DIMA

Naziv projekta:

Orodje za razvoj, izvajanje in spremljanje strategij izobraževanja odraslih

Naziv projekta v angleščini:

A Toolkit for Developing, Implementing and Monitoring Adult Education Strategies

Kratica:

DIMA

Časovni okvir:

1. oktober 2015 – 30. september 2017

Program:

Erasmus +, KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for Adult Education

Spletna stran:

http://dima-project.eu/

Koordinator:

Ministry of Education and Culture, Ciper

Partnerske države:

Irska, Belgija, Slovaška, Slovenija

Kontaktna oseba:

mag. Peter Beltram (T: 01 5842 566. E: peter.beltram@acs.si)

Namen in cilji:

Temeljni namen projekta je razvoj inovativnega orodja, ki bo omogočal pripravo, izvajanje in spremljanje uresničevanja strategij na področju izobraževanja odraslih (IO). Mnoge države EU namreč nimajo strategije IO ali pa nimajo mehanizmov za njeno posodabljanje in spremljanje. Projekt naj bi prispeval k doseganju ciljev na področju izobraževanja, ki so zapisani tudi v evropskih dokumentih, kot so razvoj učinkovitih strategij za povečanje participacije odraslih (v starosti od 25-64 let) v vseživljenjskem izobraževanju in usposabljanju ter zvišanje ravni temeljnih spretnosti posebnih ciljnih skupin odraslih.

Vsebina:

 • proučevanje  stanja na področju razvoja in spremljanja strategij IO s pomočjo kritične presoje pisnih virov in primerov dobre prakse,
 • analiza potreb različnih ciljih skupin in ovrednotenje njihovih specifičnih potreb in težav z namenom pridobivanja informacij, potrebnih za razvoj spletnega orodja in učnega gradiva,
 • razvoj spletnega orodja DIMA za pripravo, izvajanje in spremljanje strategij na področju IO ter  testiranje orodja,
 • razvoj programa usposabljanja in učnega gradiva za uporabo orodja DIMA,
 • razvoj spletnega portala za diseminacijo in uporabo orodja DIMA,
 • razvoj modulov v obliki e-izobraževanja v učnem okolju Moodle,
 • testiranje rezultatov projekta v praksi oz. poskusna izvedba, diseminacija rezultatov projekta (priprava promocijskega gradiva, spletne strani projekta, zaključne konference ipd.)
Opis:
 • Slovenija bo sodelovala v vseh fazah projekta za doseganje navedenih ciljev. Poglavitne ciljne skupine projekta so: ministrstva, nosilci politik na področju IO, akademske ustanove, raziskovalne organizacije, socialni partnerji, nevladne organizacije, aktivne na področju IO  in drugi javni in zasebni deležniki.

Pričakovani rezultati:

 • 5 nacionalnih analiz stanja na področju strategij in politik IO,
 • analiza potreb različnih ciljnih skupin na podlagi 5 nacionalnih analiz (podatki za analizo bodo pridobljeni s spletno anketo, intervjuji in fokusnimi skupinami),
 • spletno orodje DIMA za pripravo in spremljanje strategij na področju IO,
 • moduli e-izobraževanja vključno z učnim gradivom, ki bodo na voljo kot prostodostopni izobraževalni viri na spletu,
 • poskusna izvedba modulov  (po 20 udeležencev v vsaki državi)Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki