6. junij 2018 – Promocija in trženje na področju izobraževanja odraslih

09.04.2018

Na delavnici z naslovom Promocija in trženje na področju izobraževanja odraslih boste spoznali sestavine marketinškega načrta, ki jih boste lahko uporabili v praksi, teoretična izhodišča pa bodo podprta s praktičnimi primeri.

Več informacij najdete tukaj.
11. do 16. maj 2018 – Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

07.04.2018

Pripravljamo štiridnevno izvedbo programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence, ki bo od 11. do 16. maja 2018 v prostorih ACS.

Usposabljanje je namenjeno bodočim članom komisij NPK, ki so že oddali vlogo na Državnem izpitnem centru (RIC).
7. maj 2018 – Stalno strokovno spopolnjevanje članov komisij NPK

06.04.2018

Za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij bomo na ACS organizirali delavnico stalnega strokovnega spopolnjevanja z naslovom Komunikacija med člani komisije v postopkih preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Na njej bomo vsebine komunikacije temeljnega usposabljanja članov komisij nadgradili z znanji pri komunikaciji v konfliktnih situacijah, pri doseganju ciljev s pomočjo timskega dela ter znanji s področja etičnega ravnanja v izpitnih situacijah in komunikacijskih anksiomov. Vsebine so specifično pripravljene za potrebe članov komisij ter podprte s konkretnimi primeri in aktivnim načinom dela.
26. april 2018 – Spopolnjevanje za strokovne delavce v središčih za samostojno učenje II

05.04.2018

Za strokovne delavce v SSU načrtujemo delavnico z naslovom Spopolnjevanje za strokovne delavce v središčih za samostojno učenje II.

Več lahko preberete tukaj

Spopolnjevanje bomo izvedli v okviru ESS projekta »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«.
18. april 2018 – Predstavitev rezultatov samoevalvacije v dejavnosti središč ISIO v letih 2017–2018 in drugih dejavnosti

03.04.2018

Za svetovalce v svetovalnih središčih ISIO pripravljamo delavnico z naslovom Predstavitev rezultatov samoevalvacije v dejavnosti središč ISIO v letih 2017–2018 in drugih dejavnosti.
16., 17. in 24. april 2018 – Projektno delo v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju

06.03.2018

Vabimo vas, da se udeležite 24-urnega usposabljanja Projektno delo v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki ga bomo izpeljali v seminarski sobi Andragoškega centra Slovenije.

Usposabljanje je namenjeno izobraževalcem odraslih – učiteljem in drugim izvajalcem izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki pri svojem delu v izobraževalni organizaciji sodelujejo in/ali odločajo o načrtovanju in izvajanju izrednega izobraževanja.

Podrobnosti o usposabljanju si lahko ogledate tukaj.

Usposabljanje izvajamo v okviru projekta ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«.
10., 11. in 13. april 2018 – Program temeljnega usposabljanja učiteljev in učiteljic za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev (ZIP)

16.02.2018

Na Andragoškem centru Slovenije pripravljamo 24-urni program temeljnega usposabljanja učiteljev in učiteljic za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev (ZIP).

Namenjen je učiteljem in učiteljicam slovenistike, ki bodo poučevali priseljence v programu ZIP, in kulturnim mediatorjem, ki bodo sodelovali v tem programu. Prednost imajo udeleženci, katerih organizacije so bile izbrane na razpisu za izvajanje programa ZIP s strani Ministrstva za notranje zadeve.

Podrobnosti o usposabljanju si lahko ogledate tukaj.

Za morebitne dodatne informacije o programu se lahko obrnete na dr. Anito Jug Došler (T: 01 5842 580, E: anita.jug.dosler@acs.si).
6. april 2018 – Neposredno preverjanje za člane komisij NPK

15.02.2018

Preverjanje usposobljenosti za člane komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalni poklicnih kvalifikacij bo potekalo v petek, 6. aprila 2018 ob 9.00 (pisni del) in od 10.00 naprej (praktični del) na Andragoškem centru Slovenije.

Vsebina preverjanja ter merila za ocenjevanje so podrobno opisana v Katalogu znanj in spretnosti za neposredno preverjanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje NPK za pridobitev licence, ki je, v Prilogi 2 odredbe, dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2399.

Na neposredno preverjanje se lahko prijavite vsi, ki usposabljanja še niste opravili.
27. marec 2018 – Spopolnjevanje svetovalcev za vrednotenje IV

08.02.2018

Na Andragoškem centru Slovenije organiziramo spopolnjevanje svetovalcev za vrednotenje z naslovom Vrednotenje socialne in državljanske kompetence v delovnem in osebnem okolju.

Delavnico bosta skupaj s sodelavci Andragoškega centra Slovenije izvedla mag. Iris Fink Grubačević in dr. Mitja Sardoč.

Več>>

Spopolnjevanje bomo izvedli v okviru ESS projekta »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«.
26. marec 2018 – Spopolnjevanje svetovalcev za vrednotenje III

07.02.2018

Na Andragoškem centru Slovenije organiziramo spopolnjevanje svetovalcev za vrednotenje z naslovom Vrednotenje socialne in državljanske kompetence v delovnem in osebnem okolju.

Delavnico bosta skupaj s sodelavci Andragoškega centra Slovenije izvedla mag. Iris Fink Grubačević in dr. Mitja Sardoč.

Več>> 

Spopolnjevanje bomo izvedli v okviru ESS projekta »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«.
26. marec 2018 – Izpit NPK

06.02.2018

Za vse, ki so usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalni poklicnih kvalifikacij že opravili, niso pa še pristopili k preverjanju usposobljenosti za člane komisije NPK, ali ga niso uspešno opravili, organiziramo preverjanje usposobljenosti v ponedeljek, 26. marca 2018, ob 9.00 (pisni del) in 10.00 (praktični del) na Andragoškem centru Slovenije.
21. marec 2018 – Iskanje učinkovitih in verodostojnih informacij na spletu

03.02.2018

Na ACS bomo izpeljali novi program andragoškega spopolnjevanja z naslovom Iskanje učinkovitih in verodostojnih informacij na spletu.

Več informacij o programu najdete v vabilu

Prijavnice zbiramo do 14. marca oz. do zapolnitve prostih mest.
21., 22. in 23. marec 2018 – Izpiti NPK

02.02.2018

Preverjanje usposobljenosti za člane komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalni poklicnih kvalifikacij, ki so se v marcu udeležili usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence, bo potekalo v sredo, 21. marca, četrtek, 22. marca, in petek, 23. marca 2018, ob 9.00 (pisni del) in 10.00 (praktični del) na Andragoškem centru Slovenije.
20. marec 2018 – Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost III

01.02.2018

Za zaključeno skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih pripravljamo spomladansko srečanje omrežja svetovalcev. Srečali se bomo v torek, 20. marca 2018 na Andragoškem centru Slovenije.

Spopolnjevanje bomo izvedli v okviru ESS projekta »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«.
19., 23., 24. in 28. marec 2018 – Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj

30.01.2018

Vabimo vas k udeležbi v programu, s katerim vas želimo seznaniti z načeli trajnostnega razvoja in ozavestiti odnos do narave. V ta namen bomo v marcu 2018 izpeljali Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj, in sicer:

 • uvodno srečanje na ACS (19. marec 2018),
 • dvodnevno delavnico na terenu (23. in 24. marec 2018) in
 • zaključno srečanje na ACS (28. marec 2018).

Usposabljanje je namenjeno celovitemu razumevanju in posledično učinkovitemu odgovornemu ravnanju s skupnimi viri. Spoznali boste pojem in načela trajnosti, opazovali delovanje ekosistema ter se posvetili trajnostnim rešitvam primerov iz svojih okolij, ki jih boste predstavili po lastni izbiri. Vabimo vas torej z naborom uporabnih zgledov s področja trajnosti in s podpisi avtorjev programa, ki so med drugim: prof. dr. Boštjan Anko, Matjaž Mastnak, mag. Vida Ogorelec, dr. Nevenka Bogataj.

Podrobnosti o usposabljanje najdete tukaj.
17. in 23. marec 2018 – Priprava učnih gradiv

29.01.2018

Za zaključeno skupino notranjih predavateljev iz Slovenskih železnic bomo  izpeljali 16-urno delavnico z naslovom Priprava učnih gradiv. Udeleženci bodo spoznali razliko med študijskim in delovnim gradivom in dobili veliko praktičnih nasvetov za pripravo študijskega gradiva, s katerim bodo lahko svojim udeležencem olajšali proces učenja in pomnjenja.
15. in 23. marec, 5., 6., 12., 19. in 20. april, 8., 9., 17. in 18. maj 2018 – Temeljni program usposabljanja za mentorje v programu Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)

28.01.2018

Za zaključeno skupino bomo začeli z 92-urnim Temeljnim programom usposabljanja za mentorje  v programu projektno učenje mlajših odraslih (TUM-PUM-O). V usposabljanje se lahko vključijo le kandidati in kandidatke, ki jih napotijo organizacije izvajalke programa PUM-O in upešno opravijo uvodni pogovor.

Usposabljanje bo potekalo v obliki eno- ali dvodnevnih delavnic. Predviden zaključek usposabljanja je 18. maja 2018.

Program temeljnega usposabljanja si lahko ogledate tukaj.
6. do 9. marec 2018 – Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

27.01.2018

Pripravljamo štiridnevno izvedbo programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence, ki bo v prostorih ACS.

Usposabljanje je namenjeno bodočim članom komisij NPK, ki so že oddali vlogo na Državnem izpitnem centru (RIC).
15. februar 2018 – Razvijanje poklicne identitete izobraževalca odraslih

26.01.2018

Za učitelje iz Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto (RIC Novo mesto) bomo izpeljali andragoško usposabljanje z naslovom Razvijanje poklicne identitete izobraževalca odraslih. 

Učitelji se bodo seznanili z osnovnimi koncepti in definicijami samomotivacije, samorefleksije, identitete in osebnostne moči ter razvijali in krepili komunikacijske spretnosti in zmožnosti vpliva izobraževalca odraslih na posameznika in družbo.

Usposabljanje izvajamo v okviru projekta ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«. Izvedbo programa financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad, zato je udeležba v programu za udeležence brezplačna.
6. in 7. februar 2018 – Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja

25.01.2018

Za zaključeno skupino predavateljev iz organizacije B&B izobraževanje in usposabljanje pripravljamo 16-urno delavnico z naslovom Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja. 

Udeleženci bodo pridobiti jasen vpogled v vlogo komunikacijskih kompetenc pri izobraževanju odraslih ter osvojili praktične veščine, ki omogočajo smiselno in učinkovito uporabo le-teh pri ravnanjih v izobraževalnem procesu. 

Usposabljanje izvajamo v okviru projekta ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«. Izvedbo programa financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad, zato je udeležba v programu za udeležence brezplačna.
30. in 31. januar 2018 – Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih I

06.01.2018

Za zaključeno skupino učiteljev in predavateljev iz Biotehničnega izobraževalnega centra V Ljubljani, bomo izpeljali 16-urno delavnico Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih I.

Metode dela, ki bodo na delavnici predstavljene, bodo udeleženci lahko osebno preizkusili v praktičnem delu izobraževanja, kjer bodo spodbudujeni k izmenjavi lastnih primerov in izkušenj dobre prakse, pa tudi k izmenjavi različnih pogledov na pristope k razreševanju konfliktnih situacij, ki se lahko v procesu izvajanja izobraževanja pojavijo.

Že izkušenim praktikom – izobraževalcem odraslih pa bo program prinesel osvežitev že pridobljenih teoretičnih znanj, nadgradnjo in povezovanje le teh z novimi pristopi in metodami dela.

Izvedbo programa financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad, zato je udeležba v programu za udeležence brezplačna.
17., 24. in 25. januar 2018 – Priprava interaktivnega izobraževanja II

05.01.2018

V okviru projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 bomo za zaključeno skupino predavateljev iz organizacije B&B izobraževanje in usposabljanje izpeljali 24-urno delavnico Priprava interaktivnega izobraževanja II. 

Udeleženci se bodo naučili samozavestnega, suverenega in kakovostnega javnega nastopanja z upoštevanjem retoričnih značilnosti in pravil, prilagajanja načina podajanja vsebine različnim ciljnim skupinam ter načrtovanja lastne izvedbe izobraževanja.

Izvedbo programa financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad, zato je udeležba v programu za udeležence brezplačna.
10. in 23. januar 2018 – Sodobni pristopi učenja in poučevanja z upoštevanjem značilnosti izobraževanja odraslih II

04.01.2018

V okviru projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018, bomo za zaključeno skupino učiteljev in predavateljev iz LU Škofja Loka, LU Radovljica in LU Tržič, izpeljali 16-urno delavnico Sodobni pristopi učenja in poučevanja z upoštevanjem značilnosti izobraževanja odraslih II. 

Udeleženci bodo spoznali, kaj odrasle ovira pri učenju in kako jih za učenje motivirati, naučili se bodo upravljati s časom in jasno oblikovati cilje. V nadaljevanju pa bodo spoznali in preizkusili različne metode in tehnike, ki jih bodo lahko koristno uporabili pri svojem delu z udeleženci.

Izvedbo programa financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad, zato je udeležba v programu za udeležence brezplačna.
20. december 2017 – Pregled poteka samoevalvacije v dejavnosti središč ISIO v letih 2017–2018

14.12.2017

Za svetovalce v svetovalnih središčih ISIO organiziramo delavnico z naslovom Pregled poteka samoevalvacije v dejavnosti središč ISIO v letih 2017–2018.

Na delavnici bomo pregledali načrte samoevalvacije dejavnosti ISIO v letih 2017 in 2018 in potek aktivnosti, pregledali bomo podatke iz spremljanja dejavnosti središč ISIO in se pogovorili o vsebini dejavnosti. Sodelavke ACS bodo predstavile načrt aktivnosti ACS v letu 2018, tako za središča ISIO kot za ESS projekt Svetovanje za zaposlene.
12. december 2017 – Uporaba kreativnih spletnih orodij

11.12.2017

Za sodelavce ACS pripravljamo interaktivno in dinamično delavnico z naslovom Uporaba kreativnih spletnih orodij.

Delavnica bo zaposlene, ki v službene namene uporabljajo in upravljajo profile na socialnih omrežjih, e-novice, bloge in spletne strani, opremila z osnovnim znanjem učinkovitega komuniciranja (program).

Delavnico bo vodila Katja Šircelj, univerzitetna dipl. etnologinja in kulturna antropologinja, ki se trenutno ukvarja z vsebinskim urednikovanjem spletnih strani, družabnih omrežij in pripravo komunikacijskih strategij.
4. in 6. december 2017 – Andragoško svetovalno delo v podporo izobraževanju in učenju odraslih

08.11.2017

Vabimo vas na 16-urno usposabljanje z naslovom Andragoško svetovalno delo v podporo izobraževanju in učenju odraslih, ki bo potekalo na Andragoškem centru Slovenije.

Usposabljanje je namenjeno vsem izobraževalcem odraslih, ki se pri svojem delu znajdete tudi v vlogi svetovalca za izobraževanje, vodjem in organizatorjem izobraževanja, učiteljem, mentorjem idr.

Več o programu usposabljanja najdete v vabilu.

Na usposabljanje, ki ga bomo izvedli v okviru ESS projekta »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«, se prijavite v spletni aplikaciji KATIS najkasneje do torka, 28. novembra 2017.
30. november 2017 – Spopolnjevanje za svetovalce v središčih ISIO I

07.11.2017

Za strokovne sodelavce, svetovalce središč ISIO, pripravljamo spopolnjevanje z naslovom Usposabljanje za svetovalce na področju medkulturnih kompetenc. Enodnevno spopolnjevanje bo organizirano v obliki 8-urne delavnice. Ponovili jo bomo v dveh terminih (14. in 30. november 2017).

Spopolnjevanje bo svetovalcem omogočilo razumevanje konteksta begunca v Sloveniji čez zakonodajni okvir, kot tudi vpogled v njihovo doživljanje realnosti v Sloveniji. Svetovalci bodo po spopolnjevanju lažje razumeli načine njihovih ravnanj v posameznih situacijah, ter jih bodo tako lažje opolnomočili. Namen spopolnjevanja je senzibilizirati in opolnomočiti svetovalne delavce za lažje vzpostavljanje pristnega stika z begunci.

Delavnico boste vodila sodelavca Slovenske Filantropije, Primož Jamšek, vodja terenskega odziva in vključevanja prostovoljcev za delo z begunci/migranti, izvajalec usposabljanj in Jaka Kovač, zunanji sodelavec Slovenske filantropije. Svojo izkušnjo begunstva v Sloveniji bo na delavnici predstavil Hasan Quashqaei.

Spopolnjevanji bomo izvedli v okviru ESS projekta »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«.
24. do 29. november 2017 – Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

03.11.2017

Pripravljamo štiridnevno izvedbo programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence, ki bo od 24. do 29. novembra 2017 v prostorih ACS.

Usposabljanje je namenjeno bodočim članom komisij NPK, ki so že oddali vlogo na Državnem izpitnem centru (RIC).
23. november 2017 – Izobraževanje starejših odraslih – izziv za andragoške delavce

17.10.2017

Enodnevna delavnica andragoškega spopolnjevanja z naslovom Izobraževanje starejših odraslih – izziv za andragoške delavce je namenjena vsem, ki delate na področju vzgoje in izobraževanja, še posebej pa andragoškim delavcem in drugim, ki se pri svojem delu srečujejo s populacijo starejših odraslih, učiteljem različnih strok, ki izvajajo izobraževanje odraslih v različnih izobraževalnih organizacijah, kamor se vključujejo (tudi) starejši odrasli, mentorjem in prostovoljcem, ki se v različnih oblikah skupnostnega izobraževanja srečujejo s starejšimi odraslimi …

Več o delavnici najdete v vabilu.

Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do srede, 15. novembra 2017 na e-naslov neda.dordevic@acs.si.
22. november 2017 – Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

13.10.2017

Za predstavnike organizacij, ki bodo pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti podaljševale, ali si jo želijo na novo pridobiti v letu 2018, pripravljamo izobraževalno srečanje.

Na njem se bodo udeleženci seznanili z določili Pravilnika o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti POKI,  s standardi in merili za pridobitev znaka ter s samim postopkom za pridobitev pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti. Udeleženci se bodo usposobili tudi za uporabo spletne aplikacije, preko katere se od leta 2017 oddajajo vloge in dokazila organizacij. 


Več informacij o Zelenem znaku kakovosti najdete na tej povezavi, neposredno pa se lahko obrnete tudi na Jasmino Orešnik Cunja (E: jasmina.oresnik.cunja@acs.si).
20., 27. november in 4. december 2017 – Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

12.10.2017

Za zaključeno skupino notranjih predavateljev iz Slovenskih železnic bomo v oktobru (20., 27. 11. in 4. 12. 2017) izpeljali 24-urno andragoško usposabljanje z naslovom Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja.

Udeleženci se bodo naučili samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (svetovalec, moderator, predstavljalec informacij, motivator), izboljšali bodo svoje trenerske sposobnosti, spoznali različne metode in tehnike, s katerimi bodo lažje prepoznavali potrebe udeležencev, zakladnico svojih znanj pa bodo obogatili in dopolnili z novimi psihološkimi in pedagoško andragoškimi znanji.
15. november 2017 – Stalno strokovno spopolnjevanje članov komisij NPK

11.10.2017

Za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij pripravljamo delavnico stalnega strokovnega spopolnjevanja z naslovom Reševanje konfliktov.

Program delavnice vam bomo posredovali teden dni pred spopolnjevanjem.

Izpolnjeno prijavnico pošljite Nedi Đorđević najkasneje do ponedeljka, 6. novembra 2017 (E: neda.dordevic@acs.si).
14. november 2017 – Spopolnjevanje za svetovalce v središčih ISIO I

10.10.2017

Za strokovne sodelavce, svetovalce središč ISIO, pripravljamo spopolnjevanje z naslovom Usposabljanje za svetovalce na področju medkulturnih kompetenc. Enodnevno spopolnjevanje bo organizirano v obliki 8-urne delavnice. Ponovili jo bomo v dveh terminih (14. in 30. november 2017).

Spopolnjevanje bo svetovalcem omogočilo razumevanje konteksta begunca v Sloveniji čez zakonodajni okvir, kot tudi vpogled v njihovo doživljanje realnosti v Sloveniji. Svetovalci bodo po spopolnjevanju lažje razumeli načine njihovih ravnanj v posameznih situacijah, ter jih bodo tako lažje opolnomočili. Namen spopolnjevanja je senzibilizirati in opolnomočiti svetovalne delavce za lažje vzpostavljanje pristnega stika z begunci.

Delavnico boste vodila sodelavca Slovenske Filantropije, Primož Jamšek, vodja terenskega odziva in vključevanja prostovoljcev za delo z begunci/migranti, izvajalec usposabljanj in Jaka Kovač, zunanji sodelavec Slovenske filantropije. Svojo izkušnjo begunstva v Sloveniji bo na delavnici predstavil Hasan Quashqaei.

Spopolnjevanji bomo izvedli v okviru ESS projekta »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«.
18. oktober 2017 – Stalno strokovno spopolnjevanje članov komisij NPK

28.09.2017

Za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij pripravljamo delavnico stalnega strokovnega spopolnjevanja z naslovom Reševanje konfliktov.

Program delavnice vam bomo posredovali teden dni pred spopolnjevanjem.

Izpolnjeno prijavnico pošljite Nedi Đorđević najkasneje do petka, 8. oktobra 2017 (E: neda.dordevic@acs.si).
13. in 20. oktober 2017 – Delavnica o filmski vzgoji

27.09.2017

Na Andragoškem centru Slovenije bo potekala dvodnevna delavnica o filmski vzgoji (13. in 20. oktober). Namenjena je mentorjem PUM-O v okviru rednega spopolnjevanja.

Udeleženci bodo spoznali osnove medijske tehnologije in medijske produkcije, na praktičnih primerih spoznali razvojne faze nastajanja filma in se seznanili z modelom integriranega mentorstva v filmski industriji (program). 
12. oktober 2017 – Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost II

26.09.2017

Osrednja tema spopolnjevanja bo Predstavitev rezultatov anketiranja o umeščenosti svetovalca za kakovost v delovanje organizacije, ki izvaja izobraževanje odraslih

Spopolnjevanje bomo izvedli v okviru ESS projekta »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«.
9. in 10. oktober ter 10. november 2017 – Usposabljanje svetovalcev središč ISIO s področja vseživljenjske karierne orientacije (VKO)

09.09.2017

Za svetovalce v ESS projektu Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2021 Zavod RS za zaposlovanje na Andragoškem centru Slovenije pripravlja Usposabljanje svetovalcev središč ISIO s področja vseživljenjske karierne orientacije (VKO)

Usposabljanje bo za drugo skupino svetovalcev potekalo v obliki treh delavnic in bo izvedeno 9. in 10. oktobra ter 10. novembra 2017. Izvedel jih bo Nikolaj Mejaš, univ. dipl. psiholog, soustanovitelj ter direktor podjetja O.K. Consulting

Usposabljanje se financira iz sredstev ESS projekta VKO NKT – Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in krepitev Nacionalne koordinacijske točke za VKO, katerega nosilec je Zavod RS za zaposlovanje.
27., 29., 30. september, 5. in 11. oktober 2017 – Temeljno usposabljanje mentorjev študijskih krožkov

08.09.2017

Na Andragoškem centru Slovenije bomo v septembru 2017 pričeli z usposabljanjem tretje skupine novih mentoric in mentorjev študijskih krožkov. Petdnevni program temeljnega usposabljanja mentorjev študijskih krožkov je namenjen udeležencem, ki želijo spoznati, preizkusiti in voditi učenje v študijskih krožkih. Udeleženci bodo spoznali, kaj je študijski krožek, kakšna je vloga mentorja študijskega krožka, kako izbrati učne teme in poiskati vire znanja, kako pridobiti in navdušiti člane krožka, kako načrtovati in izpeljati delo študijskega krožka v povezavi z njegovim okoljem in potrebami udeležencev in kako lastne izkušnje vpeti v razvoj svojega okolja.

Temeljno usposabljanje bo potekalo naslednje dni:

 • 27. september 2017: uvodno srečanje na ACS,
 • 29. in 30. september 2017: dvodnevno srečanje v G Design hotelu na Brezovici pri Ljubljani,
 • 5. oktober 2017: srečanje na ACS in
 • 11. oktober 2017: zaključno srečanje na ACS.22., 25. in 27. september 2017 – Izpiti NPK

07.09.2017

Preverjanje ob zaključku usposabljanja za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalni poklicnih kvalifikacij bo potekalo v sejni sobi Andragoškega centra Slovenije.

Razpisani roki za preverjanje so:

 • petek, 22. september 2017,
 • ponedeljek, 25. september 2017,
 • sreda, 27. september 2017.

Pisni del preverjanja se prične ob 9. uri, praktični pa od 10.00 dalje.
18. in 19. september ter 23. oktober 2017 – Usposabljanje svetovalcev središč ISIO s področja vseživljenjske karierne orientacije (VKO)

30.08.2017

Za svetovalce v ESS projektu Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2021 Zavod RS za zaposlovanje na Andragoškem centru Slovenije pripravlja Usposabljanje svetovalcev središč ISIO s področja vseživljenjske karierne orientacije (VKO)

Usposabljanje bo za prvo skupino svetovalcev potekalo v obliki treh delavnic in bo izvedeno 18. in 19. septembra ter 23. oktobra 2017. Izvedel jih bo Nikolaj Mejaš, univ. dipl. psiholog, soustanovitelj ter direktor podjetja O.K. Consulting.

Usposabljanje se financira iz sredstev ESS projekta VKO NKT – Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in krepitev Nacionalne koordinacijske točke za VKO, katerega nosilec je Zavod RS za zaposlovanje.
18., 19. in 22. september 2017 – Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

29.08.2017

Za zaključeno skupino notranjih predavateljev iz Slovenskih železnic bomo v septembru (18., 19. in 22.) izpeljali 24-urno andragoško usposabljanje z naslovom Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja.

Udeleženci se bodo naučili samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (svetovalec, moderator, predstavljalec informacij, motivator), izboljšali bodo svoje trenerske sposobnosti, spoznali različne metode in tehnike, s katerimi bodo lažje prepoznavali potrebe udeležencev, zakladnico svojih znanj pa bodo obogatili in dopolnili z novimi psihološkimi in pedagoško andragoškimi znanji.
21. in 28. september 2017 – Izobraževanje na daljavo in vloga e-mentorja

29.08.2017

Na ACS pripravljamo delavnico z naslovom Izobraževanje na daljavo in vloga e-mentorja, na kateri se boste seznanili z značilnostmi e-izobraževanja, sodelovalnim delom in različnimi načini komunikacije, iz različnih zornih kotov pa bomo osvetlili vlogo mentorja v programih e-izobraževanja. 

Več o 16-urni delavnici najdete v vabilu

Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do torka, 12. septembra 2017 (E: neda.dordevic@acs.si). 

Za več informacij o delavnici se lahko obrnete na mag. Zdenko Birman Forjanič (T: 01 5842 571, E: zdenka.birman.forjanic@acs.si).
14. september 2017 – Neposredno preverjanje za člane komisij NPK

25.08.2017

Preverjanje usposobljenosti za člane komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalni poklicnih kvalifikacij bo potekalo v četrtek, 14. septembra 2017, ob 9.00 (pisno) in od 10.00 naprej (praktično) na Andragoškem centru Slovenije.

Vsebina preverjanja ter merila za ocenjevanje so podrobno opisana v Katalogu znanj in spretnosti za neposredno preverjanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje NPK za pridobitev licence, ki je, v Prilogi 2 odredbe, dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2399.

Na neposredno preverjanje se lahko prijavite vsi tisti, ki usposabljanja še niste opravili, tudi tisti, ki ste se že prijavili na razpisana jesenska termina usposabljanja.

Izpolnjeno prijavo pošljite najkasneje do petka, 1. septembra 2017 na e-naslov:neda.dordevic@acs.si.

Podrobne informacije dobite v spodaj navedenih dokumentih:

 1. Informacije o izpitu NPK,
 2. Navodila za pripravo portfolije in zagovor,
 3. Primer osebne zbirne mape za NPK maser,
 4. Prijava (podatki o udeležencu).12. september 2017 – Neposredno preverjanje za člane komisij NPK

24.08.2017

Preverjanje usposobljenosti za člane komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalni poklicnih kvalifikacij bo potekalo v torek, 12. septembra 2017,  ob 9.00 (pisno) in od 10.00 naprej (praktično) na Andragoškem centru Slovenije.

Vsebina preverjanja ter merila za ocenjevanje so podrobno opisana v Katalogu znanj in spretnosti za neposredno preverjanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje NPK za pridobitev licence, ki je, v Prilogi 2 odredbe, dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2399.

Na neposredno preverjanje se lahko prijavite vsi tisti, ki usposabljanja še niste opravili, tudi tisti, ki ste se že prijavili na razpisana jesenska termina usposabljanja.

Izpolnjeno prijavo pošljite najkasneje do petka, 1. septembra 2017 na e-naslov:neda.dordevic@acs.si.

Podrobne informacije dobite v spodaj navedenih dokumentih:

 1. Informacije o izpitu NPK,
 2. Navodila za pripravo portfolije in zagovor,
 3. Primer osebne zbirne mape za NPK maser,
 4. Prijava (podatki o udeležencu).11. september 2017 – Usposabljanje za uporabo spletnega orodja 1ka

23.08.2017

Za svetovalce središč ISIO ter njihove partnerje bomo izpeljali usposabljanje za uporabo spletnega orodja 1ka. Usposabljanje bo izpeljal dr. Marko Radovan.
5. do 8. september 2017– Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

22.08.2017

Pripravljamo štiridnevno izvedbo programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence, ki bo od 5. do 8. septembra 2017 v prostorih ACS.

Usposabljanje je namenjeno bodočim članom komisij NPK, ki so že oddali vlogo na Državnem izpitnem centru (RIC).
21. do 25. avgust, 6. oktober 2017 – Temeljno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje programa UŽU–BIPS za romske starše in otroke

16.08.2017

Za skupino učiteljev iz Centra šolskih in obšolskih dejavnosti organiziramo temeljno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje programa UŽU–BIPS za romske starše in otroke.

Usposabljanje bo potekalo od 21. avgusta do 6. oktobra, pet dni (od 21. do 25. avgusta) v strnjeni obliki v Fiesi, 6. dan pa sledijo predstavitve izvedbenih načrtov in ovrednotenje le-teh na Andragoškem centru Slovenije.
V času poletnih počitnic ne organiziramo programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja

15.06.2017

Želimo vam prelepo poletje in nasvidenje ponovno jeseni!

 
15. junij 2017 – Izpit NPK (novi program)

06.06.2017

Preverjanje usposobljenosti za člane komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalni poklicnih kvalifikacij po novem programu bo potekalo v četrtek, 15. junija 2017 ob 9.00 (pisno) in 10.00 (praktično) na Andragoškem centru Slovenije.
15. junij 2017 – Izpit NPK

05.06.2017

Preverjanje usposobljenosti za člane komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalni poklicnih kvalifikacij bo potekalo v četrtek, 15. junija 2017 ob 9.00 (pisno) in 10.00 (praktično) na Andragoškem centru Slovenije.
13. junij 2017 – Uporaba sodobnih spletnih omrežij na področju izobraževanja odraslih

03.06.2017

Na ACS bomo izpeljali delavnico z naslovom Uporaba sodobnih spletnih omrežij na področju izobraževanja odraslih.

Več o delavnici najdete v vabilu.

Za dodatne informacije o novih terminih se lahko obrnete na koordinatorico programa, mag. Zdenko Birman Forjanič (T: 01 5842 571, E: zdenka.birman.forjanic@acs.si). 
13. junij 2017 – Izpit NPK (novi program)

02.06.2017

Preverjanje usposobljenosti za člane komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalni poklicnih kvalifikacij po novem programu bo potekalo v torek, 13. junija 2017 ob 9.00 (pisno) in 10.00 (praktično) na Andragoškem centru Slovenije.
12. in 16. junij 207 – Usposabljanje na delovnem mestu

26.05.2017

V mesecu juniju bomo za zaključeno skupino mentorjev in inštruktorjev iz NEK-a izpeljali 16-urni trening notranjih izvajalcev usposabljanja in spopolnjevanja.

V organizacijah se vedno bolj zavedajo, da je v njihovih podjetjih dovolj strokovnjakov iz raznih področij, ki bi lahko prenesli svoje znanje na sodelavce. Delovno okolje tako postaja tudi učno okolje, izkušeni vodje pa se večkrat znajdejo tudi v  vlogi trenerja sodelavcev. Nalogo jim dodelijo zaradi znanja in njihovih visoko razvitih vodstvenih sposobnosti.

Pri treniranju na delovnem mestu (train the trainer) gre za kompleksno nalogo, ki od strokovnjakov zahteva kombinacijo vodstvenih sposobnosti, kognitivnih, lingvističnih in komunikacijskih veščin. Te sposobnosti so lahko delno prirojene in jih, ko jih pri sebi prepoznamo, lahko izbrusimo, prav tako pa se jih da tudi priučiti. 
8. junij 2017 – Temeljni program usposabljanja za mentorje v programu projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) – 6. del

25.05.2017

Nadaljujemo s Temeljnim programom usposabljanja za mentorje  v programu projektno učenje mlajših odraslih (TUM-PUM-O). 88-urno usposabljanje je namenjeno izključno kandidatom, ki so jih napotile organizacije, ki program že izvajajo. 

Program poteka v obliki dvodnevnih delavnic vsakih štirinajst dni. Predviden zaključek usposabljanja je 15. junija 2017.
8. junij 2017 – Izpit NPK (novi program)

24.05.2017

Preverjanje usposobljenosti za člane komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalni poklicnih kvalifikacij po novem programu bo potekalo v četrtek, 8. junija 2017 ob 9.00 (pisno) in 10.00 (praktično) na Andragoškem centru Slovenije.
5., 6. in 7. junij 2017 –Usposabljanje za izvajalce programa za mladostnike – prosilce za mednarodno zaščito II

23.05.2017

V začetku junija na ACS pripravljamo tridnevno usposabljanje za izvajalce programa za mladostnike – prosilce za mednarodno zaščito II.

Na usposabljanje vabimo učitelje in učiteljice (zlasti profesorje slovenščine in razrednega pouka) ter kulturne mediatorje in mediatorke, ki bi jih zanimalo poučevanje v tem programu. Prednost pri prijavi na usposabljanje bodo imeli tisti, ki imajo resen namen poučevati mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito po javnoveljavnem programu Opismenjevanje.

Podrobnosti najdete tukaj.

Usposabljanje izvajamo v okviru projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018.
1. junij 2017 – Družbeni konflikt kot priložnost medkulturnega razumevanja in dialoga

22.05.2017

Na ACS bomo izpeljali delavnico z naslovom Družbeni konflikt kot priložnost medkulturnega razumevanja in dialoga. Več o delavnici najdete v vabilu.

Vaše prijave zbiramo do 26. maja 2017 oz. do zapolnitve prostih mest na e-naslov neda.dordevic@acs.si.
29. maj do 14. junij – Usposabljanje za oblikovanje strategij na področju izobraževanja odraslih

19.05.2017

V ponedeljek, 29. maja 2017, bomo na Andragoškem centru Slovenije pričeli s pilotno izvedbo usposabljanja za oblikovanje strategij na področju izobraževanja odraslih. Delavnico izpeljujemo v okviru mednarodnega projekta Orodje za razvijanje, implementacijo in spremljanje strategij izobraževanja odraslih (A Toolkit for Developing, Implementing and Monitoring Adult Education Strategies – DIMA).

K udeležbi na usposabljanju, ki je tudi testiranje pripravljenega učnega orodja,vabimo strokovnjake, ki so že do sedaj sodelovali pri tovrstnem delu oziroma se ukvarjajo s strateškimi vidiki izobraževanja odraslih (nosilci nacionalne politike izobraževanja odraslih, izvajalske in nevladne organizacije, dejavnie v izobraževanju odraslih, strokovnjaki iz akademskih in raziskovalnih institucij ipd.).

Pilotno izvedbo usposabljanja bomo organizirali v obliki kombiniranega izobraževanja, v predvidenem obsegu 12 pedagoških ur, in sicer:

 • 1. delavnica bo izpeljana 29. maja 2017 (urnik),
 • sledi usposabljanje v obliki e-izobraževanja v obsegu približno 4 ur in
 • 2. delavnica bo potekala 14. junija 2017.

Več o vsebini delavnice najdete v vabilu in letaku projekta DIMA.

Rok za prijavo je 22. maj 2017 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest (20 mest). Prijavite se na e-naslov neda.dordevic@acs.si.

Za vsa dodatna vprašanja in informacije se lahko obrnete na vodjo projekta, mag. Petra Beltrama (T: 01 5842 566, E: peter.beltram@acs.si).
31. maj 2017 – Stalno strokovno spopolnjevanje članov komisij NPK

19.05.2017

Za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij pripravljamo delavnico stalnega strokovnega spopolnjevanja z naslovom Komunikacija med člani komisije v postopkih preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Na njej bomo vsebine komunikacije temeljnega usposabljanja članov komisij nadgradili z znanji pri komunikaciji v konfliktnih situacijah, pri doseganju ciljev s pomočjo timskega dela ter znanji s področja etičnega ravnanja v izpitnih situacijah in komunikacijskih anksiomov. Vsebine so specifično pripravljene za potrebe članov komisij ter podprte s konkretnimi primeri in aktivnim načinom dela. Program delavnice vam bomo poslali teden dni pred spopolnjevanjem.

Izpolnjeno prijavnico pošljite Nedi Đorđević najkasneje do ponedeljka, 22. maja 2017 (E: neda.dordevic@acs.si).
25. in 25. maj 2017 – Temeljni program usposabljanja za mentorje v programu projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) – 5. del

15.05.2017

Nadaljujemo s Temeljnim programom usposabljanja za mentorje  v programu projektno učenje mlajših odraslih (TUM-PUM-O). 88-urno usposabljanje je namenjeno izključno kandidatom, ki so jih napotile organizacije, ki program že izvajajo. 

Program poteka v obliki dvodnevnih delavnic vsakih štirinajst dni. Predviden zaključek usposabljanja je 15. junija 2017.
19. do 24. maj 2017 – Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

10.05.2017

Pripravljamo štiridnevno izvedbo programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence, ki bo od 19. do 24. maja 2017 v prostorih ACS.

Usposabljanje je namenjeno bodočim članom komisij NPK, ki so že oddali vlogo na Državnem izpitnem centru (RIC).
15. do 17. maj 2017 – Program temeljnega usposabljanja učiteljev in učiteljic za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev

20.04.2017

Na Andragoškem centru Slovenije pripravljamo 24-urni program temeljnega usposabljanja učiteljev in učiteljic za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev (ZIP).

Namenjen je učiteljem in učiteljicam slovenistike, ki bodo poučevali priseljence v programu ZIP, in kulturnim mediatorjem, ki bodo sodelovali v tem programu. Prednost imajo udeleženci, katerih organizacije so bile izbrane na razpisu za izvajanje programa ZIP s strani Ministrstva za notranje zadeve.

Urnik usposabljanja si lahko ogledate tukaj.


Za morebitne dodatne informacije o programu in rezervacijo mesta na naslednjih izvedbah se lahko obrnete na dr. Natalijo Vrečer (E: natalija.vrecer@acs.si, T: 01 5842 580).
11. in 12. maj 2017 – Temeljni program usposabljanja za mentorje v programu projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) – 4. del

19.04.2017

Nadaljujemo s Temeljnim programom usposabljanja za mentorje  v programu projektno učenje mlajših odraslih (TUM-PUM-O). 88-urno usposabljanje je namenjeno izključno kandidatom, ki so jih napotile organizacije, ki program že izvajajo.

Program poteka v obliki dvodnevnih delavnic vsakih štirinajst dni. Predviden zaključek usposabljanja je 15. junija 2017.
10. maj 2017 – Izpit NPK

18.04.2017

Preverjanje usposobljenosti za člane komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalni poklicnih kvalifikacij bo potekalo v sredo, 10. maja 2017 ob 9.00 (pisno) in 10.00 (praktično) na Andragoškem centru Slovenije.
9., 10. in 15. maj 2017 – Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

14.04.2017

Za zaključeno skupino notranjih predavateljev iz Slovenskih železnic bomo v mesecu aprilu izpeljali 24-urno andragoško usposabljanje z naslovom Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja.

Udeleženci se bodo naučili samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (svetovalec, moderator, predstavljalec informacij, motivator), izboljšali bodo svoje trenerske sposobnosti, spoznali različne metode in tehnike, s katerimi bodo lažje prepoznavali potrebe udeležencev, zakladnico svojih znanj pa bodo obogatili in dopolnili z novimi psihološkimi in pedagoško andragoškimi znanji.
9. in 10. maj 2017 – Usposabljanje za povečanje zavzetosti

14.04.2017

Za zaključeno skupino notranjih mentorjev in inštruktorjev iz NEK-a bomo izpeljali 16-urno usposabljanje za povečanje zavzetosti.

Zavzetost je velika stopnja miselne  (in kasneje aktivirane akcijske) pripravljenosti, volje in zanimanja za ukvarjanje z delovnimi procesi in ljudmi, pomeni pa tudi visoko raven uresničevanja zadanih nalog, bodisi samoiniciativno ali delegirano.
5. maj 2017 – Temeljni program usposabljanja za mentorje v programu projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) – 3. del

13.04.2017

Nadaljujemo s Temeljnim programom usposabljanja za mentorje  v programu projektno učenje mlajših odraslih (TUM-PUM-O). 88-urno usposabljanje je namenjeno izključno kandidatom, ki so jih napotile organizacije, ki program že izvajajo. 

Program poteka v obliki dvodnevnih delavnic vsakih štirinajst dni. Predviden zaključek usposabljanja je 15. junija 2017.
4. maj 2017 – Delavnica za pripravo samoevalvacije v središčih ISIO

12.04.2017

Na Andragoškem centru Slovenije pripravljamo delavnico na temo presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO. Njen glavni namen bo priprava samoevalvacije v dejavnosti središč v letih 2017–2018, svetovalce pa bomo seznanili tudi z novostmi s področja kakovosti v izobraževanju odraslih, ki jih bo predstavila dr. Tanja Možina.
24. in 25. april, 16. maj 2017 – Interaktivno izobraževanje

11.04.2017

Za učitelje Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik bomo izpeljali  24-urni programa usposabljanja z naslovom Interaktivno izobraževanje.

Učitelji se bodo seznanili z retoriko in javnim nastopanjem, naučili se bodo obvladovati tremo in dobili koristne napotke za pripravo dobre predstavitve, ki jo bodo zadnji dan usposabljanja tudi sami pripravili in predstavili ostalim udeležencem izobraževanja.

Usposabljanje izvajamo v okviru projekta ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«.
21. april 2017 – Spopolnjevanje za strokovne delavce v središčih za samostojno učenje I

10.04.2017

Vsebina delavnice, ki je namenjena  strokovnim delavcem v središčih za samostojno učenje (SSU), bo osredotočena na posodabljanje aplikacije SSU, uporabo novega spletnega portala, razvoj kompetenc strokovnih delavcev izobraževanja odraslih, ki jih potrebujejo pri delu z begunci in priseljenci, ter na izhodišča za nadaljnji razvoj SSU in borz znanja.

Spopolnjevanje izvajamo v okviru projekta ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«.
19. in 20. april 2017 – Temeljni program usposabljanja za mentorje v programu Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) – 2. del

03.04.2017

Nadaljujemo s Temeljnim programom usposabljanja za mentorje  v programu projektno učenje mlajših odraslih (TUM-PUM-O). 88-urno usposabljanje je namenjeno izključno kandidatom, ki so jih napotile organizacije, ki program že izvajajo. Program poteka v obliki dvodnevnih delavnic vsakih štirinajst dni. Predviden zaključek usposabljanja je 15. junija 2017.
6. in 7. april 2017 – Temeljni program usposabljanja za mentorje v programu Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) – 1. del

14.03.2017

Za zaključeno skupino bomo začeli z 88-urnim Temeljnim programom usposabljanja za mentorje  v programu Projektno učenje mlajših odraslih (TUM-PUM-O). Usposabljanje je namenjeno izključno kandidatom, ki jih napotijo organizacije, ki program že izvajajo. Program bo potekal v obliki dvodnevnih delavnic vsakih štirinajst dni. Predviden zaključek usposabljanja je 15. junija 2017. 

Pri uvrščanju kandidatov na seznam bomo upoštevali potrebe izvajalskih organizacij programa PUM-O, ki so vpisane v register Zavoda RS za zaposlovanje. Prednost bodo imele izvajalske organizacije, ki nimajo zadostnega števila usposobljenih mentorjev.
6. april 2017 – Izpit NPK

13.03.2017

Preverjanje usposobljenosti za člane komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalni poklicnih kvalifikacij bo potekalo v četrtek, 6. aprila 2017 ob 9.00 (pisno) in 10.00 (praktično) na Andragoškem centru Slovenije.
4., 7., 8., 10. in 18. april 2017 – Temeljno usposabljanje mentorjev študijskih krožkov

12.03.2017

Na Andragoškem centru Slovenije bomo v aprilu 2017 usposabljali že drugo skupino novih mentorjev študijskih krožkov. Petdnevni program temeljnega usposabljanja mentorjev študijskih krožkov je namenjen udeležencem, ki želijo spoznati, preizkusiti in voditi učenje v študijskih krožkih.

Udeleženci bodo spoznali, kaj je študijski krožek, kakšna je vloga mentorja študijskega krožka, kako izbrati učne teme in poiskati vire znanja, kako pridobiti in navdušiti člane krožka, kako načrtovati in izpeljati delo študijskega krožka v povezavi z njegovim okoljem in potrebami udeležencev in kako lastne izkušnje vpeti v razvoj svojega okolja.

Temeljno usposabljanje bo potekalo naslednje dni:

 • 4. april 2017: uvodno srečanje na ACS,
 • 7. in 8. april 2017: dvodnevno srečanje v G Design hotelu na Brezovici pri Ljubljani,
 • 10. april 2017: srečanje na ACS in
 • 18. april 2017: zaključno srečanje na ACS

Podrobnejši program najdete tukaj.
3., 10. in 18. april 2017 – Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

11.03.2017

Za zaključeno skupino notranjih predavateljev iz Slovenskih železnic bomo v mesecu aprilu izpeljali 24-urno andragoško usposabljanje z naslovom Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja.

Udeleženci se bodo naučili samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (svetovalec, moderator, predstavljalec informacij, motivator), izboljšali bodo svoje trenerske sposobnosti, spoznali različne metode in tehnike, s katerimi bodo lažje prepoznavali potrebe udeležencev, zakladnico svojih znanj pa bodo obogatili in dopolnili z novimi psihološkimi in pedagoško andragoškimi znanji.
31. marec 2017 – Razvijanje poklicne identitete izobraževalca odraslih

10.03.2017

Za učitelje Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik bomo izpeljali andragoško usposabljanje z naslovom Razvijanje poklicne identitete izobraževalca odraslih.

Učitelji se bodo seznanili z osnovnimi koncepti in definicijami samomotivacije, samorefleksije, identitete in osebnostne moči ter razvijali in krepili komunikacijske spretnosti in zmožnosti vpliva izobraževalca odraslih na posameznika in družbo.

Usposabljanje izvajamo v okviru projekta ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«.

 

 
23. marec 2017 – Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih

04.03.2017

Zadnji dan usposabljanja v programu temeljnega usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih se bodo bodoči svetovalci za kakovost seznanili z izjavo o kakovosti in vlogo svetovalca pri njenem oblikovanju in uporabi v praksi, s priporočili za oblikovanje spletne strani o kakovosti ter z zasnovo načrta dela svetovalca za kakovost v izobraževalni organizaciji. V drugem delu usposabljanja pa se bodo usposobili za uporabo spletnih seminarjev VOX.

Po zaključenem usposabljanju se bodo udeleženci, ki bodo uspešno opravili vse obveznosti po programu, lahko vključili v nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih (potrebno bo tudi formalno imenovanje s strani ravnatelja/direktorja) in se priključili že delujočim svetovalcem za kakovost. 

Usposabljanje izvajamo v okviru projekta ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«.
15. in 16. marec 2017 – Coaching v izobraževanju odraslih

03.03.2017

Za učitelje Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik bomo izpeljali andragoško usposabljanje z naslovom Coaching v izobraževanju odraslih.

Udeleženci programa se bodo seznanili z različnimi vlogami izobraževalca odraslih, spoznali razliko med coachingom in drugimi oblikami vodenja izobraževalnega procesa, ter se naučili smiselno uporabljati izbrana orodja coachinga.

Spopolnjevanje bomo izvedli v okviru projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018.
15. in 16. marec 2017 – Osebni izobraževalni načrt za boljše vključevanje priseljencev v izobraževanje, usposabljanje in družbo II

12.02.2017

Posebna pozornost delavnice Osebni izobraževalni načrt (OIN) za boljše vključevanje priseljencev v izobraževanje, usposabljanje in družbo II bo namenjena vključevanju priseljencev v izobraževanje in usposabljanje ter načrtovanju njihovega osebnega izobraževalnega načrta.

Več o programu najdete v vabilu.

Delavnico bomo izvedli v okviru projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018.
14. marec 2017 – Spopolnjevanje za svetovalce za vrednotenje

11.02.2017

Spopolnjevanje z naslovom Ugotavljanje potreb po izobraževanju v podjetjih bomo organizirali v obliki 8-urne delavnice. Gre za ponovitev delavnice, ki jo bomo organizirali 10. marca 2017. Izvajalec delavnice bo iz Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma iz Maribora.

Spopolnjevanje bomo izvedli v okviru projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018.
13., 17., 18., 24. in 28. marec 2017 – Temeljno usposabljanje mentorjev študijskih krožkov

10.02.2017

Na Andragoškem centru Slovenije bomo v marcu 2017 usposabljali nove mentorje študijskih krožkov. Petdnevni program temeljnega usposabljanja mentorjev študijskih krožkov je namenjen udeležencem, ki želijo spoznati, preizkusiti in voditi učenje v študijskih krožkih. Udeleženci bodo spoznali, kaj je študijski krožek, kakšna je vloga mentorja študijskega krožka, kako izbrati učne teme in poiskati vire znanja, kako pridobiti in navdušiti člane krožka, kako načrtovati in izpeljati delo študijskega krožka v povezavi z njegovim okoljem in potrebami udeležencev in kako lastne izkušnje vpeti v razvoj svojega okolja.

Temeljno usposabljanje bo potekalo naslednje dni:

 • 13. marec 2017: uvodno srečanje na ACS,
 • 17. in 18. marec 2017: dvodnevno srečanje v G Design hotelu na Brezovici pri Ljubljani,
 • 24. marec 2017: srečanje na ACS in
 • 28. marec 2017: zaključno srečanje na ACS.

Spopolnjevanje bomo izvedli v okviru projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018.
10. marec 2017 – Spopolnjevanje za svetovalce za vrednotenje

09.02.2017

Spopolnjevanje z naslovom Ugotavljanje potreb po izobraževanju v podjetjih bomo organizirali v obliki 8-urne delavnice, ki jo bomo ponovili 14. marca 2017. Izvajalec delavnice bo iz Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma iz Maribora.

Spopolnjevanje bomo izvedli v okviru projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018
8. in 9. marec 2017 – Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih

08.02.2017

V okviru programa temeljnega usposabljanja za nove svetovalce za kakovost, v katerega je vključenih 20 udeležencev, bomo izpeljali drugi del usposabljanja.

Tretji dan usposabljanja si bomo pogledali ugotovitve pregleda SWOT analiz, ki jih v času med prvim in drugim delom izvedbe programa pripravijo udeleženci. Predstavili jim bomo kazalnike kakovosti v izobraževanju odraslih in se z njimi pogovorili o Listini kakovosti in vlogi svetovalca za kakovost v zvezi z njo (izkušnje pri oblikovanju in uporabi Listine kakovosti bodo z udeleženci delile tudi tri že delujoče svetovalke za kakovost). Pogovarjali se bomo tudi o vlogi svetovalca za kakovosti pri opredelitvi aktivnosti kakovosti v letnem delovnem načrtu in letnem poročilu o delu.

Četrti dan usposabljanja bo namenjen obravnavi teme Svetovalec za kakovost v izobraževanju odraslih in timsko delo ter komunikacija v kolektivu v zvezi s kakovostjo. 

Usposabljanje izvajamo v okviru projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018.
6. marec 2017 – Temeljno usposabljanje vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO – 1. modul

07.02.2017

V ponedeljek, 6. marca 2017, pričnemo s Temeljnim usposabljanjem vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO za izvajalce dejavnosti po Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2011 , ki bo potekalo marca in aprila 2017 v obsegu treh 16-urnih modulov. Delavnice bodo izvajale sodelavke Andragoškega centra Slovenije in zunanji sodelavci.

Temeljno usposabljanje bomo izvedli v okviru projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018.
9. februar 2017 – Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost I.

30.01.2017

Osrednja tema spopolnjevanja bo Usposabljanje za uporabo spletnega anketiranja v podporo presojanju kakovosti – spletno anketiranje v aplikaciji 1KA (delavnico bo vodil naš zunanji sodelavec dr. Marko Radovan), v dopoldanskem delu pa bomo obravnavali aktualne tematike omrežja svetovalcev za kakovost.

Spopolnjevanje bomo izvedli v okviru projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018.
23. januar in 20. februar – Sodobni pristopi k učenju in poučevanju z upoštevanjem značilnosti izobraževanja odraslih I

20.01.2017

V okviru ESS projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 za zaposlene na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik organiziramo dvodnevno usposabljanje z naslovom Sodobni pristopi učenja in poučevanja z upoštevanjem značilnosti izobraževanja odraslih I. 

Udeleženci usposabljanja bodo okrepili zmožnosti za prepoznavanje izobraževalnih potreb odraslih, uporabo faz andragoškega ciklusa pri pripravi, izvedbi in evalvaciji izobraževanja, proaktivno upravljanje s časom, refleksijo osebnega in strokovnega razvoja, uporabo sodobnih metod in tehnik učenja in poučevanja ter oblikovanje kriterijev učinkovitih učnih gradiv in učnih pripomočkov.
24. in 25. januar 2017 – Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih – 1. delavnica

19.01.2017

Andragoški center Slovenije bo v letošnjem letu usposobil novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih. Temeljno usposabljanje za nove svetovalce za kakovost je namenjeno tistim organizacijam, ki doslej usposobljenega svetovalca za kakovost še niso imele, ali pa so usposobljenega in delujočega svetovalca iz različnih razlogov izgubile (upokojitev, odhod v drugo organizacijo ipd.).

V obdobju od konca januarja do konca marca 2017 bomo izvedli Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih, ki traja 40 ur. Program temeljnega usposabljanja za svetovalca za kakovost je za udeležence brezplačen, saj njegovo izpeljavo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Temeljno usposabljanje za svetovalce bomo izvedli v okviru ESS projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018.

Informacije o programu ter pogoje za vključitev v usposabljanje za svetovalca za kakovost najdete tukaj.
18., 19. in 31. januar 2017 – Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja II

14.01.2017

Za zaključeno skupino učiteljev in predavateljev iz Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana in Naklo bomo izpeljali 24-urno andragoško usposabljanje z naslovom Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja v izobraževanju odraslih II.

Udeleženci se bodo naučili samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (svetovalec, moderator, predstavljalec informacij, motivator), izboljšali bodo svoje trenerske sposobnosti, spoznali različne metode in tehnike, s katerimi bodo lažje prepoznavali potrebe udeležencev, zakladnico svojih znanj pa bodo obogatili in dopolnili z novimi psihološkimi in pedagoško andragoškimi znanji.

Izvedba programa je financirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada.
14. december 2016 – Evalvacijska delavnica EZE 2016

05.12.2016

Izpeljali bomo evalvacijsko delavnico o izkušnjah in učinkih letošnjih ekspertnih zunanjih evalvacij v obeh sodelujočih organizacijah, ki izobražujeta odrasle.

Organizacijama bomo podelili tudi potrdili o sodelovanju v ekspertni zunanji evalvaciji izobraževanja odraslih v letu 2016.
8. december 2016 – Izpit NPK

24.11.2016

Preverjanje usposobljenosti za člane komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalni poklicnih kvalifikacij bo potekalo v četrtek, 8. decembra 2016 ob 9.00 (pisno) in 10.00 (praktično) na Andragoškem centru Slovenije.
5. december 2016 – Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih

23.11.2016

Za zaključeno skupino notranjih predavateljev iz Agencije RS za okolje načrtujemo enodnevno delavnico Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih.

Udeleženci bodo analizirali vzorce poučevanja, ki so si jih razvili na osnovi lastnih izkušenj in raziskovali možnosti za učinkovito, razgibano, zanimivo ter prijetno poučevanje odraslih.
1. december 2016 – Spopolnjevanje za mentorje študijskih krožkov I

21.11.2016

Za mentorje študijskih krožkov pripravljamo spopolnjevanje, katerega namen je predstaviti različne metode interaktivnega gledališča, ki jih lahko uporabljajo pri svojem delu za spodbujanje sodelovanja v študijskih krožkih ter krepitev socialnih in družbenih kompetenc znotraj svojih skupin.

Izvedba spopolnjevanja je financirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada.
29. november, 9., 12. in 16. december 2016 – Temeljno usposabljanje za svetovalce za vrednotenje

10.11.2016

V torek, 29. novembra 2016, pričnemo s temeljnim usposabljanjem za svetovalce za vrednotenje za izvajalce dejavnosti po Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljane in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, ki bo potekalo novembra in decembra 2016 v obsegu štirih 8-urnih delavnic (29. november ter 9., 12. in 16. december 2016).

Usposabljanje obsega tri vsebinske module:

 • Vrednotenje in priznavanje predhodno pridobljenega znanja: koncept in postopek, ki je namenjen spoznavanju področja,
 • Orodja in pripomočki v postopkih vrednotenja in priznavanja, ki obsega predstavitev in praktični preizkus različnih orodij in metod, ki jih svetovalci za vrednotenje lahko uporabljajo pri svojem delu,
 • Spremljanje, evalvacija in promocija v postopkih vrednotenja in priznavanja.

Usposabljanje je financirano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada.
24. in 25. november 2016 – Sodobni pristopi k učenju in poučevanju

09.11.2016

Za zaposlene na Univerzi v Ljubljani pripravljamo dvodnevno delavnico z naslovom Sodobni pristopi k učenju in poučevanju

Udeleženci se bodo seznanili z najnovejšimi smernicami v učenju in poučevanju ter vodenju in motivaciji skupin odraslih udeležencev.
21. in 22. november 2016 – Osebni izobraževalni načrt za boljše vključevanje priseljencev v izobraževanje, usposabljanje in družbo I.

08.11.2016

Na delavnico Osebni izobraževalni načrt za boljše vključevanje priseljencev v izobraževanje, usposabljanje in družbo I. vabimo strokovne in svetovalne delavce v izobraževanju odraslih, učitelje, delodajalce in kadrovske delavce, izvajalce javnoveljavnega programa Slovenščina kot drugi/tuji jezik in drugih programov učenja slovenskega jezika, predstavnike civilne družbe in drugih nevladnih organizacij ter vse, ki delajo s priseljenci. Posebna pozornost delavnice bo namenjena vključevanju priseljencev v izobraževanje in usposabljanje ter načrtovanju njihovega osebnega izobraževalnega načrta.

S prijavami smo že zaključili, saj smo zapolnili vsa prosta mesta. 

Izvedbo programa, ki ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad, načrtujemo tudi v prvi polovici leta 2017. O točnem datumu vas bomo še obvestili.
21. in 22. november 2016 – Temeljno usposabljanje vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO – 3. modul

07.11.2016

Temeljno usposabljanje vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO je namenjeno izvajalcem dejavnosti po Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljane in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022.

Usposabljanje poteka v treh 16-urnih modulih.
16. november 2016 – Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja

06.11.2016

Pripravljamo delavnico z naslovom Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja. Več o programu najdete v vabilu.
11. in 12. november 2016 – Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih I.

04.11.2016

Za zaključeno skupino učiteljev iz Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra iz Kamnika, bomo na Andragoškem centru Slovenije 11. in 12. novembra 2016 izpeljali delavnico Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih I.

Metode dela, ki bodo na delavnici predstavljene, bodo udeleženci lahko osebno preizkusili v praktičnem delu izobraževanja, kjer bodo spodbudujeni k izmenjavi lastnih primerov in izkušenj dobre prakse, pa tudi k izmenjavi različnih pogledov na pristope k razreševanju konfliktnih situacij, ki se lahko v procesu izvajanja izobraževanja pojavijo. 

Že izkušenim praktikom – izobraževalcem odraslih pa bo program prinesel osvežitev že pridobljenih teoretičnih znanj, nadgradnjo in povezovanje le teh z novimi pristopi in metodami dela. Izvedba programa je financirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada.10. november – Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih, 2. delavnica

03.11.2016

V četrtek, 10. novembra 2016, bomo na Andragoškem centru Slovenije, ki strokovno koordinira delo omrežja, izpeljali drugo delavnico v omrežju svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih.

Na delavnici bomo svetovalcem za kakovost predstavili teoretska izhodišča za opredeljevanje in merjenje rezultatov in učinkov v izobraževanju ter jih seznanili s spremljanjem rezultatov in učinkov projektov (predstavitev analize stanja v organizacijah). Svetovalci bodo na delavnici tudi dejavno presojali posebej zasnovan instrumentarij za merjenje učinkov v formalnem izobraževanju odraslih.
9.–15. november 2016 – Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja I.

02.11.2016

Za zaključeno skupino učiteljev in predavateljev iz Univerze v Ljubljani, bomo med 9. in 15. novembrom 2016 izpeljali 24-urno andragoško usposabljanje z naslovom Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja I.

Udeleženci se bodo naučili samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (svetovalec, moderator, predstavljalec informacij, motivator), izboljšali bodo svoje trenerske sposobnosti, spoznali različne metode in tehnike, s katerimi bodo lažje prepoznavali potrebe udeležencev, zakladnico svojih znanj pa bodo obogatili in dopolnilil z novimi psihološkimi in pedagoško andragoškimi znanji. 

Izvedba programa je financirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada.
17., 24. in 25. oktober 2016 – Usposabljanje za izvajalce programa za mladostnike - prosilce za mednarodno zaščito I

26.09.2016

V začetku oktobra na ACS pripravljamo tridnevno usposabljanje za izvajalce programa za mladostnike - prosilce za mednarodno zaščito I.

Na usposabljanje vabimo učitelje in učiteljice (zlasti profesorje slovenščine in razrednega pouka) ter kulturne mediatorje in mediatorke, ki bi jih zanimalo poučevanje v tem programu. Prednost pri prijavi na usposabljanje bodo imeli tisti, ki imajo resen namen poučevati mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito po javnoveljavnem programu Opismenjevanje.

S prijavami smo že zaključili, saj smo zapolnili vsa prosta mesta.
13. in 14. oktober 2016 – Temeljno usposabljanje vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO – 2. modul

22.09.2016

Temeljno usposabljanje vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO je namenjeno izvajalcem dejavnosti po Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljane in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022.

Usposabljanje poteka v treh 16-urnih modulih.
7. in 10. oktober 2016 – Usposabljanje za vrednotenje in priznavanje znanj Romov in Rominj

12.09.2016

V začetku oktobra pripravljamo dvodnevno usposabljanje za vrednotenje in priznavanje znanj Romov in Rominj.

Glavni poudarek bo na analizi izobraževalnih potreb odraslih Romov in Rominj, procesu vrednotenja in priznavanja znanj za to ciljno skupino, predstavitvi dobrih praks vrednotenja in priznavanja znanj ter izmenjavi izkušenj na tem področju.

Več o delavnici najdete v vabilu in programu

Prijave zbiramo 
do zapolnitve prostih mest na e-naslovu: neda.dordevic@acs.si (prijavnica).
5. oktober 2016 – Družbeni konflikt kot priložnost medkulturnega razumevanja in dialoga

11.09.2016

Na ACS bomo izpeljali delavnico z naslovom Družbeni konflikt kot priložnost medkulturnega razumevanja in dialoga. Pripravili smo jo zato, da bi izobraževalcem odraslih v učnih procesih, kjer prihaja do stikov med različnimi kulturami, pomagali pri vzpostavljanju bolj kompetentnega dialoga in odprtosti za sožitje med kulturami, kar je pogoj za premagovanje mnogih konfliktov, ki nastajajo zaradi medkulturnih razlik.

Več o delavnici najdete v vabilu in programu.

Prijave zbiramo do 26. septembra 2016 oz. do zapolnitve prostih mest na e-naslov neda.dordevic@acs.si (prijavnica).
30. september do 19. oktober 2016 – Usposabljanje za trajnostni razvoj in prehod v zeleno gospodarstvo v povezavi s podnebnimi spremembami

10.09.2016

V okviru projekta, ki ga je omogočilo Ministrstvo za okolje in prostor, organiziramo usposabljanje za trajnostni razvoj in prehod v zeleno gospodarstvo v povezavi s podnebnimi spremembami.

Izobraževanje bo potekalo po sklopih, od 30. septembra do 19. oktobra 2016 (več v vabilu).

Izobraževanje je brezplačno in ovrednoteno z 2 točkama. 

Prijave zbiramo do 23. septembra 2016 na e-naslovu: damjana.urh@gmail.com

Za dodatne informacije se lahko obrnete tudi na vodjo naloge, dr. Nevenko Bogataj (T: 01 5842 579, E: nevenka.bogataj@acs.si).
27. in 28. september 2016 – Temeljno usposabljanje vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO – 1. modul

08.09.2016

V torek, 27. septembra 2016, pričnemo s Temeljnim usposabljanjem vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO za izvajalce dejavnosti po Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljane in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022.

Usposabljanje bo potekalo septembra, oktobra in novembra 2016 v treh 16-urnih modulih.
20.–23. september 2016 – Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

10.06.2016

Pripravljamo štiridnevno izvedbo programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence, ki bo potekalo od 20. do 23. septembra 2016, v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Program usposabljanja najdete tukaj.13. in 19. september 2016 – Komunikacija v procesu vodenja

09.06.2016

13. in 19. septembra 2016 bomo za zaključeno skupino notranjih predavateljev, mentorjev in inštruktorjev iz NEK-a, izpeljali 16-urno delavnico Komunikacija v procesu vodenja.
 
Na delavnici bo poudarek na naslednjih vsebinah: Odličnost in čustvena inteligenca, Kako, kaj in s čim vse sporočam, ter na komunikaciji v konfliktnih situacijah.12.–29. september 2016 – Razširjeno usposabljanje za trajnostni razvoj in prehod v zeleno gospodarstvo v povezavi s podnebnimi spremembami

08.06.2016

V okviru projekta, ki ga je omogočilo Ministrstvo za okolje in prostor, Andragoški center Slovenije organizira Razširjeno usposabljanje za trajnostni razvoj in prehod v zeleno gospodarstvo v povezavi s podnebnimi spremembami.
 
Izobraževanje bo potekalo po sklopih, od 12. septembra do 29. septembra 2016. Udeležba je brezplačna in ovrednotena z 2,5 točke. Več v vabilu.
 
Prijave zbiramo do 7. julija 2016. Izpolnjeno prijavnico pošljite na e-naslov damjana.urh@gmail.com. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Nevenko Bogataj, tel 01/58 42 579.2. september 2016 – Spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorje

06.06.2016

V petek, 2. septembra 2016, bomo v okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih izpeljali spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorje.

Ekspertne zunanje evalvatorice bodo letos že petič izpeljale ekspertne zunanje evalvacije v organizacijah, ki izobražujejo odrasle. Na spopolnjevanju se bomo pripravili na letošnje izpeljave evalvacij v dveh organizacijah, ki sta letos sprejeli izziv in si želita pridobiti zunanji, ekspertni pogled na kakovost svojega delovanja v izobraževanju odraslih.
6. oktober 2016 – Komunikacija med člani komisije v postopkih preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij

03.06.2016

6. oktobra bomo na ACS organizirali delavnico stalnega strokovnega spopolnjevanja z naslovom Komunikacija med člani komisije v postopkih preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Na njej bomo vsebine komunikacije temeljnega usposabljanja članov komisij nadgradili z znanji pri komunikaciji v konfliktnih situacijah, pri doseganju ciljev s pomočjo timskega dela ter znanji s področja etičnega ravnanja v izpitnih situacijah in komunikacijskih anksiomov. Vsebine so specifično pripravljene za potrebe članov komisij ter podprte s konkretnimi primeri in aktivnim načinom dela.

Delavnica je namenjena članom komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
17. junij 2016 – Nadaljevalno usposabljanje za izvedbo spletnih videokonferenc

26.05.2016

V okviru Letnega delovnega načrta Andragoškega centra za leto 2016 pripravljamo nadaljevalno usposabljanje za izvedbo spletnih videokonferenc. Usposabljanje, ki bo potekalo v petek, 17. junija, od 9.00 do 15.30, je namenjeno zaposlenim ACS in udeležencem omrežja SSU, ki so se že udeležili začetnega usposabljanja.

Za morebitne dodatne informacije lahko pokličete vodjo naloge, mag. Margerito Zagmajster (01/5842 563,  margerita.zagmajster@acs.si).
8. junij 2016 – Usposabljanje za uporabo interaktivne table SMART

25.05.2016

Za zaključeno skupino udeležencev 8. junija na ACS organiziramo usposabljanje za uporabo interaktivne table SMART, ki ga bo vodila Maja Vičič Krabonja.

Poleg majhnih, prenosnih elektronskih naprav, na katere smo že navajeni in je zato prehod med osebno in profesionalno rabo enostavnejši, so tu še naprave, s katerimi se srečujemo na delovnem mestu. Ena izmed takšnih je tudi interaktivna tabla, namenjena predvsem vizualni komunikaciji.

Na delavnici bodo udeleženci spoznali način delovanja interaktivne table, preiskusili interaktivnosti, ki jih tabla omogoča, spoznali možnosti programske opreme SMART in izdelali primer interaktivnega gradiva v programski opremi SMART.
6. junij 2016 – Izobraževanje starejših odraslih – izziv za andragoške delavce

05.05.2016

6. junija 2016 bomo na Andragoškem centru izpeljali enodnevno delavnico Izobraževanje starejših odraslih – izziv za andragoške delavce, kjer boste lahko na podlagi znanja, ki ga boste pridobili, razmišljali o inovativnih možnostih priprave in izvedbe izobraževanj za različne ciljne skupine starejših odraslih.
 
Delavnico bo vodila dr. Sabina Jelenc Krašovec iz Filozofske fakultete v Ljubljani.
 
Več o delavnici najdete v vabilu.
 
Vaše prijave zbiramo do 30. maja 2016 oz. do zapolnitve prostih mest na e-naslov neda.dordevic@acs.si .
 24.–27. maj 2016 – Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

04.05.2016

Pripravljamo štiridnevno izvedbo programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence, ki bo potekalo od 24. do 27. maja 2016, v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Program usposabljanja najdete tukaj.
23. maj 2016 – Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih

03.05.2016

V okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih pripravljamo 23. maja 2016 izobraževalno srečanje organizacij, ki izobražujejo odrasle, in bodo v letu 2016 sodelovale v projektu.

Srečanje je namenjeno predstavnikom organizacij, izbranim na letošnjem razpisu. Predstavili bomo koncept ekspertne zunanje evalvacije, področja in merila kakovosti, ki bodo predmet letošnje zunanje evalvacije ter časovni potek izvedbe projekta. Poudarek srečanja bo na pregledu vodila in aplikacije za pripravo samoocene organizacije, sodelujoči pa se bodo preizkusili tudi v praktični delavnici.

Več o ekspertni zunanji evalvaciji si preberite na spletni strani Ekspertne zunanje evalvacije - EZE.
9.–13. maj 2016 – Usposabljanje praktikov v projektu CIA2SFM

14.04.2016

V ponedeljek 9. maja 2016 začenjamo z enotedenskim usposabljanjem praktikov iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije, ki sodelujejo v mednarodnem projektu Sodelovanje za inovativni pristop k usposabljanju za trajnostno upravljanje z gozdom (Cooperation for innovative approach in sustainable forest management training - CIA2SFM).
 
Prvi dan se bodo udeleženci v Radljah ob Dravi seznanili z različnimi študijskimi krožki kot so Razvoj podeželja, Tradicija lokalnih žag in mlinov, Ženske in gozd, ter pridobili izkušnje z bogato in dolgoletno tradicijo izobraževanja in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Od 10. do 13. maja se bo srečanje nadaljevalo na ACS, kjer bodo povezali izkušnje s terena z nacionalnimi in regionalnimi praksami. Predstavljena bodo tudi načela izobraževanja odraslih in promocijska brošura, sledila pa bo predstavitev študije primerov dobrih praks.
11. maj 2016 – Vloga tutorja pri e-izobraževanju

13.04.2016

V sredo, 11. maja 2016, na Andragoškem centru pripravljamo enodnevno delavnico andragoškega spopolnjevanja z naslovom Vloga tutorja pri e-izobraževanju.

Znanja in kompetence, ki jih morajo imeti izobraževalci odraslih so vse bolj široka in so pogoj, da lahko sledijo generacijam, ki so informacijsko vedno bolj pismene. Prav tutorji (kot organizatorji izobraževanja) so tisti, ki na eni strani motivirajo, usmerjajo, moderirajo ter pomagajo pri načrtovanju izobraževanja in samostojnem delu udeležencev, na drugi strani pa izbirajo tudi različne možnosti in oblike učenja na daljavo, za kar pa potrebujejo dodatna znanja.

Zato vas vabimo, da se udeležite delavnice, na kateri se boste seznanili z značilnostmi e-izobraževanja, sodelovalnim delom in različnimi načini komunikacije, iz različnih zornih kotov pa bomo osvetlili vlogo tutorja v programih e-izobraževanja. 

Več o delavnici najdete v vabilu.

Vaše prijave (prijavnica) zbiramo do 4. maja 2016 oz. do zapolnitve prostih mest na e-naslov neda.dordevic@acs.si.
19. april 2016 – Komunikacija med člani komisije v postopkih preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij

11.04.2016

Brezplačna delavnica stalnega strokovnega spopolnjevanja z naslovom Komunikacija med člani komisije v postopkih preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) je namenjena članom komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Na njej bodo vsebine komunikacije temeljnega usposabljanja članov komisij nadgradili z znanji pri komunikaciji v konfliktnih situacijah, pri doseganju ciljev s pomočjo timskega dela ter znanji s področja etičnega ravnanja v izpitnih situacijah in komunikacijskih anksiomov. Vsebine so specifično pripravljene za potrebe članov komisij ter podprte s konkretnimi primeri in aktivnim načinom dela. 

Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi, ki ga lahko uveljavljajo v postopku obnovitve licence. Program bo izpeljala Nataša Škofic Kranjc.

S prijavami smo že zaključili, saj so vsa mesta v skupini že zasedena.
14. april 2016 – Uporaba sodobnih spletnih omrežij na področju izobraževanja odraslih

31.03.2016

Zaradi velikega interesa za delavnico Uporaba sodobnih spletnih omrežij na področju izobraževanja odraslih organiziramo dodatno izvedbo, ki bo 14. aprila 2016 na Andragoškem centru Slovenije. Več o delavnici najdete tukaj.
 
Za dodatne informacije in udeležbo na delavnici se obrnite na mag. Zdenko Birman Forjanič (zdenka.birman.forjanic@acs.si).
 
 13. april 2016 – Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih, 1. delavnica

29.02.2016

V sredo, 13. aprila 2016, bomo na ACS izpeljali prvo letošnje srečanje v okviru strokovne koordinacije omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih

Ključni temi, ki ju bomo na delavnici obravnavali, bosta:
 • Spremljanje rezultatov in učinkov izobraževalnega dela, izobraževalnih dejavnosti ter projektov na ravni izobraževalne organizacije: analiza stanja v organizacijah.
 • Predstavitev in usposabljanje za uporabo aplikacije ADOBE CONNECT – VOX za izvedbo spletnih videokonferenc.8., 11. in 12. april 2016 – Usposabljanje za izvajalce izobraževalnega programa Začetna integracija priseljencev – ZIP

26.02.2016

Aprila bo na ACS potekalo 24-urno usposabljanje za izvajalce izobraževalnega programa Začetna integracija priseljencev – ZIP. Namenjeno je učiteljem slovenistike, ki bodo poučevali priseljence v programu ZIP, in kulturnim mediatorjem, ki bodo sodelovali v tem programu. Prednost imajo udeleženci, katerih organizacije so bile izbrane na razpisu za izvajanje programa ZIP s strani Ministrstva za notranje zadeve.

Zaradi rezervacij na čakalni listi so vsa prosta mesta na aprilski delavnici že zapolnjena.

Za morebitne dodatne informacije o programu in rezervacijo mesta na naslednjih izvedbah se lahko obrnete na dr. Natalijo Vrečer (natalija.vrecer@acs.si, 01/5842 580).
7. april 2016 – Uporaba sodobnih spletnih omrežij na področju izobraževanja odraslih

25.02.2016

7. aprila 2016 na Andragoškem centru pripravljamo enodnevno delavnico andragoškega spopolnjevanja z naslovom Uporaba sodobnih spletnih omrežij na področju izobraževanja odraslih. Več o delavnici najdete v vabilu.

Vaše prijave (prijavnica) zbiramo do 30. marca 2016 oz. do zapolnitve prostih mest na e-naslovu neda.dordevic@acs.si.5. april 2016 – Spremljanje in načrtovanje središč ISIO v letu 2016

24.02.2016

V torek, 5.4.2016, bomo izvedli redno delavnico središč ISIO z naslovom Spremljanje in načrtovanje dejavnosti središč ISIO v letu 2016.

Glavna tema bo delo na modelu presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO, in sicer bomo predstavili pregled dejavnosti središč ISIO v letu 2015, v drugem delu pa bo potekal pogovor o delu v središčih ISIO in na ACS do konca leta 2016.
22.–24. februar 2016 – Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

16.02.2016

Za zaključeno skupino notranjih predavateljev iz Aerodroma Ljubljana bomo od 22. do 24. februarja 2016 izpeljali 24-urno andragoško usposabljanje z naslovom Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja.

Udeleženci se bodo naučili samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (svetovalec, moderator, predstavljalec informacij, motivator), izboljšali bodo svoje trenerske sposobnosti, spoznali različne metode in tehnike, s katerimi bodo lažje prepoznavali potrebe udeležencev, zakladnico svojih znanj pa bodo obogatili in dopolnilil z novimi psihološkimi in pedagoško andragoškimi znanji.
2.–5. februar 2016 – Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

13.01.2016

Pripravljamo štiridnevno izvedbo programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence, ki bo potekalo od 2. do 5. februarja 2016, v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Program usposabljanja najdete tukaj21. januar 2016 – Promocija in trženje na področju izobraževanja odraslih

12.01.2016

21. januarja bomo na ACS izpeljali delavnico z naslovom Promocija in trženje na področju izobraževanja odraslih. Na delavnici bodo udeleženci poznali sestavine marketinškega načrta, ki jih bodo lahko uporabili v praksi, teoretična izhodišča pa bodo podprta s praktičnimi primeri. Več si preberite tukaj.

Za informacije o programu se lahko obrnete na mag. Zdenko Birman Forjanič (01/5842 571, zdenka.birman.forjanic@acs.si). 16. december 2015 – Evalvacijska delavnica EZE 2015

30.11.2015


16. decembra bomo na ACS izpeljali evalvacijsko delavnico o izkušnjah in učinkih letošnjih ekspertnih zunanjih evalvacij v treh sodelujočih organizacijah, ki izobražujejo odrasle. Organizacijam bomo podelili potrdila o sodelovanju v ekspertni zunanji evalvaciji izobraževanja odraslih v letu 2015.

Več na spletni strani Ekspertne zunanje evalvacije.
10. december 2015 – Presojanje in razvijanje kakovosti v dejavnosti središč ISIO v letih 2015 in 2016

29.11.2015

Izvedli bomo drugo redno delavnico središč ISIO o presojanju in razvijanju kakovosti v letih 2015 in 2016.

Udeleženci delavnice se bodo seznanili s pregledom dela v središčih ISIO v letu 2015 in načrti za leto 2016, sistemom ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v slovenskem sistemu izobraževanja po novem ter modelom presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO.
 
Seznanili se bodo tudi s kakovostjo svetovalnega procesa, uporabo svetovalnih pripomočkov v središčih ISIO ter  izmenjali izkušenje iz dejavnosti svetovalnih središč.
PRESOJANJE IN RAZVIJANJE KAKOVOSTI V DEJAVNOSTI SREDIŠČ ISIO V LETIH 2015 IN 2016
PRESOJANJE IN RAZVIJANJE KAKOVOSTI V DEJAVNOSTI SREDIŠČ ISIO V LETIH 2015 IN 2016
PRESOJANJE IN RAZVIJANJE KAKOVOSTI V DEJAVNOSTI SREDIŠČ ISIO V LETIH 2015 IN 2016
PRESOJANJE IN RAZVIJANJE KAKOVOSTI V DEJAVNOSTI SREDIŠČ ISIO V LETIH 2015 IN 20169.–11. december – Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

29.11.2015

Med 9. in 11. decembrom bomo za zaključeno skupino notranjih predavateljev iz podjeta B&B d.o.o. iz Kranja izpeljali 24-urno andragoško usposabljanje z naslovom Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja.

Udeleženci se bodo naučili samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (svetovalec, moderator, predstavljalec informacij, motivator), izboljšali bodo svoje trenerske sposobnosti, spoznali različne metode in tehnike, s katerimi bodo lažje prepoznavali potrebe udeležencev, zakladnico svojih znanj pa bodo obogatili in dopolnilil z novimi psihološkimi in pedagoško-andragoškimi znanji.
9. december 2015 – Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih

28.11.2015

Na ACS bomo izpeljali drugo letošnje srečanje v omrežju svetovalcev za kakovost, na katerem bomo predstavili predlog modela za spremljanje rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih na ravni izobraževalne organizacije ter se o njem pogovorili skupaj s svetovalci.
 
Na srečanju bodo svetovalci poročali o realizaciji akcijskih načrtov oz. vpeljavi načrtovanih izboljšav. Dogovorili se bomo tudi o skupni aktivnosti v omrežju v letu 2016.

Več na spletni strani 
omrežja svetovalcev za kakovost.30. november, 1. in 3. december – Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

27.11.2015

Za zaključeno skupino notranjih predavateljev iz Aerodrom-a Ljubljana bomo 30. novembra ter 1. in 3. decembra 2015 izpeljali 24-urno andragoško usposabljanje z naslovom Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja.

Udeleženci se bodo naučili samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (svetovalec, moderator, predstavljalec informacij, motivator), izboljšali bodo svoje trenerske sposobnosti, spoznali različne metode in tehnike, s katerimi bodo lažje prepoznavali potrebe udeležencev, zakladnico svojih znanj pa bodo obogatili in dopolnilil z novimi psihološkimi in pedagoško-andragoškimi znanji.
24. november 2015 – Orodja za razvoj kadrov

24.11.2015

Za strokovne sodelavce organizacij, ki so bile izbrane na javnem razpisu za izvajanje dejavnosti Svetovanje za odrasle 2015, bomo 24. novembra v prostorih podjetja Kadis izvedli spopolnjevanje Orodja za razvoj kadrov  praktični prikaz 360-stopinjske metode ocenjevanja ter ocenjevalnega centra.

Na delavnici bosta predstavljeni dve orodji, ki strokovnjakom pomagajo pri delu s podjetji: 360-stopinjska metoda ocenjevanja in metoda ocenjevalnega centra. Zadnji del delavnice bo namenjen oblikovanju učinkovite povratne informacije svetovancem v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih.

Delavnico bosta izvedli sodelavki podjetja Kadis, d.o.o., Maja Milojković in Maruša Goršak.
23.–25. november – andragoško usposabljanje Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

19.11.2015

Za zaključeno skupino notranjih trenerjev iz Slovenskih železnic bomo od 23. do 25. novembra 2015 izpeljali 24-urno andragoško usposabljanje z naslovom Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja.

Udeleženci se bodo naučili samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (svetovalec, moderator, predstavljalec informacij, motivator), izboljšali bodo svoje trenerske sposobnosti, spoznali različne metode in tehnike, s katerimi bodo lažje prepoznavali potrebe udeležencev, zakladnico svojih znanj pa bodo obogatili in dopolnilil z novimi psihološkimi in pedagoško andragoškimi znanji.
19. november 2015 – Izpit NPK

06.11.2015

Preverjanje usposobljenosti za člane komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij bo v četrtek, 19. novembra, ob 9.00 (pisno) in 10.00 (praktično) na Andragoškem centru Slovenije.
17. november 2015 – Izpit NPK

05.11.2015

Preverjanje usposobljenosti za člane komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij bo v torek, 17. novembra, ob 9.00 (pisno) in 10.00 (praktično) na Andragoškem centru Slovenije.
12. november 2015 – Promocija in trženje na področju izobraževanja odraslih

21.10.2015

V četrtek, 12. novembra 2015, bomo na ACS izpeljali delavnico z naslovom Promocija in trženje na področju izobraževanja odraslih. Na delavnici boste poznali sestavine marketinškega načrta, ki jih boste lahko uporabili v praksi, teoretična izhodišča pa bodo podprta s praktičnimi primeri.

Več o vsebini si lahko preberete v vabilu.


Zaradi velikega zanimanja smo vsa prosta mesta že zapolnili.

Naslednjo izvedbo načrtujemo v začetku prihodnjega leta.
3. do 6. november 2015 – Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

08.10.2015

Od 3. do 6. novembra 2015 bo v prostorih Andragoškega centra Slovenije potekala štiridnevna izvedba programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence.
Program najdete tukaj.28. oktober 2015 – Zakonodaja in vodenje dokumentacije na področju izobraževanja odraslih

07.10.2015

Za zaključeno skupino udeležencev iz višjih strokovnih šol bomo 28. oktobra izpeljali enodnevno delavnico z naslovom Zakonodaja in vodenje dokumentacije na podoročju izobraževanja odraslih. Poudarek bo na višješolskem izobraževanju.

Udeleženci se bodo na delavnici seznanili z določili šolske zakonodaje v zvezi z vpisom v razvid, izpolnjevanjem pogojev za opravljanje dejavnosti, delovanjem organov zavodov, imenovanji komisij, načrtovanjem dela, izvajanjem izobraževalnih programov in drugim. Spoznali bodo tudi pristojnosti in delovanje inšpektorata RS za šolstvo in šport.

Delavnico bo vodila mag. Marija Karba, inšpektorica višja svetnica z Inšektorata RS za šolstvo in šport.
20. oktober 2015 – Komunikacija med člani komisije v postopkih preverjanja in potrjevanj nacionalnih poklicnih kvalifikacij

06.10.2015

Brezplačna delavnica stalnega strokovnega spopolnjevanja z naslovom Komunikacija med člani komisije v postopkih preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij je namenjena članom komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Na njej bomo vsebine komunikacije temeljnega usposabljanja članov komisij nadgradili z znanji pri komunikaciji v konfliktnih situacijah, pri doseganju ciljev s pomočjo timskega dela ter znanji s področja etičnega ravnanja v izpitnih situacijah in komunikacijskih anksiomov. Vsebine so specifično pripravljene za potrebe članov komisij ter podprte s konkretnimi primeri in aktivnim načinom dela. Več lahko preberete v urniku.

Vsa mesta v skupini so že zasedena, tako da je prijava zaključena. Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi, ki ga lahko uveljavljajo v postopku obnovitve licence. Program bo izpeljala Nataša Škofic Kranjc. 
9., 12. in 13. oktober 2015 – Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

05.10.2015

Za zaključeno skupino notranjih trenerjev iz Slovenskih železnic bomo 9., 12. in 13. oktobra 2015 izpeljali 24-urno andragoško usposabljanje z naslovom Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja.

Udeleženci se bodo naučili samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (svetovalec, moderator, predstavljalec informacij, motivator), izboljšali bodo svoje trenerske sposobnosti, spoznali različne metode in tehnike, s katerimi bodo lažje prepoznavali potrebe udeležencev, zakladnico svojih znanj pa bodo obogatili in dopolnilil z novimi psihološkimi in pedagoško-andragoškimi znanji.
8. oktober 2015 – Zmanjševanje neenakosti v zdravju – usposabljanje za mentorje PUM, izvajalce preventivnega programa za otroke in mladostnike ter predstavnike območnih enot NIJZ

02.10.2015

V četrtek, 8. 10. 2015, bo v Termah Zreče potekalo usposabljanje Zmanjševanje neenakosti v zdravju usposabljanje za mentorje PUM, izvajalce preventivnega programa za otroke in mladostnike ter predstavnike območnih enot NIJZ.

Dogodek je namenjen usposabljanju za izvajanje programa Promocija zdravja v skupini osipnikov ter vzpostavitvi partnerske mreže in komunikacijskih poti med lokalnimi PUM-i, izvajalci preventivnega zdravstvenega varstva za otroke in mladostnike ter območnimi enotami NIJZ z namenom promocije zdravja med osipniki in povečevanja njihovega vključevanja v preventivni program. Več si preberite v vabilu.

V dopoldanskem delu bo tudi predavanje dr. Viljema Ščuke na temo urjenje zbranosti in pozornosti, več pa najdete v programu.
30. september 2015 – Izobraževanje starejših odraslih – nov izziv za andragoške delavce –

04.09.2015

V sredo, 30. septembra, bomo izpeljali delavnico z naslovom Izobraževanje starejših odraslih – nov izziv za andragoške delavce. Vodila jo bo dr. Sabina Jelenc Krašovec iz Filozofske fakultete v Ljubljani.

Prijavnice zbiramo najkasneje srede, 23. septembra 2015 oz. do zapolnitve prostih mest (max. 20 udeležencev). Podrobneje o vsebini delavnice lahko preberete v vabilu.
29. september 2015 – Vrednotenje in priznavanje predhodno pridobljenega znanja – spopolnjevanje: Primeri dobrih praks in izmenjava izkušenj v letu 2015

03.09.2015

Za predstavnike organizacij, ki so bile izbrane na javnem razpisu za izvajanje dejavnosti Svetovanje za odrasle 2015, bomo v prostorih ACS Slovenije izvedli spopolnjevanje na temo vrednotenja in priznavanja predhodno pridobljenega znanja.

Na delavnici bodo predstavljene dobre prakse s področja ugotavljanja in vrednotenja predhodno pridobljenega znanja tako v slovenskem kot v tujem prostoru:

·         projekt ugotavljanja in vrednotenje kompetenc »Kompetenčni centri«;

·         izkušnje svetovanja in vrednotenja znanja v podjetju;

·         predstavitev vrednotenja že pridobljenega znanja v Franciji.

Udeleženci delavnice pa bodo imeli priložnost tudi izmenjati izkušnje dosedanjega dela v dejavnosti svetovanja odraslim.
29. in 30. september 2015 – Motivacija in samomotivacija – ključ do uspeha

03.09.2015

Konec septembra bomo za zaključeno skupino notranjih predavateljev, mentorjev in inštruktorjev iz NEK-a izpeljali dvodnevno delavnico z naslovom Motivacija in samomotivacija – ključ do uspeha. Uspešna podjetja se namreč zavedajo, da so motivirani zaposleni ključni dejavnik za njihovo poslovno uspešnost. 
 
Na delavnici se bodo  udeleženci seznanili z zavednimi in nezavednimi motivacijskimi dejavniki in spoznali načine, s pomočjo katerih lahko le-ti postanejo aktivni zavezniki v njihovem poslovnem procesu. Delavnico bo vodila zunanja sodelavka Andragoškega centra Slovenije, Sandra Bohinec Gorjak.17. september 2015 – Komunikacija med člani komisije v postopkih preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij

27.08.2015

Brezplačna delavnica stalnega strokovnega spopolnjevanja z naslovom Komunikacija med člani komisije v postopkih preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij je namenjena članom komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Na njej smo vsebine komunikacije temeljnega usposabljanja članov komisij nadgradili z znanji pri komunikaciji v konfliktnih situacijah, pri doseganju ciljev s pomočjo timskega dela ter znanji s področja etičnega ravnanja v izpitnih situacijah in komunikacijskih anksiomov. Vsebine so specifično pripravljene za potrebe članov komisij ter podprte s konkretnimi primeri in aktivnim načinom dela. Več lahko preberete v vabilu in urniku.

Udeleženci so prejeli potrdilo o udeležbi, ki ga lahko uveljavljajo v postopku obnovitve licence. Program je izpeljala Nataša Škofic Kranjc.
3. september 2015 - Spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorje

17.08.2015

V četrtek, 3. septembra 2015, bomo v okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih izpeljali spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorje. Ekspertne zunanje evalvatorice bodo letos že četrtič izpeljale ekspertne zunanje evalvacije v organizacijah, ki izobražujejo odrasle. Na spopolnjevanju se bomo pripravili na letošnje izpeljave evalvacij v treh sodelujočih organizacijah, ki so se letos odločile, da želijo pridobiti zunanji, ekspertni pogled na kakovost svojega delovanja v izobraževanju odraslih.
V času poletnih počitnic ne organiziramo programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja

24.06.2015

Želimo vam prelepo poletje in nasvidenje ponovno jeseni!
16. junij 2015 – Javno nastopanje in retorika – ogledalo naše poslovnosti

08.06.2015

Za skupino notranjih predavateljev, mentorjev in inštruktorjev iz Nuklearne elektrarne Krško bomo izpeljali enodnevno delavnico z naslovom Javno nastopanje in retorika – ogledalo naše poslovnosti.

Udeleženci bodo pridobili nova znanja in ozavestili ali le utrdili znanja in spoznanja, ki jih že imajo. Glavni cilj delavnice je pripraviti udeležence za suvereno in profesionalno izveden nastop ter na ta način izboljšati njihovo izpostavljanje v javnosti, vključno z retoričnimi in splošnimi komunikacijskimi veščinami.

Delavnico bo vodila zunanja sodelavka ACS, Irena Potočar Papež.
10. junij 2015 – Javno nastopanje in retorika – ogledalo naše poslovnosti

05.06.2015

Za skupino notranjih predavateljev, mentorjev in inštruktorjev iz Nuklearne elektrarne Krško bomo izpeljali enodnevno delavnico z naslovom Javno nastopanje in retorika – ogledalo naše poslovnosti.

Udeleženci bodo pridobili nova znanja in ozavestili ali le utrdili znanja in spoznanja, ki jih že imajo. Glavni cilj delavnice je pripraviti udeležence za suvereno in profesionalno izveden nastop ter na ta način izboljšati njihovo izpostavljanje v javnosti, vključno z retoričnimi in splošnimi komunikacijskimi veščinami.

Delavnico bo vodila zunanja sodelavka ACS, Irena Potočar Papež.
9. in 11. junij 2015 – Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih

03.06.2015

Za predstavnike organizacij, ki so bile izbrane na javnem razpisu za izvajanje dejavnosti Svetovanje za odrasle 2015, bomo v prostorih ACS Slovenije izvedli drugo, dvodnevno delavnico z naslovom Vrednotenje in priznavanje predhodno pridobljenega znanja: koncept in postopek ter priprava elektronskega portfolija.

Vsebina usposabljanja je s področja vrednotenja in priznavanja predhodno pridobljenega znanja, teme pa so:

 • Vrednotenje in priznavanje v kontekstu koncepta vseživljenjskega učenja
 • Ključni pojmi v procesu predhodno pridobljenega znanja in temeljna načela
 • Biografska metoda in vrednotenje kompetenc
 • Elektronski portfolijo
 • Dokazila v postopku vrednotenja neformalno pridobljenega znanja 
 • Vrednotenje kompetence digitalna pismenost in priprava mnenj.4. junij 2015 - Uvod v transakcijsko analizo II

02.06.2015

Za mentorje PUM-a pripravljamo delavnico z naslovom Uvod v transakcijsko analizo II, s katero bomo poglobili vsebino prve delavnice. Tokratne teme so: Gonila kot dejavnostni stili in igre, Okna v svet in potrditve in Ego stanja in osebnostni stili. Delavnico bo vodil transakcijski terapevt Bojan Pucelj.

Pred delavnico bo Polonca Truden Dobrin iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje predstavila projekt Skupaj za zdravje.
25. do 27. maj 2015 – Usposabljanje za izvajalce izobraževalnega programa Začetna integracija priseljencev

12.05.2015

V maju (25., 26. in 27. maj 2015) pripravljamo 24-urno usposabljanje za izvajalce izobraževalnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP).

Usposabljanje je namenjeno učiteljem slovenistike, ki bodo poučevali priseljence v programu ZIP, in kulturnim mediatorjem, ki bodo sodelovali v tem programu. Prednost imajo udeleženci, katerih organizacije so bile izbrane na razpisu za izvajanje programa ZIP s strani Ministrstva za notranje zadeve.

Prijave zbiramo do 18. maja 2015 oziroma do zapolnitve prostih mest. Na podlagi vaših prijav bomo oblikovali skupino, v kateri bo največ 28 udeležencev.

Za morebitne dodatne informacije o programu se lahko obrnete na dr. Natalijo Vrečer (T: 01 5842 580, E: natalija.vrecer@acs.si).
20. maj 2015 – Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih

11.05.2015

Za predstavnike organizacij, ki so bile izbrane na javnem razpisu za izvajanje dejavnosti Svetovanje za odrasle 2015, bomo v prostorih ACS Slovenije izvedli prvo delavnico.

Teme delavnice z naslovom Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih bodo:

 • Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih (svetovanje v različnih fazah izobraževalnega procesa, značilnosti različnih ciljnih skupin odraslih, aktivnosti in načini svetovalnega dela v izobraževanju odraslih),
 • Dokumentacija in spremljanje dela.19. do 21. maj 2015 – Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

10.05.2015

Za zaključeno skupino notranjih trenerjev iz Slovenskih železnic bomo od 19. do 21. maja 2015 izpeljali 24-urno andragoško usposabljanje z naslovom Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja.

Udeleženci se bodo naučili samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (svetovalec, moderator, posredovalec informacij, motivator), izboljšali bodo svoje trenerske sposobnosti, spoznali različne metode in tehnike, s katerimi bodo lažje prepoznavali potrebe udeležencev, zakladnico svojih znanj pa bodo obogatili in dopolnili z novimi psihološkimi in pedagoško andragoškimi znanji.
4. in 15. maj 2015 – Kako izboljšati učna gradiva in učne pripomočke?

16.04.2015

Za zaključeno skupino notranjih predavateljev iz IZUM-a bomo izpeljali dvodnevno delavnico z naslovom Kako izboljšati učna gradiva in učne pripomočke?

Udeleženci bodo med usposabljanjem spoznali različne načine, kako lahko predstavitev PowePoint naredijo bolj zanimivo in s tem pritegnejo in tudi ohranjajo pozornost poslušalcev. Delavnico bo vodil zunanji sodelavec ACS, Miran Morano.
 
16. april 2015 – Spopolnjevanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO

14.04.2015

V okviru naloge Spopolnjevanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO bomo izpeljali delavnico z naslovom Spremljanje in načrtovanje dejavnosti središč ISIO v letu 2015.

Glavna tema delavnice bo presojanje in razvijanje kakovosti dela v središčih ISIO (po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih) ter načrtovanje in izpeljava nalog do konca leta.
10. in 17. april 2015 – Priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov

04.04.2015

Za zaključeno skupino predavateljev iz Razvojno izobraževaslnega centra Novo mesto bomo izpeljali 16-urno delavnico z naslovom Priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov.
9. april 2015 – Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja

19.03.2015

Pripravljamo delavnico z naslovom Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja. Namenjena je pedagoškim in andragoškim delavcem, učiteljem različnih strok, ki delate v osnovnošolskem, srednješolskem in višješolskem izobraževanju odraslih, vodjem in organizatorjem izobraževanja odraslih, strokovnim aktivom, andragoškim, učiteljskim in predavateljskim zborom, ravnateljem, direktorjem in menedžerjem v vzgoji in izobraževanju.

Podrobnejše informacije o delavnici najdete v vabilu.

Vaše prijave zbiramo najkasneje do 2. aprila 2015 oziroma do zapolnitve prostih mest (E: neda.dordevic@acs.si).
24. do 26. marec 2015 – Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

18.03.2015

Za zaključeno skupino notranjih trenerjev iz Slovenskih železnic bomo izpeljali 24-urno andragoško usposabljanje z naslovom Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja.

Udeleženci se bodo naučili samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (svetovalec, moderator, posredovalec informacij, motivator), izboljšali bodo svoje trenerske sposobnosti, spoznali različne metode in tehnike, s katerimi bodo lažje prepoznavali potrebe udeležencev, zakladnico svojih znanj pa bodo obogatili in dopolnili z novimi psihološkimi in pedagoško andragoškimi znanji.
10. do 13. marec 2015 – Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

18.02.2015

Pripravljamo štiridnevno izvedbo programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence, ki bo v prostorih ACS.

Program usposabljanja najdete tukaj.
3. marec 2015 – Delavnica v projektu KYL: Predstavitev modula Globalna proizvodnja tekstila

17.02.2015

V projektu Spoznaj svoj življenjski slog – Osveščanje za trajnostno (vzdržno) potrošnjo v izobraževalnih programih za manj izobražene odrasle (Know your Lifestyle – Introducing Sustainable Consuption in 2'nd Chance Education – KYL; osebna izkaznica projekta) pripravljamo izobraževalno srečanje, ki bo namenjeno usposabljanju za modul Globalna proizvodnja tekstila, ki so ga pripravili kolegi iz Avstrije.

Podobno kot zadnjič bomo tudi tokrat uporabili prijeme in metode, ki so ponujene v gradivu, ob tem pa seveda podrobneje spoznali, kaj se dogaja v procesu globalne proizvodnje tekstila in vse to skupaj soočili z načeli trajnostnega razvoja. Pogovarjali se bomo o osrednjih temah modula, ki so:

 • Globalna proizvodnja oblačil,
 • Kje in kako so narejena moja oblačila?
 • Kaj sporoča cena oblačil?
 • Kakšno ceno plača okolje in pogoji dela v tekstilni industriji?
 • Znamke oblačil i n oznake kakovosti?
 • Kako postanem kritični potrošnik?

Delavnico bo vodila dr. Renata Karba.
18. februar, 4. in 18. marec 2015 – Spretnosti učinkovitega poučevanja na delovnem mestu

16.02.2015

Za zaključeno skupino notranjih predavateljev iz podjetja DARS d.d. bomo izpeljali 24-urno delavnico z naslovom Spretnosti učinkovitega poučevanja na delovnem mestu (18. februar, 4. in 18. marec 2015).

V podjetjih se vedno bolj zavedajo, da imajo dovolj strokovnjakov iz raznih področij, ki bi lahko prenesli svoje znanje na sodelavce. Delovno okolje postaja vedno bolj tudi učno okolje. Izkušeni vodje imajo vse pogosteje tudi vlogo trenerja. Usposabljanje na delovnem mestu je kompleksna naloga, ki od strokovnjakov zahteva kombinacijo vodstvenih sposobnosti ter kognitivnih, lingvističnih in komunikacijskih veščin.

Udeleženci bodo na delavnici  ozavestili svoje sposobnosti za treniranje sodelavcev na delovnem mestu in jih nadgradili z novimi znanji. Izboljšali bodo svoje trenerske sposobnosti in dopolnili zakladnico svojih znanj z nekaterimi novimi psihološkimi znanji in pedagoškimi instrumenti.
26. in 27. januarja 2015 – Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih

12.01.2015

Pripravljamo delavnico z naslovom Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih. Program je namenjen vsem, ki delate v izobraževanju odraslih. Izkušenim praktikom bo prinesla osvežitev že pridobljenih teoretičnih znanj ter nadgradnjo in povezovanje le-teh z novimi pristopi in metodami dela.

Metode dela, ki bodo na delavnici predstavljene, boste lahko osebno preizkusili v praktičnem delu izobraževanja, kjer vas bomo spodbudili k izmenjavi lastnih primerov in izkušenj dobre prakse, pa tudi k izmenjavi različnih pogledov na pristope k razreševanju konfliktnih situacij, ki se lahko v procesu izvajanja izobraževanja pojavijo.

Več o načrtovani delavnici lahko preberete v vabilu.

S prijavami na delavnico smo zaključili.
22. januar 2015 – Spopolnjevanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO – 3. delavnica

09.01.2015

V okviru naloge Spopolnjevanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO bomo izpeljali tretjo delavnico z naslovom Presojanje in razvijanje kakovosti v dejavnosti središč ISIO v 2014, ki smo jo načrtovali že decembra 2014.

Pregledali in ovrednotili bomo delo na tem področju v letu 2014 ter začeli pripravljati nov 2-letni samoevalvacijski cikel. V zaključku delavnice se bomo pogovorili o delu središč ISIO in ACS v letu 2015.
14., 21. in 28. januar 2014 – Spretnosti učinkovitega poučevanja na delovnem mestu

08.01.2015

Za zaključeno skupino notranjih predavateljev iz podjetja DARS bomo izpeljali 24-urno delavnico z naslovom Spretnosti učinkovitega poučevanja na delovnem mestu.

V podjetjih se vedno bolj zavedajo, da imajo dovolj strokovnjakov iz raznih področij, ki bi lahko prenesli svoje znanje na sodelavce. Delovno okolje postaja vedno bolj tudi učno okolje. Izkušeni vodje imajo vse pogosteje tudi vlogo trenerja. Usposabljanje na delovnem mestu je kompleksna naloga, ki od strokovnjakov zahteva kombinacijo vodstvenih sposobnosti ter kognitivnih, lingvističnih in komunikacijskih veščin.

Udeleženci bodo na delavnici ozavestili svoje sposobnosti za treniranje sodelavcev na delovnem mestu in jih nadgradili z novimi znanji. Izboljšali bodo svoje trenerske sposobnosti in dopolnili zakladnico svojih znanj z nekaterimi novimi psihološkimi znanji in pedagoškimi instrumenti.
18. december 2014 – Delavnica v projektu KYL: Predstavitev modula Mobilni telefoni

14.12.2014

V projektu Spoznaj svoj življenjski slog – Osveščanje za trajnostno (vzdržno) potrošnjo v izobraževalnih programih za manj izobražene odrasle (Know your Lifestyle – Introducing Sustainable Consuption in 2'nd Chance Education – KYL; osebna izkaznica projekta) pripravljamo izobraževalno srečanje, ki bo namenjeno usposabljanju za modul  Mobilni telefoni (program).

Prihodnje leto, predvidoma v februarju,  bomo pripravili še eno delavnico – usposabljanje za modula Oblačila in Voda, ki so ju pripravili kolegi iz Avstrije.
1. do 5. december 2014 – Usposabljanje izobraževalcev odraslih – profesionalni razvoj osebja v izobraževanju odraslih

17.11.2014

Za partnerje v projektu Izmenjava dobrih praks v izobraževanju odraslih v petih evropskih državah (Shared expertise in provision of adult education in 5 European countries – SHAPE) pripravljamo prvo 5-dnevno delavnico z naslovom Usposabljanje izobraževalcev odraslih – profesionalni razvoj osebja v izobraževanju odraslih. Projektni partnerji prihajajo iz Danske, Finske, Francije, Italije in Slovenije.

Projekt SHAPE spada med programe Erasmus+, KA2 – Sodelovanje in inovativnost za izmenjavo dobrih praks (Cooperation and innovation for Good Practice) in se zaključi 31. avgusta 2016.

Več o projektu si lahko preberete v novembrski številki e-Novičk.
26. november 2014 – Izobraževanje starejših odraslih – nov izziv za andragoške delavce

14.11.2014

Vabimo na delavnico z naslovom Izobraževanje starejših odraslih – nov izziv za andragoške delavce, ki jo bomo izpeljali v prostorih ACS. Vodila jo bo dr. Sabina Jelenc Krašovec s Filozofske fakultete v Ljubljani. Podrobneje o vsebini delavnice lahko preberete v vabilu.

Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do ponedeljka, 17. novembra 2014 (E: neda.dordevic@acs.si). Na podlagi vaših prijav bomo oblikovali skupino, v kateri bo lahko največ 20 udeležencev, iz vsake organizacije bomo vključili največ po dva udeleženca.

Podrobnejše informacije o delavnici dobite pri mag. Zdenki Birman Forjanič (T: 01 5842 571, E: zdenka.birman.forjanic@acs.si).
20. november 2014 – delavnica za svetovalce za kakovost

30.10.2014

Na srečanju omrežja svetovalcev za kakovost se bomo pogovorili o ugotovitvah samoevalvacije in kolegialnih presoj o promociji izobraževanja odraslih ali animaciji odraslih za izobraževanje. Pogovor bo tekel tudi o načrtovanju akcijskih ukrepov za razvoj kakovosti na podlagi ugotovitev. Delavnico bomo zaključili s pogovorom o izhodiščih za skupno akcijo omrežja za leto 2015.
19. november 2014 – Usposabljanje za medkulturne kompetence in medkulturni dialog za delodajalce

21.10.2014

Tokratna delavnica je namenjena delodajalcem, zlasti tistim, ki zaposlujejo priseljence. Govorili bomo o prednostih zaposlovanja priseljencev in primerih dobrih praks upravljanja z raznolikostjo v podjetjih. Predstavili bomo tudi izobraževalne programe za priseljence, ki so na voljo v naši družbi, saj je izobraževanje pogosto pogoj za uspešno integracijo. Več lahko preberete v vabilu.

Prijave zbiramo do srede, 12. novembra 2014, oziroma do zapolnitve prostih mest (E: neda.dordevic@acs.si). Za morebitne dodatne informacije o programu se lahko obrnete na dr. Natalijo Vrečer (T: 01 5842 580, E: natalija.vrecer@acs.si).
18. november 2014 – Ugotavljanje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih

20.10.2014

Strokovnim sodelavcem za izpeljavo postopkov ugotavljanja in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja je namenjena delavnica z naslovom Ugotavljanje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih.

Na njej bomo poleg teme Uporaba orodij v postopkih UVPNZ in sodelovanje s podjetji pri postopkih vrednotenja znanja zaposlenih predstavili še dva projekta: Knowing Interest – showing skills (KISS) in Nefiks, orodje za beleženje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja. Mednarodni projekt KISS bosta predstavili Biserka Plahuta in Mihaela Orozel, sodelavki LU Velenje, ki v projektu sodeluje, orodje Nefiks pa bo predstavila Alenka Blazinšek, sodelavka Zavoda Nefix.
6. november 2014 – Spopolnjevanje mentorjev PUM

13.10.2014

Pripravljamo delavnico rednega spopolnjevanja mentorjev programa Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) z naslovom Uvod v transakcijsko analizo.

Delavnico bo vodil Bojan Pucelj, transakcijski terapevt, ki se ukvarja z vprašanji medosebnih odnosov v izobraževanju. Izpeljuje tudi supervizijo v nekaterih skupinah mentorjev PUM. To mu daje dober vpogled v delo mentorjev v programu PUM in v njihove izobraževalne potrebe na področju medosebnih odnosov v programu.
29. oktober 2014 – Javno nastop in retorika – ogledalo naše poslovnosti

12.10.2014

Za zaključeno skupino Ženskega lobija Slovenije bomo na Ptuju izpeljali enodnevno delavnico, katere glavni cilj je pripraviti udeleženke na suvereno in profesionalno javno nastopanje, ter na ta način izboljšati njihovo izpostavljanje v javnosti.

Delavnico bo vodila zunanja sodelavka ACS, Irena Potočar Papež.
27. oktober 2014 – Javno nastop in retorika – ogledalo naše poslovnosti

11.10.2014

Za zaključeno skupino učiteljev Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje bomo izpeljali enodnevno delavnico, kjer bodo udeleženci pridobili nova znanja o javnem nastopanju in retoriki.

Glavni cilj delavnice je pripraviti udeležence za suvereno in profesionalno izveden nastop ter na ta način izboljšati retorične in splošne komunikacijske veščine za izpostavljanje v javnosti.

Delavnico bo vodila zunanja sodelavka ACS, Irena Potočar Papež.
21. oktober 2014 – Spopolnjevanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO – 2. delavnica

10.10.2014

V okviru Spopolnjevanja delujočih svetovalcev v središčih ISIO bomo izpeljali drugo delavnico v letu 2014 z naslovom Poglabljanje partnerskega sodelovanja v središčih ISIO v 2014.

V prvem delu delavnice bodo z nami predstavniki dveh pomembnih strateških partnerjev: Staša Bučar Markič in Barbara Gregorič Brezavšček s sodelavci z Zavoda RS za zaposlovanje, ki bodo predstavili projekt Nacionalna točka vseživljenjske karierne orientacije in Spleti svojo kariero – orodja, ki so nastala v okviru tega projekta, predstavnica Centra za socialno delo in direktorica Centra za socialno delo Žalec, Helena Bezjak Burjak, pa bo govorila o delu, izkušnjah in sodelovanju s središčem ISIO, ki je tudi strokovni partner središča ISIO Žalec.
14. oktober 2014 – Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja

05.09.2014

V oktobru pripravljamo delavnico z naslovom Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja .           Podrobnejše informacije najdete v vabilu.

S prijavami smo zaključili. Zaradi velikega zanimanja načrtujemo izvedbo tudi v letu 2015, zato lahko že sedaj pošljete izpolnjeno prijavnico (E: neda.dordevic@acs.si).
13. oktober 2014 – Usposabljanje za medkulturne kompetence in medkulturni dialog II

04.09.2014

Kot nadaljevanje usposabljanja za medkulturne kompetence, ki smo ga na ACS izvajali leta 2007 in 2008, organiziramo letos Usposabljanje za medkulturne kompetence in medkulturni dialog II.

Program je namenjen svetovalcem v izobraževanju odraslih, lahko pa se ga udeležijo tudi drugi izobraževalci odraslih. Več o programu najdete v vabilu

Vsa prosta mesta so že zapolnjena. Za morebitne dodatne informacije o programu se lahko obrnete na dr. Natalijo Vrečer (T: 01 5842 580, E: natalija.vrecer@acs.si).
9. in 16. oktober ter 10. november 2014 – Usposabljanje za andragoško delo – 5. modul

03.09.2014

V programu Usposabljanje za andragoško delo, ki ga organiziramo za zaključeno skupino notranjih mentorjev in inštruktorjev Nuklearne elektrarne Krško, bomo izpeljali zadnji, peti modul z naslovom: Interakitvno izobraževanje odraslih.
22. do 25. september 2014 – Usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

30.08.2014

Pripravljamo štiridnevno izvedbo programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence, ki bo potekalo od 22. do 25. septembra 2014 v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Program usposabljanja najdete tukaj.
11. september 2014 – Usposabljanje za andragoško delo – 4. modul

29.08.2014

V programu Usposabljanje za andragoško delo, ki ga bomo izpeljali za zaključeno skupino notranjih mentorjev in inštruktorjev Nuklearne elektrarne Krško, bomo izpeljali predzadnji, četrti modul z naslovom Razvijanje poklicne identitete izobraževalca odraslih.
4. september 2014 – Spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorje

28.08.2014

V okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih bomo izvedli spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorje.

Ekspertne zunanje evalvatorice so se leta 2012 usposobile za izvedbo ekspertnih zunanjih evalvacij v izobraževanju odraslih in jih bodo letos izpeljale že tretjič.

Na spopolnjevanju se bomo pripravili na letošnje izpeljave ekspertnih zunanjih evalvacij v treh sodelujočih organizacijah, ki so se letos odločile, da želijo pridobiti zunanji, ekspertni pogled na kakovost svojega delovanja v izobraževanju odraslih.

Več o ekspertni zunanji evalvaciji si preberite na spletni strani EZE.
8. julij 2014 – Izobraževalni programi za brezposelne – evalvacijska delavnica

13.06.2014

Pripravljamo evalvacijsko srečanje delovne skupine pri nalogi z naslovom Izobraževalni programi za brezposelne.

Udeleženci bodo predstavili svoje izkušenj, kako so se programi obnesli v dosedanjih izvedbah, kje bi bilo potrebno kaj spremeniti, dopolniti, nadgraditi. Na podlagi rezultatov evalacijskega srečanja bomo do konca leta 2014 prenovili izobraževalne programov za brezposelne.
24. junij 2014 – izpit NPK

08.06.2014

Preverjanje usposobljenosti za člane komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalni poklicnih kvalifikacij bo v torek, 24. junija 2014 ob 9.00 (pisno) in 10.00 (ustno) na ACS.

Postopek pridobitve licence za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij – shema (RIC)
17. junij 2014 – izpit NPK

07.06.2014

Preverjanje usposobljenosti za člane komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalni poklicnih kvalifikacij bo v torek, 17. junija 2014 ob 9.00 (pisno) in 10.00 (ustno) na ACS.

Postopek pridobitve licence za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij – shema (RIC)
10. junij 2014 – Zakonodaja in vodenje dokumentacije na področju izobraževanja odraslih

06.06.2014

Za zaključeno skupino udeležencev višjih strokovnih šol bomo izpeljali enodnevno delavnico z naslovom Zakonodaja in vodenje dokumentacije na področju izobraževanja odraslih, poudarek bo na višješolskem izobraževanju.

Udeleženci se bodo seznanili z določili šolske zakonodaje v zvezi z vpisom v razvid, izpolnjevanjem pogojev za opravljanje dejavnosti, delovanjem organov zavoda, imenovanji komisij, načrtovanjem dela, izvajanjem izobraževalnih programov, vodenjem evidenc in dokumentacije ter sprejemanjem internih aktov. Seznanili se bodo tudi s pristojnostmi in delovanjem Inšpektorata RS za šolstvo in šport.

Delavnico bo vodila mag. Marija Karba, inšpektorica višja svetnica iz Inšpektorata za šolstvo in šport.
9. do 12. junij 2014 – Usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

16.05.2014

Pripravljamo štiridnevno izvedbo programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence, ki bo potekalo od 9. do 12. junija 2014, v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Program usposabljanja najdete tukaj.
30. maj 2014 – Nadaljnje usposabljanje za anketiranje v projektu Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih

15.05.2014

Pripravljamo enodnevno nadaljnje usposabljanje za anketarje v raziskavi Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih (PIAAC).

Več o projektu najdete na spletnih straneh projekta http://piaac.acs.si.
22. maj 2014 – Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih

14.05.2014

V okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih bomo izvedli prvo srečanje izobraževalnih organizacij, ki so bile izbrane na javnem povabilu in bodo v letu 2014 sodelovale v projektu.

Srečanje je namenjeno predstavnikom organizacij, izbranim na letošnjem razpisu. Predstavili bomo koncept ekspertne zunanje evalvacije (EZE), področja in merila kakovosti, ki bodo predmet letošnje zunanje evalvacije ter časovni potek izvedbe projekta. Poudarek srečanja bo na pregledu vodila za pripravo samoocene izobraževalne organizacije, sodelujoči pa se bodo preizkusili tudi v praktični delavnici.

Več o ekspertni zunanji evalvaciji si preberite na spletni strani EZE.
21. in 28. maj 2014 – Usposabljanje za andragoško delo – 3. modul

13.05.2014

V programu Usposabljanje za andragoško delo, ki ga bomo izpeljali za zaključeno skupino notranjih mentorjev in inštruktorjev Nuklearne elektrarne Krško, bomo izpeljali tretjii modul z naslovom Coaching v izobraževanju odraslih.
7. in 8. maj 2014 – Reševanje konfliktnih situacij v skupinah odraslih udeležencev

27.03.2014

Za zaključeno skupino strokovnih delavcev in predavateljev iz LU Nova Gorica bomo izpeljali 16-urno delavnico z naslovom Reševanje konfliktnih situacij v skupinah odraslih udeležencev.

Udeleženci se bodo seznanili s temeljnimi koncepti oziroma definicijami konfliktov ter s teoretičnimi vidiki teorije konfliktov. Spoznali bodo najpogostejše konfliktne situacije in najpogostejše vrste odzivov na konflikte.

Delavnico bo vodila zunanja sodelavka ACS, Sandra Bohinec Gorjak, univ. dipl. komunikologinja, izkušena izvajalka komunikacijskih treningov o učinkoviti medsebojni komunikaciji, razreševanju konfliktov, timskem delu, motivaciji med zaposlenimi in osebnostnem razvoju.
22., 24. in 25. april 2014 – Usposabljanje za anketiranje v raziskavi Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih

18.03.2014

Pripravljamo drugo tridnevno usposabljanje za anketarje v raziskavi z uradnim imenom Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih (PIAAC).

Več o projektu najdete na spletnih straneh projekta http://piaac.acs.si.
15. do 17. april 2014 – Usposabljanje za izvajalce izobraževalnega programa Začetna integracija priseljencev

17.03.2014

V aprilu pripravljamo 24-urno usposabljanje za izvajalce izobraževalnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP).

Obveščamo vas, da lahko pred pričetkom usposabljanja oziroma spopolnjevanja po razpisanem programu, najkasneje pa do 8. aprila 2014 uveljavljate pravico do priznanja že pridobljenega znanja. Podrobnejše informacije o postopku dobite na spletni strani  ali pri Nedi Đorđević (T: 01 5842 544, E: neda.dordevic@acs.si).

Več o programu si lahko preberete v vabilu. Vaše prijavnice pričakujemo najkasneje do 11. aprila 2014 oziroma do zapolnitve prostih mest.
14. april 2014 – Usposabljanje za andragoško delo – 2. modul

16.03.2014

V programu Usposabljanje za andragoško delo, ki ga bomo izpeljali za zaključeno skupino notranjih mentorjev in inštruktorjev Nuklearne elektrarne Krško, bomo izpeljali drugi modul z naslovom Sodobni pristopi, metode in tehnike v poučevanju odraslih.
7. do 10. april 2014 – Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

15.03.2014

Pripravljamo štiridnevno izvedbo programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence, ki bo potekalo 7. do 10. aprila 2014 v prostorih Andragoškega centra Slovenije.
 
3. april 2014 – Usposabljanje za andragoško delo – 1. modul

14.03.2014

Začenjamo z izvedbo daljšega programa Usposabljanje za andragoško delo, ki ga bomo izpeljali za zaključeno skupino notranjih mentorjev in inštruktorjev Nuklearne elektrarne Krško. Modul Značilnosti izobraževanja in načrtovanje dela izobraževalca odraslih bomo izpeljali 3. aprila 2014.
 
28. in 29. marec 2014 – Priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov

13.03.2014

Za učitelje in predavatelje Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra iz Kamnika bomo izpeljali dvodnevno delavnico Priprava učnih gradiv in učnih pripomočkov.

Udeleženci bodo spoznali temeljne značilnosti samostojnega učenja in njegovih virtualnih oblik, različna e-gradiva in gradiva za samostojno učenje, analizirali boste spletno učilnico z vidika komunikacije in doseganja pedagoških ciljev v virtualnem učnem okolju, spoznali prednosti in omejitve rabe e-gradiv, se seznanili s pripravo e-gradiv, spoznali različne odprtokodne in komercialne programe za izdelavo gradiv ter izdelali e-gradivo s programom eXe.
 
28. marca 2014 – Javno nastopanje in retorika – ogledalo naše poslovnosti

12.03.2014

Za zaključeno skupino učiteljev in predavateljev iz Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto bomo izpeljali enodnevno delavnico, kjer bodo udeleženci pridobili nova znanja o javnem nastopanju in retoriki.

Glavni cilj delavnice je pripraviti udeležence za suvereno in profesionalno izveden nastop ter na ta način izboljšati retorične in splošne komunikacijske veščine za izpostavljanje v javnosti.

Delavnico bo vodila zunanja sodelavka ACS, Irena Potočar Papež.
26. marec 2014 – Nadaljnje usposabljanje svetovalcev za kakovost

11.03.2014

V okviru nadaljnjega usposabljanja svetovalcev za kakovost bomo izpeljali še zadnjo delavnico v okviru naloge. Namenjena je vsem delujočim svetovalcem za kakovost.

Spopolnjevanje bo potekalo v okviru projekta ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014 in aktivnosti Usposabljanje in spopolnjevanje za kakovost v izobraževanju odraslih.
24. do 26. in 28. marec 2013 – Usposabljanje za raziskovanje z uradnim imenom Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih

10.03.2014

Pripravljamo usposabljanje za anketarje v raziskavi z uradnim imenom Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih (PIAAC). Udeleženci bodo Metodološka navodila za PIAAC v tiskani obliki prejeli na usposabljanju, kjer bodo dobili tudi ostalo gradivo in informacije, ki so pomembne za kvalitetno delo terenskega anketarja.
 
21. marec 2014 – Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje novega programa za mlade osipnike Mladi in podjetni

06.03.2014

Konec meseca marca (21., 27. in 31. marca 2014) bomo izpeljali 32-urno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje novega programa za mlade osipnike Mladi in podjetni.

Program je namenjen učiteljem, ki imajo izkušnje pri delu z mladimi in z odraslimi, in vsem tistim, ki se zavedajo problematike mladih osipnikov in so pripravljeni svojo poklicno pot dolgoročneje usmeriti v izobraževalno delo z najbolj ranljivim delom populacije.
7. marec 2014 – Izobraževalno srečanje mentorjev študijskih krožkov

14.02.2014

Andragoški center Slovenije (ACS) in Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) pripravljata izobraževalno srečanje mentorjev študijskih krožkov.

Srečanje je namenjeno mentorjem študijskih krožkov, ki so se izobraževali v okviru ACS in ZGS, ter ostalim, ki bi želeli delovati kot mentorji študijskih krožkov.
7. marec 2014 – Temeljno usposabljanje za ugotavljanje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja – 3. delavnica

13.02.2014

V okviru projekta ESS Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014 organiziramo na ACS Temeljno usposabljanje za ugotavljanje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Program je sestavljen iz treh 8-urnih modulov. Pogoj je, da imajo strokovni delavci, ki se vključijo v usposabljanje, nekajletne izkušnje z delom v izobraževanju odraslih.

Usposabljanje, ki bo potekalo v obliki treh enodnevnih delavnic 7. in 13. februarja ter 7. marca 2014, je namenjeno novim strokovnih delavcem v izobraževanju odraslih iz organizacij, ki so bile v letu 2012 izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje uvajanja modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih od 2012 do 2014, ki ga je izvedlo takratno Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ter drugim organizacijam, predvsem tistim, ki se že dejavno vključujejo v izvajanje teh postopkov.
14. februar 2014 – Trendi na področju organiziranega samostojnega učenja

12.02.2014

Spopolnjevanje je namenjeno vsem, ki izvajajo organizirano samostojno učenje v okviru Mreže SSU in na Točkah vseživljenjskega učenja.

Na letošnjem spopolnjevanju bomo predstavili nove priložnosti za samostojno učenje, perspektive za delo središč za samostojno učenje v prihodnje na podlagi analize dosedanjega delovanja središč za samostojno učenje ter uporabne veščine za vodenje ter svetovanje in mentorstvo pri organiziranem samostojnem učenju.

Spopolnjevanje bo potekalo v okviru projekta ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014 in aktivnosti Usposabljanje in spopolnjevanje za splošno neformalno izobraževanje odraslih.


 
13. februar 2014 – Temeljno usposabljanje za ugotavljanje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja – 2. delavnica

24.01.2014

V okviru projekta ESS Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014 organiziramo na ACS Temeljno usposabljanje za ugotavljanje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Program je sestavljen iz treh 8-urnih modulov. Pogoj je, da imajo strokovni delavci, ki se vključijo v usposabljanje, nekajletne izkušnje z delom v izobraževanju odraslih.

Usposabljanje, ki bo potekalo v obliki treh enodnevnih delavnic 7. in 13. februarja ter 7. marca 2014, je namenjeno novim strokovnih delavcem v izobraževanju odraslih iz organizacij, ki so bile v letu 2012 izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje uvajanja modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih od 2012 do 2014, ki ga je izvedlo takratno Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ter drugim organizacijam, predvsem tistim, ki se že dejavno vključujejo v izvajanje teh postopkov.
7. februar 2014 – Temeljno usposabljanje za ugotavljanje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja – 1. delavnica

22.01.2014

V okviru projekta ESS Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014 organiziramo na ACS Temeljno usposabljanje za ugotavljanje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Program je sestavljen iz treh 8-urnih modulov. Pogoj je, da imajo strokovni delavci, ki se vključijo v usposabljanje, nekajletne izkušnje z delom v izobraževanju odraslih.

Usposabljanje, ki bo potekalo v obliki treh enodnevnih delavnic 7. in 13. februarja ter 7. marca 2014, je namenjeno novim strokovnih delavcem v izobraževanju odraslih iz organizacij, ki so bile v letu 2012 izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje uvajanja modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih od 2012 do 2014, ki ga je izvedlo takratno Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ter drugim organizacijam, predvsem tistim, ki se že dejavno vključujejo v izvajanje teh postopkov.
29. januar 2014 – Učinkovita predstavitev vsebin

15.01.2014

Za zaključeno skupino pripravljamo usposabljanje z naslovom Učinkovita predstavitev vsebin.

V prvem delu dneva bodo udeleženci spoznali značilnosti in tipe poslovne komunikacije, kakšna naj bo celostna podoba in dobra predstavitev posameznika. Sledila bo delavnica s predstavitvijo aplikacije Prezi, nato pa bodo udeleženci pripravili vzorčne predstavitve z orodjem Prezi (primer predstavitve: http://prezi.com/ptnqu9w6b4bo/teden-vsezivljenskega-ucenja-na-ljudski-univerzi-slovenska-b).
13. januar 2014 – Spopolnjevanje vodij in mentorjev študijskih krožkov

02.01.2014

V januarju bomo izpeljali spopolnjevanje za vodje in mentorje študijskih krožkov z naslovom Sem vodja, mentor ali človek?, ki bo potekalo v obliki delavnice in refleksivnega pogovora.

Spopolnjevanje bo vodila doc. dr. Eva Boštjančič, ki se ukvarja s področjem vodenja, pozitivnimi vidiki organizacijskega dela na podlagi etičnega in moralno odgovornega ravnanja ter s procesom sprejemanju poslovnih odločitev. V izteku dneva se bomo srečali z dr. Darjo Picigo, ki bo predstavila potencialni stik študijskih krožkov z gospodarstvom v načrtih do leta 2020 (tudi v programu razvoja podeželja).

Število prijav je omejeno na 20. Prijave zbiramo na e-naslov karmen.rajar@acs.si, in sicer najkasneje do ponedeljka, 6. januarja 2014, oziroma do zapolnitve mest.

Spopolnjevanje bo potekalo v okviru projekta ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014, v aktivnosti Usposabljanje in spopolnjevanje za splošno neformalno izobraževanje odraslih.
7. januar 2014 – Javno nastopanje in retorika – ogledalo naše poslovnosti

01.01.2014

Za zaključeno skupino notranjih predavateljev iz IZUMa bomo izpeljali enodnevno delavnico, kjer bodo udeleženci pridobili nova znanja o javnem nastopanju in retoriki, ali pa bodo ozavestili ali le utrdili znanja in spoznanja, ki jih že imajo.

Glavni cilj delavnice je pripraviti udeležence za suveren in profesionalen nastop ter izboljšati retorične in splošne komunikacijske veščine za izpostavljanje v javnosti.

Delavnico bo vodila zunanja sodelavka ACS, Irena Potočar Papež.
17. december 2013 – Spopolnjevanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO – 4. delavnica

04.12.2013

V okviru Spopolnjevanja delujočih svetovalcev v središčih ISIO bomo izpeljali četrto delavnico v letu 2013.

Prvi del delavnice bo namenjen pregledu dejavnosti v okviru modela presojanja in razvijanja kakovosti v dejavnosti svetovalnih središč za izobraževanje odraslih v letu 2013 in načrtovanju dejavnosti za presojanje kakovosti v letu 2014, v drugem delu pa bo dr. Danijela Brečko predstavila načrtovanje kariernega razvoja z uporabo tehnik coachinga, ki jo povezujemo z aktivnostmi za sistematičen razvoj svetovalcev v središčih ISIO kot enega od temeljev kakovosti svetovalnega dela.
5. december 2013 – Spopolnjevanje strokovnih delavcev za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja – 4. delavnica

29.11.2013

V okviru temeljnega usposabljanja, ki smo ga razvili kot del naloge Strokovna podpora za izvajanje pristopa vrednotenja neformalno pridobljenega znanja odraslih v omrežjih 14 centrov vseživljenjskega življenja, bomo izpeljali četrto delavnico. Tema srečanja je Priprava mnenj in dokazil v procesu vrednotenja ter izmenjava izkušenj o poteku projekta UVNPZ.
 
28. november – 3. december 2013 – Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

18.11.2013

Za zaključeno skupino pripravljamo štiridnevno izvedbo programa Usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence.
 
27. november 2013 – Svetovanje in mentorstvo pri organiziranem samostojnem učenju – zaključno srečanje

15.10.2013

Novembra začenjamo z drugim programom temeljnega usposabljanja osebja v središčih za samostojno učenje z naslovom Svetovanje in mentorstvo pri organiziranem samostojnem učenju.

Program je namenjen strokovnim delavcem in sodelavcem v središčih za samostojno učenje, ki prevzemajo vlogo svetovalca in mentorja o možnostih učenja v središču za samostojno učenje, pomagajo pri prepoznavanju potreb po samostojnem učenju, svetujejo o uporabi različnih načinov učenja ter utrjevanju uspešnih prijemov pri učenju in izobraževanju. Namenjen pa je tudi vsem, ki se želijo praktično preizkusiti v različnih scenarijih svetovalnega procesa v središčih za samostojno učenje (ali na točkah vseživljenjskega učenja, ki delujejo v sklopu CVŽU).

Uvodnemu srečanju programa (6. november 2013) in trem tednom usposabljanja v spletni učilnici pod vodstvom e-mentoric bo sledilo zaključno srečanje, ki bo 27. novembra 2013.

Za informacije o usposabljanju se lahko obrnete na Karmen Rajar (T: 01 5842 561, E: karmen.rajar@acs.si).
22. november in 6. december 2013 – Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje prenovljenega programa PUM

05.10.2013

Pripravljamo dvodnevno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje prenovljenega programa Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM, ki bo 22. novembra in 6. decembra 2013.
 
22. november 2013 – Metode in tehnike v izobraževanju odraslih

04.10.2013

Za zaključeno skupino učiteljev in predavateljev iz Ljudske univerze Krško bomo izpeljali delavnico Metode in tehnike v izobraževanju odraslih. Udeleženci bodo analizirali vzorce poučevanja, ki so si jih razvili na osnovi lastnih izkušenj in iskali možnosti za bolj učinkovito, razgibano in zanimivo poučevanje odraslih udeležencev.
 
18. november 2013 – Spopolnjevanje osebja v središčih za samostojno učenje

03.10.2013

Na Andragoškem centru Slovenije pripravljamo enodnevno spopolnjevanje, ki je namenjeno vsem, ki izvajate organizirano samostojno učenje v okviru Mreže SSU in na Točkah vseživljenjskega učenja. Poudarek letošnjega spopolnjevanja bo na predstavitvi novejših učnih gradiv za samostojno učenje.
15. november in 17. december 2013 – Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje prenovljenega programa RPO

01.10.2013

Pripravljamo dvodnevno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje prenovljenega programa Računalniška pismenost za odrasle – RPO, ki bo 15. novembra in 17. decembra 2013.
8. do 13. november 2013 – Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

30.09.2013

Pripravljamo štiridnevno izvedbo programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence, ki ga bomo izpeljali v času od 8. do 13. novembra 2013, v prostorih Andragoškega centra Slovenije.
 
6. november 2013 – Svetovanje in mentorstvo pri organiziranem samostojnem učenju – uvodno srečanje

29.09.2013

Novembra začenjamo z drugim programom temeljnega usposabljanja osebja v središčih za samostojno učenje z naslovom Svetovanje in mentorstvo pri organiziranem samostojnem učenju.

Program je namenjen strokovnim delavcem in sodelavcem v središčih za samostojno učenje, ki prevzemajo vlogo svetovalca in mentorja o možnostih učenja v središču za samostojno učenje, pomagajo pri prepoznavanju potreb po samostojnem učenju, svetujejo o uporabi različnih načinov učenja ter utrjevanju uspešnih prijemov pri učenju in izobraževanju. Namenjen pa je tudi vsem, ki se želijo praktično preizkusiti v različnih scenarijih svetovalnega procesa v središčih za samostojno učenje (ali na točkah vseživljenjskega učenja, ki delujejo v sklopu CVŽU).

Uvodnemu srečanju programa, ki bo 6. novembra 2013, bodo sledili trije tedni usposabljanja v spletni učilnici pod vodstvom e-mentoric, zaključno srečanje pa bo 27. novembra 2013.

Za informacije o usposabljanju se lahko obrnete na Karmen Rajar (T: 01 5842 561, E: karmen.rajar@acs.si).
5. november 2013 – Spopolnjevanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO – 3. delavnica

27.09.2013

V okviru Spopolnjevanja delujočih svetovalcev v središčih ISIO bomo izpeljali tretjo delavnico v letu 2013.

V prvem delu delavnice bo dr. Ines Kvaternik svetovalcem iz središč ISIO predstavila pomen terenskega dela oziroma mobilne svetovalne službe, nato pa bosta svetovalki iz Svetovalnih središč Gorenjska in Novo mesto predstavili, kako poteka izvajanje mobilne svetovalne službe pri njih. V zadnjem delu bo potekala razprava o vlogi svetovalnih središč za izobraževanje odraslih pri uresničevanju ciljev razvoja izobraževanja odraslih, kot so opredeljeni v predlogu Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih 2014–2020.
25. oktober in 14. november 2013 – Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje prenovljenega programa UŽU – 2. skupina

08.09.2013

Za drugo skupino udeležencev pripravljamo prvo dvodnevno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje prenovljenega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – UŽU, ki bo 25. oktobra in 14. novembra 2013.
 
24. oktober in 7. november 2013 – Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje prenovljenega programa UŽU – 1. skupina

06.09.2013

Za prvo skupino udeležencev pripravljamo prvo dvodnevno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje prenovljenega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – UŽU, ki bo 24. oktobra in 7. novembra 2013.
22. oktober 2013 – Spopolnjevanje mentorjev študijskih krožkov

04.09.2013

Za mentorje študijskih krožkov bomo pripravili spopolnjevanje.

Udeleženci bodo na tokratnem spopolnjevanju spoznali opredelitev temeljnega pojma »meja« in se seznanili s predstavitvijo posebnosti Kobariško-Beneškega prostora z vidika njegove lege ob državni meji. Spoznali bodo tudi prve izkušnje čezmejnih študijskih krožkov, uspehe, težave in dileme nadaljnjega razvoja le-teh, po razpravi pa zaključili z usmeritvami za prihodnost.
 
8. oktober 2013 – Nadaljnje usposabljanje svetovalcev za kakovost – 3. delavnica

10.07.2013

V okviru nadaljnjega usposabljanja svetovalcev za kakovost bomo izpeljali tretjo delavnico v letu 2013.

Namenjena je vsem delujočim svetovalcem za kakovost. Na njej bomo nadaljevali z uresničevanjem zastavljenih skupnih akcij za leto 2013, pogovorili pa se bomo tudi o delovanju spletne učilnice omrežja svetovalcev za kakovost.


 
26. september 2013 – Dodatno spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorke

21.06.2013

V četrtek, 26. septembra 2013, bomo v okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih izpeljali dodatno spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorke. Ekspertne zunanje evalvatorke so se v letu 2012 na ACS usposobile za izvedbo ekspertnih zunanjih evalvacij v izobraževanju odraslih in vsaka tudi eno evalvacijo izpeljale. Na spopolnjevanju se bomo pripravili na letošnje izpeljave ekspertnih zunanjih evalvacij na treh sodelujočih organizacijah, ki izobražujejo odrasle.
19. september 2013 – Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije POKI - 12. delavnica

20.06.2013

V okviru Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI pripravljamo zadnjo, dvanajsto delavnico za udeležence 11 izobraževalnih organizacij, ki sodelujejo v projektu POKI.

Na njej bodo izobraževalne organizacije podale kvalitativno oceno vsega, kar se je v času izpeljave projekta POKI v izobraževalni organizaciji na področju kakovosti dogajalo. Poudarek bo na predstavitvi uresničitve akcijskega načrta, ki je bil predmet našega sodelovanja v zadnjem letu projekta. V drugem delu delavnice pa bodo predstavljene možne smeri razvoja kakovosti v izobraževalni organizaciji po koncu sodelovanja v projektu POKI.

Več informacij o projektu POKI najdete na http://poki.acs.si/poki.


 
11. in 18. september 2013 – Javni nastop in dobra predstavitev

18.06.2013

Za zaključeno skupino predavateljev iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije bomo izpeljali 16-urno delavnico, na kateri se bodo udeleženci seznanili z veščinami javnega nastopanja ter spoznali prednosti in omejitve dobre računalniške predstavitve.

O izpeljani delavnici
5. september 2013 – Tansfer učenja – prenos znanja

17.06.2013

Za zaključeno skupino notranjih trenerjev, mentorjev in inštruktorjev v NEK-u, bomo izpeljali delavnico z naslovom Tansfer učenja – prenos znanja.

Gre za interaktivno delavnico, ki bo udeležencem usposabljanja pomagala ovrednotiti svoj odnos do usposabljanja in preusmeriti njihovo pozornost od sebe k udeležencem, se pravi na njihovo znanje in usposobljenost.

O izpeljani delavnici
4. september 2013 – Tansfer učenja – prenos znanja

16.06.2013

Za zaključeno skupino notranjih trenerjev, mentorjev in inštruktorjev v NEK-u, bomo izpeljali delavnico z naslovom Tansfer učenja – prenos znanja.

Gre za interaktivno delavnico, ki bo udeležencem usposabljanja pomagala ovrednotiti svoj odnos do usposabljanja in preusmeriti njihovo pozornost od sebe k udeležencem, se pravi na njihovo znanje in usposobljenost.

O izpeljani delavnici
3., 4. in 5. julij 2013 – Izvedbeni načrt v individualnih organizacijskih modelih izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja

15.06.2013

Vabimo vas, da se nam pridružite na tridnevni delavnici Izvedbeni načrt v individualnih organizacijskih modelih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Glavni namen programa je usposobiti udeležence za načrtovanje in delo v individualnih organizacijskih modelih izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Več>>
28. junij 2013 – Izobraževalne značilnosti odraslih - zaključno srečanje

26.05.2013

e-izobraževanje z naslovom Izobraževalne značilnosti odraslih je v teku, zato napovedujemo le še zaključno srečanje bo 28. junija 2013 v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Več o programu si lahko ogledate v vabilu.
19. junij 2013 – Spopolnjevanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO – 2. delavnica

05.05.2013

V okviru Spopolnjevanja delujočih svetovalcev v središčih ISIO bomo izpeljali drugo delavnico v letu 2013

Na delavnici bodo udeleženci osvežili razumevanje osnov učinkovitega komuniciranja in promocije, izpopolnili konkreten komunikacijski načrt in izbrane elemente promocije ter utrdili razumevanje promocije in osnov javnega nastopanja. Z nami bodo sodelavci svetovalnega podjetja Giacomelli media – mag. Ladeja Godina Košir, mag. Ana LaRue in David Rezar.
13. do 18. junij 2013 – Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

04.05.2013

Pripravljamo štiridnevno izvedbo programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence, ki ga bomo izpeljali v času od 13. do 18. junija 2013, v prostorih Andragoškega centra Slovenije.
10., 12. in 13. junij 2013 – Usposabljanje za pilotno raziskovanje z uradnim imenom Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih

03.05.2013

Pripravljamo usposabljanje za anketarje v pilotni raziskavi z uradnim imenom Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih (PIAAC). Udeleženci bodo Metodološka navodila za PIAAC v tiskani obliki prejeli na usposabljanju, kjer bodo dobili tudi ostalo gradivo in informacije, ki so pomembne za kvalitetno delo terenskega anketarja.
 
6. junij 2013 – Nadaljnje usposabljanje svetovalcev za kakovost – 2. delavnica

19.04.2013

V okviru nadaljnjega usposabljanja svetovalcev za kakovost bomo izpeljali drugo delavnico v letu 2013.

Namenjena je vsem delujočim svetovalcem za kakovost, na kateri bomo pričeli uresničevati zastavljene skupne akcije za leto 2013. Pogovorili pa se bomo tudi o delovanju spletne učilnice omrežja svetovalcev za kakovost ter predstavili video-publikacijo Priložnosti so! Programi usposabljanja za brezposelne.
22. do 24. maj 2013 – Usposabljanje izvajalcev programa Začetna integracija priseljencev (ZIP)

18.04.2013

V maju bo na ACS potekalo 24-urno usposabljanje za izvajalce izobraževalnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP). Progam sodi med programe izobraževanj v mrežah izobraževanja odraslih.

Usposabljanje je namenjeno učiteljem slovenistike, ki bodo poučevali priseljence v ZIP-u in kulturnim mediatorjem, ki bodo sodelovali v tem programu. Zaradi prostorske omejitve imajo prednost tisti udeleženci, katerih organizacije so bile izbrane na razpisu za izvajanje programa ZIP s strani Ministrstva za notranje zadeva.

Program je v celoti financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter je za udeležence brezplačen.

Več informacij dobite na spletni strani Andragoško spopolnjevanje.
20. in 21. maj 2013 – Priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov

17.04.2013

V zadnjih letih se pospešeno razvija e-izobraževanje, z njim pa se razvija in širi ponudba spletnih oziroma e-gradiv. V ta namen smo na ACS pripravili program Priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov.

Program bomo izpeljali v obliki dvodnevne delavnice, ki bo 20. in 21. maja 2013 med 9. in 16.15 uro v seminarski sobi ACS, Šmartinska 134a, Ljubljana (2. nadstropje).

Podrobnosti o programu najdete na spletni strani Andragoškega spopolnjevanja.
17. maj 2013 – Izobraževalne značilnosti odraslih

17.04.2013

Na Andragoškem centru Slovenije bomo izpeljali e-izobraževanje z naslovom Izobraževalne značilnosti odraslih:

 • uvodno srečanje bo 17. maja 2013 v prostorih Andragoškega centra Slovenije,
 • 6 tednov bo dela v spletni učilnici,
 • zaključno srečanje bo 28. junija 2013 v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Več o programu si lahko ogledate v vabilu.

Skupina je že polna, zato prijave niso več mogoče.
16. maj 2013 – Zakonodaja in vodenje dokumentacije na področju izobraževanja odraslih

16.04.2013

Za zaključeno skupino udeležencev višjih strokovnih šol, bomo 16. maja 2013 izpeljali enodnevno delavnico z naslovom Zakonodaja in vodenje dokumentacije na področju izobraževanja odraslih. Poudarek bo na višješolskem izobraževanju.

Udeleženci se bodo seznanili z določili šolske zakonodaje v zvezi z vpisom v razvid, izpolnjevanjem pogojev za opravljanje dejavnosti, delovanjem organov zavoda, imenovanji komisij, načrtovanjem dela, izvajanjem izobraževalnih programov, vodenjem evidenc in dokumentacije ter sprejemanjem internih aktov. Seznanili se bodo tudi s pristojnostmi in delovanjem Inšpektorata RS za šolstvo in šport.

Delavnico bo vodila mag. Marija Karba, inšpektorica višja svetnica iz Inšpektorata za šolstvo in šport.
7. in 8. maj 2013 – Priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov

15.04.2013

V zadnjih letih se pospešeno razvija e-izobraževanje, z njim pa se razvija in širi ponudba spletnih oziroma e-gradiv. V ta namen smo na ACS pripravili program Priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov.

Program bomo izpeljali v obliki dvodnevne delavnice, ki bo 7. in 8. maja 2013 med 9. in 16.15 uro v seminarski sobi ACS, Šmartinska 134a, Ljubljana (2. nadstropje).

Na delavnici boste spoznali temeljne značilnosti samostojnega učenja in njegovih virtualnih oblik, različna e-gradiva in gradiva za samostojno učenje, analizirali boste spletno učilnico z vidika komunikacije in doseganja pedagoških ciljev v virtualnem učnem okolju, spoznali prednosti in omejitve rabe e-gradiv, se seznanili s pripravo e-gradiv, spoznali različne odprtokodne in komercialne programe za izdelavo gradiv ter izdelali e-gradivo s programom eXe.

Podrobnosti o programu najdete na spletni strani Andragoškega spopolnjevanja.
22. in 23. april 2013 – Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih

10.04.2013

Za zaključeno skupino učiteljev in predavateljev iz Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, bomo izpeljali 16-urno delavnico Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih.

Udeleženci bodo tekom usposabljanja spoznali in tudi praktično preizkusili različne metode, pristope in tehnike dela z odraslimi udeleženci. Imeli bodo veliko priložnosti za izmenjavo medsebojnih izkušenj, na koncu pa bodo oblikovali še lasten načrt, kako pridobljeno znanje uporabiti pri izvajanju različnih programov usposabljanja in spopolnjevanja.
19. april 2013 – Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije POKI – 11. delavnica

09.04.2013

V okviru Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI pripravljamo enajsto delavnico za udeležence 11 izobraževalnih organizacij, ki sodelujejo v projektu POKI.

Več informacij o projektu POKI najdete na http://poki.acs.si/poki.
15. april 2013 – Zakonodaja in vodenje dokumentacije na področju izobraževanja odraslih

08.04.2013

Za zaključeno skupino udeležencev višjih strokovnih šol bomo izpeljali enodnevno delavnico z naslovom Zakonodaja in vodenje dokumentacije na področju izobraževanja odraslih, poudarek bo na višješolskem izobraževanju.

Udeleženci se bodo seznanili z določili šolske zakonodaje v zvezi z vpisom v razvid, izpolnjevanjem pogojev za opravljanje dejavnosti, delovanjem organov zavoda, imenovanji komisij, načrtovanjem dela, izvajanjem izobraževalnih programov, vodenjem evidenc in dokumentacije ter sprejemanjem internih aktov. Seznanili se bodo tudi s pristojnostmi in delovanjem Inšpektorata RS za šolstvo in šport.

Delavnico bo vodila mag. Marija Karba, inšpektorica višja svetnica iz Inšpektorata za šolstvo in šport.
22. do 25. april 2013 – Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

15.03.2013

Za zaključeno skupino pripravljamo štiridnevno izvedbo programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence, ki ga bomo izpeljali v času od 22. do 25. aprila 2013, v prostorih Andragoškega centra Slovenije. Udeležba na usposabljanju je brezplačna.
 
10. april 2013 – Nadaljnje usposabljanje svetovalcev za kakovost – 1. delavnica

13.03.2013

V okviru nadaljnjega usposabljanja svetovalcev za kakovost bomo izpeljali prvo delavnico v letu 2013.

Namenjena je vsem delujočim svetovalcem za kakovost, na kateri se bomo pogovorili o delovanju omrežja svetovalcev za kakovost in o njihovi vlogi v izobraževalnih organizacijah. Predstavili in preizkusili bomo delovanje spletne učilnice ter skupaj s svetovalci za kakovost opredelili načrtovane akcije, ki jih bodo v svojih organizacijah uresničevali v letu 2013.
3. april 2013 – Usposabljanje za informatorja v postopkih ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja

11.03.2013

V okviru projekta Razvoj pismenosti in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014 bomo na ACS izpeljali Usposabljanje za informatorja v postopkih ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja za strokovne delavce iz organizacij, ki so bile izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje uvajanja modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih od 2012 do 2014 (MIZKŠ). 

Na delavnici bodo sodelavci ACS udeležencem predstavili temeljne principe in pojme vrednotenja predhodno pridobljenega znanja, ključne cilje in različne namene vrednotenja, postopek in že razvita orodja za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj odraslih ter vloge in naloge različnih strokovnih profilov, vključenih v postopke vrednotenja in priznavanja, s poudarkom na nalogah, ki jih v postopku vrednotenja lahko opravi informator.
29. marec 2013 – Vodenje in usmerjanje odraslih k učenju – uvodno srečanje

10.03.2013

Vabimo vas, da se udeležite e-izobraževanja z naslovom Vodenje in usmerjanje odraslih k učenju. Usposabljanje se začne z uvodnim srečanjem, ki bo 29. marca 2013 ob 10. uri v prostorih ACS, sledilo bo šest tednov usposabljanja v spletni učilnici ter priprava naloge, ki jo bodo udeleženci predstavili na zaključnem srečanju 10. maja 2013 v prostorih ACS.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna, saj izpeljavo finančno podpirata Evropska unija s sredstvi Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Program je uvrščen med programe izobraževanje v mrežah in ovrednoten s 3 točkami. Po zaključku programa in opravljenih obveznostih v spletni učilnici bodo udeleženci prejeli potrdilo Ministrstva RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Podrobnosti o programu najdete v vabilu.

Obveščamo vas, da je skupina že zapolnjena, zato ne zbiramo več prijav.
25. marec 2013 – Spopolnjevanje strokovnih delavcev za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja – 2. delavnica

26.02.2013

V okviru projekta Razvoj pismenosti in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014 bomo na ACS  izpeljali drugo delavnico spopolnjevanja za strokovne delavce za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, ki so bili izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje uvajanja modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih od 2012 do 2014 (MIZKŠ).

Delavnico z naslovom Ugotavljanje in vrednotenje kompetenc vsakdanjega življenja bo vodila mag. Danica Hrovatič, ki bo udeležence seznanila z vprašalnikom za vrednotenje kompetenc vsakdanjega življenja, načinom oblikovanja povratne informacije kandidatu in napotki za vodenje svetovalnega pogovora o rezultatih vprašalnika ter pripravo mnenja in dokazila za kandidata.

 
21. marec 2013 – Spopolnjevanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO – 1. delavnica

23.02.2013

V okviru Spopolnjevanja delujočih svetovalcev v središčih ISIO bomo izpeljali prvo delavnico v letu 2013.

Na delavnici bodo udeleženci skupaj z dr. Tatjano Ažman zaključili usposabljanje na temo ugotavljanja in vrednotenja kompetence učenje učenja (KUU) pri svetovalcih in odraslih udeležencih izobraževanja, ki je potekalo že v letu 2012. V drugem delu delavnice pa bo dr. Ažmanova predstavila namen merjenja in razvijanja kompetence načrtovanja kariere (KNK) pri svetovancih v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih, sestavine in značilnosti KNK ter predstavila elektronsko obliko vprašalnika za merjenje KNK.
20. in 21. marec 2013 – Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja

22.02.2013

Za zaključeno skupino učiteljev bomo izpeljali 8-urno delavnico Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja.

Udeleženci bodo pridobili vpogled v vlogo komunikacijskih kompetenc pri izobraževanju odraslih ter usvojili nekaj praktičnih veščin, ki jim bodo lahko v pomoč pri izpeljavi izobraževalnega procesa.

Izvedba programa je v celoti sofinancirana s strani Ministrstva RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Evropskega socialnega sklada.
15. do 19. marec 2013 – Razvoj učiteljeve poklicne poti – 2. modul

21.02.2013

Vabimo vas na usposabljanje v drugem modulu programa Razvoj učiteljeve poklicne poti, ki poteka v okviru projekta ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odrasli od 2011 do 2014 in aktivnosti Usposabljanje in spopolnjevanje za andragoško delo.

V drugem modulu – trajal bo tri dni, in sicer 15., 18. in 19. marca 2013 – se boste seznanili z ovirami kariernega razvoja, opravili razmislek o povezavi med osebno poklicanostjo in dosedanjo individualno karierno potjo ter o možnih ključnih spremembah. Poglobljeno bomo spregovorili tudi o fenomenu izgorelosti. Tisti, ki ste zaznali razvoj kariere v neželeni smeri oziroma imate tu težave, se boste seznanili z alternativnimi možnostmi spreminjanja smeri razvoja tega pomembnega področja življenja.

Vsebine modula in ostale informacije o usposabljanju najdete v daljšem vabilu.
7. marec 2013 – Temeljno usposabljanje za mentorje in vodje študijskih krožkov

20.02.2013

Vabimo vas, da se udeležite Temeljnega usposabljanja za mentorje in vodje študijskih krožkov. Uvodno srečanje bo v četrtek, 7. marca 2013, od 9. do 17.30 ure v prostorih ACS. Na njem boste med drugim bolj podrobno spoznali študijske krožke in se seznanili z virtualnim učnim okoljem. Več informacij o načinu dela v spletni učilnici in na dvodnevni delavnici na terenu boste prejeli na samem srečanju. Po končanih obveznostih pa se bomo ponovno srečali na zaključnem srečanju na ACS. 

Temeljno usposabljanje za mentorje in vodje študijskih krožkov v letošnjem letu poteka v okviru ESS projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014 in aktivnosti Usposabljanje in spopolnjevanje za splošno neformalno izobraževanje, zato je udeležba za vas brezplačna, stroške prenočišča in hrane na aprilski dvodnevni delavnici pa boste morali pokriti sami. Ti predvidoma znašajo do 80 €. 

Moramo pa vas tudi obvestiti, da se lahko zaradi pravil ESS projekta na usposabljanje prijavite samo tisti, ki vas na usposabljanje pošilja izobraževalna organizacija. Pravila ESS projekta namreč od ACS, ki je v vlogi izvajalca usposabljanja, od udeležencev, ki se udeležijo temeljnega usposabljanja, in od organizacij, ki jih na usposabljanje napotijo, zahtevajo, da se med njimi sklene Tripartitni dogovor o sodelovanju. 

Če organizacije še nimate, vam predlagamo, da sami stopite v stik z ustanovo, ki izvaja izobraževanje odraslih (npr. ljudska univerza, društvo, razvojna agencija ipd.) in bi bila pripravljena sodelovati z vami pri izpeljavi študijskih krožkov. 

Program je v skladu s sklepom Programskega sveta dne 25. maja 2006 uvrščen med programe Izobraževanje v mrežah in ovrednoten s 3 točkami. Po zaključku programa in opravljenih obveznostih na delavnici boste tako prejeli potrdilo Ministrstva RS za izobraževanje,znanost, kulturo in šport. 

Na usposabljanje bomo lahko sprejeli največ 20 udeležencev

Prijave pošljite Karmen Rajar (E: karmen.rajar@acs.si) najkasneje do četrtka, 28. februarja 2013.
6. marec 2013 – Načrtovanje in organizacija dela izobraževalca odraslih

19.02.2013

Za zaključeno skupino udeležencev bomo izpeljali program Načrtovanje in organizacija dela izobraževalca odraslih.

Udeleženci bodo ozavestili pomen dobre organizacije delovnih procesov za uspešnost in učinkovitost njihovega dela in se seznanili s temeljnimi principi organiziranja dela. To so upoštevanje zakonitosti pri postavljanju ciljev, ustrezno načrtovanje časa z upoštevanjem dejavnikov, ki vplivajo na izrabo časa, učinkovito sodelovanje in komuniciranje ter preverjanje doseganja zastavljenih kriterijev uspešnosti in učinkovitosti dela z namenom boljšega organiziranja dela.

Izvedba programa je v celoti sofinancirana s strani Ministrstva RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Evropskega socialnega sklada.
28. februar 2013 – Spopolnjevanje strokovnih delavcev za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja – 1. delavnica

06.02.2013

V okviru projekta Razvoj pismenosti in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014 bomo na ACS izpeljali prvo delavnico spopolnjevanja za strokovne delavce za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, ki so bili izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje uvajanja modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih od 2012 do 2014 (MIZKŠ).

Delavnico z naslovom Vrednotenje in razvijanje ključne kompetence učenje učenja in kompetence načrtovanje kariere bosta vodila dr. Tatjana Ažman in Gregor Jenko, ki bosta udeležence seznanila z namenom merjenja in razvijanja omenjenih kompetenc in predstavila uporabo orodji, razvitih v ta namen.


 
22. februar 2013 – Menedžment v e-izobraževanju

05.02.2013

Na ACS bo 22. februarja uvodno srečanje, s katerim pričenjamo usposabljanje v programu e-izobraževanja Spletni program o e-izobraževanju, in sicer v modulu z naslovom Menedžment v e-izobraževanju. Sledilo bo pet tednov usposabljanja v spletni učilnici in zaključno srečanje na ACS (27. marec 2013).

Med usposabljanjem se bodo udeleženci seznanili: 

 • s temeljnimi informacijami o pojmu menedžment, o pomenu, funkcijah in ravneh menedžmenta ter o posebnostih menedžmenta e-izobraževanja, 
 • z osnovnimi ekonomskimi vidiki e-izobraževanja kot so stroški e-izobraževanja v organizaciji, merjenje učinkovitosti in uspešnosti e-izobraževanja ter si pridobili temeljna znanja za pripravo poslovnega načrta v e-izobraževanju, 
 • z organiziranjem in vodenjem e-izobraževanja v organizaciji tako s pedagoškega, kot tudi z administrativnega in tehničnega vidika.20. in 21. februar 2013 – Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja

04.02.2013

Glavni namen programa, ki smo ga pripravili, je pridobiti jasen vpogled v vlogo komunikacijskih kompetenc pri izobraževanju odraslih ter osvojiti praktične veščine, ki omogočajo smiselno in učinkovito uporabo le-teh pri ravnanjih v izobraževalnem procesu.

Več informacij o izobraževanju si lahko preberete v vabilu.

Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do srede, 13. februarja 2013, na naslov: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, Ljubljana, ga. Špela Lenič (E: spela.lenic@acs.si, F: 01 5842 550).
13. in 14. februar 2013 – Reševanje konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencev

03.02.2013

Za zaključeno skupino udeležencev bomo izpeljali delavnico z naslovom Reševanje konfliktnih situacij v učnih n svetovalnih situacijah odraslih udeležencev. Glavni cilj programa je, da si udeleženci pridobijo nova znanja in spretnosti za obvladovanje različnih konfliktnih situacij.

Izvedbo programa v celoti sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Evropski socialni sklad.
5. februar 2013 – Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije POKI – 10. delavnica

11.01.2013

V okviru Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI pripravljamo deseto delavnico za udeležence enajstih izobraževalnih organizacij, ki sodelujejo v projektu POKI.

Do delavnice bodo vključeni pripravili akcijske načrte za razvoj kakovosti v lastni organizaciji.

Več informacij o projektu POKI najdete na http://poki.acs.si/poki.
4. februarja 2013 – Načrtovanje in organizacija dela izobraževalca odraslih

10.01.2013

Na enodnevni delavnici, ki jo bo vodila Mirjam Dominko, zunanja sodelavka ACS, se bodo udeleženci naučili upoštevati principe načrtovanja časa, delegiranja, sodelovanja z drugimi, s tem pa bodo povečali tudi svojo osebno učinkovitost in učinkovitost svojega delovnega okolja.

Več>>
30. in 31. januar – Priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov

09.01.2013

V okviru projekta ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnh delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014 (aktivnost Programi spopolnjevanja andragoških delavcev v skladu z aktualnimi potrebami) bomo za zaključeno skupino udeležencev izpeljali 2-dnevno delavnico z naslovom Priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov.
28. januar 2013 – usposabljanje mentorjev študijskih krožkov v projektu Interreg

08.01.2013

Za zaključeno skupino tridesetih mentorjev študijskih krožkov v čezmejnem projektu Study circles (Interreg) pripravljamo usposabljanje, na katerem jim bomo predstavili Andragoški center Slovenije in tradicijo študijskih krožkov v slovenskem prostoru. Srečanje, ki smo ga nameravali izpeljati 15. januarja, smo morali zaradi snežnih razmer predstaviti na kasnejši termin.

Podrobnosti programa si lahko ogledate v vabilu.

Vsa dodatna pojasnila dobite pri dr. Nataliji Vrečer (T: 015842 580, E: natalija.vrecer@acs.si).
22. januar 2013 – Temeljno usposabljanje strokovnih delavcev za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja – 2. delavnica

07.01.2013

V okviru temeljnega usposabljanja, ki smo ga razvili kot del naloge Strokovna podpora za izvajanje pristopa vrednotenja neformalno pridobljenega znanja odraslih v omrežjih 14 centrov vseživljenjskega življenja, bomo izpeljali drugo delavnico. Tema srečanja je Orodja in pripomočki v postopkih vrednotenja in priznavanja.
10. januar 2013 – Temeljno usposabljanje strokovnih delavcev za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja – 1. delavnica

02.01.2013

V okviru temeljnega usposabljanja, ki smo ga razvili kot del naloge Strokovna podpora za izvajanje pristopa vrednotenja neformalno pridobljenega znanja odraslih v omrežjih 14 centrov vseživljenjskega življenja, bomo izpeljali prvo delavnico.

Delavnice se bodo udeležili strokovni delavci iz organizacij, ki so bile izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje uvajanja modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih od 2012 do 2014, ki ga je izvedlo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
20. december 2012 – Usposabljanje prostovoljcev za delo v svetovalnih središčih ISIO – 3. delavnica

17.12.2012

V okviru temeljnega usposabljanja, ki smo ga razvili kot del naloge Razvoj koncepta in programa usposabljanja za sodelovanje prostovoljcev v delu ISIO središč, bomo izpeljali tretjo delavnico.

Mirjam Dominko bo predstavila načela kakovostne komunikacije v svetovanju v izobraževanju odraslih.
17. december 2012 – Usposabljanje prostovoljcev za delo v svetovalnih središčih ISIO – 2. delavnica

15.12.2012

V okviru temeljnega usposabljanja, ki smo ga razvili kot del naloge Razvoj koncepta in programa usposabljanja za sodelovanje prostovoljcev v delu ISIO središč, bomo izpeljali drugo delavnico.

Udeleženkam bomo podrobneje predstavili svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih.
10. december 2012 – Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije POKI – 9. delavnica

03.12.2012

V okviru Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI pripravljamo deveto delavnico za udeležence 11 izobraževalnih organizacij, ki sodelujejo v projektu POKI.

Na delavnici se bomo pogovorili o razpravah ob obravnavi samoevalvacijskega poročila v izobraževalnih organizacijah. Obravnavali bomo tudi pripravo akcijskega načrta za razvoj kakovosti v lastni organizaciji.

Več informacij o projektu POKI najdete na http://poki.acs.si/poki.
27. november 2012 – Usposabljanje prostovoljcev za delo v svetovalnih središčih ISIO – 1. delavnica

26.11.2012

V okviru temeljnega usposabljanja, ki smo ga razvili kot del naloge Razvoj koncepta in programa usposabljanja za sodelovanje prostovoljcev v delu ISIO središč, bomo izpeljali prvo delavnico.

Sodelavec Slovenske filantropije bo prostovoljcem – mlajšim upokojencem in njihovim mentorjem predstavil temeljna načela prostovoljstva in pravice ter dolžnosti prostovoljcev, seznanjeni bodo tudi s tem, kako se bo delo prostovoljca umeščalo v delo svetovalnega središča za izobraževanje odraslih.
 21. november 2012 – Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj – zaključno srečanje

20.11.2012

Vabimo vas še na zadnje srečanje v programu Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna, saj izpeljavo usposabljanja finančno podpirata Evropska unija s sredstvi Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Udeleženci boste pokrili le strošek svojih prevozov in ene nočitve s hrano za terenski del usposabljanja. Po zaključku programa in opravljenih obveznostih boste prejeli potrdilo Ministrstva RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport o uspešno zaključenem usposabljanju.

Dodatne informacije so vam na voljo pri Karmen Rajar (T: 01 5842 561) in pri dr. Nevenki Bogataj (T: 01 5842 579).


 
26. oktober 2012 – Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj – uvodno srečanje

10.10.2012

Vabimo vas k udeležbi v programu, s katerim želimo ozavestiti odnos do narave in okrepiti uporabo načel trajnostnega razvoja. V ta namen bomo v oktobru in novembru 2012 izpeljali Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj, in sicer:

 • uvodno srečanje na ACS (26. oktober 2012),
 • dvodnevno delavnico na terenu (9. in 10. november 2012) in
 • zaključno srečanje na ACS (22. november 2012).

Usposabljanje je namenjeno celovitemu razumevanju in posledično učinkovitemu odgovornemu ravnanju s skupnimi viri. Spoznali boste pojem in načela trajnosti, opazovali delovanje ekosistema ter se posvetili trajnostnim rešitvam primerov iz svojih okolij, ki jih boste predstavili po lastni izbiri. Vabimo vas torej z naborom uporabnih zgledov s področja trajnosti in s podpisi avtorjev programa, ki so med drugim: prof. dr. Boštjan Anko, prof.dr. Alenka Gaberščik, mag. Vida Ogorelec, dr. Nevenka Bogataj.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna, saj izpeljavo usposabljanja finančno podpirata Evropska unija s sredstvi Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Udeleženci boste pokrili le strošek svojih prevozov in ene nočitve s hrano za terenski del usposabljanja. Po zaključku programa in opravljenih obveznostih boste prejeli potrdilo Ministrstva RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport o uspešno zaključenem usposabljanju.

Število mest je omejeno na 15. Prednost boste imeli tisti, ki že izpeljujete oz. sodelujete pri programih trajnostnega razvoja. Zainteresirane vabimo k prijavam na elektronski naslov karmen.rajar@acs.si najkasneje do 22. oktobra 2012 oziroma do zapolnitve prostih mest. Dodatne informacije so vam na voljo pri Karmen Rajar (T: 01 5842 561) in pri dr. Nevenki Bogataj (T: 01 5842 579).
18. oktober 2012 – Spopolnjevanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO – 3. delavnica

25.09.2012

V okviru Spopolnjevanja delujočih svetovalcev v središčih ISIO bomo na Andragoškem centru Slovenije izpeljali tretjo delavnico.

Pod vodstvom dr. Tatjane Ažman bodo udeleženci nadaljevali s pripravo lastnega portfolija o kompetenci učenje učenja, ovrednotili in izmenjali izkušnje pri uporabi vprašalnika za merjenje in razvijanje kompetence učenje učenja za svetovance, preskusili vprašalnik za samovrednotenje kompetence učenje učenja pri svetovalcih ter pričeli s pripravo načrta razvoja svetovalčeve kompetence učenje učenja.
4., 18. in 19. oktober 2012 – Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

24.09.2012

Za zaključeno skupino notranjih predavateljev Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, bomo v mesecu oktobru izpeljali 24-urno andragoško usposabljanje z naslovom Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja.

Udeleženci se bodo naučili samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (svetovalec, moderator, predstavljalec informacij, motivator), izboljšali bodo svoje trenerske sposobnosti, spoznali različne metode in tehnike, s katerimi bodo lažje prepoznavali potrebe udeležencev, zakladnico svojih znanj pa bodo obogatili in dopolnili z novimi psihološkimi in pedagoško andragoškimi znanji.
28. septembra 2012 – Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije POKI – 7. delavnica

06.09.2012

V okviru Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI pripravljamo sedmo delavnico za udeležence 11 izobraževalnih organizacij, ki sodelujejo v projektu POKI.

Udeleženci bodo na začetku prejeli povratno informacijo o pripravljenih samoevalvacijskih poročilih, v drugem delu delavnice pa se bodo seznanili z novo metodo za presojanje in razvijanje kakovosti, metodo zgledovanja in pripravili načrt zgledovanja.

Več informacij o projektu POKI najdete na http://poki.acs.si/poki.
25. in 26. september 2012 – Usposabljanje za ekspertne zunanje evalvatorje

05.09.2012

V okviru projekta Ekspertna zunanja evalvacija v izobraževanju odraslih bomo izvedli dvodnevno usposabljanje za ekspertne zunanje evalvatorje, ki so bili izbrani na javnem povabilu in bodo pilotno sodelovali v projektu.

Srečanje je namenjeno pripravi izvedbe pilotnih zunanjih evalvacij na izbranih dveh izobraževalnih organizacijah.
14., 17., 18. in 19. septembra 2012 – Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

24.07.2012

Pripravljamo štiridnevno izvedbo programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence.

Postopek pridobitve licence za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij – shema (RIC)
7. september 2012 – Spopolnjevanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO – 2. delavnica

14.07.2012

V okviru Spopolnjevanja delujočih svetovalcev v središčih ISIO  bomo na Andragoškem centru Slovenije izpeljali drugo delavnico.

Dr. Vesna Švab bo udeležencem predstavila značilnosti najpogostejših motenj duševnega zdravja in kako jih obvladovati, mreže pomoči in rehabilitacijske programe, namenjene ljudem s težavami v duševnem zdravju, kako pravilno izbrati in uporabiti komunikacijske veščine pri delu z ljudmi, ki imajo težave v duševnem zdravju, ter kakšna je vloga izobraževanja pri zdravljenju in obvladovanju težav v duševnem zdravju.
Julija in avgusta ne organiziramo izobraževanj.

13.07.2012

Obveščamo vas, da se bodo izobraževanja po programu nadaljevala v septembru. Prelistajte našo brošuro s programi, ki jih organiziramo. Prav gotovo boste našli kaj tudi zase.
20. do 22. junij 2012 – Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

24.05.2012

Za zaključeno skupino notranjih trenerjev iz Slovenskih železnic bomo izpeljali 24-urno andragoško usposabljanje z naslovom Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja.

Udeleženci se bodo naučili samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (svetovalec, moderator, predstavljalec informacij, motivator), izboljšali bodo svoje trenerske sposobnosti, spoznali različne metode in tehnike, s katerimi bodo lažje prepoznavali potrebe udeležencev, zakladnico svojih znanj pa bodo obogatili in dopolnili z novimi psihološkimi in pedagoško andragoškimi znanji.
15., 16. in 27. junij 2012 – Spopolnjevanje za izvajanje programa UŽU – MI

23.05.2012

V okviru ESS projekta organiziramo Spopolnjevanje za izvajanje programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU – MI).
13. in 14. junij 2012 – Spretnosti učinkovitega usposabljanja (Train the trainer)

21.05.2012

Za zaključeno skupino notranjih mentorjev in inštruktorjev v Nuklearni elektrarni Krško (NUK), bomo izpeljali dvodnevno delavnico o učinkovitem usposabljanju (Train the trainer).

V NUK se zavedajo, da imajo dovolj strokovnjakov iz različnih področij, ki bi lahko prenesli svoje znanje na sodelavce. Da bo ta prenos čim bolj uspešen, potrebujejo ustrezna znanja in spretnosti. Izvajalec programa bo zunanji sodelavec ACS, Miran Morano.
11. junij 2012 – Profesionalna in osebnostna rast s pomočjo supervizije

20.05.2012

Načrtujemo še drugo izvedbo programa Profesionalna in osebnostna rast s pomočjo supervizije. Program je namenjen vsem, ki si želite pridobiti vpogled v metodo supervizije in se seznaniti z njo.

Prijava na delavnico ni več možna, ker je skupina polna.
7. junij 2012 – Uporaba multimedijev v izobraževanju – 2. del

18.05.2012

Na drugem srečanju usposabljanja za učinkovito rabo multimedijev v izobraževanju, ki poteka v okviru promocijske kampanje Zgledi vlečejo, bomo analizirali predstavitve, ki jih bodo udeleženci pripravili s samostojnim delom. S pomočjo strokovnjakov in kolegijalno presojo jih bodo avtorji izpopolnili.

Več informacij dobite pri Mateji Pečar (T: 01 5842 578, E: mateja.pecar@acs.si).
6. junij 2012 – Profesionalna in osebnostna rast s pomočjo supervizije

17.05.2012

Program Profesionalna in osebnostna rast s pomočjo supervizije je namenjena vsem, ki se želite seznaniti z metodo supervizije.

Prijava na delavnico ni več možna, ker je skupina polna.
5., 6., 7. in 12., 19. in 26. junij 2012 – Usposabljanje notranjih mentorjev

16.05.2012

Za šest zaključenih skupin notranjih mentorjev in inštruktorjev v Nuklearni elektrarni Krško bomo izpeljali delavnico na temo učinkovitega mentorstva. Izvajalca programa bosta Miran Morano in Sandra Bohinec Gorjak, zunanja sodelavca ACS.
 
30. in 31. maj ter 1. junij 2012 – Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

14.05.2012

Za zaključeno skupino notranjih trenerjev iz Slovenskih železnic bomo izpeljali 24-urno andragoško usposabljanje z naslovom Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja.

Udeleženci se bodo naučili samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (svetovalec, moderator, predstavljalec informacij, motivator), izboljšali bodo svoje trenerske sposobnosti, spoznali različne metode in tehnike, s katerimi bodo lažje prepoznavali potrebe udeležencev, zakladnico svojih znanj pa bodo obogatili in dopolnili z novimi psihološkimi in pedagoško andragoškimi znanji.
28. maj 2012 – Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja

13.05.2012

Na ACS organiziramo enodnevno delavnico z naslovom Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja.

Podrobnejše informacije o izvedbi najdete v vabilu.

Vaše prijave pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 21. maja 2012, oziroma do zapolnitve prostih mest.
24. maj, 8. in 22. junij 2012 – Spopolnjevanje za izvajanje programa UŽU – BIPS

14.04.2012

V okviru ESS projekta organiziramo drugo Spopolnjevanje za izvajanje programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (UŽU – BIPS).
23. do 25. maj 2012 – Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

11.04.2012

Za zaključeno skupino notranjih trenerjev iz Slovenskih železnic bomo izpeljali 24-urno andragoško usposabljanje z naslovom Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja.

Udeleženci se bodo naučili samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (svetovalec, moderator, predstavljalec informacij, motivator), izboljšali bodo svoje trenerske sposobnosti, spoznali različne metode in tehnike, s katerimi bodo lažje prepoznavali potrebe udeležencev, zakladnico svojih znanj pa bodo obogatili in dopolnili z novimi psihološkimi in pedagoško andragoškimi znanji.

Več o izpeljanem izobraževanju si lahko preberete tukaj.
19. in 29. maj, 12. junij 2012 – Spopolnjevanje za izvajanje programa UŽU – MDM

10.04.2012

V okviru projekta ESS organiziramo Spopolnjevanje za izvajanje programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moje delovno mesto (UŽU – MDM).


 
10., 11. in 18. maj 2012 – Spopolnjevanje za izvajanje programa UŽU – MK

09.04.2012

V okviru projekta ESS organiziramo Spopolnjevanje za izvajanje programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU – MK).


 
7. maj 2012 – Motivacija odraslih za učenje in izobraževanje

08.04.2012

Vabimo vas na usposabljanje v e-programu z naslovom Motivacija odraslih za učenje in izobraževanje, ki se z uvodno delavnico prične 7. maja 2012 na Andragoškem centru Slovenije.

Program izvajamo v okviru projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014 in aktivnosti Usposabljanje in spopolnjevanje za andragoško delo, ki ga finančno podpirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropski socialni sklad.

Podrobne informacije o usposabljanju najdete v vabilu. Vaše prijave zbiramo do 26. aprila 2012 oz. do zapolnitve prostih mest.
25. in 26. april, 10. in 11. maj 2012 – Razvoj učiteljeve poklicne poti – 1. modul

07.04.2012

Na ACS organiziramo usposabljanje v programu Razvoj učiteljeve poklicne poti. Program sestavljajo trije vsebinsko povezani moduli. Zasnovan je tako, da se v vseh modulih prepletajo teoretska spoznanja s praktičnim delom in osebnimi izkušnjami udeležencev. Udeleženci se lahko vključijo v program ali pa v posamezen modul.

S prvim modulom Splošna in teoretska spoznanja o razvoju kariere začnemo 25. aprila 2012 ob 9. uri v seminarski sobi Andragoškega centra Slovenije. Prvi modul bomo izpeljali v štirih dneh: 25. in 26. aprila 2012 ter 10. in 11. maja 2012 od 9.00 do 16.15.

Po zaključku programa in opravljenih obveznostih bodo udeleženci prejeli potrdilo Ministrstva RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport o uspešno zaključenem usposabljanju.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna, ker izpeljavo finančno podpirata Evropska unija s sredstvi Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Število mest je omejeno. Prijave zbiramo do srede, 18. aprila 2012, in sicer po pošti na naslov Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, Ljubljana (F: 01 5842 550, E: karmen.rajar@acs.si). Za dodatne informacije lahko pokličete Metko Svetina (T: 01 5842 583) ali dr. Petro Javrh (T: 01 5842 572).
20. in 21. april ter 9. maj 2012 – Spopolnjevanje za izvajanje programa UŽU – IP

06.04.2012

V okviru projekta ESS organiziramo Spopolnjevanje za izvajanje programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU – IP).
13., 14. in 23. april 2012 – Spopolnjevanje za izvajanje programa UŽU – MI

04.04.2012

V okviru projekta ESS organiziramo Spopolnjevanje za izvajanje programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU – MI).
12. april 2012 – Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije POKI – 5. delavnica

03.04.2012

V okviru Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI pripravljamo peto delavnico za udeležence 11 izobraževalnih organizacij, ki sodelujejo v projektu POKI.

Na njej bodo udeleženci prejeli povratno informacijo o pripravljenih samoevalvacijskih načrtih. V drugem delu delavnice pa se bodo usposobili za uporabo spletne zbirke vprašanj za presojanje kakovosti in pripravili osnutek anketnega vprašalnika, ki ga bodo uporabili pri presojanju kakovosti v svoji izobraževalni organizaciji.

Več informacij o projektu POKI najdete na http://poki.acs.si/poki.


 
11. in 12. april 2012 – Temeljno usposabljanje vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO

02.04.2012

Za nove sodelavce v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih ISIO in na njihovih dislokacijah bomo izvedli tretji, zadnji modul Temeljnega usposabljanja vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO.
11. april 2012 – Spletni program o e-izobraževanju

17.03.2012

Pripravljamo usposabljanje z naslovom Spletni program o e-izobraževanju, v katerem si boste lahko pridobili temeljna znanja s področja teoretičnih in razvojnih vidikov e-izobraževanja ter načrtovanja e-izobraževanja.

Podrobnejše informacije so objavljene na izobraževalnih spletnih straneh.

Ker so razpisana mesta že zasedena, prijava ni več mogoča.
2., 3. in 12. april 2012 – Projektno delo v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju

16.03.2012

Za zaključeno skupino učiteljev Policijske akademije organiziramo tridnevno delavnico z naslovom Projektno delo v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Delavnico bomo izpeljali v okviru projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih sodelavcev v izobraževanju odraslih 2011–2014, ki ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropski socialni sklad.
2. do 5. april 2012 – Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence

15.02.2012

Pripravljamo izvedbo štiridnevnega programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence.

Več>>
30., 31. marec in 10. april 2012 – Spopolnjevanje za izvajanje programa UŽU – BIPS

13.02.2012

V okviru ESS projekta organiziramo Spopolnjevanje za izvajanje programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (UŽU – BIPS).
29. marec 2012 – Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja

12.02.2012

Za zaključeno skupino učiteljev in predavateljev iz Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto bomo izpeljali pilotno izvedbo programa Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja.

Udeleženci bodo spoznali, kako razviti metode in instrumente za proučevanje potreb, seznanili se bodo z osnovnimi koraki pri vodenju procesa analize potreb in se naučili načrtovati izobraževalne programe glede na ugotovljene potrebe v okolju.
23. marec 2012 – Uporaba multimedijev v izobraževanju – 2. del

11.02.2012

Prvo srečanje, ki bo 10. marca 2012, bo ponudilo teoretska in praktična izhodišča za izbiro in pripravo multimedijskih gradiv. Na drugem srečanju usposabljanja za učinkovito rabo multimedijev v izobraževanju pa bomo analizirali predstavitve, ki jih bodo udeleženci pripravili s samostojnim delom. S pomočjo strokovnjakov in kolegijalno presojo jih bodo avtorji izpopolnili.

Tudi tokrat bo srečanje v Cerknici.

Več informacij dobite pri Mateji Pečar (T: 01 5842 578, E: mateja.pecar@acs.si).
22. in 23. marec 2012 – Temeljno usposabljanje vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO – 2. modul

10.02.2012

Za nove sodelavce v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih ISIO in na njihovih dislokacijah bomo izvedli drugi modul Temeljnega usposabljanja vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO.
19. in 21. marec 2012 – Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI – 4. delavnica

09.02.2012

V okviru Usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI pripravljamo četrto delavnico za udeležence 11 izobraževalnih organizacij, ki sodelujejo v projektu POKI.

Več informacij o projektu POKI najdete na http://poki.acs.si/poki.


 
16., 17. in 24. marec 2012 – Usposabljanje izvajalcev programa začetna integracija priseljencev – ZIP

07.02.2012

V marcu pripravljamo 24-urno (tri dni) Usposabljanje za izvajalce izobraževalnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP). Mesta za marčevski rok so že rezervirana. Tisti, ki še niste oddali prijavnice, jo pošljite Nedi Đorđević do 29. februarja 2012. Program lahko preberete tukaj.

Obveščamo vas, da lahko pred pričetkom usposabljanja oziroma spopolnjevanja po razpisanem programu, najkasneje pa do 8. marca 2012 uveljavljate pravico do priznanja že pridobljenega znanja. Podrobnejše informacije o postopku dobite na spletni strani http://izobrazevanje.acs.si/priznavanje oziroma pri Nedi Đorđević (T: 01 5842 544, E: neda.dordevic@acs.si).

Z Ministrstva za šolstvo in šport so sporočili, da nadaljnjih izvedb tega usposabljanja v letu 2012 ne bo.
12. marec 2012 – Temeljno usposabljanje mentorjev študijskih krožkov – zaključna delavnica

01.02.2012

V aktivnosti Usposabljanje in spopolnjevanje za splošno neformalno izobraževanje pripravljamo Temeljno usposabljanje mentorjev študijskih krožkov, ki se je pričelo 16. januarja. Usposabljanje, ki ga vodi dolgoletna zunanja sodelavka ACS, Damjana Urh, je teklo kot kombinacija delovnih srečanj in e-učenja v spletni učilnici.

Temeljno usposabljanje bomo zaključili z zaključno delavnico, ki bo 12. marca 2012 na Andragoškem centru Slovenije.
10. marec 2012 – Uporaba multimedijev v izobraževanju – 1. del

30.01.2012

Dvodnevno usposabljanje za učinkovito rabo multimedijev v izobraževanju bo tokrat izpeljano za zaključeno učno skupino 'Stare slike' iz Cerknice. Razširjen program želi spodbuditi uporabo videa in drugih medijev med izobraževalci, da bi izboljšali, popestrili, dopolnili svoje izobraževalne, informativne ali druge dogodke.

Usposabljanje bo v prvem delu ponudilo teoretska in praktična izhodišča za izbiro in pripravo multimedijskih gradiv (program). Ponujene vsebine bodo osnova za samostojno delo udeležencev pri pripravi konkretnih, v njihovo delo vpetih predstavitev.

Prvi dan usposabljanja bo v soboto, 10. marca 2012, drugi del usposabljanja pa bo v petek, 23. marca 2012, v Cerknici.

Več informacij dobite pri Mateji Pečar (T: 01 5842 578, E: mateja.pecar@acs.si).
7. in 8. marec 2012 – Priprava e-gradiv in učnih pripomočkov

29.01.2012

V okviru aktivnosti Usposabljanje in spopolnjevanje za andragoško delo bomo izpeljali dvodnevni program usposabljanja Priprava e-gradiv in učnih pripomočkov.

Izvajali ga bodo izkušeni strokovnjanki s področja e-izobraževanja in e-učenja ter priprave e-gradiv in gradiv za samostojno učenje, Suzana Strmšek Turk, Tanja Jerman in Radovan Krajnc.

Več o programu najdete v vabilu.

S prijavami smo že zaključili, saj je skupina že polna.
6. marec 2012 – Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije POKI – 3. delavnica

19.01.2012

Za udeležence iz 11 izobraževalnih organizacij, ki sodelujejo v projektu POKI, pripravljamo 3. delavnico.

Več informacij o projektu POKI najdete na http://poki.acs.si/poki. 
1. in 2. marec 2012 – Temeljno usposabljanje vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO

13.01.2012

Za nove sodelavce v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih ISIO in na njihovih dislokacijah bomo izvedli prvi modul Temeljnega usposabljanja vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO.


 
28. in 29. februar 2012 – Reševanje konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencev

12.01.2012

Pripravljamo dvodnevno delavnico o reševanju konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencev. Podrobnejše informacije o vsebini programa najdete v vabilu.

Vaše prijave zbiramo do torka, 21. februarja 2012, oziroma do zapolnitve prostih mest.

Več>>
23. februar 2012 – Spopolnjevanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO – 1. delavnica

11.01.2012

Na spopolnjevanju bo dr. Tatjana Ažman predstavila namen vrednotenja in merjenja kompetence učenje učenja, kaj vse jo sestavlja in kakšne so njene značilnosti, pogovorili se bomo tudi o usposobljenosti odraslih za učenje učenja in usposobljenosti svetovalca za odkrivanje in razvijanje kompetence učenje učenja pri odraslih.
14. februar 2012 – Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije POKI – 2. delavnica

09.01.2012

Udeleženci iz 11 izobraževalnih organizacij, ki sodelujejo v projektu POKI, se bodo seznanili s strukturo samoevalvacijskega poročila in dejavniki kakovosti izobraževanja odraslih po modelu POKI ter pripravili uvodni del samoevalvacijskega poročila. Drugi del delavnice pa bo namenjen usposabljanju za uporabo ene od metod za začetno presojo kakovosti po modelu POKI, in sicer SWOT analize.

Več informacij o projektu POKI najdete na http://poki.acs.si/poki.
2. februar 2012 – Načrtovanje in organizacija dela izobraževalca odraslih

22.12.2011

V okviru naloge Programi spopolnjevanja andragoških delavcev v skladu z aktualnimi potrebami bomo za zaključeno skupino učiteljev in predavateljev Fakulete za logistiko izpeljali delavnico z naslovom Načrtovanje in organizacija dela izobraževalca odraslih.

Naloga je del projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport.
1. in 2. februar 2012 – Ocenjevanje in priprava udeležencev na ocenjevanje

21.12.2011

Pripravljamo dvodnevno pilotno izvedbo novega programa Ocenjevanje in priprava udeležencev na ocenjevanje. Z vami bosta strokovnjakinji s področja ocenjevanja znanja, mag. Sonja Sentočnik in Breda Zupanc, ter Natalija Žalec.

Vaše prijave zbiramo najkasneje do srede, 25. januarja 2012, oziroma do zapolnitve prostih mest.

Za dodatne informacije se obrnite na Natalijo Žalec (T: 01 5842 587, E: natalija.zalec@acs.si).
27. in 28. januar 2012 – Temeljno usposabljanje učiteljev v programih UŽU

18.12.2011

Na ACS načrtujemo usposabljanje po razpisanem programu Temeljno usposabljanje učiteljev v programih Usposabljanje za življenjsko uspešnost – UŽU, in sicer: 

 • začnemo s prvim sklopom delavnic v petek, 27. in v soboto, 28. januarja
 • naslednji sklop bo 16., 17. in 18. februarja
 • zadnji sklop delavnic pa (predvidoma) 7. in 9. marca 2012.


Več informacij dobite pri Katji Vrbajnščak (E: katja.vrbajnscak@acs.si, T: 01/5842 589).
25. in 26. januar 2012 – Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije POKI – 1. delavnica

17.12.2011

Usposabljanje bo potekalo na ACS v okviru projekta z naslovom Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014. Udeleževala se ga bo druga skupina izobraževalnih organizacij, ki jih je z Javnim razpisom za financiranje razvoja kakovosti v izobraževanju odraslih od 2009 do 2013 izbralo Ministrstvo za šolstvo in šport.

Usposabljanje sedme generacije izobraževalnih organizacij, ki sodelujejo v projektu POKI, se bo pričelo že v januarju 2012.

Več>>


 
24. januar 2012 – Usposabljanje za uporabo multimedijev v izobraževanju – 2. del

16.12.2011

V okviru usposabljanja za uporabo multimedijev v izobraževanju smo 5. decembra 2011 izvedli prvi del usposabljanja, v katerem so strokovnjaki z različnih področij predstavili:

 • komunikološki pogled na vlogo medijev,
 • motivacijo za učenje v luči govorice medijev,
 • publikacije Zgledi vlečejo in video portrete kot primere dobre prakse v založbi ACS,
 • primere uporabe različnih multimedijev v izobraževanju,
 • pregled ponudbe multimedijskih vsebin v izobraževanju.

Zaključena skupina udeležencev bo ponujene vsebine prvega dne uporabila pri enomesečnem samostojnem delu, v katerem bo pripravila konkretne, v njihovo delo vpete predstavitve.

V drugem delu usposabljanju (program srečanja), ki bo 24. januarja 2012, bodo te predstavitve analizirali in jih s pomočjo strokovnjakov ter kolegialnega presojanja izpopolnili.

Za dodatne informacije sta vam na voljo sodelavca ACS: Darijan Novak (E: darijan.novak@acs.si, T: 01 5842 582) in Mateja Pečar (E: mateja.pecar@acs.si, T: 01 5842 578).
18. do 20. januar 2012 – usposabljanje izvajalcev programa začetna integracija priseljencev – ZIP

15.12.2011

Od 18.  do 20. januarja 2012 bo na Andragoškem centru Slovenije teklo 24-urno brezplačno usposabljanje za izvajalce izobraževalnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP) - natančen program usposabljanja.

Usposabljanje je namenjeno učiteljem slovenistike, ki bodo poučevali priseljence v ZIP-u in kulturnim mediatorjem, ki bodo sodelovali v tem programu. Usposabljanje je za učitelje in kulturne mediatorje obvezno, saj je pogoj za izvajanje programa ZIP. 

Prijave (prijavnica) zbiramo do zapolnitve prostih mest.

Naslednje tovrstno usposabljanje načrtujemo od v marcu 2012 in bo zadnje v letu 2012. Točen datum bomo sporočiili naknadno.

Več informacij dobite pri dr. Nataliji Vrečer (E: natalija.vrecer@acs.si, T: 01 5842 580).
23. januar 2012 – Spopolnjevanje vodij in mentorjev v središčih za samostojno učenje

15.12.2011

V aktivnosti Usposabljanje in spopolnjevanje za splošno neformalno izobraževanje se bo pričelo Spopolnjevanje vodij in mentorjev v središčih za samostojno učenje.

Predavanje z delavnico z naslovom Spletni viri za samostojno učenje je namenjeno strokovnim delavcem središč za samostojno učenje, ki se bodo seznanili s različnimi tipi spletnih virov, značilnostmi njihove uporabe ter možnostmi njihovega približevanja uporabnikom.

Srečanje bo vodila mag. Maja Božič, izkušena predavateljica s tega področja, predsednica Društva bibliotekarjev in Sekcije za visokošolske knjižnice v obdobju 2008–2011 ter urednica prvega zbornika o prostem dostopu do dosežkov slovenskih znanstvenikov.


 
17. januar 2012 – Zakonodaja in dokumentacija na področju izobraževanja odraslih

14.12.2011

Na ACS bomo izpeljali program Zakonodaja in dokumentacija na področju izobraževanja odraslih. Delavnica je namenjena vsem pedagoškim in andragoškim delavcem, še posebej pa vabimo ravnatelje, direktorje, menedžerje ter vodje in organizatorje, ki delate na področju izobraževanja odraslih.

Delavnico bo vodila mag. Marija Karba iz Inšpektorata RS za šolstvo in šport.

Ker so razpisana mesta že zasedena, prijava ni več mogoča. Ponovno izvedbo delavnice načrtujemo 15. februarja 2012.
16. januar 2012 – Temeljno usposabljanje mentorjev študijskih krožkov

13.12.2011

V aktivnosti Usposabljanje in spopolnjevanje za splošno neformalno izobraževanje se bo z uvodnim srečanjem (16. januarja) pričelo Temeljno usposabljanje mentorjev študijskih krožkov. Usposabljanje bo vodila Damjana Urh, dolgoletna zunanja sodelavka ACS. Potekalo bo kot kombinacija delovnih srečanj in e-učenja v spletni učilnici. 

Skupina se je napolnila v dobrem tednu dni, del pa jih že čaka na naslednjo izvedbo.
20. decembra 2011 – Zakonodaja in dokumentacija na področju izobraževanja odraslih

13.12.2011

Na ACS bomo pilotno izpeljali program Zakonodaja in dokumentacija na področju izobraževanja odraslih. Delavnica je namenjena vsem pedagoškim in andragoškim delavcem, še posebej pa vabimo ravnatelje, direktorje, menedžerje ter vodje in organizatorje, ki delate na področju izobraževanja odraslih.

Delavnico bo vodila mag. Marija Karba iz Inšpektorata RS za šolstvo in šport.

Ker so razpisana mesta že zasedena, prijava ni več mogoča. Ponovno izvedbo delavnice načrtujemo 17. januarja 2012.
16. december 2011 – skupno srečanje vseh šestih generacij POKI ter svetovalcev za kakovost

10.12.2011

V okviru aktivnosti Nadaljnje usposabljanje delujočih skupin za kakovost iz omrežja POKI pripravljamo skupno srečanje vseh šestih generacij POKI ter svetovalcev za kakovost.

Srečanje bo namenjeno pregledu opravljenega dela v projektu POKI v 10 letih delovanja v praksi, pogovoru o aktivnostih s področja kakovosti, ki potekajo v izobraževalnih organizacijah ter skupnemu razmisleku o novih razvojnih korakih pri razvoju kakovosti izobraževanja odraslih v prihodnje.

O izpeljanjem dogodku
8. december 2011 – Vodenje in motiviranje odraslih udeležencev s sodobnimi pristopi

23.11.2011

Za zaključeno skupino učiteljev in predavateljev iz Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto bomo izpeljali delavnico z naslovom Vodenje in motiviranje odraslih udeležencev s sodobnimi pristopi.
8. december 2011 – nadaljnje usposabljanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO

23.11.2011

Izvedli bomo četrto delavnico v okviru Nadaljnjega usposabljanja delujočih svetovalcev v središčih ISIO.

Tokratna delavnica bo posvečena vlogi svetovalca pri presojanju in razvijanju kakovosti v dejavnosti svetovalnega središča za izobraževanje odraslih. Skupaj bomo pregledali potek procesa samoevalvacije v letu 2011 in ovrednotili proces uresničevanja akcijskih načrtov za leto 2011 ter se pogovorili o načrtu spremljanja dejavnosti svetovalnih središč v letu 2012.
5. december 2011 – Uporaba multimedijev v izobraževanju

22.11.2011

V okviru promocijske kampanje Zgledi vlečejo pripravljamo razširjeno usposabljanje za učinkovito rabo multimedijev v izobraževanju (2 x 8 pedagoških ur). Prvi del usposabljanja bo na Andragoškem centru Slovenije v ponedeljek, 5. decembra 2011.

Podrobnejše informacije o usposabljanju so v vabilu in programu. Ker so razpisana mesta že zasedena, prijava ni več mogoča.

Za podrobnejše informacije vam je na voljo Mateja Pečar (T: 01 5842 578, E: mateja.pecar@acs.si).
24. in 25. november 2011 – Priprava e-gradiv in učnih pripomočkov za e-učenje

21.11.2011

Na Andragoškem centru Slovenije pripravljamo pilotno izvedbo dvodnevnega programa z naslovom Priprava e-gradiv in učnih pripomočkov za e-učenje.

Več>>
21. november 2011 – Spopolnjevanje osebja v središčih za samostojno učenje

19.11.2011

Za osebja v središčih za samostojno učenje v okviru Mreže SSU in dejavnosti CVŽU pripravljamo spopolnjevanje, na katerem bodo spoznali različna interaktivna gradiva za samostojno učenje starejših za uporabo bankomata in prilagoditve le-teh za samostojno učenje v SSU. Delavnico finančno podpirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za šolstvo in šport, zato je udeležba za udeležence brezplačna.
3. in 4. november 2011 – Izvedbeni načrt v individualnih organizacijskih modelih poklicnega in strokovnega izobraževanja

07.11.2011

Za zaključeno skupino učiteljev Šolskega centra Ptuj bomo izpeljali dvodnevno usposabljanje z naslovom Izvedbeni načrt v individualnih organizacijskih modelih poklicnega in strokovnega izobraževanja.
28. in 29. oktober 2011 – Temeljno usposabljanje učiteljev v programih UŽU

19.10.2011

Na ACS pripravljamo usposabljanje po razpisanem programu Temeljno usposabljanje učiteljev v programih UŽU. Prvi sklop delavnic bo v petek, 28., in v soboto, 29. oktobra, drugi sklop načrtujemo 17., 18. in 19. novembra, zadnjega pa 6. in 9. decembra 2011.

Več informacij dobite pri Katji Vrbajnščak (E: katja.vrbajnscak@acs.si, T: 01 5842 589).
26. oktober 2011 – Usposabljanje o uporabi multimedijev v podporo trajnostnemu razvoju

13.09.2011

Moč filma, televizije in novih medijev nam ni neznana, pa vendar se redkeje lotevamo vključevanja videa in novih medijev v izobraževalne, informativne in druge dogodke. To spoznanje je na ACS botrovalo odločitvi, da smo v letu 2010 v okviru promocijske kampanje Zgledi vlečejo pripravili enodnevni izobraževalni program, ki smo ga poimenovali Uporaba multimedijev v podporo kulturi učenja, in uspešno izvedli tri pilotna usposabljanja. Tudi letos vas vabimo na tri izvedbe omenjenega programa, ki so namenjene udeležencem z manj izkušnjami pri uporabi multimedijev za promocijo kulture učenja. Nagovoriti želim različne ciljne skupine, zato so vsebinski poudarki prilagojeni povabljenim.

Učiteljem v programih za odrasle (PUM, UŽU), mentorjem, svetovalcem, organizatorjem in izvajalcem izobraževanja odraslih (tudi v centrih vseživljenjskega učenja) ter svetovalcem na zavodih za zaposlovanje, izvajalcem TVU, mentorjem v krožkih ter društvih ter predstavnikom nevladnih organizacij (NVO) pa smo namenili usposabljanje, ki bo v sredo, 26. oktobra 2011. Vsebinski poudarek bo na multimedijih za promocijo trajnostnega razvoja. Podrobnejše informacije so objavljene v vabilu in programu.

Prijavite se lahko s prijavnico, ki jo pošljete na naslov: Andragoški center Slovenije, Mateja Pečar, Šmartinska 134 a, 1000 Ljubljana ali po faksu (F: 01 5842 550). Prijave sprejemamo do zasedbe mest.

Vljudno vas prosimo, da nam skupaj s prijavnico pošljete tudi izpolnjeni vprašalnik. Informacije, ki jih bomo pridobili z njim, bomo uporabili za še učinkovitejšo pripravo in izvedbo dogodka.

Za podrobnejše informacije vam je na voljo Mateja Pečar (T: 01 5842 578, E: mateja.pecar@acs.si). 

Vljudno vabljeni!
18. oktober 2011 – Usposabljanje o uporabi multimedijev v podporo aktivnemu staranju

12.09.2011

Moč filma, televizije in novih medijev nam ni neznana, pa vendar se redkeje lotevamo vključevanja videa in novih medijev v izobraževalne, informativne in druge dogodke. To spoznanje je na ACS botrovalo odločitvi, da smo v letu 2010 v okviru promocijske kampanje Zgledi vlečejo pripravili enodnevni izobraževalni program, ki smo ga poimenovali Uporaba multimedijev v podporo kulturi učenja, in uspešno izvedli tri pilotna usposabljanja. Tudi letos vas vabimo na tri izvedbe omenjenega programa, ki so namenjene udeležencem z manj izkušnjami pri uporabi multimedijev za promocijo kulture učenja. Nagovoriti želim različne ciljne skupine, zato so vsebinski poudarki prilagojeni povabljenim.

Usposabljanje, ki bo v torek, 18. oktobra 2011, smo namenili svetovalcem na zavodih za zaposlovanje, ki obravnavajo starejše brezposelne osebe, mentorjem, svetovalcem, organizatorjem in izvajalcem vseživljenjskega učenja, še posebej neformalnih oblik učenja odraslih, izvajalcem TVU, animatorjem in strokovnim sodelavcem univerz za tretje življenjsko obdobje, izvajalcem programov medgeneracijskega učenja in učenja ranljivih skupin prebivalstva, predstavnikom društvenega življenja upokojencev, lokalnih skupnosti, prostovoljskih in drugih organizacij (npr. NVO). Vsebinski poudarek bo na multimedijih za promocijo aktivnega staranja. Podrobnejše informacije so objavljene v vabilu in programu.

Prijavite se lahko s prijavnico, ki jo pošljete na naslov: Andragoški center Slovenije, Mateja Pečar, Šmartinska 134 a, 1000 Ljubljana ali po faksu (F: 01 5842 550). Prijave sprejemamo do zasedbe mest.

Vljudno vas prosimo, da nam skupaj s prijavnico pošljete tudi izpolnjeni vprašalnik. Informacije, ki jih bomo pridobili z njim, bomo uporabili za še učinkovitejšo pripravo in izvedbo dogodka.

Za podrobnejše informacije vam je na voljo Mateja Pečar (T: 01 5842 578, E: mateja.pecar@acs.si).

Vljudno vabljeni!
11. oktober 2011 – Usposabljanje o uporabi multimedijev v podporo prostovoljstvu

11.09.2011

Moč filma, televizije in novih medijev nam ni neznana, pa vendar se redkeje lotevamo vključevanja videa in novih medijev v izobraževalne, informativne in druge dogodke. To spoznanje je na ACS botrovalo odločitvi, da smo v letu 2010 v okviru promocijske kampanje Zgledi vlečejo pripravili enodnevni izobraževalni program, ki smo ga poimenovali Uporaba multimedijev v podporo kulturi učenja, in uspešno izvedli tri pilotna usposabljanja. Tudi letos vas vabimo na tri izvedbe omenjenega programa, ki so namenjene udeležencem z manj izkušnjami pri uporabi multimedijev za promocijo kulture učenja. Nagovoriti želimo različne ciljne skupine, zato so vsebinski poudarki prilagojeni povabljenim.

Usposabljanje, ki bo v torek, 11. oktobra 2011, bo namenjeno učiteljem družboslovnih vsebin in drugim pedagoškim delavcem višjih razredov osnovne šole in srednjih šol, mentorjem v krožkih ter društvih, predstavnikom nevladnih organizacij (NVO), svetovalcem in organizatorjem, še posebej neformalnih oblik učenja odraslih, animatorjem kulturnih dejavnosti, organizatorjem prostovoljskih, društvenih in drugih. Vsebinski poudarek bo na multimedijih za promocijo prostovoljstva. Podrobnejše informacije so objavljene v vabilu in programu.

Prijavite se lahko s prijavnico, ki jo pošljete na naslov: Andragoški center Slovenije, Mateja Pečar, Šmartinska 134 a, 1000 Ljubljana ali po faksu (F: 01 5842 550). Prijave sprejemamo do zasedbe mest.

Vljudno vas prosimo, da nam skupaj s prijavnico pošljete tudi izpolnjeni vprašalnik. Informacije, ki jih bomo pridobili z njim, bomo uporabili za še učinkovitejšo pripravo in izvedbo dogodka.

Za podrobnejše informacije vam je na voljo Mateja Pečar (T: 01 5842 578, E: mateja.pecar@acs.si). 

Vljudno vabljeni!
4. oktober 2011 – Usposabljanje novih svetovalcev za kakovost

09.09.2011

Pripravljamo 4. delavnico v sklopu projekta Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih.

Na tokratni delavnici bomo skupaj z udeleženci ovrednotili proces kolegialne presoje ter se pogovorili o načrtovanih izboljšavah kakovosti v izobraževalnih organizacijah. Dogovorili se bomo tudi o nadaljnjem delu v zvezi z listino kakovosti ter pregledali, katere informacije v zvezi s kakovostjo in izobraževanjem odraslih so objavljene na spletnih straneh.

V drugem delu delavnice pa bomo ovrednotili vlogo svetovalca za kakovost v sodelujočih izobraževalnih organizacijah ter se pogovorili o aktivnostih do zaključka projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011 in aktivnostih za nadaljevanje dela v okviru projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014.
28. septembra 2011 – Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja

08.09.2011

Za zaključeno skupino učiteljev in predavateljev Fakultete za logisitiko v Celju bomo izpeljali enodnevno delavnico z naslovom: Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja.

V času spopolnjevanja bodo udeleženci pridobili vpogled v vlogo komunikacijskih kompetenc pri izobraževanju odraslih ter osvojili nekaj praktičnih veščin, ki jim bodo lahko v pomoč pri izpeljavi izobraževalnega procesa.
 
23. september 2011 – tretji modul usposabljanja v programu Razvoj učiteljeve poklicne poti

07.09.2011

Pripravljamo tridnevno (23. in 30. septembra ter 6.oktober 2011 ) usposabljanje v programu Razvoj učiteljeve poklicne poti, 3. modul.

Več>>
22. september 2011 – 13. delavnica usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI

06.09.2011

V okviru usposabljanja šeste generacije izobraževalnih organizacij, ki sodelujejo v projektu POKI, napovedujemo 13. delavnico.

Več>>
15. september 2011 – Andragoško svetovalno delo v podporo izobraževanju in učenju odraslih

25.08.2011

Usposabljanje je namenjeno vsem izobraževalcem odraslih, ki se pri svojem delu znajdejo tudi v vlogi svetovalca za izobraževanje.

Več>>
3. september 2011 – Sodobni pristopi k učenju in poučevanju

24.08.2011

Za zaključeno skupino strokovnih delavcev in predavateljev na UPI – ljudski univerzi Žalec,bomo izpeljali enodnevno delavnico z naslovom Sodobni pristopi k učenju in poučevanju.
31. avgust 2011 - Usposabljanje za uporabo odprtokodnih spletnih anket - ODPOVEDANO

23.08.2011

V sredo, 31. avgusta, bo teklo enodnevno usposabljanje za uporabo odprtokodnih spletnih anket. Usposabljanje, ki ga bo vodil  dr. Marko Radovan, je namenjeno sodelavcem ACS.
 
23. avgust 2011 – Načrtovanje in organizacija dela izobraževalca odraslih

20.07.2011

Za zaključeno skupino učiteljev iz Šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik bomo izpeljali enodnevno delavnico z naslovom Načrtovanje in organizacija dela izobraževalca odraslih.

Več>>
 
20. junij 2011 – 12. delavnica usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI

17.06.2011

V okviru usposabljanja šeste generacije izobraževalnih organizacij, ki sodelujejo v projektu POKI, napovedujemo 12. delavnico.

Več>>


 
16. junij 2011 – Nadaljnje usposabljanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO

03.06.2011

Izvedli bomo tretjo delavnico v okviru Nadaljnjega usposabljanja delujočih svetovalcev v središčih ISIO.

Tokratna delavnica bo posvečena odraslim z učnimi težavami in odpravljanju le-teh z razvijanjem kompetence učenja, ki je danes ena od ključnih spretnosti za vseživljenjsko učenje. Pri odkrivanju in odpravljanju učnih težav imajo svetovalci pomembno vlogo, zato bo predavateljica dr. Tatjana Ažman, avtorica priročnika Učenje učenja (Zavod RS za šolstvo, 2008), predstavila kompetenco učenje učenja, kako lahko svetovalec ugotavlja, koliko so odrasli usposobljeni za učenje in načine za izboljšanje učinkovitosti učenja, orodja, ki jih pri tem lahko uporabi idr. Poleg tega bodo svetovalna središča na delavnici izmenjala tudi izkušnje iz dela svetovalnih središč na tem področju. Predstavljeni bodo primeri dobrih praks iz svetovalnih središč.
10. junij 2011 – Projektno delo v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju

15.05.2011

Za zaključeno skupino učiteljev Višje strokovne šole Šolskega centra Celje bomo izpeljali dvodnevno usposabljanje v okviru prilagojenega modula Projektno delo v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju.
8. junij 2011 – Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj

12.05.2011

Vabimo vas na Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj. Izpeljali ga bomo junija (8. 6. 2011 – v Ljubljani, 17. in 18. 6. – na Solčavskem, po dogovoru – zaključek v Ljubljani). Posebej vabljeni prijavitelji izobraževalnih programov s to temo na letošnjem Razpisu za sofinanciranje izobraževanja odraslih.

Usposabljanje bo potekalo ob spoznavanju pojma trajnosti, ogleda terenskih objektov in razprave o primerih, ki jih boste v obravnavo ponudili udeleženci sami. Predavatelji so tudi avtorji programa: prof.dr. Boštjan Anko, prof.dr. Alenka Gaberščik, mag. Vida Ogorelec, dr. Nevenka Bogataj in še nekateri, prav tako odlično ocenjeni v dosedanjih izvedbah.

Program je nov in svež, drugačen od tistih, ki ste jih spoznali doslej. Njegov cilj je splošno izobraževalen ter tudi praktičen – učinkovito ukrepanje in zgledi zanj.

Usposabljanje bo brezplačno, udeleženci boste pokrili le strošek svojih prevozov in ene nočitve s hrano za terenski del usposabljanja. Prijavljeni boste prejeli urnik, na prvem srečanju pa tudi gradivo. Število mest je omejeno na 15. Zainteresirane vabimo k prijavam do izteka meseca oziroma do zapolnitve prostih mest (E: nevenka.bogataj@acs.si).

Dodatne informacije so vam na voljo med osmo in dvanajsto uro (T: 01 5842 579).
7. junij 2011 – Usposabljanje novih svetovalcev za kakovost

10.05.2011

Pripravljamo 3. delavnico v sklopu projekta Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih.

Tokratna delavnica bo namenjena pogovoru o izpeljanih kolegialnih obiskih ter pripravi poročila kolegialnih presojevalcev o ugotovitvah kolegialne presoje. Udeleženci se bodo seznanili tudi s pripravo dokumenta Listina kakovosti, se pogovorili o vlogi svetovalca za kakovost ter se dogovorili, katere informacije v zvezi s kakovostjo in izobraževanjem odraslih objavljati na spletu.
24. maj 2011 – drugi modul usposabljanja v programu Razvoj učiteljeve poklicne poti

10.05.2011

Pripravljamo tridnevno (24., 25. in 26. maj 2011) usposabljanje v programu Razvoj učiteljeve poklicne poti, 2. modul: Poklicanost. Prijave zbiramo do 18. maja 2011.

Več>>

20. maj 2011 – Načrtovanje učenja za brezposelne in z brezposelnostjo ogrožene

09.05.2011

Vabimo vas, da se nam pridružite na dvodnevni delavnici Načrtovanje učenja za brezposelne in z brezposelnostjo ogrožene.

Delavnica je namenjena strokovnim delavcem kadrovskih služb v srednje velikih podjetjih, v skladih dela in na zavodih za zaposlovanje, direktorjem oz. drugim vodilnim delavcem v malih in srednje velikih podjetjih ter drugim strokovnim delavcem v različnih organizacijah, ki se dotikajo izobraževanja odraslih.

Podrobnejše informacije o vsebini delavnice najdete v vabilu. Vljudno vabljeni!

Prijavnica
12. maj 2011 – Spletni program o e-izobraževanju - modul 3: Menedžment v e-izobraževanju

22.04.2011

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki se lotevajo razvoja ali izvajanja programov e-izobraževanja in tudi tistim, ki se že ukvarjajo z e-izobraževanjem, in bi želeli pridobiti dodatne informacije za bolj uspešno delovanje na tem področju.

Več>>
11. maj 2011 – Izpopolnevanje mentorjev študijskih krožkov

20.04.2011

Mentorji študijskih krožkov se bodo srečali na izpopolnevanju z naslovom Timsko delo.

Več>>
10. maj 2011 – Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

19.04.2011

Za zaključeno skupino notranjih trenerjev iz slovenskih železnic bomo od 10. do 12. maja 2011 izpeljali 24-urno andragoško usposabljanje z naslovom Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja.

Več>>
 
19. april 2011 – 11. delavnica usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI

12.03.2011

V okviru usposabljanja šeste generacije izobraževalnih organizacij, ki sodelujejo v projektu POKI, napovedujemo 11. delavnico.

Več o vsebini delavnice bomo objavili tik pred začetkom usposabljanja.


 
15. april 2011 – Reševanje konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencev

11.03.2011

15. in 18. aprila vas vabimo, da se nam pridružite na dvodnevni delavnici Reševanje konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencev.

Na delavnici se boste seznanili s temeljnimi koncepti oziroma definicijami konfliktov ter s teoretičnimi vidiki teorije konfliktov. Spoznali boste najpogostejše konfliktne situacije v izobraževanju in svetovanju in najpogostejše vrste odzivov na konflikte.

Več>>
7. april 2011 – Osebni izobraževalni načrt za različne ciljne skupine

09.03.2011

Vabimo vas, da se udeležite dvodnevne delavnice Osebni izobraževalni načrt (OIN) za različne ciljne skupine, ki smo je podnaslovili OIN za boljše vključevanje priseljencev v izobraževanje, usposabljanje in družbo.

Več>>
28. marec 2011 – Začetna integracija priseljencev (ZIP)

08.03.2011

Vabimo vas na usposabljanje za učitelje v izobraževalnem programu Začetna integracija priseljencev (ZIP), ki bo 28., 29. in 30. marca 2011 na ACS.

Več>>
23. marec 2011 – prvi modul usposabljanja v programu Razvoj učiteljeve poklicne poti

07.03.2011

Vabimo Vas na usposabljanje v programu Razvoj učiteljeve poklicne poti. Program sestavljajo trije vsebinsko zaokroženi moduli.

Prvi modul (v obsegu štirih dni) bo tako potekal 23. in 24. marca 2011 ter dva dneva v aprilu – predvidoma 12. in 13. aprila 2011. Sledila bosta še drugi in tretji modul, ki bosta obsegala več dvo- ali tridnevnih vsebinskih sklopov v maju/juniju in avgustu/septembru.

Več>>
9. marec 2011 – 2. delavnica v projektu Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih

28.02.2011

V sredo, 9. marca 2011, bo na ACS 2. delavnica v okviru projekta Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih.

Tokratna delavnica bo namenjena pripravi na izpeljavo metode kolegialnega presojanja, v okviru katere se bodo udeleženci usposobili za delovanje v vlogi kolegialnega presojevalca in v vlogi gostitelja kolegialnega obiska. Obenem pa bodo na delavnici spoznali, kako se morajo pripraviti na izpeljavo obiska, saj se bodo po delavnici tudi praktično preizkusili v obeh vlogah, tako v vlogi kolegialnega presojevalca kot tudi v vlogi organizacije gostiteljice.
2. marec 2011 – Temeljno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje programa BZZ

13.02.2011

V mesecu marcu in aprilu bomo izpeljali tretjo izvedbo Temeljnega usposabljanja strokovnih delavcev za izvajanje programa Branje za znanja in branje za zabavo – BZZ. Izobraževanje je namenjeno predvsem tistim strokovnim delavcem, ki si prizadevajo usposabljati starše predšolskih otrok za razvijanje porajajoče se pismenosti pri svojih otrocih pred vstopom v šolo in jih spodbujajo, da pomagajo otrokom pri šolskem delu na igriv in spodbuden način.

Več>>
15. februar 2011 – Usposabljanje za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

08.01.2011

Na usposabljanje, ki ga pripravljamo od 15. do 17. februarja 2011, vabimo kandidate za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Več>>
2. februar 2011 – 10. delavnica usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI

07.01.2011

V okviru usposabljanja šeste generacije izobraževalnih organizacij, ki sodelujejo v projektu POKI, napovedujemo 10. delavnico.

Več>>
1. februar 2011 – Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja

06.01.2011

Za zaključeno skupino kmetijskih svetovalcev pripravljamo dvodnevno delavnico z naslovom Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja.

Več>>
1. februar 2011 – Nadaljnje usposabljanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO v letu 2011

05.01.2011

V torek, 1. februarja 2011, prirejamo prvo delavnico nadaljnjega usposabljanja delujočih svetovalcev v središčih ISIO v letu 2011 z naslovom Timsko sodelovanje v dejavnosti svetovalnega središča za izobraževanje odraslih – drugi del.

Izvajalka delavnice bo dr. Alenka Polak s Pedagoške fakultete v Ljubljani. Svetovalci iz svetovalnih središč za izobraževanje odraslih ISIO bodo tokrat spoznali najpogostejše težave in ovire pri timskem sodelovanju ter se na podlagi refleksije lastnih izkušenj pogovorili, kako lahko timsko sodelovanje spremenijo in izboljšajo v lastni praksi.
31. januarja 2011 - Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih

04.01.2011

V okviru aktivnosti Usposabljanje andragoških delavcev v skladu z aktualnimi potrebami, bomo 31. januarja in 1. februarja 2011 za zaključeno skupino učiteljev in predavateljev iz LU Nova Gorica, izpeljali 16-urno delavnico Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih.

Več>>
26. januar 2011 – Usposabljanje novih svetovalcev za kakovost

03.01.2011

Izpeljali bomo prvo delavnico Usposabljanja novih svetovalcev za kakovost.

Več>>


 
24. januar - Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

02.01.2011

Za zaključeno skupino notranjih trenerjev iz Slovenskih železnic bomo 24. do 26. januarja 2011 izpeljali 24- urno andragoško usposabljanje z naslovom Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja.

Več>>
10. januar 2011 – Temeljno usposabljanje za mentorje študijskih krožkov

27.12.2010

V ponedeljek, 10. januarja, pričenjamo z uvodno delavnico v okviru temeljnega usposabljanja mentorjev študijskih krožkov. Udeleženci bodo z usposabljanjem nadaljevali v spletni učilnici.

Več informacij o delavnici dobite pri koordinatorici projekta, dr. Nevenki Bogataj (01 5842 579, nevenka.bogataj@acs.si).
9. december 2010 – 4. delavnica nadaljnjega usposabljanja delujočih svetovalcev v središčih ISIO

07.12.2010

Izvedli bomo četrto delavnico četrto delavnico nadaljnjega usposabljanja delujočih svetovalcev v središčih ISIO v letu 2010, z naslovom Presojanje in razvijanje kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letih 2010 in 2011.

Na delavnici se bomo pogovorili o uresničevanju akcijskih načrtov kakovosti svetovalnih središč za izobraževanje odraslih v letu 2010 in ovrednotili razvojne ukrepe in izboljšave, začeli z načrtovanjem novega cikla samoevalvacije v letih 2011 in 2012, se pogovorili o spremljanju kakovosti dela v drugem polletju 2010 ter drugih aktivnostih presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2011.
7. in 8. decembra 2010 – 9. delavnica usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI

06.12.2010

V okviru usposabljanja šeste generacije izobraževalnih organizacij, ki sodelujejo v projektu POKI, napovedujemo 9. delavnico.

Uvodni del delavnice bo namenjen pogovoru o razpravah o samoevalvacijskem poročilu, ki so jih izobraževalne organizacije izpeljale med obema delavnicama. Nato bodo udeleženci dobili napotke, kako pripraviti akcijski načrt za razvoj kakovosti v lastni organizaciji. Dr. Tanja Možina (ACS) jim bo predstavila pomen vlaganja v znanje zaposlenih kot pomembnega dejavnika razvoja kakovosti.

Drugi dan delavnice bodo udeleženci spoznali, kako pomemben je prenos in ustvarjanje novega znanja s pomočjo omrežij in socialnega kapitala za razvoj kakovosti v organizaciji. V nadaljevanju delavnice bodo udeleženci začeli pripravljati listino kakovosti za izobraževalno organizacijo, s katere prihajajo. Delavnica se bo zaključila z evalvacijo prvega leta sodelovanja v projektu.

6. december 2010 – Projektno delo v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju (NOVO!)

10.11.2010

Pripravljamo novi tridnevni (6., 7. in 15. december) program Projektno delo v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Več>>
2. december 2010 – Usposabljanje za uporabo videa in multimedijev v podporo kulturi učenja

27.10.2010

Na ACS smo zasnovali enodnevni izobraževalni program Usposabljanje za uporabo videa in multimedijev v podporo kulturi učenja. Vsebinski poudarek bo na videu in multimedijih kot promociji aktivnega staranja.

Vabljeni so: mentorji, svetovalci, organizatorji in izvajalci vseživljenjskega učenja, še posebej neformalnih oblik učenja odraslih, izvajalci Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), člani Univerz za tretje življenjsko obdobje, svetovalci zavodov za zaposlovanje, ki delajo z brezposelnimi po 50-tem, izvajalci programov medgeneracijskega učenja in učenja znotraj ranljivih skupin prebivalstva, predstavniki društvenega življenja upokojencev (Zveza društev upokojencev Slovenije – ZDUS), lokalnih skupnosti, prostovoljskih in drugih organizacij.

Več>>
23. in 24. november – Reševanje konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencev

25.10.2010

Vabimo vas, da se nam pridružite na dvodnevni delavnici Reševanje konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencev.

Na delavnici se boste seznanili s temeljnimi koncepti oziroma definicijami konfliktov ter s teoretičnimi vidiki teorije konfliktov. Spoznali boste najpogostejše konfliktne situacije v izobraževanju in svetovanju in najpogostejše vrste odzivov na konflikte.

Več>>
24. november 2010 – Usposabljanje za uporabo videa in multimedijev v podporo kulturi učenja

23.10.2010

Na ACS smo zasnovali enodnevni izobraževalni program Usposabljanje za uporabo videa in multimedijev v podporo kulturi učenja. Vsebinski poudarek bo na videu in multimedijskih gradivih kot podpori razvoju kariernih poti.

Vabimo učitelje v programih za odrasle – PUM, UŽU, mentorje, svetovalce, organizatorje in izvajalce izobraževanja odraslih ter svetovalce na zavodih za zaposlovanje, ki obravnavajo mlade na začetku karierne poti ali starejše na kariernem križpotju.

Več>>
22. november 2010 – Usposabljanje za uporabo videa in multimedijev v podporo kulturi učenja

22.10.2010

Na ACS smo zasnovali enodnevni izobraževalni program Usposabljanje za uporabo videa in multimedijev v podporo kulturi učenja. Vsebinski poudarek bo na videu kot podpori sožitju v večkulturnih okoljih.

Vabljeni so učitelji družboslovnih vsebin, predvsem državljanske vzgoje, razredniki, drugi pedagoški delavci (višji razredi osnovnih in srednjih šol), mentorji v krožkih, društvih in drugod ter svetovalci in organizatorji, še posebej neformalnih oblik učenja odraslih, animatorji kulturnih dejavnosti, prostovoljskih, društvenih in drugih dejavnosti, pripadniki različnih etničnih skupin prebivalstva.

Več>>
15. november 2010 – Izvedbeni načrt v individualnih organizacijskih modelih poklicnega in strokovnega izobraževanja

21.10.2010

Vabimo vas, da se nam pridružite na tridnevni delavnici Izvedbeni načrt v individualnih organizacijskih modelih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Na delavnici boste spoznali pravne vidike in normativne podlage za izpeljavo individualnega modela v izrednem izobraževanju, pomen vnaprejšnjega načrtovanja dela in pomembne vloge posameznega učitelja, koordinatorja oz. vodje izobraževanja odraslih, organizatorja izobraževanja ter ravnatelja oz. direktorja izobraževalne organizacije.

Več>>
4. november 2010 – Usposabljanje za spodbujanje pismenosti v družini po programu BZZ

20.10.2010

V novembru pripravljamo drugo izvedbo usposabljanja strokovnih delavcev za izvajanje programa Branje za znanja in branje za zabavo – BZZ. Izobraževanje je namenjeno predvsem tistim strokovnim delavcem, ki si prizadevajo usposabljati starše predšolskih otrok za razvijanje porajajoče se pismenosti pri svojih otrocih pred vstopom v šolo in jih spodbujajo, da pomagajo otrokom pri šolskem delu na igriv in spodbuden način.

Ministrstvo za šolstvo in šport je umestilo program BZZ za starše in njihove predšolske otroke v Javni razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in PUM 20010–2013, zato bom prednostno v usposabljanje vključevali strokovne sodelavce iz organizacij, ki bodo izbrane na razpisu za izvajanje tega programa. Iz posamezne organizacije bomo vključili po dva strokovna sodelavca.

Izpeljavo izobraževanja denarno omogočata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za šolstvo in šport, zato je za strokovne delavce brezplačno. V skladu z navodili o sofinanciranju projektov iz naslova ESS se strokovni delavci zavežejo, da bodo izpeljali določeno število izpeljav programa za starše in otroke.

Programa obsega naslednje vsebine:

 • pomen družinske pismenosti in metode dela v programu družinske pismenosti,
 • psihološki vidiki zgodnjega razvoja pismenosti,
 • kako beremo z otrokom,
 • kakovost in raznovrstnost otroške literature,
 • družinski obisk v splošni knjižnici.

Program izobraževanja obsega štiri delavnice v skupnem obsegu 24 ur, ki jih izvajajo priznani strokovnjaki s področja družinske pismenosti, izobraževanja odraslih, knjižničarstva in pripovedništva.

Usposabljanje bo potekalo v četrtek, 4. in 11. novembra, ter v soboto, 27. novembra 2010, na Andragoškem centru Slovenije in v Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani.

Za podrobnejše informacije smo vam na voljo po telefonu: 01 5842 591 ali prek e-pošte: ester.mozina@acs.si.
21. oktober 2010 – Usposabljanje za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

13.10.2010

Tridnevno usposabljanje, ki ga pripravljamo 21., 22. in 25. oktobra 2010, je namenjeno kandidatom za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Več>>
19. in 20. oktober 2010 – 8. delavnica usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI

11.10.2010

V okviru usposabljanja šeste generacije izobraževalnih organizacij, ki sodelujejo v projektu POKI, napovedujemo 8. delavnico.

Uvodni del delavnice bo namenjen pogovoru o zgledovanju, ki so ga izobraževalne organizacije izpeljale med obema delavnicama in predstavitvi rezultatov v samoevalvacijskem poročilu. Nato bodo udeleženci spoznali različne načine in prijeme, kako motivirati sodelavce za izboljšanje kakovosti v izobraževanju, ki jim jih bo predstavila predavateljica Tatjana Zidar Gale.

Drugi dan delavnice bodo udeleženci prejeli napotke, kako načrtovati razpravo o samoevalvacijskem poročilu v kolektivu in predstavili potek oblikovanja poslanstva, vizije in vrednot izobraževalne organizacije. V nadaljevanju delavnice bo mag. Majda Kralj (Academia d.o.o.) udeležencem predstavila, kako v njihovi izobraževalni organizaciji načrtno skrbijo za razvoj kakovosti. Delavnica se bo zaključila s koristnimi napotki za objavo informacij o kakovosti v izobraževalni organizaciji na spletu.

Več o izobraževalni dejavnosti ACS najdete na spletni strani: http://izobrazevanje.acs.si/.


 
15. oktober 2010 – E-usposabljanje: Izobraževalne značilnosti odraslih

10.10.2010

Pripravljamo e-usposabljanja z naslovom Izobraževalne značilnosti odraslih. Uvodno srečanje bo 15. oktobra 2010 ob 9. uri na Andragoškem centru Slovenije, sledilo bo pet tednov usposabljanja v e-učilnici ter priprava naloge, ki jo bodo udeleženci predstavili na zaključnem srečanju 19. novembra 2010.

Več>>
 
14. oktober 2010 – Spletni program o e-izobraževanju

08.10.2010

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki se lotevajo razvoja ali izvajanja programov e-izobraževanja, t.j. direktorjem, učiteljem, svetovalnim delavcem, vodjem oddelkov, organizatorjem in drugim strokovnim delavcem na področju izobraževanja odraslih, in jih ta oblika izobraževanja zanima, in tistim, ki se že ukvarjajo z e-izobraževanjem, in bi želeli pridobiti dodatne informacije za bolj uspešno delovanje na tem področju.

Več>>
 
12. oktober 2010 – nadaljnje usposabljanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO

21.09.2010

Izvedli bomo tretjo delavnico v okviru Nadaljnjega usposabljanja delujočih svetovalcev v središčih ISIO.


Na tretji delavnici za kakovostnejše delo v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih bo poudarek na timskem sodelovanju med svetovalci v središču in sodelovanju z organizacijami v partnerskem omrežju.

Več o izobraževalni dejavnosti ACS najdete na spletni strani: http://izobrazevanje.acs.si/.
29. september 2010 – Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja

20.09.2010

Pripravljamo dvodnevno delavnico z naslovom Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja.

Več>>
28. september 2010 – Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri odraslih udeležencih

07.09.2010

Za zaključeno skupino izobraževalcev odraslih bomo v mesecu septembru izpeljali delavnico z naslovom: Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri odraslih udeležencih.

Udeleženci se bodo seznanili s konceptom ustvarjalnosti in inovativnosti, spoznali posamezne korake v ustvarjalnem procesu ter pridobili znanje in veščine za spodbujanje ter vodenje procesov ustvarjalnosti v svojem delovnem okolju.
27. in 28. oktober – Odrasli, družba in mediji – zakaj je potrebna medijska pismenost pri odraslih?

18.06.2010

Vabimo vas, da se nam pridružite na dvodnevni delavnici Odrasli, družba in mediji – zakaj je potrebna medijska pismenost pri odraslih?


Udeleženci se bodo seznanili, kako komunicirati z mediji in kako preko vstopa v javne množične medije komunicirati z drugimi ciljnimi skupinami, ki jim želijo sporočiti določeno informacijo.

Podrobnejše informacije o vsebini delavnice najdete v vabilu.

Vljudno vabljeni.

Prijavnica
18. junij 2010 – zaključno srečanje e-usposabljanja z naslovom Vodenje in usmerjanje odraslih k učenju.

17.06.2010

e-izobraževanje, ki je bilo namenjeno vodjem izobraževanja odraslih in učiteljem v javno veljavnih programih za odrasle, se zaključuje.


Več o programu lahko preberete v vabilu.

Več o izobraževalni dejavnosti ACS najdete na spletni strani: http://izobrazevanje.acs.si/.
17. junij 2010 – Nadaljnje usposabljanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO

01.06.2010

Izvedli bomo drugo delavnico v okviru Nadaljnjega usposabljanja delujočih svetovalcev v središčih ISIO.


Na drugi delavnici v okviru prvega sklopa usposabljanja, posvečenega delu z ranljivimi skupinami odraslih, bo poudarek na spoznavanju pristopov za spremljanje in merjenje rezultatov in učinkov svetovalnega dela z ranljivimi skupinami odraslih ter izmenjavi izkušenj med svetovalci pri delu z ranljivimi skupinami odraslih.

Več o izobraževalni dejavnosti ACS najdete na spletni strani: http://izobrazevanje.acs.si/.
14. do 16. junij 2010 – Usposabljanje za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

31.05.2010

Na usposabljanje vabimo kandidate za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.


Javno veljaven program Usposabljanje za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij je pripravljen na podlagi 19. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah.

Usposabljanje je namenjeno tistim udeležencem, ki so na Državni izpitni center oddali vlogo za pridobitev licence za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij z vso potrebno dokumentacijo. Udeležence usposabljamo za člane komisij, ki preverjajo in potrjujejo znanja in spretnosti kandidatov za pridobitev poklicnih kvalifikacij. Uspešno zaključeno usposabljanje je pogoj za pridobitev licence Državnega izpitnega centra Slovenije za člana komisije.

Več o programu usposabljanja najdete tukaj.

Postopek pridobitve licence za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij – shema.

Dodatne informacije dobite pri: Metki Svetina (tel.: 01 5842 583, metka.svetina@acs.si)

Več o izobraževalni dejavnosti ACS najdete na spletni strani: http://izobrazevanje.acs.si/.
8. junij 2010 – Uvodni seminar o postavitvi in vodenju središča za samostojno učenje

30.05.2010

V letu 2010 ponovno začenjamo s temeljnim usposabljanjem osebja v središčih za samostojno učenje.


Ob finančni podpori Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropskega socialnega sklada usposabljanje izvajamo v okviru projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011.

Program je namenjen vsem, ki se želite usposobiti za vzpostavitev delovanja središča za samostojno učenje v vašem lokalnem okolju, v vaši organizaciji.

Usposabljanje, ki ga bo vodila Ema Perme, univ. dipl. ped. in prof. soc., bo potekalo kot kombinacija:

 • tradicionalnega usposabljanj: Uvodni seminar o postavitvi in vodenju središča za samostojno učenje bo 8. junija 2010 na ACS,
 • e-usposabljanja v spletni učilnici: štirje tedni usposabljanja do 6. julija,
 • priprave projektne naloge do 13. julija.

Za dodatne informacije in prijave na usposabljanje se obrnite na Nedo Đorđević (neda.dordevic@acs.si).

Več o izobraževalni dejavnosti ACS najdete na spletni strani: http://izobrazevanje.acs.si/.
3. in 4. junij 2010 – 6. delavnica usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI

29.05.2010

V okviru usposabljanja šeste generacije izobraževalnih organizacij, ki sodelujejo v projektu POKI, napovedujemo 6. delavnico.

Udeleženci bodo na začetku delavnice poročali o svojih izkušnjah z izpeljanim anketiranjem. V nadaljevanju se bodo usposobili za pripravo drugega dela samoevalvacijskega poročila, ki zajema predstavitev in interpretacijo rezultatov anketiranja.

Drugi dan delavnice bo namenjen temi Kako z učinkovitim komuniciranjem spodbujati kakovost v izobraževanju?, ki jo bo vodila gospa Tatjana Zidar Gale, strokovnjakinja s področja razvoja kompetenc komuniciranja in retorike.

Več o izobraževalni dejavnosti ACS najdete na spletni strani: http://izobrazevanje.acs.si/.
 
14. maj 2010 – uvodno srečanje e-usposabljanja Vodenje in usmerjanje odraslih k učenju

04.05.2010

Letos smo pripravili nov program e-usposabljanja z naslovom Vodenje in usmerjanje odraslih k učenju, zato vas vabimo, da izkoristite priložnost za učenje in se nam pridružite.


Uvodno srečanje bo 14. maja 2010 ob 10. uri na Andragoškem centru Slovenije, sledilo bo 5 tednov usposabljanja v spletni učilnici ter priprava naloge, ki jo bodo udeleženci predstavili na zaključnem srečanju 18. junija 2010 na Andragoškem centru Slovenije. Več o usposabljanju najdete tukaj.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna, saj izpeljavo finančno podpirata Evropska unija s sredstvi Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za šolstvo in šport. Program je uvrščen med programe izobraževanje v mrežah in ovrednoten z 2,5 točkami. Po zaključku programa in opravljenih obveznostih v programu boste prejeli potrdilo Ministrstva RS za šolstvo in šport.

Prijave zbiramo po pošti, faksu: 01 5842 550 in e-naslovu: karmen.rajar@acs.si najkasneje do ponedeljka, 10. maja 2010.

Več o izobraževalni dejavnosti ACS najdete na spletni strani: http://izobrazevanje.acs.si/.
11. maj 2010 – uvodna delavnica, namenjena osebju v središčih za samostojno učenje

21.04.2010

V mesecu maju nadaljujemo s temeljnim usposabljanjem osebja v središčih za samostojno učenje.


Pripravljamo uvodno delavnico z naslovom Svetovanje in mentorstvo pri organiziranem samostojnem učenju.

Program temeljnega usposabljanja je namenjen informatorjem in svetovalcem v središčih za samostojno učenje in tudi tistim, ki si želite pridobiti znanje s področja individualnega svetovanja ter ustreznih pristopov k udeležencem organiziranega samostojnega učenja.

Usposabljanje, ki ga bosta vodili Elen Uršič in Ema Perme, bo potekalo v kombinaciji tradicionalnega usposabljanja:

 • uvodno srečanje: 11. maj 2010 (8 ur na ACS),
 • zaključno srečanje: 1. junij 2010 (8 ur na ACS)

in e-usposabljanja v spletni učilnici: tri tedne usposabljanja med 11. majem in 1. junijem.

Za dodatne informacije in prijave na usposabljanje se obrnite na Nedo Đorđević (neda.dordevic@acs.si).

Več o izobraževalni dejavnosti ACS najdete na spletni strani: http://izobrazevanje.acs.si/.
4. maj 2010 – uvodno srečanje Temeljnega usposabljanja za trajnostni razvoj

30.03.2010

Spoznajte načela trajnosti in se naučite trajnostno ukrepati.


Ideja trajnosti ni nova in ne prihaja iz tujine. Vse bolj postaja (spet) vidna tudi v slovenskem izobraževanju. Na Andragoškem centru Slovenije smo temo raziskovali v preteklih letih in na tej podlagi razvili izobraževalni program Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj.

Vabimo k prijavi na usposabljanje, ki bo potekalo maja (na ACS v Ljubljani in na terenu v Rakovem Škocjanu) v obliki štirih med seboj ločenih dni:

 • uvodno srečanje bo v torek, 4. maja,
 • terenski del bo v petek in soboto, 7. in 8. maja,
 • zaključno srečanje bo v petek, 21.maja.

Usposabljanje, ki ga je razvila ožja strokovna skupina v sestavi prof. dr. Boštjan Anko, prof. dr. Alenka Gaberščik, mag. Vida Ogorelec Wagner in dr. Nevenka Bogataj, je namenjeno celovitemu razumevanju in posledično učinkovitemu odgovornemu ravnanju s skupnimi viri. Spoznali boste pojem in načela trajnosti, opazovali delovanje ekosistema ter se posvetili trajnostnim rešitvam primerov iz svojih okolij, ki jih boste predstavili po lastni izbiri.

Kotizacije ni, saj bo usposabljanje brezplačno. Udeleženci boste pokrili le strošek svojih prevozov in ene nočitve s hrano za terenski del usposabljanja (cena nočitve s hrano znaša do 65 €/osebo).

Vsi udeleženci boste na usposabljanju prejeli gradivo – Berilo o trajnosti (izsek na spletni strani http://www.acs.si/index.cgi?m=3&id=378). Po zaključku boste prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.

Prijavite se lahko na prijavnici (http://arhiv.acs.si/prijavnice/Usposabljanje_za_trajnostni_razvoj.doc), ki jo pošljete na e-naslov: mateja.pecar@acs.si ali po pošti na naslov: Andragoški center Slovenije, ga. Mateja Pečar, Šmartinska 134 a, 1000 Ljubljana. Prijave sprejemamo do zasedbe mest.

Za več informacij sta vam na voljo Mateja Pečar (tel.: 01 5842 578) in dr. Nevenka Bogataj (tel.: 01 5842 579).

Več o izobraževalni dejavnosti ACS najdete na spletni strani: http://izobrazevanje.acs.si/.
7. april 2010 - Nadaljnje usposabljanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO

12.03.2010

V mesecu aprilu pričenjamo s programom Usposabljanje svetovalcev za kakovostno delo v svetovalnih središčih v letu 2010.


Potekalo bo predvidoma do decembra 2010, izvedeno pa bo v obliki štirih 8-urnih delavnic.

Usposabljanje bo razdeljeno v dva sklopa po dve delavnici:

 • prvi sklop bo posvečen svetovalnemu delu z ranljivimi skupinami odraslih,
 • drugi pa kakovostnejšemu timskemu sodelovanju sodelavcev v svetovalnih središčih in svetovalnih omrežjih za izobraževanje odraslih.

Na prvi delavnici, ki bo potekala 7. aprila 2010, se bodo udeleženci seznanili s teoretičnimi in praktičnimi vidiki svetovalnega dela z ranljivimi skupinami odraslih, še posebej z njihovimi ovirami za izobraževanje in koristmi, ki jim jih izobraževanje prinaša.
8. april 2010 – 5. delavnica usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije POKI

12.03.2010

V okviru usposabljanja šeste generacije izobraževalnih organizacij, ki sodelujejo v projektu POKI, napovedujemo 5. delavnico.


Na delavnici bodo udeleženci prejeli povratno informacijo o pripravljenih samoevalvacijskih načrtih. V drugem delu delavnice pa se bodo udeleženci usposobili za uporabo spletne zbirke vprašanj za presojanje kakovosti in pripravili osnutek anketnega vprašalnika, ki ga bodo uporabili pri presojanju kakovosti v svoji izobraževalni organizaciji. 
16. in 17. marec 2010 – 4. delavnica usposabljana za uporabo modela samoevalvacije POKI

05.03.2010

V okviru usposabljanja šeste generacije izobraževalnih organizacij, ki sodelujejo v projektu POKI, bo na ACS potekala 4. delavnica.


Prvi dan delavnice bodo udeleženci prejeli povratno informacijo o opravljeni SWOT analizi za izbranih 6 dejavnikov kakovosti. Na podlagi rezultatov se bodo udeleženci odločili, katera področja, podpodročja in kazalnike kakovosti, bodo izbrali za samoevalvacijo v svoji izobraževalni organizaciji. Metodologijo samoevalvacije jim bo predstavil dr. Marko Radovan.

Drugi dan delavnice se bodo udeleženci bolj podrobno seznanili z oblikovanjem standardov kakovosti za izbrane kazalnike kakovosti in z oblikovanjem samoevalvacijskih vprašanj ter pomenom pravilne izbire subjektov, ki jih bodo vključili v evalvacijo. Predstavljeni jim bosta metodi anketiranja in intervjuvanja kot dve možni metodi za zbiranje podatkov. Nada Klučar in Silva Pralica s Srednje trgovske šole v Ljubljani bosta udeležencem na koncu delavnice predstavili primer dobre prakse priprave samoevalvacijskega načrta in izvedbe samoevalvacije.
11. in 12. marec – Sodelovalno učenje

23.02.2010

Vabimo vas, da se nam pridružite na delavnici Sodelovalno učenje in s pridobljenim znanjem obogatite sebe in vse tiste, s katerimi se boste v letošnjem letu srečevali v različnih učnih situacijah.


Sodelovalno učenje lahko opredelimo kot vzgojno izobraževalno strategijo, pri kateri udeleženci delajo v majhnih, strukturiranih skupinah. Skupinsko delo temelji na njihovi medsebojni soodvisnosti in odgovornosti, pomembno je, da vsak doda svoj prispevek k skupni nalogi.

Seznanili se boste s konceptom, procesom, znanji in veščinami sodelovalnega učenja ter umestili sodelovalno učenje v svoje strokovno delo in delo izobraževalne organizacije. 

Podrobnejše informacije o vsebini delavnice najdete v vabilu

Prijavnica
2. marec 2010 – uvodni seminar o postavitvi in vodenju središča za samostojno učenje

04.02.2010

V letu 2010 ponovno začenjamo s temeljnim usposabljanjem osebja v središčih za samostojno učenje.


Program je namenjen vsem, ki se želite usposobiti za vzpostavitev delovanja središča za samostojno učenje v lokalnem okolju.

Usposabljanje, ki ga bo vodila Ema Perme, univ. dipl. ped. in prof. soc., bo potekalo kot kombinacija:

 • tradicionalnega usposabljanja: uvodni seminar o postavitvi in vodenju središča za samostojno učenje bo 2. marca 2010 na ACS,
 • e-usposabljanja v spletni učilnici: štirje tedni usposabljanja do 30. marca,
 • priprave projektne naloge.

Ob finančni podpori Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropskega socialnega sklada temeljno usposabljanje osebja v središčih za samostojno učenje izvajamo v okviru projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011.

Za dodatne informacije in prijave na usposabljanje se obrnite na Nedo Đorđević (neda.dordevic@acs.si).

 
11. februar 2010 - 2. delavnica usposabljana za uporabo modela samoevalvacije POKI

04.02.2010

Nadaljuje se usposabljanje šeste generacije izobraževalnih organizacij, ki sodelujejo v projektu POKI.


Udeleženci se bodo seznanili z dejavniki kakovosti izobraževanja odraslih po modelu POKI ter pripravili uvodni del samoevalvacijskega poročila. Drugi del delavnice pa bo namenjen usposabljanju za uporabo swot analize pri začetni presoji kakovosti po modelu POKI. 

Usposabljanje teče v okviru projekta z naslovom Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011. Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.
Usposabljanje kandidatov za člane komisije za preverjanje in potrjevanje NKP

02.02.2010

Na usposabljanje, ki ga pripravljamo od 8. do. 10. marca 2010, vabimo kandidate za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.


Javno veljaven program Usposabljanje za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij je pripravljen na podlagi 19. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. Udeležence usposabljamo za člane komisij, ki preverjajo in potrjujejo znanja in spretnosti kandidatov za pridobitev poklicnih kvalifikacij. Uspešno zaključeno usposabljanje je pogoj za pridobitev licence Državnega izpitnega centra Slovenije za člana komisije.

Več o programu usposabljanja najdete tukaj.

Dodatne informacije dobite pri:
Metki Svetina (tel.: 01 5842 583, metka.svetina@acs.si)
Mentorji študijskih krožkov zaključujejo temeljno usposabljanje.

18.01.2010

20. januarja načrtujemo zaključno srečanje bodočih mentorjev študijskih krožkov.


Usposabljanje, ki se je za zaključeno skupino začelo novembra 2009, smo začeli s srečanjem na uvodni delavnici (9. november 2009), kjer so udeleženci izvedeli temeljne značilnosti študijskih krožkov, se seznanili z razvojem teh neformalnih oblik učenja (dr. Nevenka Bogataj) ter spoznali značilnosti izobraževanja odraslih (Nataša Elvira Jelenc). S svojim delom so pod e-mentorstvom Damjane Urh nadaljevali v spletni učilnici.

V decembru so se na dvodnevni delavnici seznanili z metodami v izobraževanju odraslih, timskim delom in skupinsko dinamiko (Matej Cepin). Nato je sledila priprava seminarskih nalog in sodelovanje v odprtem forumu v spletni učilnici za morebitna vprašanja in dodatna pojasnila.

Na zaključnem srečanju, ki bo potekalo v popoldanskih urah 20. januarja na ACS, bodo bodoči mentorji spoznali nekaj konkretnih primerov za delo v študijskih krožkih, z metodo simulacije pa bodo predstavili delo in vlogo mentorja. Sledil bo razgovor s predavatelji (Jože Prah, dr. Nevenka Bogataj, Nataša Elvira Jelenc in Damjana Urh) in evalvacija izobraževanja. Udeleženci bodo prejeli potrdila o uspešno zaključenem usposabljanju.

Več informacij o novih izvedbah temeljnega usposabljanja mentorjev študijskih krožkov dobite pri dr. Nevenki Bogataj (nevenka.bogataj@acs.si).
Začenja se usposabljanje šeste generacije izobraževalnih organizacij, ki sodelujejo v projektu POKI

11.01.2010

Ministrstvo za šolstvo in šport je izbralo osem organizacij, ki bodo v letih 2010 in 2011 sodelovale v projektu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI).


To bo že šesta generacija izobraževalnih organizacij, ki se pridružujejo projektu.

Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije POKI bo potekalo na ACS v okviru projekta z naslovom Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011. Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Izobraževalne organizacije se bodo v projektu usposobile za izpeljavo samoevalvacije v lastni izobraževalni organizaciji. Pridobile bodo različna orodja, ki jih potrebujejo pri izpeljavi samoevalacije. Skupno delo v projektu pa bo tudi dobra priložnost za izmenjavo znanja in dobre prakse med organizacijami, vključenimi v projekt. Prva skupna delavnica bo predvidoma 21. in 22. januarja 2010 v prostorih ACS v Ljubljani. Na njej bomo pojasnili način našega nadaljnjega sodelovanja, časovni razpored dela in vse ostale informacije, ki jih bodo udeleženci v projektu potrebovali. Udeleženci si bodo na delavnici pridobili znanja o opredeljevanju vizije, poslanstva in vrednot lastne organizacije ter o pomeni timskega dela za razvoj kakovosti.
Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije v svetovalnih središčih ISIO

07.12.2009

Do konca leta bomo izpeljali osem delavnic, ki so namenjene usposabljanju vodij svetovalnih središč in svetovalcev v svetovalnih središčih za izvajanje samoevalvacije lastnega dela.


V decembru zaključujemo z letošnjim usposabljanjem, in sicer se bodo udeleženci sedme delavnice, ki bo 11. decembra 2009, seznanili s tem, kako v samoevalvacijskem poročilu predstaviti rezultate izpeljanega anketiranja in kako pripraviti spletne strani o kakovosti, na zaključni delavnici, ki bo potekala, 18. decembra 2009, pa bodo pripravili akcijski načrt za razvoj kakovosti ter Izjavo o kakovosti.

Več informacij o delavnicah najdete na spletni strani projekta POKI (http://poki.acs.si/dogodki/) in v e-Novičkah (http://www.acs.si/e-novicke).
Temeljno usposabljanje svetovalcev v središčih ISIO

06.12.2009

V torek, 15. decembra, in sredo 16. decembra 2009, bo potekala tretja delavnica v okviru aktivnosti Temeljno usposabljanje svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO.


Usposabljanje poteka v okviru projekta z naslovom Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.

Temeljni cilji delavnice z naslovom Osebni izobraževalni načrt in svetovalna komunikacija so seznaniti udeležence: 

 • s pomenom osebnega izobraževalnega načrta z vidika temeljnih značilnosti in posebnosti odraslih v izobraževanju, razvoja družbe in izobraževalnih sistemov, 
 • s pristopi za načrtovanje ciljev učenja in analizo predhodnega znanja in izkušenj odraslega, 
 • z obrazci za pripravo osebnega izobraževalnega načrta, ki se uporabljajo v mreži svetovalnih središč, 
 • z načini za spodbujanje in pomoč odraslim pri nastajanju in spremljanju osebnih izobraževalnih načrtov, 
 • z vlogo svetovalca pri tem – poglabljanje znanja o svetovalni komunikaciji.
Temeljno usposabljanje za mentorje študijskih krožkov

17.11.2009

Konfederacija sindikatov Slovenije KSS PERGAM v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije izvaja Temeljno usposabljanje za mentorje študijskih krožkov.


Usposabljanje je namenjeno sindikalnim predstavnikom in poteka v okviru projekta KSS PERGAM Socialni dialog – sistem kolektivnih pogajanj in priložnost za mreženje ter kooperativno usklajevanje medsebojnih interesov, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada. Usposabljanje je zato za sindikalne predstavnike brezplačno. 

Večina usposabljanja, ki bo trajalo od 9. novembra 2009 do 20. januarja 2010, poteka v preprosti e-učilnici s pomočjo e-mentorja. Predvidena so tudi tri srečanja: uvodno (9. november 2009), s katerim se je usposabljanje pričelo, dvodnevna delavnica in zaključno srečanje. 

Udeleženke in udeleženci usposabljanja za zaključni preizkus izdelajo seminarsko nalogo, sodelujejo v simulaciji študijskega krožka in pridobijo naziv Mentor študijskega krožka. Navodila za pripravo seminarske naloge za mentorje študijskih krožkov so objavljena v spletni učilnici, v uporabo katere jih je uvedlo uvodno srečanje. 

Pridobljena znanja bodo udeleženci usposabljanja uporabili pri sindikalnem delu in tudi nadaljnjih dejavnostih projekta, ki predvideva izvedbo šestih študijskih krožkov.

PERGAM

Evropski socialni sklad
Temeljno usposabljanje svetovalcev v središčih ISIO

04.11.2009

V četrtek, 5. novembra 2009, pričenjamo z Temeljnim usposabljanjem svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO.


Usposabljanje poteka v okviru projekta z naslovom Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.

Temeljni cilji usposabljanja so seznaniti udeležence: 

 • s temeljnimi strokovnimi izhodišči za svetovalno delo v izobraževanju odraslih, 
 • z načinom organiziranosti in delovanja svetovalnega središča, 
 • z načinom spremljanja dela v svetovalnem središču s strani vsakega svetovalca, ki je vključen v delo središča, 
 • z različnimi svetovalnimi pripomočki, ki so v podporo delu svetovalcem v svetovalnih središčih, 
 • z drugimi novostmi, povezanimi s kakovostnim opravljanjem dela svetovalca v svetovalnem središču.

Celotno usposabljanje bo potekalo v obsegu treh 16-urnih modulov v novembru in decembru 2009. Vsebina prvega modula je Svetovanje v izobraževanju odraslih.

 
Začela so se usposabljanja v programih UŽU

19.10.2009

Na pobudo Zveze ljudskih univerz Slovenije in v dogovoru s Sektorjem za izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za šolstvo in šport začenjamo z usposabljanji v programih Usposabljanje za življenjsko uspešnost – UŽU.


V jesenskem terminu od oktobra do decembra 2009 pripravljamo:

 • temeljno usposabljanje za eno skupino novih učiteljev v programu UŽU,
 • do-usposabljanje za eno skupino učiteljev v programu UŽU – Izzivi podeželja (UŽU – IP),
 • do-usposabljanje za eno skupino učiteljev v programu UŽU – Jaz in moje delovno mesto (UŽU – MDM),
 • do-usposabljanje za eno skupino učiteljev v programu UŽU – Moj korak (UŽU – MK) .

V prihodnjem letu bomo glede na potrebe in v dogovoru s financerjem poskušali organizirati še eno temeljno usposabljanje in do-usposabljanja za posamezne programe.

Usposabljanje učiteljev za izvajanje programov UŽU je sestavljeno iz dveh delov:

 • prvi del je splošen (temeljno usposabljanje učiteljev – TU) in se izvaja v obsegu 94 ur organiziranega izobraževanja,
 • drugi del pa je namenjen do-usposabljanju za posamezen program; traja od 18 do 32 ur organiziranega izobraževanja; izveden je po temeljnem usposabljanju.

Stroške izvedbe usposabljanja bo pokrilo Ministrstvo za šolstvo in šport.

Za podrobnejše informacije in pojasnila v zvezi s prijavo učiteljev in potekom usposabljanja smo vam na voljo:
Povabilo na usposabljanje za spodbujanje družinske pismenosti

19.10.2009

Na ACS bomo v novembru izvedli Izobraževanje za spodbujanje družinske pismenosti za strokovne delavce v vrtcih in nižjih razredih osnovnih šol ter knjižničarje v šolskih in splošnih knjižnicah v programu Branje za znanje in branje za zabavo.


Program smo poskusno izvajali pred dvema letoma, letos pa izobraževanje izvajamo prvič za druge strokovne sodelavce. Za to prvo izvedbo izbiramo tiste vzgojno izobraževalne organizacije in splošno izobraževalne knjižnice, ki smo jih prepoznali kot zelo dejavne na področju sodelovanja s starši.

Izobraževanje je namenjeno predvsem tistim strokovnim delavcem, ki si prizadevajo usposabljati starše predšolskih otrok za razvijanje porajajoče se pismenosti pri svojih otrocih pred vstopom v šolo in jih spodbujajo, da pomagajo otrokom pri šolskem delu na igriv in spodbuden način. V programu se strokovnjaki usposabljajo za izvajanje programa za starše, ki smo ga poimenovali Branje za znanje in branje za zabavo. Iz posamezne organizacije želimo vključiti po dva strokovna sodelavca. Udeleženci izobraževanja prejmejo priročnik.

Program izobraževanja obsega tri delavnice v skupnem obsegu 24 ur, ki jih izvajajo priznani strokovnjaki s področja družinske pismenosti, izobraževanja odraslih, knjižničarstva in pripovedništva. Delavnice bodo potekale 2., 24. in 28. novembra 2009 od 9. do 16. ure, na Andragoškem centru Slovenije oz. v knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani.

Program usposabljanja denarno omogočata Evropski socialni sklad in MŠŠ, zato kotizacije za udeležence ni.

Zelo bomo veseli, če nam sporočite, ali vas program izobraževanja zanima. V tem primeru vas bomo poklicali in se dogovorili o podrobnostih vključitve.

Usposabljanje za člane komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

15.10.2009

Na usposabljanje, ki ga pripravljamo od 19. do 22. oktobra, vabimo kandidate za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.


Javno veljaven program Usposabljanje za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij je pripravljen na podlagi 19. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. Udeležence usposabljamo za člane komisij, ki preverjajo in potrjujejo znanja in spretnosti kandidatov za pridobitev poklicnih kvalifikacij. Uspešno zaključeno usposabljanje je pogoj za pridobitev licence Državnega izpitnega centra Slovenije za člana komisije.

Usposabljanje traja 32 ur v štirih dneh.

Vabimo kandidate za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Pogoji za udeležbo:
Udeleženci morajo imeti strokovno izobrazbo, ki je določena v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti za posamezno poklicno kvalifikacijo in delovne izkušnje v stroki poklicne kvalifikacije. Kandidati morajo pred vključitvijo v izobraževanje zahtevana dokazila predložiti Državnemu izpitnemu centru (RIC) in izpolniti vlogo za pridobitev licence. Vlogo boste našli na spletnih straneh http://www.ric.si/kvalifikacije/pridobitev_licence/.

Kandidatom, ki so na Centru RS za poklicno izobraževanje uspešno zaključili program Usposabljanje za svetovalce v postopkih preverjanja in potrjevanja NPK, ob predložitvi listine (potrdila) priznamo naslednje vsebine usposabljanja za člane komisij kot opravljene:

 1. Normativne podlage sistema preverjanja in potrjevanja, 
 2. Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti in 
 3. Vloga in sestava portfolija/zbirne mape v postopku potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Kotizacija v tem primeru znaša 154.39 € (DDV vključen).

Kandidatom, ki ste pridobili pedagoško-andragoško izobrazbo, ob predložitvi kopije potrdila priznamo kot opravljene naslednje vsebine: Osnove izobraževanja in učenja odraslih z značilnostmi preverjanja in potrjevanja znanja in spretnosti.

Vsebina:
Seznanili se boste z normativno ureditvijo sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij in spoznali postopke preverjanja in potrjevanja; usposobili se boste za neposredno preverjanje in potrjevanje poklicne usposobljenosti; spoznali boste pomen portfolija/zbirne mape pri potrjevanju in se naučili presojati ustreznost dokazil; usposobili se boste za uporabo instrumentov ter za vodenje dokumentacije; seznanili se boste z značilnostmi kakovostnega sporazumevanja ter ustreznega ravnanja s kandidati v postopkih potrjevanja.

Z vami bodo:

 • mag. Danica Hrovatič, zunanja sodelavka ACS
 • Nataša Elvira Jelenc, zunanja sodelavka ACS
 • dr. Sabina Jelenc Krašovec, Filozofska fakulteta v Ljubljani
 • Vera Mlinar, Andragoški center Slovenije
 • Bojana Sever, Center za poklicno usposabljanje
 • Maša Stavanja, zunanja sodelavka ACS
 • Metka Svetina, Andragoški center Slovenije

Način izvedbe:
Usposabljanje poteka v skupini do 20 udeležencev na Andragoškem centru Slovenije. Za zaključene skupine lahko po dogovoru program izvedemo drugje.

Preverjanje usposobljenosti:
Ob zaključku programa boste opravljali preizkus usposobljenosti, sestavljen iz pisnega dela in praktičnega preverjanja pred komisijo. Na podlagi 19. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah lahko kandidati za člane komisij dokazilo o usposobljenosti pridobijo tudi z neposrednim preverjanjem na podlagi kataloga znanj in spretnosti, ki ga določi minister (http://ris.cpi.si/Datoteke/Programi%20usposabljanja/1460.003.6.doc).

Potrdilo:
Po uspešno opravljenem preverjanju boste dobili potrdilo Andragoškega centra Slovenije. Potrdilo je pogoj za pridobitev licence za delo člana komisije za preverjanje in potrjevanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij. Izdajatelj licence je RIC.

Kotizacija:
246,20 € (DDV je vključen)

Morebitne dodatne informacije dobite pri Metki Svetina (tel.: 01 5842 583, e-naslov: metka.svetina@acs.si)
Izvedbeni načrt za učno skupino

28.07.2009

14. do 16. oktobra 2009 pripravljamo tridnevno usposabljanje, ki bo v prostorih ACS.


Andragoški center Slovenije je v letu 2008 razvil štiri module usposabljanja v podporo uvajanja Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki so stopila v veljavo v šolskem letu 2008/2009. Z njimi želimo izvajalcem izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja pomagati pri uvajanju novosti in sprememb v izrednem izobraževanju.

Modul Izvedbeni načrt za učno skupino v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju predstavlja pregled strokovnih rešitev in postopkov, ki jih je mogoče opredeliti kot izvedbeno načrtovanje in izvajanje v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju. Zajete so novosti, ki jih prinaša prenova poklicnega in strokovnega izobraževanja, poudarek pa je na timskem načrtovanju izvedbenega kurikula.

Tako se bodo udeleženci na spopolnjevanju seznanili:

 • s temeljnimi značilnostmi prenove srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja in vplivi le-te na procese v izobraževalnih organizacijah, zlasti v izrednem izobraževanju, 
 • z normativnimi podlagami, ki določajo načine in postopke izvedbenega načrtovanja v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju, 
 • s postopki globalnega in letnega načrtovanja v izrednem izobraževanju, 
 • s postopki uvodnega pogovora, svetovanja in strokovne podpore udeležencem izobraževanja, 
 • z novostmi pri preverjanju in ocenjevanju znanja, 
 • s postopki samoevalvacije in načini spremljanja in napredovanja učne skupine ter 
 • se na osnovni ravni usposobili za načrtovanje in izpeljevanje različnih elementov izvedbenega načrtovanja.

Za dodatne informacije pokličite Nedo Đorđevićna (tel.: 01 5842 544, e-naslov: neda.dordevic@acs.si).
Priznavanje predhodno pridobljenega znanja v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju

28.05.2009

18. in 19. junija 2009 pripravljamo dvodnevno delavnico o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju.


Modul Priznavanje predhodno pridobljenega znanja v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju sodi v skupino štirih modulov, ki smo jih na Andragoškem centru Slovenije razvili v podporo uvajanja novih Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Temeljno podlago za prilagoditev izobraževanja konkretnemu udeležencu predstavlja uvodni pogovor, ki predstavlja izhodišče za določitev prilagoditev in morebitno priznavanje predhodno pridobljenega znanja. Slednje odpira nove možnosti za oblikovanje in uporabo mape učnih dosežkov, ki vsebuje najrazličnejša dokazila o predhodno pridobljenem znanju. Namen modula je približati temeljne principe vrednotenja znanj, pridobljenih na različne načine, ob vstopu v formalno izobraževanje vsem tistim, ki sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi formalnega izobraževanja za odrasle.

Udeleženci se bodo tako na usposabljanju seznanili:

 • s temeljnimi koncepti, načeli in postopki vrednotenja formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja odraslih,
 • s pomenom informiranja in svetovanja za ugotavljanje in priznavanje predhodnega znanja,
 • z vlogo mape učnih dosežkov in dokumentacijo v postopku priznavanja predhodnega znanja,
 • s postopkom neposrednega preverjanja znanja ter
 • z načrtovanjem kurikuluma v izrednem izobraževanju.

Kotizacija za ta modul znaša 113 EUR (DDV vključen) in vključuje honorarje predavateljic, stroške učnih gradiv, napitke med odmori ter tisk in pošiljanje potrdil. 

Vaše prijave na spopolnjevanje zbiramo po pošti ali faksu (01 5842 550) najkasneje do srede, 10. junija 2009. Prijavnica 

Za dodatne informacije lahko pokličete Nedo Đorđević (tel.: 01 5842 544, neda.dordevic@acs.si).
Načrtovanje, organizacija in spremljanje izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja

28.05.2009

1. julija 2009 pripravljamo enodnevno usposabljanje v podporo uvajanja novih Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja.


Andragoški center Slovenije je v letu 2008 razvil štiri module usposabljanja v podporo uvajanja novih Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki so stopila v veljavo v šolskem letu 2008/2009. Z njimi želimo izvajalcem izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja pomagati pri uvajanju novosti in sprememb v izrednem izobraževanju.

Modul Načrtovanje, organizacija in spremljanje izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja je pregleden modul in obravnava vse prilagoditve v izrednem izobraževanju, vendar nekatere med njimi le na informativni ravni, saj ostali moduli podrobneje obravnavajo posamezne vidike izvedbenega kurikula. Namenjen je tistim, ki bodo sodelovali ali odločali v procesih načrtovanja in izvajanja izrednega izobraževanja.

Tako se bodo udeleženci na spopolnjevanju seznanili z izvedbenim načrtovanjem v izobraževanju odraslih, temeljnimi novostmi v prenovi izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter kako časovno in organizacijsko načrtovati priprave prilagoditev v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Kotizacija za ta modul znaša 81 EUR (DDV vključen) in vključuje honorarje predavateljic, stroške učnih gradiv, napitke med odmori ter tisk in pošiljanje potrdil.

Vaše prijave na spopolnjevanje zbiramo po pošti ali faksu (01 5842 550) najkasneje do srede, 17. junija 2009. Prijavnica

Za dodatne informacije lahko pokličete Nedo Đorđević (tel.: 01 5842 544, neda.dordevic@acs.si).
Osebni izobraževalni načrt v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju

13.05.2009

Vabimo na dvodnevno spopolnjevanje, ki bo 18. in 19. maja 2009.


Modul Osebni izobraževalni načrt predstavlja pregled strokovnih rešitev in postopkov prilagoditev, ki se izražajo tudi z uveljavljanjem osebnega izobraževalnega načrta, ki ga izvajalec pripravi za vsakega udeleženca v izrednem izobraževanju. 

Na seminarju ukvarjali tudi z vprašanji, kaj je osebni izobraževalni načrt,kako je sestavljen; seznanili se bomo z modeli osebnega izobraževalnega načrta v skupinskih in individualnih organizacijskih oblikah ter se poizkusili v njegovi praktični pripravi. Nekaj časa bomo namenili tudi organizaciji in časovnem poteku priprave osebnega izobraževalnega načrta ter spremljanju in spreminjanju le-tega med potekom izobraževanja.
Usposabljanje za člane komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

13.05.2009

Na usposabljanje, ki ga pripravljamo od 25. do 28. maja, vabimo kandidate za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.


Javno veljaven program Usposabljanje za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij je pripravljen na podlagi 19. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. Udeležence usposabljamo za člane komisij, ki preverjajo in potrjujejo znanja in spretnosti kandidatov za pridobitev poklicnih kvalifikacij.

Uspešno zaključeno usposabljanje je pogoj za pridobitev licence Državnega izpitnega centra Slovenije za člana komisije.

Dodatne informacije dobite pri:
Metki Svetina (tel.: 01 5842 583, metka.svetina@acs.si)
Načrtovanje, organizacija in spremljanje izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja

24.04.2009

12. maja 2009 pripravljamo enodnevno usposabljanje v podporo uvajanja novih Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja.


Andragoški center Slovenije je v letošnjem letu razvil štiri module usposabljanja v podporo uvajanja novih Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (UL 8/2008), ki bodo stopila v veljavo v šolskem letu 2008/2009. Z njimi želimo izvajalcem izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja pomagati pri uvajanju novosti in sprememb v izrednem izobraževanju.

Modul Načrtovanje, organizacija in spremljanje izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja je pregleden modul in obravnava vse prilagoditve v izrednem izobraževanju. Namenjen je tistim, ki bodo sodelovali ali odločali v procesih načrtovanja in izvajanja izrednega izobraževanja.
Priznavanje predhodno pridobljenega znanja

24.04.2009

Za zaključeno skupino pripravljamo enodnevno usposabljanje Priznavanje predhodno pridobljenega znanj, ki bo 8. maja 2009.


Modul Priznavanje predhodno pridobljenega znanja v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju spada v skupino štirih modulov, ki smo jih na Andragoškem centru Slovenije razvili v podporo uvajanja novih Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Uradni list, št. 8/2008).

Za omenjeno skupino je modul prilagojen. Njegov namen je približati temeljne principe vrednotenja znanj, pridobljenih na različne načine, ob vstopu v formalno izobraževanje vsem tistim, ki sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi formalnega izobraževanja za odrasle.

Udeleženci se bodo na usposabljanju seznanili z naslednjimi temami:

 • Dokazila v postopkih vrednotenja in priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja
 • Oblikovanje meril za priznavanje predhodnega znanja 
 • Presoja dokazil 
 • Neposredno preverjanje znanja 
 • Dokumentacija v postopkih priznavanja 
 • Priznavanje predhodnega znanja in načrtovanje izvedbenega kurikuluma v izrednem izobraževanjuDelavnica v okviru projekta Svetovanje na delovnem mestu

10.04.2009

24. aprila pripravljamo delavnico Predstavitev pristopov vrednotenja in priznavanja znanja in izkušenj v izobraževanju odraslih v Franciji.


Delavnica je namenjena svetovalcem v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih ter drugim strokovnim delavcem, ki sodelujejo pri delu v središčih in Centrih vseživljenjskega učenja.

Na delavnici bodo predstavljeni pristopi vrednotenja in priznavanja na različne načine pridobljenega znanja, izkušenj in kompetenc odraslih, ki jih ima razvite naš francoski partner Centre Interinstitutionnel de Bilan de Competences Artois – CIBC pri projektu Svetovanje na delovnem mestu. Z nami bo Romain Mejean, vodja tega projekta v CIBC.
Priznavanje predhodno pridobljenega znanja v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju

06.04.2009

Vabimo na dvodnevno delavnico o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki bo 22. in 23. aprila 2009.


Modul Priznavanje predhodno pridobljenega znanja v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju spada v skupino štirih modulov, ki smo jih na Andragoškem centru Slovenije razvili v podporo uvajanja novih Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Uradni list, št. 8/2008).

