GM-2

 

 

Naziv projekta:
Svetovanje na delovnem mestu 2
Naziv projekta v angleščini:
Guidance at workplace (Guidance merger - 2)
Kratica:
GM-2
Časovni okvir:
2007-2009
Program:
Leonardo da Vinci,  program sofinancira Ministrstvo za šolstvo v okviru Letnega delovnega načrta ACS
Spletna stran:
Koordinator:
Centre for Flexible Learning (CFL), municipality of Soderhamn, Švedska
Partnerske države:
Francija, Italija, Romunija, Slovenija, Švedska
Kontaktna oseba na ACS:
Mag. Tanja Vilič Klenovšek (tel.: 01 5842 584, faks: 01 5842 550,  
Namen:
Izboljšati vključevanje zaposlenih v usposabljanje in izobraževanje z zagotavljanjem dostopa do svetovanja na delovnem mestu.
Opis:
V okviru prvega mednarodnega projekta Svetovanje na delovnem mestu 1 (2002-2004) so bile razvite inovativne metode za zagotavljanje svetovanja zaposlenim. Pokazalo se je, da zagotavljanje svetovanja na delovnem mestu poveča vključevanje v izobraževanje in usposabljanje. Pri projektu Svetovanje na delovnem mestu 2 gre za prenos tega znanja in vzpostavljanje ustreznih podpornih omrežij v novih partnerskih državah, da bi zagotavljali svetovanje zaposlenim na delovnem mestu. Novim partnerskim organizacijam bo najprej zagotovljeno izobraževanje in mentorstvo za podporo izpeljevanja projekta. Organizirani bodo evalvacijski obiski partnerskih držav, ki bodo  pospešili prenos znanja med partnerji. Kot rezultati tega prenosa znanja bodo v vsaki od novih držav vzpostavljena podporna omrežja za zagotavljanje svetovanja zaposlenim. Omrežja bodo vključevala delodajalce, organizatorje izobraževanja in usposabljanja ter svetovalne organizacije.
Pričakovani rezultati:
  • izmenjava znanja in izkušenj o pristopih informiranja in svetovanja zaposlenim na delovnem mestu med partnerji projekta,
  • razvoj novih pristopov pri svetovanju na delovnem mestu, ki so prilagojeni potrebam in posebnostim partnerskih držav,
  • možnosti usposabljanja strokovnjakove za razvoj in vpeljavo novih pristopov pri svetovanju na delovnem mestu v drugih partnerskih državah,
  • uporaba skupnih gradiv za usposabljanje svetovalcev in drugih strokovnjakov v partnerskih državah,
  • izdaja priročnika, v katerem bodo predstavljeni pristopi informiranja in svetovanja na delovnem mestu, izkušnje partnerskih držav pri tem ter vsebine usposabljanj vseh vključenih strokovnjakov. 
Rezultati:Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki