge organizacije za starejše medsebojno oplajale z znanjem in spoznanji. Da bi študenti in mentorji spoznali, da lahko s svojim znanjem vstopajo v življenje lokalne skupnosti in jo so-oblikujejo,« uvodoma izpostavi urednica Dušana Findeisen.

 
Na EPALE o učinkih izobraževanja odraslih

01.02.2017

V februarju bo na ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi – EPALE poseben poudarek namenjen učinkom izobraževanja odraslih. V tem mesecu bodo nacionalni timi EPALE objavili različne članke, študije in druge vire o pozitivnih učinkih izobraževanja odraslih na učeče se, družbo in gospodarstvo.

Raziskave kažejo, da izobraževanje odraslih pozitivno vpliva na zadovoljstvo, zdravje, odprtost in produktivnost učencev. Sodelovanje v izobraževanju odraslih obenem zmanjšuje stopnjo kriminala in revščine ter krepi aktivno državljanstvo.

Na platformi EPALE vas že čakajo objavljene vsebine na to temo, in seveda vabljeni k spremljanju novih vsebin, ki bodo objavljene tekom februarja.
Zbiranje predlogov za EU projekt, moj projekt 2017

01.02.2017

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko tudi letos organizira kampanjo EU projekt, moj projekt 2017. Tokrat bo kampanja potekala v treh fazah. V prvi, ki jo začenjajo 1. februarja, bodo zbirali predloge sofinanciranih projektov, v drugi fazi s pričetkom predvidoma okrog 25. marca bodo začeli s spletnim glasovanjem za najboljši projekt v vsaki regiji, 9. in 10. junija pa bodo ponovno potekali dnevi odprtih vrat projektov.

Zagotovo poznate v svoji okolici konkreten projekt sofinanciran iz evropskih sredstev, ki vam prinaša koristi, zato vabljeni, da pošljete svoj predlog prek spletnega obrazca. Če s svojim izborom, fotografijo in komentarjem prepričate glasovalce, da gre za najboljši projekt v vaši regiji, prejmete še nagrado.

Podrobnosti o poteku kampanje so na voljo tukaj.
 
Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji 2016/17

27.01.2017

Nacionalna enota omrežja za izmenjavo informacij o izobraževalnem sistemu – Eurydice Slovenija je tudi letos pripravila publikacijo z naslovom Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji 2016/17, ki jo je izdalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V brošuri, ki ima 72 strani in ponuja številne vsebine o sistemu vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, ima prostor tudi izobraževanje odraslih. Na štirih straneh (51–55) so po predstavitvenem uvodu nanizani cilji izobraževanja odraslih, predstavljeni so programi za pridobitev formalne izobrazbe in posebni programi izobraževanja, objavljen je zapis o Pregledu ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji in povzet postopek potrjevanja neformalno pridobljenega znanja.
Vabilo na mednarodno konferenco Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet

26.01.2017

V torek, 31. januarja 2017, bo v Hiši Evropske unije na Dunajski 20 v Ljubljani potekala 3. mednarodna konferenca Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet z naslovom Integralna zelena Slovenija, Evropa in svet na poti k ciljem trajnostnega razvoja.

Dogodek, na katerem je trajnostni razvoj postavljen kot osnova za novo evropsko renesanso, organizirata Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo in Center za integralni razvoj Trans4m v sodelovanju z več kot 20-imi institucijami in organizacijami. V okviru naloge Nadaljnji razvoj izobraževanja za trajnostni razvoj na konferenci bodo na konferenci sodelovali tudi sodelavci Andragoškega centra Slovenije.

Konferenca je namenjena socialnim inovatorjem z različnih področij in iz različnih sektorjev, vključujoč odločevalce in oblikovalce razvojnih politik. Zasnovana je na lani izdani knjigi Integral Green Slovenia in predhodnih dogodkih na temo integralne zelene ekonomije in družbe, sodelovalo bo tudi več strokovnjakov mednarodnega Centra Trans4m. 

Program in več informacij o dogodku najdete tukaj. Kotizacije ni, prijavite se lahko na integralnaslovenija@gmail.com (ime in priimek, organizacija, kontaktni podatki).
GRALE III v podporo učenju in izobraževanju odraslih v vzhodni in JV Evropi

25.01.2017

Unescov inštitut za vseživljenjsko učenje (UNESCO Institute for Lifelong Learning – UIL) v sodelovanju z Mednarodnim svetom za izobraževanje odraslih (ICAE), Oddelkom za andragogiko Univerze v Beogradu in Društvom za izobraževanje odraslih v Beogradu organizira regijski posvet, na katerem bodo predstavili tretje Globalno poročilo o učenju in izobraževanju odraslih (GRALE III) za vzhodno in jugovzhodno Evropo. Dogodek, na katerem bodo sodelovali oblikovalci politik, raziskovalci in praktiki iz približno desetih držav podregije, bo potekal v četrtek, 26. januarja 2017 v Beogradu, Srbija. Posveta se bo udeležil tudi direktor Andragoškega centra Slovenije, mag. Andrej Sotošek.

GRALE III je študija, ki se opira na nacionalna poročila, prejeta iz 139 držav članic Unesca (Monitoring survey results for Slovenia) in kaže na napredek pri razvoju politike, upravljanja, financiranja in kakovosti učenja in izobraževanja odraslih od leta 2009 dalje. 124 držav meni, da je imelo učenje in izobraževanje odraslih močan vpliv na zdravje in dobro počutje, aktivno državljanstvo, socialno povezanost, raznolikost in strpnost. GRALE III torej oblikovalcem politike, raziskovalcem in strokovnjakom zagotavlja prepričljive dokaze o širši koristi učenja in izobraževanja odraslih na vseh teh področjih, pri tem pa poudarja, da lahko učenje in izobraževanje odraslih pomembno prispeva k uresničitvi Agende 2030 za trajnostni razvoj.

Udeleženci posveta bodo na začetku imeli priložnost za opredelitev strategij za nadaljnje podpiranje medsektorskih pristopov k učenju in izobraževanju odraslih v okviru Agende 2030 za trajnostni razvoj, ob zaključku pa bodo preučili možnosti za sodelovanje pri vmesnem poročilu CONFINTEA VI, ki je načrtovano za oktober 2017.
Vzpostavljena je mreža petnajstih večgeneracijskih centrov

24.01.2017

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so zaključili Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov in že podpisali pogodbe z izbranimi izvajalci projektov večgeneracijskih centrov. Cilj javnega razpisa je bil vzpostaviti mrežo 15 večgeneracijskih centrov, ki bodo izvajali petletne preventivne programe namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin in preprečevanju zdrsa v socialno izključenost.

Sredstva za financiranje projektov se zagotavljajo v okviru proračuna, delno pa jih zagotavlja Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Izvajalcem projekta in njihovim partnerjem, med katerimi so tudi članice Zveze ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) in Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSS Slovenije), želimo uspešno izvajanje projektov.
Izšla je prva številka e-Novičk ACS v 2017

23.01.2017

Izšla je prva letošnja številka e-Novičk ACS! V njej si preberite, kaj je na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja prinesel konec lanskega leta in kaj prinaša začetek novega. 

Tudi letos bomo torej z vami delili svoja znanja, izkušnje, vedenja in izzive, za vas bomo izbirali uporabne in zanimive novice. Zelo veseli bomo tudi vašega sodelovanja in upamo, da bomo s skupnimi močni oblikovali glasilo, ki ga bomo vsi radi prebirali.

Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.
Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2017

23.01.2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 20. januarja 2017 na svojih spletnih straneh objavilo Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2017. Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani Ministrstva.

Rok za prejem ponudb  je 3. februar 2017 do 12. ure.

Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite pri Teji Dolgan na telefonski številki 01/400 5337 vsak delovni dan od 10. do 11. ure.
Nova knjiga dr. Zorana Jelenca o vseživljenjskosti učenja

23.01.2017

»Pisati o vseživljenjskosti učenja je hkrati privlačno in spodbudno, a tudi nehvaležno, da ne rečem tvegano početje.« S temi besedami avtor, dr. Zoran Jelenc, uvede bralca v svoje novo delo z naslovom Vseživljenjskost učenja in izobraževanje odraslih.

Avtor v vseživljenjskosti učenja in izobraževanja vidi med drugim tudi temeljno družbeno-razvojno strategijo v Sloveniji. »Z vseživljenjskim učenjem je mogoče doseči tri najpomembnejše cilje, to pa so: razvoj osebnosti, socialna kohezija in gospodarski napredek. Odgovornost države je, da omogoči ljudem izobraževanje in učenje vse življenje.« V vseživljenjskem učenju namreč vidi edini mogoči odgovor na spremembe na vseh področjih življenja.

Kot je v recenziji napisala dr. Petra Javrh, delo predstavlja »sintezo najrazličnejših podatkov, teorij, paradigem in predvsem uvidov v preplet področja izobraževanja odraslih s političnimi interesi in v končni fazi udejanjanjem tega prepleta v konkretni družbeni stvarnosti …«

Knjigo si lahko pogledate in izposodite tudi v naši knjižnici.
Izšla je januarska številka glasila Skillsnet

20.01.2017

Najnovejša izdaja e-biltena (SKILLSNET e-bulletin: January 2017) med drugim izpostavlja nedavno objavljeno Cedefopovo publikacijo z naslovom Future skill needs in Europe: critical labour force trends, ki predstavlja najnovejše rezultate o potrebnih spretnostih in napoveduje povpraševanje. 
Malteški predsedstvo EU: doseganje visoke kakovosti izobraževanja za vse

20.01.2017

Malta, ki je prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije 1. januarja 2017, se v svojih prizadevanjih na področju izobraževanja osredotoča na doseganje visoke kakovosti izobraževanja za vse s poudarkom na vključenosti ne glede na raznolikost (Inclusion in Diversity). Njen namen je, da v času njenega predsedovanja Svet EU pripravi sklepe o tej temi. 

Več si lahko preberete na spletni strani Cedefopa in v programu predsedovanja (Programme of the Maltese Presidency of the Council of the European Union).
Naročite se na Erasmus+ novičnik

20.01.2017

V letošnjem letu program Erasmus (z letom 2014 Erasmus+) praznuje 30-letnico. Ob jubileju je Evropska komisija oblikovala posebno spletno stran (slovenska različica), kjer se lahko naročite na Erasmus+ novičnik. Pošiljati ga bodo začeli februarja. Naročniki biltena, ki bo objavljen samo v angleščini, bodo v njem našli informacije o razpisih, novicah in dogodkih, nasvete in namige o Erasmusu+, druge življenjske izkušnje, ki jih prinaša Erasmus+, ipd.
Izšla je zimska številka angleških e-Novičk

20.01.2017

Vabimo vas k prebiranju zimske številke e-Novičk v angleškem jeziku (e-Novičke Winter 2016), v katerih partnerjem po svetu poročamo o projektih ACS in predstavljamo dejavnosti izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja v Sloveniji, ki smo jim posvečali ustvarjalno energijo in zagon v drugi polovici lanskega leta.

Veseli bomo, če boste novičke delili tudi s svojimi tujimi partnerji. Želimo vam prijetno branje!

Arhiv angleških izdaj glasila najdete tukaj.
Zanimiv intervju z Alanom Tuckettom v reviji Elm

19.01.2017

Sodelovanje s partnerji iz Združenega kraljestva je imelo v dejavnostih Andragoškega centra Slovenije in drugih ustanov po Sloveniji pomembno vlogo. O tem, kako bo njihov izstop iz Evropske unije vplival na izobraževanje odraslih, se je Kevin Campbell-Wright pogovarjal z Alanom Tuckettom.

Vabimo vas, da preberete intervju v reviji Elm (UK adult education needs courses on Brexit).
Ponujamo vam priložnosti za nova znanja

19.01.2017

Želite nadgraditi svoje znanje? Kliknite na naš portal Kam po znanje na https://pregled.acs.si in izberite med več tisoč izobraževalnimi programi za odrasle, ki vam jih ponujajo izvajalci izobraževanja v času spomladanskih vpisov. Na portalu so vam na voljo tudi druge koristne informacije o možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja, aktualne novice s področja izobraževanja ter zanimive spletne povezave.

Zbrane informacije na portalu Kam po znanje naj bodo v pomoč pri iskanju novega znanja!


 
Marca bo Unescov svetovni forum o globalnih vidikih državljanske vzgoje

18.01.2017

Svetovni forum Unesca o globalnih vidikih državljanske vzgoje (Global Forum on Global Citizenship Education – GCED), ki poteka vsaki dve leti, je edinstven globalni dogodek, posvečen ključnim vprašanjem politike GCED in pregledu trendov in dobrih praks na tem področju. 3. Forum, ki bo od 6. do 10. marca 2017v kanadski Ottawi, bo potekal takoj po preglednem srečanju o globalnem akcijskem načrtu izobraževanja za trajnostni razvoj (The Global Action Programme on Education for Sustainable Development – GAP on ESD).
Objavljen je povzetek poročila gospodarskih in socialnih stroških nizko kvalificiranih odraslih v EU

18.01.2017

Vabimo vas k ogledu povzetku poročila (Executive summary), ki ga je pripravil Cedefop o gospodarskih in socialnih stroških nizko kvalificiranih odraslih v Evropski uniji. Študija z naslovom Vlaganje v spretnosti se splača (Investing in skills pays off: the economic and social cost of low-skilled adults in the EU) bo v celoti objavljena v tem letu. Rezultati poročila jasno kažejo potencialne koristi (morebitne) javne politike, katere cilj je zmanjšati delež nizko kvalificiranih odraslih v EU v naslednjem desetletju.
Knjižnice lahko pomagajo pri spodbujanju razvoja pismenosti!

18.01.2017

Z zagotavljanjem različnih dejavnosti in virov (bodisi v tisku bodisi na spletu) za vse starostne skupine in vse ravni pismenosti, knjižnice lahko veliko prispevajo k podpiranje bralne kulture in razvoju pismenosti prebivalstva.

To je potrdil tudi UNESCOV Inštitut za vseživljenjsko učenje (UIL). Izdal je poročilo o tem, kako lahko knjižnice pomagajo pri spodbujanju razvoja pismenosti  na nacionalni ravni. Vključuje tudi priporočila za oblikovalce politik, med drugim so to vključiti knjižnice v politični dialog pri razvijanju pismenosti, omogočiti knjižnicam, da prispevajo k opismenjevanju okolja, institucionalizirati profesionalizacijo in vlagati v stalno usposabljanje knjižničnega osebja ter uporabiti podatke, ki jih knjižnice zagotavljajo, za boljšo informiranost ustvarjalcev politike in za usklajevanje prizadevanj za večanje pismenosti različnih interesnih skupin.

Knjižnice so lahko odlični partnerji pri ozaveščanju o pomembni vlogi posameznika ter njegovega ožjega in širšega okolja pri razvijanju pismenosti tako pri otrocih kot pri odraslih. Ponujajo vire za mlade in odrasle na vseh ravnem pismenosti, podpirajo pa tudi odrasle z manj razvitimi spretnostmi.

Poročilo je dostopno tukaj.
Pedagoško-andragoški dnevi – PAD 2017

18.01.2017

Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani v letošnjem študijskem letu za svoje diplomante organizira Pedagoško-andragoške dneve – PAD 2017, ki bodo 26. januar 2017 na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Tema strokovnega dogodka je Migracije in izobraževanje. Vsebinsko opredelitev, okvirni program in druge informacije o dogodku so objavljene na spletni strani http://www.pad.si
Na dogodku sodeluje tudi naš center, in sicer bo dr. Natalija Vrečer predstavila prispevek z naslovom Kultura, izobraževanje odraslih, migranti.

Prijavite se lahko prek spletne povezave do 20. januarja 2017.
Izšel je zbornik Andragog pri učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami

17.01.2017

Andragoško društvo Slovenije je 17. januarja 2013 v prostorih Pedagoške fakultete v Ljubljani organiziralo posvet o vlogi in položaju andragoga ter specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ali specialnega in rehabilitacijskega andragoga pri učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami.

Aktualnost te problematike se je zrcalila v sorazmerno velikem številu udeležencev, ki so prišli iz specialnopedagoških ustanov in ustanov za izobraževanje odraslih, društev, pedagoških fakultet in filozofske fakultete ter centra za rehabilitacijo. Enajst prispevkov z različnih področij in skupin učečih se s posebnimi potrebami je bila podlaga za razpravo udeležencev, ki je sledila. Vsebinsko sta bila zajeta dva vidika: učne in izobraževalne potrebe učečih se s posebnimi potrebami ter vloga izvajalca učne in izobraževalne dejavnosti.

Vabimo vas, da preberete zbornik Andragog pri učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami. Poleg prispevkov s posveta prinaša pomembne ugotovitve in predloge, ki dajejo upanje, da bo na tem področju mogoče narediti pomembne in uspešne korake naprej.
EAEA pripravlja v septembru usposabljanje za mlajše zaposlene v izobraževanju odraslih

17.01.2017

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (European Association for the Education of Adults – EAEA) bo tudi letos organiziralo usposabljanje mlajših zaposlenih v izobraževanju odraslih (Younger Staff Training). Večdnevno usposabljanje, ki bo od 19. do 22. septembra v Bruslju, med drugim vključuje predstavitve evropskih politik izobraževanja, predstavitev združenja, civilno družbo in njihove zagovorniške dejavnosti, obiske evropskih ustanov in srečanja z uradniki, povezovanja med izobraževalci odraslih iz različnih evropskih držav in predstavitve položaja izobraževanja odraslih v teh državah. 

Infografika prikazuje vse, kar morate vedeti o usposabljanju za evropske strokovnjake za izobraževanje odraslih.
Nova Cedefopova raziskava o zgodnjem opuščanju izobraževanja in usposabljanja

17.01.2017

Raziskava z naslovom Leaving education early: putting vocational education and training centre stage obravnava pojav zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja ter ukrepe poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki prispevajo k zmanjšanju tega problema. 

Raziskava je objavljena v dveh delih. Prvi zvezek (Volume I: investigating causes and extent) obravnava kvantitativne podatke, da bi bolje razumeli obseg zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja. Analizira mehanizme za spremljanje predčasnega opuščanja šolanja na nacionalni in evropski ravni; preučuje poklicno izobraževanje in usposabljanje in posamezne dejavnike trga dela ter tiste dejavnike v zvezi s posameznikom in njihovim družinskim ozadjem, ki prispevajo k temu pojavu. 

Drugi del (Volume II: evaluating policy impact) obravnava ukrepe na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki prispevajo k reševanju zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja –  bodisi s preprečevanjem osipa in / ali s ponovno vključitvijo v izobraževanje in usposabljanje.

                  
Konferenca Nove tehnologije v izobraževanju 2017 v Beogradu

16.01.2017

British Counci že četrto leto zapored organizira konferenco o novih tehnologijah v izobraževanju (New Technologies in Education 2017). Namen konferenčnega in sejemskega dogodka, ki bo v  Belexpocentru in prostorih Holiday Inn hotela v Beogradu od 9. do 11. februarja, je izboljšati kakovost izobraževanja v tem delu sveta z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

V treh dneh bodo udeleženci lahko prisluhnili več kot 120 predavateljem iz regije in Velike Britanije, ki bodo delili svoje izkušnje in ideje. Na sejmu bodo imeli priložnost videti in uporabljati izdelke in storitve več kot 50 mednarodnih podjetij, ki bodo predstavili svoje tehnološke rešitve.

Več lahko najdete na spletni strani dogodka: http://www.britishcouncil.rs/en/new-technologies.
Mednarodni seminar o vlaganju v izobraževanje

16.01.2017

V ponedeljek in torek, 16. in 17. januarja, se bo v Ljubljani odvil zadnji seminar v okviru projekta Vlaganje v izobraževanje: krepitev vloge učiteljskih sindikatov v procesih evropskega semestra pri vprašanjih izobraževanja in usposabljanja (Investing in Education: Strengthening the involvement of teacher trade unions in the European Semester on education and training), ki ga v sodelovanju s SVIZ-om pripravlja Evropski sindikalni odbor za izobraževanje (European Trade Union Committee for Education – ETUCE). Na tokratnem dogodku bodo sodelovali predstavniki učiteljskih sindikatov iz Albanije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Danske, Hrvaške, Romunije, Slovenije, Srbije in Velike Britanije.

Za dosego ciljev, ki so si jih zadale države Evropske unije, zapisanih v strategiji Evropa 2020 (Europe 2020 strategy) in ostalih ključnih dokumentih, je Evropska komisija predlagala nov način spremljanja in poročanja na ravni EU in za vsako državo članico. Leta 2010 je predstavila t. i. evropski semester (The European Semester), katerega cilj je uskladiti poročanje držav članic o ukrepih in načrtih za proračunske, makroekonomske in strukturne reforme. V zadnjih letih evropski semester vse bolj pridobiva na veljavi in pomembnosti, saj ima vse pomembnejši vpliv na to, kar se dogaja v izobraževanju. Kot letni cikel usklajevanja ekonomskih in fiskalnih politik v EU evropski semester vse bolj vpliva tudi na nacionalne izobraževalne politike, zlasti skozi letna priporočila za posamezne države (Country specific recommendations) na področju izobraževanja in usposabljanja, zato je pomembno, da se sindikati s področja izobraževanja natančneje podučijo o tem procesu, da bi se lahko aktivneje vključili v njegove aktivnosti in v njem uveljavljali svoje interese. In prav temu je namenjeno tokratno srečanje.

Več o ljubljanskem seminarju lahko preberete tukaj.
Prenovljen spletni prikaz CMEPIUS statistik

16.01.2017

Na CMEPIUS-u so prenovili spletni prikaz statistik, kjer lahko poleg podatkov za program Vseživljenjsko učenje, najdete tudi razpoložljive statistike za program Erasmus+ ter program NFM/EGP. V statistikah boste našli razpoložljiva in porabljena sredstva, število sodelujočih posameznikov in organizacij. Podatke lahko iščete po področjih izobraževanja, po posameznih akcijah, letih sodelovanja, državah itd.

Spletna stran statistik je na voljo tukaj.
Zadnja lanska številka revije Journal of Vocational Education & Training

16.01.2017

Izšla je še zadnja lanska številka revije Journal of Vocational Education & Training. V njej si preberite prispevke o zanimivih temah s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja, med drugim o osipnikih v Švici in o inovativnem vedenju učiteljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Več pa si lahko preberete tudi v publikaciji, ki je na voljo v naši knjižnici.
Nova poročila držav predstavljajo stanje izobraževanja odraslih v Evropi

16.01.2017

Publikacija Izobraževanje odraslih v Evropi 2016 – pogled civilne družbe (Adult Education in Europe 2016 – A Civil Society View) združuje podatke, zbrane iz 37 državah članic Evropskega združenja za izobraževanje odraslih – EAEA. V predgovoru je poudarjeno, da ne gre za znanstveno analizo, ampak za posnetek stanja, kot ga vidijo članice EAEA v svojih državah in organizacijah.

Razvoj izobraževanja odraslih v Sloveniji v letu 2016 je opisan na straneh 54 in 55. Zagotavljanje kakovosti, svetovanje in priznavanje predhodnega znanja so ponavljajoče teme v slovenskem poročilu.

Vabimo vas k branju publikacije v formatu Issuu. Tiskano različico lahko naročite tukaj. 
Mariborska univerza sodeluje pri razvoju inovativnih oblik tečajev podjetništva za odrasle

14.01.2017

Univerza v Mariboru se je vključila v mednarodni projekt na temo izobraževanja odraslih. V okviru projekta Let’s Guide, ki bo potekal do avgusta 2018, bo skupina strokovnjakov iz šestih držav pripravila inovativno obliko tečaja, na katerem bodo odrasli brezposelni lahko pridobivali praktično znanje s področja podjetništva.

Glavni rezultat projekta bo inovativna metodologija e-učenja, ki bo razvila temeljne in prečne kompetence s področja podjetništva pri odraslih. Projekt Let's Guide (program Erasmus) koordinira švedska nevladna organizacija Foxpopuli s sedežem v Eslövu, vključenih pa je še pet partnerjev. V projektu poleg mariborske univerze in koordinatrorja sodelujejo še organizacije FyG Consultores iz španske Valencie, ERIFO iz Rima, Crystal Clear Soft iz Aten in Euro Lider iz poljskega Lublina.

V projektu bodo na podlagi analize stanja v sodelujočih državah poskušali izdelati interaktivno spletno orodje, ki bo posamezniku pomagalo pri samostojni podjetniški poti. Poleg informacij o nujno potrebnih postopkih in korakih v samostojnem podjetništvu bo med drugim vseboval tudi zgodbe in priporočila že uspešnih podjetnikov ter druge spodbude. Pripomoček bo na voljo večinoma v vseh šestih jezikih in prosto dostopen na svetovnem spletu.
V začetku marca bo 11. Festival učečih se odraslih na Irskem

12.01.2017

Festival učečih se odraslih na Irskem bodo letos organizirali med 6. in 10. marcem. Posvečen bo temi Moč in radost učenja (The Power and Joy of Learning). S festivalom praznujejo dosežke učečih se odraslih, svoje delo pokažejo izvajalci različnih izobraževalnih programov za odrasle, izobraževanje odraslih pa skušajo vključiti v izobraževalne politike.

V zadnjem desetletju je festival, ki ga usklajuje AONTAS (Nacionalna organizacija za izobraževanje odraslih), postal trdna stalnica na koledarju učenja odraslih z dogodki (informacijski sestanki, delavnice, predavanja, manjši shodi ljudi, ki se radi učijo, ipd.), ki potekajo po vsej državi.

Kaj vse pripravljajo letos, boste našli na spletni strani Festivala.
Povabilo na 9. Informativo

12.01.2017

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bo 27. in 28. januarja 2017 med 9. in 18. uro sejem izobraževanja in poklicev Informativa. Prireditev ponuja pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini – od srednjih šol do visokošolskih in podpiplomskih programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih tečajev, vseživljenjskega učenja itd. Organizatorji želijo obiskovalcem na enem mestu predstaviti še druge pomembne informacije, povezane z izobraževanjem, in sicer: kje in kako lahko pridobijo štipendijo, kako lahko uredijo bivanje v obdobju šolanja, katera podjetja ponujajo prakse in katera (prve) zaposlitve, kateri poklici obetajo, kako študirati ipd. Več informacij o brezplačni prireditvi najdete na spletni strani http://www.informativa.si.

V okviru Informative bo 27. januarja potekala tudi že 6. Poslovna informativa. Na enodnevnem konferenčnem dogodku bodo ustvarili stičišče med posamezniki, ki se želijo strokovno in poslovno razvijati, iščejo rešitve za hiter in kakovosten razvoj podjetja in delovnega okolja ter si želijo povezovanja in sodelovanja z drugimi podjetji in podjetniki. Več informacij o prireditvi najdete na spletni strani http://www.informativa.si/poslovnainfo.
Nacionalno desetletje pismenosti za dvig pismenosti in izobrazbe odraslih v Nemčiji

11.01.2017

28. novembra 2016 so nemška federacija in zvezne države uradno začele Nacionalno desetletje pismenosti in osnovnega izobraževanje 2016 do 2026 (Nationale Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung 2016 bis 2026). Nacionalno desetletje pismenosti temelji na spoznanjih Nacionalne strategije za pismenost in osnovno izobraževanje odraslih (Nationale Strategie für Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener), njen cilj pa je dvigniti raven pisnih kompetenc in ravni izobrazbe odraslih v Nemčiji.

Za uresničitev tega cilja bo potrebno povišati raven udeležbe odraslih v vseživljenjskem učenju, ugotavljajo v Nemčiji. Med ukrepi pa je pomembno mesto namenjeno tudi širitvi raziskovalne dejavnosti na tem področju. Da bodo lahko pravilno usmerili ukrepe, bodo podrobneje raziskali distribucijo in razloge za funkcionalno nepismenost. Za tak pristop so se zedinili vsi deležniki na področju izobraževanja odraslih, soglasno pa so izjavo o načelih desetletja pismenosti podpisali člani stalne konference ministrov za izobraževanje in kulturo vseh dežel (Kultusministerkonferenz).

Strategija je povezala široko paleto deležnikov, med drugimi tudi lokalne skupnosti (Kommunen), sindikate, religije, zvezno agencijo za zaposlovanje (Bundesagentur für Arbeit) in ljudske univerze (Volkshochschule).

Vabimo vas, da si ogledate dokument (Grundsatzpapier zur Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung), v katerem je Nacionalno desetletje pismenosti in osnovnega izobraževanja opredeljeno.
Leto 2017 – mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj

09.01.2017

Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2017 razglasila za mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj. Resolucija (A/C.2/70/L.5/Rev.1), ki je bila sprejeta 4. decembra 2015, prepoznava pomen mednarodnega turizma s poimenovanjem mednarodnega leta trajnostnega turizma za razvoj in spodbuja k boljšemu razumevanju in večjemu zavedanju bogate dediščine različnih civilizacij s ciljem večjega spoštovanja različnih kultur, s čimer prispeva h krepitvi miru po svetu.

»To je edinstvena priložnost za turistični sektor, da prispeva k trajnostnemu razvoju tako na področju gospodarstva kot tudi sociale in okolja,« je ob tej priložnosti dejal generalni sekretar Svetovne turistične organizacije Taleb Rifai. 

Več informacij je na voljo na spletni strani mednarodnega leta.
Usposabljanje o uvajanju prostovoljskega dela v javne zavode

09.01.2017

Slovenska filantropija pripravlja usposabljanje, ki bo odgovorilo na vprašanji, kako pripraviti javni zavod na prostovoljsko delo in kako voditi prostovoljce. Usposabljanje, ki bo v torek, 31. januarja 2017, med 9. in 16. uro, je namenjeno mentorjem in organizatorjem prostovoljstva v javnih zavodih.

Več informacij o usposabljanju, prijavnico in kontaktni obrazec najdete na spletni strani.

 
Zadnja številka Sodobne pedagogike za leto 2016

09.01.2017

V zadnji številki leta 2016 revija Sodobna pedagogika najdemo prispevke s področja predšolske vzgoje, osnovnega izobraževanja, priložnostnega učenja in tudi poklicnega izobraževanja. Beremo lahko tudi o izobraževanju na domu v Sloveniji pa tudi o praktičnem izobraževanju študentov s posebnimi potrebami v delovnih procesih.

Izvod je na voljo tudi v naši knjižnici.
Kako zdravje in zadovoljstvo z življenjem vplivata na izobraževanje?

05.01.2017

Na spletišču OECD iLibrary je v poročilu Kazalniki o izobraževanju v središču (Education Indicators in Focus) objavljeno tematsko poročilo, v katerem avtor, s pomočjo podatkov iz raziskave PIAAC ugotavlja kako zdravje in zadovoljstvo z življenjem vplivata na izobraževanje. 

Ugotovitve, ki jih avtor razvija v poročilu, si preberite tukaj.
Pregled razvoja na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi

05.01.2017

Evropska komisija (EK) je konec prejšnjega leta objavila letni pregled razvoja na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi. Pregled razvoja prikazuje spodbudne rezultate, saj le ti kažejo na večjo zaposlenost, manj revščine in spreminjajoči se svet dela. Ustvarjenih je bilo namreč okrog tri milijone delovnih mest, kar pomeni, da je zaposlenost narasla in revščina upadla. Vendar  je brezposelnost kljub temu še naprej visoka, pri čemer obstajajo med državami članicami velike razlike. Trgi dela in družbe se bodo morali prilagoditi novim oblikam dela.

Letošnje poročilo o pregledu razvoja na področju zaposlovanja in socialnih zadev se je osredotočilo predvsem na zaposlovanje kot sredstvo za boj proti revščini, digitalizacijo in spreminjajoči se svet dela, vlogo socialnega dialoga, razlike med državami članicami in vključevanje beguncev na trg dela.

Sporočilo EK najdete tukaj.
Leto izobraževanja odraslih v Evropi

04.01.2017

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (European Association for the Education of Adults – EAEA) skupaj s svojimi članicami, med katerimi je tudi ACS, praznuje leto 2017 kot Leto izobraževanja odraslih v Evropi. S temo Moč in radost učenja (The Power and Joy of Learning) bomo obeležili vpliv in koristi izobraževanja odraslih.

Slovenija se bo vključila v kampanjo, katere namen je pokazati, kako z izobraževanjem odraslih izboljšati življenje in možnosti državljanov v Evropi tako na osebni kot profesionalni ravni, s promocijskim projektom Teden vseživljenjskega učenja – TVU. 

Več lahko preberete na spletni strani EAEA.


 
Zadnja številka Andragoških spoznanj v letu 2016

04.01.2017

Uporaba novih tehnologij v izobraževanju je tema zadnje številke revije Andragoška spoznanja za leto 2016. "E-izobraževanje je oblika izobraževanja, ki je prisotna vsepovsod," je Marko Radovan napisal v uvodniku številke, in dodaja, da v stroki prevladuje prepričanje, da je uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraževanju "prispeva h kakovosti poučevanja, motivaciji učencev in trajnejšemu znanju".

V številki lahko beremo o spremenjeni pedagoški praksi z uporabo IKT, o sprejemanju IKT, ponudbi e-izobraževanja v Sloveniji med letoma 2006 in 2015, svoje mesto pa so dobili tudi Wikiji v izobraževanju. Več si preberite v reviji.

Izvod je na voljo tudi v naši knjižnici.
Nova številka Mednarodne revije za management, znanje in učenje

04.01.2017

Izšla je druga številko Mednarodne revije za management, znanje in učenje (The International Journal of Management, Knowledge and Learning).

Namen revije je, da bi skupaj z raziskovalci, praktiki, podjetji, izobraževalnimi in drugimi sektorji zagotavljali napredna znanja s področja managementa. Spodbuja tudi izmenjavo najnovejših raziskav, primerov, idej in razprav z omenjenega področja. Izhaja v angleščini s povzetki v slovenščini.

V novi številki reviji si lahko preberete o razumevanju dejavnikov neformalnega učenja na delovnem mestu ter uporabe teorije virov v praksi. V nadaljevanju najdete članek o prepoznavanju sociološko-kulturnih dejavnikov, ki vplivajo na uporabo prosto dostopnih izobraževalnih virov v lokalnih javnih upravah. Pišejo tudi o spretnostih in učnih stili zaposlenih v inovativnih podjetjih ter o sodobnih prilagodljivih modelih za profil izseljencev. V reviji najdete tudi prispevek, ki predstavlja poskus analize vzorca sprejemanja mobilnih bančnih storitev med bančnimi strankami v Indiji. V zadnjem prispevku, pa so zanimiva dejstva o vplivu medijev na okoljsko vedenje potrošnikov.

Revija je dostopna tukaj.
Združitev dveh javnih skladov – Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

03.01.2017

S 1. 1. 2017 se je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije pridružil k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu RS, ki od pripojitve dalje uporablja novo ime: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.

Z dnem vpisa pripojitve v sodni register novi sklad prevzame vse pravice in obveznosti, nedokončane zadeve, dokumentacijo in arhivsko gradivo ter se v pravnem prometu šteje kot njegov univerzalni pravni naslednik, kar vključuje tudi prenos vseh štipendijskih razmerij ter z njimi povezanih pravic in obveznosti. 

Kontaktni podatki za stranke ostajajo nespremenjeni, prav tako lokacija poslovnih prostorov.
Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle

03.01.2017

V Uradnem listu Evropske unije so 24. decembra izšla Priporočila Sveta z naslovom Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle.
Pogledi CPI o razvoju poklicnih spretnosti

03.01.2017

Izšla je nova številka biltena za spodbujanje razvoja v poklicnem in strokovnem izobraževanju Pogledi, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje.

V njem si lahko preberete o različnih razmišljanjih o razvoju poklicnih spretnosti. V nadaljevanju najdete konkretne podatke o potrebah po poklicnih spretnostih ter njihovi ponudbi na trgu dela.

Elektronska izdaja je na voljo tukaj, za tiskano izdajo pa pišite na info@cpi.si.
Voščilo

22.12.2016

Glasilo CONFINTEA VI

22.12.2016

Izšla je 15. številka glasila CONFINTEA VI. Najnovejša izdaja e-biltena prinaša opis dejavnosti, ki so potekale od septembra do decembra.

Objavljene so naslednje novice:
Evropska sredstva za krepitev kompetenc starejših zaposlenih in spodbujanje podaljševanja delovne aktivnosti

21.12.2016

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za program »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile 2016–2020«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo programa, znaša slabih 30 milijonov evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 80 odstotkov oziroma skoraj 24 milijonov evrov.

Program, ki se bo izvajal do leta 2022, prinaša vrsto aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi kompetenc starejših zaposlenih, ozaveščale o negativnih demografskih trendih in potrebnih prilagoditvah nanje ter zagotavljale podporo delodajalcem za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo.

Objavljeni bodo trije javni razpisi, kjer bodo podjetja lahko pridobila sofinanciranje usposabljanj za krepitev kompetenc starejših (cilj je vključiti 12.500 starejših zaposlenih). Objavljena pa bosta tudi pilotna projekta (vključenih 50 podjetij), v okviru katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela. 

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.
Najnovejša tema Elm je nacionalizem

21.12.2016

Tema decembrske brezplačne spletne revije o vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih Elm (European Lifelong Learning Magazine) je nacionalizem. Prvi članki so objavljeni, prihajajo novi, zato obiščite spletno stran Elm in jih preberite.

Ena prvih objav je kolumna Katarine Popović z naslovom Adult education – everyone’s lover?, v kateri se sprašuje, ali je izobraževanje odraslih nedolžna spremljevalka preteklih dogodkov na nemirnem Balkanu ali pa je močan instrument, ki se uporablja tako za dobro kot slabo?

Temi neslednjih dveh številk sta:

 • Nove oblike državljanstva in izobraževanje odraslih (februarska številka),
 • Izobraževanje odraslih in klimatske spremembe (izide maja).
Statøpis – Statistični pregled Slovenije 2016

21.12.2016

Statøpis je publikacija, s katero Statistični urad RS želi približati statistiko najširši javnosti. Letos ga izdajajo že tretjič. Osvežili so ga z novimi barvami in infografikami.

V publikaciji najdete najzanimivejše in najaktualnejše podatke, prikazane v tabelah in grafikonih, ki so s kratkimi komentarji povezani v tematske zgodbe. Vseh je 22, ena je namenjena tudi izobraževanju.

Publikacijo najdete tukaj.
Razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov

20.12.2016

Urad Vlade RS za komuniciranje je objavila Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2017.

Na podlagi razpisa vsako leto finančno podprejo izbrane informativno-komunikacijske in izobraževalne projekte nevladnih in humanitarnih organizacij. Nevladne organizacije z inovativnimi pristopi zagotavljajo učinkovito komuniciranje vsebin in doseganje ciljnih javnosti ter prispevajo k spodbujanju javne razprave in demokratičnemu dialogu. Za sofinanciranje projektov ima Urad na voljo 90.000 EUR. Rok za oddajo vlog je 17. januar 2017.

S tem razpisom vabijo k prijavi projektov, ki bodo obravnavali:

 • spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov,
 • boj proti trgovini z ljudmi.

Več o razpisu najdete tukaj.
Prvi evropski teden poklicnih spretnosti je končan

20.12.2016

Na zaključni slovesnost, ki je bila v petek, 9. december 2016, se je zbralo približno 600 predstavnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podjetij, socialnih partnerjev, gospodarskih zbornic, civilne družbe, raziskovalnih organizacij in drugih deležnikov.

Na prireditvi je Marianne Thyssen, evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile, podelila deveta nagrad za izjemne in inovativne predstavitve (zaključni govor). Namen nagrad ni izpostaviti absolutno najboljše, temveč pokazati dobre primere v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter motivirati, navdihniti in predstaviti prednosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Kdo so nagrajenci, si lahko ogledate tukaj.
Mednarodni projekt Svetovanje odraslim v izobraževanju – prvi del evalvacije (GOAL)

19.12.2016

Andragoški center Slovenije je partner v triletnem mednarodnem projektu Svetovanje odraslim v izobraževanju – GOAL (Guidance and Orientation for Adult Learners, 2015–2018), ki deluje v okviru projekta Erasmus+. Nosilec projekta v Sloveniji je Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, drugi partner pa Center RS za poklicno izobraževanje. Poleg Slovenije v projektu sodelujejo še partnerji iz Belgije (koordinatorji projekta), s Češke, z Islandije, Nizozemske, iz Litve in Turčije (tihi partner). 

Cilj projekta je izboljšati možnosti svetovanja za manj izobražene odrasle v vseh partnerskih državah, kar bo prispevalo k povečanju vključenosti v vseživljenjsko učenje ter s tem tudi k večji socialni vključenosti in mobilnosti na trgu dela.

Oktobra se je zaključila analiza prve faze projekta po štirih tematskih sklopih: svetovalni proces, partnerstvo oz. mreženje, uporaba svetovalnih pripomočkov in kompetence svetovalca.
Poročila vseh sodelujočih držav, tudi za Slovenijo in skupno poročilo (Cross-country wave 1 Report) so dostopna na spletni strani projekta.
Zadnja letošnja številka e-Novičk Andragoškega centra Slovenije

19.12.2016

Le klik od vas je zadnja letošnja številka e-Novičk našega centra, ki razkriva, da nam tudi proti koncu leta nikakor ni dolgčas. Med drugim v tokratni številki ne spreglejte:

Prvi zapisi ob rob konferenci EU o spretnostih odraslihEvropska komisija je organizirala konferenco o spretnostih odraslih z naslovom Adult Skills: Empowering people, na kateri se je večkrat postavilo tudi vprašanje, kaj je novega …

Projekt RESHAPE: Izobraževanje in usposabljanje za migrante in begunceV večkulturni Evropi in Sloveniji se tudi izobraževanje odraslih odziva na migrante in begunce ter socialne in kulturne izmenjave …

Med primeri dobrih praks pri Uresničevanju EPUO tudi trije slovenski!Kar trije primeri dobrih praks projekta EPUO so svoje mesto našli v novi publikaciji Evropske komisije …

Ali lahko izobraževanje spremeni družbo?Odgovor nikakor ni lahek, vendar pa si ga moramo ves čas zastavljati, na kar je opozoril Michael Apple, ki je v začetku decembra predaval v Ljubljani …

Oziramo se nazaj in stopamo naprejLeto, ki se izteka, je na EPALE zaznamovalo 19 tematskih aktivnosti, ki so povezale področje izobraževanja odraslih in aktualne teme posameznih mesecev …

 

Z vami bomo tudi prihodnje leto, ko boste prav tako lahko tudi vi delili svoje novičke, mnenja, znanja in izkušnje. Vabimo vas, da svoje prispevke pošljete do 6. januarja 2017 na e-naslov e-novicke@acs.si. Pri tem prosim upoštevajte Navodilo za pisanje člankov v e-Novičkah. Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.

 

Želimo vam lepe praznične dni in srečno v novem letu!
Znani so dobitniki Priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih 2016

16.12.2016

Komisija za izbor dobitnikov Priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih je zasedala 1. decembra 2016. Sprejela je sklep, da priznanja za leto 2016 prejmejo: trije dobitniki v prvi kategoriji (učeči se posamezniki): Zlatan Čordić iz Ljubljane, Vinko Hlebš iz Tržiča in Janja Urbiha iz Starega trga pri Ložu dobitnik v drugi kategoriji (učeča se skupina): Mladi prostovoljci izvajalci aktivnosti v Medgeneracijskem središču Zagorje ob Savi ter en dobitnik v tretji kategoriji (ustanove/podjetja/lokalne skupnosti): Ustanova Hiša eksperimentov iz Ljubljane.

Več o dobitnikih in priznanjih najdete na spletni strani TVU

Priznanja bodo podeljena na Nacionalnem odprtju TVU v petek, 12. maja 2017 v Trbovljah.
EAEA predlaga politiko na področju učenja in spretnosti odraslih v Evropi

14.12.2016

EAEA je izdala nov dokument (EAEA Policy Paper: Learning and Skills for Adults in Europe), ki vsebuje priporočila za učenje in spretnosti odraslih v Evropi, kjer želi izpostaviti pomen izobraževanja odraslih oblikovalcem politike in predstaviti priporočila za nekatera ključna področja. V nadaljevanju izpostavlja različne cilje in strategije, ki so rezultat evropskih in mednarodnih ustanov (OECD, UNESCO, Evropska komisija). Z uresničevanjem teh strategij se lahko prispeva h konkurenčnosti, socialni vključenosti,  aktivnemu državljanstvu in demokraciji, kot tudi osebnemu razvoju in zdravju posameznika.

EAEA v priporočilih poudarja, da je posebno pozornost potrebno nameniti učečim se, ki so težje dosegljivi, vrednotenju neformalnih spretnosti ter uresničevanju politike učenja odraslih.

V dokumentu je kot primer dobre prakse predstavljen naš projekt Teden vseživljenjskega učenja, kot najvidnejša promocija v Sloveniji na področju vseživljenjskega učenja, s katerim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema.

Celoten dokument je dostopen tukaj.
Izid priročnika Z globalnim učenjem do globalnih ciljev

13.12.2016

Združene nevladne organizacije s področja globalnega učenja so pripravile priročnik Z globalnim učenjem do globalnih ciljev, ki cilje trajnostnega razvoja predstavlja tudi skozi perspektivo globalnega učenja in nakazuje možne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v večjih ali manjših skupinah.

Priročnik je namenjen tako učiteljem kot vsem tistim, ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem.Vsaka organizacija vključena v konzorcij projekta Z globalnim učenjem do globalnih ciljev, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, s svojega vidika predstavlja pogled na cilje trajnostnega razvoja.

Priročnik si lahko brezplačno prenesete v e-obliki, tiskani izvod pa lahko brezplačno naročite tudi na info@sloga-platform.org. 
Vabilo na predstavitev ECVET

13.12.2016

Urad za razvoj izobraževanja v petek, 16. decembra, od 10.00 do 11.15 vabi na predstavitev o evropskem kreditnem sistemu v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET). Predstavitev bo potekala v prostorih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, v sejni sobi 503 na Kotnikovi 38.

Predstavili vam bodo priporočila o vzpostavitvi evropskega sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET), ki sta jih Evropski parlament in Svet leta 2009 sprejela z namenom, da se olajša potrjevanje in priznavanje  znanja, spretnosti in kompetenc, ki jih učeča se oseba pridobi z delom v tujini. ECVET je namenjen lažji prehodnosti med različnimi izobraževalnimi sistemi, priznavanju in prenosu poklicnih kvalifikacij med državami, s pomočjo opredeljenih učnih izidov pa se omogoča kvalitetno mednarodno mobilnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Predstavili bodo tudi uporabnost ECVET načel na nacionalnem nivoju, tako v izobraževalnem sistemu poklicnega in strokovnega izobraževanja kot v samih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja in v projektih mednarodne učne mobilnosti dijakov ter na področju izobraževanja odraslih.

Svojo udeležbo je potrebno potrditi na tanja.tastanoska@gov.si.

Več si lahko preberete tukaj.
Semafor mobilnosti v Evropi

12.12.2016

Katere države v Evropi zagotavljajo jasne informacije in smernice bodočim mobilnim študentom? Ali podpirajo udeležbo prikrajšanih učencev v programih mobilnosti? Ali so bili študenti z učenjem jezika v šoli dobro pripravljeni za mobilnost? Ali lahko dobijo nacionalne štipendije in posojila za študij v tujini? Ali se kvalifikacije, ki jih pridobijo v tujini, priznajo? To so nekatera vprašanja, na katera bo dajal odgovore Semafor mobilnosti (Mobility Scoreboard), ki sta ga za Evropsko komisijo razvili omrežji Eurydice (za visokošolsko izobraževanje) in CEDEFOP (za začetno izobraževanje in usposabljanje – IVET).

Pregled je nastal na podlagi programa Mladi in mobilnost, priporočil Sveta Evropske unije iz leta 2011, ki naj bi spodbujal države EU k ustvarjanju pozitivnega okolja za mobilnost učencev. Cilj programa je zagotoviti mladim več možnosti za udejanjanje svojih znanj in sposobnosti ter izboljšati delovanje in privlačnost evropskih univerz ter kvaliteto na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja v EU. 

Semafor mobilnosti vzpostavlja ogrodje za spremljanje  napredka evropskih držav pri promociji mobilnosti in odpravljanju ovir na tem področju. Na skupni spletni platformi si lahko ogledate dinamične zemljevide, ki prinašajo pogled na politično okolje, v katerem se odvija mobilnost mladih v Evropi. 

Omrežje Eurydice je izdalo poročilo z naslovom Mobility scoreboard: Higher Education background report, ki vsebuje šest kazalnikov s petih področij: informiranje in svetovanje, učenje tujih jezikov, prenosljivost štipendij in posojil, pomoč socialno ogroženim študentom ter priznavanje učnih izidov in kvalifikacij. Podatki iz poročila se nanašajo na študijsko leto 2015/16 in zajemajo 28 držav članic EU, Bosno in Hercegovino, Islandijo, Lihtenštajn, Črno goro, Norveško, Turčijo in Srbijo. 
Odbor za izobraževanje EP potrdil poročilo o programu Erasmus+

09.12.2016

Odbor za izobraževanje Evropskega parlamenta je pod vodstvom stalnega poročevalca dr. Milana Zvera 5. decembra potrdil njegovo poročilo o programu Erasmus+.

V poročilu, ki ga bo na plenarnem zasedanju marca 2017 obravnaval celoten parlament, je dr. Milan Zver preverjal, kako uspešno se program izvaja in priporočil določene izboljšave.

Na področju izobraževanja odraslih je med drugim predlagal ponovno uvedbo Grundtvig delavnic in uporabo imen za podprograme v povezavi z nazivom Erasmus+: na primer "Erasmus+ Grundtvig" za odrasle.
Podeljena Jabolka kakovosti 2016

08.12.2016

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je podelil nacionalna priznanja jabolka kakovosti 2016. Nagrado je najboljšim zaključenim projektom v evropskih programih izobraževanja in usposabljanje podelila ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, ki je nagrajenkam in nagrajencem čestitala ter izpostavila pomen internacionalizacije v povezavi s kakovostjo.

Nagrado v kategoriji Evropsko jezikovno priznanje; za prioritetno področje jezikom prijazna družba - priložnostno učenje jezika je prejela tudi naša partnerica Mestna knjižnica Ljubljana.

Ostali nagrajenci v posameznih kategorijah so:

 • Univerza v Novi Gorici za projekt »Norveški mehanizem in Univerza v Novi Gorici« (kategorija projekt Slovenskega štipendijskega sklada NFM in EGP)
 • Šolski center Postojna (kategorija Leonardo da Vinci Mobilnost v okviru programa Vseživljenjsko učenje)
 • Visoka šola za varstvo okolja Velenje (kategorija Erasmus Individualna mobilnost v okviru programa Vseživljenjsko učenje)
 • Osnovna šola Livada (kategorija Evropsko jezikovno priznanje; za prioritetno področje večjezične šole in razredi - sprejemanje raznolikosti v šolah)
 • Vrtec Tržič (kategorija eTwinning – Zlati kabel, starostna kategorija 4 – 11 let)
 • Osnovna šola Trbovlje (kategorija eTwinning – Zlati kabel, starostna kategorija 12 – 15 let)
 • Osnovna šola Litija (kategorija eTwinning – Zlati kabel, starostna kategorija 16 – 19 let)
 • ga. Katja Koprivnikar iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana (kategorija eTwinning – »novinec v eTwinningu«)
 • projektni tim eTwinnerjev iz Osnovne šole Litija (kategorija eTwinning – »Naj šolski tim«)

Vsem nagrajenkam in nagrajencem iskreno čestitamo.

Več si preberite tukaj.
Izšla je 27. številka revije ECVET magazine

08.12.2016

Najnovejša številka revije ECVET (ECVET magazine 27) večino prostora namenja letnemu forumu ECVET, ki je bil 11. oktobra v Rimu.

Po uvodnem povabilu na prvi evropski teden poklicnih spretnosti, ki ga je napisal João Santos, iz Enote za poklicno usposabljanje in izobraževanje odraslih pri Generalnem direktoratu Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, sta ob že omenjenem natančnem poročilu s foruma ECVET objavljena še zapis o dunajski konferenci ekspertov ECVET, ki je bila 9. novembra in katere se je udeležila naša sodelavka, mag. Tanja Vilič Klenovšek, ter predstavitev rezultatov projekta ETL4ALL.
Oblikovna prenova spletne strani študijskih krožkov

07.12.2016

Prvotna spletna stran študijskih krožkov je bila vzpostavljena leta 2007, zdaj pa smo jo tehnično in oblikovno prenovili. Našli jo boste na istem spletnem naslovu: http://sk.acs.si. Vsebinsko se bomo prenovi in dopolnitvam posvetili v letu 2017, več pozornosti pa bomo posvetili tudi promociji izvajalcev.

Prenovo spletne strani smo financirali iz sredstev evropskega projekta, v katerem smo študijske krožke najprej predstavili kot slovenski primer dobre prakse, trenutno pa njihove elemente vgrajujemo v nov izobraževalni program, ki bo predvidoma zaključen leta 2018. 

Vabimo vas, da obiščete spletno stran http://sk.acs.si.
Novembrsko glasilo ADEES

07.12.2016

Izšlo je novembrsko glasilo Andragoškega društva Slovenija. V glasilu si lahko preberete o dveh nalogah društva, o projektu Izobraževanje odraslih v moji občini, s katerim posegajo na temeljno področje izobraževanja odraslih v občinah,  in o projektu Gradimo mostove v izobraževanju odraslih, s katerim uspešno postavljajo mostove na področju izobraževanja odraslih do držav, nastalih po razpadu Jugoslavije.

V nadaljevanju najdete še veliko zanimivih člankov. Berete lahko o tem, kaj na primer vemo o učenju s podobami ali o izobraževanju za skupno dobro? V glasilu si lahko preberete tudi o beguncih in izobraževanju odraslih ter o okrogli mizi na temo inovativnost v visokem šolstvu...

V glasilu je najavljen izid dveh zanimivih strokovnih publikacij, in sicer doktorskega dela Življenjski prehodi pri osebah s posebnimi potrebami avtorice Alenke Golob in obsežne študije Zorana Jelenca Vseživljenjsko učenje in izobraževanje odraslih.

Celotno glasilo je dostopno tukaj.
Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja

07.12.2016

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2021, ki ga bo izvajal ACS.

Cilj projekta je razvoj strokovnih gradiv, programov in novih pristopov za izvajanje informativno svetovalne dejavnosti – ISIO, sodelovanje s socialnimi partnerji in deležniki ter izvajanje strokovnega svetovanja. Skupna vrednost projekta, v okviru katerega so ciljna skupina zaposleni, ki potrebujejo dodatno usposabljanje, znaša 500.000 EUR, od tega jih 400.000 prispeva Evropski socialni sklad. Projekt se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah.

Več lahko preberete tukaj.
Publikacija dobrih praks projekta EPUO

06.12.2016

Izšla je publikacije dobrih praks pri Uresničevanju prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO), v kateri so predstavljeni tudi trije slovenski primeri: motivacijski filmi, strokovni dogodki EPUO za razvoj temeljnih zmožnosti odraslih in Parada učenja.

Publikacija je prva različica zbirke dobrih praks nacionalnih koordinatorjev, saj si v prihodnje želijo izdati še več primerov dobrih praks.

Publikacija je dostopna tukaj.
Sodelujemo na konferenci o spretnostih odraslih v Bruslju

06.12.2016

Osrednji dogodek Evropskega tedna poklicnih spretnosti 2016, ki poteka ta teden po vsej Evropi, je konferenca o spretnostih odraslih z naslovom Spretnosti odraslih: Opolnomočenje ljudi (Adult Skills Conference – Adult Skills: Empowering people).

Dvodnevnega dogodka se v Bruslju udeležujejo  ključni deležniki iz vse Evrope, med njimi  tudi 11-članska slovenska delegacija. V današnjem popoldanskem delu v skupinah (program) bo naša sodelavka, mag. Zvonka Pangerc Pahernik, moderirala skupino, v kateri bodo govorili o tem, kako doseči in motivirati prikrajšane in nizko kvalificirane odrasle. Mag. Tanja Vilič Klenovšek pa bo v jutrišnjem dopoldanskem programu s predstavitvijo dobrih praks sodelovala v delavnici, kjer bo govora o dejavnikih, ki vplivajo na večjo vključenost odraslih (koordinaciji, partnerstvu, doseganju (outreach) in svetovanju).

Vabimo vas, da konferenco spremljate v živo: http://europa.clients.telemak.com.
Danes se začenja Evropski teden poklicnih spretnosti 2016

05.12.2016

Prvi festival s tem nazivom, ki poteka od 5. do 9. decembra, so si pod sloganom Odkrij svoj talent! zamislili v Direktoratu za zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost pri Evropski komisiji. Njegov namen je povečati privlačnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja za posameznike vseh starosti. To želijo doseči s predstavitvami kakovostnih primerov, zgodb učečih se in drugimi dejavnostmi, ki bodo potekale v Bruslju in državah članicah EU. Ta hip je prijavljenih 756 prireditev po Evropi. Pet dogodkov v teh dneh pripravljajo tudi v Sloveniji. Podrobnejše informacije najdete tukaj.

Prisluhnite nagovoru norveškega ministra za izobraževanje in raziskovanje Torbjørna Røea Isaksena, ki vas bo zagotovo navdihnil, da spremljate dogajanje na Evropskem tednu poklicnih spretnosti. Vabimo vas, da sledite strani na Facebooku in Twitterju.

 
Poročilo o strukturnih kazalnikih za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi

05.12.2016

Poročilo Eurydice Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2016 ponuja informacije, ki dopolnjujejo kazalnike, objavljene v rednem letnem poročilu Evropske komisije Pregled izobraževanja in usposabljanja 2016 (Education and Training Monitor 2016).


Poročilo vsebuje več kot 30 podrobnih strukturnih kazalnikov, prikaze, definicije, opise sistemov držav in kratke analize razvoja politik in reform na področju izobraževanja predšolskih otrok, doseganja temeljnih spretnosti, zgodnjega opuščanja izobraževanja, višjega in visokega šolstva ter zaposljivosti diplomantov. Poročilo zajema podatke iz 40 evropskih sistemov izobraževanja in usposabljanja. Referenčno leto je 2015/16.
Vabilo na okroglo mizo Kako znanstvena ustvarjalnost učiteljev koristi študentom

02.12.2016

DOBA Fakulteta vabi na okroglo mizo, ki bo v petek, 9. decembra 2016, ob 10. uri. Na njej bodo ugledni strokovnjaki spregovorili o nujnosti prenosa rezultatov znanstveno-raziskovalnega dela za kakovost pedagoškega dela.

Podrobnejše informacije o dogodku in prijavi nanj najdete na spletni strani DOBA Fakultete.
Podelitev nacionalnih nagrad jabolka kakovosti 2016

01.12.2016

V sredo, 7. decembra 2016, bodo v Hotelu Union ob 16. uri podelili nacionalna priznanja jabolka kakovosti 2016.

Letošnje leto je posebno, saj se tradicionalnim jabolkom v programu Vseživljenjsko učenje, pridružujejo tudi jabolka za program Slovenski štipendijski sklad, Evropsko jezikovno priznanje in nagrade Zlati kabel.

Priznanja za najboljše projekte oziroma pobude bodo podeljena v naslednjih aktivnostih:

 • Program Vseživljenjsko učenje – Leonardo da Vinci mobilnost
 • Program Vseživljenjsko učenje – Erasmus Individualna mobilnost
 • Program Erasmus+ – eTwinning
 • Program Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM
 • Evropsko jezikovno priznanje

Priznanja bo podelila ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič.
Forum o prostovoljstvu 2016: Beleženje in priznavanje kompetenc, pridobljenih s prostovoljskim delom

01.12.2016

Slovenska filantropija pripravlja ob mednarodnem dnevu prostovoljstva, 5. decembru, forum o prostovoljstvu. Namenjen je temi, ki je vse prevečkrat spregledana: vplivu prostovoljskega dela na prostovoljce, razvoj njihovih osebnih, socialnih in državljanskih kompetenc, s tem pa tudi krepitvi njihovih potencialov na področju zaposlovanja. 

Na forumu bodo predstavili:

 • sedanje stanje na področju beleženja kompetenc, razvitih s prostovoljskim delom;
 • dobro delujoče modele, ki se že uporabljajo za delo z določenimi ciljnimi skupinami;
 • pogled delodajalcev na neformalno pridobljene reference;
 • aktualne pobude za razvoj na tem področju;
 • ovire, s katerimi se sodelujoči sogovorniki soočajo.

Na dogodku bo sodelovala tudi sodelavka ACS-a, mag. Jasmina Mirčeva. Predstavila bo prikaz nekaterih rezultatov raziskave PIAAC o spretnostih odraslih in vlogi prostovoljstva.

Forum (program) bo v ponedeljek, 5 decembra 2016, od 8.30 do 16.30 v dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na Masarykovi 16 v Ljubljani. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani prostovoljstvo.org.
Predstavitev mednarodnih projektov in mrež CPI-ja

01.12.2016

Center RS za poklicno izobraževanje  CPI pripravlja v okviru Evropskega tedna poklicnih spretnosti 2016 (European Vocational Skills Week 2016), ki bo potekal v Bruslju od 5. do 9. decembra 2016, predstavitev aktualnih mednarodnih projektov in mrež CPI-ja.

Projekti bodo predstavljeni v petih tematskih sklopih: praktično usposabljanje z delom, razvoj novega znanja, spretnosti in kompetenc, preprečevanje socialne izključenosti, zagotavljanje kakovosti in mednarodne mreže. 

Vabljeni torej v petek, 2. decembra 2016, od 9. do 13. ure v veliko dvorano RIC (v pritličju). Več informacije dobite v vabilu in programu.
Vabilo na usposabljanje Priložnosti medkulturnega sodelovanja

30.11.2016

Slovenska filantropija pripravlja usposabljanje Priložnosti medkulturnega sodelovanja, ki se  odziva na vedno bogatejšo kulturno raznolikost Evrope. Namenjeno je vsem prostovoljcem, ki se odmikajo od stereotipov in si prizadevajo za vključevanje ter odprto družbo.

Na usposabljanju boste osvetlili koncepte o pogledu na različne kulture (predsodki in stereotipi, (ne)obstoj ras, drugačnost in različnost, večkulturna in medkulturna družba...); ugotavljali, kaj spodbuja in kaj zavira integracijo tujcev in medkulturni dialog; raziskovali pomen in vpliv identitete, vrednot in prepričanj na vedenje posameznikov; spoznali in izkusili različne metode, primerne za delo v medkulturnih skupinah; odkrivali možne izvore konfliktov pri prostovoljskem delu z ljudmi iz različnih kultur ter iskali možnosti za reševanje le teh.

Na usposabljanje, ki bo v Ljubljani v torek, 13. decembra 2016, se lahko prijavite tako, da izpolnite prijavnico ali oddajte elektronsko prijavo
Strokovna podpora pri pridobivanju temeljnih kompetenc

30.11.2016

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016 – 2022, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Skupna vrednost projekta, znaša dobrih 833.000 evrov, od tega jih nekaj manj kot 667.000 prispeva Evropski socialni sklad.

S pomočjo projekta se bo razvijalo strokovne podlage, izobraževalni program ter gradiva in inštrumente, ki bodo prispevali k večji prepoznavnosti, boljši prilagojenosti potrebam odraslih ter kvalitetnejšemu izvajanju izobraževalnih programov za pridobivanje temeljnih zmožnosti nižje izobraženih in manj usposobljenih, s posebnim poudarkom na zaposlenih in starejših od 45 let. Pripravljalo se bo tudi strokovne podlage za umeščanje samoevalvacije izobraževanja odraslih v nacionalni referenčni okvir za kakovost ter razvoj programa usposabljanja, IKT orodja in novega učnega gradiva, ki pomenijo nadgradnjo dosedanjih dosežkov pri uveljavljanju samoevalvacije v izobraževanje odraslih.

Več si preberite tukaj.
Sprejet Pravilnik o izdajanju certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika

29.11.2016

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je sprejel Pravilnik o izdajanju certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika.

To pomeni, da bodo vsi kandidati, ki na nacionalnih izpitih iz tujih jezikov v okviru splošne, poklicne mature in izpitih za odrasle, dosežejo potrebno število odstotnih točk, prejeli javno veljavni certifikat z naslednjo evropsko ravnjo znanja tujega jezika:

 • B1 na poklicni maturi,
 • B1 in B2 na splošni maturi, na osnovni in višji ravni zahtevnosti,
 • A2, B1 in B2 pri izpitih na osnovni in višji ravni za odrasle.

Certifikat na podlagi tega pravilnika iz znanja angleškega jezika bo možno dobiti od leta 2014 dalje, za ostale jezike pa predvidoma od leta 2015 dalje.

Več si lahko preberete tukaj.
Ta veseli dan kulture 2016

29.11.2016

Ministrstvo za kulturo je že leta 2000 začelo s pobudo dneva odprtih vrat slovenskih kulturnih ustanov. Z leti se je ta pobuda preoblikovala v Ta veseli dan kulture in prerasla v množičen kulturni dogodek in veselo praznovanje ob 3. decembru, Prešernovem rojstnem dnevu.


Tudi letos bodo v soboto, 3. decembra, svoja vrata odprli številni nacionalni in občinski kulturni zavodi. Zvrstile se bodo številne brezplačne predstave, razstave, koncerti, predavanja, vodenja in delavnice.

Seznam vseh prireditev najdete tukaj.

 
Vabilo na strokovni posvet in 21. razširjeno sejo Sveta mreže SUTŽO

28.11.2016

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (SUTŽO) vabi na strokovni posvet in 21. razširjeno sejo Sveta mreže z naslovom Znaš, nauči drugega, ki bo v torek, 29. novembra ob 10. uri v Centru za izobraževanju in kulturo Trebnje.

Na posvetu bodo predstavili pomen razvijanja prostovoljstva v izobraževanju in možnosti učenja v dvoje. Spregovorili bodo o pomenu širjenja prostovoljskega gibanja učenja v parih Znaš, nauči drugega. 

Prijavite se lahko tukaj. Več o posvetu in programu najdete na njihovi spletni strani .
Manifest Slovenija bere

28.11.2016

Nacionalna kampanja Slovenija bere je kulturno-gospodarski projekt, katerega cilj je izboljšanje bralne kulture, z namenom, da Slovenci postanemo narod bralcev, Slovenija pa država branja. V okviru kampanije načrtujejo akcijo Eno podjetje, ena knjiga, s katero želijo opozoriti, da z nizko bralno kulturo Slovenija izgublja svoj družbeni in razvojni potencial, njeni državljani in državljanke pa (z)možnost za osebnostno rast in razvoj.

V okviru kompanije je ministrica dr. Maja Makovec Brenčič, v petek, 25 novembra, v Cankarjevem domu skupaj s predstavniki Ministrstva za kulturo, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Gospodarsko zbornico Slovenije podpisala Manifest Slovenija bere. Ob tej priložnosti je poudarila pomen dviga bralne pismenosti, še posebej pri odraslih, kjer po raziskavi PIAAC zaostajamo za najrazvitejšimi državami.

S podpisom Manifesta so se zavezali, da bodo na svojih področjih delovanja podpirali vse aktivnosti za razvoj bralne pismenosti in si tako prizadevali doseči temeljni cilj kampanje Slovenija bere: povzpeti se na lestvici besedilne spretnosti odraslih v štirih letih vsaj na povprečje držav članic OECD, kar pomeni zmanjšati število funkcionalno nepismenih prebivalcev in prebivalk Slovenije za 20 odstotkov.
Tema najnovejše številke Slogopisa je globalno učenje

25.11.2016

V sklopu projekta Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! je Sloga, slovenska platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje, izdala novo številko Slogopisa na temo globalnega učenja.

V 24. številki med drugim predstavijo koncept globalnega učenja, projekt Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! in pobudo Teden globalnega učenja; pišejo o zagovorniških aktivnostih nevladnih organizacij na področju globalnega učenja na evropski ravni ter o prizadevanjih Centra Sever – Jug Sveta Evrope; predstavijo pobudo The Bridge 47 za transformativno izobraževanje, pobudo o prosto dostopnih virih izobraževanja in 2. svetovni kongres, ki bo leta 2017 potekal v Sloveniji. Več lahko preberete na spletni strani Sloge.
Vabilo na seminar za prijavitelje projektov Erasmus+ (KA1)

24.11.2016

CMEPIUS vabi na seminar za potencialne prijavitelje projektov Erasmus+ za projekt učne mobilnosti (KA1), ki bo 29. novembra  v Kopru in  1. decembra v Ljubljani 

Seminar je namenjena vsem potencialnim prijaviteljem projektov mobilnosti (ključni ukrepa 1). Predstavili bodo evropski kontekst strateških dokumentov in cilje programa Erasmus+, izpostavili pomembnost umeščenosti projekta v strategijo in cilje organizacije ter pomen doprinosa učinkov projekta k doseganju evropskih ciljev.

V drugem delu seminarja bodo zarisali jasne okvirje kakovostnega projekta Erasmus+:

 • ustrezna analiza potreb, iz katere izhaja ideja in odgovori ZAKAJ se projekta lotevamo in KAJ se bo s projektom SPREMENILO (učinek)
 •  jasna in učinkovita struktura projekta, ki mora ustrezati merilom Erasmus+

Predstavili bodo izkušnje iz dveh zaključenih razpisov programa Erasmus+ in primere dobrih praks

Na seminar se prijavite preko spletnega obrazca. Več si lahko preberite tukaj.
CMEPIUS pripravlja tematsko srečanje o okviru Evropskega tedna poklicnih spretnosti 2016

23.11.2016

Evropski teden poklicnih spretnosti 2016 (European Vocational Skills Week 2016) bo v Bruslju potekal od 5. do 9. decembra 2016 pod sloganom Odkrij svoj talent! Njegov namen je povečati privlačnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja za posameznike vseh starosti.

CMEPIUS bo v okviru tedna pripravil dogodek z naslovom Razvoj kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) skozi mednarodno sodelovanje, ki bo potekal 7. decembra 2016 v Ljubljani. Program dogodka in e-prijavo na dogodek najdete na CMEPIUS-ovih spletnih straneh.
Manifest »Naj živi umetnost«

21.11.2016

Manifest z naslovom "Naj živi umetnost" (Manifest Long Live Arts) je rezultat dvoletnega evropskega projekta Long Live Arts. Namen projekta je bil povečanje kulturnega udejstvovanje starejših in spodbujanje pozitivnega medgeneracijskega sodelovanja.

Manifest vsebuje rezultate evropskega program, v obliki primerov dobrih praks ter zgodb, ki preučujejo trenutno stanje in vlogo strokovnjakov, raziskovalcev in oblikovalcev politike, ki jo morajo imeti na področju kulture in starejših. Predlagano je namreč vseevropsko prizadevanje za vzpostavitev širšega okvira pri kulturnem udejstvovanju starejših znotraj področja politike, prakse, raziskav in izobraževanja.

Več o projektu in manifestu najdete tukaj. 
Začel se je Teden medgeneracijskega učenja

21.11.2016

Danes se začenja četrti Teden medgeneracijskega učenja. V okviru Tedna bo v Centrih medgeneracijskega učenja, pri članicah Zveze ljudskih univerz (ZLUS), potekalo veliko različnih brezplačnih delavnic namenjenih vsem ciljnim skupinam.

Centri medgeneracijskega učenja, ki delujejo pod okriljem slovenskih ljudskih univerz, letos novembra obeležujejo tretjo obletnico delovanja. V treh letih se je v sklopu vseslovenskega projekta zvrstilo več kot 1000 medgeneracijskih dogodkov. 

Programi se bodo izvajali  v Centrih medgeneracijskega učenja pri Ljudskih univerzah Koper, Ajdovščina, Sežana, Kočevje, Ptuj, Lendava, Murska Sobota, Ormož, Škofja Loka, Tržič, Radovljica,  Rogaška Slatina, Celje, ZIK Črnomelj, CIK Trebnje, Zavodu Znanje Postojna – OE ljudska univerza, AZ Maribor, Cenetu Štuparju – Center za izobraževanje Ljubljana ter knjižnici v Gornji Radgoni.

Vabijo vas, da se do  25. novembra pridružite na dogodkih, ki bodo potekali po celi Sloveniji. Brezplačne delavnice si lahko ogledate tukaj. 
Izšle so novembrske e-Novičke

21.11.2016

Izšla je novembrska številke e-Novičk našega centra, ki razkriva, da smo bili dejavni predvsem na mednarodnem področju. Predstavljamo nekatere pomembne publikacije, ponujamo nabor številnih dogodkov, ki so pred nami, obveščamo o dejavnostih EPALE in prinašamo novice iz tujih virov. 

Vabimo vas, da tudi vi svoje prispevate v naslednji številki, ki bo predvidoma izšla v drugi polovici decembra. Svoje prispevke pošljite do 5. decembra na e-naslov e-novicke@acs.si. Pri tem prosim upoštevajte Navodilo za pisanje člankov v e-Novičkah. Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.
Knjiga o Integralni zeleni Sloveniji: aktualen, povezovalen pristop k trajnostnemu razvoju

18.11.2016

Junija letos je pri mednarodni založbi Routledge izšla knjiga Integral Green Slovenia, ki so jo  soustvarjali trije uredniki (Darja Piciga, Alexander Schieffer, Ronnie Lessem) in še 42 soavtorjev, med katerimi je tudi sodelavka ACS-a, dr. Nevenka Bogataj.

Odlične slovenske prakse in tehtni konceptualni prispevki so v sodelovanju s Centrom za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve povezani v nov, slovenski in evropski model integralnega zelenega gospodarstva in družbe. Ta model predstavlja tudi svež pristop k trajnostnemu razvoju. 

Več o knjigi izveste na spletnih straneh Integralne zelene SlovenijeCentra za integralni razvoj Trans4m in založbe Routledge, kjer jo je možno tudi naročiti.
Izšla je nova številka glasila CPIskrice

18.11.2016

CPIskrice so elektronski novičnik, ki prinaša aktualne novice o aktivnostih Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI).

V novembru je izšla letošnja druga številka, v kateri med drugim:

 • vabijo na različne dogodke, ki jih CPI pripravlja v okviru Evropskega tedna poklicnih spretnosti (od 5. do 11. decembra 2016);
 • napovedujejo posvet o izzivih umeščanja kvalifikacij v Slovensko ogrodje kvalifikacij, ki bo 9. decembra 2016;
 • informirajo o Javnem razpisu za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016 in 2017;
 • na kratko poročajo o sodelovanju na različnih domačih dogodkih;
 • predstavljajo mednarodne projekte, ki se začenjajo jeseni 2016, in pišejo o mednarodni dejavnosti.

Vse ostale CPIskrice si lahko ogledate v arhivu.
Revija Live&learn že na voljo v naši knjižnici

18.11.2016

Tokratna številka revije Live&learn prinaša intervju s Predragom Boškovićem, črnogorskim ministrom za izobraževanje. Črna Gora je vodilna v regiji, ko gre za podjetniško učenje skozi izobraževalni sistem in podpiranje malega gospodarstva.

Četrtletnik Evropske fundacije za usposabljanje (EFT – European Training Foundation) omogoča vpogled na različna področja dela te agencije Evropske unije in prinaša različne zgodbe o poklicnem izobraževanju (VET) in zaposlovanju iz sosednjih državah Evropske unije.

Revija je že na knjižnih policah naše knjižnice.
Poročilo o triletnem delu združenja ESREA

18.11.2016

Petindvajset let po ustanovitvi je Evropsko združenje za raziskovanje izobraževanja odraslih (European Society for Research on the Education of Adults – ESREA) živahna, dobro uveljavljena in prepoznana organizacija. Osredotoča se na razvoj visokokakovostnih raziskav o številnih kontekstih in dejavnostih izobraževanja in učenja odrasli. ESREA združuje posamezne raziskovalce in akademske ustanove iz Evrope in večjega dela sveta. Raziskave – tako teoretične kot empirične – razširja prek raziskovalnih omrežij, na konferencah in v različnih publikacijah (The European Journal for Research on the Education and Learning of Adults – RELA, knjižne izdaje različni zbirk ipd.).

Ob koncu svojega triletnega mandata je usmerjevalni odbor pripravil poročilo (ESREA Report 2014–2016), ki povzema tisto, kar je bilo v obdobju 2014 do 2016 narejenega, in ponuja pogled na to, kaj bi bilo vredno razvijati v prihodnje.
 
Javni razpis za sofinanciranje delovanja Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2017/18

17.11.2016

V petek, 28. oktobra 2016, je bil na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije objavljen razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018

Skoraj 4 milijone EUR je namenjenih partnerstvom za izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Posamezno partnerstvo bo lahko pridobilo sredstva v višini od 250.000 do 400.000 EUR za obdobje 2016
2017.

Vse potrebne informacije v zvezi z razpisom najdete tukaj.
Vabilo na predstavitev nacionalnega poročila Pregled izobraževanja in usposabljanja 2016

17.11.2016

Ob izidu letošnjega Pregleda izobraževanja in usposabljanja 2016 bo v sredo, 30. novembra 2016, od 9.30 do 12.00 na MIZŠ predstavitev nacionalnega poročila.

Publikacija Pregled izobraževanja in usposabljanja (Education and Training Monitor 2016)  je dokument Evropske komisije, ki na letni ravni izvaja pregled evropskih sistemov izobraževanja in usposabljanja. Glavni cilj poročila je skupni nabor podatkov, študij ter političnih usmeritev ter prioritet z različnih vsebinskih področij, od predšolske vzgoje do modernizacije izobraževanja kot celote. 

Podrobnejše informacije o dogodku dobite v vabilu in programu, ključna dejstva pa si lahko ogledate tukaj
Strokovni svet za izobraževanje odraslih se bo sestal 17. novembra

16.11.2016

V četrtek, 17. novembra 2016, bo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 87. redna seja Strokovnega sveta za izobraževanje odraslih.

Na dnevni red so uvrščeni obravnava Letnega programa izobraževanja odraslih RS za leto 2017 (LPIO 2017), obravnava in oblikovanje mnenja predloga pravilnika o izobrazbi učiteljev v izobraževalnem programu za odrasle opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov, predstavitev spletne platforme za izobraževanje odraslih – EPALE in projekta Bell (vabilo).
Teden izobraževanja za trajnostni razvoj

16.11.2016

V času od 21. do 25. novembra 2016 bo na pobudo Združenja izobraževalnih svetovalnih središč v Sloveniji (ZiSS Slovenije) potekal Teden izobraževanja za trajnostni razvoj.

Cilji tedna trajnostnega razvoja so opolnomočiti posameznike, da živijo odgovorno ter da se zavedajo posledic podnebnih sprememb. Pri tem je prav izobraževanje dejavnik razvoja in ključno orodje za iskanje rešitev na področju trajnostnega razvoja saj posameznikom ponudi kompetence, kot so kritično razmišljanje o posledicah ravnanj ter kompetence skupnega odločanja.

V tem tednu se bo na ljudskih univerzah, ki so članice ZiSS Slovenije, v ta namen odvijalo veliko uporabnih in brezplačnih delavnic ter predavanj, s katerimi bodo posameznike ozaveščali o pomembnosti ohranjanja planeta.

Ponudbo si lahko ogledate tukaj.
Revija Sodobna pedagogika o zgodovini študija pedagogike

15.11.2016

Tokratna tematska številka revije Sodobna pedagogika v ospredje postavlja zgodovino študija pedagogike. Pri tem se sooča s sodobnimi izzivi študija pedagogike v državah na tleh nekdanje Jugoslavije, med katerimi je tudi študij na ljubljanski univerzi.

S prispevki v tokratni številki skušajo avtorji »ugotoviti, kako je na to tradicijo (študija pedagogike) vplivala tranzicija po padcu berlinskega zidu. V tem okviru je še posebej zanimivo vprašanje kontinuitete študija pedagogike v državah, ki so nastale po razpadu Jugoslavije.«

Izvod je na voljo tudi v naši knjižnici.
ECVET delavnica za izobraževalce odraslih

10.11.2016

Delavnica Učni izidi v izobraževanju odraslih, ki bo potekala 25. novembra 2016 v Hotelu Triglav na Bledu, je namenjena izobraževalcem odraslih in tistim, ki pripravljajo programe za izobraževanje odraslih. Glavni cilj delavnice je seznanitev udeležencev o pomenu ustreznega zapisovanja in ocenjevanja učnih izidov v programih za izobraževanje odraslih, predstavitev taksonomij(e) za pisanje učnih izidov, sledilo pa bo praktično delo na primerih iz prakse.

Več o delavnici in spletni obrazec za prijavo sta na voljo na spletni strani CMEPIUSA.
Vabilo na strokovni posvet Zavoda RS za varstvo narave

09.11.2016

Zavod RS za varstvo narave vabi v četrtek, 17. 11. 2016, na 11. strokovni posvet z naslovom »Nekoč naravna dediščina, danes naravne vrednote«.

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so izstopajoči deli narave, ki so izjemni, redki, siloviti, posebni in so bili v preteklosti poimenovani naravne lepote, naravne znamenitosti, naravna dediščina postali naravne vrednote. Tema posveta bo vezana prav na te dragocene dele narave, ki jih je potrebno spoštovati in ohranjati za naslednje rodove.

Posvet bo potekal v dvorani Janus, Austria Trend Hotel Ljubljana (Dunajska cesta 154), s pričetkom ob 8.30 uri. Program posveta najdete tukaj.
Teden dobrodošlice

09.11.2016

SLOGA v sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA v Ljubljani med 14. in 18. novembrom 2016 pripravlja Teden dobrodošlice. Cilj niza dogodkov o krepitvi podpornega okolja, ki sprejema begunce, je omogočiti vključevanje priseljencev v novo okolje. 

Teden dobrodošlice organizirajo v okviru pobude (Welcoming Week) mednarodne nevladne organizacije Welcoming America, katere cilj je gradnja mostov in krepitev skupnosti v duhu enotnosti ter medkulturnega dialoga. Pobuda ozavešča o pozitivnih vidikih migracij in predstavlja priložnost predstaviti, kako se povsod po svetu, v prestolnicah in vaseh, ruralnih in urbanih predelih, ljudje z različnimi ozadji združujejo s ciljem krepitve skupnosti. Več lahko preberete v vabilu.

 

 
Vabilo na valorizacijsko konferenco Učilnica MIŠ MAŠ

08.11.2016

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS – organizira 15. novembra 2016 v Hotelu Lev v Ljubljani letno valorizacijsko konferenco Učilnica MIŠ MAŠ – 'maš miš pri roki? Osrednja tema dogodka, ki bo tokrat združen z letno eTwinning konferenco KONFeT, je osmišljena raba informacijske tehnologije (IT) v učilnici.

Domači  govorci in tuji gosti bodo spregovorili o tem, kako najbolje izkoristiti digitalno tehnologijo pri oblikovanju vsebin projektov oz. pouka ter kako s pomočjo IT oplemenititi širjenje projektnih rezultatov in izkušenj. V plenarnem delu bo 
s predavanjem The future classroom 3.0 nastopil belgijski strokovnjak s področja didaktike in pedagogike, g. Gert LemmensPodrobnosti lahko preberete v vabilu.
Pregled izobraževanja in usposabljanja 2016

08.11.2016

Izšla je publikacija Pregled izobraževanja in usposabljanja (Education and Training Monitor). Pregled izobraževanja in usposabljanja je vsakoletna publikacija, ki zajame premike v izobraževanju in usposabljanju v EU. V letošnjem Pregledu izobraževanja in usposabljanja, ki ga je pripravila Evropska komisija, je viden napredek pri uresničevanju pomembnih ciljev EU, vendar tudi potreba, da države članice svoje izobraževalne sisteme prilagodijo in odprejo zlasti za vključevanje na novo prispelih beguncev in migrantov.

Pregled prinaša mednarodno primerjavo in analizo po državah, zato je osnova za razprave o prednostnih nalogah v izobraževanju in usposabljanju ter o nacionalnih reformah izobraževanja. Je tudi zanesljiv in ažuren vir informacij za medsebojno učenje držav članic EU.

V letošnjem Pregledu izobraževanja in usposabljanj so rezultati pokazali, da je Slovenija že dosegla nekatere cilje strategije Evrope 2020. Podatki kažejo, da je manj kot 10 % mladih, ki opustijo šolanje, in vsaj 40 % oseb med 30. in 34. letom z visokošolsko izobrazbo. Hkrati pa smo presegli tudi evropsko povprečje, saj je stopnja zgodnjega opuščanja šolanja v Sloveniji le še 5 %, medtem ko je evropsko povprečje 11 %. Vse več pa je tudi oseb, kar 43 %, z zaključeno visokošolsko izobrazbo (EU 38):

Celotna publikacija je dostopna tukaj.
Pridružite se Tednu globalnega učenja 2016

08.11.2016

Med 13. in 20. novembrom 2016 bo v Sloveniji že deseto leto potekal Teden globalnega učenja. Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost ter posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje ter delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem ter delovanjem v okviru raznih organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim in na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam.

SLOGA, slovenska platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, vas vabi, da skupaj z njimi v tem tednu izvedete kakšno dejavnost na tem področju. Letošnja osrednja tema je Delujmo skupaj za svet miru. Osredotoča se na globalne vidike soočanja z migracijami in begunci, na izgradnjo miru, reševanje konfliktov, nenasilno komunikacijo, medkulturni dialog, spoštovanje človekovih pravic …

Več lahko preberete na spletni strani SLOGE.  
Začel se je Evropski teden učenja na daljavo

07.11.2016

Danes  se začenja Evropski teden učenja na daljavo (European Distance Learning Week), ki bo potekal do petka, 11. novembra. Gre za spletni dogodek, ki ga organizira Evropsko omrežje za e-učenje (European Distance and e-Learning Network – EDEN).

V tem tednu bodo dnevno potekali različni spletni seminarji s poudarkom na vodstvu izobraževalnih organizacij, učiteljevi ustvarjalnosti ter o odpiranju učenja preko Odprtih značk.

Program vseh spletnih seminarjev si oglejte tukaj. Udeležba na spletnih seminarjih je brezplačna.
Nova številka revije Andragoška spoznanja

03.11.2016

Tretja letošnja številka Andragoških spoznanj je namenjena filmu. Nives Ličen v uvodniku piše, da so med andragogiko in filmskimi študijami vsaj tri povezave: prva je didaktična raba filma, druga nastaja ob spremljanju filmov v vsakdanjosti, tj. informalno učenje, tretja pa je produkcija filmov in izobraževanje za produkcijo filmov. Nadalje se film uporablja tudi kot del učenja/terapije z umetnostjo, kot del raziskovalnih metod tudi za področje učenja odraslih ter je del dokumentacije in animacije ali razvijanja izobraževalnih potreb za različne ciljne skupine.

V tokratni številki tako ne prezrite zanimivih prispevkov o vlogi filma in njegove uporabe v učenju v odraslosti.

Revija je na voljo tudi v naši knjižnici.
Medsektorski posvet Ključ do vključenosti

28.10.2016

MOVIT skupaj s CMEPIUS-om, Ministrstvom RS za izobraževanje, znanost in šport in Uradom vlade RS za komuniciranje na Fakulteti za družbene vede organizira medsektorski posvet z naslovom Ključ do vključenosti – aktivno prizadevanje za bolj vključujočo družboNamen posveta, ki bo 17. novembra 2016 na FDV-juje identificirati uspešne načine sodelovanja med različnimi organizacijami in ustanovami na lokalnih ravneh za bolj vključujočo družbo ter na njihovi podlagi oblikovati priporočila za lokalne skupnosti. Več lahko preberete v letaku.

Prijavite se lahko do 7. novembra 2016. 
Podroben program posveta bo na voljo konec oktobra.
Posvet gibanja Svetovni etos Slovenija

28.10.2016

Gibanje Svetovni etos vabi na letni posvet o etiki, ki bo 7. novembra, v Cankarjevem domu. Letošnja tema bo Etično poslovanje. Dobre prakse

Etično poslovanje je poslovni model, ki je v svetu vedno bolj prepoznaven in prinaša dober ugled, finančni uspeh, zadovoljstvo zaposlenih in splošno blaginjo. Etične poslovne prakse se splačajo, ker ustvarjajo zaupanje in s tem privabljajo vrhunske kadre, kupce, poslovne partnerje in investitorje.

Kako pa je z etičnim poslovanjem v Sloveniji? Na posvetu bodo predstavili kaj sploh pomeni etično poslovanje, kako je oseba kot vodja povezana z etično poslovno prakso, in kakšne ne-etične izkušnje imajo slovenski poslovneži, vodstveni kadri.

Cilj posveta je zbrati nekaj izhodišč, na katera se lahko opre vsak, ki želi v svojem okolju širiti etično kulturo.

Udeležba je brezplačna. Več o posvetu izveste tukaj.
Vabilo na posvet o fleksibilizaciji trga dela ...

27.10.2016

Združenje za razvoj znanja in Združenje delodajalcev Slovenije vabita na posvet Fleksibilizacija trga dela v povezavi s slovenskim ogrodjem kvalifikacij in z dodatnimi kvalifikacijami, ki bo v torek, 8. novembra, na Dunajski cesti 104, Ljubljana.

S posvetom želijo delodajalcem in izobraževalni sferi predstaviti priložnosti, ki jih ponuja Slovensko ogrodje kvalifikacij pri prepoznavnosti in prenosu kvalifikacij iz Slovenije v EU in iz držav EU v Slovenijo. Posvet je namenjen gospodarskim družbam, podjetjem, javnim in zasebnim zavodom za izobraževanje, izobraževalnim institucijam, kadrovskim strokovnjakom, študentom in ostalim ki jih zanima, kako umestiti določeno kvalifikacijo v razmerju do držav EU.

Na posvetu bo sodelovala tudi sodelavka Andragoškega centra Slovenije, dr. Petra Javrh s prispevkom Razvitost posameznih spretnosti in karierni razvoj posameznika.

Več o posvetu si preberite tukaj. Udeležba na programu je brezplačna. Prijavite se lahko tukaj.
Konferenca o kakovostnih delovnih mestih za vse

27.10.2016

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira v petek, 28. oktobra 2016, konferenco Kakovostna delovna mesta za vse.

Na konferenci, ki bo namenjena poglobljeni razpravi o trgu dela v Sloveniji (program konference), bosta poleg ministrice, dr. Anje Kopač Mrak, sodelovala tudi evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile, Marianne Thyssen, in namestnik Direktorja OECD za zaposlovanje, delo in socialne zadeve, Mark Pearson.

V panelni razpravi o demografskih izzivih v Sloveniji bo sodelovala tudi sodelavka ACS-a, dr. Petra Javrh.
Primerjalno poročilo o ocenah potreb in analizi primanjkljajev na področju strategij izobraževanja odraslih

27.10.2016

V projektu Orodje za razvoj, izvajanje in spremljanje strategij izobraževanja odraslih (A Toolkit  for Developing, Implementing and Monitoring Adult Education Strategies – DIMA) je v začetku oktobra izšlo primerjalno poročilo z naslovom A Toolkit for Developing, Implementing and Monitoring Adult Education Strategies.

Poročilo je nastalo na podlagi poglobljene analize podatkov, zbranih v spletni anketi, z individualnimi razgovori in razpravami v fokusnih skupinah. Rezultati kažejo, da so vsi sodelujoči v raziskavi – sodelovale so večinoma izvajalske organizacije v izobraževanju odraslih iz sodelujoč držav (s Cipra, z Irske, iz Slovaške in Slovenije) –  enotnega mnenja, in sicer, da sta urejen pravni okvir in obstoj nacionalne strategije izobraževanja odraslih ključnega pomena za uspešno vodenje politike na tem področju.

Več lahko preberete v poročilu.
Izšla je oktobrska številka revije Elm

26.10.2016

Tema oktobrske številke Elm (European Lifelong Learning Magazine), brezplačne spletne revije o vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih, je izobraževanje in enakost spolov.

Kljub nekaterim pozitivnim trendom, svet še vedno pripada moškim. Zastavljajo se vprašanja, kot sta, kako predsodki o spolih vplivajo na formalno in neformalno izobraževanje in učenje, ali je izobraževanje odraslih ravno pravo 'zdravilo' za neenakost med spoloma …

Vabimo k branju oktobrske številke
Zaključna konferenca projekta PREDIS

26.10.2016

Danes, 26. oktobra, poteka nacionalna konferenca projekta Preprečevanje zgodnjega osipa v poklicnem izobraževanju s strategijami vključevanja za priseljence in Rome (Prevention of Early Dropout of VET Through Inclusive Strategies of Migrants and Roma – PREDIS). Organizira jo Slovenska akademija znanosti in umetnosti in poteka v Atriju ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana.

PREDIS je mednarodni projekt, ki si prizadeva za izboljšanje družbene in ekonomske udeležbe mladih priseljencev in Romov. Projekt se je osredotočal na zmanjšanje osipa iz poklicnega izobraževanja ter izboljšanje prehodnosti iz osnovne šole v srednješolsko poklicno izobraževanje in iz srednje šole v zaposlovanje.

Projekt je potekal v času od 1. septembra 2015 do 30. september 2018

Na zaključni konferenci, kjer bodo predstavili ugotovitve projekta, sodelujeta tudi sodelavki Andragoškega centra Slovenije, dr. Natalija Vrečer s prispevkom Osip v poklicnem izobraževanju v Sloveniji in v kontekstu Evropske unije ter Natalija Žalec, ki bo predstavila cilje in uspehe projekta PUM.

Več o projektu si preberite tukaj.
Vabilo na javni posvet Civilnodružbeni monitor etike v znanosti

25.10.2016

Kvarkadabra – društvo za tolmačenje znanosti v okviru projekta Monitor etike v znanosti, ki ga podpira Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, v četrtek 27. 10. 2016 ob 19. uri v Atriju ZRC (Novi trg 2, Ljubljana) organizira javni posvet Civilnodružbeni monitor etike v znanosti.

Svojo neformalne dejavnosti, ki jo v okviru Kvarkadabre gojijo že vrsto let, želijo sedaj nadgraditi. Vzpostaviti nameravajo civilnodružbeni monitor etike v znanosti, ki bi predstavljal okvir za odprto konstruktivno razpravo o najrazličnejših vprašanjih, ki se kakor koli navezujejo na področje znanosti. Cilj je vzpostaviti mehanizem za opozarjanje na težave, še preden se te prelevijo v medijsko odmevne afere.

Z javnim posvetom nameravajo preveriti, ali je v akademsko-raziskovalni skupnosti dovolj velik interes in zanimanje za vzpostavitev takšne oblike izmenjave informacij in argumentov. Na posvetu bo govora o mehanizmih delovanja civilnodružbenega monitorja etike in tematikah, ki bi jih bilo dobro čim prej obravnavati.

Več o posvetu izveste na njihovi spletni strani in Facebook profilu.

 
UNESCOVO poročilo o spremljanju globalnega učenja

25.10.2016

UNESCOVO najnovejšo poročilo o spremljanju globalnega učenja (New global Monitoring Report), je pomemben predvsem za tiste, ki se ukvarjajo z delom na področjih globalnega državljanstva in trajnostnega razvoja. Poročilo se navezuje tudi na Agendo 2030 za trajnostni razvoj.

Poročilo nakazuje, da izobraževanje poganja napredek pri doseganju vseh globalnih ciljev nove Agende 2030 za trajnostni razvoj. Prav tako poudarja, da izobraževanje potrebuje veliko preobrazbo, če želi izpolniti potencial uresničevanja globalnih ciljev in nasloviti trenutne izzive, s katerimi se soočata človeštvo in planet. Obstaja nujna potreba po večjem napredku na področju izobraževanja.

Glede na trenutne trende bo svetovno prebivalstvo doseglo osnovnošolsko izobrazbo leta 2042, nižjo srednjo šolo leta 2059 in splošno srednjo šolo šele leta 2084. To pomeni, da bo svet pol stoletja prepozen pri roku doseganja ciljev trajnostnega razvoja na področju izobraževanja, saj so države podpisnice ta rok postavile za leto 2030.

Celotno poročilo je dostopno tukaj.
Objavljen Razpis Erasmus+ 2017

24.10.2016

Je vaše poslanstvo izobraževati in usposabljati? Želite obogatiti svoje strokovne kompetence in dvigniti kakovost izobraževalnega sistema? To vam preko mednarodnega sodelovanja omogoča evropski program Erasmus+

Enako kot v preteklem letu, je bil tudi letos 20. oktobra v Uradnem listu Evropske unije objavljen Razpis Erasmus+ 2017. Razpis za zbiranje predlogov temelji na Uredbi št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Erasmus+.

Za aktivnosti učne mobilnosti posameznikov in mednarodne projekte je na voljo znatno več sredstev kot lani. Skupni proračun za ta razpis za zbiranje predlogov je ocenjen na 2.157,1 milijona EUR, kar je skoraj 300 milijonov EUR več kot v razpisu 2016. 

Ključna datuma za decentralizirane aktivnosti na področju izobraževanja in usposabljanja sta

 • 2. februar 2017 za projekte mobilnosti (KA1) in
 • 29. marec 2017 za strateška partnerstva (KA2).

Razpoložljive podrobnosti so objavljene na nacionalni spletni strani Razpis Erasmus+ 2017, kjer bo ažurno na voljo vsa razpisna dokumentacija.

Informativna predstavitev za vse, ki programa še ne poznajo, bo 14. novembra 2016 v prostorih MIZŠ.
Začel se je Evropski forum o izobraževanju, usposabljanju in mladih

20.10.2016

V Bruslju se je danes začel dvodnevni Evropski forum o izobraževanju, usposabljanju in mladih (Education, Training and Youth Forum), ki ga organizira Evropska komisija. Gre za vsakoletni dogodek, ki združuje ključne partnerje na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine.

Letošnje teme Foruma bodo osredotočene na novi Program o razvijanju spretnosti v Evropi (New Skills Agenda for Europe), katerega cilj je evropskim prebivalcem zagotoviti ustrezna znanja, spretnosti, usposabljanje in pravo podporo za doseganje kakovostnih delovnih mest, s čimer bodo lahko izkoristili svoj potencial kot samozavestni, aktivni državljani. Vse to naj bi pripomoglo k povečanju zaposljivosti, konkurenčnosti in rasti v Evropi.

Celoten program si lahko ogledate tukaj. Forum pa lahko spremljate tudi v živo na spletni strani.

 
20. oktober – Evropski dan statistike

20.10.2016

Danes, 20. oktobra, je evropski dan statistike in praznik vseh statistikov, ki poteka pod sloganom "Boljši podatki. Boljše življenje."

Poslanstvo statistikov je zagotavljanje kakovostnih podatkov in hkrati ozaveščanje uporabnikov podatkov in informacij, da se bodo v večji meri zavedali, da jim rezultati lahko pomagajo izboljšati življenje, tako zasebno kot poslovno.

Za izobraževalce odraslih je še posebej zanimiva evropska izobraževalna statistika (Eurostat Statistics Explained) in spletna stran Education and Training in Europe – Facts and Figures, na kateri so predstavljene ključne vsebine, podkrepljene z aktualnimi statističnimi podatki, ki nam omogočajo primerjavo podatkov o izobraževanju med državami EU.

Ob praznovanju evropskega dneva statistike, Statistični urad Slovenije vabi, da poklikate po zanimivih statističnih podatkih v aplikaciji Vi v EU ter se primerjajte še z drugimi prebivalci Slovenije ali z drugimi Evropejci vaše starosti. Vabijo tudi k ogledu videa, ki ga je za to priložnost pripravil Eurostat.

 
Akcijski načrt za vrednotenje v Evropi

19.10.2016

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (European association fort he education of adults – EAEA) je od septembra 2014 do avgusta 2016 koordiniralo projekt Action plan for validation and non-formal adult education – AVA (Akcijski načrt za vrednotenje in neformalno izobraževanje odraslih). Partnerji v projektu so analizirali orodja in metodologije postopkov vrednotenja v različnih evropskih državah. Za ponudnike neformalnega izobraževanja odraslih, ki so najpogosteje nosilci implementacije sistemov vrednotenja, so pripravili konkretne predloge za izvajanje, s čemer so želeli prispevati k zmanjšanju razdrobljenosti sistema vrednotenja na različnih ravneh.

Akcijski načrt za vrednotenje v Evropi (Action plan for validation in Europe) je skupaj z drugimi gradivi dostopen na spletni strani projekta.
Konferenca Gradimo mostove v izobraževanju odraslih 2016

19.10.2016

Dogodek, ki se ga udeležujejo partnerji iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, s Hrvaške, iz Makedonije, s Kosova, iz Sloveniji in Srbiji, bo od 20. do 23. oktobra 2016 v Mostarju. Namenjen je pregledu aktualnega stanja v izobraževanju odraslih v sodelujočih državah ter izboljšanju praks in sodelovanja na področju izobraževanja, učenja in usposabljanja odraslih v jugovzhodni Evropi s poudarkom na določanju prednostnih nalog v prihodnje na tem področju (program).
3. Mednarodna konferenca PIAAC

18.10.2016

V času od 6. do 8. november 2016, bo v Madridu potekala 3. Mednarodna konferenca PIAAC (3rd PIAAC International Conference), katere namen je spodbujati uporaba podatkov PIAAC za pomoč pri reševanju pomembnih političnih vprašanj.
Konferenco organizira OECD v sodelovanju s španskim ministrstvom za izobraževanje, kulturo in znanost ter upravo mesta Madrid.

Podrobnosti o dogodku lahko najdete na konferenčni spletni strani.
Izšla je oktobrka številka e-Novičk

17.10.2016

Izšla je oktobrska številke e-Novičk našega centra, v kateri si lahko preberete, kaj vse smo počeli v preteklem mesecu - pri tem je pomembno mesto zasedal tudi andragoški kolokvij -, katere pomembne publikacije so izšle, kaj je novega na mednarodnem področju in še kaj. Poleg vpogleda v pretekle dogodke v e-Novičkah najdete tudi napovedi za prihajajoče dogodke.

V vsaki številki glasila pa novičke, mnenja in izkušnje z nami delijo tudi naši partnerji in drugi, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja. Vabimo vas, da tudi vi svoje prispevate v naslednji številki, ki bo predvidoma izšla v drugi polovici novembra. Svoje prispevke pošljite do 7. novembra na e-naslov e-novicke@acs.si.

Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.
Regionalno srečanje EAEA in delavnica o zaposlovanju v Bratislavi

17.10.2016

Člani Evropskega združenja za izobraževanje odraslih – EAEA bodo jutri, 18. oktobra, na regionalnem srečanju združenja razpravljajo o vlogi izobraževanja odraslih pri zaposlovanju. Na delavnici bodo posebno pozornost namenili razpravi o dveh dokumentih: Novem programu znanj in spretnosti za Evropo in predlogu Priporočil Sveta o vzpostavitvi jamstva za znanje in spretnosti, ter predstavitvi primerov dobre prakse učenja osnovnih veščin, učenja na delovnem mestu ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja (program srečanja). Srečanja se bo udeležil tudi direktor Andragoškega centra Slovenije, mag. Andrej Sotošek.

Udeleženci regionalnega srečanja se bodo že danes, 17. oktobra, udeležili sprejema, ki ga slovaško združenje za izobraževanje odraslih – AIVD pripravlja ob 25-letnici svojega delovanja.
Teden vseživljenjskega učenja na Slovaškem

17.10.2016

Med 17. in 23. oktobrom slovaško združenje za izobraževanje odraslih – AIVD  koordinira Teden vseživljenjskega učenja (Týždeň celoživotného učenia – TCU). Po vsej Slovaški pripravljajo predavanja, delavnice in razprave, s katerimi želijo opozoriti na pomen vseživljenjskega učenja.

Več o TCU lahko preberete tukaj.
Vabljeni na konferenco Skozi knjige k pogovoru o starosti

14.10.2016

V projektu Skozi knjige k pogovoru o starosti, ki je v letu 2016 potekal pod okriljem Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, so z mladimi dialog o starosti in staranju odprli preko knjig. Kvalitetna literarna dela so ponudila ogledalo, prostor za identifikacijo in odprla kompleksna vprašanja. Tako razprti dialog se je nato razvil v izobraževanje o bioloških vidikih staranja, v medgeneracijski dialog in pogovor o etičnih vidikih družbenega sožitja med generacijami.

Zaključni dogodek projekta je konferenca Skozi knjige k pogovoru o starosti, ki bo 14. novembra 2016 v Hotelu Central v Ljubljani. Poglede vodilnih strokovnjakov in raziskovalcev s področja literature in popularizacije branja, staranja in starostnih bolezni bodo združili na zaključni okrogli mizi, kjer bodo pretresli že utečene in nove možnosti povezovanja med znanostjo, literaturo in drugimi mediji ter nove kanale za osveščanje in izobraževanje o tematiki staranja. Več lahko preberete v vabilu.


 
Evropski teden programiranja – EU Code Week 2016

13.10.2016

V soboto, 15. oktobra, se začne Evropski teden programiranja (EU Code Week 2016), ki bo potekal do 23. oktobra. V tem tednu bodo potekali številni dogodki in tečaji programiranja za mlade in mlade po srcu. Letošnji teden poteka pod sloganom "Digitalne veščine za digitalno družbo", z njim pa želijo opozoriti na pomen digitalnega opismenjevanja otrok in odraslih za razvoj današnje družbe.

Evropski teden programiranja je pobuda prostovoljcev - ambasadorjev, ki si prizadevajo razširiti znanje programiranja. Lani so v 46 državah v Evropi in drugod pripravili skoraj 8000 programerskih kotičkov in delavnic, ki se jih je udeležilo več kot pol milijona ljudi.

Vse delavnice v okviru tedna po Sloveniji si lahko ogledate tukaj. Delavnice, ki jih organizira Fakulteta za računalništvo in informatiko pa tukaj.

Več informacij o EU Code Week 2016 pa si lahko preberite na njihovi spletni in Facebook strani.
Izšla je letošnja druga številka revije RELA

11.10.2016

Evropsko združenje za raziskovanje izobraževanja odraslih (European Society for Research on the Education of Adults – ESREA) izdaja Evropsko revijo za raziskovanje izobraževanja in učenja odraslih (European journal for Research on the Education and Learning of Adults – RELA). Prva številka referenčne akademske revije, ki predstavlja forum za objavo kritičnih raziskav s področja izobraževanja in učenja odraslih, je izšla oktobra 2010, vsako leto izideta dve – ena aprila, druga oktobra. Revija se osredotoča na vprašanja izobraževanja in učenja odraslih v Evropi, v kontekstu mednarodne in nadnacionalne dinamike in trendov. 

Vabimo vas k branju letošnje oktobrske številke, ki je namenjena temi Potrženje in komodifikacija izobraževanja odraslih (Marketization and commodification of adult education). V njej dr. Borut Mikulec in dr. Sabina Jelenc Krašovec pišeta o potrženju politike izobraževanja odraslih v Sloveniji in praksah, ki uporabljajo mehanizme evropeizacije izobraževanja (Marketising Slovene adult education policies and practices using mechanisms of the Europeanisation of education).
Samo še danes lahko izpolnite anketo o zadovoljstvu s spletno stranjo ACS

07.10.2016

Ali ste že kdaj obiskali našo spletno stran? Ste na njej našli informacije, ki so vam prišle prav pri vašem delu in osebnem življenju?

Andragoški center Slovenije (ACS) vstopa v 25-letnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti načrtujemo posodobitev in prenovo naše spletne strani. Vabimo vas, da nam pri tem pomagate tako, da izpolnite vprašalnik, s katerim bi radi ugotovili, kako ste z njo zadovoljni, kaj vas moti in kaj bi spremenili. Vaši odgovori nam bodo v veliko pomoč pri snovanju prenovljene, uporabniku še prijaznejše spletne strani ACS.

Reševanje ankete vam bo vzelo največ 5 minut časa. Veseli bomo vašega odziva in se vam za sodelovanje v anketi že vnaprej zahvaljujemo!

Do spletne ankete lahko dostopate TUKAJ.
6. Teden vseživljenjskega učenja (LLL Week) v Bruslju

07.10.2016

Platforma za vseživljenjsko učenje med 10. in 13. oktobrom v Bruslju organizira že 6. Teden vseživljenjskega učenja (Lifelong Learning Week). Letošnji teden poteka v sodelovanju z Evropskim mladinskim forumom (European Youth Forum).

Aktivnosti in dogodki bodo organizirani okrog treh sklopov:

 • Učiti se živeti skupaj (Learning to Live Together).
 • Spretnosti 21. stoletja (21st Century Skills).
 • Prilagodljive učne poti (Flexible Learning Pathways).

Med tednom bodo predstavljene nove Nagrade za vseživljenjsko učenje, s katerimi v ospredje postavljajo vključujoče in ustvarjalne pobude iz vse Evrope. 

Več informacij o tednu in prijavi najdete tukaj.

 
Raziskava spretnosti odraslih: metodologija in rezultati – na kratko

06.10.2016

Na ACS smo izdali knjižico Raziskava spretnosti odraslih: metodologija in rezultati – na kratko. V njej lahko bralec na hitro spozna najpomembnejše podatke o mednarodni Raziskavi spretnosti odraslih (PIAAC), ki je v Sloveniji potekala v letih 2013–2016.

Publikacija omogoča hiter pregled ‘osebne izkaznice’ raziskave, uporabljene mednarodne metodologije, dosežkov na merjenih spretnostih in opredelitev spretnosti. 

Knjižica je nastala v okviru ESS projekta ‘Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022’. Pomemben cilj projekta je postopna implementacija rezultatov PIAAC pri razvojnem delu, podkrepljena z nadaljnjimi analizami s področja razvoja spretnosti odraslih.

Knjižica je v tiskani obliki dostopna v naši knjižnici, na voljo pa je tudi v elektronski obliki
Podeljene nagrade Republike Slovenije za izjemne dosežke in življenjsko delo na področju šolstva za leto 2016

05.10.2016

Včeraj je potekala jubilejna, 50. podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva. Ob obletnici je izšel tudi zbornik z imeni vseh nagrajencev, med katerimi so tudi posamezniki/ice in ustanove s področja izobraževanja odraslih.

Slavnostni nagovor je imel predsednik države Borut Pahor, prisotne pa je pozdravila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, ki je v svojem nagovoru izpostavila pomen zaupanja za ohranjanje slovenskega izobraževalnega sistema in za njegov nadaljnji razvoj.

Letos je odbor nagrade podelil na petih področjih, in sicer eno nagrado za predšolsko vzgojo v vrtcih, dve nagradi za osnovno šolo, eno nagrado za področje osnovnega glasbenega šolstva, pet nagrad za področje visokega šolstva in dve nagradi za področje izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Pet nagrad je podelil za življenjsko delo, šest pa za izjemne dosežke na področju šolstva.

Več o nagrajencih najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!
Svetovni dan učiteljev

05.10.2016

5. oktober je svetovni dan učiteljev, ki poteka pod sloganom »Cenimo delo učiteljic in učiteljev, izboljšajmo njihov položaj!«.

Ta dan predstavlja priložnost za priznanje učiteljem za njihovo bistveno in ključno vlogo, ki jo imajo pri izobraževanju in razvoju vsake družbe. Je tudi priložnost, da pritegnejo pozornost javnosti in jo opozorijo na pomembno vlogo, ki jo imajo vzgojiteljice in vzgojitelji, učiteljice in učitelji ter izobraževalci odraslih v družbi.

Izobraževalci odraslih, spremljajte ponudbo usposabljanj na ACS in na EPALE Slovenija podtemo Strokovni razvoj kadrov, ki vam lahko pomagata pri vašem delu.

Iskrene čestitke izobraževalcem odraslim, učiteljem za vaše ustvarjalno delo z vsemi generacijami! 

 
Razpis za Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih 2016

05.10.2016

Andragoški center Slovenije je objavil razpis za Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih 2016. Vsako leto od 15. septembra do 14. oktobra iščemo navdihujoče primere vseživljenjskega učenja.

Sodelujte pri iskanju ambasadorjev znanja!

Več o razpisu najdete tukaj.


 
Vabilo na konferenco Karavanke in Alpska konvencija – priložnosti regionalnega razvoja

04.10.2016

Katoliški dom prosvete Sodalitas v Tinjah skupaj z Alpsko konvencijo, deželo Koroško, Evropsko akademijo v Bolzanu, Zveznim ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upravljanje voda na Dunaju, Ministrstvom za okolje in prostor v Ljubljani ter Zvezo alpske konvencije Koroška organizira v petek, 21. oktobra 2016, celodnevno konferenco z naslovom Karavanke in Alpska konvencija – priložnosti regionalnega razvoja (vabilo). Dogodek jenamenjen izmenjavi informacij o prednostnih temah demografskih sprememb, trajnostnega turizma in zelenega gospodarstva.

S strokovnjaki iz Avstrije in Slovenije, predstavniki Alpske konvencije, predstavniki lokalnega političnega življenja iz obeh strani Karavank in regionalni nosilci projektov želijo pokazati, kako se lahko učinkovito soočamo z družbenimi, ekološkimi in gospodarskimi izzivi območja Karavank s pomočjo čezmejnega sodelovanja pod okriljem Alpske konvencije

Konferenco bodo zaključili z okroglo mizo na temo Graditi mostove med Karavankami in Jadranom – večjezičnost in kulturna raznolikost kot gonilna sila za gospodarstvo in družbo naše regije (vabilo).
Le z drugimi smo: ponudba brezplačnih seminarjev, posvetov in konferenc

04.10.2016

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU ter Pedagoški inštitut med letoma 2016 in 2021 izvajata program Le z drugimi smo. Cilj programa je krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih in vodstvenih delavcev na vseh področjih vzgoje in izobraževanja, tudi v izobraževanju odraslih. 

V okviru programa bodo potekali brezplačni 16-urni seminarji profesionalnega usposabljanja na nacionalni in regionalni ravni ter v vzgojiteljskih/učiteljskih/profesorskih zborih. Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.

V oktobru (19. in 20. oktobra 2016) vabijo že na prvi regionalni posvet v Novo mesto, 3. in 4. novembra pa organizirajo prvo nacionalno konferenco v Ljubljani.

Več informacij na spletni strani programa.
Septembrska številka revije Skillset&match

03.10.2016

V novi številki Cedefopove revije za promocijo učenja za delo Skillset&match najdemo pogled v Novi program znanj in spretnosti za Evropo (New skills agenda for Europe) in kako lahko te povečajo zaposljivost, konkurenčnost in rast. O njej govori tudi direktor Direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje v intervjuju, ki ga prav tako najdete v tej številki.

Poleg tega si lahko preberete še dva intervjuja, tj. z namestnikom grškega ministra za delo in direktorjem Mednarodnega filmskega festivala Thessaloniki.

V tokratni številki pa najdemo tudi prispevek o tem, kako se na Nizozemskem spopadajo z osipom.

Kot vedno pa lahko brskate tudi po najnovejših Cedefopovih publikacijah in pogledate prihajajoče dogodke.

Publikacija je na voljo tudi v naši knjižnici.
Pričel se je Festival za tretje življenjsko obdobje

28.09.2016

Danes, 28. septembra je svoja vrata odprl že 16. Festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo potekal do 30. septembra v Cankarjevemu domu.

Novost letošnjega festivala je skupinski nastop šestih ministrstev, ki bodo na festivalu združili moči in za obiskovalce predstavljali različne e-storitve za starejše. Festival bo gostil tudi Slavnostno akademijo ob 70-letnici delovanja Zveze društev upokojencev (ZDUS).

V petek, 30. septembra, ob 12.15, bo potekala okrogla miza, na temo Talent in ustvarjalnost se ne starata, na kateri sodelujeta tudi direktor ACS, mag. Andrej Sotošek in dobitnica Priznanja ACS 2009, Natalija Planinc iz Društvo Anbot Piran ter drugi ustvarjalni starejši z različnih področij.

Več o strokovnem programu festivala, ki obsega 8 okroglih miz, si oglejte tukaj. Prav tako pa ne spreglejte pestrega izobraževalnega programu, kjer vas čakajo zanimiva in uporabna predavanja, delavnice in predstavitve.

Stojnico ACS najdete v drugem preddverju dvorane (DP 17). Vstop je prost!
Izšla je publikacija Promocija zdravja pri osipnikih v programu PUM

28.09.2016

V mednarodnem projektu Skupaj za zdravje, ki ga je v sodelovanju z Norveškim inštitutom za javno zdravje izpeljal slovenski Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), je izšla publikacija Promocija zdravja pri osipnikih v programu Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM).

Glavni cilj projekta je zmanjšanje neenakosti v zdravju, prav posebna pozornost pa je bila namenjena ranljivim ciljnim skupinam, razvoju dobrih praks za zgodnje odkrivanje otrok in mladih z večjim tveganjem ter razvoju učinkovitega interdisciplinarnega in medsektorskega sodelovanja.

V projekt so bili aktivno vključeni tudi mentorji in udeleženci programa PUM v Murski Soboti in v Celju, pod vodstvom Darje Dravec in Barbare Jošt, ki so s svojim deležom prispevali k razvoju dobrih praks.

Med drugim so razvili in pilotno izpeljali tudi izobraževalni program, ki ga sestavljajo interaktivne delavnice s področja duševnega zdravja, varne spolnosti, zdrave prehrane ter spodbujanja telesne dejavnosti. Utrinke z delavnic si lahko ogledate tukaj.
Povabilo na Festival nevladnih organizacij Lupa 2016

27.09.2016

Jutri, 28. septembra, bo v Ljubljani že petnajsti bazar nevladnih organizacij Lupa. Zdaj že tradicionalno prireditev prireja Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), horizontalna mreža NVO, ki povezuje več kot 1000 različnih zvez in posameznih društev, zavodov in ustanov.

S Prešernovega trga se je festival letos preselil na Breg in Novi trg. Stojnice, na katerih se bo med 11. in 20. uro predstavilo širši javnosti več kot 120 nevladne organizacije (NVO), bodo ob celotni dolžini ulice, oder, ki bo obiskovalce v to 'nevladniško' ulico pospremil z dodatnim živim programom, pa bo ob fontani na spodnjem delu Novega trga.
Šestnajsti festival za tretje življenjsko obdobje

26.09.2016

Od 28. do 30 septembra 2016 bo v Cankarjevem domu potekal tradicionalni Festival za tretje življenjsko obdobje  F3ŽO. Edinstvena prireditev za starejše v Sloveniji in največja tovrstna prireditev v Evropi je prostor povezovanja, izmenjave idej in ustvarjanja. Posvečena je aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med generacijami. 

Tudi v letu 2016 številni sodelujoči pripravljamo zanimiv program: izobraževalne dogodke, polemične strokovne razprave, delavnice za vse generacije, številne kulturne dogodke na različnih prizoriščih, predstavitve na stojnicah. Na festivalu bo lahko vsakdo našel zase zanimive vsebine in načine, da izrazi svoje mnenje, najde nove poti k izboljšanju življenja starejše generacije. 

Andragoški center Slovenije s partnerji vabi, da obiščete naš skupni razstavni prostor, ki je v drugem preddverju Cankarjevega doma (DP-17).
Evropski dan jezikov 2016!

26.09.2016

Vsako leto 26. septembra praznujemo evropski dan jezikov. Cilji praznovanja evropskega dneva jezikov so naslednji:

 • Opozarjanje javnosti na pomen učenja jezikov in razširjanja nabora jezikov, ki se jih učimo, z namenom spodbujanja večjezičnosti in medkulturnega razumevanja.
 • Zavzemanje za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi, ki jo je treba ohraniti in spodbujati.
 • Spodbujanje vseživljenjskega učenja jezikov v šoli in zunaj nje, za potrebe študija, poklicnega dela, povečevanja mobilnosti ali za zabavo in izmenjavo.

Na ta dan po vsej Evropi poteka vrsta dogodkov, s katerimi želijo izboljšati osveščenost o bogati evropski jezikovni raznolikosti ter koristih večjezičnosti in učenja novih jezikov.

Tudi na EPALE Slovenija v počastitev dne poteka celodnevna razprava, ki jo moderira učitelj jezikov in poliglot Alex Rawlings.
Karierni sejem MojeDelo.com 2016

21.09.2016

V sredo, 5 oktobra bo v Cankarjevem domu v Ljubljani potem Karierni sejem MojeDelo.com 2016. Na sejmu se bodo predstavili številni slovenski in tuji razstavljavci. Sejem bo potekal od 10. do 19. ure. Celoten program predavanj najdete tukaj.

Karierni sejem ponuja tudi karierne točke, kjer boste lahko svoj življenjepis izpolnili z uporabnimi nasveti kariernih svetovalcev, dobili nove informacije o gradnji kariere in opravili psihometrično testiranje.

Izkoristite izjemno priložnost ter naredite nov korak v svoji karieri!

Več o sejmu si lahko preberete na njihovi spletni in Facebook strani.
Brošura ob 15 letnici delovanja prvih petih središč ISIO

21.09.2016

Prvih pet središč ISIO (Koper, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Žalec) praznuje letos 15. obletnico svojega delovanja. Tej obletnici namenjamo posebno pozornost tudi ob letošnjih Dnevih slovenskih svetovalnih središč.

Ob tej priložnosti smo na ACS-u izdali brošuro 
15 let svetovalnih središč za izobraževanje odraslih, v kateri so poleg središč predstavljeni še dosežki v vseh teh letih delovanja ter bistveni poudarki iz Resolucije o nacionalnem programu za izobraževanje odraslih 2013-2020 (ReNPIO 13-20). 

Vabimo vas, da si na Facebook-u ACS ogledate tudi kratke izjave, ki smo jih ob praznovanju obletnice posneli z mag. Katjo Dovžak, vodjo sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, mag. Andrejem Sotoškom, direktorjem ACS-a, mag. Tanjo Vilič Klenovšek, vodjo Središča za svetovanje in vrednotenje na ACS-u, in Alenko Sagadin Mlinarič, vodjo središča ISIO Maribor.

Petim središčem, ki letos praznujejo 15-letnico delovanja, iskreno čestitamo!

 
Obiščite dogodke središč ISIO na Dnevih slovenskih svetovalnih središč 2016

20.09.2016

Začeli so se dvanajsti Dnevi slovenskih svetovalnih središč, ki potekajo med 21. in 23. septembrom 2015. Vseh štirinajst svetovalnih središč za izobraževanje odraslih (ISIO) na različnih dogodkih po Sloveniji promovira formalne in neformalne programe izobraževanja v lokalnih okoljih, s poudarkom na aktualnih vsebinah in brezplačnih možnostih. Obiskovalci dogodkov spoznavajo tudi možnosti svetovanja, ki jih nudijo središča ter njihovi partnerji.

Tudi letos so središča pripravila veliko različnih dogodkov, med njimi najdemo stojnice znanja na javnih mestih, brezplačne delavnice, kontaktne oddaje na radiu. Nekatera središča so dogodke organizirala že pred uradnim terminom. Seznam vseh dogodkov središč ISIO najdete tukaj.
Tretje Globalno poročilo o učenju in izobraževanju odraslih (GRALE III)

20.09.2016

Ob 50. obletnici mednarodnega dneva pismenosti je Unescov inštitut za vseživljenjsko učenje (UNESCO Institute for Lifelong Learning – UIL) objavil tretje Globalno poročilo o učenju in izobraževanju odraslih (Global Report on Adult Learning and Education (GRALE) – The Impact of Adult Learning and Education on Health and Well-Being; Employment and the Labour Market; and Social, Civic and Community Life).

Študija, ki se opira na nacionalna poročila, prejeta iz 139 držav (Monitoring survey results for Slovenia), kaže na napredek pri razvoju politike, upravljanja, financiranja in kakovosti učenja in izobraževanja odraslih od leta 2009. 124 držav meni, da je imelo učenja in izobraževanja odrasli močan vpliv na zdravje in dobro počutje, aktivno državljanstvo, socialno povezanost, raznolikost in strpnost.

Več lahko preberete na spletni strani UIL, kjer sta objavljeni tudi poročili iz leta 2009 (GRALE) in 2013 (GRALE II).
Festival učenja na Nizozemskem

20.09.2016

Na Nizozemskem med 12. in 23. septembrom poteka Festival učenja (Festival van het Leren). Gre za nacionalni dogodek, katerega namen je spodbuditi ljudi, da bi razvijali svoje znanje in spretnosti.

Z letošnjim sloganom »Sposoben si več, kot misliš« festival izziva ljudi, da razvijejo in uporabljajo svoje talente.

Festival na Nizozemskem organizirajo že od leta 1999, od leta 2012 pa festival koordinira nizozemska platforma za izobraževanje odraslih (Learn for Life), ki je namenjena izmenjavi izkušenj s področja izobraževanja odraslih.
20. andragoški kolokvij

19.09.2016

Vabimo na 20. andragoški kolokvij z naslovom Spretnosti odraslih: premislek o stanju in izzivih. Dogodek bo v četrtek, 29. septembra 2016, ob 9.30 v dvorani P01 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16 v Ljubljani.

Kolokvij smo zasnovali kot strokovno-znanstveno srečanje priznanih strokovnjakov, na katerem bomo prvič celostno predstavili rezultate mednarodne raziskave PIAAC o stanju spretnosti odraslih v Sloveniji.

Program in druge informacije pa najdete na spletni strani http://pro.acs.si/ak2016. Rok za spletno prijavo je 26. september. 
SIRikt konferenca

19.09.2016

6. in 7. oktobra, bo v Kranjski Gori potekala že 10. SIRikt konferenca (Splet izobraževanja in raziskovanja z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo), katere soorganizator je tudi Center za poklicno izobraževanje (CPI).

Konferenca je največji izobraževalni dogodek v Sloveniji, na katerem se srečujejo in delijo svoje izkušnje uporabe informacijske komunikacijske tehnologije vzgojitelji, učitelji, ravnatelji, univerzitetni profesorji, raziskovalci, študenti, učenci in najrazličnejši strokovnjaki s področja izobraževanja ter drugih znanosti.

Naslov letošnje konference je SIRiktova desetka za učenje, saj je vodilna nit vseh programskih sklopov učenje na različne načine ob podpori informacijske komunikacijske tehnologije (IKT). Ena izmed letošnjih novosti je parlament.

Na konferenco se lahko prijavite tukaj.

Več informacij o konferenci najdete na njihovi spletni in Facebook strani.
Festival učenja v Veliki Britaniji

19.09.2016

V Veliki Britaniji se je s podelitvijo nagrad učečim se zaključil nacionalni praznik vseživljenjskega učenja Festival učenja 2016 (Festival of Learning), katerega glavni del je potekal v maju in juniju.

V okviru Festivala učenja so učečim se odraslim podelili nagrade za njihove dosežke. Zgodbe nagrajencev so navdihujoče in s tem zgled drugim, saj so vsi pokazali, da za učenje nikoli ni prepozno ter kaj vse se z močjo učenja in vztrajnosti lahko doseže.

Nagrajence in njihove zgodbe si lahko ogledate tukaj.

 
Izšla je septembrska številka e-Novičk

19.09.2016

Vabimo vas k prebiranju septembrske številke e-Novičk našega centra, v kateri vas obveščamo o naših aktivnostih v zadnjem delu letošnjega poletja, o prihajajočih usposabljanjih in dogodkih ter vam ponujamo nekaj publikacij, ki jih lahko prebirate v jesenskih dneh. Vabimo vas tudi na 20. andragoški kolokvij.

Naslednja številka e-Novičk bo izšla predvidoma v sredini oktobra. Glasilo lahko soustvarjate tudi vi, zato nam pošljite svoje prispevke do 3. oktobra na e-naslov e-novicke@acs.si. Pri tem upoštevajte Navodilo za pisanje člankov v e-Novičkah.

Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.
Pogled na izobraževanje 2016: kazalniki OECD

16.09.2016

Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je izdala Pogled na izobraževanje 2016: kazalniki OECD (Education at a Glance 2016: OECD Indicators). Najobširnejši pregled izbranih mednarodno primerljivih podatkov o stanju in učinkih izobraževanja daje možnost spremljanja uspešnosti ustanov in sistemov vzgoje in izobraževanja s primerjanjem v krogu sodelujočih držav iz celega sveta (35 držav članic OECD in ključnih partnerskih držav: Argentine, Brazilije, Kitajske, Kolumbije, Kostarike, Indije, Indonezije, Litve, Ruske federacije, Savdske Arabije in Južnoafriške republike).

V letošnji izdaji so izpostavljena področja oziroma vidiki, kot so financiranje, razlike med spoloma in priseljenci v izobraževanju; med viri podatkov so dodani rezultati drugega kroga raziskave PIAAC (mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih), v kateri je sodelovala tudi Slovenija. Novost je poizkus povezave kazalnikov EAG z Agendo 2030 za trajnostni razvoj (Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030), sprejetimi v okviru Organizacije združenih narodov, še posebej s četrtim ciljem »Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar«.

Poudarki, preglednice in grafični prikazi ter celotna publikacija so dostopni na spletni strani OECD, ogledate si lahko tudi povzetek v angleščini. Med predstavitvami, ki jih za posamezne države pripravijo v Sekretariatu OECD, je na voljo tudi predstavitev za našo državo (Country note – Slovenia).
Sodelujte v evropski javni razpravi in potrdite vlogo izobraževanja odraslih

15.09.2016

Evropska komisija od 8. marca pa do konca leta 2016 organizira široko javno razpravo o predlogu Evropskega stebra socialnih pravic (proces Towards a European Pillar of Social Rights).

Predlog (Prvi predhodni oris evropskega stebra socialnih pravic)  je jasno strukturiran, tako da je razdeljen na tri kategorije, ki zadevajo zaposlovanje in socialno politiko:

 • enake možnosti in dostop do trga dela,
 • pošteni delovni pogoji,
 • ustrezna in vzdržna socialna zaščita.

Izobraževalce odraslih zadeva prva kategorija, sestavljena iz šestih domen, med katerimi je na prvem mestu področje, poimenovano Spretnosti, izobraževanje in vseživljenjsko učenje. V besedilu je poudarjen pomen pravičnega dostopa do kakovostnega vseživljenjskega učenja ter pridobivanja temeljnih in drugih spretnosti za dejavno sodelovanje na trgu dela in v družbi. K temu, da bi ta domena ostala v končnem besedilu Evropskega stebra socialne pravičnosti, in da bi bila osvetljena z vidika naše stroke in prakse, lahko prispeva vsak od nas!

Kako? Sodelujete lahko v spletni razpravi in izpolnite vprašalnik ali pošljete svoje prispevke po elektronski pošti na naslov: EMPL-EUROPEAN-PILLAR-OF-SOCIAL-RIGHTS@ec.europa.eu. Tretja možnost pa je dogodek na nacionalni ravni – predstavitev dokumenta in posvet, ki ga bosta 27. septembra 2016 soorganizirala Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Državni svet Republike Slovenije v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana. Več o dogodku najdete tukaj.
Izšel je časopis Info ISIO 2016–2017

15.09.2016

Ob Dnevu slovenskih svetovalnih središč, ki jih pripravljamo med 21. in 23. septembrom, smo izdali časopis Info ISIO 2016–2017. Učenje in izobraževanje bi radi kar najbolj približali različnim skupinam odraslih, zato v njem predstavljamo različne možnosti izobraževanja in učenja odraslih: formalno in neformalno izobraževanje odraslih, svetovalno podporo in pomoč odraslim pred in med potekom izobraževanja, ugotavljanje in vrednotenje že pridobljenega znanja, medgeneracijsko učenje ter možnosti sofinanciranja izobraževanja. V časopisu tudi letos predstavljamo zgodbo gospe Suzane, svetovanke središča ISIO, ki je uspešno stopila na izobraževalno pot.

Poleg elektronske oblike bo v središčih ISIO brezplačno na voljo tudi tiskana oblika časopisa.
Povabilo na Dneve slovenskih svetovalnih središč 2016

15.09.2016

Svetovalna središča za izobraževanje odraslih (središča ISIO) in Andragoški center Slovenije vabimo na Dneve slovenskih svetovalnih središč, ki jih pripravljamo med 21. in 23. septembrom. 

Izobraževanje in učenje bi radi približali vsem odraslim, še posebej pa tistim, ki se manj pogosto vključujejo v izobraževanje ali sami niti ne iščejo poti do različnih možnosti izobraževanja, torej manj izobraženim, starejšim, dalj časa brezposelnim, socialno izključenim, odraslim z različnimi oviranostmi, priseljencem … 

Središča ISIO skupaj s partnerskimi organizacijami pripravljajo več medijsko odmevnih dogodkov. Z dogodki na stojnicah v različnih trgovskih centrih želijo ljudem v teh dneh predstaviti, kakšne možnosti svetovanja in podpore središča ISIO nudijo, promovirati želijo učenje in izobraževanje ter motivirati odrasle za vključevanje tako v formalne kot v neformalne izobraževalne programe. 

Posebno pozornost bomo letos namenili 15 obletnici delovanja petih svetovalnih središč ISIO, ki so z delovanjem pričela jeseni 2001. 

Informacije o dogodkih in njihovih lokacijah bodo središča ISIO in njihove partnerske organizacije objavili v sredini septembra na svojih spletnih straneh, objavljene so tudi na spletni strani dejavnosti Informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih (ISIO), v rubriki Dogodki.
Dogodek Igrišče prihodnosti: Ljubljana - Stanford

15.09.2016

Simbioza v soboto, 24. septembra vabi na dogodek Igrišče prihodnosti, ki bo potekal v prostorih ABC Acelerator, BTC City.

Na dogodku boste imeli priložnost slišati najuspešnejše Slovence različnih generacij, ki s slovenskim znanjem spreminjajo svet! Ustvarili bodo igrišče prihodnosti, ki povezuje zibelko Silicijeve doline, Univerzo Stanford ter Ljubljano. Gre za neposreden prenos iz ZDA, ki bo potekal pred širšim občinstvom v ZDA in sočasno v Ljubljani!

Na dogodek se prijavite tukaj.​​

Več informacij najdete na njihovi Facebook strani.
Vabilo na konferenco Izobraževalni management 2016

14.09.2016

Podjetje Planet GV vabi na konferenco Organizacijsko učenje, razvoj in coaching, ki bo 20. in 21. oktobra 2016 na Bledu. Namenjena je izobraževalnim managerjem, ki verjamejo, da sta izobraževanje in usposabljanje pomembni ter ključni poslovni funkciji, ki prispevata k večji dobičkonosnosti organizacije in dolgoročnemu zdravju organizacije. Udeleženci bodo razpravljali o tem, kaj mora izobraževalec odraslih oz. izobraževalni manager vedeti o nevroznanosti in učenju odraslih.

Na konferenci bodo že petnajsto leto zapored razglasili in nagradili 10 najboljših podjetij oziroma organizacij, ki najbolj sistematično investirajo v izpopolnjevanje znanja in usposabljanje zaposlenih. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani organizatorja.

 
Mednarodna konferenca o izobraževanju odraslih

14.09.2016

Hrvaško andragoško društvo med 26. do 28. septembra v Zagrebu in Vodicah organizira mednarodno konferenco z naslovom Kdo potrebuje izobraževanje odraslih?, ki bo potekala v okviru jubilejnega desetega hrvaškega Tedna vseživljenjskega učenja (Tjedan cjeloživotnog učenja – TCU).

Glavna tema konference bo pomen oziroma potreba po izobraževanju odraslih v sodobni družbi ter koristi, ki jih izobraževanje prinaša. Koristi so številne in se kažejo na različnih področjih: gospodarskem, socialnem in političnem.

Več o konferenci najdete tukaj.

 
Izšla je nova številka glasila CPIskrice

14.09.2016

CPIskrice so elektronski novičnik, ki prinaša aktualne novice o aktivnostih Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI).

V septembru je izšla letošnja prva številka. Nekaj poudarkov iz najnovejše številke:

 • Kakšno je stanje na trgu dela v državah OECD?
 • Ponudba CPI v novem šolskem letu
 • Novosti v mednarodnem prostoru


Vse ostale CPIskrice si lahko ogledate v arhivu.
Teden vseživljenjskega učenja na Hrvaškem

13.09.2016

Agencija za poklicno izobraževanje in izobraževanje odraslih – ASOO bo v sodelovanju s številnimi partnerji organizira jubilejni deseti hrvaški Teden vseživljenjskega učenja (Tjedan cjeloživotnog učenja – TCU). Slavnostno odprtje bo 26. septembra v Zagrebu, trajal pa bo do 2. oktobra 2016.

Slogan letošnjega TCU je Provežbaj mozak. Podprli so ga številni posamezniki, med njimi: Ivica Kostelić, Gordan Kožulj, Blaženka Leib in Maša Martinović. 

Na otvoritveni slovesnosti bodo podelili tri priznanja, poimenovana Maslačak znanja (Regratova lučka znanja), za izjemne učne dosežke odraslih.

Več o hrvaškem festivalu učenja 2016 najdete na njihovi spletni in Facebook strani.
Mednarodni dan pismenosti

07.09.2016

8. septembra po vsem svetu praznujemo mednarodni dan pismenosti. Z obeležitvijo letošnjega pod geslom Beremo preteklost, pišemo prihodnost praznujemo pet desetletij mednarodnih prizadevanj za povečanje stopnje pismenosti po vsem svetu. 

Generalna direktorica Unesca Irina Bokova je v letošnji poslanici med drugim poudarila: »Svet se je od leta 1966 spremenil, ampak naša odločenost, da imata vsaka ženska in vsak moški spretnosti in znanja, sposobnosti in možnosti, da postaneta vse, kar si želita, z vsem dostojanstvom in spoštovanjem,ostaja neomajna bolj kot kdajkoli prej. Pismenost je temelj za izgradnjo bolj trajnostne prihodnosti za vse. To je sporočilo Unesca.« (poslanica v angleščini)

Več o obletnici najdete na Unescovi spletni strani

Letošnji mednarodni dan pismenosti  bodo z različnimi dogodki obeležili po vsem svetu. Osrednji Unescov dogodek, mednarodna konferenca o pismenosti z naslovom Reading the past, writing the future, bo 8. in 9. septembra v Parizu (Provisional Agenda). Na njej bodo med drugim podelili Unescove mednarodne nagrade za pismenost petim inovativnim programom iz Indije, Senegala, Južne Afrike, Tajske in Vietnama (več lahko preberete tukaj). 

Bralno društvo Slovenije (BDS) bo letošnji 8. september obeležilo s strokovnim srečanjem članov BDS in vseh, ki posvečajo svojo energijo in ustvarjalnost razvoju in širjenju pismenosti, v Štrekljevi rojstni vasi Gorjansko, v občini Komen (vabilo).

ACS ne bo posebej obeležil mednarodnega dneva pismenosti. Naša prizadevanja so letos usmerjena na predstavitev podatkov mednarodne raziskave o spretnostih odraslih PIAAC, ki vključuje med drugim tudi raziskovanje bralne pismenosti odraslih. Rezultati raziskave bodo predstavljeni na 20. andragoškem kolokviju, ki bo 29. septembra 2016 v Ljubljani pod naslovom Spretnosti odraslih: premislek o stanju in izzivih.
Konferenca o programu Erasmus+

06.09.2016

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji vabi na mednarodno konferenco Erasmus+: uspehi in izzivi, ki bo v petek, 23. septembra 2016, ob 9. uri v dvorani Urška na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 

Osrednji govorci na konferenci bodo: dr. Milan Zver, evropski poslanec in stalni poročevalec Evropskega parlamenta za Erasmus+, dr. Tibor Navracsics, evropski komisar za izobraževanje mladino in šport, in dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport.

Izvajalci projektov z različnih področij programa bodo predstavili svoje izkušnje z delovanjem programa Erasmus+, analizirali pozitivne plati in težave, s katerimi se soočajo pri delu, ter možnosti za izboljšavo, ki naj jih upošteva Evropski parlament.

Več na spletni strani http://www.erasmusplus.si/erasmus-uspehi-in-izzivi.
Izid publikacije Rezultati in učinki izobraževanja odraslih

05.09.2016

Avgusta smo izdali strokovno učno gradivo z naslovom Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov. Avtorici strokovnega učnega gradiva v podporo strokovnemu delu na področju kakovosti izobraževanja odraslih sta Sonja Klemenčič in dr. Tanja Možina.

Publikacija vsebuje priporočila za organizacije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih in izpeljujejo različne dejavnosti in/ali projekte, povezane z izobraževanjem odraslih in si želijo poglobiti svoje delo pri spremljanju in vrednotenju rezultatov ter učinkov svojega izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti in/ali projektov

Priporočila nam kot celota dajo vpogled v enega izmed mogočih sistematičnih načinov spremljanja in vrednotenja rezultatov ter učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti in izobraževalnih projektov.

Publikacijo smo izdali v okviru ESS projekta Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022, aktivnosti Sistemsko umeščanje in nadaljnji razvoj samoevalvacije v izobraževanju odraslih.
Objavljen razpis za večgeneracijske centre

05.09.2016

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov (VGC), ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam, z namenom zagotavljanja dostopnosti in pluralizacija storitev za različne ciljne skupine. Vzpostaviti želijo 15 večgeneracijskih centrov po Sloveniji, in sicer predvidoma 5 v zahodni kohezijski regiji in predvidoma 10 v vzhodni kohezijski regiji.  

Projekt bo sofinanciran iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije in se mora pričeti izvajati 1. 1. 2017 in končati 30. 9. 2021. Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev znaša 8.625.000,00 evrov. 

Vse dodatne informacije in razpisna dokumentacija so dostopne tukaj. Rok prijave je 19. 10. 2016.
Sprememba datuma posveta Izobraževanje odraslih v moji občin

02.09.2016

Nacionalni posvet Izobraževanje odraslih v moji občini, ki ga organizira Andragoško društvo Slovenije (ADS), je prestavljen na 4. oktober 2016.

Več informacij najdete tukaj.
Povabilo k sodelovanju v pobudi Evropsko jezikovno priznanje

02.09.2016

CMEPIUS objavlja razpis za sodelovanje v pobudi Evropsko jezikovno priznanje (EJP). Večjezičnost je ena od temeljnih evropskih vrednot in močan simbol prizadevanja Evropske unije (EU) za združenost v raznolikosti. Znanje tujih jezikov je ena od pomembnih spretnosti, ki bodo pripomogle k temu, da bodo ljudje bolje pripravljeni za vstop na trg dela in bodo tako lahko čim bolj izkoristili razpoložljive priložnosti. EU je določila cilj, da bi moral imeti vsak državljan EU priložnost osvojiti vsaj dva tuja jezika že od mladih let. Spodbujanje učenja jezikov in jezikovne raznolikosti je eden od posebnih ciljev programa Erasmus+, glavnega programa na področju izobraževanja in usposabljanja.

Slovenija sodeluje v pobudi EJP že od leta 2002. Cilji pobude za podelitev Evropskega jezikovnega priznanja 2016 so: večja osveščenost o pomenu jezikovne raznolikosti v Evropi, spodbujanje novih tehnik in metod pri poučevanju jezikov, njihovo promocijo in širšo rabo, spodbujanje primerov dobre prakse in spodbujanje interesa širše javnosti za izboljšanje jezikovnih spretnosti.

V pobudi lahko sodeluje katera koli javna ali zasebna organizacija s sedežem v Sloveniji s področja izobraževanja in usposabljanja, lokalne skupnosti, delodajalci, različna društva in združenja idr.

Rok za oddajo prijav je 30. september 2016. Objava rezultatov in podelitev priznanja bo decembra 2016.

Poziv, prijavnico in ocenjevalni obrazec najdete na spletni strani Cmepiusa.
Konferenca VIVID 2016

02.09.2016

Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan ob soorganizaciji Fakultete za računalništvo in informatiko ter Slovenskega društva Informatika organizirajo konferenco Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi (VIVID 2016).

Konferenca, ki bo 18. novembra 2016 na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, je namenjena proučevanju novih načinov dela in skupnega življenja v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki jih prinaša sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija.

Teme letošnje konference so: digitalno opismenjevanje na vseh nivojih, od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje,  poučevanje računalniških znanosti, didaktika e-poučevanja in učenja, priprava in uporaba e-gradiv in e-storitev, medijska pismenost in izobraževanje, izobraževalna računalniška omrežja, konceptualno učenje in tehnologije znanja in umetna inteligenca v izobraževanju. Dogajanje bodo popestrile tudi izobraževalne delavnice. 


Več o konferenci, ki bo potekala pod okriljem multi-konference Informacijska družba, najdete tukajdodatne informacije pa so na voljo prek e-pošte: konferencaVIVID@gmail.com. 
Tretja letošnja številka revije Journal of Vocational Education & Training

31.08.2016

Izšla je tretja letošnja številka revije Journal of Vocational Education & Training.Tudi ta ponuja številne zanimive raziskovalne članke o poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Revijo najdete v naši knjižnici.
Bogata izobraževalna ponudba na spletni strani Kam po znanje

31.08.2016

Na spletni strani Kam po znanje je objavljen pregled ponudbe izobraževanja za odrasle za novo šolsko leto 2016/2017, ki ga pripravljamo na Andragoškem centru Slovenije. Predstavljajo se številni izvajalci izobraževanja odraslih, ki bodo v prihajajočem šolskem letu izvajali izobraževalne programe najrazličnejših vsebin. Vabljeni, da obiščete katerega izmed njih.
 
Na spletni strani boste poleg pestre izobraževalne ponudbe formalnega in neformalnega izobraževanja našli tudi koristne informacije o možnostih izobraževanja in učenja odraslih, zanimive novice in povezave na spletne strani s področja izobraževanja odraslih, EPALE kotiček, ker predstavljamo izobraževalno ponudbo za izobraževalce odraslih, Pregled izobraževanja v številkah ter druge zanimive vsebine. 
 
Prijava na portal Kam po znanje je še vedno odprta, zato vabimo izvajalce izobraževanja, da se prijavite in objavite svojo izobraževalno ponudbo. Več informacij o prijavi najdete na tukaj.
 
 Izšla je poletna številka angleških e-Novičk ACS

25.08.2016

Vabimo vas, da preberete poletno izdajo e-Novičk v angleškem jeziku (e-Novičke Summer 2016), v katerih partnerjem po svetu poročamo o projektih ACS in predstavljamo dejavnosti izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja v Sloveniji, ki smo jim posvečali ustvarjalno energijo in zagon v prvi polovici letošnjega leta.

Veseli bomo, če boste novičke delili tudi s svojimi tujimi partnerji. Želimo vam prijetno branje!

Arhiv angleških izdaj glasila najdete tukaj.

 
Osveženi statistični podatki o zgodnjem opuščanju šolanja

25.08.2016

Na spletišču Eurostat so 9. avgusta objavili posodobljene statistične podatke o deležu mladih v Evropski uniji (EU) v starostni skupini od 18 do 24 let, ki niso končali šolanja (osipniki): Early leavers from education and training

Šolski osip je pogosto povezan s poznejšo brezposelnostjo, socialno izključenostjo in revščino. Razlogov, zakaj mladi prezgodaj opustijo šolanje, je več: osebni in družinski problemi, težave pri učenju, slabše socialno–ekonomske razmere. Pomembna dejavnika sta tudi organizacija izobraževalnega sistema in šolsko okolje. 

Države EU so se s Strateškim okvirom Izobraževanje in usposabljanje 2020 (ET 2020) zavezale, da do leta 2020 v povprečju zmanjšajo delež osipnikov na manj kot 10 %.

Objavljeni podatki so pridobljeni v juliju 2016, naslednjo posodobitev pa načrtujejo junija 2017.
Univerza za tretje življenjsko obdobje Ljubljana vabi k vpisu

25.08.2016

Univerza za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) v Ljubljani vabi k vpisu v novo študijsko leto. Vpis bo potekal na njenem sedežu, na Poljanski cesti 6, od 29. avgusta do 16. septembra,vsako delovno dopoldne med 9. in 12. uro. Vpis po spletu zaradi narave študija na UTŽO ni mogoč.

Na ljubljanski UTŽO se tedensko izobražuje več kot 3000 starejših študentov pod vodstvom 120 mentorjev v 285 študijskih skupinah. Študijsko leto poteka od oktobra 2016 in se zaključi konec maja 2017. Izobraževalna srečanja potekajo praviloma enkrat na teden po dve ali tri pedagoške ure skupaj (odvisno od narave programa). 

Predstavitev programov za vpis si lahko ogledate tukaj.

Več informacij o vpisu, izobraževalnih programih, in študiju na UTŽO Ljubljana lahko prejmete po telefonu ali po elektronski pošti (T: 01 4332 090, E: univerza3@siol.net).
Objavljeni osveženimi statistični podatki o vseživljenjskem učenju

25.08.2016

Na spletišču Eurostat so 10. avgusta objavili posodobljene statistične podatke o vseživljenjskem učenju v Evropski uniji (EU): Lifelong learning statistics.

Vseživljenjsko učenje zajema vse učne dejavnosti, bodisi formalne, neformalne ali priložnostne, ki se izvajajo z namenom izboljšati temeljne spretnosti, pridobiti nove kvalifikacije, izpopolniti znanje ali se prekvalificirati zaradi nove zaposlitve, osebno rast in zadovoljstvo.

Strateški okvir Izobraževanje in usposabljanje 2020 (ET 2020), sprejet maja 2009, določa več meril, ki jih je treba doseči do leta 2020. Eno od referenčnih meril je tudi to, da naj bi bilo najmanj 15 % odraslih, starih od 25 do 64 let, vključenih v sistem vseživljenjskega učenja. Leta 2015 se je delež oseb, ki so sodelovali v izobraževanjih ali usposabljanjih, v povprečju EU-28 zvišal za 1,4 odstotne točke (10,7 %) v primerjavi z letom 2010 (9,3 %). V Sloveniji je odstotek vključenih padel iz 16,4 % leta 2010 na 11,9 % v letu 2015.

Podrobnejše podatke si oglejte tukaj.
Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2016/2017

22.08.2016

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je izdalo Soglasje k obsegu vpisa v izobraževanje odraslih v javnih zavodih v šolskem letu 2016/17. Na podlagi tega je objavilo Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2016/2017, v katerih so objavljeni podatki o tem, katere izobraževalne programe za odrasle udeležence in infrastrukturne dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih načrtujejo organizacije za izobraževanje odraslih v šolskem letu 2016/2017.

V Informacijah so poleg programov, ki so javno veljavni, vključene tudi informacije o možnosti vključitve v programe priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) in v dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih, kot so središča za samostojno učenje (SSU), informacijsko in svetovalna središča za izobraževanje odraslih (ISIO) in borze znanja (BZ).
Najava Evropskega tedna poklicnih spretnosti 2016

10.08.2016

Evropski teden poklicnih spretnosti 2016 (European Vocational Skills Week 2016) bo v Buslju potekal od 5. do 9. decembra 2016.

Prvi festival s tem nazivom so si pod sloganom Odkrij svoj talent! zamislili v Direktoratu za zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost pri Evropski komisiji. Njegov namen je povečati privlačnost poklicnega izobraževanja  in usposabljanja za posameznike vseh starosti. To želijo doseči s predstavitvami kakovostnih primerov, zgodb učečih se in drugimi dejavnostmi, ki bodo potekale v Bruslju in državah članicah EU.  

Osrednji dogodek bo konferenca ključnih deležnikov iz vse Evrope, 6. in 7. decembra v Bruslju. Gre za pobudo, ki močno zadeva izobraževanje odraslih, zato bomo o njej podrobneje pisali v jesenskih izdajah e-Novičk, prve informacije pa lahko najdete tukaj.
Dvojna poletna številka e-Novičk ACS

08.08.2016

Izšla je dvojna poletna številka e-Novičk ACS. V njej pišemo o rezultatih mednarodne raziskave o pismenosti PIAAC, vabimo vas na prihajajoča usposabljanja in dogodke, poročamo o mednarodni dejavnosti preteklih mesecev, predstavljamo nove publikacije, ki jih lahko prebirate v poletnih dneh, povzemamo druge vire, opozarjamo pa tudi na konference, ki bodo obogatile prihajajočo jesen.

Naslednja številka e-Novičk bo izšla v prvi polovici septembra. Vabimo vas, da v njej delite utrinke svojih poletnih dejavnosti.  Svoje prispevke pošljite do 31. avgusta na e-naslov e-novicke@acs.si. Pri tem upoštevajte Navodilo za pisanje člankov v e-Novičkah.

Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.
InfO-mozaik – Izobrazbena struktura delovno aktivnega prebivalstva

04.08.2016

V spletni rubriki InfO-mozaika (http://www.acs.si/InfO-mozaik) smo objavili zanimiv prispevek o izobrazbeni strukturi delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji, avtorice mag. Tanje Čelebič iz UMAR-ja.

Izobrazbena struktura delovno aktivnega prebivalstva (starih 25-64 let) se v Sloveniji izboljšuje. Nizek delež nizko izobraženih (osnovnošolska izobrazba ali manj) in visok delež srednješolsko izobraženih sta povezana predvsem z visoko vključenostjo mladih in odraslih v srednješolsko izobraževanje, visok pa je tudi delež vključenih v terciarno izobraževanje. Izboljšanje izobrazbene strukture delovno aktivnega prebivalstva je povezano tudi z demografskim učinkom in odhodom starejših, manj izobraženih skupin prebivalstva v pokoj ter prehajanjem mlajših, bolje izobraženih, v zaposlitev.

Kljub relativno dobri izobrazbeni strukturi delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji, pa so opazne razlike glede na spol, starost, dejavnost in poklicno strukturo prebivalstva. 

Vsebina celotnega prispevka je dostopna na spletni strani http://arhiv.acs.si/InfO-mozaik/2016/77.pdf, vabljeni pa tudi k branju drugih prispevkov v InfO-mozaiku.
Izšla je julijska števila glasila ADEES

03.08.2016

Izšla je nova številka e-informativnega glasila Andragoškega društva Slovenije (ADEES). V uvodu glasila lahko berete o preteklih dogodkih. Tako najdete informacije o razpravi na posvetu o terminoloških zagatah v strokovnem izrazju, ki so ga izpeljali v juniju, ter tudi o pripravi prihajajočega posveta Izobraževanje odraslih v moji občini v septembru.

V glasilu si lahko preberete zapis dr. Zorana Jelenca o sliki Slovenije brez izobraževanja odraslih. Berete lahko tudi prispevek o srebrni ekonomiji in izobraževanju zanjo, ki ga je napisala Dušana Findeisen.

Celotno glasilo najdete tukaj.
ADS vabi na posvet Izobraževanje odraslih v moji občini

02.08.2016

Andragoško društvo Slovenije (ADS) ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Skupnosti občin Slovenije (SOS) vabi na nacionalni posvet z naslovom Izobraževanje odraslih v moji občini.  Na dogodku bodo predstavljeni rezultati dela šestih fokusnih razprav, ki so se posvečale pomenu izobraževanja odraslih v slovenskih občinah, in katere je v obdobju med novembrom 2014 in junijem 2015 v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije organiziralo Andragoško društvo Slovenije.

Posvet bo potekal v sredo, 14. septembra 2016, v pritlični veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Masarykova 16 v Ljubljani. Na posvet so vabljeni župani in podžupani ter sodelavci in predstavniki tistih organizacij iz posamezne občine, ki bi jih teme posveta zanimale. Podrobnejše informacije o dogodku najdete tukaj.

Udeležbo na posvetu si zagotovite z izpolnjeno prijavnico, ki jo do 5. septembra pošljete na e-naslov tajnice društva, gospe Špele Močilnikar (spela.mocilnikar@gmail.com).
Vabilo na MOOC, odprti spletni tečaj v okolju Moodle

02.08.2016

Na spletišču learn.moodle.net je objavljeno povabilo k udeležbi na brezplačnem odprtem spletnem tečaju za začetnike v okolju Moodle, ki bo potekal od 7. avgusta do 4. septembra 2016.
 
Tečaj Teaching with Moodle: An introduction bo potekal v angleškem jeziku in je namenjen vsem, ki želijo uporabljati učno platformo Moodle za poučevanje. Moodle je eden od sistemov za upravljanje e-izobraževanja. Predstavlja tudi priložnost za povezovanje s skupnostjo, ter deljenjem idej in zanimivosti za učiteljske prakse po svetu.
 
Več informacij najdete tukaj.Podjetniško izobraževanje v evropskih šolah: Eurydice poročilo

01.08.2016

Razvoj in spodbujanje podjetniškega izobraževanja je eden od ključnih ciljev politike EU in držav članic že več let. Podjetniško izobraževanje je bistveno ne le za oblikovanje mišljenja mladih, ampak tudi za zagotavljanje spretnosti, znanja in odnosa, ki so ključni za razvoj podjetniške kulture. Eurydice je zato izdal poročilo o podjetniškem izobraževanju z naslovom Entrepreneurship education at school in Europe: Eurydice report.

Poročilo zajema vse zadnje dogodke v zvezi s tem področjem v evropskih državah, sledi pa predhodnim Eurydice poročilom (2006, 2012). Poročilo med drugim obravnava tudi vključevanje podjetniškega izobraževanja v nacionalne šolske učne načrte in kaže učne rezultate pa tudi učni načrt začetnega in nadaljevalnega izobraževanja učiteljev. Na koncu ponuja tudi pregled elementov, ki jih imajo evropske države že vzpostavljene, pa tudi tiste, ki jih je treba nadalje razviti, da bi na tem področju lahko napredovali.

Poročilo je v tiskani obliki na voljo v naši knjižnici, v e-obliki pa je prosto dostopno tudi tukaj.
OECD izdal novo publikacijo

28.07.2016

OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) je izdala publikacijo z naslovom OECD Employment Outlook, ki ponuja poglobljen pregled najnovejših trendov na trgu dela in kratkoročnih obetov v državah OECD. Ponuja odgovore na vprašanja, kot so, katere spretnosti in znanja potrebujejo zaposleni, ali države storijo dovolj, da zaposleni lahko v celoti izkoristijo svoje spretnosti na delovnem mestu, kakšni so kratkoročni učinki strukturnih reform na področju zaposlovanja idr.

Publikacija obravnava nedavna dogajanja na trgu dela s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah mladih, ki niso ne v delovnem razmerju ne vključeni v izobraževanje ali usposabljanje. Analize in priporočila dopolnjuje tudi statistična priloga publikacije. Na voljo je v angleščini, nemščini in francoščini.
Julijska številka revije ELM

27.07.2016

Julijska številka revije ELM – European Lifelong Learning Magazine je sestavljena iz osmih kratkih videov o učenju,  v katerih sodelujejo učeči se z Danske, iz Velike Britanije in s Portugalske ter Finske. Skupna tema je živi in se uči (Live&Learn).

Vsaka država ima po dva videa, enega od izobraževalca, drugega od učečega se posameznika. Glavni namen videov je, javnosti predstaviti zgodbe učečih se, ki pričajo o pomembnosti učenja. Zgodbe izobraževalcev pa so namenjene izmenjavi dobrih praks med evropskimi izobraževalci.

Tukaj si lahko ogledate vseh osem zgodb.
Nova številka revije Sodobna pedagogika

26.07.2016

Nova, tematska številka revije Sodobna pedagogika prinaša vprašanja izobraževanja učiteljev za delo v kulturno in jezikovno homogenih oddelkih. Vprašanje je v zadnjem letu postalo še aktualnejše zaradi prihoda številnih migrantov in beguncev z Bližnjega vzhoda. 

Številko uvaja prispevek o izobraževanju učiteljev za poučevanje v kulturno in jezikovno heterogenih oddelkih, ki mu sledijo prispevki o medkulturnih kompetencah učiteljev, potrebi po izobraževanju učiteljev in številni drugi. Revijo že lahko najdete tudi na naši knjižnici.
Predlog predpisa o izobraževalnem programu za odrasle Opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov

22.07.2016

Na spletnem podportalu E-demokracija je bil v rubriki Predlogi predpisov 8. julija 2016 objavljen predlog predpisa Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov (z dodatkom za mladoletnike - prosilce za mednarodno zaščito).

Možnost oddaje komentarjev je do 5. avgusta 2016. 
Razpis programa Inkluzivno izvajanje izobraževanja za odrasle s posebnimi potrebami

15.07.2016

Andragoško društvo Slovenije (ADS) razpisuje izobraževanje z naslovom Inkluzivno izvajanje izobraževanja za odrasle s posebnimi potrebami. Program je namenjen vsem, ki organizirajo izobraževanje odraslih ali poučujejo osebe s posebnimi potrebami.

Izobraževanje bo potekalo od oktobra 2016 do novembre 2016 v šestih modulih. Udeleženci se lahko udeležijo vseh ali le posameznih modulov. Ob zaključku prejmejo potrdilo o udeležbi in točke za napredovanje, predvsem pa prepotrebno vedenje in znanje o ljudeh s posebnimi potrebami.

Predstavitev programa in prijavnica sta na voljo tukaj.
 
Nova številka Andragoških spoznanj predvsem o mentorstvu

13.07.2016

Mentorstvo je pomembna oblika izobraževanja ter prenosa znanja in izkušenj. Ni nekaj novega, pač pa njegova dolga tradicija sega že v antiko. Nekatere njegove značilnosti so se ohranile do danes, na primer da je »mentorstvo povezano z dialogom, razvijanjem posameznika, njegovega samozavedanja, kritičnosti, da je mentorstvo vodenje osebe v lastno kariero.«

Druga letošnja številka revije Andragoška spoznanja prinaša zanimive prispevke, povezane z mentorstvom. Beremo pa lahko tudi o procesu prenove praktičnega usposabljanja, o neoliberalizmu, oceni doktorskega dela z naslovom Evropeizacija in priznavanje rezultatov učenja. Ne manjka niti knjižna recenzija … Več si preberite v novi številki Andragoških spoznanj, ki je na voljo tudi v naši knjižnici.
V naši knjižnici že najdete novo številko revije Live & Learn

06.07.2016

V tokratni številki beremo intervju z Jordijem Curellom, direktorjem enote Mobilnosti delovne sile pri Generalnem direktoratu za zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost. Prebere pa lahko še o sistemu kvalifikacij, o vrednotenju spretnosti in zakaj je priznavanje pomembno … Več pa izveste z obiskom knjižnice!

Četrtletnik Evropske fundacije za usposabljanje (EFT – European Training Foundation) omogoča vpogled na različna področja dela te agencije Evropske unije in prinaša različne zgodbe o poklicnem izobraževanju (VET) in zaposlovanju iz sosednjih državah Evropske unije.
Nova številke revije International Review of Education

30.06.2016

Izšla je nova številka revije International Review of Education, ki jo izdaja Unescov inštitut za vseživljenjsko učenje. V njej najdemo tudi prispevek o pismenosti, ki je z objavo rezultatov raziskave PIAAC trenutno vroča tema tudi v Sloveniji. V članku se avtorica sprašuje, kako motivirati odrasle, da bi se vključili v izobraževanje in v njem tudi ostali. 

V reviji najdemo še številne druge prispevke, izvod pa je na voljo tudi v naši knjižnici.
Podeljena je Grundtvig nagrada za leto 2016

30.06.2016

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) je razglasila letošnje nagrajence Grundtvig nagrade za uspešne projekte na področju izobraževanja odraslih v letu 2016. Nagrajeni so bili kar trije projekti, in sicer z mednarodno, evropsko in nacionalno nagrado.

Letos je EAEA v ospredje postavila problem izobraževanja odraslih in beguncev, saj imajo izobraževalci odraslih pomembno vlogo pri njihovem uspešnem vključevanju v družbo.

Zmagovalec je projekt St. Andrew’s Refugee Services (StARS) iz Egipta, ki ponuja izobraževanje, psihosocialno in pravno pomoč beguncem in migrantom. Cilj projekta je nabor znanja in spretnosti ter mreženje med učenci in delodajalci. Z evropsko nagrado je bil nagrajen projekt TLC Pack iz Nemčije, ki skrbi za potrebne jezikovne in medkulturne kompetence beguncev. Najboljši med nacionalnimi projekti pa je postal projekt  Integration and Development Center for Information and Research (IDCIR) iz Ukrajine, katerega cilj je spodbujanje kulture in odprte komunikacije med izbranimi ciljnimi skupinami.

Več o nagrajencih preberite tukaj.
Vabilo na Razširjeno usposabljanje za trajnostni razvoj in prehod v zeleno gospodarstvo v povezavi s podnebnimi spremembami

29.06.2016

V okviru projekta, ki ga je omogočilo Ministrstvo za okolje in prostor, Andragoški center Slovenije organizira Razširjeno usposabljanje za trajnostni razvoj in prehod v zeleno gospodarstvo v povezavi s podnebnimi spremembami.
 
Izobraževanje bo potekalo po sklopih, od 12. septembra do 29. septembra 2016. Udeležba je brezplačna in ovrednotena z 2,5 točke. Več v vabilu.
 
Prijave zbiramo do 7. julija 2016. Izpolnjeno prijavnico pošljite na e-naslov damjana.urh@gmail.com. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Nevenko Bogataj, tel 01/58 42 579.
 
 Letna konferenca EAEA & Generalna skupščina EAEA 2016

29.06.2016

V Bruslju 28. in 29. junija 2016 potekata Generalna skupščina EAEA in Letna konferenca EAEA na temo inovativnosti v izobraževanju odraslih v Evropi. Dogodka se udeležuje tudi direktor ACS, mag. Andrej Sotošek. 

Več o dogodku tukaj.

 
Rezultati Raziskave spretnosti odraslih PIAAC v Sloveniji 2016

28.06.2016

Na današnjih dveh novinarskih konferencah v Parizu, na sedežu OECD, in Ljubljani, na MIZŠ, so bili objavljeni rezultati drugega kroga Raziskave spretnosti odraslih PIAAC, torej tudi za Slovenijo. Dogodek v Ljubljani je priredil Andragoški center Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Videoposnetek konference je na voljo tukaj.

Ključni poudarki za Slovenijo (OECD, 2016) so:
• Odrasli v Sloveniji v povprečju dosegajo nižje rezultate od povprečja v OECD na področju besedilnih in matematičnih spretnosti ter reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih.
• Približno eden od štirih odraslih v Sloveniji ima nižje besedilne in matematične spretnosti ter spretnosti reševanja problemov, kar je nekoliko slabše od povprečja v OECD. 
• Razlike med doseženimi rezultati so pri odraslih v Sloveniji večje od povprečja v državah OECD. 
• Pri odraslih v Sloveniji se kažejo znatne razlike pri uspešnosti glede na starost, izobrazbo in družbeno okolje. 
• Dosežki odraslih na področju besedilnih spretnosti so se opazno izboljšali v zadnjih dveh desetletjih. 
• Merjene spretnosti delavcev v Sloveniji se dobro ujemajo z delom, ki ga opravljajo.
• Tako kot v drugih državah OECD ima tudi v Sloveniji višja raven besedilnih in matematičnih spretnosti pozitiven vpliv na vključenost v delovno silo in višino plačila ter na številne neekonomske dejavnike, kot so npr. zaupanje drugim, politična učinkovitost, prostovoljno delo in lastna ocena zdravja. 

Več na strani OECD: http://www.oecd.org/skills/piaac/Skills-Matter-Slovenia-Slovenian-Version.pdf in spletni strani PIAAC: http://piaac.acs.si/.
Sporočila za javnost o objavi podatkov Raziskave spretnosti odraslih PIAAC 2016

27.06.2016

V Sloveniji potekajo priprave na objavo podatkov Raziskave spretnosti odraslih PIAAC 2016. Napovedujemo več dogodkov:

1. Novinarska konferenca ob objavi rezultatov Raziskave spretnosti odraslih PIAAC 2016 v Ljubljani, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v Ljubljani,  28. junija 2016 ob 11. uri, Masarykovi 16.

Medijski dogodek ob prvi javni objavi podatkov Raziskave spretnosti odraslih PIAAC 2016, pripravljata Andragoški center Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Predstavljeni bodo prvi rezultati raziskave za Slovenijo in nekaj mednarodnih rezultatov. 

Na uradni slovenski strani Raziskave o spretnostih odraslih PIAAC Andragoškega centra Slovenije (http://piaac.acs.si/), so dostopne vse informacije o izvedbi raziskave v Sloveniji, ter povzetki najpomembnejših metodoloških postopkov raziskave. Po umiku embarga OECD (po novinarski konferenci) pa tudi  poročila o rezultatih v slovenskem jeziku, kot so:

2.  Novinarska konferenca ob objavi rezultatov Raziskave spretnosti odraslih PIAAC 2016 na OECD v Parizu, 28. junija 2016, ob 11. uri.

OECD pripravlja novinarsko konferenco  ob objavi drugega mednarodnega poročila Raziskave spretnosti odraslih z naslovom Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills. Poročilo obsega rezultate za vseh 33 držav, ki so doslej sodelovale v raziskavi, tudi za Slovenijo. Na spletni strani OECD bodo takoj po novinarski konferenci poleg mednarodnega poročila, na voljo številne druge informacije in baze podatkov, med drugim: 

3. Osrednji slovenski strokovni dogodek o spretnostih odraslih bo 27. septembra 2016 v Ljubljani.

Celodnevni strokovni dogodek bo namenjen premisleku o rezultatih in izzivih Raziskave o spretnostih odraslih PIAAC 2016. Vse informacije v zvezi s programom bodo objavljene na spletni strani PIAAC Slovenija in na spletni strani Andragoškega centra Slovenije mesec dni pred dogodkom.  

4.  Tretja mednarodna konferenca PIAAC bo potekala od 6. do 8. novembra  2016 v Madridu. Več >>
Vabilo k sodelovanju na spletnem seminarju: Kako pripraviti in objaviti vsebine na EPALE?

24.06.2016

Nacionalna podporna služba EPALE Slovenija bo v petek, 1. julija 2016, ob 11.00 izvedla spletni seminar (webinar), namenjen novim uporabnikom platforme, ki bi se radi naučili, kako pripraviti in objaviti vsebine na platformi.

Seminarja se lahko udeležite vsi, ki se kakorkoli ukvarjate z izobraževanjem odraslih in vas zanima, kako bi lahko s svojimi prispevki sodelovali pri oblikovanju vsebin na platformi. Na seminarju lahko sodelujete tudi tisti, ki ste že objavljali svoje vsebine na platformi, pa ste morda pozabili, kakšen je postopek oddaje prispevka.

Vsi, ki bi radi sodelovali na tokratnem spletnem seminarju, se prijavite tako, da do torka, 28. 6. 2016, izpolnite spletni obrazec, ki ga najdete na tej povezavi.

Več informacij o dogodku najdete tukaj.
Novinarski konferenci ob objavi rezultatov Raziskave o spretnostih odraslih PIAAC 2016

24.06.2016

V torek, 28. junija 2016, bosta ob 11. uri potekali novinarski konferenci ob objavi podatkov drugega kroga Raziskave o spretnostih odraslih PIAAC 2016 v Parizu, na sedežu OECD, in v Ljubljani, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kjer bomo izvedeli tudi podatke za Slovenijo. 
Dogodek v Ljubljani prireja Andragoški center Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.
 
Raziskava OECD PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) je doslej največja mednarodna raziskava o pismenosti odraslih, o stanju spretnosti odraslih, starih med 16 in 65 let, in njihovi uporabi pri delu ter v vsakdanjem življenju. Več o poteku raziskave v Sloveniji najdete na spletni strani PIAAC Slovenija.
 
Sloveniji se z raziskavo odpira veliko priložnosti, saj omogoča, da se primerjamo s 33 razvitejšimi državami, ki so pristopile k raziskavi z namenom, da dobijo vpogled v spretnosti delovne sile. Raziskava PIAAC se je lotila vprašanj, ki jih ni še nihče zastavil poprej. Raziskava med drugim preučuje ali spretnosti ustrezajo potrebam družbe, ali imajo tisti z boljšimi spretnostmi boljše službe in boljše življenje.
 
Na konferenci na MIZŠ bodo sodelovali: 
 • dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport;
 • Peter Pogačar, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
 • dr. Petra Javrh, vodja projekta PIAAC, Andragoški center Slovenije;
 • Deborah Rosevaere, predstavnica OECD, Direktorat za izobraževanje in spretnosti.
Prisluhnili bomo tudi izjavi evropske komisarke za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile, Marianne Thyssen.
 
Vljudno vabljeni!Andragoško društvo Slovenije vabi na razpravo o terminologiji

22.06.2016

Andragoškem društvu Slovenije (ADS) pripravlja razpravo z naslovom O konceptih in poimenovanjih  v  izobraževanju – terminološke stranpoti. Dogodek bo 30. junija 2016 ob 17. uri v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na Masarykovi 16 v Ljubljani (soba 21 v pritličju).

Podrobnosti lahko preberete v vabilu.
O vrednotenju predhodno pridobljenega znanja beguncev v evropski reviji Elm

21.06.2016

»Vrednotenje predhodno pridobljenega znanja beguncev je vprašanje identitete in omogoča, da so njihove kompetence in kultura 'vidne' v njihovem novem okolju,« trdi dr. Natalija Vrečer z ACS, ki je za evropsko e-revijo o vseživljenjskem učenju Elm (European Lifelong Learning Magazine) napisala članek z naslovom Vrednotenje je vprašanje identitete – politični in ekonomski begunci v Sloveniji (Validation is a question of identity – political and economic refugees in Slovenia).

Nekateri begunci so morali iz svoje države pobegniti v naglici, da so si rešili življenje, in zato niso uspeli s seboj vzeti dokumentov, potrdil in diplom. Vključitev teh beguncev v proces ugotavljanja, vrednotenja in priznavanja formalno, neformalno in priložnostno pridobljenih znanj jim omogoča priznanje njihovega znanja, sposobnosti in spretnosti. 
Junijska številka e-Novičk ACS

20.06.2016

Izšla je junijska številka e-Novičk Andragoškega centra Slovenije. V njej si preberite, kje smo bili v preteklem mesecu, pri čem smo sodelovali, kdo nas je obiskal in kaj vse smo počeli. Za nami so TVU, letna konferenca EBSN, strokovni dogodki EPUO, številni študijski obiski in še marsikaj drugega. Mnogo dogodkov in dejavnosti še prihaja, zato se pogumno sprehodite po aktualni številki.

In kaj boste počeli poleti? Naslednja (dvojna) številka e-Novičk izide konec avgusta, v njej pa z nami delite utrinke svojih poletnih dejavnosti. Svoje prispevke pošljite do 15. avgusta na e-naslov e-novicke@acs.si. Pri tem prosim upoštevajte Navodilo za pisanje člankov v e-Novičkah. Pretekle številke našega glasila so dostopne tukaj.

Želimo vam lepe poletne dni!
Objavljen Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019

17.06.2016

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019.

Njegov namen je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 

Informativni dan za potencialne prijavitelje bo v ponedeljek, 20. 6. 2016 ob 9. uri, v veliki predavalnici na MIZŠ v pritličju. Več informacij najdete tukaj.
Po Novi Zelandiji širimo glas o slovenskem izobraževanju odraslih

17.06.2016

Adult and Community Education (ACE) Aotearoa je vodilna novozelandska organizacija na področju izobraževanja odraslih in izobraževanja v skupnosti, kjer aktivno spodbujajo in podpirajo raznovrstnost vseživljenjskega učenja v Aotearoi. Za Novo Zelandijo najpogosteje uporabljano maorsko ime Aotearoa, kar se navadno prevede kot Dežela dolgega belega oblaka.

Trikrat letno izdajo glasilo ACE Aotearoa. V najnovejši številki glasila je objavljen članek našega sodelavca, mag. Petra Beltrama, ki piše o trendih v izobraževanju odraslih pri nas. Slovenija se je odločila za širši koncept izobraževanja odraslih. Ozaveščanje o nevarnostih za zdravje, podnebnih spremembah in nacionalni kulturni dediščini so novi elementi slovenskega izobraževanja odraslih. To ustvarja nove izzive pri zagotavljanju kompetenc izobraževalcev in pri spremljanju ter vrednotenju dejavnosti. Na koncu prispevek predstavi še ACS in njegovo vlogo na področju izobraževanja odraslih.

Več lahko preberete v članku z naslovom Izobraževanje odraslih v Sloveniji (Adult education in Slovenia).
Objavljen Javni razpis za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022

17.06.2016

 
Cilj javnega razpisa je izvajati dejavnost informiranja in svetovanja po modelu 'Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih' (ISIO) pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.
 
Informativni dan za potencialne upravičence bo 20. 6. 2016 ob 13. uri v veliki sejni sobi MIZŠ v pritličju (Masarykova 16, Ljubljana). Več infomacij najdete tukaj.
 
 Utrinki z zaključnega dogodka EPUO 2016 in letne konference EBSN

16.06.2016

2. in 3. junija smo v Ljubljani uspešno izpeljali letno konferenco Evropske mreže za temeljne zmožnosti odraslih (EBSN) in zaključni dogodek projekta EPUO 2016, ki ga koordinira Andragoški center Slovenije.

Prispevke, video posnetke in fotografije dogodka najdete na spletnih straneh EBSN in EPUO.

 
Druga letošnja številka revije o poklicnem izobraževanju in usposabljanju

16.06.2016

Izšla je nova številka revije Journal of Vocational Education & Training založbe Routledge. Med listanjem boste naleteli na zanimiv prispevek, ki ponuja premislek o poklicnem znanju skozi strokovni razvoj poklicnega učitelja. Alternativa socialne pravičnosti za oblikovanje šolanja je tema, ki v ospredje postavlja razvojni vidik poklicnega izobraževanja in usposabljanja v času gospodarske prevlade. V tokratni številki lahko berete tudi o različnih praksah v zvezi s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem v Angliji, Avstraliji in na Danskem. 

Nova številka ponuja tudi druge zanimive teme. Izvod je že na voljo v naši knjižnici!
Deset ukrepov za razvijanje boljših spretnosti v Evropi

15.06.2016

Evropska komisija je 7. junija 2016 sprejela novi Program o razvijanju spretnosti v Evropi (The New Skills Agenda for Europe), katerega cilj je evropskim prebivalcem zagotoviti ustrezna znanja, spretnosti, usposabljanje in pravo podporo za doseganje kakovostnih delovnih mest, s čimer bodo lahko izkoristili svoj potencial kot samozavestni, aktivni državljani. Vse to bo na koncu vodilo do povečanja zaposljivosti, konkurenčnosti in rasti v Evropi.

Predstavitev Programa, ki bo potekala 20. junija v Bruslju, lahko spremljate tukaj in preko Twitterja #EUSkillsAgenda.

 
Bogata izobraževalna ponudba na spletni strani Kam po znanje

14.06.2016

Na spletni strani Kam po znanje (http://pregled.acs.si) je Andragoški center Slovenije objavil pregled ponudbe izobraževanja za odrasle v Sloveniji za novo šolsko leto 2016/2017. Predstavljajo se številni izvajalci izobraževanja odraslih, ki bodo v prihajajočem šolskem letu izvajali izobraževalne programe najrazličnejših vsebin. Vabljeni, da obiščete katerega izmed njih.

Na spletni strani boste poleg pestre izobraževalne ponudbe formalnega in neformalnega izobraževanja našli tudi koristne informacije o možnostih izobraževanja in učenja odraslih, zanimive novice in povezave na spletne strani s področja izobraževanja odraslih, EPALE kotiček, ker predstavljamo izobraževalno ponudbo za izobraževalce odraslih, Pregled izobraževanja v številkah ter druge zanimive vsebine. 

Prijava na portal Kam po znanje je še vedno odprta, zato vabimo izvajalce izobraževanja, da se prijavite in objavite svojo izobraževalno ponudbo. Več informacij o prijavi najdete na spletni strani http://pregled.acs.si/prijava-za-izvajalce.

 
Utrinki s 14. Karavane študijskih krožkov

13.06.2016

14. Karavana študijskih krožkov je 11. junija 2016 množično obiskala Arboretum Volčji Potok, kjer je potekal zelo razgiban dan mentorjev in članov študijskih krožkov (ŠK) ter vseh navdušencev vseživljenjskega učenja. Iskali smo stik z naravo in ga tudi dobili v predstavitvah, vodenih ogledih in strokovnih razpravah ter seveda druženju v izjemnem okolju Arboretuma.

Dogodek je organiziral Andragoški center Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in Arboretumom Volčji Potok.

Utrinke si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji in v objavi na Facebook strani Andragoškega centra Slovenije.
Objavljen javni razpis »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018«

13.06.2016

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Uradu RS za mladino so objavili javni razpis »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018«. Z razpisom zajemajo mlade, stare od 15 do vključno 29 let, ki niso v delovnem razmerju in aktivno iščejo zaposlitev.

Z razpisom želijo krepiti kompetence mladih za povečanje njihove zaposljivosti in zaposlenosti. Cilj je, da se vsak mladi vključeni udeleženec zaposli kadarkoli v času trajanja operacije in kjerkoli na trgu dela. Z razpisom se bo doseglo 464 zaposlitev mladih, od tega 195 zaposlitev v vzhodni kohezijski regiji in 269 zaposlitev v zahodni kohezijski regiji.

Prijavijo se lahko organizacije, ki delujejo v javnem interesu v mladinskem sektorju. Rok za oddajo vloge je 20. julij 2016 do 12. ure. Vsa razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Urada RS za mladino.

Za vse potencialne prijavitelje Urad RS za mladino organizira informativni dan, ki bo v sredo, 22. junija 2016, ob 10. uri, v prostorih MIZŠ (velika dvorana v pritličju), na Masarykovi 16 v Ljubljani.

 
Predstavitev programa PUM na dnevu odprtih vrat EU projekt, moj projekt

10.06.2016

Na dnevih odprtih vrat EU projekt, moj projekt 2016, ki jih Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizira 10. in 11. junija 2016 po vsej Sloveniji, bo predstavljenih 20 projektov, ki so bili izglasovani v okviru glasovanja na spletni strani http://www.eu-skladi.si/.

V kategoriji Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja je bil izglasovan program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM), ki bo predstavljen v soboto, 11. junija, v Taverni Koper. Predstavitve se bo udeležila tudi sodelavka ACS in soavtorica programa PUM, Natalija Žalec.

Več o sobotni predstavitvi programa PUM, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije, izveste na tukajVabljeni!
 
 Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih se bo sestal 16. junija

10.06.2016

V četrtek, 16. junija 2016, bo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport seja Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih.

Na dnevni red so med drugim uvrstili obravnavo gradiva 'Poročilo o realizaciji Letnega programa izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2015 (LPIO 2015)'.

Več o vsebini seje najdete na spletni strani MIZŠ.

 
Letni posvet Društva organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah (DOIO)

09.06.2016

Letni posvet Društva organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah (DOIO) bo 13. in 14. junija 2016 potekal v Ankaranu.

Prvi del dogodka bo namenjen delovanju društva in povezovanju v evropske projekte, osrednja tema posveta pa bo begunska in migrantska kriza.

Vabilo in program najdete tukaj.

 
Karavana študijskih krožkov 2016

08.06.2016

Andragoški center Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in Arboretumom Volčji potok v soboto, 11. junija 2016, prireja 14. Karavano študijskih krožkov. Le ta je bila doslej organizirana predvsem za mentorje in udeležence študijskih krožkov z namenom, da se predstavijo drug drugemu, naberejo nove izkušnje in ideje za nadaljnje delo. V triindvajsetih letih delovanja študijskih krožkov smo skupaj s posameznimi izobraževalnimi organizacijami izpeljali trinajst Karavan ŠK po vsej Sloveniji, namenoma predvsem v obmejnih krajih kot so Solčava, Prem, Šmarje pri Jelšah, Bovec, Remšnik na Koroškem ter le redko v mestih kot so Novo mesto, Kranj ali Ptuj.

Tokrat smo Karavano prenesli v »center« Slovenije, ven iz inštitucij – v naravo, točneje v oblikovano naravo, park - Arboretum Volčji potok. Poudariti želimo predvsem nujnost in veščino opazovanja. Narava se namreč spreminja, na spremembe se velja tudi odzivati. Razmišljali bomo tudi o podnebnih spremembah ter iztočnice uporabili pri nadaljnjem delu študijskih krožkov ter - upamo – za razvoj novih izobraževalnih programov.

Srečalo se bo preko 200 mentorjev in udeležencev študijskih krožkov. Le izbrani se bodo predstavili na odru, mnogi v popoldanskem delu na travniku ali stojnici. Del dneva bomo uporabili za voden ogled Arboretuma, mentorjem bo namenjen strokovni posvet, na katerem bodo letos nastopili le moški predavatelji. Med 15. in 17. uro vabimo tudi vas v Volčji potok opazovat naravo in študijske krožke.
Vabilo na konferenco Vloga in poslanstvo ljudskih univerz za jutri

07.06.2016

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč (ZiSS) Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport organizira 14. in 15. junija 2016 v Termah Čatež dvodnevno strokovno konferenco z naslovom Vloga in poslanstvo ljudskih univerz za jutri.
 
Namen konference je nadaljevati strokovno razpravo s posveta, ki so ga v sodelovanju s SVIZ-om izvedli novembra 2015.
 
Prijavite se lahko do 9. junija. Več v vabilu in programu dogodka.
 
 Majska številka revije Skillset&match

06.06.2016

Majska številka revije Skillset&match prinaša ekskluzivni intervju z evropsko komisarko za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile, Marianne Thyssen. V reviji najdete tudi intervju s profesorjem na cambriški univerzi, Geoffom Haywardom, in predsednico kanadskih šol in institutov, ki govori o povezavi med poklicnim in visokošolskim izobraževanjem.

Številka vsebuje tudi zanimivo prilogo, ki prikazuje 14 načinov za reševanje »spretnostne neusklajenosti«. Prispevek države članice tokrat prihaja iz Estonije, kjer poklicno izobraževanje in usposabljanje odraslih omogoča lažje iskanje dela.

Kot po navadi pa tudi tokrat lahko brskate po najnovejših Cedefopovih publikacijah in preverite prihajajoče dogodke.

Izvod je na voljo tudi v naši knjižnici.
Zaključna konferenca projekta Zgodnje poroke – kultura ali zloraba?

06.06.2016

Ljudska univerza Kočevje vabi v petek, 10. junija 2016, v Austria Trend Hotel v Ljubljani na zaključno konferenco projekta Zgodnje poroke – kultura ali zloraba? Predstavili bodo delo projektnih partnerjev, ki zajema širok spekter osveščanja in preventivnih ukrepov na področju zgodnjih porok v romski skupnosti.

Vabilo in program dogodka najdete tukaj.

 
Generalna skupščina EBSN na ACS

01.06.2016

Na Andragoškem centru Slovenije danes poteka Generalna skupščina Evropske mreže za temeljne zmožnosti odraslih (European Basic Skills Network, EBSN), katere član je že leta tudi naš center. Sodelavka ACS, mag. Estera Možina, je bila danes izvoljena za članico izvršnega odbora EBSN. Čestitamo!

 

 
Letna konferenca Evropske mreže za temeljne zmožnosti (EBSN) in zaključni dogodek EPUO 2016 v Ljubljani

30.05.2016

Andragoški center Slovenije (ACS) bo v četrtek, 2. junija, in petek, 3. junija 2016, zaključni dogodek projekta EPUO 2016 (Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih v Sloveniji) združil z letno konferenco Evropske mreže za temeljne zmožnosti (EBSN). 
 
Program konference na temo Nacionalna politika – lokalna implementacija vsebuje nastope slovenske ministrice za izobraževanje, dr. Maje Makovec Brenčič, predstavnice Evropske komisije, vodje Enote za poklicno izobraževanje in izobraževanje odraslih, Dane Carmen Bachmann, ter številnih drugih. Nastopajoči bodo pokrili različne vidike temeljnih zmožnosti odraslih ter urejanje te problematike na evropski in nacionalni ravni. Kot že naslov dogodka obeta, bo predstavljeno udejanjanje ukrepov na lokalni ravni, te vsebine pa bodo zagotovili nosilci strokovnih dogodkov EPUO
 
Program dogodka najdete tukaj. Omenjena konferenca, ki bo potekala v Radisson Blu Plaza Hotelu v Ljubljani, bo zaprtega značaja, vendar bomo o dogajanju seveda poročali.
 
 Nova številka revije Journal of Adult and Continuing Education

27.05.2016

Na knjižnih policah naše knjižnice je nova številka revije Journal of Adult and Continuing Education. V njej urednik izraža svoje zadovoljstvo, da kljub marginalizaciji področja izobraževanja odraslih, predvsem zaradi posvečanja problematiki mladih brezposelnih in izzivih, ki jih to prinaša, Unescova nedavna publikacija Rethinking education vliva upanje, da bodo oblikovalci politik prepoznali pomembnost in vrednost vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih. 

V aktualni številki lahko beremo o izobraževanju starejših odraslih na dveh univerzah - novozelandski in škotski. Svoje mesto ima tudi priznavanje formalno in neformalno pridobljenih znanj, pri čemer se avtorja osredotočata na portugalsko raziskavo.

Kaj vse še najdete v tej številki, pa izveste med listanjem revije.
Ministrica dr. Maja Brenčič Makovec se je pridružila akciji TVU 'Radi pišemo z roko'

20.05.2016

Na osrednjem dogodku v akciji Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) 2016 'Radi pišemo z roko' v Celju v podjetju Vivapen se nam je pridružila ministrica dr. Maja Brenčič Makovec in z roko napisala čudovito misel.

Več o dogodku najdete na spletni strani MIZŠ, o akciji TVU 2016 'Radi pišemo z roko pa na spletni strani TVU.
Obiščite prireditve 21. Tedna vseživljenjskega učenja

18.05.2016

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) letos prirejamo že enaindvajsetič. Med 13. in 22. majem 2016 (uradni termin) oziroma med 13. majem in 30. junijem (razširjeni termin) je po vsej Sloveniji brezplačno na voljo na tisoče izobraževalnih, informativno-svetovalnih, kulturnih in drugih dogodkov. Vabimo vas, da jih obiščete!

Več na spletni strani TVU in Facebook strani TVU.

 
Pridružite se Paradi učenja na eni od 13-ih lokacij po Sloveniji

17.05.2016

V sredo, 18. maja 2016, bo Parada učenja, ki se je v obdobju 2013–2015 razvijala v projektu Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO), zaživela na 13 prizoriščih po vsej Sloveniji. Letos poteka v okviru skupnih akcij v 21. Tednu vseživljenjskega učenja.

Več o programih Parade učenja 2016 najdete na spletni strani TVU.

 
Izšla je majska številka e-Novičk ACS

16.05.2016

Prebirati lahko začnete majsko številko e-Novičk Andragoškega centra Slovenije in se seznanite s pestrim dogajanjem na našem centru v preteklem mesecu. Pred vrati je Teden vseživljenjskega učenja in z njim povezane akcije, o katerih vas seznanjamo v rubriki TVU in vas hkrati vabimo, da se tudi sami udeležite katerega izmed prihajajočih dogodkov. Ne spreglejte pa niti številnih drugih konferenc in posvetov tako doma kot v tujini, ki jih je v maju in juniju še posebej veliko.

Seveda ste lepo vabljeni, da v prihodnji številki z nami delite svoja znanja, izkušnje in informacije tudi vi. Izšla bo predvidoma 15. junija, svoje prispevke pa pošljite do 3. junija na e-naslov e-novicke@acs.siPrepričani smo, da se tudi pri vas veliko dogaja – delite kaj tudi z nami! 

Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.

Vzemite si nekaj malega časa in se sprehodite skozi novo številko našega skupnega glasila!
Obiščite dogodke skupnih akcij TVU 2016

13.05.2016

V času Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) 2016 bo potekalo tudi šest skupnih akcij TVU, ki so posebnost letošnjega festivala učenja.

Več o akcijah in dogodkih znotraj njih izveste na spletni strani TVU.
Pridite na Dan učečih se - Naj se sliši vaš glas!

12.05.2016

‘Nič za učeče se brez sodelovanja z njimi’ je načelo, ki se ga na Andragoškem centru Slovenije zavedamo in mu sledimo, tokrat v ponedeljek, 16. maja 2016, ko privržence in zagovornike vseživljenjskega učenja vabimo na Dan učečih se - Naj se sliši vaš glas! od 16. do 18. ure v spodnjo etažo Emporiuma (Pospeševalnik ABC Acceleration Business City in Zavod Ypsilon) v BTC City Ljubljana.

Rdeča nit dogodka, ki je del skupne akcije v okviru Tedna vseživljenjskega učenja, je ozaveščanje o pomenu učenje za življenje. Z nami bodo dobitniki Priznanj ACSžupan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, raper Zlatko in še druga znana imena. 

Pridite tudi vi, saj bo zanimivo, poučno in zabavno! Več informacij o dogodku najdete v vabilu in programu.
V spletni zbirki ACS je izšla publikacija Osnovna šola za odrasle Podoba in poslanstvo

12.05.2016

Publikacija 'Osnovna šola za odrasle Podoba in poslanstvo' je nastala kot rezultat projekta 'Evalvacija programa Osnovna šola za odrasle (OŠO)', ki je potekal v sodelovanju med Andragoškim centrom Slovenije in Zavodom za šolstvo med letoma 2011 in 2013. Zamišljena je kot monografija, ki se odmika od zgolj dejstev in ugotovitev evalvacijskega poročila ter ponuja teoretsko in strokovno domišljen pogled na program osnovne šole za odrasle danes in razmislek o njeni vlogi in poslanstvu za prihodnji čas. V evalvaciji programa in pri pripravi publikacije smo iskali odgovor na temeljno vprašanje, zakaj program OŠO ni dovolj uspešen in učinkovit, čeprav je bil posebej pripravljen za odrasle, zato je kljub kasnejši objavi še vedno zelo aktualna.

Publikacijo sestavlja devet prispevkov, ki se smiselno dopolnjujejo, saj z različnih zornih kotov osvetljujejo izbrano problematiko. Prispevki se lotevajo zgodovine nastajanja programa ter zasnove in udejanja sedanjega kurikuluma OŠO, ki vključuje tako analizo pogojev dela v OŠO kot večstransko analizo kakovosti in načinov izpeljave programa OŠ za odrasle ter učinkov izvedbe programa. Posebno vrednost prispevkom daje tudi interpretacija vrednotenja izvedbe programa s strani izvajalcev osnovnošolskega izobraževanja za odrasle ter odraslih udeležencev programa osnovne šole.

Publikacija je dostopna tukaj.
SURS novica: »Slovenija, učeča se dežela«

11.05.2016

Na Statističnem uradu RS (SURS) so ob začetku TVU pripravili posebno objavo, v kateri so predstavili nekaj pomembnih statističnih podatkov in kazalnikov s področja izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji.

V letu 2015 je bilo v kakršno koli obliko usposabljanja ali izobraževanja vključenih 11,9 % odraslih. Ta delež je sicer za 1,1 odstotne točke višji od deleža v EU-27, vendar je stopnja vključenosti v zadnjih letih upadla, in to od leta 2010 za 4,5 odstotne točke. V letu 2010 je bil delež odraslih, vključenih v izobraževanje ali usposabljanje, najvišji, kar 16,4-odstoten.

Delež odraslih, vključenih v neformalno izobraževanje in usposabljanje, je znašal 6 %. Odstotek vključenih v neformalne oblike izobraževanja je med osebami, starimi manj kot 60 let, znašal okrog 8 %, med osebami, starejšimi od 60 let, pa je bil ta odstotek majhen. Razlike v deležih med delovno aktivnimi in brezposelnimi niso bile velike, medtem ko so bile med aktivnimi in neaktivnimi večje. V starostnih skupinah 30–44 let je bila stopnja vključenosti 9,5-odstotna, v drugi starostni skupini 45–49 let med aktivnimi 7,8-odstotna, med neaktivnimi pa približno 2-odstotna.

V strateškem okviru izobraževanja in usposabljanja 2020 (ET2020) so si v prihodnje za cilj določili, da bo do leta 2020 v sistem vseživljenjskega učenja vključenih najmanj 15 % odraslih.

Več preberite tukaj.
Vabilo na strokovno srečanje ob praznovanju 20-letnice delovanja Borze dela

05.05.2016

Ob 20-letnici delovanja Borze dela v Delavski knjižnici, Knjižnici Otona Župančiča in Mestni knjižnici Ljubljana pripravljajo strokovno srečanje Partnerji pri iskanju zaposlitve: 20-letnica delovanja Borze dela namenjeno predstavitvi pregleda njihovega delovanja, ki bo potekalo v četrtek, 12. maja, v dvorani Knjižnice Otona Župančiča.

Predstavljene bodo uspešne obstoječe prakse na področju spodbujanja iskanja zaposlitve, ki jih izvajajo različni partnerji - knjižnice in druge organizacije na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Ob tem vabijo tudi k ogledu e-priročnika LinkINJob: job hunting with help of librarians.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Podrobnejši program posveta najdete tukaj. Izpolnjeno prijavnico pošljite na ucni.center@mklj.si najkasneje do 10. maja 2016

Vzporedno bodo potekale tudi delavnice za uporabnike z naslovom Zakaj LinkedIn? ter  Socialno podjetništvo, zavod in davčna blagajna. Več o vsebini delavnic in prijavah na delavnice na www.mklj.si ali bd@mklj.si

 
Mednarodna konferenca Organizacije starejših, njihova učinkovitost in vpliv v družbi v Ljubljani

04.05.2016

V okviru letnega srečanja Evropske federacije starejših EURAG, ki ga letos gosti Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), bo v Ljubljani organizirana mednarodna konferenca z naslovom Organizacije starejših, njihova učinkovitost in vpliv v družbi. Dogodek bo potekal v petek, 6. maja 2016, z začetkom ob 9.30 v veliki sejni dvorani Mestne hiše v Ljubljani.

Tema konference bo osvetlila prizadevanja starejših oseb za boljši položaj njih samih in s tem vseh generacij, kar je predmet 70-letnega delovanja ZDUS-a, pa tudi številnih organizacij v drugih državah Evropske unije in širše.

Vabilo in program konference ter več informacij o EURAG-u in tem dogodku najdete tukaj.
OECD-jevi Pogledi v izobraževalne politike: Slika Slovenije

26.04.2016

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljena publikacija OECD-jevi Pogledi v izobraževalne politike: Slika Slovenije.

Publikacija je del OECD-jeve zbirke Pogledi v izobraževalne politike, ki podaja primerjalno analizo trendov na področju izobraževalne politike in podrobneje obravnava določene reforme v državah članicah. Odgovore na izzive izobraževalnih sistemov išče s pomočjo primerjalnih baz podatkov in ob upoštevanju specifičnosti nacionalnih kontekstov, torej tudi slovenskega. Tokratna izdaja publikacije je namenjena predvsem strokovnjakom in politikom za lažje in bolj argumentirano iskanje strokovnih rešitev in načrtovanje izobraževalnih politik v Sloveniji.

                                                                                                                          
KAM PO ZNANJE – javno povabilo izvajalcem k objavi izobraževalne ponudbe za odrasle

21.04.2016

Predstavite svojo izobraževalno ponudbo na spletnem portalu Andragoškega centra Slovenije KAM PO ZNANJE – pregled ponudbe izobraževanja odraslih za šolsko leto 2016/2017 (http://pregled.acs.si).

Informacije o ponudbi izobraževanja, zbrane na enem mestu, so pomemben vir za vse, ki iščejo podatke o izobraževalnih ustanovah ali o izobraževalnih programih, ter druge informacije o možnostih izobraževanja in učenja. Hkrati pa objava na portalu omogoča različnim ustanovam dodatno brezplačno promocijo izobraževalne dejavnosti v najširši in strokovni javnosti.  

V šolskem letu 2015/16 je na portalu Kam po znanje predstavilo več kot 200 ustanov preko 3.600 izobraževalnih programov. Naj se jim letos pridruži tudi vaša ustanova!

Prijave so možne preko spletnih obrazcev ali preko tiskanih obrazcev (http://pregled.acs.si/prijava-za-izvajalce). Prijave zbiramo do predvidoma konca junija, dopolnitve in posodobitve vpisanih podatkov pa bodo možne celo šolsko leto 2016/17. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu erika.brenk@acs.si, info@acs.si ali na telefonskih številkah 01/ 58 42 570, 01/ 58 42 560. 
Izšle so aprilske e-Novičke ACS

21.04.2016

Topli in sončni spomladanski dnevi so prinesli aprilsko številko e-Novičk Andragoškega centra Slovenije. Prebirajte med novicami o izpeljanih srečanjih, izobraževanjih in drugih dogodkih v preteklem mesecu, seznanite se s pomembnimi publikacijami, ki vam lahko pomagajo pri vašem delu, na enem mestu si poglejte pomembnejše novice iz drugih virov, sprehodite pa se tudi skozi nabor prihajajočih konferenc in posvetov - morda pa se katerega udeležite.

Seveda ste lepo vabljeni, da v prihodnji številki z nami delite svoja znanja, izkušnje in informacije tudi vi. Svoje prispevke pošljite do 4. maja na e-naslov e-novicke@acs.si, pri čemer prosim upoštevjate Navodilo za pisanje člankov v e-Novičkah. Pretekle številke našega glasila so dostopne v arhivu.

Želimo vam prijetno branje!
Nova publikacija OECD

20.04.2016

Na spletišču OECD je objavljena nova publikacija z naslovom Dojeti bistvo spretnosti: presojati o spretnostih in predvideti potrebne spremembe (Getting Skills Right: Assessing and Anticipating Changing Skill Needs).

V njej najdete dejstva, da so digitalizacija, globalizacija, demografski premiki in druge spremembe v organiziranosti dela vzroki nenehnega spreminjanja potreb po spretnostih. Temu sledi tudi vztrajno pomanjkanje in neusklajenost, kar drago stane tako posameznike, podjetja kot družbe. To se kaže v obliki izgubljenih dohodkov, nižje produktivnosti in počasnejše rasti. Prav ti stroški pa se lahko zmanjšujejo, če začnemo presojati o potrebah in predvidevati potrebne spremembe ter izboljšamo odzivnost.

Publikacija je dostopna tukaj.

 
Aprilska številka glasila ADEES

19.04.2016

Izšla je aprilska številka e-informativnega glasila Andragoškega društva Slovenije (ADEES).

V začetku predsednica obvešča o pestrem dogajanju v društvu ter o načrtih za prihodnost. Pišejo tudi o funkcionalni (ne)pismenosti. V nadaljevanju najdemo vrsto zanimivih prispevkov iz biltena Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Predstavljen je tudi portret in delo preminule Marije Vogrič ter njen prispevek k razvoju izobraževanja odraslih in andragogike. 

V glasilu najdemo tudi prispevek dr. Zorana Jelenca, nosilca raziskave in avtorja poročila karierna-orientacija, v katerem so predstavljeni rezultati raziskave o izrazu »Karierna orientacija«

Več preberite tukaj.
IV. Mednarodni andragoški simpozij Upravljanje organizacij izobraževanja odraslih v Makarski

18.04.2016

Tema letošnjega mednarodnega andragoškega simpozija, ki poteka od 18. do 20. aprila 2016 v Makarski na Hrvaškem, je Upravljanje organizacij za izobraževanje odraslih. Simpozij bo osredotočen na sodobne organizacije za izobraževanje odraslih s poudarkom na uporabi informacijske tehnologije tako pri delu ustanove kot pri delu z udeleženci, ki je povezana s projektnimi dejavnostmi ustanove. Dogodek organizirajo Nacionalna podporna služba EPALE Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Slovenija

Na dogodku so prisotni tudi sodelavci ACS. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik​ bo prvi dan spregovorila o aktivnostih projekta Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji, drugi dan pa bosta skupaj z mag. Brigito Kruder z Ljudske univerze Slovenska Bistrica predstavili Nacionalno koordinacijo EPUO: usklajeno upravljanje projekta na državni in lokalni ravni.

Več si preberite tukaj.
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOFVI

18.04.2016

Na portalu e-Uprava spletišču E-demokracija so dne 13. 4. 2016 objavili Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). V Predlogu ZOFVI najdemo novo opredelitev Javne mreže javnih organizacij za izobraževanje odraslih oziroma zahtevo, da se deveti odstavek  11. člena zakona spremeni tako, da se glasi:

»Javna mreža javnih organizacij za izobraževanje odraslih, mora biti organizirana tako, da omogoča odraslim dokončanje osnovne šole, vključitev v javno veljavne izobraževalne programe za odrasle, ter organizacijo dejavnosti, potrebno za izvajanje javnoveljavnih izobraževalnih programov za  odrasle.«

V nadaljevanju Predloga sledi tudi obrazložitev, ki poudarja, da želijo z navedenimi določili oblikovati predvsem ustrezno podporno okolje za učinkovito vključevanje ranljivih skupin v procese dviga izobrazbene ravni, v posebne izobraževalne programe, ki jih je sprejel strokovni svet ter v procese informiranja in svetovanja.  Vzpostavitev podpornega okolja pa vključuje tudi jasno opredelitev javne mreže in javne službe na področju izobraževanja odraslih.

Celotni Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOFVI preberite tukaj.
Objavljeno poročilo srečanja Interesne skupine za vseživljenjsko učenje

13.04.2016

Interesna skupina za vseživljenjsko učenje je objavila poročilo o svojem tretjem srečanju, na katerem so razpravljali o osebnostnem razvoju in dobrem počutju pri učenju.

Na srečanju je potekala izmenjava idej o dobrem počutju, ki je nujen del formalnega učenja, o vseživljenjskem učenju kot drugi priložnosti za osebnosti razvoj ter o oceni trenutnega stanja, ki je  ključna za izboljšavo okvirov in postavljenih ciljev.

Udeleženci so razpravljali tudi o pomenu strokovnega, medsebojnega učenja in sodelovanja ter o izmenjavi različnih akterjev pri izobraževanju. Vsi udeleženci razprave so se strinjali, da le celostni pristop k izobraževanju podpira osebnostni razvoj, ki je ključen na poti do uspeha pri izobraževanju. Vendar se kljub zavedanju tega, pojavljajo ovire, postavljene tako s strani vzgojiteljev, staršev, institucij kot s strani učencev samih.

Dogodek je organizirala EAEA in Platforma za vseživljenjsko učenje.

Celotno poročilo si lahko ogledate tukaj.
Knjižnico ACS lahko obiščete vsak delovnik po predhodnem dogovoru

12.04.2016

V knjižnici bi se radi svojim uporabnikom kar najbolj približali. Zato nas lahko zdaj obiščete vsak delovnik, nujen pa je predhodni dogovor!

Za obisk knjižnice se zunanji uporabniki dogovorite po telefonu, e-pošti ali Facebooku. Skupaj bomo našli termin, ki vam ustreza.

Več o knjižnici in njenem delovanju najdete tukaj.
Prva letošnja številka Sodobne pedagogike

11.04.2016

V prvi letošnji številki revije Sodobna pedagogika ima svoje mesto tudi izobraževanje odraslih. Naša sodelavka dr. Tanja Možina v svojem prispevku Samoevalvacija v izobraževanju odraslih – odpiranje prostora za demokratični dialog ali le tehnicizem? obravnava različne vidike samoevalvacije v izobraževanju. Gre za "strokovni razmislek o nekaterih konceptualnih in praktičnih vidikih samoevalvacij v izobraževanju". Sprašuje se, kakšni so nameni in cilji samoevalvacije, kaj naj bo njen predmet in kaj naj ga določa, kakšna je vloga kazalnikov kakovosti v samoevalvaciji, kdo naj bo lastnik in uporabnik rezultatov samoevalvacije ter kam usmeriti njen nadaljnji razvoj.

Izvod je dostopen tudi v naši knjižnici.
Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih se bo sestal 14. aprila

08.04.2016

V četrtek, 14. aprila 2016, bo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport seja Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih (doc).

Na dnevni red so med drugim uvrstili seznanitev z gradivom Izhodišča za opredelitev javne mreže na področju izobraževanja odraslih, ki ga bo predstavil mag. Peter Beltram z ACS.

Sledil bo prispevek mag. Tanje Čelebič z UMAR-ja pod naslovom Pregled izobraževalnih in drugih programov za odrasle v Letnem programu izobraževanja. V nadaljevanju bo Patricija Pavlič s CIK Trebnje predstavila dva projekta, katerih vsebini sta mentorski sistem za Rominje na njihovi poklicni in izobraževalni poti in usposabljanje zapornikov.

 

   
Umanotera vabi na usposabljanje za trajnostni razvoj

08.04.2016

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, vabi učitelje osnovnih in srednjih šol ter druge izobraževalce na brezplačno usposabljanje za trajnostni razvoj, ki bo potekalo 21. aprila, od 9. do 15. ure, v Rdeči dvorani Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana. Cilj usposabljanja je spoznati rešitve, ki so okolju in ljudem prijaznejše, in pridobiti veščine, kako vsebine trajnostnega razvoja posredovati svojim udeležencem. 

Rdeča nič usposabljanja je trajnostni razvoj, zato bo pogovor tekel o tem, zakaj je to edina globalna strategija preživetja in ključna primerjalna prednost Slovenije. Udeleženci bodo ob dobrih praksah raziskovali vire in priložnosti za zelena delovna mesta v Sloveniji ter pregledali nekaj primerov lokalnih in globalnih posledic našega vsakodnevnega delovanja – ravnanja z vodo in energijo ter izbire dobrin, kot so oblačila in mobilni telefoni. V tem delu bodo predstavljeni trije moduli, ki jih je Andragoški center Slovenije skupaj s partnerji razvil v mednarodnem projektu Spoznaj svoj življenjski slog – Osveščanje za trajnostno (vzdržno)potrošnjo v izobraževalnih programih za manj izobražene odrasle (KYL).

Zaradi omejenega števila prostih mest, vas vabimo, da s prijavo pohitite. Spletno prijavnico najdete tukaj.
Prva medresorska ocenjevalna delavnica projekta Strategija razvoja in uporabe spretnosti Slovenije

07.04.2016

Danes v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport poteka prva medresorska ocenjevalna delavnica projekta Strategija razvoja in uporabe spretnosti Slovenije, ki jo Slovenija izvaja v sodelovanju z OECD. Slovenija je v projekt vstopila z izvajanjem 1. faze, to je priprava ocene stanja in s tem diagnostičnega poročila. Delavnice se udeležujejo tudi sodelavci ACS.

Projekt Strategija razvoja in uporabe spretnosti vzpostavlja vsebinske partnerske povezave devetih resorjev. Tako je skupno zavedanje več politik v državi, kaj so spretnosti, kakšen nacionalni potencial ima Slovenija in kje so njegove šibke točke ter katere so možne smeri, v povezavi tudi z mednarodnimi trendi, ključno za v prihodnost usmerjeno načrtovanje politike izobraževanja, gospodarstva, zaposlovanja, sociale, javne uprave, kmetijstva, gozdarstva, zdravstva, okolja in prostora ter drugih.

Namen projekta je spodbuditi razvoj, vzdrževanje in uporabo spretnosti v državi, za izboljšanje zaposljivosti in gospodarske rasti ob hkratnem izboljšanju socialne vključenosti v družbo.

Več preberite tukaj.

 
Nove publikacije o team buildingu v naši knjižnici

07.04.2016

Skupno preživljanje prostega časa zaposlenih zunaj službe oz. njenih prostorov je predvsem v zadnjih letih vse pogostejša praksa različnih podjetij in organizacij. Gre za različne igre, delavnice, piknike, športne dejavnosti ipd. Knjižno zbirko naše knjižnice smo zato obogatili z različnimi publikacijami o dejavnostih in igrah za team building, ki vam lahko pomagajo pri iskanju idej za vašo organizacijo. Med njimi so dejavnosti, s katerimi izboljšujete

-          komunikacijo med zaposlenimi

-          povezanost

-          sodelovanje

-          ustvarjalnost

-          skupinsko delo …

Pobrskajte po uporabnih knjigah v naši knjižnici tudi vi!
Nova številka v zbirki New Directions for Adult and Continuing Education

07.04.2016

Izšla je 149. številka publikacije v zbirki New Directions for Adult and Continuing Education, ki se tokrat ukvarja z neizogibnimi spremembami v sodobnem izobraževanju odraslih, ki naj bo mobilno, inovativno in fleksibilno.

Publikacija Tectonic Boundaries: Negotiating Convergent Forces in Adult Education v ospredje postavlja teme o možnostih in zahtevah za spremembe, ki bodo potrebne v učnem načrtu, filozofiji, programih in praksah; strategije za pogajanje o interaktivnih mejah dinamičnega in kompleksnega globalnega okolja ter študije primerov in primere iz teorije, pedagogike, tehnologije, zdravstva, delovnih mest, družbe in politike. Publikacijo že najdete na knjižnih policah naše knjižnice.
EAEA o novi resoluciji Evropskega sveta

06.04.2016

Nova resolucija Evropskega sveta z naslovom Spodbujanje socialno-ekonomskega razvoja in vključenost v EU prek izobraževanja: prispevek izobraževanja in usposabljanja k Evropskemu semestru 2016 (Promoting socio-economic development and inclusiveness in the EU through education: the contribution of education and training to the European Semester 2016) poudarja pomen izobraževanja za aktivno državljanstvo ter izpostavlja potrebo po tem, da se izobraževanje in usposabljanje odzivata na izzive današnje družbe.

EAEA ob tej priliki posebej poudarja pomen neformalnega in priložnostnega učenja, zlasti za področje izobraževanja odraslih, ki v tej resoluciji po njihovem mnenju dobiva premalo pozornosti. Poleg tega EAEA pozdravlja dejstvo, da resolucija govori o spretnostih, kompetencah in znanjih, in ne le o spretnostih, saj to pomeni, da Evropski svet meni, da je pridobivanje novih znanj enako pomembno kot izobraževanje za aktivno državljanstvo.

EAEA je namreč prepričana, da je izobraževanje za aktivno državljanstvo bistveno in nujno za boljše življenje v demokratični in vključujoči družbi. Zato je pozitivno, da resolucija priznava pomen izobraževanja za aktivno državljanstvo in ga postavlja v enakopravni položaj s pridobivanjem novih spretnosti.

Več preberite tukaj.

 
Obvestilo o zaprtosti knjižnice ACS

05.04.2016

Sporočamo, da bo knjižnica ACS zaprta v sredo, 6. aprila.

Gradivo lahko vrnete v tajništvu, za izposojo pa lahko pišete na e-naslov knjiznica@acs.si in dogovorili se bomo za drug termin ali vam pripravili gradivo za dvig v tajništvu.

Obvestila lahko spremljate tudi na Facebook strani knjižnice, kjer vas obveščamo o novostih in dogajanju v knjižnici.
ADS objavil razpis izobraževalnega programa »Inkluzija«

01.04.2016

Na spletni strani Andragoškega društva Slovenije so objavili razpis izobraževalnega programa Inkluzivno izvajanje izobraževalnih programov za odrasle s posebnimi potrebami.

Namen programa je osveščanje, razumevanje in prilagajanje učenja in izobraževanja drugačnim potrebam odraslih udeležencev in ponuditi dodatna osnovna znanja, metode in oblike dela izvajalcem oziroma učiteljem, o izobraževalnih potrebah, metodah, pristopih, vsebinah, ki jih zahteva izobraževanje odraslih udeležencev s posebnimi potrebami.
Program ima šest vsebinskih modulov. Vsak modul je namenjen eni izmed ciljnih skupin udeležencev s posebnimi potrebami, razen 
zadnji, ki je namenjen posebnostim pri implementaciji andragoškega ciklusa glede na potrebe in posebnosti odraslega udeleženca s posebnimi pot. Izobraževanje bo potekalo od aprila 2016 do zaključnega modula v juniju 2016.

Prijavite se lahko tukaj, najkasneje do 4. aprila 2016.
Ministrica na pripravljalni konferenci o prosto dostopnih virih izobraževanja

31.03.2016

V Parizu na sedežu UNESCO 30. in 31. marca poteka dvodnevna pripravljalna konferenca o prosto dostopnih virih izobraževanja (OER Road Map Meeting), ki jo organizirajo UNESCO, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.  Konference se je udeležila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič, ki je v svojem nagovoru poudarila, da smo priča prelomnemu razvoju na področju izobraževanja. »Družba postaja vse bolj kompleksna in informirana, in tradicionalni izobraževalni sistemi več ne zadostujejo. Obstajajo nove oblike izobraževanja – spletno in brezplačno. Znanje je v vse večji meri dostopno vsem, povsod in ob vsakem času.«
Izpostavila je, da je Slovenija ena od najbolj naprednih držav članic na tem področju, ne le v regiji, temveč tudi v Evropi in globalno.

»Verjamemo, da je prost dostop do informacij temeljna človekova pravica« je zaključila ministrica, in še dodaja, da vse aktivnosti Slovenije in UNESCO na področju prosto dostopnih virov izobraževanja izražajo naše prepričanje, da je univerzalen dostop do visoko kakovostnega izobraževanja ključ do izgradnje miroljubnega, trajnostnega družbenega in ekonomskega razvoja in medkulturnega dialoga.

Celotno novico si lahko preberete tukaj.
Pripravljen program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)

31.03.2016

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je pripravilo in zaključilo vse postopke v zvezi s programom Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O), kar pomeni, da bo Zavod RS za zaposlovanje lahko začel s postopki izbora izvajalcev.

Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) je program neformalnega izobraževanja za opolnomočenje mlajših odraslih od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki so opustili šolanje in niso zaposleni. Temeljni namen programa je razvijati njihove potenciale za uspešno vključevanje v izobraževanje za pridobitev izobrazbe, razvijanje poklicne identitete in tako uspešno vključevanje na trg dela ter uspešno socialno integracijo.
Javno povabilo: Usposabljanje na delovnem mestu 2016/2017

30.03.2016

Zavod RS za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil novo Javno povabilo za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa “Usposabljanje na delovnem mestu″. Za leti 2016 in 2017 je skupno namenjenih 8,7 milijona evrov, od tega jih kar 80 % prispeva Evropski socialni sklad, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna. Predvidena je vključitev 4.525 brezposelnih oseb.

Namen programa je povečati zaposlitvene možnosti brezposelne osebe. Lani se je program izkazal za zelo uspešnega, saj se je eno leto po zaključku usposabljanja zaposlilo skoraj 70 % udeležencev.

Delodajalci imajo možnost oddati ponudbo na javno povabilo do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 31. maja 2017.

Več informacij o povabilu najdete tukaj.
Srečanje partnerjev v projektu CIA2SFM

30.03.2016

Danes na Andragoškem centru Slovenije (ACS) poteka srečanje partnerjev v projektu Sodelovanje za inovativni pristop k usposabljanju za trajnostno upravljanje z gozdom (Cooperation for innovative approach in sustainable forest management training - CIA2SFM).

Cilja projekta, v katerem ACS deluje kot partner, sta pregled izobraževalnih praks na področju trajnosti  za eno od ciljnih skupin in oblikovanje izobraževalnega programa o trajnostnem upravljanju z viri. Projekt je izhodiščno namenjen lastnikom gozda, vendar tako široka opredelitev zajema najrazličnejše podskupine, zato bo možno pridobiti vpogled v posebnosti v posameznih državah in okoljih. Druga ciljna skupina so izobraževalci prej omenjene ciljne skupine, saj v Sloveniji predvidevamo do-usposobiti del delujočih mentorjev študijskih krožkov (ŠK), ki že delujejo na področju upravljanja z naravnimi viri.

Partnerji, ki prihajajo iz Hrvaške, Avstrije in Slovenije, bodo pripravili študijo dobrih praks v vsaki od partnerskih držav, na podlagi katere bodo oblikovani izobraževalni program o trajnostnem upravljanju z gozdom (metodologija in kurikulum), e-učna platforma in preprost priročnik za njeno uporabo. Program srečanja najdete tukaj.

Projekt traja tri leta (september 2015 – september 2018). Slovenija bo najbolj dejavno udeležena v letu 2016 z aktivnostmi na področju metodologije usposabljanja, kjer bo poudarek na posebnosti učenja odraslih in praksi študijskih krožkov.

 
Obvestilo o zaprtosti knjižnice ACS

29.03.2016

Sporočamo, da bo knjižnica ACS zaprta v sredo, 30. 3., četrtek, 31. 3., in sredo, 6. 4. 

Gradivo lahko vrnete v tajništvu, za izposojo pa lahko pišete na e-naslov knjiznica@acs.si in dogovorili se bomo za drug termin ali vam pripravili gradivo za dvig v tajništvu.

Obvestila lahko spremljate tudi na Facebook strani knjižnice, kjer vas obveščamo o novostih in dogajanju v knjižnici.
Letna konferenca EDEN 2016

29.03.2016

Od 14. do 17. junija 2016 bo v Budimpešti na Madžarskem potekala Letna konferenca Evropskega omrežja za e-učenje 2016 (European Distance and e-Learning Network – EDEN) pod naslovom Preoblikovanje učnih okolij (Re-imagining learning environments). Osrednja nit dogodka bo povezana s pomembnostjo sodobne digitalne tehnologije in preoblikovanjem novih učnih okolij. Program bo vseboval predstavitev različnih načinov za razumevanje tehnoloških vplivov na učenje in prilagajanja socialno-ekonomskim zahtevam družbe. Konferenca bo zasnovana s poudarkom na mreženju, interaktivnosti in izmenjavi znanj ter izkušenj med udeleženci.

V primeru, da se želite predstaviti v kategoriji usposabljanj in partnerskih srečanj, lahko vaš prispevek pošljete še do 4. aprila.  Več o prijavi omenjenih prispevkov preberite tukaj.

Prijave na konferenco potekajo do 5. junija 2016 na spletni strani dogodka

 
Izšla je prva letošnja številka revije Andragoška spoznanja

25.03.2016

Izšla je prva letošnja številka revije Andragoška spoznanja, v kateri med drugim najdemo tudi prispevek naše sodelavke Aleksandre Radojc o projektu SHAPE. V njem opisuje izmenjavo dobrih praks kot strategijo za profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih.

Med drugimi prispevki tokratne številke beremo tudi o tečajih španščine za starejše odrasle na Univerzi za tretje življenjsko obdobje in dnevnih centrih aktivnosti za starejše, vrednotenju stalnega strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev vrtca ter o raziskavi o izrazu karierna orientacija.

Revijo že najdete na knjižnih policah naše knjižnice.
O konferenci Gradimo mostove v izobraževanju odraslih v evropski reviji Elm

24.03.2016

Darijan Novak z Andragoškega centra Slovenije je za evropsko revijo o vseživljenjskem učenju Elm (European Lifelong Learning Magazine) napisal članek o mednarodni konferenci Gradimo mostove v izobraževanju odraslih, ki smo jo nacionalni partnerji na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji organizirali decembra lani v Ljubljani.

Konferenca je bila namenjena pregledu aktualnega stanja v izobraževanju odraslih na področju nekdanje Jugoslavije ter izmenjavi izkušenj in preučitvi priložnosti za povezovanje in sodelovanje. Na dogodku so se zbrali deležniki izobraževanja odraslih iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Makedonije, s Kosova, iz Srbije in Slovenije. V prispevku avtor piše o izmenjavi izkušenj in preučitvi priložnosti za povezovanje in sodelovanje, predstavi pa tudi kratke vsebine in rezultate dogodka. 

»Obstoječi sistemi proizvajajo obstoječe rezultate. Če želimo nekaj drugega, moramo spremeniti sistem.« To je bil eden od sklepov konference, za katero si vsi želimo, da bi postala tradicionalna. Napovedi so dobre, saj jo bodo letos predvidoma organizirali bosanski kolegi v Mostarju.
Objavljen javni razpis Ključni ukrep 3

24.03.2016

V okviru programa Erasmus+ je objavljen javni razpis Ključni ukrep 3 - Podpora za reformo politik - Socialno vključevanje z izobraževanjem, usposabljanjem in mladimi. Z njimi bodo podprti projekti na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih, namenjeni nadaljnjemu razvoju in razširjanju inovativnih dobrih praks, ki spadajo na področje uporabe Deklaracije o spodbujanju državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije z izobraževanjem z dne 17. marca 2015.

Upravičeni prijavitelji so javne in zasebne organizacije, ki so dejavne na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladih, zajetih v pariški deklaraciji.

Projekt lahko prijavite do 30. maja, predlogi pa morajo biti osredotočeni predvsem na enega od naslednjih splošnih ciljev:

 1. preprečevanje nasilne radikalizacije ter spodbujanje demokratičnih vrednot, temeljnih pravic, medkulturnega razumevanja in aktivnega državljanstva;
 2. spodbujanje vključevanja prikrajšanih učencev, vključno z osebami iz migrantskih družin, ob hkratnem preprečevanju diskriminatornih praks in boju proti njim.

Več o razpisu najdete tukaj.
Kulturni bazar 2016

24.03.2016

Kulturni bazar, ki bo letos 31. marca v Cankarjevem domu v Ljubljani, je tradicionalno zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter kulturi, za študente ter širšo strokovno javnost. Udeležba je za vse obiskovalce brezplačna.

Več informacij lahko preberete na spletni strani dogodka, kjer je med drugim objavljen tudi program usposabljanja. Če ste zamudili rok prijave na usposabljanja, lahko informacije o prostih mestih dobite na e-naslovu kulturni.bazar@gmail.com.

Tudi v letošnjem letu bo v okviru Kulturnega bazarja potekal Program za otroke, mladino in odrasle - za vse, ki vas zanima kultura. Program je v dopoldanskem in popoldanskem času namenjen organiziranim skupinam iz vrtcev in šol ter individualnim obiskovalcem vseh generacij. 
Vabilo izobraževalcem na brezplačno usposabljanje za trajnostni razvoj

22.03.2016

V luči svetovnega dneva Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, v letu 2016, ko je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, vabi učitelje osnovnih in srednjih šol ter druge izobraževalce na brezplačno usposabljanje za trajnostni razvoj.

Usposabljanje bo potekalo v Ljubljani v obsegu 6 polnih ur (v enem ali dveh delih). Svoj interes in razpoložljivost vpišite tukaj. Na podlagi vaših odgovorov bodo organizatorji določili termin, ki bo primeren za čim več udeležencev.

Več informacij je na voljo v vabilu in pri Gaji Brecelj (gaja@umanotera.org, 01 439 4895), Umanotera.
Objavljeno besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2016

18.03.2016

Danes je MIZŠ na svoji spletni strani objavil besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2016. Razpis je namenjen sofinanciranju programov študijskih krožkov, infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih, programov univerz za tretje življenjsko obdobje ter aktivnosti združenj in društev za izobraževanje odraslih v Sloveniji.

Rok za prijavo na razpis je do vključno 1. 4. 2016. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite pri Teji Dolgan po telefonu vsak delovni dan od 10. do 11. ure (01/400 53 37).
Nova publikacija Spodbujanje državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije skozi izobraževanje

17.03.2016

Izšla je nova publikacija z naslovom Spodbujanje državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije skozi izobraževanje: pregled razvoja izobraževalnih politik v Evropi, ki sledijo Pariški deklaraciji iz 17. marca 2015. (Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education: overview of education policy developments in Europe following the Paris Declaration of 17 March 2015).

Pariško deklaracijo je Evropska komisija izdala v odgovor na različne teroristične in druge napade skrajnežev, ki ogrožajo varnost evropskih državljanov in temeljnih vrednot svobode, demokracije, enakosti, spoštovanja pravne države, človekovih pravic in dostojanstva. 
Izšla je marčevska številka e-Novičk ACS

16.03.2016

Izšla je marčevska številka naših e-Novičk, v katerih vam predstavljamo utrinke iz različnih srečanj, izobraževanj in drugih dogodkov, ki so zaznamovali pretekli mesec. Med drugim pišemo o nedavnem obisku članov Izvršnega odbora EAEA, o sestanku pred bližajočim se TVU-jem, vabimo k sodelovanju v ekspertni zunanji evalvaciji in še kaj.

Predstavljamo vam številne uporabne publikacije s področja izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja, med katerimi je tudi Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju.

Bogata pa je tudi ponudba prihajajočih konferenc, posvetov in drugih dogodkov. Med njimi je tudi naša delavnica Uporaba sodobnih spletnih omrežij na področju izobraževanja odraslih.

Tudi tokrat smo za vas zbrali nekaj novic iz tujih virov, bogat pa je tudi vaš kotiček.

Želimo vam prijetno branje!
Sprejet Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije

14.03.2016

Vlada RS je sprejela Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2016 (LPIO2016):  http://84.39.218.201/…/b5…/$FILE/LPIO_2016_-_priloga_1_P.pdf.

Z LPIO so določeni izobraževalni programi, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsta dejavnosti potrebnih za njegovo uresničevanje, obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem proračunu in ministrstva, pristojna za izvedbo programa. Z LPIO 2016 se po posameznih ministrstvih, ki so LPIO 2016 pripravila, določajo izobraževalni programi in dejavnosti, ki se bodo izvajale in financirale iz državnega proračuna v letu 2016. 

Vir: MIZŠ
Uspešno izpeljana delavnica Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

08.03.2016

Za še eno zaključeno skupino notranjih predavateljev iz podjetja Aerodrom Ljubljana, d.o.o., smo konec februarja izpeljali 24-urno andragoško usposabljanje, na katerem je bilo 15 udeležencev. Vodila sta jo zunanja sodelavca ACS, Mirjam Dominko in Miran Morano.

Z delavnico so bili udeleženci zelo zadovoljni, pohvalili so tudi oba predavatelja. Zelo so bili zadovoljni tako z metodami dela, ki sta jih uporabljala, kot tudi z učnim gradivom, ki so ga prejeli. Dobili so zelo dragoceno izkušnjo: naučili so se vzpostavljati dober stik v skupini, pripraviti spodbudno učno okolje, smiselno uporabljati različne metode in tehnike poučevanja ter samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih. Bi si pa udeleženci želeli več praktičnih nastopov.

Pohvalili so tudi ACS kot organizatorja in večina jih že dolgo ni bila na tako vsebinsko in organizacijsko dobro izpeljanem usposabljanju.
Poslanska podpora PUM – udeležencem, izvajalcem, skupnosti

04.03.2016

Poslanec Matjaž Nemec je v pisni pobudi vlado opozoril na finančne težave, s katerimi se sooča javnoveljavni program neformalnega izobraževanja za mlajše odrasle – Projektno učenje mlajših odraslih (PUM). Vlado poziva, naj zagotovi pogoje za izplačilo sredstev za izvajanje programa in prouči možnosti za ureditev njegovega stabilnejšega financiranja. 

4. 3. 2016 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDSZE) v odgovor sporočilo, da je denar zagotovljen in da pripravljajo vlogo za potrditev programa. Ker smo s tem seznanjeni že nekaj časa, potrebujemo predvsem odgovor, kdaj bo postopek tudi končan. Poudarjamo, da je nujno čim prej vzpostaviti delovanje programa, saj mladi v tem trenutku nimajo druge – enakovredne priložnosti, da bi si izboljšali svoj položaj. Mladi in njihovi starši namreč dnevno povprašujejo po programu, mreža mentorjev pa zaradi odpuščanja razpada.

Program PUM, ki ga je razvil ACS, je v Evropi priznan primer dobre prakse, zato si tudi mi želimo čim prejšnjo potrditev financiranja tega programa ter podpiramo poslansko pobudo. 

Več si preberite tukaj.
Objavljen javni razpis nagrad RS na področju šolstva za leto 2016

03.03.2016

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je objavilo javni razpis nagrad RS na področju šolstva za leto 2016. Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 5 za življenjsko delo. 

Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem za pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojnoizobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.

Rok za oddajo ponudb je 20. 5. 2016 do 13. ure. Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Vsa navodila, potrebne informacije, pogoji in obrazec za prijavo na razpis so dostopni tukaj
Sodelovanje v ekspertni zunanji evalvaciji 2016

01.03.2016

Andragoški center Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport v letu 2016 načrtuje izpeljavo ekspertne zunanje evalvacije v organizacijah, ki izobražujejo odrasle. V ta namen vabimo k sodelovanju organizacije, ki izobražujejo odrasle in so pripravljene sprejeti izziv, da se pri njih opravi ekspertna zunanja evalvacija izobraževanja odraslih.

Organizacije, ki bi želele sodelovati pri izpeljavi ekspertnih zunanjih evalvacij izobraževanja odraslih, vabimo, da se najkasneje do torka, 22. marca 2016, s pisno vlogo prijavite na naslov: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ekspertna zunanja evalvacija izobraževanja odraslih«. Prosimo vas, da izpolnjen prijavni obrazec do omenjenega datuma pošljete tudi po elektronski pošti na naslov: tanja.mozina@acs.si.

Podrobnejše informacije o pogojih za prijavo na razpis si lahko ogledate na spletnem naslovu, kjer najdete tudi prijavni obrazec.

Dodatne informacije dobite pri dr. Tanji Možina (T: 01 5842 577, E: tanja.mozina@acs.si) oziroma pri Aleksandri Radojc (T: 01 5842 557, E: aleksandra.radojc@acs.si).
Brošura Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) in 2015

29.02.2016

Izdali smo angleško različico brošure o delovanju ACS v letu 2015: Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) in 2015V njej so na 23. straneh predstavljena posamezna središča centra ter njihovi sodelavci in glavne naloge. Predstavljamo tudi našo mednarodno dejavnost in EPALE, pri katerem dejavno sodelujemo. Prvi so izvode brošure prejeli člani Izvršnega odbora EAEA, ki smo jih na ACS gostili 18. in 19. 2. Ob obisku našega centra ali knjižnice pa si lahko vzamete svoj izvod in ga morda podelite tudi naprej.
Seminarja OŠO za učitelje in organizatorje

25.02.2016

Andragoški center Slovenije in Zavod RS za šolstvo bosta v letu 2016 izvedla dva seminarja: Osnovna šola za odrasle – učitelji (16 ur) in Osnovna šola za odrasle – organizatorji (8 ur).

Prvi seminar, OŠO – strokovni delavci (učitelji), bo potekal 1. in 2. aprila, drugi seminar, OŠO – organizatorji izobraževanja (organizatorji), pa 6. maja. Oba bosta izvedena na Zavodu RS za šolstvo, rok za elektronsko prijavo preko aplikacije Katis je 14. marec.

Podrobnejše informacije o seminarjih najdete tukaj.

Za morebitna vsebinska vprašanja se obrnite na jasmina.mirceva@acs.si in silva.kos@zrss.si, za tehnična vprašanja pa na katis.mizs@gov.si.
Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju v slovenskem jeziku

22.02.2016

Konec preteklega tedna smo objavili slovensko različico Manifesta za učenje odraslih v 21. stoletju, ki ga je pripravilo Evropsko združenje za izobraževanje odraslih EAEA.

V petek smo skupaj s člani izvršnega odbora EAEA, ki so smo jih gostili na ACS, manifest predali tudi ministrici za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maji Makovec Brenčič, ki je podprla njegovo sporočilo, da ima izobraževanje odraslih pomembno vlogo na številnih področjih. Ta so v manifestu opisana in predstavljena s slovenskimi primeri.

Več o EAEA si preberite tukaj.
Obisk Izvršnega odbora EAEA

17.02.2016

Konec tedna bomo na ACS gostili Izvršni odbor Evropskega združenja za izobraževanje odraslih – EAEA. V četrtek in petek, 18. in 19. 2., nas bo obiskalo 11 vidnih predstavnikov evropskega izobraževanja odraslih. Prvi dan bodo večinoma namenili svojemu zasedanju, sestali pa se bodo tudi s predstavniki ACS, ADS, ZLUS in CMEPIUS-EPALE. V petek zjutraj jih bo sprejela ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič, nato pa se bodo na ACS sestali s predstavniki nastajajočega foruma učečih se in obisk zaključili s svojim sestankom. Veselimo se skupne priložnosti za promocijo izobraževanja odraslih na državni in evropski ravni.
Kam po znanje – Pregled ponudbe izobraževanja odraslih

16.02.2016

Želite nadgraditi svoje znanje? Vpišite se v izobraževanje za odrasle.

Kliknite na aktualno ponudbo izobraževanja za odrasle Kam po znanje in izberite med več kot 200 izvajalci izobraževalnimi in več kot 4.000 izobraževalnimi programi.
Februarska številka e-Novičk ACS

16.02.2016

Izšla je druga letošnja številka e-Novičk ACS! Tokrat vam prinašamo utrinke s preteklih dogodkov in obiskov na našem centru ter napovedujemo prihajajoče. Predstavljamo tudi Forum za Slovenijo, učečo se skupnost, zbrali pa smo tudi pomembnejše publikacije in informacije iz drugih virov, med katerimi boste gotovo našli kaj zanimivega tudi zase. Glasilo pa lahko sooblikujete tudi vi in že za naslednjo številko pripravite kakšen prispevek. Več o stiku, e-Novičah in arhiv najdete tukaj.
Poziv: Več priložnosti za mobilnost v izobraževanju odraslih!

27.01.2016

Strokovnjaki v izobraževanju odraslih – učitelji, trenerji, mentorji in drugi deležniki – bi morali imeti možnost učiti se in razvijati svoje spretnosti kot del svojega nenehnega strokovnega razvoja. 

EAEA je nedavno objavila poziv, ki ga je izdal AE-PRO (The European Adult Education (Young) Professionals Learning Platform) in si prizadeva za več priložnosti za mobilnosti v izobraževanju odraslih, kot so gostujoča predavanja, študijski obiski, konference, kratki obiski, tečaji za vse udeležence, ki delajo na področju izobraževanja odraslih, idr.

S podporo listini ponudniki izobraževanja odraslih javno izrazijo, da bodo spoštovali standarde in vrednote, opredeljene v listini. Poziv in druge informacije najdete tukaj. Za podpis listine pa pišite sodelavki EAEA in projektni koordinatorici pri AE-PRO Tanii Berman na tania.berman@eaea.orgDostopna pa je tudi lista že podpisanih organizacij.
Uspešno izpeljana delavnica Promocija in trženje na področju izobraževanja odraslih

26.01.2016

Kako privabiti udeležence na izobraževanje, kako ga izpeljati, da bodo vsi vključeni zadovoljni, katera marketinška orodja uporabiti? S temi vprašanji, in številnimi drugimi, se izobraževalne organizacije dnevno srečujejo. Delavnica, ki smo jo 21. januarja izpeljali na ACS, vodila pa jo je zunanja sodelavka Barbara Vrhovnik, je v ospredje postavljala prav te vsebine. 20 udeležencev se je seznanilo z elementi marketinškega spleta in specifiko trženja izobraževalnih storitev, spoznali so pomen učeče se organizacije in se naučili definirati ustrezne tržne poti in izbrati ustrezne strategije promocije.

Udeleženci so bili z izpeljano delavnico zelo zadovoljni, še posebej so pohvalili predavateljico in samo organizacijo izobraževanja.
Sestanek za razvoj TVU bo 29. januarja 2016

21.01.2016

Letošnji, 3. sestanek za razvoj TVU bo v petek, 29. januarja, v prostorih ACS. Za nosilce projekta (to so potencialni koordinatorji TVU in nosilci PU) je obvezen. Sestanki za razvoj nam omogočajo, da skupaj uberemo neuhojene poti, sežemo onkraj ustaljenega in tako sooblikujemo razvojne vidike naših skupnih prizadevanj, obenem pa zagotovimo njihovo kakovost. 

Več o sesatanku si preberite tukaj in v vabilu.
Prelistajte brošuro ACS v letu 2015

20.01.2016

Ob koncu leta se radi ozremo nazaj, da pogledamo dosežke Andragoškega centra Slovenije v preteklem letu. Zbrali smo jih v brošuri Andragoški center Slovenije (ACS) v letu 2015, v kateri na 23 straneh povzemamo svoje delovanje v letu, ki se zaključuje. V njej so predstavljena posamezna središča centra ter njihove sodelavce in glavne naloge. Predstavljamo tudi našo mednarodno dejavnost in EPALE, pri katerem dejavno sodelujemo. 

'Naše temeljno poslanstvo je prispevati k dostopnosti ter kakovosti izobraževanja in učenja za vse prebivalce in prebivalke Slovenije po načelih svobodne izbire in enakih možnosti.'

Vabljeni k prebiranju brošure na spodnji povezavi!
Prva številka e-Novičk ACS v 2016

19.01.2016

Izšla je prva letošnja številka e-Novičk ACS, ki že prinaša nekaj svežih novic. Med drugim predstavljamo naše dejavnosti v preteklem mesecu, napovedujemo in vabimo na prihajajoče dogodke, predstavljamo pomembne publikacije in novosti, tudi iz naše knjižnice, povzemamo iz drugih virov in opozarjamo na dogajanje na EPALE. Prostor namenjamo tudi vam, zato ste vabljeni, da s svojimi prispevki o strokovnih dogodkih v lokalnih okoljih ter o (mednarodnih) projektih, v katerih sodelujete, sooblikujete naše glasilo. Več najdete tukaj.
Razprava o izobraževanju odraslih oziroma pridobivanju temeljnih zmožnosti v zaporih

19.01.2016

V okviru Tedna izobraževanja v zaporih bo med 26. in 28. januarjem potekala tridnevna spletna razprava o izobraževanju odraslih oziroma pridobivanju temeljnih zmožnosti v zaporih. Razpravo bomo spremljali tudi sodelavci ACS, ki želimo pripraviti tudi povzetek slovenskega prispevka.

Vabilo na razpravo in več o njej najdete tukaj.
8. Informativa – sejem izobraževanja in poklicev

19.01.2016

Vseslovenski sejem izobraževanja in poklicev Informativa bo letos 22. in 23. januarja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Namenjen je tudi odraslim s ponudbo podiplomskih izobraževanj tako v Sloveniji kot v tujini.

V okviru Informative bo 22. januarja potekala tudi že 5. Poslovna Informativa, na kateri se predstavljajo ponudniki poslovnih in strokovnih izobraževanj ter usposabljanj. Rdeča nit letošnje Poslovne informative je "povezano znanje".

Vstop je prost.

 

 

  Rdeča nit 5. Poslovne Informative je »povezano znanje« 
  Rdeča nit 5. Poslovne Informative je »povezano znanje« InfO-mozaik v letu 2015

11.01.2016

Tudi v letu 2015 smo vas na spletni strani ACS v rubriki InfO-mozaik seznanjali z novejšimi domačimi in evropskimi statističnimi podatki, kazalniki in vsebinami ključnih področij izobraževanja in učenja odraslih. 
Zimska številka angleških e-Novičk ACS

07.01.2016

Izšla je zimska številka angleških e-Novičk Andragoškega centra Slovenije, v katerih partnerjem po svetu na kratko predstavljamo vse tisto, čemur smo v drugi polovici leta 2015 posvečali našo ustvarjalno energijo in zagon. Tudi v tokratni številki najdete številne teme o izpeljanih projektih in dogodkih ACS, mednarodnem sodelovanju in dogajanju, pomembnih publikacijah ter prispevke naših partnerjev na področju izobraževanja odraslih.

Veseli bomo, če boste novičke delili tudi s svojimi tujimi partnerji. Želimo vam prijetno branje!

 

Arhiv angleških e-Novičk najdete tukaj.
Študijski krožek predstavil zbornik 100 let od začetka prve svetovne vojne

06.01.2016

Zbornik 100 LET od začetka prve svetovne vojne je rezultat dela članov istoimenskega študijskega krožka, ki je deloval na Ljudski univerzi Ajdovščina. V njem so zbrani prispevki članov krožka, ki jih je spoznavanje preteklosti in dogajanja okrog prve svetovne vojne tako pritegnilo, da so teme njihovih prispevkov prešle okvire dogajanj v letih 1914–1918.

V decembru so člani študijskega krožka ter urednica in zgodovinarka Petra Trošt v Lavričevi knjižnici Ajdovščina javno predstavili omenjeni zbornik, ki je požel veliko zanimanja med obiskovalci. Uradni del dogodka je s spodbudnimi besedami pozitivno zaključila dr. Nevenka Bogataj, raziskovalka in strokovna vodja slovenskih študijskih krožkov iz Andragoškega centra Slovenije.

Več o dogodku najdete tukaj, zbornik pa je dostopen na spletni strani Ljudske univerze Ajdovščina.
Dobitniki Priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih 2015

05.01.2016

Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih 2015 na podlagi sklepa komisije za izbor dobitnikov prejmejo: 2 učeča se posameznika, Rajko Hrvat in Nataša Mohorčič; 2 učeči se skupini, Študijski krožek »Naš les-naša priložnost« in študijski krožek »Ohranjanje kulturne dediščine – Kako so včasih živeli?«; ter 1 podjetje, Splošno gradbeno podjetje POMGRAD, d.d. Več o dobitnikih in priznanjih najdete na spletni strani TVU.

Priznanja bodo podeljena na Nacionalnem odprtju TVU, maja 2016.
Zadnja številka Andragoških spoznanj 2015

04.01.2016

Zadnja številka v letu 2015 v ospredje postavlja zaposljivost. Številka prinaša tudi razmišljanja o medsebojni povezanosti medkulturne kompetence učiteljev in zaposljivosti, posebno poglavje pa je namenjeno tudi segmentu samozaposlenih, predvsem s položajem samozaposlenih v kulturi.

Izobraževanje odraslih ima odločilno vlogo pri zagotavljanju ključnih znanj tako za delo kot za življenje. To vlogo igra preko izobraževanja učiteljev, ki nato svoje znanje, spretnosti in odnos prenašajo drugim, prek kvalifikacij, ki imajo svojo vlogo in naj bi bile praviloma posledica kompetenc, pridobljenih z delom ali pa z izobraževanjem v odrasli dobi, prek programov, ki so ponujeno na posameznih izobraževalnih ustanovah za potrebe posameznega obdobja z vsemi njegovimi specifikami, prek pogojev, pod katerimi si zaposlenost v lastni režiji urejajo posamezniki na specifičnih področjih delovanja, prek kulturne kompetence vsakega med nami, tako v zasebnem življenju kot na delovnem mestu, prek poti (in stranpoti), ki jih ubere posameznikova kariera.

Do revije lahko dostopate tukaj, najdete pa jo tudi v naši knjižnici.
Izšla je prva številka nove revije ELM

23.12.2015

Letos smo dobili novo spletno revijo o vseživljenjskem učenju Elm – European lifelong Learning Magazine, te dni pa je izšla njena prva številka, katere tema je religija in izobraževanje odraslih.

Ustvarjalci revije za izbiro tokratne teme navajajo dva razloga: brezčasnost in aktualnost. Duhovnost in religija sta sestavni del človekovega življenja. Z religijo pa si nekatere vidike delita tudi izobraževanje in učenje: iskanje smisla, znanja, norm in tradicij.

Aktualnost teme je povezana predvsem z vprašanji druge polovice leta 2015, ki zadevajo množičen prihod beguncev, grožnjo terorizma in večkulturno sobivanje, vse pa imajo tudi verske razsežnosti. Je religija res ovira za mirno sobivanje?

Tokratno številko objavljajo v dveh delih, druga bo na voljo konec januarja 2016. V prvem delu prispevki med drugim skušajo odgovarjati na vprašanje, ali v Evropi obstajajo povezave med religijo in izobraževanjem odraslih. Beremo lahko o tem, kako islamski študijski krožek spodbuja integracijo, spodbudijo pa tudi k razmišljanju, zakaj nemške ustanove za izobraževanje odraslih pogosto nosijo cerkvena imena.

Konec januarja pa lahko v drugem delu pričakujemo tudi prispevke o akademskih razpravah o religiji in izobraževanju odraslih.
Predstavitev knjižice 'Kako so na železarskih Jesenicah včasih živeli?'

22.12.2015

Knjižica 'Kako so na železarskih Jesenicah včasih živeli?' je  nastala kot rezultat zavzetega dela udeleženk in udeležencev študijskega krožka Ohranjanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti. Njena slovesna predstavitev je potekala 21. decembra 2015 v dvorani Kolpern na Jesenicah. Izredna zakladnica spominov starejših občanov, katerih življenje je zaznamovala železarna, je zapisana v izvirnih zgodbah posameznikov, ki so polne nostalgije.

Študijski krožek je organizirala Ljudska univerza Jesenice v sodelovanju z Občinsko knjižnico Jesenice in Gornjesavskim muzejem Jesenice. Knjižico je sofinancirala tudi Občina Jesenice in je brezplačno na voljo vsem zainteresiranim. 
Zadnja letošnja številka e-Novičk ACS

18.12.2015

Izšla je še zadnja letošnja številka e-Novičk Andragoškega centra Slovenije, ki vam prinaša novice o dogodkih v zadnjem mesecu. Med drugim pišemo o Letnem posvetu o izobraževanju odraslih 2015 in mednarodni konferenci Gradimo mostove v izobraževanju odraslih. Predstavljamo vam pomembnejše publikacije s področja izobraževanja odraslih in novosti v naši knjižnici. Pišemo tudi o dogajanju na EPALE in povzemamo novice iz drugih virov. Obveščamo tudi o prihajajočih dogodkih in objavljamo prispevke naših bralcev. 

Na tem mestu bi se radi zahvalili vsem, ki ste sodelovali pri ustvarjanju e-Novičk in z nami delili svoje izkušnje, znanja in uspehe. Vaših prispevkov smo bili vedno veseli in tako bo tudi v prihodnje. K sooblikovanju našega glasila ste vabljeni tudi drugi, ki bi radi nas in bralce obveščali o strokovnih dogodkih v lokalnih okoljih ter o (mednarodnih) projektih, v katerih sodelujete. Svoje prispevke pošljite na naslov e-novicke@acs.si.  

 

Želim vam lepe prihajajoče praznike ter veselo, uspešno in srečno novo leto!
Javna razprava o predlogu Vlade RS za spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

17.12.2015

Na 14. seji Državnega zbora so poslanci razpravljali o Predlogu zakona o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, katerega predlagatelj je poslanska skupina SDS. Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je v izjavi za javnost dejala, da je predlog Vlade RS, da se ZOFVI popravi ne le v delu, ki se nanaša na financiranje, in ki ga nalaga ustavna odločba, ampak tudi v delih, ki se nanašajo na področja uveljavljanja razvoja programov, ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, materialnih pogojev ter drugih dejavnikov, ki so relevantni za kakovostno izvajanje izobraževanje tudi v zasebnem delu. V 4. členu je opredeljena tudi Javna mreža za izobraževanje odraslih.
Skupno poročilo Sveta in Komisije za leto 2015

17.12.2015

V Uradnem listu Evropske unije je objavljeno Skupno poročilo Sveta in Komisije za leto 2015 (Joint Report) o izvajanju strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) z opredeljenimi Novimi prednostnimi nalogami za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju. V njem ima izobraževanje odraslih svoje mesto s štirimi prioritetami: upravljanje, ponudba in vključevanje, prožnost in dostopnost ter kakovost. Izboljševanje vseh štirih področij naj bi se zrcalilo tudi v projektu EPUO. 

Poročilo je objavljeno v vseh jezikih EU, tudi v slovenščini.
Izšla je novembrska številka novic Zveze ljudskih univerz Slovenije

16.12.2015

Zveza ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) je izdala novembrsko številko glasila novic, s katerimi želijo javnost obveščati o delu svojih članic ter napovedujejo prihajajoče dogodke. 

V tokratni številki pišejo o uspešno izvedenem Tednu medgeneracijskega učenja in drugih dogodkih svojih članic v preteklem mesecu. Med njimi so predstavitev dosežkov LU Ajdovščina predstavnikom Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Evropske komisije, predstavitev rezultatov enoletnega delovanja Medgeneracijskega centra Gorenjska, Glas mladih 2015, ki ga organizira ZIK Črnomelj, Zaključna konferenca projekta MS4ROW v organizaciji CIK Trebnje  in uspešno zaključena Začetna podjetniška akademija z družbenim učinkom pod okriljem Javnega zavoda Cene Štupar. Več si preberite tukaj.

 

 

 

Predstavitev dosežkov LU Ajdovščina predstavnikom Službe vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko in Evropske komisije. Več o obisku si lahko preberete na…
Partnerji v projektu Medgeneracijski center Gorenjska so na novinarski konferenci v
prostorih Občine Radovljica predstavili rezultate enoletnega delovanja centra. Več na…
V soboto, 21. 11. 2015, je v Kulturnem domu Črnomelj potekal Glas mladih 2015, ki ga
organizira Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj. Več na…
LU Rogaška Slatina aktivno sodeluje v kar 3 mednarodnih projektih. Več na…
19. 11. je bila v organizaciji CIK Trebnje v Ljubljani uspešno izpeljana Zaključna
konferenca projekta MS4ROW. Nekaj utrinkov s konference si lahko pogledate na…
V Ljubljani se je pod okriljem Javnega zavoda Cene Štupar uspešno zaključila Začetna
podjetniška akademija z družbenim učinkom. Več na…Podeljena jabolka kakovosti 2015

11.12.2015

10. decembra je bila v hotelu Slon v Ljubljani zaključna slovesnost ob podelitvi nacionalnih priznanj »jabolka kakovosti«, na kateri je CMEPIUS skupaj z Ministrstvom RS za izobraževanje, znanost in šport podelil nacionalne nagrade jabolka kakovosti 2015 najboljšim zaključenim projektom v evropskih programih izobraževanja in usposabljanja.

Nagrade je podelila ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič. Čestitamo vsem nagrajencem, še posebej pa našim partnerjem Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje – CIK Trebnje, ki je prejel Zlato jabolko v kategoriji Grundtvig učna partnerstva za projekt FREE – IT, Foster Re-integration and Enhance Employability through Inmates Training, Ljudski univerzi Velenje za srebrno jabolko (projekt In my father’s shoes) in Mestni knjižnici Ljubljana za bronasto jabolko (projekt Lady Cafe /motivating activities for women aged 45+).

Več o dogodku in priznanju najdete tukaj in na spletni strani CMEPIUSa.
PI pogovori o mednarodnih raziskavah znanja

11.12.2015

Pedagoški inštitut v sodelovanju s Trubarjevo hišo literature vabi na nadaljevanje mesečnih diskusij “PI pogovori”, ki bo v ponedeljek, 14. decembra 2015, ob 19. uri v Trubarjevi hiši. Tokratni pogovori nosijo naslov Zakaj in za kaj potrebujemo mednarodne raziskave znanja?

Mednarodne raziskave znanja so eden od pomembnih diagnostičnih mehanizmov, s katerim si tisti, ki v vodijo šolske sisteme, pomagajo pri oceni, kako uspešni so ti šolski sistemi pri doseganju nekaterih bistvenih ciljev. Več o dnevnih si preberite tukaj.

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.
Pedagoško-andragoški dnevi 2016

10.12.2015

28. januarja 2016 Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na Pedagoško-andragoške dneve (PAD) 2016. Letošnja tema je Samoevalvacija kot dejavnik zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela.

Na letošnjih PAD bo pozornost usmerjena predvsem na pogoje za uspešno izvajanje samoevalvacije v različnih vzgojno-izobraževalnih organizacijah na ravni predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja ter v sistemu izobraževanja odraslih.

Predmet razprave bodo tudi dejavniki, za katere strokovni delavci menijo, da vplicajo na pogostejše in učinkovitejše izvajanje samoevalvacije. Govorili bodo tudi o težavah, s katerimi se srečujejo pri izvajanju samoevalvacije. Poseben poudarek bodo namenili razmisleku o pomenu oblikovanja ustrezne klime v delovnem kolektivu za učinkovito izvajanje samoevalvacije. 

Številne države v zadnjih dveh desetletjih veliko pozornost namenjajo pojmu kakovosti v vzgoji in izobraževanju. Novejši projekti za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti temeljijo na predpostavki, da je treba koncept kakovosti razviti na ravni strokovne avtonomije vzgojno-izobraževalne organizacije in posameznega strokovnega delavca. S tem postaja samoevalvacija pomemben element v procesu ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju na vseh ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema.

Celoten program je dostopen tukaj.
Uspešno zaključili mednarodno konferenco Gradimo mostove v izobraževanju odraslih

08.12.2015

V Ljubljani je 7. in 8. decembra potekala dvodnevna mednarodna konferenca Gradimo mostove v izobraževanju odraslihnamenjena državam, ki so nastale na področju nekdanje Jugoslavije. Organizirali smo jo v sodelovanju z Andragoškim društvom Slovenije, CMEPIUS-om, Združenjem izobraževalnih institucij in Društvom organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah ter podporo MIZŠ in Evropske komisije.

Namen dogodka je ponovno vzpostaviti stike z različnimi deležniki, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih, in poiskati možnosti za poglobljeno sodelovanje. 
Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju

03.12.2015

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) je pripravilo svoj Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju. Publikacija določa cilje za ustvarjanje učeče se Evrope: Evrope, ki je sposobna reševati prihodnost pozitivno in z vsemi potrebnimi spretnostmi, znanji in kompetencami. Usmerjena je k evropskim, nacionalnim in regionalnim oblikovalcem politike, da se seznanijo s koristmi učenja odraslih. Prav tako je lahko manifest uporaben za evropske ponudnike izobraževanja.

Manifest predstavlja sedem sodobnih evropskih izzivov, na katere lahko odgovori izobraževanje odraslih:

 • Aktivno državljanstvo, demokracija in participacija
 • Življenjske spretnosti za posameznike
 • Socialna kohezija, pravičnost in enakost
 • Zaposlovanje in digitalizacija
 • Migracije in demografske spremembe
 • Trajnost
 • Evropske politike

Manifest je dostopen na spletu, izbirate pa lahko med angleškim, francoskim, nemškim, italijanskim, poljskim in ruskim jezikom.
E-bilten Parade učenja 2015

03.12.2015

Izdali smo E-bilten Parade učenja 2015, v katerem predstavljamo drugo fazo projekta EPUO, ki je bila izpeljana v letu 2015. Uresničevanje (prenovljenega) Evropskega programa za učenja odraslih (EPUO) je proces, ki se je predvsem s Parado učenja 2013 in 2014 ter z video publikacijami o primerih dobre prakse trdno zasidral na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji.

V E-biltenu najdete bogate utrinke z letošnjih PU, ki so spremljale že 20. Teden vseživljenjskega učenja (TVU). PU so tokrat izvedli na sedmih novih in osmih nekdanjih prizoriščih. Poleg PU so letos izpeljali tudi 21 strokovnih dogodkov EPUO po Sloveniji, ki so bili namenjeni spodbujanju razvoja temeljnih zmožnosti odraslih. V E-biltenu lahko berete prav o vsakem izmed njih, na katerih se je skupaj zbralo več kot 1000 oseb, od tega več kot 400 učečih se.

V biltenu pišemo tudi o mednarodni izmenjavi in srečanjem nacionalnih koordinatorjev v Bruslju, kjer so se redno sestajali in izmenjevali izkušnje z izvajanjem projektov. Pogled pa usmerjamo tudi v prihodnje, kjer bodo prizadevanja usmerjena predvsem v nadgradnjo strokovnih dogodkov EPUO. O dejavnostih bo politična, strokovna in širša javnost obveščena prek že uveljavljenih načinov informiranja in diseminacije, posebna pozornost pa bo namenjena tudi obveščanju evropske in domače javnosti prek EPALE.
Utrinki z Letnega posveta o izobraževanju odraslih 2015

01.12.2015

Izšli so Utrinki z Letnega posveta o izobraževanju odraslih 2015, ki smo ga 25. novembra izpeljali v Kongresnem centru Smelt v Ljubljani. V njih se sprehodite skozi pestro dogajanje letošnjega posveta, ki so ga zaznamovali nedvomno zanimivi govorniki. Prinašajo vam utrinke z vseh prispevkov in razkrivajo njihova najpomembnejša sporočila. Prav vsi pa so s svojimi temami navdušili 273 udeležencev, ki se ponovno srečamo prihodnje leto.

Vabljeni k branju! 
Spletna klepetalnica z ministrico za izobraževanje, znanost in šport

01.12.2015

Ministrstvo za izobraževanja, znanost in šport (MIZŠ) je na svoji spletni strani objavilo, da 2. decembra odpira spletno klepetalnico z ministrico, dr. Majo Makovec Brenčič. V klepetalnici bo ministrica enkrat na mesec odgovarjala na vaša vprašanja, spletno klepetalnico pa odpirajo "v želji po čim večji odprtosti do vseh deležnikov ter državljanov in državljank nasploh".

Klepetalnica bo torej prvič odprta v sredo, 2. decembra, med 16.30 in 17.30. H klepetu se bo mogoče preprosto prijaviti na povezavi https://sio.si/2015/12/01/spletna-klepetalnica-z-ministrico-na-portalu-sio/.
Brošura Andragoškega centra Slovenije v letu 2015

01.12.2015

Izdali smo brošuro Andragoški center Slovenije (ACS) v letu 2015, v kateri na 23 straneh povzemamo svoje delovanje v letu, ki se zaključuje. V njej so predstavljena posamezna središča centra ter njihove sodelavce in glavne naloge. Predstavljamo tudi našo mednarodno dejavnost in EPALE, pri katerem dejavno sodelujemo. Prvi so izvode brošure prejeli udeleženci Letnega posveta o izobraževanju odraslih 2015. Ob obisku našega centra ali knjižnice pa si lahko vzamete svoj izvod.

'Naše temeljno poslanstvo je prispevati k dostopnosti ter kakovosti izobraževanja in učenja za vse prebivalce in prebivalke Slovenije po načelih svobodne izbire in enakih možnosti.'
Novembrsko glasilo ADEES

30.11.2015

Po trimesečnem premoru je izšla nova številka e-informativnega glasila Andragoškega društva Slovenije. Med drugim med vsebino najdete razmišljanja o razlogih, zakaj zakaj izobraževanje starejših ne more biti predmet ponudbe in povpraševanja. Objavljen je tudi osnutek Skupnega poročila ET 2000, v katerem je opredeljeno, da politika ni za danes, je tudi za jutri. Aktualno je tudi razmišljanje, zakaj in kako oblikovati izobraževalni program za domačine, ki bodo medse sprejeli pribežnike. Več si preberite v glasilu.
Letni posvet o izobraževanju odraslih 2015

25.11.2015

Tradicionalno srečanje nosilcev politike, stroke in prakse na področju izobraževanja odraslih smo letos organizirali v sredo, 25. novembra, od 9.30 do 18.00. Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) je vsakič znova priložnost za ovrednotenje prehojenih poti in doseženih ciljev, informiranje in razpravo o izzivih in usmeritvah, ki bodo krojile naše delovanje v prihodnje. 

Letos sta bila v uvodnem delu dogodka z nami dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ter priznani esejist in pravnik, prof. dr. Marko Pavliha. Nato smo spoznali Slovensko ogrodje kvalifikacij ter strokovne podlage za pripravo programov za izpopolnjevanje oziroma specializacij. V panelni razpravi predstavnikov štirih ministrstev smo izvedeli, kaj pripravljajo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 in Letnega programa za izobraževanje odraslih 2016.

Politika izobraževanja odraslih nastaja in se uresničuje tudi na lokalni ravni. Predstavitev fokusnih skupin z župani ter razprava s tremi od njih sta osvetlili to raven. Izvedeli smo tudi, kaj lahko pričakujemo v tretji fazi uresničevanja Evropskega programa za učenje odraslih, za konec pa smo se vrnili na poklicno področje in se seznanili s predlogom sprememb Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Posvet je bil priložnost tudi za neformalne stike, ki krepijo našo skupno zavezanost razvoju področja. Verjamemo, da bo letošnje srečanje dragocena priložnost za izmenjavo informacij in stališč, zato smo veseli velikega števila udeležencev, ki so s svojimi vprašanji, mnenji in pobudami sooblikovali posvet.

Na spletni strani (http://pro.acs.si/lp2015) smo objavili gradivavideo posnetke, fotografije ter tradicionalno glasilo – Utrinke s posveta.

V kratkem bodo objavljeni tudi video posnetki predstavitev.
Promocija programa PUM v Luksemburgu

23.11.2015

Mateja Rozman Amon, direktorica Ljudske univerze Radovljica, je sredi novembra v Luksemburgu, ki trenutno predseduje EU, na strokovnem dogodku na temo motiviranja mladih za poklicno izobraževanje predstavila slovenski primer dobre prakse Motivacija mladih v programu PUM (Projektno učenje za mlajše odrasle).

Več o dogodku na: http://www.lu-r.si/youth-in-vet-reach-out-and-move/.
Teden medgeneracijskega učenja

22.11.2015

Teden  medgeneracijskega učenja na ljudskih univerzah bo letos med 23. in 27. novembrom. Centri medgeneracijskega učenja, ki delujejo pod okriljem Zveze ljudskih univerz Slovenije,  letos novembra obeležujejo tretjo obletnico delovanja. 

V treh  letih  se je v sklopu vseslovenskega projekta zvrstilo več kot 1000 medgeneracijskih dogodkov, vključili pa smo okrog 20.000 ljudi. 

Centri medgeneracijskega učenja s skrbno zastavljenim programom predstavljajo projekt, ki odraža potrebe čisto vseh generacij v Sloveniji, saj s svojo združevalno, povezovalno in izobraževalno noto prinašajo zagon za izboljšanje življenja v skupnosti in delujejo kot dodatna spodbuda za aktivno učenje v vseh življenjskih  obdobjih.

S spodbudo za osebnostno rast, izboljšanje medgeneracijskega položaja in z željo po premostitvi nastale vrzeli  med generacijami, so se v projekt vključili različni partnerji, ki združujejo različne generacije od šol, vrtcev, domov za starejše občane, društev upokojencev in ostalih nevladnih organizacij.

Seznam dogodkov najdete tukaj
Zaključna konferenca Mentorski sistem za izobraževalno in poklicno usmerjanje romskih dekle in žensk: MS4ROW

19.11.2015

Danes, 19. 11., v City hotelu v Ljubljani poteka zaključna konferenca KA1: Romski multilateralni projekti, na kateri bodo predstavljeni dosežki in učinki projekta MS4ROW, ki pokriva področje integracije Rominj v izobraževanje in na trg dela ter njihovo vključevanje v lastno in širšo družbo. Mentorski sistem je bil preizkušen v štirih evropskih državah. Na konferenci so tudi naši sodelavci, več o njen pa najdete tukaj.
Izšla je novembrska številka e-Novičk ACS

18.11.2015

Izšla je novembrska številka e-Novičk Andragoškega centra Slovenije, ki vam prinaša številne novice. Seznanjamo vas s prihajajočim Letnim posvetom o izobraževanju odraslih, ki bo 25. novembra v Ljubljani in na katerem pričakujemo okrog 300 ljudi. Z vami delimo tudi utrinke z različnih izobraževanj, usposabljanj in dogodkov, tako tistih za nami kot tistih, ki nas še čakajo. 

Predstavljamo pomembne publikacije, ki so izšle v preteklih tednih in ki jih, nekatere, najdete tudi v naši knjižnici. Seznanjamo tudi z novostmi na EPALE, kamor se lahko vključite tudi vi in postanete del velike evropske skupnosti. Pobrskali smo tudi po drugih virih in za vas našli najpomembnejše.

Kot vedno ste svoje prispevali tudi drugi, ki dejavno in uspešno delujete na področju izobraževanja odraslih, in tako naredili novičke še zanimivejše.

Berete lahko še o številnih drugih zanimivih temah, ki so obarvale to jesen. Želimo vam prijetno branje!

Če želite pokukati v pretekle številke, pa jih lahko vedno najdete v arhivu!
Uspešno smo izpeljali delavnico Zakonodaja in vodenje dokumentacije na področju izobraževanja odraslih

17.11.2015

28. oktobra smo za zaključeno skupino udeležencev skupnosti centra višjih šol izpeljali delavnico Zakonodaja in vodenje dokumentacije na področju izobraževanja odraslih, kjer je bil poudarek na višješolskem izobraževanju. Zaradi aktualnosti teme je bil odziv udeležencev velik, saj se je delavnice udeležilo 42 ljudi. Delavnico je vodila mag. Marija Karba iz inšpektorata RS za šolstvo in šport.


Udeleženci so bili z izpeljano delavnico in vsebinami zelo zadovoljni. Večini so bile zanimive vse vsebine, še posebej pa so izpostavili: vodenje različnih evidenc, dokumentacijo in interne akte ter nadzor šolske inšpekcije, organizacijo in izvajanje izobraževanja ter praktične primere in njihovo razrešitev. Napisali so, da jim bo pridobljeno znanje koristilo pri njihovem nadaljnjem delu in pri reševanju realnih problemov. Kot pozitivno so ocenili priložnost  izmenjave mnenj med šolami, seznanitev s problemi, razjasnili so si tudi nekatere nejasnosti, ki se porajajo udeležencem izobraževanj. Pohvalili so predavateljico mag. Marijo Karba, ki jim je ves čas omogočala postavljati vprašanja in o njih razpravljati. Napisali so, da so dobili zelo dragocene in uporabne informacije, ki jih je predavateljica na eni strani podala zelo strokovno, na drugi pa praktično in predvsem zelo življenjsko.
Izšla je publikacija Pregled izobraževanja in usposabljanja 2015

13.11.2015

Na Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji so danes predstavili rezultate publikacije Pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2015. Publikacija Evropske komisije, ki izhaja vsako leto, v strnjeni obliki zajema razvoj izobraževanja in usposabljanja v Evropi na podlagi širokega nabora podatkov. Ponuja celovit pregled stanja na področju izobraževanja in usposabljanja v Evropi, ki ga posamezne države dosegajo v okviru zasledovanja ciljev strateškega okvirja Izobraževanje in usposabljanje 2020 in gospodarske strategije Evropa 2020, del publikacije pa se osredotoča tudi na trende v posamezni državi članici, vključno s Slovenijo.

Primerjave različnih področij slovenskega šolskega sistema (predšolska vzgoja, osnovnošolsko, srednješolsko, poklicno, visokošolsko izobraževanja ter izobraževanje odraslih) z drugimi državami članicami EU glede na različne kazalnike kakovosti sta predstavili Lene Mejer in Nadia Bonifačič iz generalnega direktorata Evropske komisije za izobraževanje in kulturo.   

Na predstavljene podatke se je v imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport odzval Gregor Mohorčič, generalni direktor direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo.  
Srečanje partnerjev v okviru projekta GOAL

11.11.2015

V Sloveniji od 11. do 13. novembra gostimo partnerje iz petih držav, s katerimi sodelujemo v projektu Svetovanje odraslim v izobraževanju - GOAL (Guidance and Orientation for Adult Learners). 

Iz Slovenije v projektu poleg Andragoškega centra Slovenije sodelujeta še Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Center za poklicno izobraževanje.

V sredo bodo partnerji v Ljubljani, dopoldan tudi na Andragoškem centru Slovenije, v četrtek v Velenju in v petek v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Program najdete tukaj.

Več o projektu tudi na skupni spletni strani: www.projectgoal.eu.
Vabilo na predstavitev publikacije Pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2015

10.11.2015

Publikacija Evropske komisije, ki izhaja vsako leto, v strnjeni obliki zajema razvoj izobraževanja in usposabljanja v Evropi na podlagi širokega nabora podatkov. Ponuja celovit pregled stanja na področju izobraževanja in usposabljanja v Evropi, ki ga posamezne države dosegajo v okviru zasledovanja ciljev strateškega okvirja Izobraževanje in usposabljanje 2020 in gospodarske strategije Evropa 2020, del publikacije pa se osredotoča tudi na trende v posamezni državi članici, vključno s Slovenijo.

Primerjave različnih področij slovenskega šolskega sistema (predšolska vzgoja, osnovnošolsko, srednješolsko, poklicno, visokošolsko izobraževanja ter izobraževanje odraslih) z drugimi državami članicami EU glede na različne kazalnike kakovosti bosta predstavili Lene Majer in Nadia Bonifačič iz generalnega direktorata Evropske komisije za izobraževanje in kulturo.

Dogodek je odprt za javnost in medije.

Prosimo vas, da udeležbo na dogodku potrdite na tina.voncina@ec.europa.eu do torka, 10. novembra 2015.
O pomenu javnih prostorov za druženje in učenje starejših v tretji številki revije Sodobna pedagogika

06.11.2015

V tretji številki revije Sodobna pedagogika Sabina Jelenc Krašovec piše o vlogi javnega odprtega prostora kot prostora učenja, delovanja in vzpostavljanja odnosov. Avtorica izhaja iz predpostavke, da so starejši ljudje v javnem prostoru pomembna skupina, a pogosto pasivna in izključena. Izsledki raziskav, ki jih navaja, kažejo na velik potencial javnih prostorov prav za starejše ljudi, katerih potrebe so tesno vezane na njihovo življenjsko okolje.

Avtorica v nadaljevanju izpostavi tudi vlogo javnega izobraževalca kot akterja, ki bi lahko bil »tisti, ki govori in posluša, a se hkrati tudi uči in piše o pomenu ohranjanja javnega prostora«. Ogradil naj bi se od vplivov trga in države ter se izogibal institucionaliziranim načinom razmišljanja o učenju in izobraževanju.

Revija je na voljo tudi v Knjižnici ACS.
Nova številka Andragoških spoznanj v ospredje postavlja medkulturnost v izobraževanju odraslih

05.11.2015

Vse večje preseljevanje ljudi spodbuja premišljevanje o medkulturnosti tudi v izobraževanju odraslih. Tretja letošnja številka revije Andragoška spoznanja je namenjena prav tej zelo aktualni in hkrati pereči temi.

V tematski številki lahko beremo o izkušnjah učiteljev s poučevanjem dijakov migrantskega ozadja v poklicnem izobraževanju (Skubic Ermenc). Zanimiv je tudi prispevek, namenjen ženskam in migracijam (Kožar Rosulnik). Večina znanstvenih raziskav je v preteklosti pozornost posvečala predvsem moškim, vendar pa velike življenjske spremembe in izkušnje doživljajo tudi ženske. V nadaljevanju pa je predstavljen tudi model tranzicijskega učenja kot učinkovito orodje za analizo izkustvenega učenja v migracijskih procesih (Petra Jejčič).

Prispevka v angleškem jeziku se osredotočata na staroselce in staroselke v Latinski Ameriki (Schmidt-Behlau) ter na empatijo v izobraževanju odraslih, ki je po mnenju avtorice najpomembnejša medkulturna kompetenca (Vrečer).

V strokovnih prispevkih so tokrat predstavljeni uresničeni projekti s področja medkulturnega učenja (Baloh; Vidau in Bogatec; Beltram) ter intervjuja s ključnima akterkama medkulturnega dialoga. Tudi v tokratni številki pa si lahko preberete recenziji knjižnih novosti.

Revija je na voljo tudi v Knjižnici Andragoškega centra Slovenije (ACS).

/epale/lt/file/slika1png-0slika1.pngV tematski številki lahko beremo o izkušnjah učiteljev s poučevanjem dijakov migrantskega ozadja v poklicnem izobraževanju (Skubic Ermenc). Zanimiv je tudi prispevek, namenjen ženskam in migracijam (Kožar Rosulnik). Večina znanstvenih raziskav je v preteklosti pozornost posvečala predvsem moškim, vendar pa velike življenjske spremembe in izkušnje doživljajo tudi ženske. V nadaljevanju pa je predstavljen tudi model tranzicijskega učenja kot učinkovito orodje za analizo izkustvenega učenja v migracijskih procesih (Petra Jejčič).

 

/epale/lt/file/slikaas-1jpg-3slika_as-1.jpgRevija je na voljo tudi v Knjižnici Andragoškega centra Slovenije (ACS).
Vabimo na tradicionalno srečanje deležnikov v izobraževanju odraslih

28.10.2015

Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) je srečanje nosilcev politike, stroke in prakse na tem področju. Je priložnost za ovrednotenje prehojenih poti in doseženih ciljev, informiranje in razpravo o izzivih in usmeritvah, ki bodo krojile naše delovanje v prihodnje. Dogodek bo potekal 25. novembra v Kongresnem centru Smelt Ljubljana.

Letos bosta v uvodnem delu dogodka z nami dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ter priznani esejist in pravnik, prof. dr. Marko Pavliha. Nato bomo spoznali Slovensko ogrodje kvalifikacij ter strokovne podlage za pripravo programov za izpopolnjevanje oziroma specializacij. V panelni razpravi predstavnikov štirih ministrstev bomo izvedeli, kaj pripravljajo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 in Letnega programa za izobraževanje odraslih 2016.

Politika izobraževanja odraslih nastaja in se uresničuje tudi na lokalni ravni. Predstavitev fokusnih skupin z župani ter razprava s tremi od njih bosta osvetlili to raven. Izvedeli bomo tudi, kaj lahko pričakujemo v tretji fazi uresničevanja Evropskega programa za učenje odraslih, za konec pa se vrnili na poklicno področje in se seznanili s predlogom sprememb Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Posvet je priložnost tudi za neformalne stike, ki krepijo našo skupno zavezanost razvoju področja. Verjamemo, da bo letošnje srečanje dragocena priložnost za izmenjavo informacij in stališč, zato vas vabimo, da se posveta udeležite in ga s svojimi vprašanji, mnenji in pobudami sooblikujete. Udeležba je brezplačna.

Program, spletno prijavnico in druge informacije najdete na spletni strani posvetahttp://pro.acs.si/lp2015.

Veselimo se srečanja z vami!
RIC Novo mesto vabi na mednarodno konferenco o vključevanju Romov

26.10.2015

Mednarodna konferenca z naslovom Širi obzorja – izkušnje in povezovanje za uspešno vključevanje Romov bo potekala 26. in 27. novembra 2015 v Dolenjskih Toplicah. Organizator dogodka je RIC Novo mesto s podporo Urada RS za narodnosti. Konferenca bo potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Namenjena je strokovnjakom in praktikom, oblikovalcem politik ter predstavnikom vladnih ter nevladnih organizacij, ki delujejo na različnih področjih vključevanja Romov (izobraževanje, zaposlovanje, kultura, zdravje, enake možnosti …). Na področju vključevanja Romov v posameznih državah in evropskem prostoru že delujejo številne institucije in združenja, izvajajo se  različni projekti, ki pa se pogosto med seboj ne povezujejo, zato težko zagotavljajo trajnostno uporabno projektnih rezultatov.

S konferenco želimo predvsem:

 • osvetliti ter opozoriti na pomen povezovanja deležnikov, ki delujejo na področju vključevanja Romov,
 • prispevati k povezovanju in sodelovanju med resorji in institucijami,
 • spodbuditi izmenjavo dobrih praks in uporabo bogatih gradiv in materialov, ki so nastali v različnih projektih.

 

Več o možnem sodelovanju na konferenci in prijavi najdete na spletni strani dogodka.
Ustvarimo film, študijski krožek za zrelejše generacije

23.10.2015

Socialna akademija vabi v študijski krožek za zrelejše generacije z imenom Ustvarimo film, kjer boste v svojem ritmu vstopali v svet filma in spoznavali jezik, s katerim svet naslavljajo mladi.

Program krožka:

 • 12 srečanj od konca oktobra 2015 do januarja 2016
 • kako se napiše scenarij, posname scena, zmontira film
 • uporaba filmske opreme in mentoriranje
 • spoznavanje filmskega jezika in zgodbe.

Prvo srečanje je v petek, 30. oktobra 2015, od 10. do 12. urev učilnici Socialne akademije v Ulici Janeza Pavla II. 13 v Ljubljani.

Več informacij o krožku in prijavi najdete na spletni strani Socialne akademije.
Izpeljali smo delavnico Izobraževanje starejših odraslih – nov izziv za andragoške delavce

19.10.2015

Konec septembra smo izpeljali delavnico Izobraževanje starejših odraslih - nov izziv za andragoške delavce, ki jo je vodila dr. Sabina Jelenc Krašovec in na kateri je bilo 20 udeležencev iz različnih izobraževalnih ustanov.

Udeleženci so se med drugim seznanili z demografskimi v plivi sprememb v družbi ter s spreminjanjem socialne in izobraževalne politike kot posledice staranja prebivalstva. Vrednotili so tudi svoje poglede na staranje in starost v odnosu do stereotipov in zmot, povezanih z izobraževanjem starejših, ter na podlagi pridobljenega znanja razmišljali o inovativnih zmožnostih priprave in izvedbe izobraževanj za različne skupine starejših odraslih.

Z izvedbo in vsebino delavnice so bili udeleženci zadovoljni, pohvalili pa so tudi predavateljico in njene metode dela, ker jim omogočajo izražanje lastnega mišljenja. Zadovoljni so bili tudi z delom v skupinah, saj jim omogoča izmenjavo izkušenj in spodbuja njihovo ustvarjalnost. Udeleženci so bili zadovoljni tudi z organizacijo in pravijo, da se bodo usposabljanj in spopolnjevanj na ACS še udeležili.
Izšla je oktobrska številka e-Novičk ACS

15.10.2015

Pred vami je oktobrska številka e-Novičk, ki prinaša pisane novičke preteklega meseca. Med domačimi novicami boste tako izvedeli, kdaj in kje bo letošnji Letni posvet o izobraževanju odraslih, na katerih dogodkih smo v preteklem mesecu sodelovali in koga smo gostili.

Bogate so tudi novice v rubriki Mednarodno sodelovanje, kjer pišemo o različnih konferencah in drugih srečanjih, ki smo se jih udeležili.

Povzemamo tudi iz drugih virov, med katerimi je gotovo pomembna novica o podelitvi letošnjih nagrad RS na področju šolstva, ne spreglejte pa niti predstavljenih publikacij.

Seznanjamo tudi z dogajanjem na EPALE, v katerega se vključuje vedno več ljudi in ki že pripravlja načrte za naprej.

Ponujamo vam paleto različnih posvetov, konferenc in drugih dogodkov, ki jih je vredno obiskati. Nazadnje pa pokukajte tudi v kotiček naše knjižnice in preverite, kaj je novega.

To in še marsikaj zanimivega vam prinašamo v jesenskem času, v katerem nas nikar ne pozabite spremljati.

Želimo vam prijetno branje v jesenskih dneh, in če ste izpustili kakšno prejšnjo številko, jo lahko vedno najdete v arhivu!
Letni posvet o izobraževanju odraslih 2015

15.10.2015

Deležniki v izobraževanju odraslih se vsako leto srečamo na skupnem dogodku, namenjenemu pregledu dosežkov ter informiranju in razpravam o novostih na našem področju dela. Na letošnji posvet vas vabimo 25. novembra v kongresni center poslovne stavbe Smelt Ljubljana. Dogodek v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) že šesto leto koordiniramo sodelavci Andragoškega centra Slovenije (ACS). 

Program posveta je v pripravi, skupaj z možnostjo spletne prijave in drugimi informacijami vam bo kmalu dostopen na domači strani posveta. Vaše prijave bomo sprejemali do 16. novembra. 

Veselimo se ustvarjalnega druženja z vami! 
Strokovni posvet Izobraževalni izzivi Ljubljanske urbane regije

14.10.2015

Katere izobraževalne vsebine bodo v naslednjih letih potrebne v izobraževanju odraslih v Ljubljanski regiji? Iščete odgovore na to vprašanje?

Udeležite se posveta, ki bo v četrtek, 22. 10. 2015, v Knjižnici Bežigrad od 10.00 do 13.00, in je namenjen vsem izobraževalcem odraslim, ki jih zanima razvoj v izobraževanju odraslih. Organizator dogodka je Svetovalno središče Ljubljana, ki deluje v prostorih Centra za dopisno izobraževanje Univerzum v Ljubljani. Posebna pozornost bo namenjena ranljivim skupinam: zaposleni nad 45 let z največ peto stopnjo izobrazbe, brezposelni nad 50 let z največ peto stopnjo izobrazbe, migranti, manj izobraženi odrasli, osipniki in starejši od 65 let.

Izhodišče posveta sta Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2013–2020 in Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014–2020. Poleg dela z izbranimi ranljivimi skupinami bodo na posvetu v ospredju tudi premisleki o novih vsebinah izobraževanja odraslih v regiji za te skupine.

Celotni program si lahko ogledate tukaj.

Na posvet se prijavite s spletno prijavo do 20. oktobra 2015.

Vljudno vabljeni!
Pedagoški inštitut praznuje

14.10.2015

Pedagoški inštitut vabi na znanstveno konferenco Raziskovanje vzgoje in izobraževanja v perspektivi družbenih sprememb, s katero obeležujejo 50 let delovanja Pedagoškega inštituta. Potekala bo v četrtek, 15. oktobra 2015, v Hotelu Slon (Slovenska cesta 34, Ljubljana).

Pedagoški inštitut je najstarejša znanstveno-raziskovalna inštitucija na področju izobraževanja. Na konferenco so povabili domače strokovnjake s področja raziskovanja vzgoje in izobraževanja. Program konference predvideva sedem vabljenih predavanj, zaključi pa se z okroglo mizo z naslovom Prihodnost izobraževanja v Sloveniji in vloga raziskovalnih ustanov.

Na konferenci bodo vabljeni govorci osvetlili raziskovanje vzgoje in izobraževanja iz različnih zornih kotov, ponudili pa bodo tudi svoje videnje, kako družbene spremembe vplivajo na raziskovanje tega področja. Znanstveno konferenco bodo zaključili z okroglo mizo, kjer bodo z vabljenimi strokovnjaki iz različnih institucij osvetlili predvsem razkorak med pridobljenimi znanji in kompetencami mladih v okviru formalnega izobraževanja na eni strani ter pričakovanji in zahtevami 'trga dela' na drugi strani ter kako politika in stroka razumeta svojo vlogo raziskovanja vzgoje in izobraževanja v prihodnosti na tem področju.

Podrobnejši program konference si lahko ogledate 
tukaj.
Dan odprtih vrat Statističnega urada RS

13.10.2015

20. oktobra obeležujemo Svetovni dan statistike 2015, katerega letošnji slogan je "Boljši podatki. Boljše življenje."

Ob tej priložnosti želijo javnost opozoriti na pomen uradne statistike kot osnove za informirano odločanje ter sporočiti, da je naša dejavnost pomembna, koristna, uporabna in tudi prav vsakemu dostopna. Zato bodo 20. oktobra ob 13. uri na Statističnem uradu RS na Litostrojski 54 v Ljubljani organizirali Dan odprtih vrat. Udeležencem bodo v obliki kratkih, 10-minutnih predstavitev in delavnic pokazali, kako poteka statistični proces. Program obiska traja uro in pol. Zaradi lažje organizacije dogodka so potrebne predhodne prijave (klik)

Več informacij o dnevu najdete tukaj.
13. Karierni sejem Moje delo

12.10.2015

V četrtek, 15. oktobra 2015, bo v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal osrednji slovenski Karierni sejem Moje delo, ki bo že 13. karierni sejem pod okriljem podjetja Moje delo v Sloveniji. 

Tudi letos bodo gostili veliko privlačnih slovenskih in tujih delodajalcev, izobraževalna podjetja in druge ponudnike produktov in storitev. Sejem ne pomeni le priložnosti za spoznavanje delodajalcev in iskalcev dela, ampak ponuja tudi možnosti za pridobivanje novih znanj o iskanju zaposlitve, gradnji kariere in življenjskemu uspehu. Vsa predavanja na prireditvi so brezplačna. Sejem ponuja tudi ostale priložnosti za uspešno kariero, med drugim bo zagotovljeno brezplačno svetovanje o pripravi življenjepisa.

Vstop je prost. Vabljeni!
Izšla je septembrska številka novic Zveze Ljudskih univerz Slovenije

09.10.2015

Zveza ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) je izdala septembrsko številko glasila novic, s katerimi želijo javnost obveščati o delu svojih članic ter napovedujejo prihajajoče dogodke. 

Glasilo povzema delovanje članic združenja. V prvem sklopu – Napovednik – dobimo informacije, da bodo med 23. in 27. novembrom 2015 na 19 ljudskih univerzah tretjič zapored izvedli Teden medgeneracijskega učenja. V nadaljevanju so predstavljene dejavnosti na Ljudski univerzi Koper, kjer so izvajali Certifikat NPK, s čimer je poklic Zeliščar pridobilo 10 ljudi. Predstavljena je tudi zgodba svetovanke Ljudske univerze Postojna o izobraževalnem uspehu, ki je bila objavljena v Delovni prilogi Ona. Ljudska univerza Ajdovščina je v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje Nova Gorica uspešno izvedla brezplačno skupinsko predstavitev možnosti za izobraževanje in individualno svetovanje brezposelnim. Na Andragoškem Zavodu Maribor – Ljudski univerzi so s septembrom uspešno zaključili projekt H-CoDe (Health COmpetence DEvelopment). Ljudska univerza Kočevje poroča o sestanku partnerjev projekta e-Roma Resource, kjer so se dogovarjali o dopolnitvah in izboljšanju mednarodne spletne informacijske platforme e-RR. Predstavljene so še različne dejavnosti ljudskih univerz v Trebnjih, Črnomlju in Celju.

ZLUS je združenje 19 ljudskih univerz. Ljudske univerze so javni zavodi – sodobna andragoška, svetovalna in informacijska središča – in so ene izmed najpomembnejših organizacij za izobraževanje odraslih, njihovi ustanovitelji pa so lokalne skupnosti.

Glasilo je dostopno tukaj.
Izpeljali smo delavnico Motivacija in samomotivacija – ključ do uspeha

08.10.2015

Za zaključeno skupino notranjih predavateljev, mentorjev in inštruktorjev iz NEK-a smo 29 in 30. septembra izpeljali delavnico z naslovom Motivacija in samomotivacija – ključ do uspeha. Uspešna podjetja se namreč zavedajo, da so motivirani zaposleni ključni dejavnik za njihovo poslovno uspešnost. Delavnico je vodila zunanja sodelavka Andragoškega centra Slovenije, Sandra Bohinec Gorjak.

Delavnica je bila namenjena razmisleku o lastni (samo)refleksiji motivacijskih vzvodov. Udeleženci so se osredotočili na odkrivanje lastnih motivacijskih vzvodov s pomočjo samorefleksivnih tehnik. Spoznali so zavedne in mnoge nezavedne motivacijske dejavnike in kako motivacijske sprožilce naslavljamo, da postanejo naši aktivni zavezniki v poslovnem procesu. Med usposabljanjem so udeleženci raziskovali, zakaj in čemu včasih izbiramo prav določeno vedenje in kaj nas motivira ali nemotivira za izbiro tega ali onega vedenja. S pomočjo samomotivacijskih tehnik pa so pridobili praktična in poglobljena orodja, ki jim bodo lahko pomagala pri upravljanju samega sebe v nadaljnjih poklicnih izzivih.
Podeljene so letošnje nagrade Republike Slovenije na področju šolstva

06.10.2015

V ponedeljek, 5. oktobra 2015, ob svetovnem dnevu učiteljev, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v GH Union v Ljubljani pripravilo svečano prireditev, na kateri so bile podeljene nagrade Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2015. Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar.

Med enajstimi nagrajenci je tudi Marjeta Gašperšič, direktorica Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, ki je prejela nagrado za izjemne dosežke na področju izobraževanja odraslih, za kar ji iskreno čestitamo. Že v prvih letih delovanja je v zavodu spodbujala in vodila razvoj dejavnosti študijskih krožkov, teden vseživljenjskega učenja, univerze za tretje življenjsko obdobje, splošno neformalno izobraževanje odraslih in projektno delo.

Več o nagrajencih najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
O programu PUM na RTV SLO 1

06.10.2015

Na prvem programu RTV SLO je bil včeraj zvečer v oddaji Tednik predvajan prispevek o uspešnem programu PUM (Projektno učenje mlajših odraslih). Vabimo vas, da si ogledate 6-minutni prispevek (začetek v 46. minuti). Ponovitev oddaje bo v soboto, 10. oktobra, ob 12. uri na RTV SLO 1.

Del prispevka je posnet tudi na Andragoškem centru Slovenije, sicer pa je predstavljena zgodba o Rajku Hrvatu, ki je v začetku septembra v Franciji postal svetovni podprvak v veslanju v disciplini lahki enojec in je letos naš najuspešnejši veslač. Vendar pa je Rajko pred leti skoraj obupal. Imel je težave z učenjem, komaj končal osnovno šolo in opustil srednjo. S pomočjo projektnega učenja mlajših odraslih, tako imenovanega PUM-a, pa je celo diplomiral in se začel ukvarjati s športom. 
Svetovni dan učiteljev

05.10.2015

5. oktober je svetovni dan učiteljev. Ta dan predstavlja priložnost za priznanje učiteljem za njihovo bistveno in ključno vlogo, ki jo imajo pri izobraževanju in razvoju vsake družbe. Je tudi priložnost, da pritegnejo pozornost javnosti in jo opozorijo na pomembno vlogo, ki jo imajo vzgojiteljice in vzgojitelji ter učiteljice in učitelji v družbi. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo zato danes podelilo nagrade Republike Slovenije na področju šolstva in izobraževanja odraslih.
Nova spletna revija Elm - European lifelong Learning Magazine ponuja zanimive vsebine

05.10.2015

Konec septembra je po združitvi InfoNeta in LLinE izšla testna različica nove spletne revije o vseživljenjskem učenju Elm - European lifelong Learning Magazine, katere tokratna vodilna tema je Izobraževanje odraslih in socialni mediji

30. septembra 2015 se je zaključil 3-letni projekt InfoNet, v katerem je uspešno sodeloval tudi Andragoški center Slovenije. Zaključno publikacijo projekta najdete tukaj.
Izšla je informativno-promocijska brošura o izobraževalni dejavnosti Andragoškega centra Slovenije

05.10.2015

Izšla je informativno-promocijska brošura o izobraževalni dejavnosti Andragoškega centra Slovenije. Natisnili smo tako slovensko kot tudi angleško različico. Tako bomo odslej našo izobraževalno dejavnost tudi pri predstavitvah domači strokovni javnosti in tujcem lahko podkrepili še z informativnim gradivom. Knjižico o izobraževalni dejavnosti smo pripravili, oblikovali in natisnili s pomočjo sredstev mednarodnega projekta SHAPE (Shared expertise in provision of adult education in 5 European countries).

V knjižici je na kratko predstavljeno usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih na ACS(namen dejavnosti, vrste usposabljanja in spopolnjevanja, spletna programoteka, možnost priznavanja že pridobljenega znanja, knjižna polica s strokovno literaturo v podporo usposabljanju in spopolnjevanju) ter kompetenčna zasnova usposabljanja in spopolnjevanja izobraževalcev odraslih(kaj zajema kompetenčna zasnova, kako so v kompetenčni zasnovi opredeljene zmožnosti, predstavljamo pa tudi vseh osem vlog izobraževalcev odraslih, za katere smo doslej pripravili opise del in zmožnosti ter spletna mesta, kjer si zainteresirani lahko te opise ogledajo na spletu).

Publikacija je v obeh jezikih objavljena tudi na Knjižni polici izobraževalne dejavnosti ACS.
Animacijski film o pismenosti odraslih

02.10.2015

Problem pismenosti je prikrit in zanj ve le peščica. V okviru projekta ELINET je nastala animacija, ki vam bo v minuti in pol pokazala, da tudi vsakdanje stvari, kot sta glasno branje in razumevanje zdravilom priloženih navodil, marsikomu povzročajo težave. Med okoli 55 milijoni ljudi v Evropi, starimi med 16 in 65 let, ki ne znajo dobro brati in pisati, jih je veliko tudi v Sloveniji. Morda celo v vaši bližnji okolici živi kdo, ki ima težave z branjem in razumevanjem besedil.

Poglejte si kratko animacijo, ki sporoča, da pismenost spreminja življenja in da s skupnimi močmi lahko dosežemo spremembe!
Razpis za Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih 2015

01.10.2015

Andragoški center Slovenije je objavil razpis za Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih 2015. Še dobra dva tedna nam lahko pomagate najti posameznike, skupine ali ustanove/podjetja/lokalne skupnosti, ki so navdušili s svojim učenjem ter pridobljenim znanjem in spretnostmi, s tem pa vplivali tudi na svojo okolico.

Prijave kandidatov za priznanja lahko oddate do 14. oktobra. Več o razpisu: http://tvu.acs.si/priznanja/razpis/.
Mednarodni dan starejših 2015

01.10.2015

Danes obeležujemo mednarodni dan starejših, ki so ga Združeni narodi razglasili leta 1990. Geslo letošnjega mednarodnega dneva starejših poziva k vključevanju starejših v urbanem okolju. Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon vlade ob tem poziva, naj poskrbijo, da bodo mesta in naselja varna in vključujoča za vse, tudi za starejše. Ustvarjanje mest, ki bodo vključujoča za starejše, namreč pomeni, da oblikujemo priložnosti za njihovo ekonomsko in socialno sodelovanje v zanje dostopnem in varnem okolju, da zagotovimo cenovno dostopne nastanitve ter tudi zdravstvene in socialne storitve.

Za aktivno vključevanje starejših v družbo z različnimi aktivnostmi skrbimo tudi na Andragoškem centru Slovenije. Te dni smo prisotni tudi na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu, kjer nas lahko obiščete v drugem preddverju. Vabljeni! 
Okrogla miza Vseživljenjsko učenje za življenje in ustvarjanje starejših v družbi prihodnosti na 15. F3ŽO

28.09.2015

Vabljeni na okroglo mizo 'Vseživljenjsko učenje za življenje in ustvarjanje starejših v družbi prihodnosti', ki bo potekala v okviru 15. Festivala za tretje življenjsko obdobje – F3ŽO v torek, 29. septembra, ob 12. uri, v dvorani M4 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Na njej bo sodeloval tudi direktor Andragoškega centra Slovenije, mag. Andrej Sotošek. 

Več v vabilu in v strokovnem programu festivala. 
Evropski dan jezikov

26.09.2015

26. september je posvečen jezikom. Evropska komisija in Svet Evrope sta ta dan razglasila za evropski dan jezikov, dan, ko se praznuje jezikovna in kulturna raznolikost Evrope.

Učenje jezika je tudi telovadba za možgane. Raziskave kažejo, da ljudje, ki govorijo več jezikov, lažje rešujejo težave. Znanje jezikov izboljša možnosti zaposlitve, olajša selitev v drugo državo in krepi samozavest. 

Več o dogodkih ob evropskem dnevu jezikov najdete na spletni strani Sveta Evrope.  
Obiščite dogodke središč ISIO na Dnevih slovenskih svetovalnih središč 2015

23.09.2015

Začeli so se enajsti Dnevi slovenskih svetovalnih središč, ki potekajo med 23. in 25. septembrom 2015. Vseh štirinajst svetovalnih središč za izobraževanje odraslih (ISIO) na različnih dogodkih po Sloveniji promovira formalne in neformalne programe izobraževanja v lokalnih okoljih, s poudarkom na aktualnih vsebinah in brezplačnih možnostih. Obiskovalci dogodkov spoznavajo tudi možnosti svetovanja, ki jih nudijo središča ter njihovi partnerji.

Tudi letos so središča pripravila veliko število različnih dogodkov, med njimi najdemo stojnice znanja na javnih mestih, brezplačne delavnice, kontaktne oddaje na radiu. Nekatera središča so dogodke organizirala že pred uradnim terminom Dnevov. Seznam vseh dogodkov središč ISIO najdete tukaj.
Septembrska številka e-Novičk ACS je tu

15.09.2015

Dragi bralci, izšla je septembrska številka e-Novičk Andragoškega centra Slovenije. V njej ne spreglejte razpisa za Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih za leto 2015 in prihajajočih Dnevov svetovalnih središč. Preberite tudi o dejavnostih in novicah v okviru Mednarodnega dneva pismenosti in prispevke o dogajanju v izobraževanju odraslih po Sloveniji. Preverite pa tudi dogajanje na EPALE ter preglejte izobraževalno ponudbo in druge prihajajoče dogodke. 

Želimo vam prijetno branje!

 

Arhiv e-Novičk ACS
Izšla je poletna številka glasila Novice ZLUS

14.09.2015

Izšla je nova številka glasila Novice ZLUS julij–avgust, ki jo izdaja Zveza ljudskih univerz Slovenije (ZLUS). Z glasilom zveza vsak mesec obvešča javnost o delovanju svojih članic.
Posvet Skupaj v zeleno gospodarstvo

10.09.2015

Udeležili smo se posveta Skupaj v zeleno gospodarstvo. Dogodek je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor ob začetku javne obravnave osnutka Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo z akcijskim načrtom za leti 2015-2016. V slednjega je vključeno tudi izobraževanje odraslih, v okviru katerega je Andragoški center Slovenije že razvil usposabljanja (npr. Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj) in gradiva (npr. Znamenja trajnosti, projektni rezultati evropskega projekta Know Your lifestyle).

Več najdete na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.
Povabilo na Dneve slovenskih svetovalnih središč 2015

10.09.2015

Svetovalna središča za izobraževanje odraslih (ISIO) in Andragoški center Slovenije že enajsto leto zapored organiziramo Dneve slovenskih svetovalnih središč.

Letošnje dneve slovenskih svetovalnih središč pripravljamo v četrtem tednu v septembru, in sicer med 23. in 25. septembrom. Glavni namen je informiranje in promocija možnosti vpisa odraslih v formalne in neformalne izobraževalne programe in predstavitev svetovalne podpore odraslim v središčih ISIO. Izobraževanje in učenje bi radi približali vsem odraslim, še posebej pa tistim, ki se manj pogosto vključujejo v izobraževanje ali sami niti ne iščejo poti do različnih možnosti izobraževanja: manj izobraženi, starejši, dalj časa brezposelni odrasli, socialno izključeni, odrasli z različnimi oviranostmi, priseljenci…

Da bi učenje in izobraževanje še bolj približali različnim skupinam odraslih, smo se tudi letos odločili za pripravo časopisa Info ISIO 2015–2016, v katerem so predstavljene različne možnosti izobraževanja in učenja odraslih: novosti v formalnem in neformalnem izobraževanju odraslih, svetovalna podpora in pomoč odraslim pred in med potekom izobraževanja, možnosti neformalnega izobraževanja, ugotavljanje in vrednotenje že pridobljenega znanja ter možnosti sofinanciranja izobraževanja. V časopisu so tudi letos predstavljeni odrasli, ki so uspešno stopili na izobraževalno pot. Poleg elektronske oblike, tako v PDF programu kot tudi v obliki elektronske knjige, bo v središčih ISIO brezplačno na voljo tudi tiskana oblika časopisa.

Na Dnevih slovenskih svetovalnih središč bo vseh štirinajstih središč ISIO (http://isio.acs.si/sredisca/) skupaj s partnerskimi organizacijami pripravilo več medijsko odmevnih dogodkov o možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja v novem šolskem letu. Svojo dejavnost bodo predstavljala na različnih javnih mestih, kjer bodo informacije dosegle čim več odraslih. Pripravila in izvedla bodo tudi različne brezplačne izobraževalne dogodke. Z dogodki v teh dneh želimo ljudem v lokalnem okolju predstaviti, kakšne možnosti svetovanja in podpore središča ISIO nudijo. Hkrati želimo promovirati učenje in izobraževanje ter motivirati odrasle za vključevanje tako v formalne kot v neformalne izobraževalne programe.

Seznam vseh dogodkov središč ISIO najdete tukaj. 

Informacije o dogodkih in njihovih lokacijah bodo središča ISIO in njihove partnerske organizacije objavili tudi na svojih spletnih in Facebook straneh, objavljene so tudi na spletni strani dejavnosti Informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih (ISIO): http://isio.acs.si/, v rubriki Dogodki ter na spletnih straneh trgovskih centrov, kjer se bo predstavljalo dvanajst središč ISIO.
Izšla je nova številka glasila Info ISIO 2015–2016

09.09.2015

Izšla je sedma številka skupnega časopisa štirinajstih središč ISIO in ACS – Info ISIO 2015–2016, v katerem so predstavljene različne možnosti izobraževanja in učenja odraslih: novosti v formalnem in neformalnem izobraževanju odraslih, možnosti neformalnega izobraževanja, svetovalna podpora in pomoč odraslim pred in med potekom izobraževanja, ugotavljanje in vrednotenje že pridobljenega znanja ter možnosti sofinanciranja izobraževanja. Preberete si lahko tudi zgodbi učečih se odraslih, v katerih udeleženki na kratko predstavljata svojo uspešno izobraževalno pot.

Obenem vas vabimo na letošnje Dneve slovenskih svetovalnih središč, ki bodo med 23. in 25. septembrom. Koledar dogodkov, ki jih bodo svetovalna središča organizirala, bo objavljen na spletni strani ISIO, v rubriki Dogodki.
Strokovna ekskurzija Andragoškega centra Slovenije v Trst

07.09.2015

V soboto smo v okviru strokovne ekskurzije v Trstu obiskali Slovenski raziskovalni inštitut – SLORI, s katerim smo že uspešno sodelovali v nekaterih projektih, in Narodni dom, kjer nas je Milan Pahor na pronicljiv način popeljal skozi zgodovino Slovencev v Trstu. Srečanje je potekalo v prijetnem medgeneracijskem vzdušju, saj so se nam pridružili tudi naši upokojenci.
Poletna številka angleških e-Novičk ACS

03.09.2015

Izšla je letošnja poletna številka angleških e-Novičk (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/Summer.pdf) Andragoškega centra Slovenije, v katerih partnerjem po svetu na kratko predstavljamo vse tisto, čemur smo v prvi polovici letošnjega leta posvečali našo ustvarjalno energijo in zagon. Med drugim v tokratni številki najdete tudi naslednje teme:

 • izpeljan dvajseti Teden vseživljenjskega učenja
 • uspešno zaključena raziskava PIAAC
 • dejavnosti svetovalcev za kakovost v prvi polovici leta
 • v zadnji etapi projekta Spoznaj svoj življenjski slog
 • andragoški kolokvij v znamenju temeljnih zmožnosti odraslih.

Veseli bomo, če boste novičke delili tudi s svojimi tujimi partnerji. Želimo vam prijetno branje!

 

Arhiv angleških e-Novičk: http://www.acs.si/archive.

 
Mednarodni dan pismenosti na Andragoškem centru Slovenije

03.09.2015

Na Andragoškem centru Slovenije bomo 8. septembra obeležili mednarodni dan pismenosti. V živo bomo spremljali spletni dogodek, ki ga pripravlja EPALE s svojim partnerjem, Evropsko mrežo za temeljne zmožnosti (EBSN), in Nacionalnimi podpornimi službami. Gre za panelno razpravo o pismenosti in njenem pomenu na nacionalni in evropski ravni. Pri tem se bomo lahko vključevali v on-line omizje s svojimi vprašanji in pobudami.

Z nami pa bodo tudi strokovnjaki ACS, ki so pred poletjem zaključili raziskavo PIAAC, najverjetneje tudi mednarodni gost, Bryan Maddox, raziskovalec etnografskih vidikov pismenosti, ter predstavniki Nacionalne podporne službe za EPALE Slovenija iz CMEPIUS-a. Spregovorili bomo o dejavnostih, ki so bile in bodo izpeljane na temo temeljnih zmožnosti v projektu Uresničevanje evropskega programa za učenje odraslih (EPUO), in še o marsičem.

Vabimo pa tudi vas, da pridete na ACS in se vključite v našo izmenjavo informacij, izkušenj, pogledov in vtisov z on-line panela. Kako bo dogodek potekal in kaj vse lahko pričakujemo, si preberite tukaj.
Evropski Teden pismenosti

02.09.2015

8. septembra se bo na Mednarodni dan pismenosti začel evropski Teden pismenosti. Dogodki so namenjeni zviševanju ravni funkcionalne pismenosti vseh, torej tudi odraslih. Različne aktivnosti bomo spremljali tudi na ACS.

Več informacij o dogodkih najdete na http://www.literacyweek.eu/.
Kam po znanje - povabilo k objavi izobraževalne ponudbe

01.09.2015

Andragoški center Slovenije vabi izvajalce izobraževanja odraslih k objavi izobraževalne ponudbe za šolsko leto 2015/2016 na spletni strani KAM PO ZNANJE (http://pregled.acs.si).

Več informacij najdete na http://pregled.acs.si/index.php/prijava-za-izvajalce.
Razveljavljen razpis za deficitarne štipendije, prihodnji teden objavljen nov razpis

27.08.2015

Razpis za deficitarne štipendije, na katerega se je bilo mogoče prijaviti od 24. 8. 2015 dalje, bo razveljavljen. Sklad za razvoj kadrov in štipendije bo tako že prihodnji petek, 4. 9. 2015 objavil nov razpis za deficitarne štipendije skupaj z vlogo, ki jo bo sicer mogoče oddati od 11. 9. 2015 dalje. 

Analiza okoliščin, ki jo je zahtevala ministrica dr. Anja Kopač Mrak je pokazala, da vlagatelji, ki so želeli dostopati do vloge preko spletne strani, niso bili v enakopravnem položaju do vlagateljev, ki so vlogo prejeli na sedežu sklada. Zato bo razpis razveljavljen in ponovljen že prihodnji teden.

Več informacij najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Izšla je dvojna poletna številka e-Novičk

25.08.2015

Za nami je veliko sončnih in toplih dni, kljub temu pa se je precej dogajalo tudi na področju izobraževanja odraslih, kar vam predstavljamo v tokratni dvojni številki glasila e-Novičke.

Med domačimi novicami boste izvedeli, da je spletna stran Kam po znanje dobila novo preobleko. Poleg grafične posodobitve smo spletno stran obogatili tudi z nekaterimi dodatnimi vsebinami in informacijami o izobraževanju in vseživljenjskem učenju odraslih. Spoznali boste, kako aktivno je bilo v prvi polovici leta 2015 omrežje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih. Izvedeli boste tudi, da nas je junija na Andragoškem centru obiskala delegacija iz Bosne in Hercegovine.

Kot vsako leto tudi letos pripravljamo razpis za Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih za leto 2015. Pri tem imate pomembno vlogo vsi bralci in drugi, ki v svojem okolju prepoznate posameznike, skupine, društva, ustanove, podjetja ali lokalne skupnosti, ki bi jim priznanje ACS dalo potrditev za dosedanje učenje in delo na področju vseživljenjskega učenja ter spodbudo za naprej. Bodite aktivni in jih predlagajte, kar storite hitro in preprosto na spletni strani.

Med pomembnejšimi publikacijami vas opozarjamo na slovenski prevod OECD-jevega priročnika Raziskava spretnosti odraslih – Vodnik za bralca, ki je še posebej aktualen za vse tiste, ki spremljate raziskavo PIAAC. Nastal je tudi priročnik za izvajalce izobraževalnega programa ZIP, vKLJUČevanje v slovensko družbo, opozorili pa smo tudi na prispevek dr. Petre Javrh o pomembnosti učiteljeve profesionalne odličnosti v neformalnem izobraževanju.

Seznanite se tudi s številnimi drugimi viri in dogodki: v poletnem času so izšla številna glasila, med njimi zadnja številka glasila InfoNet Newsletter, saj se InfoNet združil s finsko revijo Vseživljenjsko učenje v Evropi (Lifelong Learning in Europe – LLinE) in tako septembra izide skupna testna različica nove spletne revije o izobraževanju odraslih z imenom ELM (European Lifelong Learning Magazine). Nadalje najdete tudi letna poročila in različne statistične podatke, ne manjkajo pa niti posveti in konference, ki so napovedani za naslednje mesece. NObveščamo pa vas tudi o novih številkah revij s področja izobraževanja odraslih, ki so izšle pred kratkim in so na voljo v Knjižnici Andragoškega centra Slovenije.

Svoje mesto ima tudi v tokratni številki EPALE, med drugim v njem predstavljasvojo filmsko zgodbo ter predstavlja odlično orodje za povezovanje, tj. Iskalnik partnerjev

Vsekakor gre za glasilo, v katerem boste gotovo našli kaj zase. Sredi septembra pa že izide nova številka, zato ne odlašajte in tudi sami soustvarjajte e-Novičke: pošljite svoje prispevke o strokovnih dogodkih v vaših lokalnih okoljih ter o (mednarodnih) projektih, v katerih sodelujete, najkasneje do 4. septembra na naslov e-novicke@acs.si. Da bo vsem lažje, pa pri pisanju novic prosimo upoštevajte Navodilo za pisanje člankov v e-Novičkah.

Želimo vam prijetno branje v teh iztekajočih se poletnih dneh, in če ste izpustili kakšno prejšnjo številko, jo lahko vedno najdete v arhivu!

 
Odbor regij vabi na spletno usposabljanje

21.08.2015

Prejeli smo pobudo Odbora regij Evropske unije, da jim pomagamo pridobiti udeležence spletnega usposabljanja z naslovom 'Regions, EU institutions and decision-making' (Regije, ustanove in odločanje v EU). Tečaj MOOC (Massive Open Online Course) bo potekal v angleškem jeziku prek spletne učne platforme in bo na voljo brezplačno. Začel se bo 19. oktobra in bo trajal osem tednov (glej urnik), vsak teden po 2-3 ure.

Usposabljanje je namenjeno sodelavcem v lokalnih in regionalnih upravah pa tudi vsem drugim, ki jih tematika zanima. Potekalo bo prek video vsebin, predavanj in razprav v živo in v forumu, uporabljana pa bodo tudi tradicionalna učna gradiva. Med temami bodo evropska kohezijska politika, pametna specializacija, migracija, dostop do programov EU in še marsikaj. 

Prijava na usposabljanje teče od 3. avgusta – pohitite, da si zagotovite svoje spletno mesto. Pogoj za pridobitev potrdila o sodelovanju je vsaj 80-odstotna prisotnost.
Publikacija o skupnostnem učenju na italijansko-slovenskem čezmejnem območju

17.08.2015

Čezmejni projekt med Slovenijo in Italijo Study Circles (http://www.study-circles.eu/), v katerem je kot partner sodeloval tudi Andragoški center Slovenije, je v zaključni fazi. Med rezultati projekta je zanimiva knjiga z naslovom 'Vseživljenjski primeri lokalnega trajnostnega razvoja - Primer študijskih krožkov na čezmejnem področju med Italijo in Slovenijo' (Lifelong learning devices for sustainable local development – The study circle experience in the crossborder area Italy – Slovenia), ki je del serije znanstvenih del na Univerzi Firence.

Za Slovenijo so teoretski prispevki Oreficeja in Gobbove pomembna razvojna pridobitev, delno to velja tudi za poskus Galeottijeve, da študijske krožke (ŠK) poveže z idejo trajnosti. Projektni okvir in umestitev v znanstveno serijo predstavljata nadgradnjo in promocijo naše prakse, institucije, države in jezika - prispevki namreč vsebujejo tudi slovenske izvlečke, slovensko urednico, dr. Nevenko Bogataj z ACS, in uvodne besede, ki jih je prispevala Ema Perme z MIZŠ.

Publikacija prispeva k teži študijskih krožkov ne le doma, ampak tudi v mednarodnem prostoru, kjer je slovenska kontinuiteta dobrih praks spoštovana, če ne že posnemana.

Publikacijo najdete na http://arhiv.acs.si/…/2015_Lifelong%20Learning_SC_Firenze.p….

V okviru projekta je nastal tudi video Skupnostno učenje v čezmejnem prostoru, ki ima tri dele.

Več o projektu tudi na http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=293.

 
Na spletni strani MIZŠ so objavljene Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2015/2016

07.08.2015

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo podatke o tem, katere izobraževalne programe za odrasle udeležence in infrastrukturne dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih, načrtujejo organizacije za izobraževanje odraslih v šolskem letu 2015/2016. Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2015/2016 vsebujejo predvideno število prostih vpisnih mest.

Informacije obsegajo:

1. Izvajalce javno veljavnih programov, ki so vpisani v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje odraslih ter predvidene podatke o prvem in nadaljnjih vpisih v posamezen program;

2. Seznam nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) in izvajalce postopkov NPK;

3. Izvajalce dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih.

Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2015/2016 so dosegljive na spletni strani MIZŠ.
Izšla je letošnja druga številka glasila ADEES

04.08.2015

V Andragoškem društvu Slovenije (ADS) so izdali junijsko številko e-glasila ADEES, v kateri:

 • je osrednja pozornost namenjena jubileju dr. Zorana Jelenca;
 • objavljajo aktualno kolumno predsednice Ide Srebotnik, ki je bila objavljena tudi v Šolskih razgledih;
 • je predstavljena izpeljava izobraževalnega programa o izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami in primer dobre prakse v Avstriji;
 • pišejo o poteku projekta o pomenu izobraževanja odraslih v slovenskih občinah;
 • izvemo, da je umrl veliki srbski andragog prof. dr. Dušan Savićević;
 • poročajo o 19. andragoškem kolokviju in drugih izpeljanih konferencah;
 • pišejo o ustrezni uporabi strokovnih izrazov;
 • povzemajo novice iz nekaterih drugih virov.Izšel je vodnik po izobraževalnih politikah Evropske unije

03.08.2015

Evropska platforma civilne družbe o vseživljenjskem učenju (The European Civil Society Platform on Lifelong Learning (EUCIS-LLL) je pravkar izdala Vodnik po izobraževalnih politikah Evropske unije z naslovom 'Guidebook to EU Decision-Making in Education and Training'. Prenesete si ga lahko na http://www.eucis-lll.eu/…/u…/2015/07/EU-guide_13July_web.pdf.

Več o publikaciji na EPALE.
Cedefop je izdal Letno poročilo 2014

31.07.2015

Evropski center za razvoj poklicnega izobraževanja in usposabljanja (European Centre for the Development of Vocational Training - Cedefop) je v juliju izdal Letno poročilo 2014 z naslovom Analiza in pregled razvoja nacionalnih ogrodij kvalifikacij v evropskih državah.    

Publikacijo najdete na http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/6127.                                                                                                                            
V Tuzelskem kantonu v BiH sprejet Zakon o izobraževanju odraslih

30.07.2015

Na zasedanju skupščine Tuzelskega kantona je bil 29. julija sprejet Zakon o izobraževanju odraslih. V. kanton v FBiH je tako zakonsko uredil to področje.

Več lahko preberete na http://www.rtvslon.ba/skupstina-tk-usvojila-zakon-o-obrazo…/.
DVV International je v letnem poročilu predstavil svoje dejavnosti v preteklem letu

28.07.2015

DVV International, Inštitut za mednarodno sodelovanje nemškega združenja za izobraževanje odraslih, si prizadeva za izobraževanje za vsakogar, po vsem svetu in vse življenje, ter tako podpira vseživljenjsko učenje v državah v razvoju in tranzitnih državah že več kot 45 let. Dejaven je bil tudi lani, in tako je v Letnem poročilu 2014 predstavil teme, kot so mednarodno lobiranje za vseživljenjsko učenje, pismenost kot ključ razvoja v podsaharski Afriki, izobraževanje odraslih pri beguncih, 'Gledališče zatiranih' – izobraževalno delo v bolivijskih zaporih, zagotavljanje človekove pravice do izobraževanja v Mehiki in drugo.

 

V poročilu lahko preberemo tudi o štirih projektih, ki so imeli v letu 2014 pomembno mesto v izobraževanju odraslih:

 • Globalno učenje v centrih za izobraževanje odraslih (Global Learning in the adult education centre).
 • Projekt Spoznaj svoj življenjski slog (Know your lifestyle), osveščanje za trajnostno (vzdržno) potrošnjo v izobraževalnih programih za manj izobražene odrasle, v katerem je kot partner sodeloval tudi Andragoški center Slovenije (ACS), je izhodiščno namenjen manj izobraženim odraslim, predvsem mladim osipnikom, ki se vključujejo v programe neformalnega izobraževanja za odrasle.
 • Odkrijte Gruzijo (Discover Georgia) je skupni nemško-gruzijski projekt, ki je od leta 2006 zgradil že devet gruzijskih centrov za izobraževanj odraslih po nemškem modelu.
 • Vpogled v sistem VHS (Insights into the VHS system) pa so študijske ture za spodbujanje izmenjave strokovnega znanja in izkušenj med sodelujočimi državami partnericami.

 

Nazadnje pa Letno poročilo ponuja še pregled svojega delovanja in partnerjev ter predstavlja vizijo za prihodnost. Letno poročilo 2014 je na voljo v Knjižnici Andragoškega centra Slovenije, najdete pa ga tudi na spletu: http://www.iiz-dvv.de/files/dvvi_jb_2014_e.pdf in v informacijskem središču EPALE
V Sloveniji je prvič objavljen razpis za deficitarne poklice

24.07.2015

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 22. julija na spletni strani www.sklad-kadri.si objavil razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Gre za štipendije, ki jih v Sloveniji še ni bilo, država pa želi na tak način spodbuditi izbiro tistih programov, kjer je boljša zaposljivost. Razpisanih je 1.000 štipendij za dijake in udeležence v izobraževanju odraslih, ki bodo vpisani v programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja za deficitarne poklice. 

Vloga za prijavo na razpis za dodelitev štipendije za deficitarne poklice bo objavljena 24. avgusta 2015 ob 9:00 uri na spletni strani sklada. Od takrat dalje do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 30. oktobra 2015 se lahko vlagatelji prijavijo na razpis.

Več informacij najdete na spletnih straneh sklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).
Izšel je katalog publikacij Unescovega inštituta za vseživljenjsko učenje

23.07.2015

e-Novičkah vas redno obveščamo o izdajah pomembnih publikacij, med drugim tudi tistih, ki jih izdaja Unescov inštitut za vseživljenjsko učenje (Unesco Institute for Lifelong Learning – UIL). Tokrat vas obveščamo o izdaji njihovega najnovejšega kataloga publikacij 2015 (Publications Catalogue 2015).

Od ustanovitve, leta 1952, do leta 2006 je UIL deloval kot Unescov inštitut za izobraževanje (Unesco Institute for Education – UIE), v letu 2006 pa je spremenil svoje ime v UIL. V katalogu so predstavljene:

 • publikacije, ki jih šele pripravljajo in bodo izšle še v letu 2015,
 • vodilne publikacije, med katere sodita obe izdaji Globalnega poročila o učenju in izobraževanju odraslih,
 • zadnje objave (2010–2015),
 • izbrane starejše objave, izdane v letih 2000–2009,
 • najpomembnejše publikacije iz obdobja 1956–1999,
 • naročilnica za tiskane izdaje publikacij.Slovenska izdaja priročnika Raziskava spretnosti odraslih - Vodnik za bralca

22.07.2015

Za vse, ki spremljate raziskavo PIAAC, smo na Andragoškem centru Slovenije izdali slovenski prevod OECD-ejevega priročnika Raziskava spretnosti odraslih - Vodnik za bralca.

Terenski del raziskave PIAAC je v Sloveniji potekal v letu 2014, rezultati bodo znani julija 2016 (http://piaac.acs.si/). Mag. Estera Možina, nacionalna koordinatorica raziskave PIAAC v Sloveniji, poudarja, da smo se za prevod priročnika odločili zato, da bi raziskovalcem, izobraževalcem in drugim strokovnjakom pripomogli k razumevanju tega kar meri raziskava PIAAC, jim podrobno predstavili metodologijo, vzorčni načrt, možnosti primerjave s prejšnjimi raziskavami spretnosti odraslih in povezave z raziskavo PISA.
Izšla je tretja številka glasila InfoNet Newsletter v letu 2015

21.07.2015

Pred vami je tretja in hkrati zadnja številka glasila InfoNet Newsletter. Evropski portal InfoNet o izobraževanju odraslih (European Infonet Adult Education) se po desetih letih poslavlja, saj se konec septembra zaključuje tretje obdobje financiranja (Program Evropske unije Vseživljenjsko učenje). Novih člankov ne bodo več objavljali, vendar pa bo baza člankov še vedno dostopna.

Istočasno je InfoNet po združitvi s finsko revijo Vseživljenjsko učenje v Evropi  (Lifelong Learning in Europe – LLinE) pred novim začetkom, saj septembra izide skupna testna različica nove spletne revije o izobraževanju odraslih z imenom ELM (European Lifelong Learning Magazine). Prva redna številka nove revije bo izšla v decembru. Več o novi reviji preberite v članku z naslovom ELM – European Lifelong Learning Magazine. A new European online magazine on adult education - journalistic writing devoted to the practice of adult learning.

Medtem ko čakate na ELM, ne oklevajte z branjem zadnjih člankov dopisnikov iz Evrope, med drugim tudi iz Slovenije, na spletni strani InfoNeta in v zadnji številki revije LLinE, ki je posvečena vlogi teorij in paradigem v izobraževanju odraslih.

Zanimiva prispevka sta objavila sodelavca Andragoškega centra Slovenije (ACS).

Mag. Peter Beltram piše o trendih v izobraževanju odraslih pri nas. Slovenija se je odločila za širši koncept izobraževanja odraslih. Ozaveščanje o nevarnostih za zdravje, podnebnih spremembah in nacionalni kulturne dediščine so novi elementi slovenskega izobraževanja odraslih. To ustvarja nove izzive pri zagotavljanju kompetenc izobraževalcev in pri spremljanju ter vrednotenju dejavnosti. Več lahko preberete v članku z naslovom Slovenia decides for a broader concept of adult education

Vera Mlinar v članku Skrito znanje je zaklad! (Hidden knowledge is a treasure!) predstavlja zanimivo izkušnjo kandidatke v  procesu potrjevanja neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc, ki se je s tem srečala kot brezposelna.

Med ostalimi zadnjimi članki na InfoNetu so:
Izšla je julijska številka Novic ZLUS

20.07.2015

Zveze ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) je izdala julijsko številko glasila Novice ZLUS, s katero vsak mesec obvešča javnost o delovanju svojih članic. 
Izšla je druga številka revije Andragoška spoznanja

16.07.2015

V Andragoških spoznanjih lahko tokrat berete o raziskavi PIAAC, največji empirični raziskavi na področju izobraževanja odraslih po številu vključenih posameznikov na svetu. Avtorica prispevka je mag. Estera Možina, ACS. Svoje mesto so dobile tudi teme o izobraževanju in usposabljanju starejših, vplivu neformalnega izobraževanja na razvoj spretnosti, digitalna pismenost in reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih ter spletna platforma EPALE, ki je predstavljena kot odlična priložnost za izmenjavo in sodelovanje izobraževalcev odraslih. Med prebiranjem lahko spoznate še zamisli dr. Zorana Jelenca, ki je letos praznoval 80-letnico.
 
Več najdete tukaj. Revija je na voljo tudi v knjižnici ACS.Izpeljan je bil posvet Svetovanje za zaposlene za večjo vključenost v izobraževanje in usposabljanje ter razvoj kariere

10.07.2015

V začetku julija je v Ljubljani potekal posvet Svetovanje za zaposlene za večjo vključenost v izobraževanje in usposabljanje ter razvoj kariere v organizaciji Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSS), Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Andragoškega centra Slovenije (ACS).

Na posvetu sta s strokovnima prispevkoma sodelovali mag. Katja Dovžak (MIZŠ) in mag. Tanja Vilič Klenovšek (ACS), na okrogli mizi pa so svoj pogled na aktualno temo predstavili gostje z različnih področij, povezanih z izobraževanjem odraslih in zaposlovanjem.

Program posveta je objavljen na spletni strani ZiSS.
Spletna stran KAM PO ZNANJE je dobila novo podobo

02.07.2015

Spletna stran KAM PO ZNANJE – Pregled ponudbe izobraževanja odraslih, s katero že vrsto let informiramo najširšo in strokovno javnost o ponudbi formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja odraslih, je v poletnih mesecih dobila novo podobo. Vabljeni, da novo spletno stran obiščete in jo spoznate.
Izpeljali smo 19. andragoški kolokvij

30.06.2015

Izpeljali smo 19. andragoški kolokvij, osrednji strokovni dogodek v okviru 20. Tedna vseživljenjskega učenja - TVU 2015, ki je bil 16. junija 2015 v Kranjski Gori na temo 'Zmorem, torej sem!' Spodbujanje temeljnih zmožnosti odraslih. Sestavni del dogodka je bilo nacionalno odprtje Elektronske platforme za izobraževanje odraslih v Evropi -EPALE.

Več o dogodku tukaj.
Letna konferenca EAEA & Generalna skupščina EAEA 2015

30.06.2015

V Portu na Portugalskem se je konec junija zaključila Letna konferenca EAEA: Zdravje in zdravstveno opismenjevanje v izobraževanju odraslih v Evropi & Generalna skupščina EAEA 2015 (http://www.eaea.org/en/home/in-focus.html).

Več o dogodku tukaj.
V Ljubljani se danes začenja konferenca združenja ESREA o učenju v skupnosti

18.06.2015

Raziskovalci iz Omrežja Evropskega združenja za raziskovanje izobraževanja odraslih (European Society for Research on the Education of Adults – ESREA) Med globalnim in lokalnim (ESREA Research Network Between Global and Local) se bodo v prihodnjih dneh (od 18. do 20. junija 2015) družili na konferenci z naslovom Pogledi na skupnostne prakse – življenje in učenje v skupnosti (Perspectives on community practices – living and learning in community).

Ključni govorci bodo: dr. Danny Wildemeersch, dr. Gert Biesta and dr. Marta Gregorčič. S prispevki sodelujejo tudi sodelavke z ACS-a.

Organizator letošnjega srečanja je Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.


 
Izšla je peta številka spletnega časopisa e-Novičke

15.06.2015

Vabimo vas, da preberete letošnjo peto, tokrat dvojno številko spletnega glasila Andragoškega centra Slovenije (e-Novičke maj–junij 2015).

Naslednje e-Novičke bodo v dvojni poletni številki izšle avgusta, po tem pa bodo izhajale spet vsak mesec.

Arhiv e-Novičk
Začenja se 9. svetovna skupščina ICAE

11.06.2015

Danes se v Montrealu začenja 9. svetovna skupščina Mednarodnega sveta za izobraževanje odraslih (International Council for Adult Education – ICAE).  Udeleženci skupščine z naslovom Globalne zaveze – lokalne prakse bodo od 11. do 14. junija 2015 poskušali opredeliti načine, kako se lahko civilna družba na lokalni, regionalni in globalni ravni mobilizira in zagotovi, da bo izobraževanje odraslih prispevalo k soustvarjanju sveta, kakršnega si želimo.

Več informacij o skupščini in vseh spremljevalnih dogodkih lahko dobite na spletni strani: http://www.waam2015.org/en. Spremljate jo lahko v živo (http://ow.ly/NW0Hf), ali pa na FB strani in Twitterju.
Strokovni svet za izobraževanje odraslih se bo sestal 11. junija

10.06.2015

V četrtek, 11. junija 2015, bo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 81. redna seja Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih.

Na dnevni red so me drugim uvrstili obravnavo gradiv Poročilo o izvajanju LPIO 2014 in Analiza uresničevanja LPIO od 2011 do 2013, predstavitev evropskega projekta Ženske v mikro malih in srednjih podjetjih (MSP), seznanitev s poročili   o delu na področju mojstrskih izpitov v letu 2014 in o delu sveta za kakovost in evalvacije v letu 2014 ter predstavitev rezultatov mednarodne raziskave INCLUDED – izobraževanje kot dejavnik družbene vključenosti in povezanosti (vabilo).
 
Izšla je junijska številka Novic ZLUS

08.06.2015

Zveze ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) je v izdala drugo številko glasila Novice ZLUS, s katero vsak mesec obvešča javnost o delovanju njenih članic.
Na InfoNetu je objavljen članek o postopku potrjevanja neformalno pridobljenih znanj

04.06.2015

Članek z naslovom Skrito znanje je zaklad! (Hidden knowledge is a treasure!), ki ga je pripravila Vera Mlinar, sodelavka ACS, v uvodu predstavlja zanimivo izkušnjo kandidatke v  procesu potrjevanja neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc, ki se je s tem srečala kot brezposelna. Postopek ji je pomagal, da je spoznala, česa je sposobna in katere so njene zmožnosti za delovno mesto, ki si ga je želela. Proces ovrednotenja formalno in neformalno pridobljenih znanj ji je 'dal' veliko – prispeval je k strokovni in osebnostni rasti ter jo motiviral k nadgrajevanju znanja za poklicno pot.

Vabljeni k branju.
Povabilo za objavo izobraževalne ponudbe

29.05.2015

Andragoški center Slovenije v sodelovanju z različnimi ponudniki izobraževanja odraslih na spletni strani KAM PO ZNANJE – Pregled ponudbe izobraževanja odraslih redno objavlja pregled izobraževalnih možnosti za odrasle v Sloveniji. Spletna stran je zasnovana tako, da različnim ponudnikom izobraževanja odraslih daje možnost, da promoviramo svojo izobraževalno ponudbo v najširši in strokovni javnosti ter tudi izboljšujejo svojo prepoznavnost.

Vabimo vas, da na spletni strani http://pregled.acs.si predstavite svoje izobraževalne dejavnosti v šolskem letu 2015/2016 ter tako prispevate k celovitemu pregledu ponudbe in izobraževanja odraslih v Sloveniji in dodatno promovirate izobraževalne dejavnosti vaše ustanove.

V preteklem letu je možnost brezplačne objave in promocije svojih izobraževanj izkoristilo 235 raznovrstnih ustanov. Predstavile so preko 4.300 izobraževalnih programov s področja formalnega in neformalnega izobraževanja.


 

Uporabniki na spletni strani najdejo informacije o izvajalcih izobraževanja odraslih, izobraževalnih programih ter druge koristne informacije in zanimive povezave na spletne strani s področja izobraževanja in učenja odraslih. Kot takšna je spletna stran primeren vir različnim uporabnikom, ki iščejo informacije izobraževanju odraslih v Sloveniji. Podatki, objavljeni na spletni strani, so dostopni tudi preko spletne strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in portala Moja izbira.si Centra RS za poklicno izobraževanje, pri svojem delu jih uporabljajo tudi zaposlitveni svetovalci na Zavodu za zaposlovanje ter zaposleni v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih, kar dodatno pripomore k promociji institucij in programov objavljenih na spletni strani.

Prijave zbiramo do konca junija, dopolnitve in posodobitve vpisanih podatkov pa bodo možne celo leto. Na voljo sta dva načina prijave, in sicer preko spletnih obrazcev(http://pregled.acs.si/anai) ali preko tiskanih obrazcev(http://pregled.acs.si/prijava).

Priporočamo uporabo spletnih obrazcev. Po registraciji boste pridobili uporabniško ime in geslo, ki vam bosta omogočila, da vnesete podatke o svoji ustanovi in izobraževalnih programih. Ko so podatki vneseni, jih lahko s pomočjo uporabniškega imena in gesla po potrebi spreminjate in dopolnjujete.

Dodatne informacije so vam na voljo pri Eriki Brenk (T: 01 5842 570; E: erika.brenk@acs.si) in v tajništvu ACS (T: 01 5842 560).
Povabilo na konferenco Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja – KEKS

22.05.2015

Vprašanje kakovosti je eno od križišč, na katerem se srečujejo interesi javnosti, politike, staršev, šol, vrtcev, ravnateljev, učiteljev, drugih strokovnih delavcev in raziskovalcev izobraževanja ter učencev. V času, v katerem je ponovno vroča razprava o elementih sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, želijo prireditelji dogodka omogočiti razpravo in izmenjavo dobrih praks, ki nastajajo v Sloveniji.

Konferenca, ki bo 18. in 19. novembra 2015 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, je namenjena ravnateljem, strokovnim delavcem, vključenim v skupine za kakovost, učiteljem, vzgojiteljem ter drugim strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol in drugih vzgojno izobraževalnih ustanov, izobraževalcem učiteljev, pedagoškim svetovalcem ter raziskovalcem vzgoje in izobraževanje.

Vse podrobnosti o konferenci najdete na spletni strani http://www.zrss.si/keks.
Objavljen članek o trendih v izobraževanju odraslih v Sloveniji

22.05.2015

Na portalu InfoNet so objavili članek mag. Petra Beltrama (ACS) o trendih v izobraževanju odraslih pri nas. Slovenija se je odločila za širši koncept izobraževanja odraslih. Ozaveščanje o nevarnostih za zdravje, podnebnih spremembah in nacionalni kulturne dediščine so novi elementi slovenskega izobraževanja odraslih. To ustvarja nove izzive pri zagotavljanju kompetenc izobraževalcev in pri spremljanju in vrednotenju dejavnosti. V strateškem razvojnem dokumentu, Resoluciji o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020, so se nosilnima ministrstvoma, pristojnima za izobraževanje in za delo, s svojimi programi tako pridružila še ministrstva za zdravje, kmetijstvo in okolje, kulturo in notranje zadeve.

Več pa lahko preberete v članku z naslovom Slovenia decides for a broader concept of adult education.
Majska izdaja revije Skillset and Match posvečena dosežkom poklicnega izobraževanja in usposabljanja v zadnjih 40 letih

21.05.2015

V posebni izdaji revije Skillset and Match, ki je pravkar izšla, so predstavljeni dosežki poklicnega izobraževanja in usposabljanja v zadnjih 40 letih in prihodnji izzivi.

Številka prinaša članke evropskih politikov, med njimi: Martina Schulza, predsednika Evropskega parlamenta (Europe counting on Cedefop’s input), Yiannisa Boutarisa, župana Soluna (Planting seeds of change), Thomasa Händela, predsednika Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve v Evropskem parlamentu (Using training systems for new pathways to jobs), Marianne Thyssen, evropske komisarke za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile (Delivering results), in Jamesa Calleja, direktorja Evropski center za razvoj poklicnega izobraževanja in usposabljanja (European Centre for the Development of Vocational Training Cedefopa), ki se ozira na vlogo Cedefopa v prihodnje.

Če vas ob tem zanima še to, kako je bil Cedefop ustvarjen, kakšen je vpliv politike poklicnega izobraževanja in usposabljanja, kaj je Europass, pregled 40-letnega delovanja …, vas vabimo, da jubilejno izdajo preberete.
Povabilo na 19. andragoški kolokvij

21.05.2015

Vabimo vas na dogodek TVU na državni ravni – andragoški kolokvij. Osnutek programa je objavljen na spletni strani http://tvu.acs.si/ak/2015. Kolokvij, ki bo 16. junija 2015 v Kranjski Gori, je združen z nacionalnim odprtjem Elektronske platforme za izobraževanje odraslih – EPALE. Namenjen bo temi Spodbujanje temeljnih zmožnosti odraslih.

Prijave zbiramo do 8. junija 2015 (elektronska prijava).

Več informacij o kolokviju najdete v vabilu.
Izšla je prva številka Novic ZLUS

20.05.2015

Zveza ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) je v začetku maja izdala prvo številko glasila Novice ZLUS.

ZLUS je združenje 20 ljudskih univerz (LU), ki delujejo po Sloveniji. Javni zavodi za izobraževanje odraslih, ki so prerasla v sodobna andragoška, svetovalna in informacijska središča, imajo dolgoletno tradicijo – prva je bila ustanovljena leta 1921. Z glasilom želijo v prihodnje vsak mesec obveščati javnost o delovanju ljudskih univerz, ki so povezane v ZLUS.

Glasilo sestavlja pet sklopov:

 • v prvem, Projekt FERFL, so zbrana obvestila o dogodkih, ki se nanašajo na Program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom FERFL – Vroče ideje za družbeno odgovorno podjetništvo;
 • v drugem predstavljajo delo Centrov medgeneracijskega učenja na LU, ki z organizacijo in izvedbo dogodkov skrbijo, da se različne generacije medsebojno družijo, povezujejo in prenašajo znanja in veščine;
 • tretji sklop je namenjen dogajanju v Tednu vseživljenjskega učenja;
 • četrti sklop so poimenovali Projekti, v njem pa predstavljajo različne projekte LU;
 • peti sklop pa je namenjen predstavitvi drugih prireditev in dogodkov, ki so jih izpeljali pod okriljem LU.

Prijetno branje majske številke!
Povabilo na okroglo mizo v Tednu ljubiteljske kulture

20.05.2015

Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD) vabi na okroglo mizo z naslovom Aktivna participacija v kulturi, ki bo v četrtek, 21. maja 2015 ob 17.00 v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Veseli vas bodo tudi na katerem od 1.000 dogodkov, ki so jih z 59 območnimi izpostavami JSKD pripravili v sodelovanju z ZKDS, številnimi kulturnimi društvi in zvezami ter lokalnimi skupnostmi, ki se jim letos pridružujejo tudi šole, vrtci, muzeji in knjižnice, odprti ateljeji ... Več najdete na spletni strani Tedna ljubiteljske kulture.
Pridružite se nam na Paradah učenja

14.05.2015

Parade učenja - dnevi učečih se skupnosti v Sloveniji potekajo že tretje leto zapored. Letos ACS, nacionalni koordinator projekta EPUO, s koordinatorji teh dogodkov snuje nove festivalske dogodke v sedmih slovenskih mestih. Parada učenja se začenja v starem mestnem jedru Črnomlja prav na dan odprtja Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), v petek, 15. maja; nadaljuje se v ponedeljek na Glavnem trgu v Kranju, potem pa gostuje vse do sobote, 23. maja, vsak dan v drugem kraju: v torek bo na Ptuju, v sredo bodo priložnosti za učenje in ustvarjalnost ponujali na Krekovem trgu v Celju, naslednji dan se bo mogoče udeležiti Parade učenja v Krškem, v petek svojo Parado prireja Ljudska univerza Ajdovščina na ploščadi pred bivšo vojašnico Srečka Kosovelana (Plato klub Baza), v soboto pa bo praznično na ploščadi pred Delavskim domom Trbovlje. Udeležence bodo na podobne prireditve vabili tudi v drugih slovenskih mestih.

Udeležence različnih generacij bodo sodelujoči navduševali s prikazi na stojnicah, z delavnicami, razstavami, s projekcijami, predavanji, predstavitvami in pogovori ter z odrskimi glasbenimi, plesnimi, športnimi in kulturnimi nastopi.

Pridružite se temu vrvenju!
Poslanica ob 20-letnici TVU-ja

14.05.2015

Pred jutrišnjim slovesnim odprtjem ‪TVU2015 v Črnomlju prisluhnite poslanici mag. Zvonke Pangerc Pahernik, vodje projekta TVU na ACS, ob 20. obletnici TVU - Teden vseživljenjskega učenja.

 
Obiščite prireditve 20. Tedna vseživljenjskega učenja

13.05.2015

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) letos prirejamo že dvajsetič. Med 15. in 22. majem 2015 (osrednji termin) oziroma med 15. majem in 30. junijem (razširjeni termin) je po vsej Sloveniji brezplačno na voljo na tisoče izobraževalnih, informativno-svetovalnih, kulturnih in drugih dogodkov. Vabimo vas, da jih obiščete!

Več na spletni strani TVU in Facebook strani TVU.
Povabilo na PI pogovore o neformalnem učenju

11.05.2015


Pedagoški inštitut (PI) v sodelovanju s Trubarjevo hišo literature vabi na nadaljevanje mesečnih diskusij “PI pogovori” v sredo, 13. maja 2015, ob 20. uri v Trubarjevi hiši, na Ribjem trgu 2 (vhod v prostore Trubarjeve hiše literature je s Stritarjeve ulice 7). Tema tokratnega večera je Neformalno učenje? Kaj pa je to?

Svoje poglede na neformalno učenje, znanje, izobraževanje bodo predstavili nekateri avtorji znanstvene monografije From Formal to Non–Formal: Education, Learning and Knowledge, ki se je ukvarjala s široko tematiko neformalnega učenja, izobraževanja in znanja. Dogodek bosta povezovala njena urednika, dr. Igor Ž. Žagar in dr. Polona Kelava.

Skušali bodo odgovoriti na vprašanja o razmerjih med neformalnim in formalnim izobraževanjem, o neformalnem učenju v vseh družbenih in življenjskih kontekstih, ter na vprašanja o emancipatoričnosti neformalnega znanja.

Več lahko preberete na spletni strani PI.
Odpoved Usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

08.05.2015

Zaradi premajhnega števila prijav udeležencev odpovedujemo napovedani termin usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence, ki smo ga načrtovali od 12. do. 15. maja 2015.

Naslednji termin usposabljanja je predviden jeseni.
Karavana študijskih krožkov bo letos v Šmarju pri Jelšah

04.05.2015

V petek, 8. maja, se bo Karavana študijskih krožkov ustavila na Kozjanskem.Gostitelj tokratne prireditve bo Knjižnica Šmarje pri Jelšah. Organizatorji so pripravili zelo razgiban program.

Prireditev je namenjena srečanju krožkarjev, ki jih povezuje ACS že od leta 1993 dalje, ter promociji najboljših ponudnikov študijskih krožkov.

Karavane, doslej enajst, so pomembna priložnost za pretok in nadgradnjo znanja. Šele drugič bo na Karavani pripravljen strokovni del: osredotočili se bomo na socialno podjetništvo. Posvetili se bomo tudi sebi – predstavili razloge za fluktuacijo mentorjev ter izbrali mentorje seniorje. Izobraževalno-promocijski del Karavane študijskih krožkov bo medtem zajel vse prostore kulturnega doma in v primeru dobrega vremena pljusknil tudi na ploščad izven njega. Prednost letos dobiva glasbeno izražanje, prijave pa kažejo tudi na paleto razstav, projekcij in delavnic ter bralni kotiček, v katerem bodo letos prednjačili gorenjski bralni krožki. Moški del obiskovalcev bo imel možnost vodenega ogleda tehnične opreme kulturnega doma.

Karavana ŠK-jev se bo začela ob 9.30 in bo, kot običajno, trajala do približno 17. ure. Lepo vabljeni!
Knjižnica bo 30. aprila zaprta

29.04.2015

Zunanje obiskovalce obveščamo, da bo knjižnica ACS v četrtek, 30. aprila 2015, zaprta.
Izšla je druga številka glasila InfoNet Newsletter v letu 2015

24.04.2015

Vabimo k branju druge letošnje številke glasila InfoNet Newsletter.

V ospredju je tudi članek naše sodelavke, Simone Kavčič, z naslovom To socialize, to learn, to grow personally – to live with your library, ki z nami deli Markovo zgodbo o tem, kako živeti s knjižnico.

Na portalu InfoNeta so objavljeni še mnogi drugi zanimivi članki. Vabimo vas tudi, da obiščete tudi Facebook stran InfoNeta.
Vlada je sprejela Letni program izobraževanja odraslih RS za leto 2015

24.04.2015

Vlada RS je na svoji 33. redni seji sprejela Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2015 (LPIO 2015), ki ga bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v kratkem objavilo na svoji spletni strani.

LPIO 2015 pomeni načrt uresničevanja ciljev Resolucije Nacionalnega programa izobraževanja odraslih za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13–20) na letni ravni. Vključuje izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost, pri čemer se pri pridobivanju javno veljavne izobrazbe omejuje na izobraževanje odraslih po programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega strokovnega, gimnazijskega in višjega strokovnega izobraževanja. LPIO 2015 upošteva cilje ReNPIO13–20, to so dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva in raven temeljnih zmožnosti, povečati zaposljivost aktivnega prebivalstva, izboljšati možnosti za učenje in vključevanje v izobraževanje ter izboljšati splošno izobraženost.

Več lahko preberete v Spročilu za javnost, 22. april 2015.
Izšla je aprilska številka spletnega časopisa e-Novičke

21.04.2015

Vabim vas, da preberete letošnjo četrto številko spletnega časopisa e-Novičke. Aprilska številka povzema dogajanje v zadnjem mesecu ali dveh. Veliko se je zgodilo v tem času:

 • proslavili smo jubilej dr. Zorana Jelenca, prvega direktorja ACS,
 • dejavno smo sodelovali na različnih strokovnih dogodkih,
 • pripravljamo se na TVU 2015, letošnje Parade učenja in strokovne dogodke v projektu EPUO, zato povzemamo bistvene informacije,
 • izdali smo šest študij, ki analizirajo fluktuacije strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih, predstavljamo pa tudi druge pomembne publikacije, ki so izšle pred kratkim,
 • uspešni smo bili pri promoviranju Elektronske platforme za izobraževanje odraslih v Evropi – EPALE, ki so jo 15. aprila uradno odprli v Bruslju …

O vsem tem in še mnogih drugih dejavnostih v izobraževanju odraslih doma in v tujini si lahko preberete v tej vsebinsko bogati številki.

Arhiv e-Novičk
Srečanje študijskih krožkov Beremo z Manco Košir ob svetovnem dnevu knjige

17.04.2015

Odkar je Unesco 23. april proglasil za svetovni dan knjige, ga slavimo po vsem svetu, tudi v Sloveniji. V Društvu slovenskih pisateljev se bodo prav na ta dan ob 18. uri srečali člani in članice študijskih krožkov Beremo z Manco Košir iz šestih slovenskih krajev. Pripovedovali si bodo o knjigah, ki so jim posvetili največ pozornosti, ki so jih najbolj pritegnile in se jim najgloblje vtisnile v spomin.

Kakšne knjige so to? Kaj jih je potegnilo v njihov ris: zgodba, jezik, slog, avtorjevo ime? Kako so širili glas o prebranem: prek lokalnih medijev, so izdali svoje glasilo, imeli literarne večere? Po kakšnih kriterijih jemljejo knjige v branje? Kako so obveščeni o njih? O teh in podobnih za bralno navdušenost pomembnih rečeh se bo s krožkarji pogovarjala njihova 'duhovna mati' Manca Košir.

Srečanje je odprto tudi za obiskovalce, zato ste toplo vabljeni. Dobrodošli so tudi vaši bralni predlogi.
Vabljeni v Slovenski šolski muzej na dogodke ob Svetovnem dnevu Zemlje

16.04.2015

22. april je Svetovni dan Zemlje, ki ga na pobudo civilne družbe po vsem svetu praznujemo že petinštiridesetič. Namen tega dne je opozoriti javnost na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo.

Ob tej priložnosti je Slovenski šolski muzej pripravil spremljevalni program ob razstavi Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj, danes, jutri. Predavanje prof. Rajka Bošnjaka z naslovom Mladina, veselje, poslanstvo, svoboda in narava bo že v torek, 21. aprila, drugi dogodki pa bodo v sredo, 22. aprila.

Na veččutni delavnici z zelišči in semeni, ki bo ob 18. uri in bo namenjena tudi odraslim, bodo obiskovalci s pomočjo zeliščnih didaktičnih kart spoznavali čudoviti svet zelišč, zdravilne lastnosti posameznih zelišč, vonjali sveža zelišča in okušali zeliščne čaje. Na koncu bodo vsi skupaj iz različnih semen ustvarili skupinsko mandalo, posvečeno Zemlji. Delavnico bo vodila Mateja Ribarič, kustosinja in avtorica razstave Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj, danes, jutri.
Uradno odprtje EPALE nas je navdušilo

16.04.2015

Bruseljsko odprtje e-Platforme za izobraževanje odraslih – EPALE smo 15. aprila na ACS spremljali prek spleta. Pridružilo se nam je nekaj gostov iz CMEPIUS-a, kjer deluje Nacionalna podporna služba za EPALE, ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zveze ljudskih univerz Slovenije in Ljudske univerze Škofja Loka. Spremljanje dogodka v 24-članski skupini je bilo prijetno in strinjali smo se, da je 'skupaj' tudi v tem primeru bolje kot 'vsak sam'. Omogočilo nam je namreč, da smo živahno razpravljali o nekaterih vidikih, ki so jih izpostavili govorci.

Več o dogodku si boste lahko prebrali v aprilski številki e-Novičk, ki bo izšla prihodnji teden.
 
Razstava 1001 izum obeležuje Mednarodno leto svetlobe 2015

15.04.2015

Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2015 razglasila za Mednarodno leto svetlobe in na svetlobi temelječih tehnologij. Med letom bo tej temi posvečena vrsta dogodkov, eden izmed njih pa je tudi svetovna razstava 1001 izum - odkritja zlate dobe islamske civilizacije, ki uživa tudi pokroviteljstvo Unesca oziroma generalne direktorice, Irine Bokove, in je trenutno na ogled v Sloveniji.

Razstava temelji na strokovnih in verodostojnih temeljih in nam približa pomembno, a sodobnemu človeku odmaknjeno, predvsem pa zastrto dediščino izjemnih učenjakov in izumiteljev različnih veroizpovedi in kultur iz civilizacije, ki se je od 7. do 16. stoletja razprostirala od Španije do Kitajske. V sedmih sklopih Dom, Trg, Šola Zdravje, Mesto, Vesolje in Svet so predstavljena prelomna odkritja, ki so pustila neizbrisen pečat našemu današnjemu svetu. Ta svetovno znana potujoča razstava je pravo interaktivno doživetje, ki med drugim z več kot 60 interaktivnimi eksponati, z vrhunsko paleto modelov, simulacij, različnih iger, produkcij, izdelkov in verodostojnih virov prikazuje znanstveno in kulturno dediščino omenjene dobe.


 

Razstavo si je po premierni postavitvi v Londonu leta 2010 po vsem svetu ogledalo okrog šest milijonov ljudi. Projekt uglednih strokovnjakov iz celega sveta je bil večkrat nagrajen, med drugim s prestižnima nagradama, kot sta nagrada za najboljšo potujočo razstavo 2011 (Museum Heritage Award London) ter nagrada Google za znanost in tehnologijo 2010. Propagandni film, ki spremlja razstavo oziroma osvetljuje odkritja, pa je prejel kar 24 mednarodnih priznanj s filmskih festivalov v Londonu, New Yorku, Los Angelesu, Cannesu in Hamburgu. V njem igra z oskarjem nagrajeni Sir Ben Kingsley. Partner razstave je National Geographic.

Razstava, ki bo odprta do 2. julija, je primerna za vse generacije.

Vabimo vas, da si več o razstavi in spremljevalnem programu preberete tukaj.
Vključenost v formalno izobraževanje in izobrazbena struktura odraslega prebivalstva

10.04.2015

Na spletni strani Info-mozaika smo objavili zanimiv prispevek Tanje Čelebič iz UMAR-ja o vključenosti v formalno izobraževanje in izobrazbeni strukturi odraslega prebivalstva (http://arhiv.acs.si/InfO-mozaik/2015/71.pdf).

V prispevku je predstavila novejše statistične podatke o vključenosti mladih in odraslih v različne ravni formalnega izobraževanja ter izobrazbeno strukturo odraslega prebivalstva v Sloveniji in državah članicah Evropske unije.

Vabljeni k branju.
Povabilo na odprtje e-Platforme za izobraževanje odraslih v Evropi – EPALE

09.04.2015

Vabimo vas na Andragoški center Slovenije, kjer bomo prek spleta spremljali uradno odprtje e-Platforme za izobraževanje odraslih v Evropi – EPALE.

Več informacij o srečanju najdete v vabilu, program odprtja v Bruslju pa je objavljen na povezavi https://ec.europa.eu/epale/en/boxed-event/epale-launch-conference, kjer bo na dan odprtja objavljena tudi povezava za prenos v živo.

Če vas dogodek zanima, se nam pridružite, še prej pa udeležbo potrdite Mateji Pečar (E: mateja.pecar@acs.si), in sicer najkasneje do ponedeljka do 12 .ure.
Proslavili smo jubilej dr. Zorana Jelenca

03.04.2015

Dr. Zorana Jelenc, prvi direktor ACS in prodoren pobudnik mnogih idej, ki so v izobraževanju odraslih obrodile bogate sadove, je včeraj praznoval svoj 80. rojstni dan. Bivši in sedanji sodelavci ACS ter člani Andragoškega društva Slovenije smo na priložnostnem srečanju proslavili njegov jubilej.

Vabimo vas, da si ogledate fotografije.


 
Razpis programa Inkluzivno izvajanje izobraževanja za odrasle s posebnimi potrebami

01.04.2015

Andragoško društvo Slovenije (ADS) je s skupino strokovnjakov, ki delajo z osebami s posebnimi potrebami, pripravilo vsebinsko celosten izobraževalni program z naslovom Inkluzivno izvajanje izobraževanje za odrasle s posebnimi potrebami.

Po lanskoletni pilotni izvedbi ga bodo od aprila do junija 2015 izpeljali v celoti. Program ima šest vsebinskih modulov. Vsak od njih je namenjen eni ciljni skupini udeležencev s posebnimi potrebami, zadnji modul pa je namenjen posebnostim pri implementaciji andragoškega ciklusa glede na potrebe in posebnosti odraslega udeleženca s posebnimi potrebami.

Program je namenjen osveščanju, razumevanju in prilagajanju učenja in izobraževanja drugačnim potrebam odraslih udeležencev. Izvajalcem oziroma učiteljem ponuja dodatna osnovna znanja o izobraževalnih potrebah, metodah, pristopih, vsebinah, oblikah ipd., ki jih zahteva izobraževanje odraslih udeležencev s posebnimi potrebami.

Izobraževanje bo potekalo od aprila do junija 2015. Izvajalke programa so vrhunske strokovnjakinje z znanjem, izkušnjami in referencami s področja dela z ljudmi s posebnimi potrebami.

Razpis programa je objavljen tukaj. Prijave zbirajo do 10. aprila 2015.
Knjižnica ACS bo 1. aprila zaprta

31.03.2015

Zunanje obiskovalce obveščamo, da bo knjižnica ACS v sredo, 1. aprila 2015, zaradi službene odsotnosti knjižničarke zaprta.
Povabilo na predstavitev knjige dr. Anice Mikuš Kos

27.03.2015

Dr. Anica Mikuš Kos, dolgoletna predsednica Slovenske filantropije, otroška psihiatrinja, ki svoje znanje še vedno deli v kriznih žariščih po svetu, dobitnica Priznanja ACS za promocijo učenja in znanja v letu 2006 …, bo ob svojem življenjskem jubileju, 80. rojstnem dnevu, izdala knjigo Moje življenje, moje delovanje.

Vabimo na predstavitev knjige in pogovor, ki bo v ponedeljek, 30. marca 2015, ob 11, uri v knjigarni Celjske Mohorjeve družbe na Nazorjevi 1 v Ljubljani.
Vabilo na tematsko usposabljanje prostovoljcev o medgeneracijskem sodelovanju

25.03.2015

Slovenska filantropija vabi na tematsko usposabljanje Medgeneracijsko sodelovanje, ki bo v torek, 31. marca 2015, med 9. in 16. uro v Ljubljani.

Namenjeno je prostovoljcem, ki pripravljajo dejavnosti, namenjene uporabnikom različnih generacij, in želijo enakovredno vključevati udeležence vseh generacij. Usposabljanje bosta vodila Tjaša Arko in Jaka Kovač. Skupaj boste odkrivali, v čem je smisel medgeneracijskega sodelovanja in kaj prinaša medgeneracijsko prostovoljstvo družbi, v kakšne pasti se lahko ujamemo, ko pripravljamo dejavnosti za različne generacije ter kako jih predvidet in se jim izognit že pri načrtovanju aktivnosti, kaj se skriva za medgeneracijskimi konflikti in reševanje le-teh in kako zastaviti uspešne medgeneracijske aktivnosti? Ob tem bo veliko priložnosti za izmenjavo izkušenj, mreženje in iskanj odgovorov na vaša vprašanja, povezana z medgeneracijskim sodelovanjem.

Podrobnejše informacije o usposabljanju najdete v vabilu s prijavnico, več informacij pa dobite pri Primožu Jamšku ali Tjaši Arko (T: 01 4334 024, E: tjasa.arko@filantropija.org).
Knjižnica ACS je zaradi bolezni zaprta

24.03.2015

Zunanje obiskovalce obveščamo, da je knjižnica zaradi bolezni knjižničarke zaprta.
Povabilo mladim posameznicam za sodelovanje v projektu Kolegice

24.03.2015

Zavod Nefiks vabi vse prve iskalke zaposlitve, študentke in druge mlade posameznice iz Ljubljane in Kranja, da se do petka, 27. marca 2015 (oziroma do zapolnitve mest), prijavijo za sodelovanje v projektu Kolegice (prijavnica).

Petnajstim posameznicam iz vsakega kraja, ki jih bodo izbrali na podlagi prijave, bodo omogočili sodelovanje v enoletnem projektu. Izbrana posameznica bo imela možnost spoznati in se povezati z uspešno žensko, ki deluje na istem poklicnem področju. Postala bi njena mentorica – kolegica. Dobivali se bosta predvidoma enkrat mesečno za približno eno uro. Na teh srečanjih bosta razpravljali o možnostih in ustreznih pristopih za uveljavitev na določenem poklicnem področju.

Več informacij o projektu in pogojih sodeovanja najdete na spletni strani http://www.talentiran.si/index.php/kolegice in FB strani https://www.facebook.com/pages/Kolegice/1455185441372884?fref=nf.
Video o skupnostnem učenju na italijansko-slovenskem čezmejnem območju

23.03.2015

V čezmejnem projektu med Slovenijo in Italijo Study Circles je nastal video Skupnostno učenje v čezmejnem prostoru. Pripravili so ga v neprofitni organizaciji Torre Natisone Gal (TNG), ki deluje v Nadiški in Terski dolini, njen cilj pa je razvijati to območje v gospodarskem, kulturnem in socialnem smislu.

Video je razdeljen na tri dele:

 • v prvem, uvodnem delu nastopajo predstavniki TNG-ja, Posoškega razvojnega Centra (PRC) in strokovnjaki, ki so v projektu sodelovali (dr. Nevenka Bogataj, raziskovalka ACS-a, ter prof. dr. Paolo Orefice in prof. dr. Giovanna Del Gobbo, predstavnika katedre UNESCO, Oddelka za človeške vire in kulturo miru na Univerzi v Firencah);
 • drugi del predstavlja dva čezmejna študijska krožka o turizmu;
 • tretji del pa opiše delovanje študijskega krožka, ki je deloval na Krasu.

Vsi trije deli so objavljeni na kanalu Youtube.

Vabimo vas, da si ogledate vse tri dele in pri svojem delu uporabite zanimive vsebine.
Objavljen je javni razpis za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015

23.03.2015

Na spletni strani Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je objavljen Javni razpis za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015.

Predmet razpisa je izvajanje svetovanja za manj izobražene in druge ranljive skupine odraslih. Med prednostne ciljne skupine sodijo odrasli, ki imajo dokončano največ štiriletno srednjo šolo in so:

 • zaposleni, stari 45 let in več,
 • brezposelni, stari 50 let in več,
 • mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili izobraževanje, Romi, invalidi, migranti, obsojenci in osebe iz manj razvitih regij.

Na voljo je 500.000,00 EUR. Razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, delno ga financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 8. april 2015.

Razpis je izšel tudi v Uradnem listu RS, št. 19 (razglasni del).
Nova priporočila o politikah na področju vodenja kariere

17.03.2015

Publikacija z naslovom Politike na področju vodenja kariere s priporočili (marec 2015), ki so jo pripravili člani nacionalne Strokovne skupine za vseživljenjsko karierno orientacijo, je namenjena nosilcem politik in odločevalcem na področju vodenja kariere otrok, mladih in odraslih v Sloveniji. V praksi je področje vodenja kariere povezano s politikami izobraževanja, zaposlovanja, socialnega in gospodarskega razvoja ter s še nekaterimi drugimi. V publikaciji je pregled politik vodenja kariere predstavljen na evropski in nacionalni ravni; trenutno stanje v Sloveniji je orisano po ciljnih skupinah (predšolski otroci, učenci in dijaki, študenti, izobraževanje odraslih, zaposleni odrasli, brezposelni odrasli in iskalci zaposlitve). Dve poglavji sta namenjeni priporočilom – splošnim za razvoj in vodenje politik in posebnim za posamezne ciljne skupine – za medresorski sistemski pristop k urejanju tega področja. V prilogah sta objavljena Model organiziranosti karierne orientacije v Sloveniji in Pregled obstoječih projektov na področju vseživljenjske karierne orientacije v obdobju od 2007 do 2013.

Publikacija predstavlja tudi vodilo za pripravo skupnih izhodišč in politik prek projektov na področju vodenja in razvijanja kariere v novem programskem obdobju (2014–2020) za črpanje sredstev Evropskega socialnega sklada.

Publikacija je objavljena na portalu Mojaizbira.si.
Objavljen razpis nagrad RS na področju šolstva za leto 2015

16.03.2015

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen Javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2015.

Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem za pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojnoizobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.

Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade.

Nagrado lahko prejme posameznik (-ica), skupina, zavod ali druga organizacija s področja predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu.

Nagrade podeljuje Odbor za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva, ki bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 4 za življenjsko delo.

Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predlagatelji pošljejo ali osebno prinesejo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, s pripisom: "NE ODPIRAJ - RAZPIS ZA NAGRADE NA PODROČJU ŠOLSTVA". Predloge ne glede na način dostave sprejemamo do petka, 22. maja 2015, do 13. ure.
Povabilo na pogovor o Svetovnemu etosu in pedagogiki

16.03.2015

Tema marčevskih Razmišljanj in razgovorov v Mohorjevi je Svetovni etos in pedagogika: na poti k edukacijski odprtosti in celovitosti. Tokratni gostje bodo: publicistka prof. dr. Manca Košir, filozof prof. dr. Borut Ošlaj ter pravnik prof. dr. Marko Pavliha. Podlaga pogovora bo knjiga Svetovni etos in celostna pedagogika. Več lahko preberete v vabilu.

Pogovor, ki bo v sredo, 18. marca 2015, ob 17. uri v knjigarni Mohorjeve družbe, Nazorjeva ul. 1, Ljubljana, bo vodil filozof prof. dr. Bojan Žalec.
Izšla je letošnja prva številka glasila ADEES

16.03.2015

V Andragoškem društvu Slovenije (ADS) so izdali marčevsko številko e-glasila ADEES, v kateri:

 • namesto uvodnih besed objavljajo aktualno kolumno predsednice Ide Srebotnik, ki je bila objavljena tudi v Šolskih razgledih;
 • poročajo o 80. seji Strokovnega sveta RS za izobraževanje, na kateri so obravnavali Letni program izobraževanja odraslih 2015 (LPIO);
 • povzemajo dogajanje na Pedagoško-andragoških dnevih (PAD) 2015;
 • objavljajo povzetek zapisa razprave županov o pomenu izobraževanja odraslih;
 • pišejo o ustrezni uporabi strokovnih izrazov;
 • povzemajo novice iz nekaterih drugih virov.Izšla je marčevska številka spletnega časopisa e-Novičke

13.03.2015

Vabimo vas k branju tretje letošnje številke e-Novičk, v kateri med drugim ne spreglejte Javnega povabila organizacijam, ki izobražujejo odrasle, k sodelovanju v ekspertni zunanji evalvaciji izobraževanja odraslih.

Vabimo vas k branju tretje letošnje številke e-Novičk, v kateri med drugim ne spreglejte Javnega povabila organizacijam, ki izobražujejo odrasle, k sodelovanju v ekspertni zunanji evalvaciji izobraževanja odraslih. Predstavljamo šest novih publikacij in napovedujemo različne strokovne dogodke. V novi rubriki EPALE vabimo strokovno javnost, da se pridruži soustvarjalcem platforme za izobraževalce odraslih v Evropi, in napovedujemo dva dogodka: Petkovo srečanje, ki bo namenjeno predstavitvi platforme EPALE, in uradno odprtje EPALE, ki ga bomo na ACS spremljali prek spleta.

V novi številki e-Novičk najdete še veliko več …

Arhiv e-Novičk
Povabilo na 3. mednarodni festival znanja in kulture starejših

13.03.2015

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje v sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) Velenje prireja 15. aprila 2015 v Velenju mednarodni festival znanja in kulture starejših. Namenjen je predstavitvi vrednih dosežkov starejših študentov slovenskih UTŽO in sorodnih organizacij iz tujine. Svoje dosežke bodo predstavile UTŽO iz Ljubljane, Murske Sobote, Slovenj Gradca, Velenja, Zagreba in Žalca ter društvo Šećerlije iz Tuzle. Festivalsko dogajanje spremlja razstava fotografij študentov UTŽO Velenje z naslovom Velenje, moje mesto (program).

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja.
Priročnik o vključevanju novih učečih se odraslih v izobraževanje

12.03.2015

Mreža OED (OED Network) združuje 17 organizacij iz 14 držav. Njihov cilj je vzpostavljanje stikov z marginaliziranimi skupinami, zlasti migranti in etničnimi manjšinami, razvijati raznolikost v izobraževanju odraslih, opolnomočiti prikrajšane ciljne skupine, da postanejo dejavni evropski državljani, in spodbujati zagovorništvo učečih se odraslih.

V novi publikaciji z naslovom Vključevanje novih učečih se odraslih v izobraževanje – Kratek priročnik za oblikovalce politik in učitelje odraslih (Engaging New Learners in Adult Education – Short guide for policy makers and adult educators) skušajo odgovoriti na vprašanja, kot so: Kako doseči potencialne učence? Kako prepričati interesne skupine o prednostih in koristih vseživljenjskega učenja? Kako povečati ozaveščenost o izobraževanju odraslih?

Publikacija predstavlja koristna priporočila, ki so nastala znotraj treh uspešnih evropskih projektov:

 • Vzpostavljanje stikov, opolnomočenje in raznolikost (Outreach, Empowerment and Diversity – OED), 
 • Učinki neformalnega izobraževanja odraslih (Benefits of Lifelong Learning – BeLL) in
 • ARALE (Awareness Raising for Adult Education), v katerem so zbrali primere dejavnosti, namenjenih ozaveščanju najširše javnosti, specifičnih ciljnih skupin in politikov o pomenu izobraževanja odraslih in zagovorništvu na tem področju. 
Pošljite pripombe na osnutke strateških dokumentov DIGITALNA SLOVENIJA 2020

10.03.2015

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravlja strateško pobudo DIGITALNA SLOVENIJA 2020, s katero bo Vlada Republike Slovenije postavila strateške usmeritve razvoja informacijske družbe do leta 2020. V okviru priprav pobude so objavljeni osnutki novih strateških dokumentov:

Zainteresirano javnost vabijo, da pripombe na osnutke strategij poda do 23. marca 2015, na naslov gp.mizs@gov.si, s pripisom za'DSI2020'.

Več lahko preberete na spletni strani MIZŠ.
Razprava Evropske platforme civilne družbe za vseživljenjsko učenje o pomenu medgeneracijskega učenja za vključujočo družbo

06.03.2015

Evropska platforma civilne družbe za vseživljenjsko učenje (European Civil Society Platform on Lifelong Learning – EUCIS-LLL) pripravlja razpravo z naslovom Intergenerational learning for inclusive societies. Z njo želijo spodbuditi izmenjavo stališč o tem, kako in zakaj je treba medgeneracijsko razsežnost vključiti v strategije vseživljenjskega učenja. Udeleženci bodo lahko razpravljali o pomembnih vprašanjih, kot na primer: kako razumeti medgeneracijsko solidarnost, kakšne so potrebe in ovire, kako spodbujati aktivno staranja, kako pospešiti izmenjavo dobrih praks ipd.

Več o dogodku, ki bo 31. marca 2015 v Bruslju, lahko preberete na spletni strani EUCIS-LLL.
Sodelovanje v ekspertni zunanji evalvaciji 2015

03.03.2015

Andragoški center Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport v letu 2015 načrtuje izpeljavo ekspertne zunanje evalvacije v organizacijah, ki izobražujejo odrasle. V ta namen vabimo k sodelovanju organizacije, ki izobražujejo odrasle in so pripravljene sprejeti izziv, da se pri njih opravi ekspertna zunanja evalvacija izobraževanja odraslih.

Organizacije, ki bi želele prostovoljno sodelovati pri izpeljavi ekspertnih zunanjih evalvacij izobraževanja odraslih vabimo, da se najkasneje do četrtka, 26. marca 2015, s pisno vlogo prijavite na naslov: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ekspertna zunanja evalvacija izobraževanja odraslih«.

Prijavni obrazec je dostopen na spletnem naslovu http://kakovost.acs.si/ekspertna_zunanja_evalvacija/trenutne_dejavnosti. Prosimo vas, da izpolnjen prijavni obrazec do omenjenega datuma pošljete tudi po elektronski pošti na naslov: tanja.mozina@acs.si.

Podrobnejše informacije o pogojih za prijavo na razpis si lahko ogledate tudi tukaj.

Dodatne informacije dobite pri dr. Tanji Možina (T: 01 5842 577, E: tanja.mozina@acs.si) oziroma pri Aleksandri Radojc (T: 01 5842 557, E: aleksandra.radojc@acs.si).
Teden možganov 2015

19.02.2015

Slovensko društvo za nevroznanost – SiNAPSA organizira od 16. do 22. marca že dvanajsti Teden možganov, tokrat pod naslovom Zakulisje pogleda.

Naj k odločitvi, da se udeležite kakšne od prireditev, ki jih pripravljajo v tem tednu, povzamemo nekaj misli organizatorej: »S širokimi zenicami drug drugemu strmiva v oči. Vid nama omogoča, da brez besed z obraznih izrazov prebereva, katero čustvo ta trenutek doživlja drugi. Resnično, drug drugemu gledava v dušo. Svetloba pade na mrežnico in od tam potujejo električni signali v zakulisje. Šele v zatilnem režnju se ustvari slika, za katero se zdi, da obstaja neodvisno od nas. Ljudje smo vizualna bitja, saj večino informacij iz okolja prejmemo ravno preko oči. Te informacije pa niso enake sliki iz mrežnice – ves čas jih obdelujemo, interpretiramo, iščemo pomen. O tem nam pričajo že optične iluzije, ki v bistvu prevarajo naše možgane, ko si situacije, ki jih tekom evolucije niso bili vajeni, razlagajo na način, neskladen z realnostjo. Gledamo z očmi, a vidimo z možgani. Včasih pa sploh ni treba, da nas okolje prevara – dovolj je, da sami nismo dovolj čuječi in lahko s tem, da pozabimo usmeriti pozornost na svet okoli sebe, spregledamo velik del življenja.«

Letošnji program Tedna možganov bo pregovorno pester – skupaj si bomo lahko ogledali predavanja, filme, okroglo mizo in se preizkusili na delavnicah. Tekel bo na dveh lokacijah: v Atriju ZRC SAZU ter Slovenski Kinoteki. Številna predavanja pa se bodo odvila tudi drugod po Sloveniji.
Javno povabilo: Usposabljanje na delovnem mestu 2015

19.02.2015

Zavod RS za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil novo Javno povabilo za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa “Usposabljanje na delovnem mestu 2015″. Na voljo je 8 milijon evrov sredstev, od tega jih 85 % prispeva Evropski socialni sklad. Predvidena je vključitev 4.250 brezposelnih oseb.

Več informacij o povabilu najdete tukaj.
21. februar – mednarodni dan maternega jezika

18.02.2015

Unesco je 21. februar razglasil za mednarodni dan maternega jezika. Od leta 1999 ga zaznamujemo v spomin na protest in smrt bengalskih študentov, ki so leta 1952 v Pakistanu zahtevali enakopravnost za svoj jezik. Unesco je z dnevom želel opozoriti na potrebo po ohranjanju kulturne in jezikovne raznolikosti po svetu.

Generalna direktorica Unesca, Irina Bokova, je v svoji poslanici ob mednarodnem dnevu maternega jezika (Message from Ms Irina Bokova, Director-General of UNESCO on the occasion of International Mother Language Day) med drugim zapisala, da je leto 2015 prelomno leto za mednarodno skupnost, ko bo tekla razprava o oblikovanju nove razvojne strategije (Post-2015). Poudarek mora biti na kakovostnem izobraževanju za vse – širjenju dostopa, zagotavljanju enakosti in vključenosti ter spodbujanju izobraževanja za globalno državljanstvo in trajnostni razvoj. Izobrazba v maternem jeziku je bistveni del za doseganje teh ciljev. Svojo poslanico je zaključila z besedami: »Vsako dekle in vsak fant, vsaka ženska in vsak moški mora imeti orodja, da polno sodelujejo v življenju svoje skupnosti – to je temeljna človekova pravica in gonilna sila trajnosti v vsakem razvoju.«

Ob tej priložnosti bo Društvo slovenskih pisateljev pripravilo literarni večer članov iz zamejstva. Sodelovali bodo Marko Kravos, Cvetka Lipuš, Florjan Lipuš, Franc Merkač, Zlatka Obed, Marko Sosič. Dogodek, ki bo v soboto, 21. februarja 2015, ob 17. uri v Drama kavarni (zgornji foyer SNG Drame, Erjavčeva ulica 1, Ljubljana), bo povezoval Janko Petrovec.
Izšla je februarska številka spletnega časopisa e-Novičke

16.02.2015

Vabimo vas k branju druge letošnje številke e-Novičk, v kateri med drugim predstavljamo šest novih publikacij, opozarjamo na dva razpisa in nekatere strokovne dogodke v prihajajočih mesecih, med njimi zaključno konferenco projekta Evropskega socialnega sklada (ESS) Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih od leta 2013 do 2015, v okviru katerega se izvaja mednarodna raziskava Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih (PIAAC).

Arhiv e-Novičk
Strokovni svet za izobraževanje odraslih se bo sestal 12. februarja

10.02.2015

V četrtek, 12. februarja 2015, bo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 80. redna seja Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih.

Na dnevni red so me drugim uvrstili obravnavo Letnega programa izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2015 (LPIO 2015), Predloga za oblikovanje javne mreže na področju izobraževanja odraslih, ki ga je pripravilo Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSSS) in  vmesnega maturitetnega poročila o poklicni maturi 2014 (vabilo).

Seja je bila sprva sklicana v četrtek, 5. februarja, potem pa zaradi vremenskih razmer prestavljena za en teden.
Zaradi bolezni odpade delavnica v projektu KYL

09.02.2015

V projektu Spoznaj svoj življenjski slog – Osveščanje za trajnostno (vzdržno) potrošnjo v izobraževalnih programih za manj izobražene odrasle (Know your Lifestyle – Introducing Sustainable Consuption in 2'nd Chance Education – KYL; osebna izkaznica projekta) pripravljamo izobraževalno srečanje, ki bo namenjeno usposabljanju za modul Globalna proizvodnja tekstila.

Delavnico bo vodila dr. Renata Karba.

Zaradi bolezni predavateljice, bomo delavnico izpeljali kasneje. O novem terminu bomo prijavljene obvestili.
Izšla je prva letošnja številka glasila InfoNet Newsletter

05.02.2015

Vabimo k branju letošnje prve številke glasila InfoNet Newsletter, ki je zaradi sodelovanja z revijo Lifelong Learning in Europe (LLinE) uglašena na temo kombiniranega učenja. V glasilu lahko preberete prispevke o tej izobraževalni metodi, ki združuje e-učenje in klasično poučevanje. Avtorji člankov se osredotočajo tako na teorijo kot prakso te metode.

V ospredju so trije članki:

Na portalu InfoNeta so objavljeni še mnogi drugi zanimivi članki. Vabimo vas, da obiščete tudi Facebook stran InfoNeta.
Video natečaj Sijoče zvezde Evrope

04.02.2015

Ministrstvo za zunanje zadeve, nacionalni koordinator za pripravo in izvedbo dejavnosti v Evropskem letu za razvoj 2015 (ELR 2015), vabi k prijavi na video natečaj Sijoče zvezde Evrope.

Natečaj je razpisan v okviru ELR 2015, katerega slogan je: Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost.

Vse potrebne informacije so v Vabilu k prijavi.
Izšla je druga številka TVU novičk za leto 2014

30.01.2015

Vabimo vas k branju druge številke TVU novičk 2014, v kateri pišemo o razsežnostih in vrhuncih lanskega festivala učenja, nekaj prostora pa namenjamo tudi pogledu naprej.

Naj vam bo branje v veselje in naj vas spodbudi, da se festivalu učenja pridružite tudi v letu 2015, ko praznujemo dveh desetletji Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) v Sloveniji.
Na letošnjih Pedagoško-andragoških dnevih so govorili o učenju v skupnosti

30.01.2015

Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani je 29. januarja 2015 za svoje diplomante organiziral Pedagoško-andragoške dneve – PAD 2015. Tema srečanja je bila Učenje in izobraževanje v skupnosti.

Strokovni dogodek se osredinja na skupnost in vlogo učenja in izobraževanja pri razvoju inkluzivne skupnosti. Taka skupnost predpostavlja politike in prakse, ki naj bi krepile tako individualni vseživljenjski razvoj kot tudi razvoj družin, sosesk, skupnosti in institucij. Pri tem je izobraževanje otrok, mladine in odraslih ena od družbenih institucij v širši strukturni mreži v skupnosti, ki lahko spodbuja oz. ohranja družbeno vključenost članov in s tem prispeva k večji socialni pravičnosti in možnosti za vse, da razvijejo svoje sposobnosti in uresničujejo svoje izbire.

Program s predstavitvami in fotoutrinke najdete na spletni strani: http://pad.pedagogika-andragogika.com/program.html.
V InfO-mozaiku predstavljamo novejše evropske kazalnike izobraževanja odraslih

28.01.2015

Na spletni strani ACS (v rubriki InfO-mozaik) tokrat podrobneje predstavljamo publikacijo Monitor izobraževanja in usposabljanja 2014 (The 2014 Education and Training Monitor) ter dva prispevka o evropskih kazalnikih in ciljnih vrednostih na področju izobraževanja odraslih:
Parlamentarni Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino razpravljal o izobraževanju odraslih

27.01.2015

V torek, 20. januarja, je bila 4. redna seja parlamentarnega Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Prvič do sedaj je Odbor celotno sejo namenil obravnavi problematike sistemskega urejanja izobraževanja odraslih s poudarkom na vzpostavitvi javni mreži in javne službe.

Odbor je soglasno podprl sklepe, da MIZŠ v letu 2015 pripravi sistemske ukrepe in podlage, vključno s spremembami ustrezne zakonodaje za vzpostavitev celovite, stabilne in dolgoročne javne mreže in javne službe v izobraževanju odraslih. Januarja 2016 naj bi ministrstvo za izobraževanje poročalo Odboru o realizaciji in rezultatih.

Dogajanje na seji si lahko ogledate na povezavah: http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-delovnih-teles-dz/174315326 in http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-delovnih-teles-dz/174315332.
Izšla je januarska številka spletnega časopisa e-Novičke

16.01.2015

Leto se je šele dobro začelo, pa kljub temu novic o opravljenem delu, pestrem mednarodnem dogajanju, izdanih publikacijah ter dogodkih v prihajajočih mesecih ne manjka. Vabimo vas, da preberete letošnjo prvo številko e-glasila Andragoškega centra Slovenije e-Novičke januar 2015.

Arhiv e-Novičk
Novosti v InfO-mozaiku

15.01.2015

Na spletni strani ACS v rubriki InfO-mozaik smo objavili dve posodobljeni informaciji o:

V InfO-mozaiku smo v letu 2014 predstavljali še druge zanimive statistične podatke, kazalnike in vsebine ključnih področij izobraževanja in učenja odraslih. Vabljeni k branju.
EAEA je objavila poročilo o izobraževanju odraslih

15.01.2015

Združenje EAEA je leta 2014 med svojimi članicami izvedlo spletno anketo za pripravo poročila Izobraževanje odraslih v Evropi 2014 – pogled civilne družbe (Adult Education in Europe 2014 – A Civil Society View). Anketna vprašanja so se nanašala na stanje, pomembne dogodke, izzive in razvojne dosežke izobraževanja odraslih v posamezni državi. Pridobljeni odgovori naj bi članicam EAEA omogočili boljše medsebojno spoznavanje, povezovanje, učenje ter pridobivanje informacij, ki bi jim prišle prav pri zagovorništvu na vseh ravneh. Še posebej naj bi prispevali k spremljanju izvajanja Priporočil Sveta v zvezi z nacionalnimi programi reform, ki so ključni instrument politične koordinacije Evropske komisije, znane pod imenom Evropski semester. EAEA namreč meni, da je poznavanje tega procesa in vsakokratnih Priporočil za posamezno državo pomembno tudi za skupnost izobraževanja (odraslih), saj je slednje prepoznano kot pomemben dejavnik pri uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020 (Europe 2020 targets) V ta namen so pripravili informacijo o poteku Evropskega semestra ter priložnostih za civilno družbo, da nanj vplivajo.

Na spletni strani EAEA je na voljo celotno poročilo, mogoč pa je tudi neposredni dostop do poročil posameznih držav, na primer do poročila za Slovenijo.

Opisano dejavnost bo EAEA leta 2015 ponovila, saj želijo na daljši rok omogočiti spremljanje napredka v izobraževanju odraslih v posameznih državah in Evropi kot celoti.
Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji

15.01.2015

Publikacijo z naslovom Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji je pripravila nacionalna enota omrežja za izmenjavo informacij o izobraževalnem sistemu – Eurydice Slovenija, izdalo pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Brošura na 75 straneh ponuja vsebine o sistemu vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, ki so urejene v štirinajstih poglavjih.

Izobraževanju odraslih so namenjene štiri strani (str. 53–56): po predstavitvenem uvodu so nanizani cilji izobraževanja odraslih, predstavljeni so programi za pridobitev formalne izobrazbe in posebni programi izobraževanja, objavljen je zapis o Pregledu ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji in povzet postopek potrjevanja neformalno pridobljenega znanja.

Publikacija je na voljo tudi v naši knjižnici.
Jeziki v središču učenja

14.01.2015

Evropski center za moderne jezike (European Centre for Modern Languages – ECML) je objavil razpis za naslednje srednjeročno programsko obdobje 2016–2019. Prijavijo se lahko učitelji vseh jezikov, izobraževalci učiteljev in ostali strokovnjaki s področja učenja in poučevanja jezikov, pa tudi predstavniki ostalih ustanov, ki jih zanima sodelovanje z Evropskim centrom za moderne jezike.

Rok prijave je 1. maj 2015.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Bronko Straus, MIZŠ (T: 01 400 53 31, E: bronka.straus@gov.si).
Vabilo na Pro-Skills seminar

13.01.2015

Inštitut za raziskave in razvoj Utrip napoveduje seminar z naslovom Krepitve življenjskih veščin pri mlajših odraslih v socialno neugodnem položaju.

Seminar, ki bo v četrtek, 22. januarja 2015, od 9.30 do 16.30 ure v Hotelu Lev, je namenjen predstavnikom centrov za socialno delo, ustanov in organizacij za vseživljenjsko učenje, izobraževalcem odraslih in zaposlovalcem, predstavnikom vladnih in občinskih ustanov ter nevladnih organizacij, aktivistom, prostovoljcem in drugim, ki v svojih lokalnih okoljih razvijajo, izvajajo ali želijo izvajati programe vseživljenjskega učenja in izobraževanja mlajših odraslih.

Več lahko preberete v vabilu in programu.
Vabilo na 7. informativo in 4. poslovno informativo

12.01.2015

Informativa (23. in 24. januar 2015) ponuja pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini – od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih tečajev, vseživljenjskega učenja itd. Organizatorji želijo obiskovalcem na enem mestu predstaviti še druge pomembne informacije, povezane z izobraževanjem: kje lahko pridobijo štipendijo in kako, kako lahko uredijo bivanje med šolanjem, katera podjetja ponujajo prakse in katera (prve) zaposlitve, kateri poklici obetajo, kako študirati ipd.

Če je znanje temelj, je mreženje prvi zidak grajenja uspešne poslovne zgodbe. 4. poslovno informativo (23. januar 2015) bodo obiskali koordinatorji izobraževanj v podjetjih in drugih ustanovah, interni izvajalci izobraževanj, predavatelji, pedagoški in strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih, posamezniki, ki so usmerjeni v nadgradnjo znanja na delovnem mestu. Rdeča nit bo mreženje med podjetniki. Na enodnevnem konferenčnem dogodku bodo ustvarjali stičišče med posamezniki, ki se želijo strokovno in poslovno razvijati, iščejo rešitve za hiter in kakovosten razvoj podjetja in delovnega okolja ter si želijo povezovanja in sodelovanja z drugimi podjetji in podjetniki.
Začetek Evropskega leta za razvoj 2015

08.01.2015

Z začetkom letošnjega leta se pričenja Evropsko leto za razvoj 2015 (ELR 2015) tako v Sloveniji kot v vseh državah članicah Evropske unije (EU). Leto je posvečeno ozaveščanju javnosti o tematikah mednarodnega razvojnega sodelovanja. Pod sloganom Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost bodo potekale številne dejavnosti, ki bodo priložnost za vključitev slovenskih državljanov. To je prvo evropsko leto doslej, ki se osredotoča na področje zunanjih odnosov EU.

ELR 2015 bo 9. januarja v Rigi na slovesnosti otvoril Jean-Claude Juncker, predsednik EK. V Sloveniji bodo otvoritveni dogodek predstavljali Slovenski razvojni dnevi (od 22. do 26. januarja 2015), na katerih bosta med drugim sodelovala zunanji minister Karl Erjavec in evropski komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica. S tem dogodkom se bo obeležila tudi desetletnica mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije (osnutek programa).

ELR 2015 bo vodilna tema 20. Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) 2015, ki ga koordinira ACS.
Izšla je letošnja sedma številka glasila InfoNet Newsletter

23.12.2014

Izkušnje izobraževalcev odraslih v enem delu Evrope so lahko navdih za izobraževalce odraslih v drugih državah in jim lahko pomagajo izboljšati kakovost svoje ponudbe. Ena od osrednjih nalog InfoNeta je, kako olajšati ta proces meddržavne izmenjave. Med temami člankov v sedmi številki glasila InfoNet Newsletter so skupnostno učenje, spodbujanje odraslih z nizkimi bralnimi spretnostmi in medgeneracijsko usposabljanje.

V ospredju so trije članki:

Vabljeni tudi na Facebook stran InfoNeta!
Izšla je zimska številka angleške izdaje e-Novičk

22.12.2014

Pred vami je letošnja druga številka angleškega spletnega časopisa ACS e-Novičke: Winter 2014. V njej na kratko predstavljamo dejavnosti Andragoškega centra Slovenije v drugi polovici leta in povzemamo nekaj odmevnih dogodkov v slovenskem prostoru.

Prijetno branje vam želimo!

Arhiv angleških e-Novičk
Izšla je decembrska številka spletnega časopisa e-Novičke

17.12.2014

Vabimo vas, da preberete zadnjo letošnjo številko spletnega časopisa e-Novičke. Številka v več kot štiridesetih člankih povzema dogajanje v zadnjih mesecih: pišemo o izpeljanih usposabljanjih, srečanjih nekaterih mrež in Letnem posvetu o izobraževanju odraslih; poročamo o projektu PIAAC v Sloveniji; povzemamo dogajanja v projektu TVU in že razmišljamo o 20-letnici tega festivala; pišemo o mednarodni dejavnosti; predstavljamo nekatere pomembne publikacije; povzemamo novice iz drugih virov; prostor namenjamo poročanju o raznolikih dejavnostih po Sloveniji; vabimo na posvete in sejemske prireditve ter na nekoliko drugačen način, kot ste bili navajeni do sedaj, predstavljamo knjižnico in novosti v njej.

Arhiv e-Novičk
 
Strokovni seminar o potencialu raziskovalnih podatkov PIAAC za načrtovanje politik

04.12.2014

V prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) so v sredo, 3. decembra 2014, pripravili strokovni seminar, povezan z največjo raziskavo na področju izobraževanja odraslih – PIACC. Na seminarju z naslovom Analitični potencial raziskovalnih podatkov PIAAC – podatki in podlage za načrtovaje politik so sodelovali predstavniki različnih ustanov: MIZŠ, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za kulturo, Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, Statističnega urada RS, ACS, Ekonomske fakultete in Fakultete za družbene vede.

Celodnevnega seminarja se je udeležilo skoraj 60 udeležencev, predstavnikov devetih različnih resorjev, raziskovalcev in izobraževalcev odraslih. Temeljni namen strokovnega srečanja je bil seznaniti razvojne in analitične službe različnih ministrstev v državi z nadaljnjimi analizami in s čim boljšo izrabo raziskovalnih podatkov PIAAC, ki lahko pomembno pripomorejo k načrtovanju strategij, razvojnih smernic in ukrepov ter prepoznavanju področij nadaljnjih analiz za potrebe različnih politik.

Udeležence sta v uvodnem delu nagovorili tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Stanislava Setnikar Cankar, in ministrica za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Alenka Smerkolj. Ministrica dr. Setnikar Cankar je izpostavila, da je raziskava PIACC izjemno pomembna za področje izobraževanja in oblikovanje prihodnjih politik, saj sovpada s prednostmi, ki si jih je ministrica zadala ob prevzemu mandata in se nanašajo na evalvacijo izobraževalnega sistema in spremembo kurikula.

Celotno novico o seminarju lahko preberete na spleti strani MIZŠ, informacije o raziskavi pa so na voljo na spletni strani PIAAC Slovenija.
Vabilo na drugi delovni posvet projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji – AHA.SI

04.12.2014

V Sloveniji se tako kot v drugih državah EU soočamo z izzivi hitro starajoče se družbe, zato potrebujemo primerne ukrepe za reševanje problematike. MDDSZ kot enega od ukrepov pripravlja celovito strategijo za aktivno in zdravo staranje v Sloveniji. Podlage zanjo bodo pripravljene tudi v projektu AHA.SI, ki ga v sodelovanju z različnimi partnerji vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Osrednji namen delovnega posveta, ki bo 8. januar 2015 v ljubljanskem Hotelu Lev, bo predstaviti analiza situacije na vsebinskih področjih, vključenih v projekt AHA.SI. V ospredju bo izmenjava stališč in pogledov udeležencev z različnih področij o predstavljenih vsebinah in prednostih.

Vabilo, preliminarni program in informacije o projektu so objavljeni na spletni strani Zveze društev upokojencev Slovenije.
Podelitve priznanj Jabolka kakovosti 2014

03.12.2014

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Cmepius) bo tudi letos podelil Jabolka kakovosti za najboljše zaključene projekte mobilnosti v programu Vseživljenjsko učenje. Priznanja podeljujejo v petih kategorijah:

 • Leonardo da Vinci projekti mobilnosti – osebe v osnovnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju (razpisni leti 2011 in 2012),
 • Leonardo da Vinci projekti mobilnosti – osebe na trgu dela (razpisni leti 2011 in 2012),
 • Leonardo da Vinci projekti mobilnosti – strokovni delavci v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (razpisni leti 2011 in 2012),
 • Individualna mobilnost Comenius, Grundtvig , Študijski obiski (razpisni leti 2012 in 2013),
 • Erasmus projekti Individualne mobilnosti (razpisni leti 2011 in 2012).

Podelitev nagrad bo 10. decembra 2014 ob 16. uri v modrem salonu hotela Union v Ljubljani. Jabolka kakovosti bo podelila ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Stanislava Setnikar Cankar.

Podrobnosti so objavljene na spletni strani Cmepiusa, kjer se je na prireditev mogoče tudi prijaviti.
Povabilo na valorizacijsko konferenco Razširjanje, uporaba in trajnost rezultatov

03.12.2014

Evropska unija v okviru različnih programov (Erasmus+, Evropa za državljane, Ustvarjalna Evropa) namenja velik del sredstev za različne aktivnosti in mobilnosti posameznikov. Pozitivni učinki tovrstnega sodelovanja so dokazani z nacionalnimi in evropskimi študijami, žal pa so pogosto še vedno premalo poznani.

Valorizacijska konferenca z naslovom Razširjanje, uporaba in trajnost rezultatov želi udeležencem predstaviti, zakaj so razširjanje, uporaba in trajnost rezultatov tako pomembni.

Konferenca bo 10. decembra 2014 v hotelu Union v Ljubljani. Namenjena je vsem, ki delujete na področju mednarodnega sodelovanja in izobraževanja ter usposabljanja, še posebej pa projektnim vodjem in posameznikom, ki v okviru evropskih projektov skrbijo za razširjanje, uporabo in trajnost projektnih rezultatov.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Dogodek bo v slovenskem jeziku, le ključni prispevek dr. Doris Kiendl-Wendner bo v angleščini.

Na konferenco se lahko prijavite s spletnim obrazcem. Vabilo s programom pa je objavljeno na spletni strani Cmepiusa.
Vabilo na Pedagoško andragoške dneve (PAD)

27.11.2014

Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani v letošnjem študijskem letu za svoje diplomante organizira Pedagoško-andragoške dneve – PAD 2015, ki bodo 29. januarja 2015 na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Tema PAD je Učenje in izobraževanje v skupnosti. Strokovni dogodek se osredinja na skupnost in vlogo učenja in izobraževanja pri razvoju inkluzivne skupnosti. Taka skupnost predpostavlja politike in prakse, ki naj bi krepile tako individualni vseživljenjski razvoj kot tudi razvoj družin, sosesk, skupnosti in institucij. Pri tem je izobraževanje otrok, mladine in odraslih ena od družbenih institucij v širši strukturni mreži v skupnosti, ki lahko spodbuja oz. ohranja družbeno vključenost članov in s tem prispeva k večji socialni pravičnosti in možnosti za vse, da razvijejo svoje sposobnosti in uresničujejo svoje izbire.

Več lahko prebetere na spletni strani PAD.

Na PAD 2015 se lahko prijavite do 23. januarja 2015 (spletna prijavnica).
Strokovni svet za izobraževanje odraslih se bo sestal 27. novembra

25.11.2014

V četrtek, 27. novembra 2014, bo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 78. redna seja Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih.

Na dnevni red so uvrstili razpravo  ministrstev o izobraževanju odraslih in njihovem vključevanju po posameznih prednostnih področjih v okviru Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (vabilo).
Unescov Svetovni dan filozofije v Cankarjevem domu

18.11.2014

20. novembra obeležujemo Svetovni dan filozofije. Ob tej priložnosti Slovenska nacionalna komisija za Unesco s Slovenskim filozofskim društvom in Cankarjevim domom pripravlja prireditev z naslovom Orientacija v mišljenju, orientacija v življenju, ki bo ob 13. uri v dvorani M-2 v Cankarjevem domu.

Podrobnosti o osrednjem dogodku ter ostalih dejavnostih si lahko preberete v vabilu.

Organizatorji prosijo, da udeležbo na dogodku potrdite Barbari Urbanija (E: barbara.urbanija@gov.si).
Monitor izobraževanja in usposabljanja 2014

17.11.2014

Ob koncu poletja smo države članice Evropske unije (EU) prek Stalne skupine za kazalnike in ciljne vrednosti dobile v presojo osnutek tretjega Monitorja izobraževanja in usposabljanja 2014 (Education and Training Monitor 2014). Zdaj je publikacija nared, uradno je bila objavljena na novinarski konferenci v Bruslju, 13. novembra 2014.

V Monitorju so zajeti temeljni kazalniki napredka ter ciljne vrednosti na vseh ravneh in ključnih področjih evropskega izobraževalnega sistema. Poleg skupnega pregleda je vsaka država predstavljena na nekaj straneh v t. i. 'country fiche' (Education and Training Monitor 2014 : Slovenia). Na spletni strani je dostopno tudi vizualizacijsko orodje, ki za šest ciljnih vrednosti omogoča primerjave med državami ter nadaljnje členitve podatkov.

Izobraževanje odraslih je v publikaciji predstavljeno predvsem z vidika vključenosti odraslih, starih 25–64 let, v vseživljenjsko učenje ter doseženih zmožnostih odraslih glede na rezultate raziskave PIAAC. Slednjih za Slovenijo še ni, saj trenutno teče drugi krog raziskave, v katerem bo anketiranih okrog 5.000 Slovencev. Po vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje pa smo sicer še vedno med uspešnejšimi državami, a v primerjavi z letom 2010, ko je bil delež največji (16,2 %), s posodobljenim kazalnikom (12,4 %) ne moremo biti zadovoljni.

Vabljeni k preučevanju te zanimive publikacije!
V tretji številki revije LLinE o razvojnih ciljih tisočletja

17.11.2014

Razprava o oblikovanju razvojne agende po 2015 izhodiščno izvira iz potrebe po nadomestitvi Razvojnih ciljev tisočletja – RCT (Millennium Development Goals – MDGs), ki se iztečejo leta 2015. Zdaj je pravi trenutek, da ocenimo doseženo in zgradimo novo razvojno agendo, ki temelji na preteklih (ne)uspehih.

V letošnji tretji številki revije LLinE lahko tako preberete temeljna dejstva o razvojnih ciljih tisočletja. Članki zajemajo izobraževalni del ciljev ter komunikacijske in izobraževalne poti prizadevanj za ozaveščanje teh ciljev. Pogled na razpravo o opredelitvi novih ciljev je predstavljen s kritičnega zornega kota.
Članek Mateje Mahnič o kreativnem pisanju na portalu InfoNet

17.11.2014

Na portalu InfoNeta so objavili prispevek zunanje sodelavke ACS in predavateljice na Univerzi za tretje življenjsko obdobje (U3ŽO) v Ljubljani, dr. Mateje Mahnič, z naslovom Kreativno pisanje – terapija, učenje ali družabni dogodek? (Creative Writing – therapy, study or social event?).

Vabimo k branju.
Izšla je šesta številka glasila InfoNet Newsletter

12.11.2014

Vabimo k branju letošnje šeste številke glasila InfoNet Newsletter, ki je zaradi sodelovanja z revijo Lifelong Learning in Europe (LLinE) povezana s temo Izobraževanje odraslih po letu 2015 Razvojni cilji tisočletja.

V ospredju so trije članki:

 • prvega z naslovom Branje o  Razvojnih ciljih tisočletja (in Odprti delovni skupini in Projektni skupini ZN za razvojno agendo po 2015 in  Političnem forumu na visoki ravni) – Kaj nam to pomaga? (Reading the MDG's (and OWG's and UNTT's and HLP's) – What do we get from this?) je napisala Salla Nazarenko in v njem predstavila kritični pogled na razvojne cilje tisočletja in cilje razprave o oblikovanju razvojne agende po 2015;
 • Markus Palmen in Andrea Kutlikova sta objavila intervju z dvema strokovnjakoma Združenih narodov. Sogovornika sta bila Maher Nasser in Wynne Boelt, katerih naloga je povečati ozaveščenost o razvojni agendi po letu 2015. Naslov prispevka jeCiljna skupina: Svet. Prizadevanja OZN pri povečanju ozaveščenosti o razvojni agendi po letu 2015 (Target group: the world. The UN’s post-2015 communications effort);
 • naslov tretjega izpostavljenega članka je Poskusno nordijsko izobraževanje za trajnostni razvoj (Piloting Nordic sustainability education), v katerem avtorji Tove Holm, Kirsten Paaby inEllen Stavlund predstavljajo pilotni tečaj o tem, kako povečati ozaveščenost in vključevanje prebivalstva za trajnostni razvoj.

Vabimo vas, da obiščete tudi FB stran InfoNeta.
Izšla je letošnja deveta številka spletnega časopisa e-Novičke

11.11.2014

V novembrski številki e-Novičk poročamo o pestri mednarodni dejavnosti, predstavitvam novih publikacij ter povzetkom iz drugih virov, napovedujemo Letni posvet o izobraževanju odraslih 2014, ki bo 26. novembra 2014 v Ljubljani, pišemo o raznolikih dejavnostih po Sloveniji in opozarjamo/vabimo na nekatere druge strokovne dogodke.

Arhiv e-Novičk
Povabilo na Dan medgeneracijskega učenja

10.11.2014

Zveza ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) in njene članice so lani ustanovile Centre medgeneracijskega učenja (Centri) na ljudskih univerzah, kjer se brezplčano prenašajo znanja med različnimi generacijami. Centri praznujejo prvo obletnico delovanja, v enem letu pa so organizirali okrog 730 dogodkov.

Tudi letos, ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pripravljamo Dan medgeneracijskega učenja, ki bo potekal 19. novembra na ljudskih univerzah, članicah ZLUS (programe najdete na njihovih spletnih straneh).

V Ljubljani (Linhartova 13, prostori Ceneta Štuparja) bomo pripravili dogodek Sinergija za učenje s pričetkom ob 9. uri. Na dogodku bodo Centri predstavili svoje delo, osrednja tema dogodka pa bo predstavitev pomena neformalno pridobljenih znanj za vstop na trg dela, tudi s pomočjo medgeneracijskega učenja. Vabimo vas, da si ogledate vabilo.
Imamo nove ambasadorje učenja

10.11.2014