Temeljno podlago za prilagoditev izobraževanja konkretnemu udeležencu predstavlja uvodni pogovor, ki predstavlja izhodišče za določitev prilagoditev in morebitno priznavanje predhodno pridobljenega znanja. Slednje odpira nove možnosti za oblikovanje in uporabo mape učnih dosežkov, ki vsebuje najrazličnejša dokazila o predhodno pridobljenem znanju. Namen modula je približati temeljne principe vrednotenja znanj, pridobljenih na različne načine, ob vstopu v formalno izobraževanje vsem tistim, ki sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi formalnega izobraževanja za odrasle.

Udeleženci se bodo tako na usposabljanju seznanili:

 • s temeljnimi koncepti, načeli in postopki vrednotenja formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja odraslih, 
 • s pomenom informiranja in svetovanja za ugotavljanje in priznavanje predhodnega znanja, 
 • z vlogo mape učnih dosežkov in dokumentacijo v postopku priznavanja predhodnega znanja, 
 • s postopkom neposrednega preverjanja znanja ter 
 • z načrtovanjem kurikuluma v izrednem izobraževanju.Odpoved delavnice Sodobni pristopi k učenju in poučevanju –

06.04.2009

Delavnica, ki smo jo razpisali za 16. in 17. april 2009, zaradi premajhnega števila prijav odpade.
Usposabljanje za uporabo spletne zbirke vprašanj

25.03.2009

Za zaključeno skupino pripravljamo Usposabljanje za uporabo spletne zbirke vprašanj za presojanje kakovosti izobraževanja.


Na drugem delovnem srečanju v okviru projekta Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj za aktivnost Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti bomo 1. aprila 2009 v prostorih Andragoškega centra Slovenije izvedli usposabljanje po modulu Usposabljanje za uporabo spletne zbirke vprašanj za presojanje kakovosti izobraževanja. Usposabljanje bo trajalo predvidoma štiri pedagoške ure.
Priznavanje predhodno pridobljenega znanja v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju

10.03.2009

30. marca 2009 bomo za zaključeno skupino izvedli dvodnevno delavnico o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju.


Modul Priznavanje predhodno pridobljenega znanja v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju spada v skupino štirih modulov, ki smo jih na Andragoškem centru Slovenije razvili v podporo uvajanja novih Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Uradni list, št. 8/2008).

Temeljno podlago za prilagoditev izobraževanja konkretnemu udeležencu predstavlja uvodni pogovor, ki predstavlja izhodišče za določitev prilagoditev in morebitno priznavanje predhodno pridobljenega znanja. Slednje odpira nove možnosti za oblikovanje in uporabo mape učnih dosežkov, ki vsebuje najrazličnejša dokazila o predhodno pridobljenem znanju. Namen modula je približati temeljne principe vrednotenja znanj, pridobljenih na različne načine, ob vstopu v formalno izobraževanje vsem tistim, ki sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi formalnega izobraževanja za odrasle.

Udeleženci se bodo tako na usposabljanju seznanili: 

 • s temeljnimi koncepti, načeli in postopki vrednotenja formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja odraslih, 
 • s pomenom informiranja in svetovanja za ugotavljanje in priznavanje predhodnega znanja, 
 • z vlogo mape učnih dosežkov in dokumentacijo v postopku priznavanja predhodnega znanja,
 • s postopkom neposrednega preverjanja znanja ter 
 • z načrtovanjem kurikuluma v izrednem izobraževanju.Usposabljanje kandidatov za člane komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

10.03.2009

Na usposabljanje, ki ga pripravljamo od 23. do 26. marca, vabimo kandidate za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.


Javno veljaven program Usposabljanje za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij je pripravljen na podlagi 19. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. Udeležence usposabljamo za člane komisij, ki preverjajo in potrjujejo znanja in spretnosti kandidatov za pridobitev poklicnih kvalifikacij. Uspešno zaključeno usposabljanje je pogoj za pridobitev licence Državnega izpitnega centra Slovenije za člana komisije.

Dodatne informacije dobite pri:
Metki Svetina (tel.: 01 5842 583, metka.svetina@acs.si)
Vabilo na petkovo izobraževalno srečanje v marcu

24.02.2009

6. marca 2009 bosta mag.Tanja Možina in Sonja Klemenčič predstavili trinajsti zvezek zbirke Študije in raziskave z naslovom Razvoj kakovosti izobraževanja odraslih – notranje in zunanje presojanje kakovosti.


Na Andragoškem centru smo doslej razvili in v prakso izobraževanja odraslih vpeljevali različne dejavnosti, namenjene notranjemu presojanju in razvijanju kakovosti v izobraževalnih organizacijah za odrasle. V zadnjem obdobju smo pozornost namenili vprašanjem o tem, kako vse te dejavnosti, ki so se doslej večinoma spodbujale na projektni ravni, tudi sistemsko umestiti ter kako jih nadgraditi z zunanjimi vidiki presojanja kakovosti. Prav s tem namenom smo v letih 2007 in 2008 opravili obsežno empirično študijo v omrežju izvajalcev formalnega srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih, o nekaterih temeljnih vprašanjih notranjega in zunanjega presojanja kakovosti.

Izsledke, dobljene v empričnem delu, smo želeli v nadaljevanju še dodatno osvetliti z razpravami med zastopniki še nekaterih drugih pomembnih interesnih skupin. V ta namen smo januarja 2008 izpeljali štiri fokusne skupine s strokovnjaki s področij edukacijskih in sorodnih ved, predstavniki izobraževalne politike in sistema, predstavniki gospodarstva, predstavniki šolske inšpekcije, izvajalcev izobraževanja odraslih in drugim.

Rezultate študije in zaključke fokusnih skupin smo zbrali v publikaciji Razvoj kakovosti izobraževanja odraslih – notranje in zunanje presojanje kakovosti, katere avtorici sta mag. Tanja Možina in Sonja Klemenčič. Ugotovitve raziskave naj bi bile ena od strokovnih podlag za načrtovanje nadaljnjega razvoja področja kakovosti v izobraževalnih organizacijah za odrasle.

Vabimo vas torej na izobraževalno srečanje 6. marca 2009 ob 9. uri na Andragoškem centru Slovenije, Šmartinska 134a, Ljubljana. Trajalo bo predvidoma eno uro.

Prosimo, da udeležbo potrdite mag. Zdenki Birman Forjanič do srede, 4. marca 2009 (e-naslov: zdenka.birman.forjanic@acs.si).
Usposabljanje v okviru projekta VIVACE

18.02.2009

5. marca 2009 bo zaključna delavnica temeljnega usposabljanja mentorjev jezikovnih študijskih krožkov.


Usposabljanje sodi med dejavnosti v okviru projekta VIVACE, ki promovira jezike in učenje tujih jezikov v skupinah na obrobju in tesno sodeluje z ustanovami, ki se s temi skupinami ukvarjajo.

Projekt bo razvil nekatere ključna področja projekta ALLEGRO, tako z vidika ciljnih skupin kot metodologij, ter to posredoval ključnim deležnikom s področja socialnega skrbstva in v sodelovanju z njimi pripravil možnosti za repliciranje in nadaljnji razvoj. Uporabljene bodo metode usmerjene v učečega, ki bo vključen v izbiro jezika in metod. Uporaba študijskih krožkov, IKT, glasbe, gledališča, plesa, kuhanja se je izkazala za koristno že v projektu ALLEGRO in te izkušnje bomo razvijali še v naprej. 

Osebna izkaznica projekta VIVACE
Usposabljanje kandidatov za člane komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

28.01.2009

Na usposabljanje, ki ga pripravljamo od 2. do 5. februarja 2009, vabimo kandidate za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.


Javno veljaven program Usposabljanje za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij je pripravljen na podlagi 19. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. Udeležence usposabljamo za člane komisij, ki preverjajo in potrjujejo znanja in spretnosti kandidatov za pridobitev poklicnih kvalifikacij. Uspešno zaključeno usposabljanje je pogoj za pridobitev licence Državnega izpitnega centra Slovenije za člana komisije.

Dodatne informacije dobite pri:
Metki Svetina (tel.: 01 5842 583, metka.svetina@acs.si)
Usposabljanje v okviru projekta VIVACE

12.01.2009

Od 12. januarja do 5. marca 2009 bo teklo temeljno usposabljanje mentorjev jezikovnih študijskih krožkov.


Usposabljanje sodi med dejavnosti v okviru projekta VIVACE, ki promovira jezike in učenje tujih jezikov v skupinah na obrobju in tesno sodeluje z ustanovami, ki se s temi skupinami ukvarjajo. 

Projekt bo razvil nekatere ključna področja projekta ALLEGRO, tako z vidika ciljnih skupin kot metodologij, ter to posredoval ključnim deležnikom s področja socialnega skrbstva in v sodelovanju z njimi pripravil možnosti za repliciranje in nadaljnji razvoj. Uporabljene bodo metode usmerjene v učečega, ki bo vključen v izbiro jezika in metod. Uporaba študijskih krožkov, IKT, glasbe, gledališča, plesa, kuhanja se je izkazala za koristno že v projektu ALLEGRO in te izkušnje bomo razvijali še v naprej. 

Osebna izkaznica projekta VIVACE
Sodobni pristopi k učenju in poučevanju

09.01.2009

16. januarja 2009 pripravljamo za zaključeno skupino enodnevno delavnico o najnovejših smernicah v učenju in poučevanju ter vodenju in motivaciji skupin odraslih udeležencev.


Osnovno vprašanje, ki se nam učiteljem, predavateljem, mentorjem in inštruktorjem zastavlja vedno znova in znova je, kako učno uro oblikovati, da bomo dosegli prav vse svoje študente. Bogata raznolikost, s katero se srečujemo v učni skupini na eni strani in vedno večja potreba po individualnem pristopu k posameznemu študentu na drugi, postavljata pred nas velik izziv. Sprašujemo se, kako ustvariti sistem, ki bo deloval pri posamezniku in skupini hkrati, ali je mogoče pripraviti gradiva, ki bodo služila vsakemu posamezniku in nenazadnje, na kakšen način preverjati in ocenjevati, da bo lahko vsak kandidat pokazal svoje najboljše znanje.
Usposabljanje kandidatov za člane komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

09.01.2009

Na usposabljanje, ki ga pripravljamo od 9. januarja 2009, vabimo kandidate za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.


Javno veljaven program Usposabljanje za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij je pripravljen na podlagi 19. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. Udeležence usposabljamo za člane komisij, ki preverjajo in potrjujejo znanja in spretnosti kandidatov za pridobitev poklicnih kvalifikacij. Uspešno zaključeno usposabljanje je pogoj za pridobitev licence Državnega izpitnega centra Slovenije za člana komisije.

Dodatne informacije dobite pri:
Metki Svetina (tel.: 01 5842 583, metka.svetina@acs.si)
Osebni izobraževalni načrt v izrednem izobraževanju

24.11.2008

2. in 3. decembra 2008 bomo za zaključeno skupino izvedli enega od novih modulov usposabljanja v podporo uvajanja novih Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja.


Andragoški center Slovenije je v letošnjem letu razvil štiri module usposabljanja v podporo uvajanja novih Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (UL 8/2008), ki so stopila v veljavo v šolskem letu 2008/2009. Z njimi želimo izvajalcem izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja pomagati pri uvajanju novosti in sprememb v izrednem izobraževanju.

Razvili smo naslednje module:

 • Načrtovanje, organizacija in spremljanje izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (8 pedagoških ur),
 • Priznavanje predhodno pridobljenega znanja v izrednem izobraževanju (16 pedagoških ur),
 • Osebni izobraževalni načrt v izrednem izobraževanju (16 pedagoških ur),
 • Izvedbeni načrt za učno skupino v izrednem izobraževanju (22 pedagoških ur).

Odločili smo se, da bomo pilotne izvedbe modulov ponudili izbranim izvajalcem poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki jih bomo zaprosili za presojo, ali so moduli vsebinsko, metodično in organizacijsko primerni, da bi jih lahko izboljšali, preden bi jih začeli izvajati v večjem obsegu.
Usposabljanje za uporabo vprašalnika motivacije in učnih strategij

17.10.2008

13. in 14. novembra vas vabimo na usposabljanje za uporabo vprašalnika motivacije.


Pomoč odraslim v procesu izobraževanja je pomembna predvsem z vidika načrtovanja organizacije in spremljanja učenja in tudi odpravljanje težav, s katerimi se srečujejo med izobraževanjem ali učenjem. Pri tem je treba poudariti, da so nekateri odraslih pri uravnavanju svojega učenja samostojnejši, bolj motivirani in bolje »opremljeni« z učnimi spretnostmi kot drugi. Te je potrebno spodbujati in usposobiti za uporabo ustreznih strategij učenja, pri čemer je potrebno upoštevati individualne razlike v motivaciji in načinih učenja.

Eden izmed možnih načinov podpore svetovalcem in učiteljem odraslih so tudi instrumenti, ki jim omogočajo diagnosticiranje učnih ali motivacijskih težav udeležencev. Zato smo na Andragoškem centru prevedli in prilagodili Vprašalnik motivacije in učnih strategij (VMUS). To je samoocenjevalni instrument za ocenjevanje motivacijskih orientacij učencev in uporabe različnih učnih strategij. Da bi lahko vprašalnik tudi učinkovito uporabljali, je potrebno svetovalce in učitelje odraslih ustrezno usposobiti.

Oblikovali smo usposabljanje, kjer bodo udeleženci spoznali:

 • najnovejša spoznanja s področja psihologije učnih in motivacijskih procesov in razpravljali o značilnostih učenja in motivacije odraslih;
 • in razumeli pomen različnih motivacijskih dejavnikov (samoučinkovitost, vrednotenje, notranje/ zunanji cilji, testna anksioznost) na učno uspešnost in uporabo učnih strategij in samoregulacijo učenja;
 • različne kognitivne in metakognitivne strategije in razumeli pomen njihove uporabe pri učenju.

Usposabljanje bo potekalo v četrtek in petek, 13. in 14. novembra 2008, od 9. do 16.15 ure v seminarski sobi Andragoškega centra Slovenije, Šmartinska 134a, Ljubljana.

Kotizacija na udeleženca znaša 88 € (DDV vključen).

Prosimo vas, da udeležbo na usposabljanju potrdite do 5. novembra 2008, in sicer po faksu: 01 5842 550 – za Karmen Rajar, ali po pošti na naslov Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134/a, 1000 Ljubljana. Prijave so mogoče do zapolnitve skupine.
Usposabljanje o medkulturnih kompetencah

11.09.2008

V oktobru ponovno vabimo na seminar o medkulturnih kompetencah.


Po mnenju Evropske komisije so medkulturne kompetence ena izmed osmih ključnih kompetenc, ki so nujno potrebne za uspešno vključevanje v sodobne družbe. Vse evropske družbe so namreč kulturno mešane, zato se mora vsak posameznik naučiti upravljati s kulturno razliko. Tudi izobraževalci odraslih se v razredu srečujejo z različnimi kulturami in razlikami, zato velja to tudi zanje. Osvajanje medkulturnih kompetenc je proces vseživljenjskega učenja. Letos, v evropskem letu medkulturnega dialoga, pa je še toliko bolj aktualno.

Vsebina seminarja obsega sklop predavanj, delavnic in filmov o tem, kaj so medkulturne kompetence, kaj je njihova vsebina, kaj je to multikulturalizem, ki je značilen za sodobne družbe, kako oblikujemo kulturno, etnično in nacionalno identiteto, kaj povezuje medkulturni dialog in izobraževanje odraslih, videogovorica v podporo multikulturalizmu, človekove pravice v izobraževanju … 

Brezplačno dvodnevno usposabljanje bo 20. in 21. oktobra 2008 od 9.00 do 16.00 na Andragoškem centru, Šmartinska 134a, v Ljubljani.

Prosimo vas, da udeležbo na sposabljanju potrdite Tanji Benko (tel. 01 5842 554, lahko tudi po elektronski pošti: tanja.benko@acs.si). Prijave so mogoče do zapolnitve skupine.
Usposabljanje o medkulturnih kompetencah v septembru

05.08.2008

Izobraževalce odraslih vabimo na brezplačno dvodnevno usposabljanje o medkulturnih kompetencah, ki bo 25. in 26. septembra 2008 od 9.00 do 16.00 na Andragoškem centru, Šmartinska 134a, v Ljubljani.


Usposabljanje je ponovitev usposabljanja za medkulturne kompetence, ki smo ga izvedli decembra 2007 ter januarja 2008.

Po mnenju Evropske komisije so medkulturne kompetence ena izmed osmih ključnih kompetenc, ki so nujno potrebne za uspešno vključevanje v sodobne družbe. Vse evropske družbe so namreč kulturno mešane, zato se mora vsak posameznik naučiti upravljati s kulturno razliko. Tudi izobraževalci odraslih se v razredu srečujejo z različnimi kulturami in razlikami, zato velja to tudi zanje. Osvajanje medkulturnih kompetenc je proces vseživljenjskega učenja. Letos, v evropskem letu medkulturnega dialoga, pa je še toliko bolj aktualno.

Vsebina seminarja obsega sklop predavanj, delavnic in filmov o tem, kaj so medkulturne kompetence, kaj je njihova vsebina, kaj je to multikulturalizem, ki je značilen za sodobne družbe, kako oblikujemo kulturno, etnično in nacionalno identiteto, kaj povezuje medkulturni dialog in izobraževanje odraslih, videogovorica v podporo multikulturalizmu, človekove pravice v izobraževanju …

Za usposabljanje v septembru (25. in 26. september) so mesta že zapolnjena, zato vas prosimo, da svoje prijave oddate za oktobrski termin. Prijave zbira Tanja Benko (tel. 01 5842 554, lahko tudi po elektronski pošti: tanja.benko@acs.si) do ponedeljka, 13. oktobra 2008.
Usposabljanje za delavce v središčih za samostojno učenje

28.07.2008

25. in 26. avgusta 2008 smo na ACS izvedli program spopolnjevalnega usposabljanja Inovativne metode promocije organiziranega samostojnega učenja v javnosti.


Strokovne delavce v središčih za samostojno učenje želimo dodatno usposobiti za učinkovito promocijo središč za samostojno učenje v širši javnosti. Ugotavljamo namreč, da kljub razvejanosti ponudbe po ozemlju celotne Slovenije in skoraj trinajstim letom delovanja prvih središč v praksi, ta oblika brezplačnega neformalnega izobraževanja še vedno ni dovolj prepoznavna v javnosti. Delavce v središčih tako želimo seznaniti z zahtevnejšimi in prepričljivejšimi načini promocije, kot so jih pri svojem delu uporabljali doslej, saj bomo le tako lahko dosegli želeno raven prepoznavnosti dejavnosti organiziranega samostojnega učenja v širši javnosti.
 

Teme usposabljanja: 

 • Značilnosti medijskega sporočanja
 • Značilnosti novinarskega sporočanja
 • Značilnosti javnega govora
 • Načini medijske predstavitve pomembnosti dejavnosti, ki jo opravljajo središča za samostojno učenje
 • Žanrske značilnosti prispevkov o predstavitvi dejavnosti
 • Izbor najučinkovitejšega načina predstavljanja dejavnosti (z analizo)
 • Spoznavanje orodij in taktik za pridobivanje dodatnih virov financiranja
 • Priprava načrta izvedbe promocijskega dogodka središča za samostojno učenje
 • Izdelava celovitega koncepta akcije izvedbe promocijskega dogodka konkretnega središča za samostojno učenje
 • Analiza pripravljenih načrtov izvedbe promocijskega dogodka
Izvajalki programa sta bili Ema Perme, univ. dipl. ped. in prof. soc., in izr. prof. dr. Karmen Erjavec iz Fakultete za družbene vede.

Program je uvrščen v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2007/2008. Izvedbeni načrt za učno skupino v izrednem izobraževanju

10.06.2008

Za zaključeno skupino smo 3. do 5. julija 2008 izvedli modul usposabljanja v podporo uvajanja novih Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja.


Andragoški center Slovenije je v letošnjem letu razvil štiri module usposabljanja v podporo uvajanja novih Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (UL 8/2008), ki bodo stopila v veljavo v šolskem letu 2008/2009. Z njimi želimo izvajalcem izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja pomagati pri uvajanju novosti in sprememb v izrednem izobraževanju.

Razvili smo naslednje module:

 • Načrtovanje, organizacija in spremljanje izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (10 pedagoških ur) – 1. izvedba: 10. junij 2008, 2. izvedba: 1. julij 2008;
 • Priznavanje predhodno pridobljenega znanja v izrednem izobraževanju (21 pedagoških ur);
 • Osebni izobraževalni načrt v izrednem izobraževanju (20 pedagoških ur) – 23. in 24. maj 2008;
 • Izvedbeni načrt za učno skupino v izrednem izobraževanju (24 pedagoških ur) – 3. do 5. julij 2008.  

Modul Izvedbeni načrt za učno skupino v izrednem izobraževanju predstavlja normativne podlage in celoten postopek načrtovanja predvidenih prilagoditev za učno skupino, postopek določanja prilagoditev (uvodni pogovor, analiza učne skupine) in način spremljanja ustreznosti prilagoditev v učni skupini.
Načrtovanje, organizacija in spremljanje izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja

10.06.2008

Za zaključeni skupini smo 10. junija in 1. julija 2008 izvedli uvodni modul usposabljanja v podporo uvajanja novih Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja.


Andragoški center Slovenije je v letošnjem letu razvil štiri module usposabljanja v podporo uvajanja novih Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (UL 8/2008), ki bodo stopila v veljavo v šolskem letu 2008/2009. Z njimi želimo izvajalcem izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja pomagati pri uvajanju novosti in sprememb v izrednem izobraževanju.

Razvili smo naslednje module:

 • Načrtovanje, organizacija in spremljanje izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (10 pedagoških ur) – 1. izvedba: 10. junij 2008, 2. izvedba: 1. julij 2008;
 • Priznavanje predhodno pridobljenega znanja v izrednem izobraževanju (21 pedagoških ur);
 • Osebni izobraževalni načrt v izrednem izobraževanju (20 pedagoških ur) – 23. in 24. maj 2008;
 • Izvedbeni načrt za učno skupino v izrednem izobraževanju (24 pedagoških ur) – 3. do 5. julij 2008. 

Uvodni modul Načrtovanje, organizacija in spremljanje izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja je pregleden modul in obravnava vse prilagoditve v izrednem izobraževanju. Namenjen je tistim, ki bodo sodelovali ali odločali v procesih načrtovanja in izvajanja izrednega izobraževanja.
Usposabljanje za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

03.06.2008

Za kandidate za člane komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij smo 12., 13., 16. in 17. junija 2008 organizirali usposabljanje.


Program Usposabljanje za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij je pripravljen na podlagi Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, ki ga je sprejel minister za delo, družino in socialne zadeve. Potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju je pogoj za pridobitev licence za člana komisije, ki jo izda Državni izpitni center.
 
Usposabljanje je bilo 12., 13., 16. in 17. junija 2008 na Andragoškem centru Slovenije. Več o programu si lahko preberete na http://izobrazevanje.acs.si/programi/?program=108

Dodatne informacije so na voljo pri Metki Svetina (tel.: 01 5842 583, e-naslov: metka.svetina@acs.si).
 Trening učinkovite komunikacije in vodenja

14.05.2008

Za zaključene skupine pripravljamo delavnice o učinkovitem komuniciranju in vodenju.


Pomembno je, da se posameznik začne zavedati svojega načina komuniciranja in da se nenehno sprašuje, ali sogovorniki resnično razumejo, kaj jim želi sporočiti. Če se naučimo biti prepričljivi v tem, kar sporočamo in kako to sporočamo, nam drugi zaupajo in smo na dobri poti, da postanemo zavidanja vredni sogovornik. Za dosego tega cilja je potrebna najprej želja in potreba po komuniciranju in informiranju, seznaniti pa se moramo tudi z različnimi tipi osebnosti in se naučiti analizirati ravnanje posameznika v komunikaciji, tudi neprijetno.
 Osebni izobraževalni načrt v izrednem izobraževanju

14.05.2008

Za zaključeno skupino smo 23. in 24. maja 2008 izvedli enega od novih modulov usposabljanja v podporo uvajanja novih Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja.


Andragoški center Slovenije je v letošnjem letu razvil štiri module usposabljanja v podporo uvajanja novih Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (UL 8/2008), ki bodo stopila v veljavo v šolskem letu 2008/2009. Z njimi želimo izvajalcem izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja pomagati pri uvajanju novosti in sprememb v izrednem izobraževanju.

Razvili smo naslednje module:

 • Načrtovanje, organizacija in spremljanje izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (10 pedagoških ur),
 • Priznavanje predhodno pridobljenega znanja v izrednem izobraževanju (24 pedagoških ur),
 • Osebni izobraževalni načrt v izrednem izobraževanju (24 pedagoških ur) – 23. in 24. maj 2008,
 • Izvedbeni načrt za učno skupino v izrednem izobraževanju (21 pedagoških ur).

Odločili smo se, da bomo pilotne izvedbe modulov ponudili izbranim izvajalcem poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki jih bomo zaprosili za presojo, ali so moduli vsebinsko, metodično in organizacijsko primerni, da bi jih lahko izboljšali, preden bi jih začeli izvajati v večjem obsegu.
Bi želeli postati mentor študijskega krožka?

21.03.2008

Vabimo vas na temeljno usposabljanje za mentorja študijskih krožkov, ki bo od 11. aprila do 30. maja 2008.


V študijskih krožkih ljudje delujejo drug z drugim in se hkrati učijo, naučeno prenašajo v okolje ter aktivno preživljajo prosti čas.

Bi želeli postati mentor študijskega krožka in se tako pridružiti mreži nadebudnih, radovednih, dejavnih in ustvarjalnih posameznikov in skupin?

Vabimo vas, da se udeležite temeljnega usposabljanja za mentorje študijskih krožkov, ki se bo pričelo 11. aprila 2008Česa se boste naučili? in se zaključilo 30. maja 2008.
 • Spoznali boste značilnosti študijskega krožka.
 • Pridobili boste temeljna andragoška znanja.
 • Spoznali boste, kakšna je vloga mentorja v študijskem krožku.
 • Odkrili boste, kako pomembno je timsko delo v študijskem krožku in katere učne metode so še posebej učinkovite.
Kako bo usposabljanje potekalo?
Usposabljanje bomo izpeljali kot kombinacijo srečanj v živo in spletnega učenja. Predvidevamo tri srečanja v živo – uvodno srečanje, dvodnevna delavnica izven Ljubljane in zaključno srečanje v maju.
 
Za sodelovanje v programu potrebujete osebni računalnik z dostopom do interneta in (osnovno) poznavanje dela z računalnikom (poznavanje vsaj enega urejevalnika besedil, programa za e-pošto, osnov interneta).
 
Kaj boste pridobili?
 • Veščine vodenja majhne skupine.
 • Izkušnjo e-učenja.
 • Po uspešno zaključenem usposabljanju boste prejeli potrdilo Andragoškega centra Slovenije.
 • Razširitev obzorja z dodatno literaturo (Zbornik: Študijski krožki - od zamisli do sadov v prvem desetletju, Študije in raziskave 12, Andragoški center Slovenije; Košir M.: Vzgoja za medije.
Kotizacija za skoraj dvomesečno usposabljanje skupaj z gradivi je 362 €. V ceno niso všteti stroški dvodnevnega srečanja, ki znašajo cca. 40 € po osebi.
 
Vaše prijave pričakujemo s povratno pošto na priloženi prijavnici najkasneje do 30. marca 2008 na e-naslov: nevenka.bogataj@acs.si. Sprejeli bomo največ 25 prijav. 

Ker v letu 2007 usposabljanja ni bilo, je zanimanje veliko. Povabilo velja tudi za mentorje bralnih krožkov. Prijavljenim bomo posredovali podrobnejše informacije v začetku maja.
 
Vesela, da je po letu premora usposabljanje vendarle na obzorju, vas v upanju na skorajšnje srečanje prijazno pozdravljam
 
Damjana Urh, organizatorica in mentorica usposabljanja, zunanja sodelavka za študijske in bralne krožke
 Delavnica Učinkovito odzivanje na konfliktne situacije

13.03.2008

Za zaključene skupine pripravljamo delavnico o učinkovitem odzivanju na konfliktne situacije.


Konflikti, nasprotujoča si mnenja in različni interesi so v medosebnih odnosih neizogibni. Prevladuje mnenje, da so krivi za vsa nesoglasja, prepire, nasilje, kar pa ne drži. Vzroki so ponavadi globlji in jih je potrebno iskati v nezmožnosti reševanja konfliktov na konstruktiven način. Popolna odsotnost konfliktov v nekem odnosu je prej znak odtujenosti, nezainteresiranosti in apatije kot pa znak uspešnosti. Konflikti, ki jih razrešimo, so koristni, saj nam pomagajo, da ozavestimo probleme v odnosu, spodbujajo nas k temu, da zamenjamo stare navade z novimi spretnostmi, mobilizirajo energijo in povečajo motivacijo za soočenje s problemi. Pogosto so ravno konflikti tisti, ki pripomorejo k ustreznejši odločitvi in rešitvi nekega problema. V konfliktnih situacijah spoznavamo samega sebe, kaj nas jezi, česa nas je strah, kaj nam je pomembno. Za reševanje konfliktnih situacij na konstruktiven način smo nagrajeni s poglobljenimi in obogatenimi odnosi, utrdimo pa tudi prepričanje, da je odnos dovolj trden in lahko kljubuje problemom.

Več o delavnici Učinkovito odzivanje na konfliktne situacije.
Usposabljanje za sodelavce v središčih za samostojno učenje

21.02.2008

19. februarja 2008 smo izpeljali posodobitveni program z naslovom Sodobna IKT za strokovne sodelavce v središčih za samostojno učenje - napredni nivo iz Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2007/2008.


V središčih za samostojno učenje, ki so namenjena brezplačnemu neformalnemu izobraževanju odraslih s pomočjo sodobne informacijsko-komunikacijske in učne tehnologije ter gradiv za samostojno učenje (DVD-ji, CD-romi, avdio in videokasete, priročniki, učbeniki), se odrasli najpogosteje učijo računalništva, tujih jezikov, uporabe interneta in elektronske pošte ter drugih splošnoizobraževalnih vsebin (npr. naravoslovje, družboslovje). Udeleženci središč za samostojno učenje imajo pri samostojnem učenju ves čas na voljo tudi strokovno pomoč informatorjev, svetovalcev in mentorjev, ki so ustrezno usposobljeni za opravljanje svojega dela, zato potrebujejo nenehna dodatna strokovna usposabljanja.

Ker se na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije z napredkom, novostmi in spremembami soočamo skoraj dnevno in ker na ACS želimo, da bi udeležencem organiziranega samostojnega učenja v središčih bila na voljo kakovostna strokovna pomoč, smo se odločili, da sodelavcem iz središč za samostojno učenje ponudimo tovrstno izobraževanje.

Usposabljanje je tako zajemalo naslednje vsebinske sklope:
 • Informacijska družba in znanje,
 • Digitalna generacija in njene značilnosti,
 • Internet - iskalniki, katalogi, meta iskalniki; Internet - zakladnica znanja; Internet - gradiva/programi za samostojno učenje,
 • Internet 2.0 in potencial mrežnih skupnosti,
 • Nova IKT in organizirano samostojno učenje - tehnologija za prenos zvočnih ali video datotek iz interneta, uporaba spletnih kamer, USB pomnilnikov, različne mobilne tehnologije ipd.,
 • Programski vsiljivci - virusi, črvi, trojanski konji, bombe, spyware in parazitni programi,
 • Nameščanje in odstranjevanje programov,
 • Odprtokodni programi in njihova uporaba v izobraževanju.
Program je izpeljal Radovan Krajnc, univ. dipl. ing. elektrotehnike, višješolski predavatelj za predmeta Informatika in Informatika v komercialnem poslovanju. Kot tehnični administrator sodeluje v raznih projektih izobraževanja na daljavo. Aktiven je v mednarodnih šolskih projektih na področju uvajanja novih tehnologij v poučevanje.

Izpopolnjevanja se je udeležilo 22 predstavnikov središč za samostojno učenje iz vse Slovenije, ki v središčih opravljajo različne naloge – kot svetovalci, informatorji ali mentorji pri organiziranem samostojnem učenju odraslih. Povpraševanje je bilo izredno veliko, tako da smo morali nekaj zainteresiranih zavrniti. Udeleženci so bili z vsebinami in izpeljavo zelo zadovoljni. Poleg teoretičnih vsebin so bili deležni precej praktičnih napotkov. Na usposabljanju so se tudi sami preizkusili s praktičnimi in uporabnimi vajami, zato si želijo še več takšnih izobraževanj, saj »se na IKT področju srečujemo z vsakodnevnimi novostmi, ki jim nismo kos oz. nismo seznanjeni z njimi« (udeleženka usposabljanja).

Program je delno sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo in šport.Spretnosti učinkovitega poučevanja na delovnem mestu

11.02.2008

Za zaključene skupine pripravljamo delavnice o učinkovitem poučevanju na delovnem mestu.


V podjetjih se vedno bolj zavedajo, da imajo dovolj strokovnjakov iz raznih področij, ki bi lahko prenesli svoje znanje na sodelavce. Delovno okolje tako postaja tudi učno okolje. Danes imajo izkušeni vodje vse pogosteje tudi vlogo trenerja sodelavcev. Nalogo jim dodelijo zaradi znanja in njihovih visoko razvitih vodstvenih sposobnosti. Treniranje na delovnem mestu je kompleksna naloga, ki od strokovnjakov zahteva kombinacijo vodstvenih sposobnosti, kognitivnih, lingvističnih in komunikacijskih veščin. Res je, da so te sposobnosti lahko delno prirojene in jih, ko jih pri sebi prepoznamo, lahko izpopolnimo, da pa se jih tudi priučiti.

Prav zato pripravljamo delavnice Spretnosti učinkovitega poučevanja na delovnem mestu.
Usposabljanje za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 4. do 7. februar 2008

16.01.2008

Na usposabljanje vabimo kandidate za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.


Javno veljaven program Usposabljanje za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij je pripravljen na podlagi 19. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. Udeležence usposabljamo za člane komisij, ki preverjajo in potrjujejo znanja in spretnosti kandidatov za pridobitev poklicnih kvalifikacij. Uspešno zaključeno usposabljanje je pogoj za pridobitev licence Državnega izpitnega centra Slovenije za člana komisije.

Dodatne informacije dobite pri:
Metki Svetina (tel.: 01 5842 583, metka.svetina@acs.si)
Veri Mlinar (tel.: 01 5842 588, vera.mlinar@acs.si)
Vabilo na delavnico Kako postanem kritični medijski uporabnik, 24. januarja 2008

15.01.2008

Za izobraževalce medijske vzgoje pripravljamo usposabljanja z naslovom Kako naj postanem kritični medijski uporabnik.


Vsem, ki se že dolgo zavedate pomembnosti vzgoje za aktivno državljanstvo in ki jo z izvajanjem različnih izobraževalnih oblik in programov tudi spodbujate v svoji organizaciji in okolju, se oglašamo s povabilom na enodnevno delavnico Kako naj postanem kritični medijski uporabnik. Delavnica bo potekala 24. januarja 2008, med 9. in 16.00 uro, v prostorih Andragoškega centra Slovenije, Šmartinska 134 a v Ljubljani.

Gre za program usposabljanja za izobraževalce medijske vzgoje, namenjen pa je vsem, ki bodisi že izvajate ali pa želite začeti z izvajanjem programov medijskega opismenjevanja, ki pomeni pomemben del izobraževanja za aktivno državljanstvo. 

Program je zasnovan v obliki učne delavnice, na kateri boste spoznavali vsebine in preizkušali naloge in vaje, kako opismenjevati za delovanje v medijsko zasičeni družbi, ki jih boste pozneje lahko izvajali s svojimi udeleženci. V uvodu vam bomo podali nekaj izhodišč, kako izbirati izobraževalne teme, kako podajati medijske vsebine in kako izobraževanje prilagoditi različnim ciljnim skupinam, v nadaljevanju pa se bomo dotaknili ključnih področij medijskega opismenjevanja, in sicer:
 • medijska/novinarska konstrukcija realnosti,
 • posebnosti televizijske realnosti,
 • vpliv medijev (oglasi, nasilje, identiteta),
 • kakovostna informacija in vpliv medijev na proces odločanja v demokraciji,
 • aktivna udeležba v medijih.
Delavnico bodo vodile zunanje sodelavke Andragoškega centra Slovenije: dr. Karmen Erjavec (Fakulteta za družbene vede), Milica Prešeren, univ. dipl. novinarka, in Melanija Končina Boltin (GV Planet, d. o. o.).

Program sodi med posodobitvene programe in ga delno sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport, zato je kotizacija na udeleženca samo 22 € (DDV je vštet). 

V skladu s Pravilnikom o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je ovrednoten z 0,5 točke. Dobili boste potrdilo Ministrstva za šolstvo in šport.
 
Izpolnjeno prijavnico pošljite najpozneje do ponedeljka, 14. januarja 2008, na naslov: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134 a, 1000 Ljubljana, ali po faksu 01 5842 550. 

Število udeležencev je omejeno na 18. V primeru večjega števila bomo upoštevali vrstni red prijav.

Podrobnejše informacije so vam na voljo pri mag. Zdenki Birman Forjanič (tel. 01 5842 571, e-naslov: zdenka.birman.forjanic@acs.si).

Vljudno vabljeni!Usposabljanje za medkulturne kompetence, 7. in 8. januar 2008

03.12.2007

Vabimo Vas, da se udeležite brezplačnega usposabljanja za izobraževalce odraslih o medkulturnih kompetencah.

Vabimo Vas, da se udeležite brezplačnega dvodnevnega usposabljanja za izobraževalce odraslih o medkulturnih kompetencah, ki bo 7. in 8. januarja 2008 od 9. do 17. ure na Andragoškem centru, Šmartinska 134a, v Ljubljani.

Usposabljanje smo organizirali v luči prihajajočega leta, ki bo evropsko leto medkulturnega dialoga. Po mnenju Evropske komisije so medkulturne kompetence ena izmed osmih ključnih kompetenc, ki so nujno potrebne za uspešno vključevanje v sodobne družbe. Vse evropske družbe so namreč kulturno mešane, zato se mora vsak posameznik naučiti upravljati s kulturno razliko. Ker tudi izobraževalci odraslih poučujejo ljudi iz različnih kultur, to velja tudi zanje. Vsebina seminarja obsega sklop predavanj, delavnic in filmov o tem, kaj so interkulturne kompetence, kaj je njihova vsebina, kaj je to multikulturalizem, ki je značilen za sodobne družbe, kako oblikujemo kulturno, etnično in nacionalno identiteto, kaj povezuje medkulturni dialog in izobraževanje odraslih, videogovorica v podporo multikulturalizmu …

Usposabljanje je brezplačno. Prosim, da do četrtka, 20. decembra 2007, sporočite svojo udeležbo dr. Nataliji Vrečer (tel.: 015842 580, e-naslov: natalija.vrecer@acs.si).Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki