LLL2010

 

Naziv projekta: Prispevek izobraževalnega sistema na poti v evropsko družbo vseživljenjskega učenja
Naziv projekta v angleščini: Towards a Lifelong Learning Society: The Contribution of the Education System
Kratica LLL2010
Časovni okvir: 2005-2010
Program:

Šesti okvirni program

Spletna stran: http://lll2010.tlu.ee/
Koordinator: Tallinn University, The Institute for International and Social Studies, Estonija
Partnerske države: Anglija, Avstrija, Belgija/Flandrija, Bolgarija, Češka, Irska, Litva, Madžarska, Norveška, Rusija, Slovenija in Škotska.
Vsebina: Namen projekta je preučiti, koliko izobraževalni sistemi v sodelujočih državah prispevajo k uresničevanju Lizbonskih ciljev, vsebinsko pa se projekt osredotoča na vlogo, ki jo imajo izobraževalni sistemi pri uresničevanju vseživljenjskosti učenja in kot potencialni dejavniki družbene integracije. V tem okviru bodo preučeni tudi učinki, ki jih imajo posamezne relevantne institucije in izobraževalne politike v sodelujočih državah na udeležbo odraslih v izobraževanju in dostopu do vseživljenjskega učenja. Tako kot izobraževalni sistem vpliva na osebe v njem, je tudi sam podvržen različnim vplivom z različnih ravni in je kot tak odraz specifične nacionalno-institucionalne podobe države.
Opis:

V okviru projekta bodo izvedene empirične študije na makro, mezo in mikro ravni, da bi tako zajeli tako dejavnike na makro ravni ter nacionalne politike kot tudi institucionalne dejavnike, motivacijo in aktivnosti udeležencev. Torej vse dejavnike za katere se predvideva, da vplivajo na vlogo izobraževalnega sistema pri promociji vseživljenjskega učenja. V ta namen bodo opravljene naslednje študije ter zbrani tile podatki: 

  • posamezniki (anketiranje udeležencev v formalnem izobraževanju po celotni vertikali ter analiza podatkov zbranih s statistično raziskavo – odrasli v izobraževanju; 
  • izobraževalne institucije (intervjuji z vodilnim v izobraževalnih institucijah po celotni vertikali, prav tako z zaposlenimi v ministrstvih za izobraževanje); 
  • podjetja (intervjuji z vodilnimi v malih in srednje velikih podjetjih).

Projekt je zasnovan tako, da integrira v celoto različne vidike – zgodovinske, politične, ekonomske, individualne in institucionalne ter metodološke – povezane z udeležbo v in dostopom do vseživljenjskega učenja.

Rezultati:

Nacionalna poročila:
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki