Študijski krožki

 

Naziv projekta: Čezmejni laboratorij za razvoj človeških virov in mrež sodelovanja za ovrednotenje znanja in virov na območju INTERREG (Laboratorio transfrontaliero di sviluppo delle risorse umane e delle reti di cooperazione per la valorizzazione delle risorse del territorio INTERREG)
Kratica: Študijski krožki (Study Circles)
Časovni okvir: oktober 2011 – oktober 2014
Program: Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013 (Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007–2013)
Spletna stran:

http://www.study-circles.eu

Koordinator: Deželni odbor Nacionalnega sveta za poklicno usposabljanje (Ente nazionale formazione addestramento professionale – ENFAP) Furlanije Julijske Krajine (Comitato regionale dell’ENFAP del FVG), Gorica, Italija
Partnerski državi: Italija, Slovenija
Kontaktna oseba:
Dr. Nevenka Bogataj (T: 01 5842 579, F: 01 5842 550, E: nevenka.bogataj@acs.si)
Opis:

V okviru programa se bodo izvajali študijski krožki v čezmejnem prostoru, kjer bodo pod strokovnim vodstvom poskusno uvedene oblike in metode študijskih krožkov. V projektu bodo usposobljeni mentorji, analizirani bosta ponudba in povpraševanje na tem področju, poskusno bodo izvedeni študijski krožki, ovrednoteno bo znanje in razvit prenosljiv model izobraževanja.

Gre za nov model, namenjen povezovanju izobraževalne ponudbe na lokalni ravni in ovrednotenju obstoječih virov na področju kulture in okolja po načelih trajnostnega razvoja. Poleg tega se želi spodbujati gospodarske subjekte, mikropodjetja in državljane k vseživljenjskemu izobraževanju in pokriti potrebe po neformalnem izobraževanju v tem prostoru.

Študijskih krožkov se bo udeležilo vsaj 100 ljudi v 30 občinah, kjer bodo poskusno izvedeni v sodelovanju s 40 nosilci mikropodjetij na področju turizma, obrtništva in kmetijstva. Izpeljana bosta vsaj dva študijska krožka na čezmejni ravni o ovrednotenju znanja na področju varstva kulturne dediščine in okolja, študijski krožek o izboljšanju okolju prijaznih kmetijskih tehnik, študijska krožka na čezmejni ravni o ovrednotenju znanja za izboljšanje turistične ponudbe in lokalno tipičnih pridelkov in izdelkov. Tako bosta vzpostavljeni dve ali več čezmejnih omrežij turističnih operaterjev, z namenom oblikovanja skupne promocije turizma.

ACS bo imel na osnovi svojih kompetenc in izkušenj strokovno in upravljavsko vlogo v večini delovnih sklopov projekta, in sicer pri:

  • koordinaciji in upravljanju projekta,
  • razvoju čezmejnega modela študijskih krožkov,
  • izobraževanju mentorjev študijskih krožkov.

Projekt se bo odvijal na slovenski strani v Zgornjem Posočju, v občini Kanal, v Goriških Brdih in na severnem območju Mestne občine Nova Gorica ter na italijanski strani v vzhodnem delu Veneta, v Nadiških in Terskih dolinah, v Goriških Brdih ter na Krasu.
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki