VOW

 

Naziv projekta:

Delo kot vir znanja

Naziv projekta v angleščini:

Value of Work

Kratica: VOW

Časovni okvir:

2005-2007

Program:

Leonardo da Vinci

Spletna stran:

http://www.valueofwork.org/

Koordinator:

Education and Training Service Centre; Reykjavik, Islandija

Partnerske države:

Ciper, Danska, Slovenija, Švedska in Velika Britanija

Namen:

razviti metode in orodja za vrednotenje neformalnega in priložnostnega znanja

Vsebina:

Analiza dobrih praks vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja v partnerskih državah, izmenjava izkušenj. Uvajanje novih metod in orodij v procese vrednotenja in izboljšanje uveljavljenih procesov vrednotenja.

Opis:

Projekt se osredotoča na manj izobražene, ki nimajo srednje izobrazbe, imajo pa veliko delovnih izkušenj. Izbrani sektor je bančni, poudarek projekta na prenosu izkušenj iz bančnega sektorja na druge sektorje. Pilot delajo zato 3 države (Islandija, Danska, Ciper) v bančnem sektorju, dve državi (Slovenija, Švedska) pa v drugih sektorjih (Švedska- administrativni delavci, Slovenija – socialne oskrbovalke). Metode, ki so bile uporabljene v procesih vrednotenja: portfolijo (z vodenim življenjepisom in opisom delovnih izkušenj), samo-ocenjevanje z nadrejenim/o ali brez njega/nje, študije primera, pisna naloga, intervju ter opazovanje na delovnem mestu. Skupne značilnosti pilotov so bile, da so bili vsi kandidati motivirani za vrednotenje njihovih kompetenc. Prav tako so bili motivirani za zbiranje portfolijev. Pri samoocenjevanju pa so se kandidati slabše ocenili kot so jih nadrejeni. Diseminacija projekta je potekala že od samega začetka projekta, poleg spletne strani in zloženk o projektu smo ustanovili tudi strokovne delovne skupine, katerih člani so bili socialni partnerji (predstavniki sindikatov, delodajalcev in drugih institucij, ki sodelujejo v procesu vrednotenja. Te delovne skupine so zagotavljale sprotno diseminacijo rezultatov projekta.

Rezultati:
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki