13. januar 2017 – Petkovo srečanje

Vabimo vas na zanimivo petkovo srečanje, kjer nam bosta Barbara Stožir Curk in Damjana Spruk predstavili magistrsko nalogo z naslovom Zavezanost k enakosti spolov in modelom poslovne odličnosti pri upravljanju talentov v izbranih podjetjih v Sloveniji. 

Zelo aktualna tema, ki je po mnenju velikega števila strokovnjakov ena ključnih za uspeh podjetij v današnjem času, bo področje upravljanja s talenti osvetlila v povezavi z modeli poslovne odličnosti in enakopravnostjo spolov. Področje iskanja in izbora talentov, njihovega razvoja, nagrajevanja ter komunikacije z njimi, zahteva namreč strukturiran, strokoven in strateško naravnan pristop, podkrepljen z jasnimi kriteriji, ki onemogočajo subjektivne napake odločevalcev in ne dajejo priložnosti delovanja v skladu s stereotipi, vezanimi na spol. V kolikor želijo podjetja oziroma organizacije doseči in ohraniti poslovno odličnost in s tem zadržati konkurenčnost na globalnem gospodarskem trgu, lahko z različnimi modeli, standardi, orodji kakovosti in odličnosti ter medijskimi nagradami, pomembno prispevajo k upravljanju s človeškimi viri. 

Predstavitev bo vključevala ugotovitve raziskave, ki sta ju avtorici opravili v okviru svoje magistrske naloge, kjer sta se soočili tudi z vprašanjem, kako v podjetjih poiskati, vzgojiti in obdržati talente ter ključne kadre, ki bodo lahko kasneje vodili uspešne organizacije. Ob tem ju je zanimalo, ali izbrana podjetja na področju menedžmenta kadrov upoštevajo politike enakih možnosti in ali v podjetjih sledijo kateremu izmed modelov poslovne odličnosti. Upravljanje talentov sta avtorici osvetlili iz štirih zornih kotov – z vidika kadrovikov, strokovnjakov (tujih in domačih), percepcije talentov o upravljanju z njimi ter analize vsebine v izbranih podjetjih.

Srečanje bo potekalo 13. januarja v sejni sobi Andragoškega centra Slovenije med 9. in 10.30 uro. Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 12. januarja na e-naslov: zdenka.birman.forjanic@acs.si.
<< nazaj

Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki