Javna razprava o predlogu besedila Nacionalne strategije za bralno pismenost

Bralna pismenost je stalno razvijajoča se zmožnost posameznika in posameznice za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje razvite bralne veščine, (kritično) razumevanje prebranega, pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna za razvijanje posameznikovih in posamezničinih potencialov ter njuno uspešno sodelovanje v družbi.

Bralna pismenost je opredeljena v številnih slovenskih strateških dokumentih. V Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 je bila posebej izpostavljena potreba po njeni prenovi. Dokument je ključnega pomena za delo v vzgoji in izobraževanju, hkrati pa je pomembno izhodišče za vseživljenjsko učenje in za vzpostavljanje močnejše povezanosti in usklajenosti pri oblikovanju politik na področju izobraževanja in drugih resorjev.

Predlog besedila, ki bo v javni razpravi  do 12. maja 2017, je pripravila posebna delovna skupina, imenovana leta 2014. Pripombe lahko pošljete na naslov: gp.mizs@gov.si s pripisom "Nacionalna strategija za bralno pismenost".
<< nazaj

Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki