24. in 25. januar 2017 – Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih – 1. delavnica

Andragoški center Slovenije bo v letošnjem letu usposobil novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih. Temeljno usposabljanje za nove svetovalce za kakovost je namenjeno tistim organizacijam, ki doslej usposobljenega svetovalca za kakovost še niso imele, ali pa so usposobljenega in delujočega svetovalca iz različnih razlogov izgubile (upokojitev, odhod v drugo organizacijo ipd.).

V obdobju od konca januarja do konca marca 2017 bomo izvedli Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih, ki traja 40 ur. Program temeljnega usposabljanja za svetovalca za kakovost je za udeležence brezplačen, saj njegovo izpeljavo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Temeljno usposabljanje za svetovalce bomo izvedli v okviru ESS projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018.

Informacije o programu ter pogoje za vključitev v usposabljanje za svetovalca za kakovost najdete tukaj.
<< nazaj

Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki