Konferenca o inovativnih učnih okoljih in zaključno srečanje partnerjev v projektu DIMA

Na Cipru poteka dvodnevna konferenca z naslovom Inovativna učna okolja 2017 (Innovative Learning Environments 2017 – ILE). Osredotoča se na temo Politika in praksa izobraževanja odraslih: igrifikacija, izobraževanje o podjetništvu in izobraževalne politike.

V okviru konference je na programu tudi zaključno srečanje partnerjev v projektu  Orodje za razvoj, izvajanje in spremljanje strategij izobraževanja odraslih (A Toolkit for Developing, Implementing and Monitoring Adult Education Strategies – DIMA ). Med njimi sta tudi naša sodelavca, mag. Margerita Zagmajster in mag. Peter Beltram. Temeljni namen projekta je bil razvoj inovativnega orodja, ki bo omogočal pripravo, izvajanje in spremljanje uresničevanja strategij na področju izobraževanja odraslih. Mnoge države EU namreč nimajo strategije izobraževanja odraslih ali pa nimajo mehanizmov za njeno posodabljanje in spremljanje. Projekt naj bi prispeval k doseganju ciljev na področju izobraževanja, ki so zapisani tudi v evropskih dokumentih, kot so razvoj učinkovitih strategij za povečanje participacije odraslih (v starosti od 25-64 let) v vseživljenjskem izobraževanju in usposabljanju ter zvišanje ravni temeljnih spretnosti posebnih ciljnih skupin odraslih.

Več o dogodku najdete na konferenčni spletni strani.
<< nazaj

Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki